đồ án môn học thiết kế lưới khống chế tọa độ và độ cao phục vụ đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1 2000 huyện long thành tỉnh đồng nai

71 248 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 23:56

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỒNG VĂN ĐĂNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ TỌA ĐỘ VÀ ĐỘ CAO PHỤC VỤ ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/2000 HUYỆN LONG THÀNH TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒ ÁN MƠN HỌC TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỒNG VĂN ĐĂNG ĐỒ ÁN MƠN HỌC THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ TỌA ĐỘ VÀ ĐỘ CAO PHỤC VỤ ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/2000 HUYỆN LONG THÀNH TỈNH ĐỒNG NAI LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận đồ án trung thực, không chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả đồ án Chữ ký HỒNG VĂN ĐĂNG TĨM TẮT ĐỒ ÁN ABSTRACT LỜI CÁM ƠN Em xin trân trọng cám ơn PGS TS Lê Trung Chơn, ThS Đặng Văn Công Bằng ThS Nguyễn Tấn Lực, thời gian qua dành nhiều thời gian hướng dẫn cung cấp tài liệu kiến thức cần thiết cho Em Nhờ đó, Em hiểu biết cách khảo sát, thiết kế, đánh giá triển khai thi công dự án đo đạc đồ địa hình MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PA1 GPS PA2 TDDT DGC SSTP APA Phương án Global Positioning System Phương án Toàn đạc điện tử Đo góc cạnh Sai số trung phương American Psychological Association 10 5.1.3 Chi phí nhân cơng cho lưới độ cao hạng IV Bảng xx: chi phí nhân cơng cho lưới sở phương án Nội S Địn Địn Tổng dung Lương Lương Lương T h h lương cơng Ngày Nhóm Ngày T Biên Mức nhóm việc Đo cao hạng IV KTV4 188,993 KTV6 214,124 597,41 597,41 200,00 KTV1 264,385 0.32 3 KS7 305,851 KS8 326,584 Tính tốn bình sai lưới độ cao KS1 181,454 0.80 145,16 Tổng: Địn h Mức Thành Tiền 0.62 124,00 145,16 742,56 124,00 Tổng chi phí nhân công cho Km thủy chuẩn là: 866,576 VNĐ 5.2 Giá dự thầu phương án Bảng xx: Các loại chi phí khác CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC( xây ) Chi phí khảo sát, thiết kế Danh mục Lưới sở Lưới sở GPS Lưới sở đo đường chuyền Ngoại nghiệp 5% Nội nghiệp 2% 271,24 132,77 280,58 187,05 109,40 179,14 Tổng Chi phí kiểm tra, nghiệm thu Ngoại Nội nghiệp nghiệp Tổng 3% 2% 551,833 162,74 319,828 79,663 288,549 65,645 57 280,58 187,05 179,14 Chi phí khác 443,334 995,167 266,720 586,548 244,785 533,334 5.2.1 Tổng giá thành phương án Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới độ cao phương án S T T Cơng việc Khối lượng Tìm điểm độ cao có tường vây (điểm) Đo nối độ cao máy quang (Km) Tính tốn bình sai lưới độ cao (Điểm) Chi phí sản phẩm Chi phí đơn giá sản phẩm Thu nhập chịu thuế trước 5,5% 705,657 2,116,972 105,849 29.11 1,166,64 727,830 33,958,55 8,006,130 Thuế VAT (10%) 44,104 222,28 2,383,358 72,915 3,565, 648 37,597,118 400,306 22,745 3,346,35 44,081,65 Chi phí sau thuế 1,697,928 11 Tổng Tổng Chi phí khác 2,204,083 186,402 840,64 4,628, 574 8,869,518 48,849,994 Tổng chi phí cho lưới thủy chuẩn hạng IV phương án 1: 48,849,994 VNĐ Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới tọa độ phương án S T T Côn g việc CS1 đo GPS CS2 đo GPS Tổng Số lượng Chi phí sản phẩm Chi phí đơn giá sản phẩm Thu nhập chịu thuế trước 5,5% 7,360,979 80,970,773 4,453,392 điểm 11 35 46 3,725,882 11,086,86 130,405,86 7,172,323 211,376,63 11,625,71 Tổng Chi phí khác Chi phí sau thuế 5,448,560 8,641,933 95,061,265 13,040,58 21,682,52 5,448,560 143,446,45 238,507,71 Tổng chi phí xây dựng lưới tọa độ phương án 1: 238,507,716 VNĐ Vậy tổng chi phí thi cơng phương án 1: 287,357,709 VNĐ 58 Thuế VAT (10%) 5.2.2 Tổng giá thành phương án Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới độ cao phương án S T T Cơng việc Tìm điểm độ cao có tường vây (điểm) Khối lượng Chi phí sản phẩm Chi phí đơn giá sản phẩm 705,657 2,116,972 Thu nhập chịu thuế trước 5,5% Đo nối độ cao máy quang (Km) Tính tốn bình sai lưới độ cao (Điểm) Thuế VAT (10%) 44,104 222,28 2,383,358 72,915 3,736, 654 39,396,753 105,849 30.5 1,166,64 727,830 35,587,18 3,346,35 8,006,130 45,710,28 Chi phí sau thuế 1,779,359 400,306 11 Tổng Tổng Chi phí khác 2,285,514 840,64 22,745 4,799, 186,402 580 8,869,518 50,649,629 Tổng chi phí cho lưới thủy chuẩn hạng IV phương án 2: 50,649,629 VNĐ Bảng xx: Tổng chi phí cho lưới tọa độ phương án S T T Côn g việc CS1 đo GPS CS2 ĐGC Tổng Số lượng Chi phí sản phẩm Chi phí Thu nhập đơn giá sản chịu thuế phẩm trước 5,5% Tổng Chi phí khác 11 7,360,979 80,970,773 5,448,560 8,641,93 35 3,178,297 10,539,27 111,240,401 6,118,222 - - 111,240,401 192,211,174 5,448,560 8,641,933 206301667 điểm 46 4,453,392 10,571,615 Tổng chi phí xây dựng lưới tọa độ phương án 2: 206,301,667 VNĐ 59 Thuế VAT (10%) Chi phí sau thuế 95,061,265 CHƯƠNG TỔ CHỨC THI CƠNG Chọn phương án để tở chức thi công lý do: + Các điểm khống chế sở cấp sở cấp phân bố khu đo Điều thuận lợi cho việc đo vẽ địa hình sau + Mức giá chênh lệch phương án không nhiều khoảng 30 triệu Nếu áp dụng phương án giá thành rẻ sau thực đo vẽ khó đạt độ xác cao điểm sở cấp phân bố chủ yếu dọc theo tuyến đường + + Thời gian dự kiến thi công bắt đầu từ ngày: Số lượng nhân công tối đa 60 người Số lượng máy thu GPS máy Trang thiết bị sử dụng: Máy thu GPS: Trimble 4000 SSI với độ xác + 1.5ppm Máy thủy chuẩn: Nikon AG80 với độ xác 2mm/1Km thủy chuẩn 6.1 Lập lịch đo Sử dụng công cụ Occupation Planning để dự báo số DOP cho khu đo ta nhập tham số sau: + Tọa độ trung bình khu đo ( B = 10°48'21.806"; L = 106°33'23.488") + Chỉ số DOP giới hạn = + Góc cao vệ tinh tối thiểu 150 + Giờ bắt đầu đo từ 8:00 AM – 5:00 PM + Ngày đo 13-2-2017 Ta kết sau: 60 Dựa vào kết đạt ta chọn thời điểm đo 8:30 AM 5:00 PM ngày thỏa mãn yêu cầu số DOP nhỏ 6.2 Kế Hình xx: Chỉ số PDOP, Số lượng vệ tinh hoạch đo Vì số lượng vệ tinh quan sát ln lớn thời gian đo chiều dài đường đáy 10Km ta chọn thời gian cho ca đo lưới sở cấp : 60 phút sở cấp là: 45 phút 61 6.2.1 Tổ chức đo lưới sở cấp Bảng xx: Lập lịch ca đo lưới sở cấp Ngày đo Ca Thời gian đo 1 08:30 - 09:30 10:00 - 11:00 11:30 - 12:30 13:30 – 14:30 17/02/1 15:00 - 16:00 16:30 – 17:30 18/02/1 Máy thu 08:30 - 09:30 10:00 - 11:00 11:30 - 12:30 13:30 – 14:30 15:00 - 16:00 16:30 – 17:30 62 6.2.2 Tổ chức đo lưới sở cấp Bảng xx: Lập lịch ca đo lưới sở cấp Ngày đo Ca Thời gian đo 1 08:30 - 09:15 09:45 - 10:30 11:00 - 11:45 12:30 – 13:15 /02/17 13:45 - 14:30 15:00 – 15:45 16:15– 17:00 /03/17 08:30 - 09:15 09:45 - 10:30 11:00 - 11:45 12:30 – 13:15 13:45 - 14:30 15:00 – 15:45 16:15– 17:00 /03/17 08:30 - 09:15 09:45 - 10:30 11:00 - 11:45 12:30 – 13:15 13:45 - 14:30 15:00 – 15:45 16:15– 17:00 /03/17 08:30 - 09:15 09:45 - 10:30 11:00 - 11:45 12:30 – 13:15 13:45 - 14:30 15:00 – 15:45 16:15– 17:00 08:30 - 09:15 09:45 - 10:30 11:00 - 11:45 12:30 – 13:15 /03/17 Máy thu 63 6.3 Biểu đồ nhân lực Bảng xx: bảng khối lượng công việc STT Nội dung I Lưới CS1 Chọn điểm, I.1 Chôn mốc I.2 Tiếp điểm Đo Ngắm I.3 GPS I.4 Tính Tốn II Lưới CS2 Chọn điểm, II.1 Chôn mốc II.2 Tiếp điểm Đo Ngắm II.3 GPS II.4 Tính Tốn Dẫn thủy III chuẩn Dẫn thủy III.1 chuẩn III.2 Tính Tốn Địn h KL mức Địn h biên Tổng cơng nhóm Tổn g Số nhân nhóm cơng Số ngày Ngày thực bắt đầu Ngày kết thúc 2/13/17 2/24/17 2/13/17 2/18/17 2/17/17 2/20/17 11 11 2.16 0.34 23.76 3.74 20 2/15/17 2/18/17 11 11 1.07 0.8 11.77 8.8 20 2/21/17 2/24/17 2/21/17 3/15/17 2/21/17 2/28/17 2/27/17 3/6/17 35 35 1.26 0.1 44.1 3.5 30 2/24/17 2/28/17 35 35 0.77 0.6 26.95 21 4 20 3/8/17 3/14/17 2/21/17 3/1/17 29 11 0.32 0.8 9.3152 8.8 64 16 2/21/17 2/25/17 2/27/17 3/1/17 Sơ đồ tổ chức thi cơng GANTT Biểu đồ nhân lực Hình xx: sơ đồ tổ chức thi cơng Hình xx: Biểu đồ nhân lực 65 KẾT LUẬN VỀ NHIỆM VỤ 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Wikipedia, Long Thành, https://vi.wikipedia.org/wiki/Long_Th %C3%A0nh#Kinh_t.E1.BA.BF [2] H L Thành, ""Thông tin khái quát huyện Long Thành"" [3] B t n m trường, Thông tư 68/BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc địa hình [4] B t n m trường, "QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG LƯỚI ĐỘ CAO" [5] B t n m trường, "QD05-DMDD/2006/BTNMT" 67 PHỤ LỤC Phụ lục số 1: Phụ lục số 2: Bảng xx: SSTP tương đối, SSTP phương vị, SSTP tương hỗ Bảng vị, SSTP tương ST xx: SSTP tương Cạnhđối, SSTP phươngChiều ma hỗ ms T (") ms mm STT Cạnh Chiềudài(m) dài(m) ma 647565 CM_CS1_02 5324885.6 (") 0.1 mm 2.5 911 CM_CS1_02 CM_CS1_06 1145135.1 5292795.2 0.4 0.1 2.4 3.4 CMII_07 -CMII_08 10 647565 3191598.7 0.3 0.2 1.7 2.9 12 CM_CS1_06 CMII_08 -CMI_01 1141607.6 11 CM_CS1_06 -CM_CS1_04 6276121.1 0.1 3.6 13 CMI_01 CMII_06 854528.1 0.5 2.1 12 CM_CS1_04 -CM_CS1_02 1498201.5 0.4 2.9 14 CMII_08 CMII_04 1810299.2 0.3 2.4 13 647576 -CM_CS1_04 1021729.9 0.5 2.7 15 CMII_04 CMII_14 1641771.8 0.3 2.3 14 CM_CS1_05 840638.0 5292811.8 0.4 0.1 1.8 3.7 16 CM_CS1_04 CMII_14 -CMI_04 15 CM_CS1_06 716134.8 1511532.8 0.5 0.4 1.7 3.4 17 CM_CS1_05 CMI_04 CMII_08 16 647577 4453004.5 0.3 0.1 2.5 3.0 18 CM_CS1_06 CMII_14 -CMII_03 1854651.1 17 CM_CS1_05 3495186.9 0.6 0.2 2.2 3.0 19 647577 CMII_03 CMI_05 766935.9 18 CM_CS1_07 588568.5 3050221.5 0.8 0.2 2.2 3.5 20 CM_CS1_05 CMI_05 CMII_18 19 CM_CS1_07 -647577 1398003.8 0.3 2.5 21 CMII_18 CMII_02 837887.5 0.6 2.9 20 647577 -CM_CS1_09 1989690.2 0.3 2.8 22 CMII_18 CMII_19 2065464.7 0.2 3.2 21 CM_CS1_07 921153.4 1500158.1 0.6 0.4 2.7 2.9 23 CM_CS1_09 CMII_19 -CMII_17 22 CM_CS1_10 1452916.9 2969218.7 0.3 0.2 2.7 3.0 24 CM_CS1_07 CMII_17 -CMII_18 23 CM_CS1_08 1246476.9 2107179.6 0.3 0.3 2.0 3.4 25 CM_CS1_10 CMI_05 CMII_16 24 CM_CS1_04 852739.7 5003712.8 0.6 0.1 2.6 4.0 26 CM_CS1_08 CMII_16 -CMII_17 25 647576 3984858.8 0.6 0.1 2.2 3.3 27 CM_CS1_08 CMII_17 -647576 715813.3 26 647576 -CM_CS1_10 2751379.1 0.2 2.4 28 647576 CMII_16 768932.2 0.5 2.0 27 CM_CS1_10 -CM_CS1_09 3405572.2 0.2 3.2 29 CMII_16 CMII_15 1258668.1 0.4 2.5 28 CM_CS1_09 -647585 4689202.4 0.1 2.8 30 CMII_15 CMII_14 702243.8 0.6 2.2 29 CM_CS1_10 2990067.0 0.4 0.2 1.8 2.3 31 647585 CMII_14 CMI_06 922300.7 30 CM_CS1_11 411675.2 2258056.8 0.9 0.3 1.8 3.2 32 CM_CS1_10 CMI_06 CMII_15 31 647585 2526337.0 0.2 0.2 1.9 2.7 33 CM_CS1_11 CMII_15 -647576 1633350.0 32 CM_CS1_03 1113724.3 3277507.9 0.4 0.2 2.0 3.5 34 CM_CS1_11 647576 CMII_20 33 CM_CS1_07 -CM_CS1_08 1208904.6 0.5 3.1 35 CMII_20 CMII_19 714306.0 0.8 2.8 34 647576 -CM_CS1_11 2368293.4 0.2 2.8 36 CMII_20 CMI_07 1161428.5 0.4 2.0 37 CMI_07 CMII_15 1777378.1 0.2 1.8 38 CMI_06 CMII_28 760120.8 0.5 2.0 39 CMII_28 CMI_04 1505089.4 0.2 2.1 40 CMII_28 CMII_27 1076273.8 0.4 2.5 41 CMII_27 CMII_06 4624679.2 0.1 2.9 42 CMII_27 CMII_07 4339313.2 0.1 2.8 68 mth mm mth 3.5 mm 4.6 3.1 4.0 2.4 4.8 3.0 4.1 3.3 3.6 3.3 4.8 2.6 4.5 2.4 4.0 3.6 4.2 3.1 4.5 3.2 3.3 3.9 3.9 4.0 3.9 3.8 3.8 3.6 4.4 2.9 5.0 3.5 4.2 3.1 3.4 2.9 4.4 3.3 3.9 3.1 3.4 2.6 4.2 2.5 3.6 2.5 4.9 2.9 4.1 3.8 3.6 2.9 2.5 2.7 2.7 3.3 3.7 3.5 ms/S ms/S / 2096017 / 1565417 486727 / 1087940 668805 / 1757539 398602 / 511131 751155 / 375385 713228 / 1437705 459366 / 450173 410750 / 1492354 741065 / 1156918 345998 / 877776 268840 / 560428 288989 / 721883 649970 / 525478 339418 / 977829 540101 / 619038 622084 / 1247156 331154 / 1202460 328642 / 1163105 379797 / 1053440 505595 / 1680589 313353 / 1296546 504822 / 714963 224735 / 927726 879125 / 930608 544795 / 394388 257181 / 840586 566838 / 990758 / 386124 / 720091 / 434943 / 1585578 / 1576083 Bảng xx: SSTP tương đối, SSTP phương vị, SSTP tương hỗ STT Cạnh Chiều dài(m) ma ms (") mm 43 CMII_07 CMII_21 5277960.0 0.2 4.5 44 CMII_21 CMII_20 1401291.6 0.6 3.7 45 CMII_20 CMII_23 1479983.6 0.3 2.8 46 CMII_23 CMI_11 517869.4 0.9 2.3 47 CMI_11 CMII_22 999741.9 0.5 3.3 48 CMII_22 CMII_26 1282747.9 0.4 3.4 49 CMII_26 CMII_27 623643.7 0.7 2.5 50 CMII_26 CMI_10 964555.3 0.5 2.2 51 CMI_10 CMII_25 660632.8 0.9 2.8 52 CMII_25 CMII_24 3339254.2 0.2 3.7 53 CMII_24 CMII_23 773136.9 0.7 2.7 54 CMII_24 CMI_11 1073278.9 0.5 2.4 55 CMII_24 CMII_34 4581429.4 0.1 3.6 56 CMII_34 CMII_35 999203.7 0.5 2.6 57 CMII_35 CMI_10 915196.2 0.5 2.1 58 CMII_35 CMII_33 1421142.0 0.4 2.5 59 CMII_33 CMII_34 999212.4 0.5 2.9 60 CMII_33 CMII_32 1415049.9 0.4 2.9 61 CMII_32 CMI_09 595346.1 0.8 2.4 62 CMI_09 CMII_33 963665.8 0.5 2.4 63 CMII_35 CMII_29 1280007.5 0.4 2.6 64 CMII_29 CMII_26 1498670.9 0.4 2.7 65 CMII_29 CMII_30 762627.2 0.6 2.4 66 CMII_30 CMII_35 1181457.3 0.4 2.4 67 CMII_30 CMI_09 1596518.5 0.2 1.8 68 CMI_09 CMII_31 1118994.8 0.3 2.1 69 CMII_31 CMII_32 1151845.0 0.5 2.6 70 CMII_31 CMII_30 898931.1 0.5 2.3 71 CMII_30 CMI_08 1187973.9 0.3 1.8 72 CMI_08 CMII_31 824587.6 0.4 2.1 73 CMII_29 CMII_28 949766.8 0.5 2.5 69 mth mm 6.0 5.3 3.6 3.3 4.1 4.1 3.3 3.1 4.1 4.4 3.7 3.4 4.4 3.6 3.0 3.5 3.7 4.0 3.4 3.3 3.6 3.8 3.2 3.3 2.6 2.8 3.7 3.2 2.6 2.8 3.5 ms/S / 1176868 / 377194 / 529119 / 229333 / 303858 / 381828 / 250630 / 445786 / 235009 / 912180 / 283576 / 456309 / 1259198 / 378590 / 434428 / 575195 / 349470 / 493505 / 245445 / 406660 / 498589 / 547902 / 319872 / 490305 / 877752 / 533747 / 436782 / 394531 / 645917 / 391243 / 384463 Bảng xx: SSTP tương đối, SSTP phương vị, SSTP tương hỗ STT Cạnh Chiều dài(m) ma ms (") mm 74 CMII_28 CMII_13 1902616.7 0.3 2.5 75 CMII_13 CMII_30 2324791.8 0.2 2.4 76 CMII_08 CMII_12 1983772.6 0.2 2.2 77 CMII_12 CMII_13 913888.8 0.5 2.2 78 CMII_13 CMI_04 943115.8 0.4 1.8 79 CMII_13 CMII_08 1174631.7 0.4 2.2 80 CMII_12 CMI_03 896445.8 0.4 1.7 81 CMI_03 CMII_11 1161366.6 0.4 2.2 82 CMII_11 CMI_02 909844.3 0.5 2.3 83 CMI_02 CMII_12 890756.3 0.4 1.7 84 CMII_12 CMII_07 2435808.8 0.2 2.3 85 CMII_07 CMI_02 2257573.2 0.2 1.8 86 CMI_02 CMI_09 4402237.2 0.0 0.0 87 CMI_09 CMII_07 5739311.3 0.1 1.9 88 CMI_02 CMII_10 982646.4 0.5 2.6 89 CMII_10 CMII_11 540607.7 0.9 2.6 90 CMII_10 CMII_09 631693.3 0.8 3.3 91 CMII_09 CMII_07 2362679.8 0.2 3.9 92 CMI_08 CMII_12 1697311.0 0.2 1.7 93 CMII_13 CMI_08 2070905.1 0.2 1.8 94 CMI_06 CMII_27 1577492.1 0.2 2.1 95 CMII_27 CMI_07 1557269.2 0.3 1.7 70 mth mm 3.4 3.3 3.0 3.0 2.5 3.1 2.4 3.2 3.2 2.4 3.3 2.7 0.0 2.7 3.6 3.6 4.2 4.7 2.4 2.5 2.7 2.7 ms/S / 767872 / 967273 / 904438 / 407536 / 516360 / 535726 / 525982 / 525652 / 394330 / 519000 / 1047781 / 1232704 1/∞ / 2968267 / 375422 / 205482 / 193002 / 609936 / 997279 / 1169551 / 760287 / 918139 Phụ lục số 3: Bảng xx: SSTP tương đối, SSTP phương vị, SSTP tương hỗ STT Cạnh Chiều dài(m) ma ms (") mm 11 CMI_04 CMI_05 2856594.9 0.2 3.0 12 CMI_05 647576 1750107.2 0.3 2.4 13 647576 CMI_06 1982141.0 0.2 2.5 14 CMI_06 CMI_04 992064.1 0.5 2.6 15 CMI_04 CMI_08 2729067.4 0.2 2.8 16 CMI_08 CMI_03 1336447.7 0.4 2.8 17 CMI_03 647577 2747112.8 0.2 2.7 18 647577 CMI_08 1926749.2 0.2 2.3 19 CMI_08 CMI_09 1934696.8 0.3 2.8 20 CMI_09 647577 1546330.8 0.3 2.6 21 CMI_09 CMI_06 3864072.9 0.2 2.9 22 CMI_06 CMI_08 2868209.7 0.2 2.8 23 CMI_09 CMI_10 2229100.5 0.2 3.2 24 CMI_10 647585 2965178.8 0.2 2.7 25 647585 CMI_09 4868855.2 0.1 2.6 26 CMI_10 CMI_06 2838669.5 0.2 2.8 27 CMI_06 CMI_07 1972107.6 0.3 2.9 28 CMI_07 647576 942751.3 0.6 2.5 29 647576 CMI_11 2149160.7 0.2 2.9 30 CMI_11 CMI_05 3834765.4 0.1 3.5 31 CMI_08 CMI_07 4464415.5 0.1 3.2 32 CMI_07 CMI_10 2851519.3 0.2 3.1 33 CMI_10 CMI_11 3088331.3 0.2 3.3 34 CMI_11 647585 2771715.2 0.2 2.8 71 mth mm 4.0 3.2 3.3 3.6 3.8 3.8 3.7 3.3 3.7 3.5 4.1 3.6 4.1 3.7 3.5 4.0 4.0 3.6 3.6 4.3 4.1 4.4 4.3 3.6 ms/S / 951345 / 738548 / 798543 / 387301 / 986571 / 479215 / 1033743 / 830891 / 687299 / 599311 / 1347916 / 1020512 / 694963 / 1112669 / 1890697 / 1007801 / 681757 / 377699 / 736721 / 1082916 / 1391144 / 914787 / 945486 / 987263 ... 2 016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HOÀNG VĂN ĐĂNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ TỌA ĐỘ VÀ ĐỘ CAO PHỤC VỤ ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/ 2000 HUYỆN LONG THÀNH... DCCS-4 10 DCCS -1 DCCS-4 SFE(mm) Excel (mm) 18 .5 Excel(mm) 17 .9 14 . 717 .5 17 . 416 .7 18 .5 17 .9 14 .7 17 .4 13 .6 16 .5 SFE(mm) Excel(mm) 17 .5 16 .7 11 .3 16 .7 13 .6 13 .0 16 .5 13 .6 14 .8 14 .0 11 .4 16 .7 11 .3 16 .7... thống lưới: Lưới khống chế tọa độ, độ cao phục vụ đo đạc trực tiếp địa hình phát triển từ điểm gốc tọa độ, độ cao quốc gia, chia thành cấp: a) Lưới khống chế sở; b) Lưới khống chế đo vẽ Lưới khống
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án môn học thiết kế lưới khống chế tọa độ và độ cao phục vụ đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1 2000 huyện long thành tỉnh đồng nai, đồ án môn học thiết kế lưới khống chế tọa độ và độ cao phục vụ đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1 2000 huyện long thành tỉnh đồng nai, 3 Xây dựng lưới cơ sở cấp 2, 8 Sơ lược về chương trình SFE, 1 Cơ sở toán học, Diện tích khu đo: S = 47 km2, 1 Lưới độ cao hạng IV phương án 1., Nhận xét về lưới thiết kế, 2 Lưới độ cao hạng IV phương án 2., => nhận xét về lưới thiết kế, 1 Tính toán xây dựng lưới., 2 Giá dự thầu các phương án., CHƯƠNG 6 TỔ CHỨC THI CÔNG, 3 Biểu đồ nhân lực.

Mục lục

Xem thêm