ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC

23 97 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 08:12

Cùng với xã hội công nghệ thông tin đã và đang phát triển mạnh mẽ ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của con người. Việt nam và nhiều quốc gia trên thế giới đã nhanh chóng nắm bắt thành tựu của khoa học công nghệ để phục vụ cho sự phát triển đất nước. Để đáp ứng được điều này, người giáo viên với vai trò là cầu nối là nhân tố giữ vị trí trung tâm, truyền tải thông tin, kiến thức giúp học sinh tiếp cận với nền tri thức tiên tiến.Để thực hiện được nhiệm vụ đặt ra, giáo viên phải thường xuyên học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tìm tòi các phương pháp giảng dạy tích cực để áp dụng vào bài giảng có hiệu qủa cao nhất. Ngoài sự nghiên cứu về phương pháp tryền giảng, phương pháp tổ chức lớp học thì giáo viên cần phải nghiên cứu sử dụng các thiết bị công nghệ các phần mềm hỗ trợ dạy học để ứng dụng. Công nghệ thông tin trong trường học được đẩy mạnh trong những năm qua và từng bước nâng cao chất lượng dạy học, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục, giúp học sinh học tập tốt hơn. SÁNG KIẾN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC Phần một: THÔNG TIN TÁC GIẢ - Họ tên tác giả viết sáng kiến: Nguyễn Tiến Bắc - Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1978 - Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học số An Thịnh - Trình độ chun mơn: Đại học - Đề nghị xét, công nhận sáng kiến: Cấp sở - Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục Phần hai: NỘI DUNG SÁNG KIẾN Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khái quát đặc điểm tình hình nhà trường Trường Tiểu học An Thịnh đóng địa bàn xã An Thịnh - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái Trải qua nhiều năm xây dựng trưởng thành, nhà trường không ngừng phát triển quy mô trường lớp đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy học ngày lên Vì vậy, năm qua đơn vị nhà trường liên tục tặng thưởng Giấy khen UBND huyện Văn Yên, Bằng khen UBND tỉnh Yên Bái, năm học 2010- 2011 trường tặng Bằng khen Bộ Giáo dục Đào tạo Trong nhiều năm học gần năm học 2015- 2016 trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc * Tình hình chung nhà trường năm học 2016 - 2017 - Về đội ngũ cán giáo viên, nhân viên: Năm học 2016 - 2017 nhà trường có 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trong cán quản lý người; nhân viên người; Giáo viên 50 người Trình độ đào tạo cán bộ, giáo viên, nhân viên từ Trung cấp đến Cao đẳng, Đại học Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chuẩn 100%, khơng có cán bộ, giáo viên chuẩn trình độ đào tạo Thực đầy đủ văn pháp quy giáo dục đào tạo, hàng năm vào nhiệm vụ năm học; đạo Sở Giáo dục & Đào tạo; Phòng Giáo dục – Đào tạo tình hình thực tế nhà trường, tổ chức thực kế hoạch có hiệu để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Nghiêm túc thực quy chế chuyên môn, công việc thường xuyên quan tâm trọng như: dự giờ, tổ chức hội giảng, chuyên đề, hội thảo công tác kiểm tra nội nhà trường; cán bộ, giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đồng thời trao đổi để học tập lẫn sáng kiến sáng kiến hay đổi hoạt động quản lý chuyên môn, nghiệp vụ Thường xuyên trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, năm gần có nhiều em đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, chất lượng giáo dục mũi nhọn góp phần khẳng định vị nhà trường - Về quy mô trường, lớp, học sinh: Nhà trường chia làm khu với tổng số 814 học sinh, đó: Khu A đặt thơn Làng Lớn xã An Thịnh có tổng số 465 học sinh 15 lớp Được dạy theo chương trình VENEN Khu B có 349 học sinh tổng số 14 lớp dạy theo chương trình hành Khu B chia làm điểm, điểm đặt thôn An Tiến, điểm lẻ đặt thôn thôn Trung Tâm xã An Thịnh - Về sở vật chất: Diện tích khn viên nhà trường khu đảm bảo, đủ điều kiện trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ Có diện tích sân chơi, bãi tập thể thao khu vực trồng rau, trồng hoa, cảnh hợp lí, tạo nên khn viên nhà trường thống mát, xanh, sạch, đẹp Khối phòng học: Tổng số 29 phòng, đủ bố trí cho 100% số lớp học buổi / ngày Trong phòng kiên cố: 22 phòng; phòng bán kiên cố: 07 phòng Khu phụ trợ: Nhà trường có đủ cơng trình vệ sinh, nguồn nước sạch, nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh Khu B có nhà Đa diện tích rộng, đẹp phục vụ cho hoạt động học tập, ngoại khóa thiết thực hiệu Lí chọn sáng kiến Trong thời kỳ đổi phát triển mặt kinh tế - văn hố - trị Đảng nhà nước ta coi trọng vấn đề Giáo dục coi Giáo dục quốc sách hàng đầu Giáo dục trở thành nhân tố tích cực, động lực thúc đẩy phát triển, mà sản phẩm Giáo dục nguồn nhân lực cho xã hội, mở đường cho phát triển kinh tế khoa học công nghệ, văn hoá…vv Đảng ta khẳng định: “Phát triển giáo dục khoa học quốc sách hàng đầu nhằm xây dựng chiến lược người nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, đưa đất nước phát triển nhanh chóng bền vững, sánh vai với nước phát triển khu vực giới” Từ ý nghĩa tầm quan trọng ấy, đòi hỏi ngành Giáo dục phải đổi mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cách tồn diện có hiệu cao, thiết thực Đặc biệt hệ thống giáo dục phổ thông, bậc học vô quan trọng Đây bước tạo nên hình thành phát triển nhân cách lớp trẻ Việt Nam Một mơn học có ý nghĩa to lớn tích cực việc hình thành phát triển nhân cách tồn diện cho học sinh khơng thể khơng nói đến mơn Âm nhạc Âm nhạc loại hình nghệ thuật quan trọng, gắn bó với sống thường ngày người, phản ánh sống hình tượng âm cho người từ lúc sinh hết đời Những năm gần Bộ Giáo dục Đào tạo trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào việc giảng dạy mơn học có mơn Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng dạy học học sinh Tiểu học Thực chủ chương Ban Giám hiệu nhà trường trọng đến việc áp dụng CNTT vào giảng dạy Đầu tư nhiều sở vật chất phòng chức chun dùng cho trình chiếu, phòng tin học đảm bảo cho việc dạy học Đối với giáo viên 100% giáo viên biết sử dụng giảng dạy trình chiếu Là giáo viên dạy mơn Âm nhạc, Ban Giám hiệu nhà trường động viên tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, thiết bị giảng dạy Tơi tích cực tìm hiểu nghiên cứu công nghệ thông tin sử dụng phần mềm chép nhạc, cắt ghép nhạc, video , đưa vào thực nghiệm việc soạn giảng dạy học, bước đầu có kết khả quan Trong viết không sâu vào phương pháp dạy học mà giới thiệu khái quát phần mềm khả ứng dụng cụ thể phầm mềm vào việc soạn giảng cho có hiệu cao từ việc ứng dụng CNTT Với mục tiêu đổi phương pháp, ứng dung CNTT vào giảng dạy mơn Âm nhạc, tơi mạnh dạn trình bày sáng kiến: “ Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy mơn Âm nhạc" với mục đích chia sẻ với đồng chí đồng nghiệp dạy mơn Âm nhạc số sáng kiến mà tơi tích lũy qua trình nghiên cứu, giảng dạy năm qua Mục đích sáng kiến: Cùng với xã hội công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ ảnh hưởng tích cực tới sống người Việt nam nhiều quốc gia giới nhanh chóng nắm bắt thành tựu khoa học công nghệ để phục vụ cho phát triển đất nước Để đáp ứng điều này, người giáo viên với vai trò cầu nối nhân tố giữ vị trí trung tâm, truyền tải thơng tin, kiến thức giúp học sinh tiếp cận với tri thức tiên tiến Để thực nhiệm vụ đặt ra, giáo viên phải thường xuyên học tập lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ, tìm tòi phương pháp giảng dạy tích cực để áp dụng vào giảng có hiệu qủa cao Ngoài nghiên cứu phương pháp tryền giảng, phương pháp tổ chức lớp học giáo viên cần phải nghiên cứu sử dụng thiết bị công nghệ phần mềm hỗ trợ dạy học để ứng dụng Công nghệ thông tin trường học đẩy mạnh năm qua bước nâng cao chất lượng dạy học, góp phần thực đổi phương pháp giáo dục, giúp học sinh học tập tốt 3.1 Về kiến thức: - Cung cấp cho học sinh kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về: học hát, phát triển khả âm nhạc, tập đọc nhạc, nhạc lí âm nhạc thường thức - Hình thành phát triển lực cảm thụ âm nhạc học sinh, tạo cho em có trình độ văn hố âm nhạc định, góp phần giáo dục tồn diện hài hồ nhân cách - Khích lệ học sinh hăng say tham gia hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh tạo điều kiện cho em bộc lộ phát triển khiếu - Mở rộng hiểu biết truyền thống âm nhạc Việt Nam tinh hoa âm nhạc giới góp phần bồi dưỡng đạo đức, trí tuệ, tạo khơng khí vui tươi lành mạnh - Lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 3.2 Về kĩ năng: - Luyện tập số kĩ ban đầu để hát đúng, hoà giọng, diễn cảm kết hợp số hoạt động phụ họa tập hát - Bước đầu luyện tập đọc nhạc chép lời mức độ đơn giản - Luyện nghe cảm nhận âm nhạc 3.3 Về thái độ: - Bồi dưỡng tình cảm sáng, lòng u nghệ thuật âm nhạc nhằm phát triển hài hoà nhân cách - Thông qua hoạ động âm nhạc, giáo dục em tình yêu quê hương đất nước Âm nhạc đem đến cho học sinh niềm vui, tinh thần lạc quan, mạnh dạn tự tin - Khuyến khích học sinh nhiệt tình tham gia hoạt động âm nhạc nhà trường Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Đọc tài liệu, phân tích tài liệu, tìm biện pháp tối ưu để làm sở áp dụng cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp - Phương pháp động não: Tự học, tự bồi dưỡng, trao đổi sáng kiến với đồng nghiệp tỉnh - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra khảo sát, quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp thông qua kiểm tra thực tiễn học sinh đơn vị trường huyện số trường tỉnh - Phương pháp thực nghiệm: Khảo sát chất lượng học môn Âm nhạc, đánh giá kết học tập khả học tập số học sinh, thống kê kết học tập trường, rút sáng kiến qua lần khảo sát số trường tỉnh Cơ sở khoa học sở pháp lý liên quan đến sáng kiến: Âm nhạc nghệ thuật âm - Một loại hình nghệ thuật gắn bó mật thiết với đời sống xã hội, làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú, cải thiện nâng cao chất lượng sống có vai trò tích cực việc thực mục tiêu giáo dục, đặc biệt có vị trí quan trọng việc giáo dục học sinh biết thưởng thức đẹp sống văn hoá nghệ thuật Cùng với mơn học khác, âm nhạc góp phần hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài mặt thẩm mĩ Thông qua hoạt động ca hát, nghe nhạc, tập biểu diễn, giúp HS chủ động, linh hoạt sáng tạo, hồ nhập cộng đồng, cân trí lực, thể lực học tập vui chơi Âm nhạc gồm giọng hát âm loại nhạc cụ Giáo dục giảng dạy âm nhạc cho HS không nhằm đào tạo em trở thành người làm nghề âm nhạc mà thông qua môn học để tác động vào đời sống tinh thần em, nhắm góp phần mơn học khác thực mục tiêu nhà trường, mục tiêu cấp học Âm nhạc loại hình nghệ thuật nhằm phản ánh thực khách quan hình tượng có sức biểu cảm âm Ở trường Tiểu học, mục tiêu môn học âm nhạc thông qua việc giảng dạy số vấn đề sơ giản nghệ thuật âm nhạc, nhằm phát triển lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh Chúng ta biết: Môn Âm nhạc trường Tiểu học không nhằm đào tạo người làm nghề âm nhạc, diễn viên, nhạc sĩ hay ca sĩ…mà mục đích thông qua môn học để tác động vào đời sống tinh thần em nhằm thực nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mĩ cho học sinh, nhằm xây dựng phát triển lực cảm thụ âm nhạc cho em Muốn làm điều thiết em phải tiếp cận với âm nhạc đích thực, thân em phải người trực tiếp tham gia ca hát, nghe nhạc khơng phải nghe học lí thuyết khơ cứng xoay quanh kí hiệu âm nhạc đơn Tóm lại: Âm nhạc đóng vai trò quan trọng nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá sở Đảng nhà nước ta quan tâm đề nhiệm vụ quan trọng để toàn đảng toàn dân nhận thức đắn thực cách có hiệu qủa là: “ Văn hoá tảng tinh thần xã hội” mà âm nhạc phận cấu thành Những vấn đề nêu nhiều phần khác mà q trình tơi nghiên cứu thực tiễn, thấy rõ lần khẳng định: “Vai trò âm nhạc nhà trường phong trào văn hóa, văn nghệ vơ quan trọng thiếu đời sống người” Để làm tốt chủ chương vai trò việc ứng dung công nghệ thông tin vào dạy học quan trọng, thiết thực cần làm Chương II NỘI DUNG SÁNG KIẾN Thực trạng sáng kiến Trong nhiều năm gần Bộ Giáo dục Đào tạo trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy nhà trường, có mơn Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng dạy học Bản thân tơi ln có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ trăn trở đến việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chất lượng mơn Âm nhạc nói riếng Xuất phát từ suy nghĩ thân từ tơi mạnh dạn áp dụng số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Trước áp dụng giải pháp hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, tiến hành khảo sát phân tích mức độ hứng thú học âm nhạc khơng có hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin như: - Khảo sát phân tích thực trạng chất lượng dạy học âm nhạc trường Tiểu học khơng có hỗ trợ công nghệ thông tin - Khảo sát phân tích, đối chiếu, so sánh kết khảo sát trước sau áp dụng ứng dụng CNTT vào dạy học * Năm học 2014-2015 tiến hành khảo sát học sinh đầu năm, kết sau: Năm học 2014-2015 Số HS khảo sát (Khối 4) SL % SL % 74 60 81,1 14 18,9 u thích Khơng u thích Từ kết trên, tơi phân tích nhận thấy việc giảng dạy theo phương pháp truyền thống (khi chưa có Cơng nghệ thơng tin) có ưu, khuyết điểm định 1.1 Về ưu điểm: - Đây môn học nghệ thuật nên phần lớn HS hứng thú yêu thích - Mơn học cung cấp cho học sinh kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về: học hát, phát triển khả âm nhạc, tập đọc nhạc, nhạc lí âm nhạc thường thức - Bước đầu hình thành phát triển lực cảm thụ âm nhạc học sinh, tạo cho em có trình độ văn hố âm nhạc định, góp phần gây hứng thú để học tập tốt môn học khác giáo dục toàn diện hài hoà nhân cách - Lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh từ ngồi ghế nhà trường Tuy nhiên trình giảng dạy nhiều năm qua, Công nghệ thông tin chưa phát triển rộng rãi, việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn, vướng mắc định làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học 1.2 Tồn tại: - Một số kĩ hát đúng, hoà giọng, diễn cảm khả kết hợp số hoạt động phụ họa tập hát bị hạn chế nguyên nhân em chưa tiếp cận nhiều với hình thức học âm nhạc - Đối với phân môn Tập đọc nhạc số học sinh đọc chưa cao độ, trường độ, nhìn nhận nốt nhạc chậm Vì thế, đơi độ xác đọc nhạc chưa cao, làm giảm ý học sinh - Đối với phân môn Âm nhạc thường thức giới thiệu tác giả, tác phẩm hát gặp khơng khó khăn thiếu thốn hình ảnh minh họa, giai điệu hát Nhiều hình ảnh minh họa giáo viên phải vẽ tay dẫn đến độ chính, tính thẩm mỹ khơng cao - Khi chưa có cơng nghệ thơng tin giáo viên phải kẻ khuông nhạc viết nốt nhạc tay Khi dạy phải kẻ khuông nhạc lên bảng Với cách làm thủ công tốn nhiều thời gian, công sức, đồ dùng dạy học giấy tô ki, bảng phụ Các nhạc viết khơng có độ xác cao, độ thẩm mỹ khơng nhiều coi nhạc "chết" không sống động Nội dung sáng kiến Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học mang lại hiệu tích cực Một yếu tố dễ nhận thấy: học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin việc truyền đạt kiến thức, kĩ cải thiện, học sinh dễ tiếp thu, học sinh động, lôi học sinh Khác với năm trước sở vật chất cho việc dạy học thiếu như: Phòng học, nhạc cụ, băng, đĩa nhạc chất lượng, tranh ảnh để phục vụ cho việc dạy học mơn Âm nhạc thiếu nhiều chưa đủ đáp ứng cho dạy học nói chung, dạy mơn Âm nhạc nói riêng, sách đọc thêm tài liệu tham khảo khác Giáo viên phải tự tìm tài liệu, sưu tầm tự làm đồ dùng dạy học Trong u cầu mơn lại cần phải có trang thiết bị đại (máy nghe nhạc, máy chiếu, nhạc cụ gõ ) để phục vụ cho việc dạy học Để có kết tốt việc dạy học môn Âm nhạc cho học sinh hào hứng, tiếp thu cách có hiệu cao tơi cho thầy giáo, cô giáo phải áp dụng thành thạo công nghệ thông tin vào giảng dạy như: - Sử dụng thành thạo soạn giảng giáo án điện tử phần mềm MicorosoftPoint phần mềm Violet - Đối với môn Âm nhạc cần sử dụng thành thạo phần mềm soạn nhạc Encore - Một số phần mềm cắt, ghép nhạc, thu thanh… - Phần mềm chỉnh sửa ảnh Ortable_photoshop_CS3 số phần mềm chỉnh sửa khác - Phần mềm trình chiếu ảnh photodexProshow - Phần mềm Video-projector - Ngoài cần sử dụng thành thạo máy tính, máy chiếu hắt, Internet Và số phần mềm khác mà chưa đề cập đến Như vậy, để ứng dụng phần mềm vào giáo án giảng cho hợp lý, khoa học mang lại hiệu cao nhất, song giáo viên cần lưu ý tránh lạm dụng ứng dụng, CNTT 2.1 Giải vấn đề: Là giáo viên dạy môn Âm nhạc, Ban Giám hiệu nhà trường động viên tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, thiết bị giảng dạy Tơi tích cực tìm hiểu nghiên cứu công nghệ thông tin sử dụng phần mềm chép nhạc,cắt ghép nhạc,video, phần mềm trình chiếu ảnh, phần mềm karaoke, đưa vào soạn giảng, bước đầu có kết khả quan Ở sáng kiến không sâu vào phương pháp dạy học mà tập chung giới thiệu khái quát phần mềm khả ứng dụng cụ thể phầm mềm vào việc soạn giảng cho có hiệu cao dạy – học Đó giải pháp , giải pháp ứng dụng công nghệ thông vào giảng dạy Âm nhạc nhằm giải tồn nêu 2.1.1.Vai trò cơng nghệ thông tin dạy học môn Âm nhạc: Với môn Âm nhạc, môn học khiếu, đặc thù môn học dễ lôi học sinh với điều kiện giáo viên giảng dạy phải biết linh hoạt, sáng tạo phương pháp truyền giảng, luyện tập kỹ cho học sinh Các phân môn mơn Âm nhạc đa số đòi hỏi người học phải có khiếu thực u thích Chính việc tìm tòi, sáng tạo phương pháp dạy học tích cực ln nhu cầu cần thiết giáo viên Viêc đổi phương pháp giảng dạy âm nhạc cấp Tiểu học nay, ngồi thiết bị nghe, nhìn phong phú đại; phần mềm soạn nhạc, hoà âm, phần mềm karaoke, cắt ghép nhạc, video phát triển không ngừng Việc nghiên cứu ứng dụng chức phần mềm đưa vào dạy âm nhạc thuận tiện dễ sử dụng, khơng đòi hỏi người dùng phải có kiến thức chun sâu máy tính, giáo viên kết hợp phần mềm giáo án điện tử, đảm bảo việc truyền giảng kiến thức luyện tập kỹ cho học sinh thực phong phú, sáng tạo Thiết bị dạy học môn Âm nhạc đơn giản dễ tìm kiếm ngồi thị trường Một thiết bị cần thiết cho mơn đàn phím, trang bị sử dụng hiệu Kế đến thiết bị nghe - nhìn thiết bị giao tiếp đàn Organ với máy tính (MIDI Cable) Nếu soạn giảng giáo án điện tử thiết bị tích hợp hệ thống máy tính nên việc giảng dạy tiết học âm nhạc thực cách đơn giản, khơng cầu kì việc chuẩn bị thiết bị khác 2.1.2 Một số phần mềm ứng dụng công nghệ dạy học Âm nhạc: Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy môn Âm nhạc đổi phương pháp giảng dạy âm nhạc cấp Tiểu học nay, ngồi thiết bị nghe, nhìn phong phú đại; phần mềm soạn nhạc, hoà âm, phần mềm karaoke, cắt ghép nhạc, video phát triển không ngừng Việc nghiên cứu ứng dụng chức phần mềm đưa vào dạy âm nhạc thuận tiện dễ sử dụng, khơng đòi hỏi người dùng phải có kiến thức chun sâu máy tính, giáo viên kết hợp phần mềm giáo án điện tử, đảm bảo việc truyền giảng kiến thức luyện tập kỹ cho học sinh thực phong phú, sáng tạo Trong năm thực tế giảng dạy, việc sử dụng trang thiết bị cấp, việc ứng dụng thêm phần mềm kết hợp với thiết bị công nghệ khác tạo khơng khí khác hẳn tiết học âm nhạc hiệu nâng cao, phần mềm khai thác sử dụng phần mềm ENCORE (của hãng PASSPORT GVOX), phần mềm CAKEWALK PRO AUDIO (của hãng Twelve Tone Systems) phần mềm PROSHOW GOLD (của hãng PHOTODEX CORPORATION) Và nhiều phần mềm khác nhiên đưa số phần mềm định, dễ sử dụng để giới thiệu ứng dụng vào việc soạn, giảng cho đạt hiệu tốt Đó là: 2.1.2.1 Sử dụng phần mềm thu âm CAKEWALK PRO AUDIO Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave; Phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video Format Factory giảng dạy Âm nhạc: *) Sử dụng phần mềm thu âm CAKEWALK PRO AUDIO Cakewalk phần mềm có chức phối soạn nhạc qua máy vi tính cá nhân Cách thiết kế giống nhiều phần mềm âm nhạc khác, nâng cấp qua nhiều phiên bản, mà phiên ngồi việc nâng cấp có chứa đựng chức đặc sắc Cài đặt phần mềm: Cũng phần mềm khác, cách cài đặt đơn giản Sử dụng file thực thi tự động cài vào máy tính Thiết lập cổng âm cho phần mềm: - Nhập (Open) nhạc MIDI vào chương trình, cách chọn trình đơn File>Open… chọn tập tin *.MID hộp thoại Open - Lưu (Save):có hai dạng lưu file, dạng MIDI, dạng Cakewalk 3.0 (tuỳ thuộc mục đích cần sử dụng sau này) File>Save As, đặt tên file chọn định dạng ô Save As Type Các tính phần mềm: Để áp dụng phần mềm giáo viên phải nắm số tính phần mềm CakeWalk Pro Audio: Tính 1: Ghi âm hát trực tiếp đàn qua cáp MIDI Ghi âm hát trực tiếp qua cáp MIDI: - Ghi âm hát trực tiếp đàn qua cáp MIDI: File\ New\ Normal; Click phải chuột lên Track 1, chọn Track Properties; Chọn nguồn âm phát mục Source, chọn kênh MIDI từ đến 16, chọn tiếp kênh số mục Channel; Patch: Chọn loại nhạc cụ cho kênh âm 10 - Đặt tốc độ phần mềm tương ứng với tốc độ cài đàn; Click nút lệnh R cửa sổ chứa thông tin kênh (tất kênh) click lệnh Record công cụ để ghi âm Phối âm: Có thể sử dụng phần mềm khác để phối âm, viết cho bè, nhạc cụ Lưu định dạng MIDI nhập vào Cakewalk để xử lí Hồ âm trực tiếp (realtime record) Ở Cakewalk, chọn thu bè nhạc (hay track, channel) Nghĩa diễn đạt đàn phím (MIDI) chương trình thu Tính 2: Chỉnh sửa hát sau ghi âm ứng dụng dạy hát nhạc: Chỉnh sửa giọng, nhịp: - Click vào nút lệnh công cụ - Ở cửa sổ ra, kích đúp vào tên nhịp giọng Chỉnh sửa nhịp Meter, giọng Key Signature Tính 3: Chỉnh sửa hát sau ghi âm ứng dụng dạy hát nhạc Các công cụ chỉnh Tempo: - Tempo ratio: Nút 1, xác lập tỉ lệ tempo mặc định phát Nút tempo chính, nút có giá ½ ,nút có giá trị tăng đơi Khi cho phát (playback) lúc nhấn nút có hiệu thay đổi tempo - Insert Tempo (Nút trước nút số 1): Nút có chức cài tempo vào vị trí Tính 4: Viết lời ca Click nút lệnh công cụ sau chọn kênh (kênh chứa giai điệu chính), nhập lời hát vào cửa sổ Như giới thiệu CakeWalk Pro Audio phần mềm chuyên dụng hồ âm, phối khí ghi âm Phần mềm có khả trình diễn nhạc MIDI với chất lượng âm tốt tương tác với đàn Organ qua thiết bị MIDI CakeWalk có phạm vi ứng dụng rộng rãi, từ phòng ghi âm chun nghiệp đến nhạc sĩ có nhu cầu soạn phối nhạc máy tính Phần mềm có khả ghi âm lúc 256 kênh âm với tiện ích chép, chỉnh sửa thuận tiện CakeWalk hiển thị tồn tổng thể nhạc hiển thị kênh nhạc theo yêu cầu người dùng Bài nhạc hiển thị hàng ngang thay đổi màu sắc đồng thời giai điệu lời hát theo tiết tấu 11 Các hát ghi âm đàn Organ định dạng MIDI chuyển qua phần mềm chỉnh sửa giọng, nhịp, số phần mềm khác Khi ghi âm trực tiếp thông qua cáp MIDI cài đặt trước giọng, nhịp… đòi hỏi người sử dụng phải đánh đàn cách chuẩn xác với phách gõ phần mềm Sau lưu lại với định dạng riêng phần mềm để sử dụng hiển thị theo ý người dùng cài đặt sẵn Điều kiện hỗ trợ : Khi sử dụng phần mềm CakeWalk Pro Audio dạy học Âm nhạc, giáo viên soạn ghi âm hát đàn Organ chuyển qua phần mềm CakeWalk đĩa mềm đĩa USB, sau sử dụng cơng cụ phần mềm để chỉnh sửa nhạc theo yêu cầu ghi âm hát phần mềm qua thiết bị MIDI Khi soạn bài, giáo viên sử dụng phần mềm CakeWalk Pro Audio tiện lợi tiết kiệm thời gian, giúp cho việc chuẩn bị tiết dạy trở nên nhẹ nhàng, thiết thực Khi dạy giáo viên đứng trước lớp huy mà không cần phải ngồi điều khiển đàn Như vậy, giáo viên bao quát lớp tốt hơn, kịp thời phát học sinh hát chưa để sửa cho em Về phía học sinh nghe giai điệu chuẩn mực thu chỉnh sửa cẩn thận, việc nghe cao độ lời ca hát trực tiếp Giờ học mang lại hiệu quả, học sinh hứng thú, sôi học hát qua phần mềm Tuy nhiên CakeWalk Pro Audio phần mềm phải sử dụng kết nối với đàn mái tính nên cơng phu, phức tạp việc sử dụng tơi thường lựa chọn phần mềm khác tiết dạy để có hiệu cao *) Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave: Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave cần thiết, áp dụng nhiều dạng Phần mềm có tác dụng: Các tính Goldwave: - Cắt rời đọan nhạc - Chỉnh teppo, transpose (Chỉnh nhanh chậm – cao, thấp hát hay đoạn nhạc) Để sử dụng phần mềm hỗ trợ này, làm sau: - Download chương trình máy tính, chạy file setup exe để cài đặt chương trình sau cài đặt chương trình tách thành mảnh GoldWave Control bạn Close phần Control để ghép với phần cho tiện làm việcVào Menu Options > Register để đăng ký Để đăng ký bạn vào thư mục Dangky chạy file keygen Copy paste nội dung phần user ID, license tương ứng vào chương trình Khi sử dụng nhạc người sử dụng hát bị cao hay thấp, nhanh hay chậm Do đó, giáo viên dùng phần mềm để hỗ trợ tăng giảm tốc độ hát, (teppo), chỉnh nâng cao hạ thấp (transpose) cho hát hay đoạn nhạc cho phủ hợp với giọng của Từ phần mềm giáo viên tạo hát liên khúc (ghép hát khác thành bài) Có hát thu trước dài, tiết học thời gian khơng có nhiều, để tiết kiệm thời gian 12 nên cắt bỏ số đoạn nhiều giữ lại đoạn, lời hát để thuận lợi cho việc giảng dạy cho phù hợi mà không nhiều thơi gian lớp, học sinh ơn lại nhiều hát tiết học dạng liên khúc khiến em thích thú học tập Trong số trò chơi âm nhạc phần mềm quan trọng, giáo viên cắt rời đoạn nhạc để đưa vào nội dung trò chơi Cũng làm nhòe, méo tiếng đoạn, câu hát hay tiếng hát để học sinh đốn câu áp dụng nhiều hình thức khác nhờ vào phần mềm * Phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video Format Factory Bên cạnh việc sử dụng phần mềm thu âm CAKEWALK; Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave dạy học tơi sử dụng phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video Format Factory Trong dạy học phần mềm cắt ghép video Format Factory giúp giáo viên cho học sinh nghe xem video mẫu, video biểu diễn minh họa, video giới thiệu tác giả, tác phẩm Với thời đại Công nghệ thông tin nay, video có mạng nhiều phong phú Giáo viên cần biết lựa chọn, sáng tạo việc lồng ghép, sử dụng mang lại hiệu tích cực Tuy nhiên để sử dụng video phải cần đến phần mềm cắt ghép video Format Factory video video phù hợp, dài hay q ngắn, có đoạn khơng thể sử dụng bị lỗi hoạc số nguyên nhân khác Vì vậy, sử dụng phần mềm để cắt, ghép, chỉnh sửa video coi công cụ hữu hiệu việc chuyển đổi video, cắt rời đoạn video, chọn lọc bỏ đoạn video không cần thiết chí hình ảnh cách đơn giản gọn nhẹ Việc sử dụng phần mềm Format Factory hỗ trợ đắc lực giảng dạy số video có dung lượng q lớn khơng tương thích với phần mềm PowerPoint cần đến phần mềm để Converter Bên cạnh sử dụng phần mềm Free Video Converter đầy phần mềm chuyên để chuyển đổi, đổi đuôi tất video với định dạng cho dủ phổ biến hay không, đánh giá phần mềm chuyển đổi video miễn phí tốt giống Freemake Video Converter, phần mềm Free Video ConVerter Freemake Video Converter sở hữu giao diện đơn giản cách thức hoạt động nhanh chóng, dễ hiểu cho dù người sử dụng lần đầu Phần mềm Format Factory cài đặt sử dụng cách dễ dàng, cài đặt hoạt động phần mềm hầu hết hệ điều hành Windows Nên phần mềm giảng dạy môn Âm nhạc sử dụng rộng rãi Giáo viên nắm bắt tính đơn giản sáng tạo lồng ghép giảng cho khoa học, sáng tạo thu hiệu dạy học cao mà không cần sử dụng tranh ảnh hay thao tác làm mẫu giáo viên Học sinh xem hình ảnh chân thực, sinh động, giàu cảm xúc Qua dạy học hòa nhập theo kịp thời đại Công nghệ thông tin - Cài đặt Format Factory 13 + Để cài đặt Format Factory trước tiên phải tải fiel cài đặt Format Factory từ Internet máy tính Đầu tiên phải khởi động file cài đặt Sau vài giây, cửa sổ yêu cầu người dùng đọc kĩ điều khoản sử dụng phần mềm Sau xem qua điều khoản bạn nhấn nút I Agree + Ngay sau đồng ý với điều khoản nhà sản xuất đưa ra, hệ thống tự động chuyển bạn san sổ Cửa sổ yêu cầu bạn chọn nơi lưu phần mềm Nếu bạn không muốn thay đổi đường dẫn bạn việc nhấn Install Ngay đó, tập tin tự động giải nén cài đặt phần mềm vào máy tính bạn giây lát + Khi trình trình tải hồn tất lúc sang hệ thống thông báo cho biết Lúc này, việc nhấn Finish xong Khi sử dụng phần mềm Format Factory để cắt ghép chuyển đổi đuôi video ta thực sau: Bước 1: Trên giao diện Format Factory, bạn nhấp chuột vào mục Video chọn định dạng Video muốn chuyển sang (bao gồm:MP4, AVI, 3GP, WMV, MOV, ) Bước 2: Ở Taimienphi hướng dẫn đổi đuôi Video sang AVI cách chọn Video >AVI Bước 3: Ấn vào Add File chọn đến file mà cần chuyển định dạng Sau chọn xong bạn lựa chọn tùy chọn cho video nút Output Setting, có sẵn cấu hình mặc định cần lựa chọn nhanh Nhấn OK Bước 4: Sau lựa chọn hoàn tất bạn ấn vào Start để bắt đầu trình chuyển đổi Video sang AVI chờ chương trình hồn tất q trình chuyển đổi Trên bước để chuyển đổi video tính hay dùng phần mềm nhằm mục đích xuất video cho phù hợp để đưa video vào trình chiếu 2.1.2.2 Sử dụng phần mềm soạn nhạc Encore 4.5.5 giảng dạy môn Âm nhạc phân môn Tập đọc nhạc Hiện phần mềm chép nhạc Encore 4.5.5 dùng rộng rãi phổ biến tất nhạc sĩ, nhạc công, giáo viên dạy nhạc trường phổ thông Phần mềm gọn nhẹ, đạt hiệu cao sáng tác, giảng dạy Encore phần mềm soạn nhạc máy tính đơn giản dễ dàng, soạn nhạc với dàn nhạc đệm theo ý muốn, đồng thời, viết lời cho 14 hát tiếng Việt Âm Encore dựa chuẩn digital nên biên soạn phối khí thành dàn nhạc muốn, xuất sang dạng Midi dùng chuẩn âm cho tất phần mềm multimedia khác download phần mềm Encore cài đặt (Download Encore 4.5.5 dùng cho WinXP, Vista, - Cửa sổ chính: Cách cài đặt phần mềm soạn nhạc Encore Encore 4.5 cài đặt bình thường khơng cần nâng cấp Riêng Encore 4.5.5, sau tải file zip về, cần giải nén thấy thư mục có file: file setup Encore 4.5.3; file Updates Encore 4.5.5 file text chứa mã số cài đặt (serial number) Tiếp tục chạy file setup Encore 4.5.3 cài đặt bình thường, cài đặt phải nhập mã số (serial number) Sau cài xong, chương trình hỏi bạn khởi động lại máy tính? Khơng nên khởi động lại để nhấn Later để bỏ qua bước Tiếp theo chạy file Updates Encore 4.5.5 để nâng cấp lên phiên 4.5.5, đợi lúc, dò tìm file Encore 453.exe máy tính có khơng nằm đâu Chỉ vài giây sau hộp thoại thơng báo tìm ra, tiếp tục nhấn Update OK hay nhấn Enter Encore nâng cấp thành công Sau xong báo việc update hồn thành (successfully) Một số tính bản: - Có thể chép nhạc với tổng phổ gồm 64 dòng nhạc trang giấy, có bè khng nhạc - Kết nhóm trường độ nốt nhạc dòng khác - Chép Tab cho guitar với số lượng dây lên đến dây đàn lên dây theo kiểu khác Đồng thời định nghĩa bấm - Chép tiết tấu gõ với dạng đầu nốt nhạc khác - Tự động dãn dòng cho dễ đọc - Các ký hiệu gạch chéo cho bè chơi tiết tấu, hợp âm rải ký hiệu ngón bấm - Chèn xóa nhịp, trang, dòng, khuông nhạc chỗ tác phẩm - Đọc định dạng chương trình Master Tracks Pro, Standard MIDI định dạng Music XML - Tự động nhận dạng nốt nhạc trực tiếp từ nhạc cụ MIDI phần mềm MIDI theo thời gian thực Tính hay, ta phát nhạc từ đàn keyboard thu lại Encore - Chế độ xem nhạc dòng theo chiều ngang - Thêm bấm guitar tên hợp âm nhạc - Dễ dàng thêm nhịp lấy đà cho nhạc - Khi chưa có cơng nghệ thơng tin giáo viên phải kẻ khng nhạc 15 viết nốt nhạc tay Khi dạy phải kẻ khuông nhạc lên bảng Với cách làm thủ công tốn nhiều thời gian, công sức, đồ dùng dạy học giấy tô ki, bảng phụ Các nhạc viết khơng có độ xác cao, độ thẩm mỹ không nhiều coi nhạc "chết" không sống động Những nhạc viết phần mềm ENCORE 4.5.5 rõ ràng, đẹp mắt, sống động Với việc sử dụng phần mềm ENCORE tạo nhạc, hát hay tập đọc nhạc giống nhạc in sách giáo khoa Từ cách thể hình thức lẫn kết cấu câu nhạc, ô nhịp , điều giúp giáo viên đỡ thời gian việc chuẩn bị đồ dùng Giáo viên cần làm phần mềm lần, sau đưa vào giáo án sử dụng nhiều lần Từ hỗ trợ cho tơi nhiều việc giảng dạy Ngồi dạy hát giáo viên sử dụng dạy phân môn Tâp đọc nhạc hiệu Học sinh dễ quan sát nhạc ca khúc thường ngắn Bài tập đọc nhạc thể tồn hình giúp giáo viên hướng dẫn cách thực kí hiệu, cao độ, trường độ, tiết tấu dễ dàng học sinh dễ nắm bắt Phần mềm ENCORE thực nhạc có tiếng phách gõ hiển thị hình cách xác rõ ràng Chức biểu diễn theo kí hiệu âm nhạc soạn sẵn thực tự động, học sinh dễ dàng theo dõi nắm bắt cao độ, trường độ, âm hình tiết tấu Tạo ý số kí hiệu, hình nốt đặc biệt, hay đơn giản đổi màu sắc cho toàn để lôi Khi dạy giáo viên vào trực tiếp phần mềm để để bấm nốt nhạc minh họa cho nốt nhạc vang lên theo nhiều âm sắc khác học sinh vừa tiếp thu thị giác thính giác Có thể nói phần mềm quan trọng môn Âm nhạc Bởi soạn giảng ứng dụng Cơng nghệ thơng tin tất hát, tập đọc nhạc, âm hình tiết tấu,… chương trình soạn đưa vào giáo án hỗ trợ cho việc giảng dạy phong phú, có chiều sâu, độ xác cao Từ áp dụng giải pháp thấy kết nâng lên rõ rệt thu hút lôi học sinh ý học tập đạt hiệu cao 2.1.2.3 Sử dụng phần mềm trình chiếu ảnh PROSHOW GOLD; phần mềm biên tập karaoke, flash Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Để cài đặt Proshow Gold vào máy tính, trước tiên bạn tải file cài đặt phần mềm Sau đả tải phần mềm về, kích hoạt file setup cửa sổ cài đặt Proshow Gold xuất Cửa sổ thông báo cho người dùng biết cài đặt phần mềm Proshow Gold, nhấn Next để chuyển sang bước Bước 2: Sau nhấn Next, cửa sổ phần mềm Cửa sổ yêu cầu người dùng thông báo người dùng biết phiên cài đặt dùng thử, muốn sử dụng phiên chuẩn với đầy đủ tính năng, mua quyền phần mềm Bước 3: Sau nhấn Next, hệ thống chuyển sang cửa sổ Cửa sổ giới thiệu sơ qua cho người dùng điều khoản sử dụng chương 16 trình Proshow Gold Sau tìm hiểu kĩ càng, bạn nhấn I Agree để chuyển sang phần cài đặt Bước 4: Sau nhấn I Agree hệ thống chuyển sang phần installation Options Phần tùy nơi chưa file cài đặt cài đặt số chế độ khởi động phần mềm, nhấn Next để chuyển sang cửa sổ xác nhận cài đặt cài đặt Tại cửa sổ này, hệ thống xác nhận lại lần có muốn cài đặt phần mềm khơng Nếu muốn cài đặt, bạn nhấn Install để hệ thống tự động cài đặt Sau hệ thống tự động cài đặt phần mềm vào máy tính, Q trình diễn nhanh Bước 5: Sau chế độ cài cài đặt hoàn tất, hệ thống tự động chuyển sang sổ thông báo với người dùng chế độ cài đặt hoàn tất lúc nhấn Finish để trình cài đặt chương trình Proshow Gold hồn tất *) Sử dụng phần mềm trình chiếu ảnh PROSHOW GOLD: Trong phân mơn âm nhạc thường thức hay giới thiệu tác giả, tác phẩm âm nhạc Giáo viên cần đến trang ảnh minh họa, minh chứng, dẫn chứng để học sinh tìm hiểu sâu hơn, cụ thể rõ ràng cách trân thực Phần mềm cho phép người sử dụng tạo đoạn Video Clip từ hình ảnh, đoạn phim sưu tầm Thực tế giáo viên khó tìm tư liệu dạng Video để minh hoạ cho dạy học giới thiệu nhạc sĩ cổ điển loại nhạc cụ Với phần mềm PROSHOW GOLD, hồn tồn tạo Video chứa hình ảnh minh hoạ lồng âm vào, sử dụng hiệu ứng tạo ảnh chuyển động (Motion Effect) tạo đoạn phim sống động Khi dạy học giáo viên sử dụng chức sau: + Các hiệu ứng Slide: (Style) + Các hiệu ứng chuyển cảnh: (Transition) => Để thay đổi “hiệu ứng chuyển cảnh” Bạn click vào “AB”…Chọn “Transition” thích hợp chọn “Apply” + Đưa ảnh video hay nhạc vào vào giao diện chính: Tại folder list tìm đến nơi chứa liệu (ảnh, video, audio) => click mouse folder muốn chọn liệu khung bên (file list) Tiếp theo click giữ mouse (con chuột) kéo thả vào slide list + Slide Settings: Click đúp trực tiếp vào hình ảnh video file list => hộp thoại Slide Settings, từ tinh chỉnh lại thơng số slide, v.v 17 + Lưu xuất Video: Lưu (Save): Vào File => Save (hoặc Ctrl+S) Xuất Video: Vào Publish => Puslish Show (hoặc Ctrl+P) => Xuất nhiều loại định dạng Video (.AVI, FLV, MPG, MP4,…) cho nhiều loại thiết bị khác nhau… Khi giới thiệu ca khúc tác giả tác phẩm âm nhạc đặc biệt âm nhạc thường thức Khi sử dụng Video Clip quay sẵn phương pháp song gây phản tác dụng học sinh ý nhiều đến chi tiết hình ảnh, nhân vật đoạn phim mà quên nội dung cảm nhận nội dung, giai điệu hát Phần mềm hỗ trợ giáo viên minh họa động tác biểu diễn phụ họa cho hát dựa vào hình chụp sẵn hay hình ảnh tương tự (giống môn Thể dục) việc giúp giáo viên làm mẫu động tác cách chuẩn xác, sinh động Từ hình ảnh giúp học sinh cảm nhận sâu nội dung nghệ thuật tác giả tác phẩm Tuy nhiên tạo file trình chiếu giáo viên cần sưu tầm số hình ảnh minh hoạ phải phù hợp với nội dung hát, hay giới thiệu tác giả, tác phẩm lựa chọn hình ảnh độc đáo, tránh lạm dụng gây phân tán ý em *) Phần mềm biên tập karaoke, flash giảng dạy Phần mềm biên tập karaoke, flash có tác dụng hỗ trợ audio track - Giúp hiển thị tồn hình (fullscreen) hình thứ hai, tivi máy chiếu Hỗ trợ Unicode - Định dạng tập tin (KFN) - Thay đổi tone nhạc tốc độ hát - Chỉnh volum cho micro, giai điệu - Các track audio tự động tắt micro sử dụng - Tạo tập tin karaoke MP3 động (KFN) tạo thiết lập sẵn cho tập tin KAR, KOK, LRC CDG Karaoke flash phần mềm tương đối dễ sử dụng, giáo viên bạn yêu âm nhạc biên tập video clip để hát karaoke cho riêng Trong giảng dạy âm nhạc giáo viên tạo video kraoke cho hát để học sinh học hát mà khơng phải nhìn vào nhạc khơ cứng Với video karaoke giáo viên cho học sinh hát sau học xong câu phần cuối tiết học tạo khơng khí vui tươi thỏa mái sau học Để tạo Video clip giáo viên lựa chọn clip có sẵn phù hợp với nội dung hát tự dựng clip khác dựa vào phần mềm trình chiếu ảnh Prshow gold giới thiệu Để cho phong phú thu hút ý học sinh, giáo viên lấy hình ảnh, hoạt động ngoại khóa trường để tạo Video clip karaoke cho sinh động Ngoài phần mềm ứng dụng cho trò chơi âm nhạc, giáo viên tạo nhiều trò chơi Âm nhạc khác cách tạo đoạn chữ mờ để học sinh đoán chữ thiếu, tạo đoạn nhạc karaoke ngắn để lồng ghép vào số trò chơi khác 18 Ví dụ: Trò chơi "Nhận biết câu hát sai bài" Ở trò chơi giáo viên viết sai số từ hay câu Học sinh nghe phải phân biệt câu hát bị sai có điều chỉnh lại cho câu hát Với trò chơi áp dụng lồng ghép dạy vào phần kiểm tra cũ hay giư tiết học nhằm tạo khơng khí vui tươi tiết học ngồi giúp học sinh tư nhiều đến giai điệu lời ca góp phân làm cho học sinh dễ nhớ, dễ thuộc - Lưu ý sử dụng phần mềm vào dạy học giáo viên không nên nạm dụng để em hát theo video nhiều, có cảm giác hát karaoke tiết dạy âm nhạc Học sinh không tư đến phần lời dẫn đến không thuộc hát Khi học phần mềm này, đặc biệt gắn liền với trò chơi học sinh sôi nổi, hứng thú, nhớ giai điệu, lời ca nhanh Thực đầy đủ văn pháp quy giáo dục đào tạo, hàng năm vào nhiệm vụ năm học; đạo Sở Giáo dục & Đào tạo; Phòng Giáo dục – Đào tạo tình hình thực tế nhà trường, tổ chức thực kế hoạch có hiệu để hồn thành tốt nhiệm vụ năm học Nghiêm túc thực quy chế chuyên môn, công việc thường xuyên quan tâm trọng như: dự giờ, tổ chức hội giảng, chuyên đề, hội thảo công tác kiểm tra nội nhà trường; cán bộ, giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đồng thời trao đổi để học tập lẫn sáng kiến sáng kiến hay đổi hoạt động quản lý chuyên môn, nghiệp vụ Thường xuyên trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, năm gần có nhiều em đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, chất lượng giáo dục mũi nhọn góp phần khẳng định vị nhà trường 2.2 Khả áp dụng sáng khiến Sáng kiến có khả áp dụng trực tiếp tiết dạy Âm nhạc nhà trường Bằng việc áp dụng CNTT giáo viên soạn giáo án có hỗ trợ phần mềm âm nhạc trực tiếp sử dụng CNTT tiết dạy có ảnh hưởng tích cực đến đối tượng học sinh Tạo yêu thích, hứng thú, hăng say học tập 2.3 Phạm vi, đối tượng áp dụng sáng kiến - Phạm vi: Sáng kiến có khả áp dụng trường Tiểu học An Thịnh số đơn vị trường khác Tiểu học Võ Thị Sáu; Tiểu học số Lâm Giang Tôi mong muốn sáng kiến áp dụng tất trường Tiểu học địa bàn huyện Văn Yên, trường Tiểu học địa bàn tỉnh Yên Bái - Đối tượng áp dụng: + Sáng kiến áp dụng cho giáo viên dạy môn Âm nhạc + Đối tượng trực tiếp áp dụng học sinh Tiểu học Trung học sở 2.4 Hiệu thu được: 19 Từ dạy học ứng dụng Công nghệ thông tin sau nhiều năm triển khai áp dụng biện pháp trên, thu kết đáng mừng, kết đạt sau khảo sát năm học sau: 2.4.1 Đối với học sinh: * Năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 tiến hành khảo sát học sinh đầu năm, kết sau: Số HS khảo sát (Khối 4) SL % SL % 2014-2015 74 60 81,1 14 18,9 2015-2016 80 67 83,7 13 16,3 Năm học u thích Khơng u thích Học kỳ I 80 73 91,3 0,7 năm học 2016-2017 Từ kết phản ánh việc ứng dụng Công nghệ thông tin cho học sinh đem lại kết khả quan : - Học sinh có chuyển biến rõ rệt ý thức học tập, u thích mơn học, u trường yêu lớp - Kiến thức, kĩ học sinh nâng lên Phát nhiều em có khiếu để bồi dưỡng - Học sinh biểu diễn tự tin trước đám đông, sôi buổi sinh hoạt tập thể sinh hoạt ngoại khoá - Từ việc áp dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Âm nhạc Trong năm gần trường tơi có nhiều học sinh tham gia Hội thi văn nghệ cấp huyện, cấp tỉnh Các tiết mục đánh giá có chất lượng đạt giải cao - Trong phong trào văn hóa, văn nghệ trường tơi ln cánh chim đầu đàn toàn huyện Hai thi văn nghệ lớn tỉnh tổ chức trường đạt giải xuất sắc Ngoài em thường xuyên tham gia văn nghệ chào mừng cho buổi hội họp, đâị hội nhà trường, thơ, xã, Phòng giáo dục, huyện đoàn huyện tỏ chức - Bên cạnh kết văn nghệ trường tơi đạt nhiều giải thưởng khác, Văn hóa phong trào thi đua khác như: thi Văn, Toán, chữ viết, Năm học 2015-2016 đạt giải Nhất hai thi Nghi thức đội thi Phụ trách giỏi v.v Các phong trào tìm hiểu an tồn giao thơng, mơn khiếu Tiếng anh, Giải toán mạng v.v, phát triển với ứng dụng CNTT việc đổi việc dạy học 2.4.2 Đối với giáo viên: - Tạo bước chuyển nhận thức giáo viên công tác giảng dạy Giải dần vướng mắc thực dạy học kết hợp ứng dụng CNTT áp dụng CNTT môn Âm nhạc cho học sinh Tiểu học học sinh Trung học sở 20 - Thực có hiệu cơng tác dạy học cho học sinh, đảm bảo theo yêu cầu đổi phương pháp dạy học ứng dụng CNTT Góp phần vào phát triển nhà trường phát triển chung toàn xã hội 2.5 Những người tham gia tổ chức áp dụng lần đầu: (Không có) Chương III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận: Ngạn ngữ Nhật Bản có câu: “Tri thức mở cho chân trời mới” Và môn Âm nhạc yếu tố để đưa đến chân trời lạ “ Nhờ có âm nhạc, bạn tìm thân sức mạnh mà trước chưa thấy Các bạn thấy đời sắc thái màu sắc khác Âm nhạc đưa bạn xích lại gần lí tưởng người hồn thiện, mục tiêu công xây dựng chủ nghĩa cộng sản chúng ta” – Đ.SơtxatacơVich Chính ý nghĩa quan trọng mà Đảng Nhà nước ta quan tâm đến phát triển văn hoá, thể qua kì Đại VII, VIII, IX coi “Văn hoá tảng tinh thần xã hội” Đại hội VIII, XIV Đảng khẳng định: “Phát triển giáo dục khoa học quốc sách hàng đầu nhằm xây dựng chiến lược người nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, đưa đất nước phát triển nhanh chóng bền vững, mau chóng sánh vai với nước phát triển khu vực giới” Trong năm chưa có điều kiện ứng dụng CNTT dạy học, thiết bị dạy học có đàn Organ máy cassette, số học sinh có khiếu việc học đơn giản đa số học sinh khác việc tiếp thu thực hành âm nhạc gặp nhiều khó khăn; việc giáo dục âm nhạc cho em nhiều hạn chế Thực tế điều kiện sở vật chất, trang thiết bị thiếu nên việc dạy học âm nhạc chưa đạt hiệu Từ nhà trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học với tất môn học, chất lượng dạy nâng cao, học sinh hứng thú với môn học bước đầu đạt kết định Với môn Âm nhạc, học thực hành âm nhạc thiết bị công nghệ phần mềm ứng dụng, đa số em thích thú Giờ học nhạc tiến hành nhẹ nhàng hơn, lôi Các em có khiếu việc tiếp thu thực hành học trở nên đơn giản chất lượng, em chưa phát triển khiếu tích cực học tập Đa số học sinh u thích mơn học Chất lượng năm sau cao năm trước Có thành cơng bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, nhận quan tâm, tạo điều kiện cấp lãnh đạo, Ban Giám hiệu nhà trường, động viên, khích lệ đồng nghiệp; vào bậc cha mẹ học sinh, động lực thúc đẩy tơi Từ học mình, tơi nghĩ thành có tâm huyết với nghề nghiệp, phải thực yêu nghề, mến trẻ, có trách nhiệm với cơng việc, có tình u quê hương đất nước, tôn trọng nghề nghiệp thân để nỗ lực cố gắng, tự học tự bồi dưỡng, học hỏi đồng nghiệp, đem lại hiệu cao công việc Để nâng cao hiệu giảng dạy môn Âm nhạc cho học sinh nhằm trang bị cho em số kiến thức văn hoá âm nhạc tối thiểu 21 q trình khó khăn lâu dài Vì điều kiện thời gian có hạn với lực hạn chế thân, vấn đề nói chắn khơng thể giải cách đầy đủ thoả đáng, tơi mong góp ý kiến, trao đổi sáng kiến quý thầy, cô, bạn đồng nghiệp để đưa phương pháp tối ưu nhằm giúp học sinh có hứng thú ham mê học môn Âm nhạc, giúp em hiểu hay, đẹp có tình u q hương đất nước, tình yêu người hướng tới điều tốt đẹp sống Bản thân năm học vừa qua cố gắng học hỏi sáng kiến từ đồng chí đồng nghiệp Nhiều năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện Năm học 2016-2017 đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Tuy nhiên tơi tự thấy phải cố gắng nhiều thời đại phát triển CNTT Kiến nghị: Để đào tạo em học sinh trở thành người phát triển tồn diện Đức - Trí - Thể - Mĩ… ngồi việc người thầy phải có lực, phẩm chất đạo đức mơi trường làm việc, sở vật chất thành tố quan trọng giúp chất lượng dạy học môn Âm nhạc ngày lên Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, xin kiến nghị số vấn đề sau: - Phòng học chức giáo dục âm nhạc phải có trang thiết bị dạy học đàn Organ, bảng phụ, đài catsette, đầu video, hình máy chiếu… để nâng cao chất lượng dạy học tạo điều kiện tối đa cho HS phát triển tính sáng tạo mơn học đạt kết cao học tập - Tiếp tục tăng cường hỗ trợ thiết bị CNTT cho trường học, tạo điều kiện để nhà trường có kinh phí mua sắm trang thiết bị - Tập huấn sử dụng thiết bị phần mềm để tạo điều kiện cho giáo viên có hội tiếp cận, nghiên cứu sử dụng - Mua quyền phần mềm trải nghiệm, tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng phần mềm hợp pháp đầy đủ tính Đa số phần mềm tự tìm kiếm Internet có từ chép bất hợp pháp Phần mềm dạng hoạt động không ổn định số tính quan trọng - Ngồi cần tạo nhiều sân chơi âm nhạc cho học sinh, tổ chức thi, buổi giao lưu, đêm văn nghệ, câu lạc bạn yêu âm nhạc… ngồi nhà trường để em có nhiều hội tiếp cận học hỏi lẫn nhau, mạnh dạn, tự tin phát triển khả năng, khiếu hòa chung vào phát triển Văn hóa, văn nghệ xã hội Trên sáng kiến mà áp dụng nhiều năm học qua thu kết đáng mừng Tuy nhiên, không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong đạo, ý kiến đóng góp Hội đồng cấp để kinh nghiệm tơi ngày hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn An Thịnh, tháng năm 2017 Xác nhận đơn vị Người viết 22 Nguyễn Tiến Bắc TÀI LIỆU THAM KHẢO - PGS – TS Nguyễn Đức Vũ - Một số giải pháp tăng cường sử dụng CN ngành âm nhạc trường ĐHSP Huế - Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm trình chiếu Open Office.Org Phòng CNTT thuộc Bộ khoa học cơng nghệ - Lịch sử âm nhạc giới tồn tập – GS Nguyễn Xinh - nhạc viện Hà Nội - Website: www.classicalarchives – Âm nhạc giới (Giới thiệu chân dung, tác phẩm âm nhạc nhạc sĩ nỗi tiếng giới) - Website: www.vnstyle.vdc.com.vn - Viện Âm nhạc - Website: www.nhacvienhanoi.vn - Nhạc viện Hà Nội - www.google.com.vn: Phần tìm kiếm nâng cao Google - https://sites.google.com/ /hqcmusic – Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy âm nhạc - Thầy giáo Hứa Quang Chiến - Trường Cao đẳng VH&DL Yên Bái 23 ... sinh: * Năm học 2014-2015, 2015 -2016, 2016- 2017 tiến hành khảo sát học sinh đầu năm, kết sau: Số HS khảo sát (Khối 4) SL % SL % 2014-2015 74 60 81,1 14 18,9 2015 -2016 80 67 83,7 13 16,3 Năm học... ứng dụng CNTT áp dụng CNTT môn Âm nhạc cho học sinh Tiểu học học sinh Trung học sở 20 - Thực có hiệu cơng tác dạy học cho học sinh, đảm bảo theo yêu cầu đổi phương pháp dạy học ứng dụng CNTT Góp... chuột vào mục Video chọn định dạng Video muốn chuyển sang (bao gồm:MP4, AVI, 3GP, WMV, MOV, ) Bước 2: Ở Taimienphi hướng dẫn đổi đuôi Video sang AVI cách chọn Video >AVI Bước 3: Ấn vào Add File
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC, Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục, Lí do chọn sáng kiến, * Phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video Format Factory., Bên cạnh việc sử dụng phần mềm thu âm CAKEWALK; Phần mềm cắt, ghép nhạc Goldwave khi dạy học tôi còn sử dụng phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video Format Factory. Trong dạy học phần mềm cắt ghép video Format Factory giúp giáo viên cho học sinh nghe và xem vid, - Lưu ý khi sử dụng phần mềm này vào dạy học giáo viên không nên nạm dụng để các em hát theo video quá nhiều, sẽ có cảm giác như đang hát karaoke chứ không phải một tiết dạy âm nhạc. Học sinh sẽ không tư duy đến phần lời dẫn đến không thuộc bài hát., Khi được học phần mềm này, đặc biệt khi gắn liền với trò chơi học sinh rất sôi nổi, hứng thú, nhớ giai điệu, lời ca rất nhanh.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm