Mẫu báo cáo khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001

42 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 09:01

Mẫu báo cáo khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 giúp các bạn sinh viên có them kiến thức để hoàn thánh tốt khóa luận tốt nghiệp của mìnhNội dung bao gồm: Các mục tiêu, chỉ tiêu về sức khỏe và môi trường làm việc Chính sách về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Hệ thống các văn bản pháp lý liên quan Các thủ tục quy trình,.... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO TƯỜNG Giáo Viên Hướng Dẫn : TS Nguyễn Vinh Quy Sinh Viên Thực Hiện : Nguyễn Thế Sơn Ninh Thuận, Ngày 15 Tháng Năm 2017 T TÓM TẮC BÁO CÁO THỰC TẬP hực tập nghề nghiệp “ Đánh giá trang công tác quản lý chất lượng môi trường lao động Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường” thực khoảng thời gian từ 15/2/2017 – 15/5/2017, với kết thu sau:  Tổng quan Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường - Vị trí địa lý - Cơng suất sản phẩm - Cơ cấu tổ chức - Lịch sử hình thành  Hiện trạng mơi trường lao động biện pháp quản lý mà công ty áp dụng  Các vấn đề mơi trường tồn đọng  Cơng tác an tồn vệ sinh lao động Công ty  Kết luận chung trang công tác quản lý chất lượng môi trường lao động Công ty Việc “Đánh giá trạng công tác quản lý môi trường Công ty TNHH Hồng Bảo Tường” giúp cho Cơng ty nhận diện ưu điểm cần phát huy điểm hạn chế cần khắc phục cơng tác quản lý môi trường lao động nhà máy Quản lý mơi trường lao động tốt giúp cho q trình sản xuất diễn thuận lợi ổn định Mục Lục TÓM TẮC BÁO CÁO THỰC TẬP DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .4 DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY I.1 Giới thiệu CTy .6 I.2 Vị trí địa lý – điều kiện tự nhiên: .6 I.2.1 Vị trí địa lý: I.3 Công suất sản phẩm: .7 I.3.1 Công suất: I.3.2 Sản Phẩm: I.4 Cơ cấu tổ chức I.5 hạng mục cơng trình 10 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ LAO ĐỘNG 12 II.1 Nguồn nhân lực: .12 II.2 Nhu cầu sử dụng điện, nước: 13 II.3 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu hóa chất: 19 II.4 Các thiết bị máy móc sử dụng nhà máy: .20 II.4.1 Sản xuất điều: 20 II.4.2 Sản xuất thiết bị, máy móc: .22 II.5 Quy trình sản xuất: 24 II.6 Công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc: 27 II.7 Hệ thống quản lý áp dụng nhà máy: 27 CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 28 III.1 Hiện trạng quản lý: 28 III.2 Những vấn đề tồn đọng: 34 CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC VỆ SINH LAO ĐỘNG 37 IV.1 Bảo hộ lao động: 37 IV.2 Phòng cháy chữa cháy (PCCC): 40 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 TNHH: CTNH: ĐH: CĐ: DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Trách nhiệm hữu hạn CTR: Chất thải rắn Chất thải nguy hại BHLĐ: Bảo hộ lao động Đại học CN: Công nhân Cao đẳng ATVSLĐ: An toàn vệ sinh lao động DANH MỤC BẢNG BIỂU Lượng sản phẩm xuất bán Thông tin CTR Bảng Bảng 13 thời gian gần Cơng ty Hồng Bảo Tường Lượng tro phát sinh Bảng Thị trường tiêu thụ hạt điều Bảng 14 trình đốt nồi danh sách hạng mục Lượng vỏ cứng phát sinh Bảng cơng trình Cơng ty Bảng 15 q trình sản xuất TNHH Hồng Bảo Tường Trình độ học vấn cán công nhân viên Công Lượng vỏ lụa phát sinh Bảng Bảng 16 ty TNHH Hoàng Bảo trình sản xuất Tường nhu cầu sử dụng nước/ngày Lượng bao nilon phát sinh Bảng Bảng 17 để phục vụ cho sản xuất cho lô hàng nhu cầu sử dụng điện/ngày Khối lượng bao nilon Bảng Bảng 18 để phục vụ cho sản xuất phát sinh nhu cầu sử dụng nguyên, Lượng vụn bã điều phat Bảng nhiên liệu hóa chất Bảng 19 sinh trung bình lơ Cty Hoàng Bảo Tường hàng Lượng củi nhập kho cung Lượng vụn bã điều phát Bảng Bảng 20 cấp cho vận hành lò sinh sàng/buổi danh sách máy móc cho sản cơng tác quản lý chất thải Bảng Bảng 21 xuất điều nguy hại danh sách máy móc cho sản Thống kê trang bị BHLĐ Bảng 10 Bảng 22 xuất khí Cty Hồng Bảo Tường Thống kê % số người có lượng nước tồn đọng tai Cty Bảng 11 Bảng 23 BHLĐ chưa có BHLĐ hồng bảo tường Cty Hồng Bảo Tường thông tin nước thải/buổi Bảng 12 Công ty TNHH Hồng Bảo Tường DANH MỤC HÌNH ẢNH Sơ đồ tổ chức Cơng ty Hình Hình 11 Xe đẩy lưới Hồng Bảo Tường Sơ đồ phòng ban Hình Hình 12 Xe đẩy thùng kín Cơng ty Hồng Bảo Tường Sơ đồ quy trình chế biến hạt Hình Buồng hấp điều Hình 13 điều Sơ đồ bể tự hoại ngăn Hình Máy phân cỡ điều Hình 14 (minh họa) Sơ đồ bể tự hoại ngăn Hình Máy thổi vỏ lụa Hình 15 (minh họa) Nước thải nồi hấp, xơng Hình Máy nén khí Hình 16 chưa qua xử lý Ống xã nước sau hấp Hình Buồng sấy Hình 17 điều Hình Buồng xơng Hình 18 CTNH Bao bì CTR cho vào kho Hình Máy sàng phân loại Hình 19 chứa CTNH Chất thải rắn, củi vứt ngổn Hình 10 Khay chứa điều để kiểm tra Hình 20 ngang trước kho chứa CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY I.1 Giới thiệu Công Ty - Tên Cơng Ty: Cơng Ty TNHH HỒNG BẢO TƯỜNG - Tên tiếng anh: HOANG BAO TUONG COMPANY LIMITED - Tên viết tắt: HOÀNG BẢO TƯỜNG CO.,LTD - Logo: - Địa chỉ: Khu công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, Tp Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh thuận - Vốn đầu tư: 40.000.000.000 ( bốn mươi tỷ VNĐ) Trong đó:  Vốn tự có (20%): 8.000.000.000 ( tám tỷ VNĐ) Vốn vay ( 80%): 32.000.000.000 ( ba mươi hai tỷ VNĐ) - Điện thoại: 068.383569 - Email: contact@hoangbaotuong.com - Fax: 068.3838769 - Website: http://www.hoangbaotuong.com - http://www.hoangbaotuong.vn - Lịch sử hình thành phát triển:  Công ty khởi công xây dựng vào tháng 1/2015, với tổng vốn đầu tư ban đầu 40 tỷ đồng diện tích đất 16,049 m2  Sau 10 tháng xây dựng, tháng 12/2015 công ty bắt đầu vào hoạt động với công xuất thiết kế ước tính 5.000 tấn/năm ( Hạt điều thô), 15 tháng  Công ty xuất phát từ sở sản xuất hạt điều nhỏ đặt Thôn Từ Tâm, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận, lượng nguyên liệu ngày dồi khiến sở sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường nên bà: Huỳnh Kim Ngân mạnh dạn đầu tư để xây dựng Cơng ty TNHH Hồng Bao Tường  Là Công ty hùng vốn từ cổ đông, thành viên gia đình, bà: Huỳnh Kim Ngân người có số vốn cao người đại diện cho Cty  Công ty chủ yếu sản xuất điều thô thành điều thành phẩm khơng qua chế biến, ngồi Cơng ty sản xuất điều rang muối số loại hàng khô qua sấy khác đơn hàng lớn  Ngoài việc sản xuất hạt điều cơng ty phân xưởng khí chuyên sản xuất máy, thiết bị cho công ty, dự kiến nơi sản xuất máy nông sản sản phẩm gỗ trang trí nội thất  Thị trường tiêu thụ cơng ty có nước lẫn nước ngồi, nước chủ yếu xuất sang Trung Quốc I.2 Vị trí địa lý – điều kiện tự nhiên: Nghiên cứu trạng môi trường lao động Công ty TNHH Hồng Bảo Tường I.2.1 Vị trí địa lý: - Cơng ty TNHH HỒNG BẢO TƯỜNG đặt Cụm công nghiệp Thành Hải, Xã Thành Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh thuận với diện tích 18.442m2 Trong diện tích cho xây dựng nhà xưởng , văn phòng xxxm2, lại sân bải đường nội - Tọa độ địa lý: 11°36'22.4"N ( Bắc) 108°59'40.8"E ( Đơng) - Vị trí Cơng ty tiếp giáp với:  Phía Đơng: Đường nội cụm cơng nghiệp  Phía Tây: Lơ đất Đ-1a cụm cơng nghiệp  Phía Nam: Cty Cánh Đồng Việt  Phía Bắc: Giải xanh cách ly dọc theo mương Bầu I.3 Công suất sản phẩm: I.3.1 Công suất: STT Tên sản phẩm Đơn Vị Khối lượng Điều xuất nội địa Kg 501,30 Điều xuất nước Kg 14.683,04 Điều xuất nước Kg 10.659,60 Điều xuất nội địa Kg 6.212,95 Bảng 1: Lượng sản phẩm xuất bán thời gian gần STT Thị trường tiêu thụ Thông tin - Công ty xuất nhập Kim Thạnh Trung Quốc - Địa chỉ: 186 đường Bắc Hoàn, TP.Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc - Công ty TNHH Duy Đức - Địa chỉ: Lô C1, đường số 1, CCN Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Nội địa Long An - Các đối tượng thu mua khác Bảng 2: Thị trường tiêu thụ hạt điều I.3.2 Sản Phẩm: - Sản phẩm chủ lực nhà máy chế biến điều, máy móc sản xuất điều Các chủng loại gồm: điều, điều rang muối ( có yêu cầu), máy móc phục vụ sản xuất hạt điều Ngồi ra, tương lai nhà máy định mở rộng thêm quy mơ sản xuất, ngồi sản xuất máy, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, thiết bị máy sản xuất nông sản không sản xuất máy chế biến điều trước Không sản phẩm sấy khô Cty cân nhắc GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn Nghiên cứu trạng mơi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường I.4 Cơ cấu tổ chức - Sơ đồ cấu tổ chức Hình 1: Sơ đồ tổ chức Cty Hoàng Bao Tường GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng B ảo Tường - Chức phận:  Giám đốc:  Đứng đầu bà Huỳnh Kim Ngân với trách nhiệm: xây dựng, đạo điều hành hoạt động sản xuất từ xa thơng qua Phó giám đốc kế toán trưởng, người chịu trách nhiệm sản xuất kinh doanh Công ty trước pháp luật  Phó giám đốc:  Là người đại diện giám đốc trực tiếp điều hành công việc Công ty đặt đạo Giám đốc thay mặt cho giám đốc đưa định cần thiết  Phòng kế tốn:  Hoạt động trực tiếp đạo Phó giám đốc, với nhiệm vụ sau: - Xây dựng kế hoạch tài hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh đầu tư cơng ty - Theo dõi q trình thực kế hoạch tài duyệt sửa đổi, bổ sung - Quản lý tài sản, nguồn vốn - Quản lý chi phí phân tích hoạt động kinh tế  Phòng kỹ thuật – Xưởng khí:  Hoạt động đạo Phó giám đốc, với nhiệm vụ sau: - Kiểm tra, vận hành hoạt động máy móc - Giám sát hoạt động sản xuất - Khắc phục cố máy móc, cố điện - Bảo trì khẩn cấp máy móc có cố - Sản xuất thiết bị, dụng cụ, máy móc phục vụ sản xuất  Các phân xưởng sản xuất:  Hoạt động đạo Quản đốc ( người đại điện cho phó giám đốc sản xuất), với nhiệm vụ sau: - Xử lý nguyên liệu để tạo thành phẩm - Phân loại đóng gói sản phẩm để xuất bán thị trường GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn Nghiên cứu trạng môi trường lao động Công ty TNHH Hồng B ảo Tường I.5 Hạng mục cơng trình - Sơ đồ bố trí phòng ban: Hình 2: sơ đồ phòng ban Cty Hồng Bảo Tường - Trong đó: STT Tên hạng mục Cổng vào Cổng sau Văn phòng Phòng bảo vệ Nhà để xe máy Trạm bơm PCCC Nhà kho Xưởng cắt tách máy Xưởng khí 10 Khu vực đóng gói 11 khu vực phân loại 12 Khu vực chạy máy lụa – bóc vỏ lụa 13 Nhà WC 14 Kho chứa thành phẩm 15 Khu vực máy nén khí 16 Kho chứa vỏ cứng GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 10 Số lượng 1 1 1 1 1 1 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Công ty TNHH Hồng Bảo Tường CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG LAO ĐỘNG III.1 Hiện trạng quản lý: - Hệ thống cấp nước:  Nước đầu vào Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường cung cấp Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận cụ thể nhà máy nước Tháp Chàm (địa chỉ: Số 994, Đ 21/8, P Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thận)  Chất lượng nước cấp nằm ngưỡng cho phép QCVN 01/2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống - Nước thải:  Lượng nước tồn đọng thiết bị Bảng lượng nước tồn đọng thiết bị ghi nhận lại sau: Lượng nước STT Ngày tồn Vị trí tồn ( L) 14/4 36 17/4 56 18/4 48 19/4 53 20/4 37 24/4 54 25/4 59 - Nước tất phòng vệ sinh 0.8411 26/4 68 27/4 55 10 3/5 45 11 4/5 50 12 8/5 47 Trung bình 57 = 0,057 Bảng 11: lượng nước tồn đọng tai Cty hoàng bảo tường - Lượng nước thải sản xuất thu thập sau: Lưu STT Nguồn phát sinh lượng Cách thức xử lý (m) - Xây đựng đường cống ngầm để thu gom nước vào bể tự hoại Nước thải sinh hoạt cho - Sử dụng bể tự hoại để xử lý 0,7841 công nhân nước thải trước đỗ môi trường - Xử lý bể tự hoại ngăn GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 28 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường Nước thải lò thu Nước thải sản xuất điều 0,4362 gom vào bể chứa, hạ nhiệt bớm tưới Tách cặn sắt, thải bỏ vào bể tự Nước thải khí hoại Bảng 12: thơng tin nước thải/buổi Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường - Sơ đồ bể tự hoại dùng cho nước thải sinh hoạt: Hình 14: Sơ đồ bể tự hoại ngăn (minh họa) - sơ đồ bể xử lý nước thải dùng cho nước thải sản xuất: Hình 15: Sơ đồ bể tự hoại ngăn ( minh họa) - Nước mưa: Biện pháp xử lý: Có hệ thống rảnh thu nước để nước chảy vào hệ thống tự hoại trước chảy GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 29 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường - Chất thải rắn: Nguồn STT phát sinh Rác thải sinh hoạt Thành phần Bao bì nilon, hộp thức ăn, cơm canh thừa, chai lọ đựng nước Rác thải từ hoạt động sản xuất điều Vỏ cứng Vỏ lụa Bao nilon Bao bố hỏng Sắt thép vụn Tro đốt nồi GVHD: Nguyễn Vinh Quy Cách thức xử lý - Bố trí giỏ đựng rác phòng ban - Cho lao công thu gom rác hàng ngày - Chuyển rác đến điểm tập kết để đơn vị thu gom tiếp nhận - Tiến hành thu gom lưu trữ kho chứa - Bán cho nhà máy khác để ép tách dầu, làm chất đốt - Làm mồi lửa, chất đốt vỏ dính đất cát bẩn - Thu gom lưu trữ phòng thổi vỏ lụa - Bán cho công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi để làm thức ăn - Xây dựng kho chứa riêng biệt - Thu gom tương tự rác thải sinh hoạt - Thu gom lưu kho - Bán phục vụ cho xây dựng - Thu gom bán cho sở thu mua phế liệu - Thu gom sử dụng công ty: rửa tay cho công nhân, dùng để chà rổ nhựa bị đen dính nhựa điều - Trường hợp khơng sử SVTH: Nguyễn Thế Sơn 30 Lượng phát sinh - Từ 1- xe/tuần Xem bảng 15 Xem bảng 16 Xem bảng 17 Xem bảng 14 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường dụng hết lưu trữ bán cho nơi có nhu cầu sản xuất phân bón Vụn bã từ vỏ - Tiến hành thu gom Xem bảng điều khô rơi dọn vệ sinh sân 19 phơi phơi - Dồn bao, cung cấp cho Vụn bã từ võ Xem bảng nơi trồng cảnh điều rơi sàn 20 làm đất trồng Bảng 13: thông tin CTR Cty Hồng Bảo Tương Chú thích: - ( - ): Chưa xác định - Lượng tro phát sinh vòng tháng sản xuất ( 17/3 – 12/4/2017) thu thập sau: STT Ngày đo Lượng phát sinh (Kg) 17/3 33.6 20/3 15.5 22/3 25.5 24/3 22.8 27/3 42.5 29/3 40 31/3 25 3/4 23.2 5/4 17 10 7/4 26.4 11 10/4 20 12 12/4 21.7 Bảng 14: lượng tro phát sinh trình đốt nồi - Lượng vỏ cứng thu thập từ kê khai sản xuất sau: Lô Ngày nhập Lượng phát sinh (Kg) % 11 7/12/2016 125.421 71,43 21/12/2017 102.056,8 72,15 6/2/2017 38.856,4 72.22 23/3/2017 56.423,6 71,38 Bảng 15: lượng vỏ cứng phát sinh trình sản xuất - Lượng vỏ lụa thu thập từ kê khai sản xuất sau: Lô 11 Ngày nhập 7/12/2016 21/12/2017 6/2/2017 GVHD: Nguyễn Vinh Quy Lượng phát sinh (Kg) 4.501,65 3.401,0 1.231,2 SVTH: Nguyễn Thế Sơn 31 % 2,56 2,40 2,29 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường 23/3/2017 1.709,5 2,16 Bảng 16: lượng vỏ lụa phát sinh trình sản xuất - Lượng bao nilon phát sinh cho lô hàng thể bảng sau: Số lượng bao phát sinh trung bình/lơ ( khối lượng ước tính Lơ Ngày nhập Lượng phát sinh (Kg) cho trung bình bao chứa 47.5 kg) 11 7/12/2016 3697 391,882 21/12/2017 2978 316,668 6/2/2017 1133 120,098 23/3/2017 1664 176,384 Bảng 17: lượng bao nilon phát sinh cho lô hàng - Khối lượng bao nilon thu thập sau: STT Loại bao Xanh nhạt Đỏ vàng Xám Trắng sọc đỏ Xanh đậm Trắng sữa Xanh biển Trắng % 0,22318 0,22386 0,22321 0,22316 Khối lượng ( g) 91 92 101 133 129 92 85 93 139 Trung bình 106.1 106 Bảng 18: khối lượng bao nilon phát sinh - Lượng vụn bã điều rơi rớt trình phơi thu thập sau: Khối lượng mẩu lấy Lượng CTR Tỷ lệ phát Ngày ( g) phát sinh sinh/KL lấy mẩu STT ( g) 902 0,0022 859 0,0047 11/4 937 0,0011 662 0,0015 803 0,0025 Tỷ lệ trung bình 0,0024 Lượng vụn bã pháp sinh cho lô x: 15/3 1.100 10 0,0091 1121 0,0062 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 32 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường 1340 1394 1357 19 0,0141 23 0,0165 14 0,0103 Tỷ lệ trung bình 0,0072 Lượng vụn bã pháp sinh cho lô x: Bảng 19: lượng vụn bã điều phát sinh trung bình lô hàng ST T 10 11 Số lượng ( Kg) 14/4 35 17/4 34 24/4 30 25/4 36 26/4 30 27/4 37 3/5 69 4/5 33 8/5 35 9/5 70 10/5 68 Bảng 20: Lượng vụn bã điều phát sinh sàng/buổi Ngày cân - Chất thải nguy hại: - Các vấn đề liên quan đến chất thải tổng hợp bảng sau: Mã chất thải Cách thức quản ST Nguồn ( theo thông tư lý Thành phần T gốc 36/2015/TTBTNMT) Chai, lọ đựng dầu - Xây dựng kho 16 01 08 nhớt chứa chất thải Bảo trì, nguy hại bảo dượng Khăng lau, dẽ lau 18 02 01 - Thu gom lưu thiết bị dính dầu trữ kho chưa Bóng đèn hỏng 16 01 06 tạm thời Sản xuất Khăn lau, dẽ lau 18 02 01 - Thêu đơn vị có máy móc, dính dầu chức để thu thiết bị Chai lọ đựng dầu 16 01 08 gom xử lý Dụng cụ, thiết bị, chi tiết máy hỏng có dính dầu Hộp sơn, thùng sơn, 16 01 09 sơn thừa GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 33 Nghiên cứu trạng mơi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường Cặn thải thay 07 03 07 nước máy mài ướt Đĩa mài, giấy nhám 07 03 10 sử dụng Bụi đĩa mài 07 03 08 Que hàn 07 04 01 Xĩ hàn 07 04 02 Bóng đèn hỏng 16 01 06 Bảng 21: công tác quản lý chất thải nguy hại - Phòng chống cháy nổ:  Từ thành lập đến nay, chưa xẩy vụ cháy Công ty Đây giấu hiệu đáng mừng cho công tác quản lý an tồn cháy nổ Cơng ty III.2 Những vấn đề tồn đọng: - Nước thải sản xuất:  Lượng nước thải nóng thải trực tiếp ngồi môi trường chưa qua xử lý, nước thải sau qua nồi hấp có chưa cặn đen Hình 16: Nước thải nồi hấp, xông chưa qua xử lý  Nước từ q trình vận hành máy móc khí chưa xử lý, tách cặn kim loại thải ngồi mơi trường  Ngồi ra, nước thải rò rĩ từ ống xã phía sau buồn xông để chãy tràn lan chưa xử lý GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 34 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường Hình 17: ống xã nước sau hấp điều - Chất thải rắn:  Tro, vụn bã điều chưa có khu vực chứa, lượng chất thải vứt bừa bãi sân sau  Chất thải rắn thải bỏ vào phòng chứa CTNH - Chất thải nguy hại:  Đã có kho chứa CTNH kho chứa đặt tên phòng chưa chất thải rắn ( theo “kế hoạch bảo vệ mơi trường” phòng phòng chứa CTNH)  Chất thải bừa bộn không gọn gàng, vứt bên ngồi cửa, kho khơng có CTNH mà trộn với CTR  Chưa có người chiệu trách nhiệm cơng tác quản lý CTNH Hình 18: CTNH GVHD: Nguyễn Vinh Quy Hình 19: Bao bì CTR cho vào kho chứa CTNH SVTH: Nguyễn Thế Sơn 35 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường Hình 20: Chất thải rắn, củi vứt ngổn ngang trước kho - Phòng chống cháy nổ:  Mặc dù cấm hút thuốc khu vực làm việc, nhiên tình trạng hút thuốc xẩy  Công tác quản lý cháy nổ chưa quan tâm mức, thiết bị chữa cháy đặt để vị trí khuất, khó tiếp cận có rủi ro xẩy ra, thiết bị không kiểm tra định kỳ chưa có hướng dẫn cách thức để sử dụng thiết bị  Cán bộ, công nhân viên chưa huấn luyện an toàn cháy nổ Thiếu người chịu trách nhiệm để quản lý PCCC GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 36 Nghiên cứu trạng mơi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC VỆ SINH LAO ĐỘNG IV.1 Bảo hộ lao động: - Một vài thông tin bảo hộ lao động thu thập lại sau:  Sơ lượt trang bị bảo hộ lao động mà công nhân Cty sử dụng ST T Khu vực Bóc tách võ lụa Cơ khí Nồi Số Người Tên TB BHLĐ Thống tin BHLĐ Số CN Số CN Công ty không trang bị trang bị trang bị CN tự trang bị Găng tay 21 - Nón 17 12 Bao cánh tay 20 15 Áo 23 23 Áo 11 - - 11 Nón Găng tay Kính Giầy cách điện Giầy Nón * * * * - Tránh bụi điều vào tay gây ngứa Tránh tóc rơi vào sản phẩm Chống bụi điều dính vào gây ngứa Che chắn tay, thể khỏi bụi từ điều Che chắn tay, thể khỏi bụi kim loại Chống nóng, chống giật Chống vật bay - 11 - - Chống giật 1 - - 1 Chống trược Bảo vệ tóc 26 11 GVHD: Nguyễn Vinh Quy Mục đích sử dụng SVTH: Nguyễn Thế Sơn 37 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường Hấp điều – Sấy – xông Phân cỡ Cắt tách máy Cắt tách tay 11 76 GVHD: Nguyễn Vinh Quy Kính Găng tay Áo Quần Quần Áo Găng tay Khẩu trang Giầy Quần Áo 1 1 2 2 - 1 1 3 Giầy - - Quần Áo 3 7 3 - Găng tay 8 - Giầy - Nón 11 - - 11 Khẩu trang - Quần Áo Găng tay 30 30 76 36 36 - 76 76 76 - SVTH: Nguyễn Thế Sơn 38 Chống tro bay Chống nhiệt Chống nhiệt Chống nhiệt Chống nhiệt Chống nhiệt Chống nhiệt Hạn chế mùi hôi từ điều Chống trượt Tay độ ma sát chống trược bê vác, đẩy vật nặng Chống dính nhựa điều vào tay gây bỏng da Chống trược mang vác nặng Hạn chế hít phải mùi từ điều Chống dính nhựa điều vào tây Nghiên cứu trạng mơi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường Khẩu trang 76 - - 76 Bao cánh tay 76 - - 76 Nón 76 76 Bảng 22: Thống kê trang bị BHLĐ Cty Hoàng Bảo Tường Chống văng nước vào mặt gây da Chống dầu diều dính vào người gây ngứa - Nhận xét: Số Người có BHLĐ Số người chưa có BHLĐ CN tự trang bị (%) BHLĐ (%) (%) Bóc tách vỏ lụa 43,27 56,73 52,88 Cơ khí 42,42 57,58 25,45 Nồi 100 60 Hấp – sấy – xông 53,33 46,67 40 Phân cỡ 100 83,33 Cắt tách máy 53,03 46,97 31,82 Cắt tách tay 79,82 20,18 83,33 Bảng 23: Thống kê % số người có BHLĐ chưa có BHLĐ Cty Hồng Bảo Tường - Qua bảng số liệu ta thấy:  Lượng trang bị BHLĐ cho công nhân vào khoản 54,37% đạt mức trung bình  Đối với khu vực nồi trang bị dụng cụ đầy đủ cho công nhân, riêng với công nhân phân xưởng phân cỡ, BHLĐ cho cơng nhân chưa đầy đủ điều kiện làm việc thường xuyên tiếp xúc với nhiều bụi, tiếng ồn, độ rung cao  Phần lớn trang bị BHLĐ công nhân tự trang bị chiếm 53,83%, số Cơng ty trang bị lại chưa có dụng cụ chưa đảm bảo STT Khu vực GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 39 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường - Ngày 1/5, Cơng ty có thực tháng an tồn lao động theo hướng dẫn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ Bộ lao động - thương binh xã hội treo biển cảnh báo nguy hiểm xưởng khí, treo băng rôn, hiệu , thời gian thực đến hết tháng IV.2 Phòng cháy chữa cháy (PCCC): - Bố trí lắp đặt thiết bị chữa cháy bình chữa cháy, còi báo cháy, camera giám sát, cột nước chữa cháy tất xưởng sản xuất nhà điều hành - Sử dụng máy báo cháy tự động, lắp đặt đầu dò vị trí quan trọng có nguy cháy nổ cao như: xưởng hấp sấy, nhà kho, xưởng phân cỡ - Xây dựng trạm bơm PCCC phục vụ công tác chữa cháy có cháy xẩy - Dán biển báo cấm hút thuốc xưởng sản xuất khuôn viên nhà máy GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 40 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - Về quản lý Mơi Trường:  Nhìn chung cơng tác quản lý mơi trường, an tồn lao động Công ty tương đối tốt, nhiên tồn động nhỏ cần khắc phục để chất lượng môi trường làm việc ngày tốt  Hiện vướng mắc Công ty thiếu nguồn nhân lực quản lý vấn đề mơi trường an tồn lao động, số vấn đề nêu kế hoạch bảo vệ môi trường chưa thực kinh phí số vướng mắc khác  Việc tiếp cận u cầu pháp luật thấp cơng tác quản lý gặp nhiều khó khăn đặc biệt lưu kho CTNH - Về quản lý an toàn vệ sinh lao động:  Công tác quản lý môi trường lao động tốt, đặc biệt vấn đề an tồn xẩy ra, dấu hiệu đáng mừng Công ty người lao động  Song song với việc quản lý tốt, số tồn động trang bị bảo hộ lao động, có 50% BHLĐ công nhân tự trang bị, dẫn tới người lao động bị ảnh hưởng, chấn thương dụng cụ không đảm bảo yêu cầu bảo vệ cho họ GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 41 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường TÀI LIỆU THAM KHẢO Kế hoạch bảo vệ môi trường - Cty TNHH Hoàng Bảo Tường Các báo cáo sản xuất lơ – Cty TNHH Hồng Bảo Tường Hóa đơn tiền điện, nước – Cty TNHH Hoàng Bảo Tường Hóa đơn tiền rác – Cty TNHH Hồng Bảo Tường Tổng hợp chi tiết Nhập, Xuất, Tồn nguyên vật liệu – Cty TNHH Hồng Bảo Tường Thơng tư 36/2015/TT-BTNMT – Phụ lục 1: Danh mục chất thải nguy hại  Hết  GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Nguyễn Thế Sơn 42 ... bên - Mới 100% - Mua từ bên - Mới 100% - Mua từ bên SVTH: Nguyễn Thế Sơn 22 Nghiên cứu trạng môi trường lao động Cơng ty TNHH Hồng B ảo Tường - Mới 100% - Mua từ bên - Mới 100% máy mài tự động -. .. bên - Mới 100% Máy mài đá - Mua từ bên - Mới 100% Máy hàn tự động - Mua từ bên - Mới 100% Thiết bị hàn tay - Mua từ bên ngồi - Mới 100% Máy hàn khí - Mua từ bên - Mới 100% 10 Máy hàn đầu - Mua... Nồi - Mua từ bên - Mới 100% Buồng sấy - Tự sản xuất bố trí lắp đặt - Mới 100% Buồng xông - Tự sản xuất bố trí lắp đặt - Mới 100% Máy bóc vỏ lụa - Tự sản xuất Máy nén khí - Mới 100% GVHD: Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001, Mẫu báo cáo khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY, I.5 Hạng mục công trình, CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ LAO ĐỘNG, II.2 Nhu cầu sử dụng điện, nước:, II.4 Các thiết bị máy móc đang sử dụng trong nhà máy:, CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG, III.1 Hiện trạng quản lý:, III.2 Những vấn đề còn tồn đọng:, CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC VỆ SINH LAO ĐỘNG., IV.1 Bảo hộ lao động:

Từ khóa liên quan