thu nghiem nhan dang thanh phan BH,HG,UV trong vx DTwP hap phu HT

2 36 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 21:49

15.19 THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG THÀNH PHẦN BẠCH HẦU - UỐN VÁN - HO GÀ TRONG VẮC XIN DTwP HẤP PHỤ Các thành phần bạch hầu, uốn ván, ho gà toàn tế bào vắc xin DTwP hấp phụ tiến hành kiểm tra nhận dạng theo bước sau: Giải hấp phụ Vắc xin Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà (toàn tế bào) hấp phụ tách gel cách cho thêm natri citrat với nồng độ 5% ủ 37 C 48 Sau ly tâm 2000 vòng/ phút 15 phút Nước dùng để nhận dạng thành phần bạch hầu uốn ván phản ứng lên bông, cặn ly tâm dùng để nhận dạng thành phần ho gà có vắc xin phản ứng ngưng kết phiến kính với huyết kháng ho gà đặc hiệu Nhận dạng thành phần bạch hầu uốn ván phương pháp lên với kháng huyết bạch hầu, uốn ván đặc hiệu Dùng phản ứng lên hoặc thử nghiệm miễn dịch khuếch tán thạch - Ouchterlony Phương pháp tiến hành (phản ứng lên bơng): Dùng ống nghiệm thuỷ tinh có đường kính 10 mm, đánh số thứ tự từ đến để làm thử nghiệm kiểm tra có mặt thành phần bạch hầu Dùng ống nghiệm thuỷ tinh khác có đường kính 10 mm, đánh số thứ tự từ đến 10 để làm thử nghiệm kiểm tra có mặt thành phần uốn ván Kháng độc tố bạch hầu uốn ván pha loãng đến nồng độ 20 IU/ml Cho vào dãy ống nghiệm từ đến lượng huyết chuẩn kháng độc tố bạch hầu tăng dần khoảng tương ứng với lượng kháng nguyên giải độc tố bạch hầu có nước vắc xin Tương tự, cho vào dãy ống nghiệm từ đến 10 lượng huyết chuẩn kháng độc tố uốn ván tăng dần khoảng tương ứng với lượng kháng nguyên giải độc tố uốn ván có nước vắc xin Ví dụ lượng huyết chuẩn kháng độc tố bạch hầu (20 IU/ml) lượng huyết chuẩn kháng độc tố uốn ván (200 IU/ml) cho vào ống sơ đồ sau: Ống số Thể tích huyết (ml) Ống số Thể tích (ml) 0,3 0,16 0,4 0,18 0,5 0,20 0,6 0,22 0,7 10 0,24 Thêm nước muối sinh lý vào ống cho đủ 1ml Cho vào ống nghiệm 1ml nước Đậy ống nghiệm giấy parafin Lắc đặt vào nồi cách thuỷ nhiệt độ 45 oC Quan sát liên tục ánh đèn, ghi nhận thời gian ống nghiệm xuất lên khoảng thời gian lên (Kf) Nhận định kết quả: Hàm lượng Lf/ml thành phần bạch hầu uốn ván tính theo cơng thức: X ml huyết x Số đơn vị huyết thanh/ ml Lf / ml = Số ml nước Ví dụ: Ống số lên tức hàm lượng Lf/ml thành phần bạch hầu có ml vắc xin thử là: 0,5 ml huyết x 20 IU / ml = 10 Lf/ ml ml Tương tự thấy ống số lên bơng có nghĩa hàm lượng Lf/ml thành phần uốn ván có ml vắc xin thử là: Lf/ ml Trong thí dụ trên: tượng lên bơng xảy chứng tỏ mẫu thử nghiệm có chứa giải độc bạch hầu uốn ván không phản ánh công hiệu giải độc tố Nhận dạng thành phần ho gà vacxin xin DTwP Cặn vắc xin DTP hấp phụ sau ly tâm ngưng kết phiến kính với kháng huyết ho gà đặc hiệu typ 1, 2, Hiện tượng ngưng kết xảy chứng tỏ mẫu thử nghiệm có chứa vi khuẩn ho gà Tiêu chuẩn chấp thuận: Có tượng lên làm phản ứng với huyết chuẩn kháng độc tố bạch hầu, uốn ván có phản ứng ngưng kết với huyết chuẩn ho gà đặc hiệu týp 1,2,3 ... thử là: Lf/ ml Trong thí dụ trên: tượng lên xảy chứng tỏ mẫu thử nghiệm có chứa giải độc bạch hầu uốn ván không phản ánh công hiệu giải độc tố Nhận dạng thành phần ho gà vacxin xin DTwP Cặn vắc... typ 1, 2, Hiện tượng ngưng kết xảy chứng tỏ mẫu thử nghiệm có chứa vi khuẩn ho gà Tiêu chuẩn chấp thu n: Có tượng lên bơng làm phản ứng với huyết chuẩn kháng độc tố bạch hầu, uốn ván có phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: thu nghiem nhan dang thanh phan BH,HG,UV trong vx DTwP hap phu HT, thu nghiem nhan dang thanh phan BH,HG,UV trong vx DTwP hap phu HT