Khóa luận tốt nghiệp Kế toán Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại DA Việt Nam

130 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 15:14

Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng vì đó là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn được quá trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Trong đó một trong những biện pháp quan hiệu quả phải kể đến là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp, phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, cung cấp thông tin nhanh chóng lấy căn cứ để phân tích, đánh giá lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả. Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt GTGT TK TNDN TNHH NCC VAS Tên đầy đủ Giá trị gia tăng Tài khoản Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Nhà cung cấp Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam CKTM Chiết khấu thương mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Danh mục sơ đồ Danh mục bảng biểu Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu kinh tế cao Để đạt điều đòi hỏi nhà quản lý phải có biện pháp thiết thực chiến lược kinh doanh Một chiến lược mũi nhọn doanh nghiệp tập trung vào khâu bán hàng giai đoạn cuối trình luân chuyển hàng hoá doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo lợi nhuận phục vụ cho trình tái sản xuất kinh doanh Vấn đề đặt tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Trong biện pháp quan hiệu phải kể đến thực tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phần hành kế toán chủ yếu cơng tác kế tốn doanh nghiệp, phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả thu hồi vốn, cung cấp thơng tin nhanh chóng lấy để phân tích, đánh giá lựa chọn phương án đầu tư có hiệu Qua q trình thực tập Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam, nhận bảo tận tình anh chị phòng Kế tốn hướng dẫn nhiệt tình TS Đào Thanh Bình giúp em nhận thức vai trò quan trọng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh hoạt động phát triển cơng ty Vì em chọn đề tài: “Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại DA Việt Nam” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Ngồi lời mở đầu kết luận, nội dung khóa luận tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam Chương 3: Nhận xét đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động bán hàng kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Những vấn đề chung hoạt động bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng Thương mại: hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ,… hay hay nhiều đối tác nhận lại giá trị tiền mặt hay hàng hóa, dịch vụ khác Đây khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng thơng qua việc ln chuyển hàng hóa, dịch vụ người bán người mua Doanh nghiệp thương mại: đơn vị kinh doanh thành lập hợp pháp, nhằm mục đích thực kinh doanh thương mại, tổ chức lưu chuyển hàng hóa, mua hàng hóa nơi sản xuất đem bán nơi có nhu cầu để thu lợi nhuận Bán hàng: bán sản phẩm doanh nghiệp sản xuất bán hàng hóa mua vào Như trình bán hàng hiểu: • • • Là trình trao đổi Người bán tìm hiểu thỏa mãn nhu cầu người mua Xây dựng quan hệ lâu dài có lợi Bán hàng doanh nghiệp thương mại: Là khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại, trình người bán chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá cho người mua để nhận quyền sở hữu tiền tệ quyền đòi tiền người mua Khóa luận tốt nghiệp 1.1.1.2 Các phương thức bán hàng Có nhiều phương thức bán hàng khác Và doanh nghiệp thương mại lựa chọn phương thức bán hàng phù hợp với hoạt động kinh doanh Dưới sơ đồ tóm tắt phương thức bán hàng doanh nghiệp thương mại Sơ đồ 1: Các phương thức bán hàng doanh nghiệp thương mại Đối với doanh nghiệp thương mại nội địa: Có thể thực theo hai phương thức: bán bn bán lẻ, chi tiết nhiều hình thức khác (trực tiếp, chuyển hàng…) a Bán buôn Bán bn hình thức bán hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn theo lô hàng với giá có chiết khấu cao giá gốc Bán bn thường áp dụng , hướng tới trung gian thương mại đại lý, tổng đại lý, nhà phân phối… Trong hình thức bán bn có phương thức cụ thể : bán bn hàng hóa qua kho bán bn hàng hóa vận chuyển thẳng Khóa luận tốt nghiệp Bán hàng qua kho: hàng hóa mua nhập kho từ kho xuất bán Phương thức bán hàng qua kho có hai hình thức giao nhận: (i) Giao hàng trực tiếp: theo hình thưc bên mua nhận hàng kho bên bán đến địa điểm hai bên thỏa thuận theo hợp đồng, thường bên bán quy định (ii) Hình thức chuyển hàng: bên bán chuyển hàng đến kho bên mua đến địa điểm bên mua quy định để giao hàng Bán hàng vận chuyển thẳng: việc doanh nghiệp sau mua hàng hóa, nhận hàng, khơng đem nhập kho mà bán thẳng cho bên mua Phương thức có hai hình thức giao hàng giao hàng trực tiếp chuyển hàng b Bán lẻ Bán lẻ phương thức bán hàng hóa,dịch vụ với số lượng ít, nhỏ lẻ giá thường ổn định Phương thức thường áp dụng trực tiếp với người tiêu dùng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Bán lẻ có nhiều hình thức thực đa dạng bán buôn Cụ thể là: (i) Bản lẻ thu tiền trực tiếp: hình thức người bán hàng thu tiền KH (ii) Bán trả góp: việc bán hàng cho KH KH trả tiền nhiều lần Với hình thức DN nhận thêm khoản lãi KH trả chậm (iii) Bán lẻ tự phục vụ: KH mua hàng tự lấy hàng đem bàn tốn Các siêu thị phần lớn áp dụng hình thức phổ biến (iv) Bán hàng tự động: việc DN thương mại sử dụng máy bán hàng tự động để bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ (v) Gửi đại lý bán, ký gửi hàng: DN sẵn sang đem hàng hóa cho đại lý bán gửi đại lý bán trực tiếp sản phẩm cho Đối với DN thương mại xuất nhập Với loại hình DN này, phương thức áp dụng xuất trực tiếp xuất ủy thác a Xuất trực tiếp: việc DN làm việc trực tiếp với bên nhập khẩu, trực tiếp ký kết hợp đồng, giao hàng nhận tiền b Xuất ủy thác: việc DN khơng trực tiếp xuất hàng hóa hay thu tiền hàng mà thông qua đơn vị xuất nhập có uy tín thực xuất cho 1.1.1.3 Các phương thức tốn Sau giao hàng cho bên mua nhận chấp thuận tốn, bên bán nhận tiền hàng theo nhiều phương thức khác tùy theo tín nhiệm thỏa thuận hai bên mà lựa chọn phương thức toán phù hợp Hiện nay, doanh nghiệp thương mại thường áp dụng hai phương thức toán: Thanh tốn tiền mặt: Hàng hóa cơng ty sau giao cho khách hàng tiền mặt Khóa luận tốt nghiệp Thanh tốn khơng qua tiền mặt: Theo phương thức này, hàng hóa cơng ty sau giao cho khách, khách hàng tốn sec chuyển khoản 1.1.1.4 Các tiêu đánh giá hoạt động bán hàng Đánh giá hoạt động bán hàng doanh nghiệp thương mại thông qua ba tiêu chính: Doanh thu bán hàng hóa; giá vốn hàng hóa; khoản giảm trừ doanh thu a Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán hàng: tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kì kế tốn, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thơng thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Xác định doanh thu  Doanh thu xác định theo giá trị hợp lý khoản thu thu  Doanh thu phát sinh từ giao dịch xác định thỏa thuận doanh nghiệp với bên mua bên sử dụng tài sản Nó xác định giá trị hợp lý khoản thu thu sau trừ khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu toán, giảm giá hàng bán giá trị hàng bán bị trả lại  Đối với khoản tiền tương đương tiền khơng nhận doanh thu xác định cách quy đổi giá trị danh nghĩa khoản thu tương lai giá trị thực tế thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỉ lệ lãi xuất hành Giá trị thực tế thời điểm ghi nhận doanh thu nhỏ giá trị danh nghĩa thu tương lai  Khi hàng hóa trao đổi để lấy hàng hóa tương tự chất giá trị việc trao đổi khơng coi giao dịch tạo doanh thu Năm điều kiện ghi nhận doanh thu doanh nghiệp thương mại:( theo chuẩn mực số 14 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam- Doanh thu thu nhập khác)  Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua;  Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa;  Doanh thu xác định tương đối chắn;  Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;  Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng b Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán doanh nghiệp thương mại: tổng chi phí để hàng có mặt kho gồm giá mua từ nhà cung cấp, bảo hiểm, VAT, phí vận chuyển,… Khóa luận tốt nghiệp Cơng thức tính trị giá vốn hàng xuất kho doanh nghiệp thương mại: Trị giá vốn hàng xuất kho= Trị giá mua thực tế + Chi phí thu mua hàng xuất kho Có phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho bao gồm: Phương pháp bình quân gia quyền Phương pháp thực tế đích danh Phương pháp nhập trước xuất trước Phương pháp nhập sau xuất trước (i) Phương pháp bình quân gia quyền Trị giá thực tế hàng = Số lượng hàng xuất kho x Giá thực tế bình quân xuất kho kỳ Với: Giá thực tế Trị giá thực tế hàng tồn ĐK + Trị giá thực tế hàng nhập TK bình quân = Trị giá thực tế hàng tồn ĐK + Trị giá thực tế hàng nhập TK Đơn giá bình quân sau lần nhập Trị giá vốn thực tế hàng hóa sau lần nhập i = Số lượng hàng hóa thực tế tồn sau lần nhập thứ i Theo phương pháp này, giá thực tế bình qn tính định kỳ tính liên hồn kỳ sau lần nhập Ưu điểm: - Phù hợp với doanh nghiệp có chủng loại hàng tồn kho, khối lượng nhập xuất - Phương pháp đơn giản, dễ thực Nhược điểm: - Trong phương pháp tính bình qn gia quyền kỳ dự trữ : đến cuối tháng thực tính giá vốn xuất kho, khơng cung cấp kịp thời thơng tin cho nghiệp vụ (ii) Phương pháp tính theo giá đích danh Phương pháp đòi hỏi DN phải quản lý theo dõi hàng hoá, thành phẩm theo lơ xuất hàng thuộc lơ vào số lượng thực xuất đơn giá nhập kho thực tế lơ để tính trị giá thực tế hàng xuất kho Phương pháp áp dụng đối Khóa luận tốt nghiệp với doanh nghiệp có loại mặt hàng mặt hàng ổn định nhận diện lô hàng Ưu điểm: - Tuân thủ nguyên tắc phù hợp kế toán : chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế - Phương pháp đơn giản, dễ tính tốn, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, thủ công Nhược điểm: - Chỉ phù hợp với đơn vị có giá trị hàng tồn kho lớn, mang tính chất đơn chiếc, ổn định, theo dõi riêng nhận diện lô hàng (iii) Phương pháp nhập trước - xuất trước Phương pháp dựa giả thiết thành phẩm, hàng hoá nhập kho trước xuất trước xuất hàng lơ lấy giá vốn thực tế nhập kho lơ để tính trị giá vốn hàng xuất bán Theo phương pháp giá trị lơ hàng xuất kho tính theo giá lô hàng nhập kho thời điểm đầu kỳ gần đầu kỳ, giá trị hàng tồn kho tính theo giá hàng nhập lần sau Trên thực tế hàng xuất kho khơng tn theo giả thiết tính tốn trị giá vốn hàng xuất bán tính theo giả thiết Ưu điểm: - Phương pháp áp dụng cho tất doanh nghiệp quản lý thời gian nhập lô hàng cụ thể - Tính giá vốn lơ hàng xuất, đảm bảo cung cấp kịp thời số liệu cho kế tốn ghi chép cơng tác quản lý - Trị giá vốn hàng hóa kho sát với giá thị trường, tiêu hàng tồn kho bảng cân đối kế tốn có ý nghĩa kinh tế Nhược điểm: - 10 Doanh thu không phù hợp với chi phí (Giá trị hàng xuất kho tương ứng với giá lần nhập trước) 3.2.3 Phân công chức người máy kế tốn 2.1.471 Hiện nay, phòng kế tốn có nhân sự: có kế tốn trưởng hai kế tốn viên Cơng việc hai kế toán viên làm thay ghi nhận, hạch toán nghiệp vụ phát sinh hàng ngày công ty Việc không phân công rõ ràng công việc gay tình trạng dễ sai sót khó quy trách nhiệm cho cá nhân 2.1.472 Đối với phần hành bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty thường xun có nghiệp vụ phát sinh ngày Vì vậy, lượng phát sinh lớn, khơng có xếp cơng việc hợp lý cho kế tốn viên hiệu suất việc khơng cao, xảy sai xót khó quy trách nhiệm cho cá nhân  Cơng ty cần xếp lại chức người phận kế toán để làm việc hiệu 2.1.473 KẾT LUẬN Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giữ vai trò quan trọng, phản ánh cung cấp thông tin cần thiết, kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Cơng tác kế tốn bán hàng thực có hiệu giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm rõ tình hình tài chính, kết thu trình kinh doanh làm để đưa định đắn, kịp thời Do vậy, cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng doanh nghiệp nói riêng phải tổ chức khoa học phải liên tục hoàn thiện 2.1.474 2.1.475 Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam hồn thành khóa luận, em hiểu rõ tình hình hoạt động kinh doanh, cấu tổ chức máy kế tốn, quy mơ hoạt động đặc biệt phần hành kế toán bán hàng- xác định kết kinh doanh Công ty Việc sâu vào tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn công ty kết hợp với việc so sánh, đối chiếu, phân tích đề thực tế lý thuyết giúp em có nhận thức sâu sắc toán diện việc tổ chức hạch toán kế tốn cơng ty thương mại nói chung kế toán phần hành bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng Để khắc phục phần điểm chưa hoàn thiện, em xin đưa số ý kiến đóng góp với mục đích hồn thiện thêm phần kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Ý kiến hy vọng có tác dụng tốt cơng tác kế tốn Cơng ty Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới GVHD TS Đào Thanh Bình – giảng viên Viện Kinh tế Quản lý, trường Đại học Bách khoa Hà Nội giúp em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới Giám đốc anh chị phận Kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại DA Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ em để tìm hiểu quy trình cách thức thực cơng việc kế tốn 2.1.476 Tuy nhiên hiểu biết, khả vận dụng, kinh nghiệm thực tế hạn chế nên đề xuất giải pháp em nói riêng khố luận tốt nghiệp nói chung nhiều thiếu xót Em mong nhận góp ý, bảo thầy để báo cáo hoàn thiện 2.1.477 2.1.478 2.1.479 Em xin chân thành cảm ơn! 2.1.480 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.1.481 PGS TS Nghiêm Sỹ Thương (chủ biên), ThS Nguyễn Mai Chi, ThS Nguyễn Minh Đức, Ths.Dương Vân Hà, ThS Nguyễn Thị Lê Hà, ThS.Thái Minh Hạnh, ThS Nguyễn Hoàng Lan, ThS Nguyễn Văn Nghiệp (2011), giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 2.1.482 GS.TS Đặng Thị Loan (2013), Giáo trình Kế tốn tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 2.1.483 GV Nguyễn Thế Hưng (2011), Hệ thống thơng tin kế tốn, Nhà xuất Thống kê, TP.Hồ Chí Minh 2.1.484 Chuẩn mực kế tốn số 14: Doanh thu thu nhập khác 2.1.485 http://www.ketoanthue.vn/index.php/he-thong-chuan-muc-ke-toan-viet- nam/2091-chuan-muc-ke-toan-so-14-doanh-thu-va-thu-nhap-khac-.html 2.1.486 Thông tư 133/2016/TT-BTC – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.487 https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-133-2016-tt-btc-bo-tai-chinh- 108305-d1.html#noidung 2.1.488 Công văn 1868-CT/TTHT chiết khấu thương mại 2.1.489 https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Cong-van-1868-CT-TTHT- chiet-khau-thuong-mai-chiet-khau-thanh-toan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-2016309991.aspx 2.1.490 2.1.491 2.1.492 PHỤ LỤC 2.1.493 Phụ lục 01: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2018 2.1.494 2.1.495 2.1.496 2.1.497 Phụ lục số 02: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2017 2.1.498 2.1.499 2.1.500 Phụ lục số 03: Hóa đơn GTGT 0000238 2.1.501 2.1.502 2.1.503 Phụ lục số 4: Phiếu xuất kho PXHH07/02 2.1.504 2.1.505 2.1.506 2.1.507 2.1.508 2.1.509 Phụ lục số 05: Hợp đồng thuê văn phòng 2.1.510 HỢP ĐỒNG TH VĂN PHỊNG 2.1.511 (Số:002./HĐKB) 2.1.512 Hơm nay, ngày 01 tháng 09 năm 2016 , Tại Hà Nội Chúng gồm có: 2.1.513 BÊN CHO TH VĂN PHỊNG (BÊN A): 2.1.514 Ông: LƯƠNG THẾ HIẾU CMT: 012049724 Năm sinh: 1974 2.1.515 Điện thoại: 0902301996 2.1.516 E-mail: hieult@vms.com.vn 2.1.517 Là chủ sở hữu nhà xưởng, kho bãi cho thuê: số 93, ngõ 2, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.1.518 BÊN THUÊ NHÀ KHO (BÊN B): 2.1.519 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DA VIỆT NAM 2.1.520 Điện thoại: 04 6287 2299 2.1.521 Giấy phép số: 0106773779 2.1.522 Tài khoản số: 26110000088099 Tại ngân hàng VietcomBank Chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội 2.1.523 Do ông (bà): Nguyễn Anh Dũng Năm sinh: 1973 2.1.524 Chức vụ: Tổng giám đốc - làm đại diện 2.1.525 Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng với nội dung sau: 2.1.526 ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 2.1.527 1.1 Bên A đồng ý cho thuê bên B đồng ý thuê phần diện tích văn phòng nằm diện tích đất 113 m2 thuộc quyền sở hữu bên A số 93, ngõ 2, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 2.1.528 1.2 Mục đích thuê: Làm văn phòng , kho chứa hàng hóa kem đánh bàn chải đánh 2.1.529 2.1.530 ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG 2.1.531 2.1 Thời hạn thuê nhà xưởng 03 năm tính từ ngày 01 tháng 09 năm 2016 đến ngày 31 tháng 08 năm 2019 2.1.532 2.2 Khi hết hạn hợp đồng, hai Bên thỏa thuận gia hạn 2.1.533 2.3 Trường hợp hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn thỏa thuận phải thơng báo cho bên biết trước 03 tháng 2.1.534 2.4 Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn Bên A có trách nhiệm hồn lại tồn số tiền mà Bên B trả trước (nếu có) sau trừ khoản tiền thuê nhà kho; Bên B nhận lại toàn trang thiết bị mua sắm lắp đặt (những trang thiết bị hai bên lập biên có liệt kê đính kèm) 2.1.535 2.5 Nếu bên A muốn chất dứt hợp đồng trước thời hạn phải báo trước 45 ngày cho bên B bồi thường 03 tháng tiền thuê kho cho bên B 2.1.536 ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 2.1.537 3.1 Giá thuê nhà kho là: 8.000.000 đ /tháng (Bằng chữ: Tám triệu đồng ) 2.1.538 3.2 Bên B toán cho Bên A 01 tháng tiền thuê nhà xưởng, kho bãi là: 8.000.000 VNĐ 2.1.539 (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng ) 2.1.540 Tiền thuê nhà kho toán 01 tháng lần vào ngày cuối tháng Giá th thống khơng thay đổi ba năm 2.1.541 ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 2.1.542 4.1 Quyền bên A: 2.1.543 a) Yêu cầu bên B bảo quản, sử dụng nhà kho, thiết kế thỏa thuận hợp đồng 2.1.544 b) Yêu cầu bên B toán tiền thuê theo thời hạn phương thức thỏa thuận hợp đồng 2.1.545 c) Yêu cầu bên B giao lại nhà xưởng, kho bãi hết thời hạn thuê 2.1.546 d) Các quyền khác theo quy định pháp luật 2.1.547 4.2 Nghĩa vụ bên B: 2.1.548 a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực nhà kho chịu trách nhiệm thông tin cung cấp 2.1.549 b) Chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế, thiết bị nội thất cần thiết suốt thời gian thuê, thông báo với bên A bên A đồng ý trước thực công việc sửa chữa, thay 2.1.550 c) Nộp đầy đủ tiền điện, nước sinh hoạt chi phí liên quan (vệ sinh, an ninh, dân phố…) thời gian thuê 2.1.551 d) Khơng tàng trữ (hàng hóa, vật lieu, chất….) quốc cấm, khơng tổ chức kinh doanh loại hình bất hợp pháp, không chuyển nhượng hợp đồng, không cho bên thứ ba thuê lại, không làm ảnh hưởng đến hộ xung quanh 2.1.552 e) Không chứa loại vật liệu nguy hiểm dễ gây cháy nổ, có tai nạn ảnh hưởng diện tịch thuê ảnh hưởng đến hộ xung quanh, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 2.1.553 f) Trong trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng phải hai bên thống phải lập thành văn 2.1.554 g) Trước bàn giao lại nhà cho bên A, bên B phải vệ sinh nộp đầy đủ loại phí thời hạn sử dụng 2.1.555 h) Giao nhà xưởng kho bãi cho bên A hết thời hạn hợp đồng 2.1.556 i) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật 2.1.557 ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 2.1.558 Tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng việc vi phạm hợp đồng giải trước hết thương lượng tinh thần thiện chí, hợp tác Nếu thương lượng khơng thành vụ việc đưa tòa án có thẩm quyền xét xử 2.1.559 ĐIỀU 6: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 2.1.560 Hợp đồng có hiệu lực pháp lý từ ngày 01 tháng 09 năm 2016 Đến ngày 31 tháng 08 năm 2019 2.1.561 Hợp đồng lập thành 02 (hai ) bản, bên giữ có giá trị 2.1.562 (Ghi chú: Bên A khơng cung cấp hóa đơn th nhà) 2.1.563 ĐẠI DIỆN BÊN A 2.1.564 2.1.565 2.1.566 2.1.567 LƯƠNG THẾ HIẾU ĐẠI DIỆN BÊN B 2.1.568 2.1.569 2.1.570 2.1.571 2.1.572 2.1.573 2.1.574 2.1.575 2.1.576 2.1.577 2.1.578 2.1.579 2.1.580 ... tài: “Hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại DA Việt Nam” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Ngồi lời mở đầu kết luận, nội dung khóa luận tốt nghiệp gồm chương:... Cuối kì, kết chuyển sang TK 911 xác định kết kinh doanh 21 Khóa luận tốt nghiệp Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh Có TK 632: Giá vốn hàng bán d Kế toán xác định kết kinh doanh (i) Kế tốn chi... cung cấp Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam CKTM Chiết khấu thương mại Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Danh mục sơ đồ Danh mục bảng biểu Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại DA Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp Kế toán Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại DA Việt Nam, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, 1 Tổng quan về hoạt động bán hàng và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, 2 Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh danh trong doanh nghiệp thương mại, 3 Các hình thức ghi sổ phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty thương mại, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DA VIỆT NAM, 1 Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam, 2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại DA Việt Nam, 3 Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam, 4 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam, 2 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng - xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại DA Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm