Mẫu báo cáo khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty sản xuất

132 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 09:05

Mẫu báo cáo khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực sản xuất sạch hơnNội dung chính bao gồm: Nghiên cứu hiện trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh Kiểm toán quy trình, công nghệ Nghiên cứu đề xuất giải pháp Phương pháp triển khai, áp dụng,... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG CHO CƠNG TY TNHH HỒNG BẢO TƯỜNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGÀNH: KHÓA: PHAN THỊ PHƯƠNG LAN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 2013 - 2017 -2017TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG CHO CƠNG TY TNHH HỒNG BẢO TƯỜNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN VINH QUY SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHAN THỊ PHƯƠNG LAN Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường MSSV: 13149586 -2017- GVHD: TS Nguyễn Vinh Quy SVTH: Phan Thị Phương Lan Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho công ty TNHH Hoàng Bảo Tường LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp SXSH áp dụng cho công ty TNHH Hoàng Bảo Tường” em nhận giúp đỡ nhiều người Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh phân hiệu Ninh Thuận, quý thầy cô khoa Môi Trường Tài nguyên tận tình giảng dạy học bổ ích, kiến thức mà em áp dụng sống Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Vinh Quy tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện cung cấp tài liệu cần thiết cho nghiên cứu để em hoàn thành báo cáo Em xin cảm ơn anh chị cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường, tạo giúp đỡ, tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu suốt thời gian thực tập công ty, anh Trần Thanh Huy hướng dẫn, cung cấp tài liệu cơng ty có ý kiến đóng góp quý báu cho khóa luận em Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè ln ủng hộ, động viên bên em , tạo điều kiện tốt cho em có hồn thành khóa luận tốt nghiệp Một lần em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất người SINH VIÊN THỰC HIỆN Phan Thị Phương Lan GVHD: TS Nguyễn Vinh Quy SVTH: Phan Thị Phương Lan Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ Khoa: Môi trường & Tài nguyên Ngành: Quản lý tài nguyên môi trường Họ & Tên SV: PHAN THỊ PHƯƠNG LAN MSSV: 13149568 Khóa học: 2013 – 2017 Lớp: DH13QMNT Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường Nội dung KLTN: Sinh viên phải thực yêu cầu sau đây: - Tìm hiểu sản xuất tình hình áp dụng sản xuất Việt Nam - Tìm hiểu quy trình sản xuất tình hình sản xuất thực tế công ty - Nghiên cứu nguyên nhân phát sinh chất thải từ đề xuất gi ải pháp sản xuất cho công ty Thời gian thực hiện: 03/2017 - 08/2017 Họ tên GVHD: TS NGUYỄN VINH QUY Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2017 Ban chủ nhiệm khoa GVHD: TS Nguyễn Vinh Quy Ngày … tháng … năm 2017 Giáo viên hướng dẫn SVTH: Phan Thị Phương Lan Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường” thực từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2017 Đề tài thực với mục tiêu tìm hiểu quy trình sản xuất hạt điều, vấn đề môi trường mức tiêu hao ngun vật liệu cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường để từ nghiên cứu, đề xuất áp dụng giải pháp sản xuất cho công ty Trong q trình thực đề tài có sử dụng số phương pháp để nguyên cứu như: Phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp tổng hợp tài liệu, phương pháp thống kê, phương pháp cho ểm có tr ọng số, phương pháp phân tích, xử lý số liệu… Qua trình nghiên cứu, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế, vấn đề môi trường phát sinh, vấn đề tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trình sản xuất kết đề xuất tổng cộng 43 giải pháp SXSH có giải pháp loại bỏ, 26 giải pháp thực giải pháp cần phân tích thêm Kết luận kiến nghị đưa vấn đề cần thực để áp dụng thành công sản xuất hơn, tiến hành áp dụng giải pháp sản xuất lựa chọn tiến hành đề xuất trọng tâm cho đánh giá GVHD: TS Nguyễn Vinh Quy SVTH: Phan Thị Phương Lan Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường MỤC LỤC GVHD: TS Nguyễn Vinh Quy SVTH: Phan Thị Phương Lan Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT - SXSH : Sản xuất - TNHH: Trách nhiệm hữu hạn - Bộ KHCN& MT: Bộ khoa học công nghệ môi trường - CBCNV : Cán công nhân viên - VNĐ: Việt Nam đồng - CTR: Chất thải rắn - CTNH: Chất thải nguy hại - PCCC: Phòng cháy chữa cháy - BHLĐ: Bảo hộ lao động - QLNV: Quản lý nội vi - TĐNL: Thay đổi nguyên liệu - KSQT: Kiếm sốt q trình - TĐCN: Thay đổi cơng nghệ - TĐSP: Thay đổi sản phẩm - SXSPPHI: Sản xuất sản phẩm phụ - THTSD: Tuần hoàn tái sử dụng - CTTB: Cải tiến thiết bị -PTGT: Phương tiện giao thông GVHD: TS Nguyễn Vinh Quy SVTH: Phan Thị Phương Lan Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho công ty TNHH Hoàng Bảo Tường DANH MỤC BẢNG BIỂU GVHD: TS Nguyễn Vinh Quy SVTH: Phan Thị Phương Lan Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường DANH MỤC HÌNH ẢNH GVHD: TS Nguyễn Vinh Quy SVTH: Phan Thị Phương Lan Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam đường cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước với tốc độ phát triển nhanh chóng Do sở sản xuất đóng vai trò quan trọng kinh tế Các trung tâm kinh tế, sở, xí nghiệp, khu cơng nghiệp, xây dựng mở rộng nhằm cải thiện đời sống đáp ứng nhu cầu người Cùng với phát triển cơng nghiệp đại ngành sản xuất biến hạt điều ngày tiêu thụ lượng lớn tài nguyên, lượng phát sinh chất thải gây nhiễm mơi trường Trong chi phí cho tài nguyên ngày tăng với quản lý chặt chẽ mặt môi trường thông qua văn pháp luật quản lý, xử lý, thải bỏ chất thải doanh nghiệp loay hoay để tìm giải pháp phù hợp, giải vấn đề Bắt đầu từ năm thập kỉ 20, người ý đến môi trường thông qua giải pháp phát tán pha loãng, xử lý cuối đường ống giải pháp theo hướng công nghệ xử lý chất thải cho thấy nhược điểm Đầu tiên việc giải không triệt để chất thải, chuyển từ dạng sang dạng kia, tạo nên vấn đề môi trường sau lại dẫn tới tốn giá trị kinh tế lớn Chính sản xuất xem giải pháp quản lý môi trường theo hướng chủ động, áp dụng suốt vòng đời từ khâu nhập nguyên liệu khâu sản xuất tạo sản phẩm,… Ngành sản xuất điều hình thành nước ta từ năm 1998, tính đến năm 2016 Việt Nam quốc gia sản xuất xuất điều lớn giới với sản lượng sản xuất 1,58 triệu hạt điều thô, xuất 348 ngàn nhân điều, đạt khoảng tỷ USD/năm Theo thống kê tháng đầu năm 2016 VINACAS khối lượng điều xuất đạt 91 nghìn tương đương 689 triệu USD.Ngành sản xuất hạt điều phát triển sinh số vấn đề môi trường nghiêm trọng như: chất thải rắn , khí thải từ việc đốt lò hơi, đặc biệt sử dụng vỏ điều để làm nhiên liệu đốt Để xử lý lượng chất thải đòi hỏi phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý với chi phí lớn.Qua nghiên cứu cho thấy, cách tiếp cận sản xuất vào ngành sản xuất điều giải vấn đề trên, giảm phát sinh chất thải, chất ô nhiễm GVHD: TS Nguyễn Vinh Quy SVTH: Phan Thị Phương Lan 10 3.9.3 Duy trì giải pháp Duy trì sản xuất thách thức lớn doanh nghiệp Việc cần làm gắn liền sản xuất với hoạt động sản xuất doanh nghiệp để thực thành công lâu dài phải thu hút tham gia nhiều công nhân viên tốt, có chế độ khen thưởng cho nững người có thành tích xuất sắc, làm cho hoạt động SXSH trỡ thành hoạt động liên tục cơng ty Ln ln có giải pháp để cải thiện sản xuất cần phải thường xuyên tổ chức việc đánh giá lại SXSH Nhóm đánh giá SXSH công ty cần lựa chọn chiến lược để đào tạo phát triển sản xuất bền vũng ổn định nhà máy Chiến lược bao gồm nội dung sau:      Duy trì cố giải pháp sản xuất thực Chú ý đến trình phát sinh chất thải Có sách kế hoạch dài hạn để thực SXSH Khuyến khích sáng kiến đề xuất giải pháp SXSH Đào tạo cán bộ, nhân viên công ty: nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ SXSH  Tiếp tục phân tích bước thực quy trình, xác định lựa chọn cơng đoạn lãng phí để bắt đầu chu kỳ đánh giá Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trạng mơi trường cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường, co the đưa kết luận sau: Trong q trình sản xuất hạt điều, cơng ty có quy định nghiêm ngặt việc sử dụng nguyên, nhiên vật liệu củi, nước, điện,…tuy nhiên nhiều yếu tố gây thất q trình sản xuất Vấn đề môi trường công ty chưa quan tâm triệt để, công ty quan tâm đến xử lý nước thải, vấn đề chất thải rắn chất thải nguy hại chưa quan tâm nhiều Tiềm áp dụng SXSH công ty lớn, kết nghiên cứu đề xuất tổng cơng 43 giải pháp SXSH có giải pháp loại bỏ, 26 giải pháp thực giải pháp cần phân tích thêm Nếu cơng ty thực tất giải pháp, công ty tiết kiệm khoảng 17 triệu VNĐ/ tháng, đồng thời làm giảm đáng kể lượng nguyên, nhiên vật liệu thất Bên cạnh đó, cơng ty nâng cao hình ảnh thị trường tăng khả cạnh tranh nhờ giảm chi phí sản xuất thân thiện với môi trường 4.2 Kiến nghị Để thực tốt sản xuất hơn, cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường cần thực số vấn đề sau: Đối với giải pháp đơn giản, không cần đầu tư nhiều cần phải tổ chức thực Đối với giải pháp đòi hỏi đầu tư chi phí cao cần chủ đồng tiếp cận với nguồn hỗ trợ quan chức năng, tổ chức để thực hiệu Cần phải thực nghiêm chỉnh báo báo cáo giám sát môi trường lần/ năm để nhận biết trạng môi trường công ty đưa biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nhiễm Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao nhận thức cho cơng nhân để chủ động thực có khả đề xuất giải pháp mới, đem lại hiệu kinh tế bảo vệ môi trường GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 119 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường Nâng cao kiến thức cho thành viên công ty vấn đề bảo vệ môi trường, lợi ích chương trình giảm thiểu chất thải Tăng cường công tác kiểm tra, quan trắc việc tuân thủ quy định môi trường phân xưởng Tổ chức hội nghị, diễn đàn doanh nghiệp Đây dịp trao đổi thông tin, hợp tác sản xuất có thêm thơng tin thị trường GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 120 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Hồng Bảo Tường ,2017, Kế hoạch bảo vệ mơi trường Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường, 2017, Báo cáo sản xuất lơ Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường, 2017, Hóa đơn chứng từ Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường, 2017, Tổng hợp chi tiết nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu; Dụng cụ thiết bị ThS Nguyễn Vinh Quy,2015, Giáo trình Sản Xuất Sạch Hơn ( chưa xuất bản) http://www.vinacas.com.vn , Hiệp hội điều Việt Nam http://www.sxsh.vn , Trang thông tin Sản xuất Việt Nam, Bộ Công thương GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 121 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường PHỤ LỤC GIẢI THÍCH CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NGAY Thu gom vụn điều bán cho sỡ liên quan để ủ phân, bón - Hiện vụn điều tập trung thành đống chưa có biện pháp xữ lí Đem bán cho sở sản xuất phân bón để sản xuất phân bón, sở trồng cảnh để tăng thêm thu nhập cho cơng ty - Chi phí ban đầu: đồng - Lợi nhuận: 5.000 đồng/ bao 10kg 1788,9 kg vụn điều* 10kg/5.000 đồng= 35.778 đồng - Vệ sinh máy móc thiết bị thường xuyên - Máy móc công ty không vệ sinh nên gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Đặc biệt máy phân cỡ hạt điều thô máy sàng rung Bụi bám l ỗ sàng làm giảm hiệu suất phân loại Ngồi ra, việc vệ sinh máy móc làm tăng hiệu sử dụng máy, tạo suất cao, tránh bị hư hỏng máy móc, tiết kiệm điện.Do đó, cần phải vệ sinh máy móc thường xuyên khoảng lần/tuần - Nhắc nhở công nhân thao tác cẩn thận - Thao tác kéo lê bao tải lúc phơi cơng nhân làm rách bao tải, phát sinh chất thải Vì cần phải nhắc nhở công nhân vận chuyển cẩn thận để hạn chế hư hỏng bao tải ảnh hưởng chất lượng sản phẩm - Lợi ích thu được: giảm lượng bao tải thải - Cho công nhân thu gom, phân loại bao sử dụng được, bao hư - Bao tải q trình phơi, có bị rách, ngun, cho cơng nhân thu gom lại, ngun đem tái sử dụng lại - Cho công nhân thu gom lại lượng điều rơi vải - Trong trình phơi, sàng, vận chuyển lượng điều rơi vãi nên cho công nhân thu gom lại, tránh việc thất thoát nguyên liệu - Lợi ích: giảm thất ngun liệu - Nhắc nhở cơng nhân vận chuyển cẩn thận - Vận chuyển ngun nhân làm điều rơi vãi, cần nhắc nhở công nhân thực thao tác vận chuyển cẩn thận - Thu gom võ cứng lại bán cho sỡ ép dầu - Trong trình sản xuất hạt điều, vỏ cứng lượng chất thải lớn, đem bán thu lại lợi nhuận, vừa bảo vệ môi trường - Lợi nhuận: Với lượng điều 91438 kg , sinh 65778,93kg vỏ cứng, đem bán với giá 1.500 đồng/kg Sẽ thu lợi nhuận 98.668.395 đồng - Nhắc nhở công nhân tránh tiếp xúc trực tiếp với vỏ cứng - Việc tiếp xúc trực tiếp với vỏ cứng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nên phải nhắc nhở công nhân biết để có biện pháp phòng tránh hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với vỏ cứng - Thu gom vỏ lụa bán cho sở sản xuất thức ăn gia súc GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 122 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho công ty TNHH Hoàng Bảo Tường - Lượng vỏ lụa phát sinh q trình bóc tách vỏ lụa, thu gom bán cho đơn vị sản xuất thức ăn gia súc nhằm tăng lợi nhuận đem lại l ợi ích m ặt mơi trường - Chi phí đầu tư: đồng - Lợi nhuận : Với lượng điều 91438kg sinh 3915,37 kg vỏ lụa.Bán với giá 1.600 đồng/ kg 3915,37 kg x 1.600 đồng/kg= 6.264.593 đồng - Nhắc nhở công nhân cắt tách cẩn thận - Do tách vỏ máy nên lượng nhân sót vỏ, cần tách lại tay Nên nhắc nhở công nhân tách vỏ cẩn thận cần thiết để hạn chế ảnh hưởng vỏ điều - Chi phí đầu tư ban đầu: đồng - Lợi nhuận: giảm lượng nhân bể khoảng 1,7% - Cho công nhân chất điều cao không bao - Các bao tải đựng nhân điều kho chất lớp gây bể nhân Do yêu cầu công nhân chất bao tải nhân khoảng lớp để hạn chế nhân bể - Chi phí đầu tư: đồng - Lợi ích: giảm lượng nhân bể - Phân riêng khay, rỗ sử dụng cho công đoạn - Việc phân riêng khay, rỗ cho cơng đoạn đễ nhắm mục đích dễ quản lí, khay, rỗ nhựa ỡ công đoạn cắt võ cứng bị dính nhựa vỏ cứng, nên cần vệ sinh thường xuyên khay, rỗ ỡ công đoạn khác, , việc sữ dụng chung khay, rỗ nhựa cho cơng đoạn làm nhựa võ cứng, dính lên nhân ều, làm giảm chất lượng sản phẩm - Quy định mức đựng nhân điều khay, rổ công nhân thường đựng nhân điều nhiều, làm điều rơi vãi ngoài, nên quy định mức đựng nhân điều quan sát ý thức công nhân để hạn chế nhân điều rơi vãi - Thu gom dao cùn lại đem mài sử dụng cho lần sau dao q trình bóc vỏ lụa cơng nhân, dùng lâu bị cùn, khó bóc tách, thay thay dao thu gom, tập trung lại mài để sử dụng cho l ần sau để ti ết kiệm chi phí mua dao - Bao bố hư thu gom lại bán cho đơn vị liên quan - Bao bố nói bền, hư hao, giá thành ban đầu khơng rẻ, bao bố bị hư hỏng thay bỏ nên thu gom bán lại cho đơn vị xây dựng, vừa bảo vệ môi trường qua việc không tạo chất thải mà vừa mạng lại lợi ích kinh tế - Chi phí ban đầu: đồng - Lợi ích mang lại: trung bình lơ khoảng 0,00418% bao bố hư hỏng - Cho công nhân kiễm tra kĩ tủ sấy trước sấy - Trong q trình sấy nhân tổn thất lượng tủ sấy chưa đóng kín Vì cần phải kiểm tra, đóng kín tủ sấy trước vận hành để đảm bảo nhi ệt khơng gây tổn thất lượng GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 123 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho công ty TNHH Hoàng Bảo Tường - Lắp đệm chống rung cho máy móc, thiết bị - Các máy móc như: máy sàng phân loại, máy tách vỏ cứng … phát sinh ti ếng ồn độ rung lớn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, làm giảm suất làm việc cơng nhân, giảm tuổi thọ máy móc Vì cần phải trang bị đệm chống rung máy có phận quay, đế máy - Củi đốt không hết đem lưu kho để đốt lần sau - Củi cháy không hết đem lưu kho bảo quản lần sữ dụng tiếp theo, tránh làm lãng phí nguồn nhiên liệu - Kê cao củi, để tránh mối mọt, ẩm mốc - Củi mua để thấp sàn bị ẩm, khơng cháy được, hay bị mối mọt làm củi bị gãy vụn Chi phí đầu tư thấp - Để riêng củi nhỏ, củi lớn để tránh củi to đè lên làm ngãy vụn củi nhỏ làm giảm nhiệt lượng củi - Củi bị gãy vụn dẫn tới cho củi vào lò trỡ nên khó khăn hơn, - Bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kì - Do đa số công đoạn sử dụng máy móc nên cần kiểm tra, vệ sinh bảo trì định kỳ tháng/lần để đảm bảo máy móc hoạt động tình trạng bình thường Cơng ty chưa có kế hoạch bảo trì định kỳ, sửa chữa máy móc hỏng làm cho sản xuất bị ngưng trệ có cố xảy Do cần phải tiến hành bảo trì định kỳ để đảm bảo suất máy móc - Tận dụng ánh sáng tự nhiên khu gần cửa sổ - Ở vị trí gần cửa sổ, thay dùng che để cản nhiệt, thay phim cách nhiệt suốt hay không sử dụng màn, giúp tận dụng tối đa lượng ánh sáng tự nhiên Những bóng đèn khu vực sử dụng trời mưa, độ sáng không cao - Với bao rách ít, may lại tái sữ dụng - Với số bao tải bị rách ít, may lại để tái sử dụng thay đem bỏ Nếu may lại bao tốn sợi dây nilon Chi phí ban đầu thấp - Thu gom tro bán cho sở sản xuất phân bón, cảnh - Lượng tro phát sinh q trình đốt lò tập trung sân sau, chưa có biện pháp xử lý , tập trung lại , đem bán cho đơn vị sản xuất phân bón, sỡ trồng cảnh,… để đem lại lợi ích kinh tế giải vần đề nhiễm mơi trường tồn đọng - Chi phí ban đầu: đồng - Lợi nhuận: 26,1kg/ngày*26 ngày/tháng*650 đồng/kg=441.090 đồng/tháng - Thay đổi thao tác cơng nhân thay cắt bỏ mở bao cẩn thận Khi công nhân tiến hành bốc dở bao tải điều xuống sân phơi, thay kéo lê dùng dao cắt bỏ bao nên trút dùng trang cào, để bao tải không bị rách Làm tiết kiệm khoảng 60% bao tải hư thải - Chi phí ban đầu: đồng - Lợi nhuận : 60% x 4.812.500 đồng = 2.888.700 đồng - Thay đổi thao tác công nhân, không cắt bỏ dây nilon GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 124 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho công ty TNHH Hoàng Bảo Tường Dây nilon may bao điều lúc vô bao để vận chuyển điều cần sau vào lưu kho chờ sàng phân loại, thay dùng cắt bỏ mở ra, sau thu gom buộc lại sử dụng cho lần sau - Chi phí ban đầu : đồng - Lợi nhuận mang lại: giảm 100% dây nilon thải 15 bó x 16.000 đồng/ bó = 240.000 đồng GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 125 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường PHỤ LỤC LƯỢNG ĐIỆN NƯỚC SỬ DỤNG TRÊN BUỔI SẢN XUẤT Phụ lục 2-A: Lượng nước xác định buổi sản xuất Lượng nước đo (m3) Ngày Mức tiêu STT Mục đích sử dụng đầu buổi cuối buổi đo thụ (m3) 10/4 3801,6844 3803,5608 1,8764 11/4 3807,1252 3807,4490 0,3238 12/4 3809,6985 3810,2645 0,5660 13/4 3815,0169 3815,3761 0,3592 14/4 3819,1283 3819,6102 0,4819 17/4 3833,9583 3834,8632 0,9049 18/4 3839,8142 3840,7802 0,966 19/4 3845,6491 3846,6618 1,0127 - Dọn dẹp nhà vệ sinh - Nước vệ sinh ( cơng nhân bóc tách, cơng nhân khí, nhân viên văn phòng) - Nước uống ( cơng nhân bóc tách, cơng nhân khí, nhân viên văn phòng) - Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng) - Nước uống ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng) - Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng) - Nước uống ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng) - Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng) - Nước uống ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng) - Nước vệ sinh công nhân ( công nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân phơi điều) - Nước uống ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân phơi điều) - Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, công nhân tách vỏ cứng) - Nước uống ( công nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng) - Nước vận hành nồi - Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng) - Nước uống ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, công nhân tách vỏ cứng) - Nước vận hành nồi - Nước vệ sinh công nhân ( công nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng) - Nước uống ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng) GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 126 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường 20/4 3850,7246 3851,6424 0,9178 10 24/4 3876,1642 3877,6783 1,5141 11 25/4 3881,2710 3882,7540 1,4830 12 26/4 3890,3489 3892,1142 1,7653 13 27/4 3897,6574 3899,2916 1,6342 14 3/5 3921,6040 3923,0432 1,4392 - Nước vận hành nồi - Nước vệ sinh công nhân ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng) - Nước uống ( công nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng) - Nước vận hành nồi - Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng, cơng nhân phân loại, tách vỏ lụa) - Nước uống ( công nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng, phân loại tách vỏ lụa) - Nước vận hành nồi - Nước vệ sinh công nhân ( công nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng, công nhân phân loại, tách vỏ lụa) - Nước uống ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng, phân loại tách vỏ lụa) - Nước vận hành nồi - Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng, cơng nhân phân loại, tách vỏ lụa) - Nước uống ( công nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng, phân loại tách vỏ lụa) - Nước vận hành nồi - Nước vệ sinh công nhân ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng, công nhân phân loại, tách vỏ lụa) - Nước uống ( cơng nhân khí, nhân viên văn phòng, cơng nhân tách vỏ cứng, phân loại tách vỏ lụa) - Nước vận hành nồi - Dọn dẹp nhà vệ sinh - Nước vệ sinh cơng nhân (Cơ khí, Phân loại, Bóc võ lụa, tách võ cứng, nhân viên văn phòng) GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 127 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho công ty TNHH Hoàng Bảo Tường 15 4/5 3929,1810 3930,4013 1,2203 16 8/5 3955,5269 3956,8820 1,3551 - Nước uống cho công nhân - Nước vận hành nồi cung cấp cho sấy điều - Nước vệ sinh cơng nhân (Cơ khí, Phân loại, Bóc võ lụa, tách võ cứng, nhân viên văn phòng, cơng nhân phơi điều) - Nước uống cho công, nhân viên - Nước vận hành nồi cung cấp cho sấy điều - Nước vệ sinh công nhân (Cơ khí, Phân loại, Bóc võ lụa, tách võ cứng, nhân viên văn phòng, cơng nhân phơi điều) - Nước uống cho cơng, nhân viên 1,1137 m3 Trung bình Phụ lục 2-B: Lượng điện xác định buổi sản xuất STT Ngày đo Lượng điện đo (Kwh) đầu buổi cuối buổi Mức tiêu thụ (Kwh) 10/4 150866 150890 24 12/4 150899 150920 21 13/4 150933 150952 19 14/4 151015 151053 38 17/4 151084 151139 55 18/4 151150 151194 44 Mục đích sử dụng - Thắp sáng xưởng bóc tách vỏ lụa, quạt điện, đèn dân dụng - Vận hành máy móc xưởng khí - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy sàng phân cỡ (1 máy) - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy) - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành quạt gió cho cơng nhân tách vỏ cứng - Vận hành quạt hút khí thải nồi GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 128 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường 19/4 151207 151256 49 20/4 151286 151332 46 24/4 151364 151465 101 10 25/4 151473 151576 103 11 26/4 151621 151720 99 - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành quạt gió cho cơng nhân tách vỏ cứng - Vận hành quạt hút khí thải nồi - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành quạt gió cho cơng nhân tách vỏ cứng - Vận hành quạt hút khí thải nồi - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành quạt gió cho cơng nhân tách vỏ cứng - Vận hành quạt hút khí thải nồi - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành quạt gió cho cơng nhân tách vỏ cứng - Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng cho khu vực phân loại bóc tách vỏ lụa - Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy) - Vận hành máy thổi vỏ lụa ( máy) - Vận hành máy nén khí - Vận hành quạt hút khí thải nồi - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành quạt gió cho cơng nhân tách vỏ cứng - Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng cho khu vực phân loại bóc tách vỏ lụa - Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy) - Vận hành máy thổi vỏ lụa ( máy) - Vận hành máy nén khí - Vận hành quạt hút khí thải nồi GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 129 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường 12 27/4 151760 151857 97 13 3/5 151959 152036 77 14 4/5 152051 151111 60 - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành quạt gió cho cơng nhân tách vỏ cứng - Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng cho khu vực phân loại bóc tách vỏ lụa - Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy) - Vận hành máy thổi vỏ lụa ( máy) - Vận hành máy nén khí - Vận hành quạt hút khí thải nồi - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành quạt gió cho cơng nhân tách vỏ cứng - Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng cho khu vực phân loại bóc tách vỏ lụa - Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy) - Vận hành máy thổi vỏ lụa ( máy) - Vận hành máy nén khí - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành quạt gió cho cơng nhân tách vỏ cứng - Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng cho khu vực phân loại bóc tách vỏ lụa - Vận hành máy sàn phân cỡ (2 máy) - Máy móc thiết bị văn phòng - Vận hành máy móc xưởng khí - Vận hành quạt gió cho cơng nhân tách vỏ cứng - Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng cho khu vực phân loại bóc tách vỏ lụa - Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy) Trung bình/buổi 55,53 Kwh Trong đó:  Lượng điện phục vụ cho sản xuất điều trung bình: 41,7 Kwh/ buổi GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 130 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường  Lượng điện phục vụ sinh hoạt: 13,83 Kwh/ buổi GVHD: TS.Nguyễn Vinh QuySVTH : Phan Thị Phương Lan 131 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH LƯỢNG TRO VÀ VỤN ĐIỀU Phụ lục 3-A: Lượng tro phát sinh ngày STT 10 11 12 Ngày đo 17/3 20/3 22/3 24/3 27/3 29/3 31/3 3/4 5/4 7/4 10/4 12/4 Trung bình Lượng phát sinh (Kg) 33.6 15.5 25.5 22.8 42.5 40 25 23.2 17 26.4 20 21.7 26,1 Phụ lục 3-B: Lượng vụn điều phát sinh trình phơi Ngày STT 11/4 15/3 Khối lượng mẩu lấy ( g) Lượng CTR phát sinh ( g) 902 859 937 662 803 Tỷ lệ trung bình Lượng vụn bã pháp sinh cho lơ x: 1.100 10 1121 1340 19 1394 23 1357 14 Tỷ lệ trung bình Lượng vụn bã pháp sinh cho lơ x: Tỷ lệ phát sinh/KL lấy mẩu 0,0022 0,0047 0,0011 0,0015 0,0025 0,0024 0,0091 0,0062 0,0141 0,0165 0,0103 0,0072 ... Phương Lan Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường TĨM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất áp dụng cho công ty TNHH Hoàng Bảo Tường”... sản xuất tình hình áp dụng sản xuất Việt Nam - Tìm hiểu quy trình sản xuất tình hình sản xuất thực tế công ty - Nghiên cứu nguyên nhân phát sinh chất thải từ đề xuất gi ải pháp sản xuất cho công. .. 2020, mục tiêu chiến lược đưa 90 % sở sản xuất công nghiệp nhận thức lợi ích việc áp dụng sản xuất Đồng thời 50% sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sở áp dụng tiết kiệm từ đến 13 % lượng tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty sản xuất, Mẫu báo cáo khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty sản xuất, 6 Phương pháp cho điểm có trọng số:, TỒNG QUAN TÀI LIỆU, 1 Tổng quan về sản xuất sạch hơn, Từ những năm 1985 – 1990, sản xuất sạch hơn được áp dụng mạnh mẽ ở các nước phát triển như: Đan Mạch, Mỹ, Canada, Thụy Điển,…, 2 Tổng quan về hạt điều và ngành sản xuất hạt điều, KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO TƯỜNG, 1 Khái quát về công ty, 5 Nhu cầu sử dụng điện, nước, Nguồn cung cấp điện hiện tại của công ty được lấy từ lưới điện Quốc Gia và do Công ty điện lực Ninh Thuận ( Đường 16/4, phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cung cấp., 7 Hiện trạng môi trường và công tác quản lý ở công ty, Vấn đề còn tồn đọng, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH ÁP DỤNG CHO CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO TƯỜNG, 1 Phân tích quy trình công nghệ chi tiết các công đoạn, 2 Cân bằng vật liệu và năng lượng, 3 Định giá dòng thải, 4 Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp, 5 Sàng lọc các giải pháp sxsh, 6 Phân tích tính khả thi của các giải pháp, 7 Lựa chọn và sắp xếp thứ tự thực hiện các giải pháp sxsh, 9 Thực hiện các giải pháp xssh, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm