Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư phổi không tế bào nhỏ ở bệnh nhân trên 70 tuổi tại bệnh viện bạch mai

69 85 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 16:10

VN U ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Ph ar m NGUYỄN VĂN KHUYNH ac y, KHOA Y-DƯỢC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG an d CỦA UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ne Ở BỆNH NHÂN TRÊN 70 TUỔI ol of M ed ici TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI Co py rig ht @ Sc ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH Y ĐA KHOA HÀ NỘI - 2018 VN U ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ac y, KHOA Y-DƯỢC Ph ar m Người thực hiện: NGUYỄN VĂN KHUYNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG d CỦA UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ne an Ở BỆNH NHÂN TRÊN 70 TUỔI ol of M ed ici TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI ho Khóa: QH.2012.Y Sc Người hướng dẫn : PGS TS PHẠM CẨM PHƯƠNG Co py rig ht @ Người hướng dẫn 2: PGS TS HOÀNG THỊ PHƯỢNG HÀ NỘI - 2018 VN U LỜI CẢM ƠN ac y, Khi nhận làm khóa luận với đề tài ung thư phổi, tơi cảm thấy thật may mắn có hội làm nghiên cứu lĩnh vực mà đam mê Trong q trình thực khóa luận này, tơi nhận nhiều giúp đỡ cỗ vũ từ thầy cô, bạn bè Ph ar m Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Phạm Cẩm Phương, người dành thời gian dài để chỉnh sửa cho đề tài này, cô người hướng dẫn đến chủ đề mà tơi cần phải tìm hiểu để thực tốt khóa luận Từ cơ, tơi cảm thấy trang bị thật nhiều kiến thức ne an d Tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến Hồng Thị Phượng, người dành nhiều thời gian để đọc góp ý cho tơi khóa luận này, hướng dẫn tơi từ việc cần bổ sung nội dung để làm sáng tỏ chủ đề mà nghiên cứu đến lỗi tả cần phải sửa khóa luận M ed ici Tôi xin cảm ơn Trung tâm Y học Hạt nhân Ung bướu, Phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai tạo thuận lợi, giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu Co py rig ht @ Sc ho ol of Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Khoa Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để học tập năm qua, cảm ơn tồn thể gia đình, bạn bè người thân yêu cỗ vũ thực khóa luận Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2018 Nguyễn Văn Khuynh Chụp cộng hưởng từ CLVT Chụp cắt lớp vi tính EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) Thụ thể yếu tố phát triển biểu mô PET (Positron Emission Tomography) Chụp cắt lớp positron TKIs (Tyrosine Kinase Inhibitors) Chất ức chế tyrosine kinase UTP Ung thư phổi UTPKTBN Ung thư phổi không tế bào nhỏ rig ht @ Sc ho ol of M ed ici ne an d Ph ar m ac y, CHT py Co VN U DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Tên bảng Trang Đánh giá toàn trạng theo WHO Bảng 1.2 Danh sách số đột biến Bảng 1.3 Định nghĩa T, N, M nhóm theo AJCC 13 Bảng 1.4 Bảng phân loại giai đoạn theo TNM 15 Bảng 3.1 Bệnh kèm theo Bảng 3.2 Lý vào viện Bảng 3.3 Các triệu chứng lâm sàng Bảng 3.4 Vị trí khối u Bảng 3.5 Vị trí di Bảng 3.6 Các đặc điểm xét nghiệm máu Bảng 3.7 Đặc điểm mô bệnh học Bảng 3.8 Đặc điểm đột biến gen EGFR Bảng 3.9 Giai đoạn bệnh 31 Bảng 3.10 Điều trị ung thư phổi 31 Ph ar m d an ne ici ed M of ol ho Sc ht @ rig ac y, Bảng 1.1 py Co VN U DANH MỤC CÁC BẢNG 11 24 26 26 28 28 29 30 30 STT Tên hình Trang Tỷ lệ mắc loại ung thư Thế giới Hình 1.2 Tỷ lệ mắc loại ung thư Việt Nam Hình 1.3 Hình ảnh X quang ung thư phổi Hình 1.4 Hình ảnh cắt lớp vi tính ung thư phổi Hình 1.5 Hình ảnh cắt lớp vi tính PET, PET/CT ung thư phổi Hình 3.1 Phân bố tuổi Hình 3.2 Phân bố giới tính Hình 3.3 Thời gian phát bệnh Hình 3.4 Tiền sử hút thuốc Hình 3.5 Tiền sử ung thư gia đình Hình 3.6 Tình trạng suy dinh dưỡng Ph ar m d an ne ici ed M of ol ho Sc ht @ rig ac y, Hình 1.1 py Co VN U DANH MỤC CÁC HÌNH 9 10 22 22 23 24 25 27 VN U MỤC LỤC ac y, MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN Ph ar m 1.1 Ung thư phổi không tế bào nhỏ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tình hình ung thư phổi Thế giới Việt Nam d 1.1.3 Yếu tố nguy an 1.1.4 Triệu chứng lâm sàng ne 1.1.5 Triệu chứng cận lâm sàng 1.1.6 Chẩn đốn giai đoạn ung thư phổi khơng tế bào nhỏ 12 ed ici 1.2 Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ 16 M 1.3 Các nghiên cứu hiệu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bệnh nhân 70 tuổi 17 of 1.3.1 Trên Thế giới 17 ol 1.3.2 Tại Việt Nam 18 ho CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 Sc 2.1 Đối tượng nghiên cứu 19 ht @ 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 19 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 19 rig 2.2 Phương pháp nghiên cứu 19 Co py 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 19 2.2.2 Cỡ mẫu 19 VN U 2.2.3 Kỹ thuật chọn mẫu 20 2.2.4 Chỉ số nghiên cứu 20 ac y, 2.3.4 Phương pháp thu thập số liệu 21 2.3.5 Phân tích số liệu 21 Ph ar m 2.3.6 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 21 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 22 d 3.1.1 Tuổi 22 an 3.1.2 Giới 22 ne 3.1.3 Thời gian phát bệnh 23 ici 3.1.4 Tiền sử hút thuốc 24 ed 3.1.5 Tiền sử bệnh tật thân, bệnh kèm theo 24 M 3.1.6 Tiền sử ung thư gia đình 25 of 3.2 Đặc điểm lâm sàng 26 ol 3.2.1 Lý vào viện 26 ho 3.2.2 Các triệu chứng lâm sàng 27 3.2.3 Đặc điểm thể trạng bệnh nhân 27 Sc 3.3 Đặc điểm cận lâm sàng 28 ht @ 3.3.1 Chẩn đốn hình ảnh 28 3.3.2 Xét nghiệm máu 29 rig 3.3.3 Mô bệnh học 30 Co py 3.4 Đặc điểm chẩn đoán điều trị 31 3.4.1 Chẩn đoán giai đoạn bệnh 31 VN U 3.4.2 Điều trị 31 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 33 ac y, 4.1 Đặc điểm bệnh nhân 33 4.1.1 Tuổi 33 Ph ar m 4.1.2 Giới 33 4.1.3 Thời gian phát bệnh 33 4.1.4 Tiền sử hút thuốc 34 d 4.1.5 Tiền sử bệnh tật thân 34 an 4.1.6 Tiền sử ung thư gia đình 35 ne 4.2 Đặc điểm lâm sàng 35 ici 4.2.1 Lý vào viện 35 ed 4.2.2 Các triệu chứng lâm sàng 35 M 4.2.3 Đặc điểm thể trạng bệnh nhân 36 4.3 Đặc điểm cận lâm sàng 37 ol of 4.3.1 Chẩn đốn hình ảnh 37 ho 4.3.2 Xét nghiệm máu 38 4.3.3 Mô bệnh học 39 Sc 4.4 Các yếu tố liên quan đến tiên lượng 40 ht @ KẾT LUẬN 42 rig Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư phổi không tế bào nhỏ bệnh nhân 70 tuổi 42 py Một số yếu tố liên quan đến tiên lượng bệnh 42 Co DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ht @ rig py Co ho Sc ol of ed M ne ici d an ac y, Ph ar m VN U PHỤ LỤC Phạm Văn Thái (2015), "Đánh giá kết điều trị ung thư phổi khơng tế bào nhỏ di não hố chất phác đồ PC kết hợp xạ phẫu dao gamma quay", Luận Án Tiến sĩ Y học 11 Phạm Văn Thái, Lê Chính Đại (2014), "Nghiên cứu đặc điểm mơ bệnh học số yếu tố liên quan ung thư phổi không tế bào nhỏ di não điều trị hoá chất kết hợp xạ phẫu dao gamma quay", Tạp chí Y học Việt Nam, 423(1), 96-100 12 Lê Thượng Vũ, Trần Văn Ngọc (2013), "Kết điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa erlotinib khoa phổi, Bệnh viện Chợ Rẫy", Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 17(1), 105-110 13 Võ Văn Xuân (2006), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư phổi tế bào nhỏ", Tạp chí Y học thực hành 14 Asmis TR, Ding K, Seymour (2008), "Age and comorbidity as independent prognostic factors in the treatment of non small-cell lung cancer: a review of National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group trials", J Clin Oncol 15 Adler I (1912), Primary Malignant Growth of the Lung and Bronchi, Longman, Green Company 16 Bain C, Feskanich D, Speizer FE (2004), "Lung cancer rates in men and women with comparable histories of smoking", J Natl Cancer Inst, 96(11), 826-34 17 Detterbeck FC, Boffa DJ, Tanoue LT (2009), "The new lung cancer staging system", Chest, 136(1), 260-271 ht @ Sc ho ol of M ed ici ne an d Ph ar m ac y, VN U 10 rig 18 Co py 19 Detterbeck FC, Decker RH, Tanoue L (2014), Cancer Principles and Practice of Oncology, LWW, North American Edwards BK, Howe HL, Ries LA (2002), "Annual report to the nation on the status of cancer, 1973–1999, featuring implications of age and aging on U.S cancer burden", Cancer, 94(10), 2766-92 EVANS PA (1962), "Smoking and Health: Summary of a Report of the Royal College of physicians of London on Smoking in Relation to Cancer of the Lung and Other Diseases", Cent Afr J Med 21 Ferlay J, Soerjomataram I (2015), "Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012", Int J Cancer, 136(5), E359-86 22 Gazdar AF (2009), "Activating and resistance mutations of EGFR in nonsmall-cell lung cancer: role in clinical response to EGFR tyrosine kinase inhibitors", Oncogene, 28(1), S24–S31 23 Gallicchio L, Boyd K, Matanoski G (2008), "Carotenoids and the risk of developing lung cancer: a systematic review", Am J Clin Nutr, 88(2), 372383 24 Goldstraw P, Crowley J (2006), "The International Association for the Study of Lung Cancer International Staging Project on Lung Cancer", J Thorac Oncol, 281–286 25 Howlader N, Noone AM, Krapcho M (2015), SEER Cancer Statistics Review, 1975-2012, National Cancer Institute, Bethesda 26 Kim S, Kim M, Lee YP (2013), "Elderly Koreans with Advanced NonSmall-Cell Lung Cancer in a Tertiary Referral Hospital", Tuberc Respir Dis, 75(2), 52-58 27 Kim YC, Kwon YS, Oh IJ (2007), "National survey of lung cancer in Korea", J Lung Cancer, 6(2), 67-73 28 Moriarty DG, Zack MZ, Kobau R (2003), "The Centers for Disease Control and Prevention's Healthy Days Measures – Population tracking of perceived physical and mental health over time", Health Qual Life Outcomes, 1, 37 rig ht @ Sc ho ol of M ed ici ne an d Ph ar m ac y, VN U 20 Co py 29 Markowitz SB, Levin SM, Miller A (2013), "Asbestos, asbestosis, smoking, and lung cancer New findings from the North American insulator cohort", Am J Respir Crit Care Med, 188(1), 90-96 Matteis SD, Consonni D, Bertazzi PA (2008), "Exposure to occupational carcinogens and lung cancer risk", Acta Biomed, 79(1), 34-42 31 Novello S, Barlesi F, Califano R (2016), "Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines", Ann Oncol, 27(5), v1-v27 32 Ost D, Yeung S, Tanoue L (2013), "Clinical and organizational factors in the initial evaluation of patients with lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines", Chest, 143(5), 121S-141S 33 Owonikoko TK, Ragin CC, Belani CP (2007), "Lung cancer in elderly patients: an analysis of the surveillance, epidemiology, and end results database", J Clin Oncol, 25(35), 5570-7 34 Palma DA, Tyldesley S, Sheehan F (2010), "Stage I Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) in Patients Aged 75 Years and Older Does Age Determine Survival After Radical Treatment?", J Thorac Oncol, 5(6), 818– 824 35 Pao W, Miller V, Zakowski M (2004), "EGF receptor gene mutations are common in lung cancers from ‘‘never smokers’’ and are associated with sensitivity of tumors to gefitinib and erlotinib", Proc Natl Acad Sci USA 2004 36 Rossi S, Argento ED, Schinzari G (2016), "Are TKIs favourable for the elderly with non-small-cell lung cancer?", Oncotarget, 7(30), 46871-46877 37 Shepherd FA, Crowley J, Van PH (2007), "The International Association for the Study of Lung Cancer lung cancer staging project: proposals regarding the clinical staging of small cell lung cancer in the forthcoming (seventh) edition of the tumor, node, metastasis classification for lung cancer", J Thorac Oncol, 2(12), 1067-77 rig ht @ Sc ho ol of M ed ici ne an d Ph ar m ac y, VN U 30 Co py 38 Siegel R, Naishadham D, Jemal A (2013), "Cancer statistics", CA Cancer J Clin, 63(1), 11-30 Stinchcombe TE, Socinski MA (2008), "Current treatments for advanced stage non–small cell lung cancer", Atsjournals, 6(2), 20-22 40 Tardon A, Lee WJ, Delgado M (2005), "Leisure-time physical activity and lung cancer: a meta-analysis", Cancer Causes Control, 389-397 41 Travis WD, Giroux DJ, Chansky K (2008), "The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for the inclusion of broncho-pulmonary carcinoid tumors in the forthcoming (seventh) edition of the TNM Classification for Lung Cancer", J Thorac Oncol, 3(11), 1213–1223 42 Wever DW, Ceyssens S, Mortelmans L (2007), "Additional value of PETCT in the staging of lung cancer: comparison with CT alone, PET alone and visual correlation of PET and CT", Eur Radiol, 17(1), 23–32 43 Wakelee HA (2006), "Changes in the natural history of nonsmall cell lung cancer (NSCLC)–comparison of outcomes and characteristics in patients with advanced NSCLC entered in Eastern Cooperative Oncology Group trials before and after 1990", Cancer, 2208-2217 44 Taofeek K, Camille C Ragin, Chandra P Belani (2007), "Lung Cancer in Elderly Patients: An Analysis of the Surveillance, Epidemiology, and End Results Database", Journal of clinical oncology, 25(35), 5570-7 Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ici ne an d Ph ar m ac y, VN U 39 ht @ rig py Co ho Sc ol of ed M ne ici d an ac y, Ph ar m VN U PHỤ LỤC VN U Phụ lục 1: Bệnh án nghiên cứu mẫu Mã số lưu trữ: ac y, BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I HÀNH CHÍNH Ph ar m Họ tên: Tuổi: … Nam [ ] Nữ [ ] Địa chỉ: …………………………………………………………….………… Nghề nghiệp: ……………………………………………… ……………… d Ngày nhập viện: ………………………………………………….………… (tháng)/ (năm) ne Thời gian phát bệnh: an Ngày viện: ………………………………………………… …………… ici II LÂM SÀNG ed Yếu tố nguy M 1.1 Hút thuốc Khơng [ ] (năm) of 1.2 Thời gian Có [ ] ol 1.3 Tiền sử bệnh gia đình ho 1.4 Bệnh kèm theo Có [ ] Khơng [ ] 2.2 Ho máu Có [ ] Khơng [ ] 2.3 Khó thở Có [ ] Khơng [ ] 2.4 Đau ngực Có [ ] Không [ ] Co py rig ht @ 2.1 Ho Sc Triệu chứng hô hấp Khơng [ ] 2.6 Hội chứng Pancoast Tobias Có [ ] Không [ ] 2.7 Hội chứng Horner Có [ ] Khơng [ ] 2.8 Hội chứng tĩnh mạch chủ Có [ ] Không [ ] 2.9 Hội chứng chèn ép tim Có [ ] Khơng [ ] d 3.1 BMI lúc vào viện Ph ar m Triệu chứng di an 3.2 Chỉ số toàn trạng 3.3 Đau đầu Khơng [ ] Có [ ] Khơng [ ] Có [ ] Khơng [ ] Có [ ] Khơng [ ] Có [ ] Khơng [ ] Có [ ] Khơng [ ] Có [ ] Khơng [ ] Có [ ] Khơng [ ] 4.2 Bệnh xương khớp phì đại tổn Có [ ] thương phổi (Hội chứng Pierre Marie) Không [ ] 4.3 Hội chứng nhược Lambert- Có [ ] Eaton Khơng [ ] ne Có [ ] ici 3.4 Đau bụng ed 3.5 Đau xương M 3.6 Sút cân ol Sc 3.9 Mất ngủ ho 3.8 Mệt mỏi of 3.7 Chán ăn ht @ Hội chứng cận u Co py rig 4.1 Hội chứng Cushing VN U Có [ ] ac y, 2.5 Khàn tiếng [] 5.2 Giai đoạn IB [] 5.3 Giai đoạn IIA [] 5.4 Giai đoạn IIB [] 5.5 Giai đoạn IIIA [] 5.6 Giai đoạn IIIB [] d 5.1 Giai đoạn IA ac y, M Ph ar m N ne an T VN U Giai đoạn bệnh 5.7 Giai đoạn IV M III CẬN LÂM SÀNG ed ici [] ho Có [ ] Khơng [ ] * Khả phát u nguyên phát Có [ ] Không [ ] Phổi phải [ ] Phổi trái [ ] Có [ ] Khơng [ ] ht @ * Được thực Sc 1.1 X quang ol of Đặc điểm chẩn đốn hình ảnh * Vị trí Co py rig 1.2 Cắt lớp vi tính * Được thực Có [ ] Khơng [ ] * Vị trí Phổi phải [ ] Phổi trái [ ] * Khả phát di Có [ ] Khơng [ ] * Vị trí Não [ ] Xương [ ] Gan [ ] T Thượng thận [ ] Ph ar m ac y, VN U * Khả phát u nguyên phát Khác [………… ……………… ] an d 1.3 Cộng hưởng từ * Được thực Có [ ] ne * Khả phát di ici Có [ ] Khơng [ ] Não [ ] Xương [ ] Gan [ ] T Thượng thận [ ] Khác [……………… ………… ] of M ed * Vị trí Khơng [ ] ol 1.4 SPECT (xạ hình xương) Có [ ] Khơng [ ] * Khả phát di xương Có [ ] Khơng [ ] * Được thực Có [ ] Không [ ] * Khả phát di Có [ ] Khơng [ ] * Vị trí Não [ ] Xương [ ] Sc ho * Được thực Co py rig ht @ 1.5 PET/CT T Thượng thận [ ] VN U Gan [ ] Đặc điểm xét nghiệm máu Tăng [ ] 2.1 Hồng cầu ac y, Khác [……………………… … ] Giảm [ ] Ph ar m Bình thường [ ] Tăng [ ] 2.2 Bạch cầu Giảm [ ] d Bình thường [ ] Tăng [ ] an 2.3 GOT Giảm [ ] ne Bình thường [ ] Tăng [ ] Giảm [ ] ici 2.4 GPT ed Bình thường [ ] of ol ho 2.6 Natri máu M 2.5 Cretinin máu Tăng [ ] Giảm [ ] Bình thường [ ] Tăng [ ] rig Giảm [ ] Bình thường [ ] 2.9 CEA py Co Tăng [ ] Tăng [ ] 2.8 Cyfra 21-1 Giảm [ ] Bình thường [ ] ht @ Sc 2.7 Calci máu Tăng [ ] Giảm [ ] Bình thường [ ] Giảm [ ] VN U Bình thường [ ] [] 3.2 Ung thư biểu mô vảy [] 3.3 Ung thư tế bào lớn [] 3.4 Ung thư không xếp loại [] an d Đặc điểm gen Ph ar m 3.1 Ung bưu biểu mô tuyến ac y, Đặc điểm mô bệnh học 4.1 Đột biến gen EGFR Khơng [ ] ne Có [ ] ed ici 4.2 Loại đột biến: M IV PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ho ol 1.2 Xạ trị of 1.1 Phẫu thuật Sc 1.3 Hóa chất Co py rig ht @ 1.4 Điều trị đích [] [] Liều: [] Phát đồ: [] Thuốc: Địa Mã hồ sơ ac y, Giới Nguyễn Hữu C 87 Nam Thái Bình C34/341 Trần Văn T 75 Nam Hà Nam C34/345 Ngô Thị Kim X 80 Nữ Hà Nội C34/363 Phạm Bích H 71 Nữ Hải Dương C34/396 Vũ Văn S 77 Nam Bắc Giang C34/398 Nguyễn Thị Â 74 Hà Nội C34/401 Bùi Thế H 71 Nam Thái Bình C34/430 Lê Thanh B 77 Nam Nam Định C34/475 Trần Xuân B 76 Nam Ninh Bình C34/512 10 Trần Ngọc T 71 Nam Thái Bình C34/517 11 Nguyễn Sỹ H 73 Nam Thanh Hóa C34/565 12 Trần Danh B 74 Nam Hà Nội C34/666 13 Hoàng Xuân T 81 Nam Hà Nội C34/699 14 Chu Thị Đ 72 Nữ Hà Nội C34/759 d an ici M of ol ho Sc ht @ Ph ar m Nữ 15 Nguyễn Duy H 78 Nam Hà Tĩnh C34/818 16 Dương Huy N 71 Nam Hải Dương C34/819 17 Nguyễn Thị Kim M 74 Nữ Hà Nội C34/848 18 Hoàng Thanh K 73 Nam Thái Bình C34/936 rig py Co Tuổi ne Họ tên bệnh nhân ed STT VN U Phụ lục 2: Danh sách bệnh nhân nghiên cứu 72 Nam Thái Bình 20 Bùi Quang Đ 79 Nam Hưng Yên 21 Lê Xuân D 71 Nam Hưng Yên 22 Nguyễn Duy H 78 Nam Hà Tĩnh 23 Nguyễn Thanh Ư 77 Nam 24 Hà Viết T 71 Nam 25 Trần Minh T 72 Nam 26 Nguyễn Trọng C 81 27 Trần Văn T 71 28 Nguyễn Văn K 81 29 Hà Khánh K 30 Vũ Văn S 31 Nguyễn Khánh T 32 Hoàng Thế P 33 VN U Trần Minh T C34/937 C34/941 C34/953 C34/956 C34/1012 Bắc Giang C34/1017 Thái Bình C34/1020 Nam Bắc Ninh C34/1046 Nam Quảng Bình C34/1057 Nam Quảng Ninh C34/1069 79 Nam Hà Tĩnh C34/1078 77 Nam Bắc Giang C34/1134 72 Nam Hà Nội C34/1147 71 Nam Hưng Yên C34/1183 Nguyễn Thị Minh T 82 Nữ Bắc Ninh C34/1198 34 Lê Xuân D 71 Nam Hưng Yên C34/1209 35 Bùi Đình H 85 Nam Hà Nội C34/1278 36 Hoàng Thị Đ 71 Nữ Hà Nội C34/1289 37 Nguyễn Văn T 76 Nam Hà Nội C34/1290 rig ht @ Sc ho ol of M ici ne an d Hà Tĩnh ed Ph ar m ac y, 19 Nguyễn Văn D 77 Nam Bắc Giang C34/1291 Co py 38 Nguyễn Thị M 78 Nữ Hưng Yên C34/1309 40 Nguyễn Thị Minh T 82 Nữ Bắc Ninh C34/1313 41 Phạm Thị L 79 Nữ Nam Định C34/1322 42 Đặng Thị Đ 76 Nữ Hà Tĩnh C34/1326 43 Bùi Thế H 71 Nam 44 Lê Thị Hồng M 73 Nữ 45 Nguyễn Văn T 71 Nam 46 Trần Thị C 74 47 Bùi Đức H 72 48 Lý Khánh H 76 49 Nguyễn Thị M 50 Nguyễn Khắc L 51 Đặng Đình T 52 Phạm Văn A 53 ac y, Hà Tĩnh C34/1339 Hải Dương C34/1341 Nữ Hà Tĩnh C34/1359 Nam Thái Bình C34/1363 Nam ne Hà Nội C34/1374 71 Nữ Hà Nội C34/1384 77 ed Nam Hải Phòng C34/1386 77 Nam Hưng Yên C34/1388 73 Nam Hà Nội C34/1392 Nguyễn Thị U Nữ Hưng Yên C34/1422 54 ho 76 Hoàng Văn H 71 Nam Hà Nội C34/1425 55 Nguyễn Văn L 73 Nam Hà Nội C34/1437 an ici M of ol Sc ht @ 56 Nguyễn Văn H 78 Nam Quảng Ninh C34/1445 57 Nguyễn Thị T 74 Nữ Hà Nội C34/1487 Trần Minh T 72 Nam Thái Bình C34/1531 rig py Ph ar m C34/1334 d Thái Bình 58 Co VN U 39 81 Nữ Bắc Cạn C34/1540 60 Nguyễn Văn T 76 Nam Hà Nội C34/1549 61 Tạ Văn N 83 Nam Hà Nam C34/1575 62 Lê Văn T 71 Nam Hà Giang C34/1577 63 Phạm Thị L 79 Nữ 64 Nguyễn Thị Minh A 79 Nữ 65 Phạm Văn V 76 Nam 66 Nguyễn Ngọc B 72 67 Giáp Văn H 71 68 Nguyễn Văn C 77 69 Phan Thị D 70 Phạm Bích H Hà Nội C34/1640 Hà Nam C34/1644 Nam Thái Bình C34/1666 Nam Bắc Giang C34/1668 Nam ne Hà Nội C34/1678 71 Nữ Hà Tĩnh C34/1754 ed Nữ Hải Dương C34/1755 an ici M of ol Ph ar m C34/1633 d Phú Thọ 71 ho Sc ht @ rig py Co VN U Cao Thị N ac y, 59 ... thực hiện: NGUYỄN VĂN KHUYNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG d CỦA UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ne an Ở BỆNH NHÂN TRÊN 70 TUỔI ol of M ed ici TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI ho Khóa: QH.2012.Y Sc Người... cao tuổi ít, vậy, tiến hành nghiên cứu với đề tài: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm Co py sàng ung thư phổi không tế bào nhỏ bệnh nhân 70 tuổi Bệnh viện Bạch Mai với mục tiêu sau: VN U Mô tả đặc điểm. .. điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư phổi không tế bào nhỏ bệnh nhân 70 tuổi Bệnh viện Bạch Mai Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ici ne an d Ph ar m ac y, Mô tả số yếu tố liên quan đến tiên lượng bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư phổi không tế bào nhỏ ở bệnh nhân trên 70 tuổi tại bệnh viện bạch mai , Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư phổi không tế bào nhỏ ở bệnh nhân trên 70 tuổi tại bệnh viện bạch mai , CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Một số yếu tố liên quan đến tiên lượng bệnh, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm