SKKN VẬN DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 5

29 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 20:50

ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP ************* I.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “ Dân ta phải biết sử ta” Đó lời dạy bất hủ lời nhắc nhở mang tầm vóc to lớn, mang ý nghĩa sâu sắc hệ Rồng cháu Tiên Vì lẽ đó, mơn học Lịch sử đưa vào chương trình tiểu học mơn học có tầm quan trọng học sinh tiểu học Như vậy, Đảng ta, nhà nước ta giáo dục ta rât quan tâm vấn đề lịch sử dân tộc Song, thực tế khiến cho ngỡ ngàng làm ngơ chất lượng học tập mơn Lịch sử học sinh cấp chưa mong muốn Điều thể rõ nét qua kì thi tốt nghiệp phổ thơng trung học gần đây, số thí sinh đạt điểm trung bình trở lên thấp, chí có thí sinh đạt điểm khơng Đó cảnh tỉnh tất người dân Việt Nam chúng ta, đặc biệt người làm cơng tác giáo dục Ý thức tính nghiêm trọng nó, năm gần nhiều nơi nước ta thực nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ giúp người có hội tìm hiểu sâu rộng hơn, thường xuyên lịch sử như: Ở thành phố Hồ Chí Minh treo biển có nội dung lịch sử khác vào cột đèn đường nơi cơng cộng khác; đài truyền hình ta thường thấy thi tìm hiểu lịch sử Như vậy, công dân nước Việt, lại giáo viên mang trọng trách giáo dục nguời bậc học đầu đời “ Bậc tiểu học”- bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, tư hỏi mình: Cần phải làm để cải thiện chất lượng học tập môn Lịch sử ? Làm để em thích học, thích khám phá, thích tìm tòi để chủ động nắm bắt, ghi nhớ khắc sâu kiến thức? Và ý thức rằng, muốn cần phải thay đổi hình thức, đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực vận dụng cách linh hoạt phương pháp vào giảng Chính lẽ mà qua 15 năm trực tiếp giảng dạy, sâu tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm đạt số kết khả quan Đó lí chọn đề tài II.THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1,Thuận lợi - Qua kì đại hội, Đảng nhà nước ta quan tâm đến công tác giáo dục, coi giáo dục “Quốc sách hàng đầu” nhằm mục tiêu “ Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lưc, phát triển nhân tài” Các cấp ngành quan tâm sâu sát đến chất lượng giáo dục, mở lớp tập huấn, tiết dạy chuyên đề giúp giáo viên có hiểu biết đắn định hướng đổi phương pháp Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ, góp ý đánh giá hỗ trợ kịp thời Điều thể qua việc đầu tư sở vật chất, thiết bị dạy học sách giáo khoa; việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo… - Các cấp quyền địa phương quan tâm đến giáo dục nhiều trước Các lực lượng giáo dục khác đồng hành với Đảng, nhà nước thầy giáo, góp phần khơng nhỏ vào việc thực xã hội hóa giáo dục - Phần lớn học sinh tích cực học tập, ham tìm hiểu - Nội dung chương trình sách giáo khoa phù hợp với trình độ nhận thức học sinh lớp 5, tạo điều kiện thuận lợi để đổi phương pháp dạy- học 2, Khó khăn: - Trường nằm khn viên Trung tâm văn hóa xã Phước Thiền, riêng lớp phụ trách lại học nhờ trường tiểu học Phước Thiền Các em phải học xa gia đình, xa trường nên ảnh hưởng nhiều đến việc học tập sinh hoạt giáo viên học sinh - Hầu hết học sinh xuất thân từ gia đình làm ruộng hay cơng nhân Hồn cảnh nhiều gia đình khó khăn nên phụ huynh chưa quan tâm thực đến việc học em mình, giao phó việc cho nhà trường - Y thức tự học học sinh hạn chế Các em chưa tích cực, chưa tự giác việc học bài, chuẩn bị chuẩn bị đồ dùng học tập… Gây khơng khó khăn cho việc dạy học - Số học sinh thiếu hoạt bát, lười nhác suy nghĩ, thụ động làm theo yêu cầu thầy cô bạn học chiếm tỉ lệ cao - Việc vận dụng đổi phương pháp dạy học giáo viên nhiều lúng túng, đơi mang tính hình thức, chưa thực đồng Cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn 3, Số liệu thống kê Thực trạng học tập môn Lịch sử học sinh lớp phụ trách chưa thực giải pháp đề tài ( Thời điểm đầu năm học) qua số năm sau: Năm học Lớp 2006-2007 2007-2008 5/3 5/1 Tổng số HS 29 25 Lực học TB trở lên Tổng số % 21 72,4 20 80,0 Lực học yếu Tổng số % 27,6 20,0 2008-2009 5/2 42 32 76,2 10 23,8 III.NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Cơ sở lí luận - Căn vào mục tiêu, nội dung chương trình mơn Lịch sử lớp ta thấy kiến thức lịch sử khơng trình bày theo hệ thống chặt chẽ mà chọn kiện , tượng nhân vật lịch sử tiêu biểu cho giai đoạn lịch sử định Thế nhưng, kiến thức phân môn đảm bảo tính hệ thống mức độ tương đối theo dòng thời gian lịch sử Việt Nam từ kỉ XIX đến - Với nội dung kiến thức vừa sức với học sinh lứa tuổi lớp Tuy vậy, thực tế giảng dạy cho thấy học sinh học môn lịch sử thường tiếp thu cách thụ động, nắm kiến thức cách hời hợt, chưa hứng thú tích cực học tập Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Giáo viên ngại đổi phương pháp, chưa tích cực thay đổi hình thức tổ chức dạy học, số giáo viên nặng phương pháp thuyết trình cốt cho học sinh nhớ tên nhân vật, kiện lịch sử đủ Mặt khác, thiếu thốn sở vật chất trang thiết bị dạy học khó khăn lớn giáo viên học sinh Từ chỗ làm cho tiết học phần sinh động, hấp dẫn, làm cho học sinh không hào hứng việc tham gia tiết học - Ta biết đặc trưng bật nhận thức lịch sử người tri giác trực tiếp thuộc khứ Mặt khác, lịch sử việc diễn ra, thực khứ, tồn khách quan, phán đốn hay suy luận Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên, tất yếu môn Lịch sử trường tiểu học tái tạo lịch sử tức giúp học sinh tiếp nhận thông tin từ sử liệu, tiếp xúc với chứng vật chất, dấu vết khứ, tạo họ hình ảnh cụ thể, sinh động, xác kiện, tượng lịch sử, tạo học sinh biểu tượng người hoạt động ho bối cảnh thời gian, không gian xác định, điều kiện lịch sử cụ thể Học tập lịch sử khơng để hình dung hình ảnh khứ mà điều cốt yếu phải hiểu lịch sử, tức nắm chất kiện, tượng lịch sử, Trên sở hình thành khái niệm, phát mối quan hệ, rút học lịch sử Bởi vậy, giáo viên cần tổ chức hoạt động học tập, tạo điều kiện cho học sinh độc lập suy nghĩ, tự tìm tòi, phát kiến thức không nên áp đặt kết luận có sẵn Như vậy, để thực vấn đề nhiệm vụ nêu trên, người thầy phải nhanh chóng tích cực đổi phương pháp dạy học lịch sử theo hướng tích cực, cụ thể cần tổ chức để học sinh làm việc với nguồn sử liệu cách hứng thú, tích cực chủ động Thực tế, vấn đề đổi phương pháp dạy học thực trường tiểu học năm gần Nhưng vấn đề đặt người giáo viên phải thực vận dụng đổi phương pháp dạy học vào thực tế để đảm bảo đạt mục tiêu, nội dung học, phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường, đối tượng giáo viên học sinh? Và sở để viết đề tài 2, Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài a, Phương pháp thực hiện: Talleyrand nói : “ Phương pháp thầy thầy” Quả thật thế! Chúng ta nuốn đạt mục đích, mục tiêu giáo dục phương pháp dạy người thầy phương pháp học trò vơ quan trọng Trong số chúng ta, hẳn có lần khen ngợi thầy dạy rằng: “ Thầy (cơ) dạy hay q, nghe hấp dẫn dễ hiểu ” Biết để có thành cơng âý thật khơng đơn giản! Thế nhưng, điều khơng phải khơng thực Cùng với lực sẵn có cố gắng thân người thầy, bước làm làm tốt Cũng tất môn học khác, việc đổi phương pháp dạy học cần thiết tất yếu Lí luận dạy học đại tổng kết đưa nhiều cách vận dụng phương pháp dạy học tích cực hướng vào việc phát huy tính chủ động, sáng tạo, tìm tòi học sinh, tạo điều kiện cho em tự khám phá chiếm lĩnh kiến thức Như vậy, để vận dụng đổi phương pháp nhằm phát huy tính tích cực học sinh phân mơn Lịch sử lớp việc lựa chọn phương pháp dạy hoc hướng dẫn học sinh cách học quan trọng, Menander nói :“ Thật vơ may mắn cho học cách học” Qua đó, giáo viên phải lựa chọn phương pháp cho phù hợp với điều kiện sở vật chất trường , lớp; phù hợp với nội dung bài, đối tượng học sinh cho hài hoà đạt kết mong đợi a.1, Tìm hiểu thực trạng học sinh: Muốn vận dụng hiệu đổi phương pháp trước hết giáo viên phải hiểu rõ tình trạng học sinh lớp mình, phải nắm lực học em, hiểu tâm tư lực hay sở thích em Vì vậy, từ đầu năm học, tiến hành khảo sát thăm dò học sinh lớp tơi thu kết sau: HS thích học mơn Lịch sử Tổng số % 30 71,4 HS khơng thích học môn Lịch sử Tổng số % 12 28,6 Từ đo, xác định hai loại thái độ học tập môn Lịch sử học sinh Tiếp tục khảo sát thu kết quả: o Lí học sinh thích học lịch sử là: - Mơn Lịch sử hấp dẫn, giúp em hiểu biết lịch sử dân tộc - Được thảo luận bạn - Cô giảng lôi - Được xem làm việc với tranh ảnh, đồ o Lí học sinh khơng thích học lịch sử là: - Mơn Lịch sử khó học, học mà khơng thuộc - Khi thảo luận nhóm, bạn thường xun khơng đồng ý với ý kiến em - Sợ cô kiểm tra cũ Qua thấy rằng, phần đa học sinh yêu thích học lịch sử Với đối tượng tiếp tục áp dụng phương pháp dạy học thực Điều ta quan tâm đối tượng khơng thích học lịch sử Đây đa số học sinh yếu Căn vào lí em đưa ra, giáo viên cần có cách ý riêng tới học sinh Tạo cho em làm việc nhiều hơn, có hội để thể nhiều Qua động viên, khích lệ em qua thành tích mà em đạt dù nhỏ Giáo viên tuyệt đối không la mắng hay tỏ thái độ không hài lòng làm em chán nản mà Cho nên, giáo viên cần tôn trọng ý kiến em Bên cạnh đó, giáo viên cần hướng dẫn cụ thể phương pháp học chuẩn bị bài, giúp em tự tin đến lớp Nói tóm lại giáo viên phải nỗ lực thật nhiều để giúp em cảm thấy u thích mơn Lịch sử có u thích em tích cực tham gia họctập tiếp nhận thông tin , ghi nhớ kiến thức cách tự giác chủ động a.2, Hướng dẫn học sinh cách học môn Lịch sử theo loại bài: * Với loại có nội dung nhân vật kiện lịch sử: - Giáo viên yêu cầu học sinh sưu tầm tranh ảnh tư liệu kiện lịch sử, sống nghiệp nhân vật Đọc nội dung sách giáo khoa trước nhà để nắm thông tin thể học trước đến lớp - Trước nhắc đến nhân vật kiện lịch sử đó, giáo viên cần cung cấp thêm thơng tin để em biết net sơ lược bối cảnh lịch sử ( không gian, thời gian) mà nhân vật hoạt động kiện xảy - Học sinh tự trình bày hiểu biết nhân vật kiện lịch sử Với nội dung có lời đối thoại đắt giá nhân vật thể phẩm chất cao q họ, khuyến khích học sinh tự đóng vai để diễn lại - Trên lớp, phải tích cực tham gia hoạt động bạn Chú ý lắng nghe bạn nói, thẳng thắn góp ý chủ động đưa ý kiến Tập trung cao độ nghe cô giảng chốt lại nội dung - Cần ý việc liên hệ nội dung học với thực tế địa phương thông qua thầy cơ, người thân gia đình, quyền địa phương người xung quanh * Với loại có nội dung ơn tập, tổng kết: Đây loại học nhằm hệ thống hoá củng cố lại kiến thức học cho học sinh sau thời kì giai đoạn lịch sư, cho nên: - Giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ cần phải giải - Học sinh tự nhớ lại thơng tin học, đọc lại nội dung sách giáo khoa, tự lập bảng biểu, vẽ sơ đồ, thống kê, tìm dẫn chứng minh hoạ - Trình bày nội dung theo trình tự có hệ thống * Với loại lịch sử địa phương: Loại có ý nghĩa quan trọng việc học tập học sinh Vì yêu cầu đổi phương pháp dạy học phải gắn nội dung lịch sử học với môi trường sống xung quanh Qua góp phần bồi dưỡng tình u quê hương, lòng tự hào quê hương - Giáo viên cần nêu trước nội dung tìm hiểu, nêu kế hoạch thực hướng dẫn em thu thập thơng tin thơng qua người thân gia đình, qua người có hiểu biết nội dung liên quan qua phương tiện thông tin khác - Học sinh trực tiếp tham quan di tích lịch sử địa phương ghi chép lại thông tin qua lời kể người khác - Sắp xếp trình bày lại thơng tin theo trình tự kiện lịch sử hợp lí ngắn gọn a.3, Các hoạt động chuẩn bị trước tiết học: * Đối với giáo viên: - Cần hiểu rõ mục đích giáo dục mục tiêu dạy Từ giáo viên trang bị cho vốn kiến thưc sâu rộng Bởi dạy giáo viên phải biết hai, ba biết Điều đòi hỏi người giáo viên phải khơng ngừng học tập, tự rèn luyện để nâng cao tri thức dạy em đuợc ta khơng thể dạy mà khơng có - Sự chuẩn bị thể việc lựa chọn phương pháp dạy học Giáo viên cần thay đổi cách nghĩ trước phải dạy thành cách nghĩ: Học sinh phải làm để tiếp thu kiến thưc này? Xuất phát từ phương pháp học trò mà chọn phương pháp dạy thầy Chọn lựa phương pháp cho phù hợp với đặc trưng môn, với nội dung học, với đối tượng học sinh lớp Phương pháp dạy học vơ phong phú Mỗi phương pháp có ưu khuyết định, việc lựa chọn giáo viên cần biết kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp cho tiết học mang lại hiệu cao Muốn phải hiểu rõ chất phương pháp, hiểu ưu khuyết để phát huy tối đa ưu điểm, hạn chế khuyết điểm.Làm tạo điều kiện để học sinh hoạt động, học sinh thể mình, hợp tác, tư trình học tập - Để tạo điều kiện cho em tích cực, chủ động học tập khơng thể thiếu đồ dùng dạy học Nó giúp cho kiến thức đến với em đường ngắn Đặc biệt lứa tuổi tiểu học, tư em mức độ cụ thể tư trừu tượng Vì có hỗ trợ đồ dùng dạy học tạo hứng thú học tập, kích thích trí tưởng tượng,say mê tìm tòi…,từ kiến thức dễ hình thành, dễ ghi nhớ mà lại khó qn Hơn nữa, phuơng tiện dạy học như: bảng phụ,phiếu học tâp, phim đen chiếu…tạo cho giáo viên có chủ động thời gian,tâm tự tin tiết học Thực tế với hỗ trợ đồ dùng phương tiện dạy học đảm bảo tính thẩm mĩ khoa học tạo cho học sinh lớp khơng khí học tập sinh động, thoải mái, tự tin, kiến thức em tiếp nhận cách thuận lợi - Điều quan trọng thiếu thiết kế giáo án trước dạy Giáo án cần dựa vào tiêu chí: * Mọi học sinh có hoạt động hay khơng? * Sau hoạt động học sinh có tự chiếm lĩnh tri thức khơng? * Học sinh có vui vẻ học khơng? * Giáo viên nói hay nói nhiều, làm hay làm nhiều? Trong giáo án cần xác định rõ mục tiêu, đồ dùng hoạt động dạy học Cần dự kiến khó khăn, tình xảy phương án giải Thiết kế cách thức hoạt động, thời gian yêu cầu cần đạt cho hoạt động dạy giáo viên hoạt động học tập học sinh Như giáo viên phải hiểu rõ đối tượng học sinh mà tác động để giao nhiệm vụ học tập cách hợp lí, đảm bảo tính vừa sức, thu hút học sinh tham gia tích cực vào hoạt động học * Đối với học sinh: Việc chuẩn bị học học sinh góp phần khơng nhỏ thành công tiết học Ngay từ đầu năm học, giáo viên cần giúp học sinh nhận thức rõ tầm quan trọng môn học , cần thiết phải có chuẩn bị để đáp ứng điều em cần phải chuẩn bị học nào? Giáo viên giúp học sinh biết công việc cụ thể là: cần phải đọc trước nội dung bài, thu thập thơng tin, hình ảnh, phương tiện phục vụ cho học, trao đổi vời bạn bè người khác nội dung sưu tầm Điều cần thiết phải biết biến việc chuẩn bị em thành thói quen Ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu : “ Thói quen ban đầu sợi tơ nhện, lâu dần biến thành sợi dây thừng” Với khâu này, giáo viên cần phải kiên trì thực nhiều cách nhiều trợ giúp, lúc đầu gặp khó khăn học sinh quen Phải tạo “ khung” lớp để với giáo viên kiểm tra thường xuyên nắm bắt xác hoạt động chuận bị đối tượng học sinh nhóm Phải nói rằng, việc tiếp cận hay sưu tầm nguồn sử liệu không đơn giản giáo viên cần cung cấp cho em địa chỉ, đối tượng giúp em thu thập thông tin nội dung cần thiết theo nội dung Cũng hình thành nhóm phân cơng chuẩn bị theo nhóm giúp việc chuẩn bị nhẹ nhàng hiệu a.4, Tổ chức hoạt động dạy học: @/ Các bước học: Trước thường quan niệm học lịch sử phải học thuộc, nạp kiến thức vào nhớ học sinh theo lối thầy đọc, trò chép, học thuộc lòng theo thầy,theo sách giáo khoa đạt yêu cầu Ngày nay, việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hố hoạt động học tập học sinh nêu áp dụng rộng rãi Từ sở nhận thức cá thể độc lập, biện pháp tương tác xã hội : học theo nhóm, học lớp, đối thoại thầy- trò, đối thoại trò- trò để thực mục tiêu học Do đó, dạy học lớp, giáo viên cần tiến hành bước sau: - Bước 1: Định hướng mục tiêu, xác định nhiệm vụ học tập tiết học Ví dụ: Khi dạy “ Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950”, phần giới thiệu giáo viên tiến hành: Treo đồ, giới thiệu cho học sinh thấy đường biên giới Việt- Trung, nói: Sau chiến thắng Việt Bắc, ta chủ động tiến công địch Chiến thắng Biên giới Việt- Trung 1950 ví dụ Vậy ta lại định mở chiến dịch ấy? Diễn biến chiến dịch sao? Chiến dịch mang lại ý nghĩa lịch sử nào? Chiến dịch có khác chiến dịch Việt Bắc 1947? Chúng ta tìm hiểu qua học hơm “ Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950” - Bước 2: Tổ chức cho học sinh tiếp cận nguồn sử liệu Học sinh đọc nội dung sách giáo khoa kết hợp xem tranh ảnh, nghiên cứu thêm tư liệu khác Giáo viên giúp em tiếp cận cách trình bày kiện kết hợp trực quan Ví dụ: Bài “ Vượt qua tình hiểm nghèo” Khi tìm hiểu nội dung “đẩy lùi giặc đói, giặc dốt”, giáo viên yêu cầu học sinh đọc nội dung từ “ Để cứu đói cắp sách tới lớp” , kết hợp quan sát hình trang 25, 26 mẫu chuyện thực tế vấn đề mà em biết người thân kể lại - Bước : Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc tự giải nhiệm vụ học tập - Học sinh làm việc cá nhân theo nhóm để nói viết kết vào phiếu học tập - Một số em đại diện nhóm trình bày kết quả, lớp nghe nhận xét , bổ sung - Bước : Giáo viên kết luận, liên hệ, mở rộng Đây việc cần thiết, vì: Khẳng định chắn kết làm việc hay sai? Có thiếu xót khơng để bạn khác giáo viên bổ sung cho hồn chỉnh Qua giúp em nắm kiến thức khắc sâu Ngồi ra, có thơng tin học sinh thu thập rời rạc, kiến thức mà em có khác nhau, đơi thiếu xác Do giáo viên phải chốt lại chuẩn kiến thức, từ liên hệ mở rộng vừa tầm học sinh, tạo hứng thú, tò mò ham tìm hiểu em Ví dụ: Bài “ Vượt qua tình hiểm nghèo” Khi tìm hiểu nội dung “đẩy lùi giặc đói, giặc dốt”, giáo viên nghe học sinh trình bày kết xong chốt lại mở rộng: Tuần lễ vàng: Tuần lễ vàng tổ chức từ ngày 17 đến ngày 24-91945 Nhiều người đem tới góp vật kỉ niệm thân thiết đơi khuyên tai bà cụ sắm từ ngày gái, hai nhẫn cưới cặp vợ chồng Một cụ già 80 tuổi mang tới gói lụa điều, bên nén vàng gia bảo nặng 17 lạng Có gi đình qun góp toàn tư trang người nhà Vàng thu góp dùng vào việc quốc phòng Những chiến sĩ chiến trường nguyện hi sinh đến giọt máu cuối cùng, người dân đóng góp vàng bạc châu báu cho Tổ quốc Vì “ Tuần lễ vàng” khơng có ý nghĩa mặt tài quốc phòng mà có ý nghĩa trị quan trọng @ Hình thức tổ chức dạy học: - Hình thức tổ chức dạy học cần phong phú, đa dạng, lơi tham gia tích cực học sinh Tuỳ theo tình hình thực tế lớp , tuỳ theo nội dung điều kiện sở vật chất, giáo viên tổ chức hình thức dạy học hợp lí Bố trí chỗ ngồi phù hợp nội dung đối tượng học sinh Ví dụ : Học sinh ngồi học hình chữ U, theo hai dãy đối diện thành vòng tròn hay ngồi theo hàng (nếu học ngồi trời); bố trí cho học sinh yếu, học sinh chưa yêu thích học Lịch sử làm việc chung với học sinh khá, giỏi, yêu thích môn học Lịch sử , tạo hội cho em giao lưu, học hỏi, mở mang, chia xẻ cách học, cách làm việc, rèn luyện , phát triển thao tác tư lực hoạt động thân Ta không lạm dụng hoạt động cá nhân em dễ cảm thấy mệt mỏi, khơng lạm dụng hình thức thảo luận nhóm em bị hạn chế khả diễn đạt cá nhân tư độc lập Hình thức dạy học phải đảm bảo cho em bồi dưỡng nhiều kĩ năng: suy nghĩ độc lập, khả hợp tác, đối thoại, giao tiếp, ý phát triển tư học sinh Và đặc biệt làm cho đối tượng hào hứng yêu thích học Lịch sử -“ Học mà chơi, chơi mà học”, đặc điểm học tập học sinh tiểu học nên giáo viên cần tổ chức nhiều hoạt động học thơng qua hoạt động trò chơi sinh động hấp dẫn Qua học sinh hào hứng tham gia học tập, chủ động nắm bắt ghi nhớ kiến thức, kích thích nhanh nhạy hoạt động, tăng cường khả xử lí tình huống, lực hợp tác, tạo điều kiện cho em hòa vào tập thể, mạnh dạn, tự tin - Gợi cho em mối liên quan kiện, nhân vật lịch sử với sống em việc quan trọng Vì thế,giáo viên cần tích cực liên hệ nội dung học với thực tế môi trường sống liên hệ tên đường phố Tên quê hương, tên trường, tên Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh với tên danh nhân lịch sử, hiểu người lớn lại kỉ niệm ngày lễ Khi tiến hành thăm dò học sinh lớp tơi phụ trách, tơi thu kết thật lí thú khơng bất ngờ : Số học sinh thích học Lịch sử qua hình thức tham quan trời khoảng 94% Như vậy, ta cần tận dụng tối đa hình thức Tổ chức cho em học tập bảo tàng, di tích lịch sử, trường lịch sử mời nhân chứng lịch sử đến nói chuyện với học sinh kiện lịch sử mà họ tham gia chứng kiến @Yêu cầu giáo viên: - Tái tạo lịch sử nhiệm vụ tất yếu môn Lịch sử Để làm điều đó, trước hết phải kể đến lời nói sinh động, giàu hình ảnh lơi giáo viên Đây điều quan trọng để thu hút em tích cực tham gia vào hoạt động học tập, ” Người giáo viên phải nghệ sĩ sân khấu, phải làm để thu hút ý, lòng đam mê khán giả” Để làm điều đo, phải xây dựng môi trường học tập thân thiện, động Điều đòi hỏi nhiều nỗ lực tác động điều khiển người thầy Phải thân mật với học sinh, tôn trọng ý kiến em, ý lắng nghe ý kiến em cho dù ý kiến khơng Giáo viên nên hiểu tận tường lực học sinh lớp để dồn sức vào học sinh có khả làm tốt vào em khơng làm Đặc biệt quan tâm phát huy vốn hiểu biết em Tránh bị tù đày bị giết Đến năm 1931, phong trào lắng xuống Mặc dù vậy, phong trào XVNT tạo dấu ấn sâu sắc ý nghĩa to lớn lịch sử cách mạng VN Chúng ta tìm hiểu ý nghĩa phong trào phần *Hoạt động 5: ( làm việc theo bàn) 3,Ý nghĩa phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh (ghi bảng) GV treo bảng phụ có nội dung câu hỏi sau yêu cầu bàn thảo luận, ghi kết vào giấy: 1, Phong trào XVNT nói lên điều tinh thần chiến đấu khả làm cách mạng nhân dân ta? 2, Phong trào có tác động phong trào đấu tranh cách mạng nước? - Đại diện bàn báo cáo kết - HS GV NX, bổ sung, chốt : Phong trào Xơ viết Nghệ – Tĩnh phong trào có ý nghĩa to lớn Nó cho thấy tinh thần dũng cảm nhân dân ta, đồng thời báo hiệu điều nhân dân ta hồn tồn làm cách mạng thành cơng Phong trào khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước cuả nhân dân ta (Ghi bảng:+Chứng tỏ tinh thần dũng cảm, khả cách mạng nhân dân lao động +Cổ vũ tinh thần yêu nước nhân dân ta.) 4.Củng cố - GV tổng kết bài: Phong trào XVNT PT đấu tranh lớn nhân dân ta năm 1930-1931 Trong phong trào này, nhân dân NghệTĩnh đấu tranh liệt, giành quyền làm chủ, xây dựng sống tiến nhiều vùng nông thôn rộng lớn Và ngày 12-9 hàng năm trở thành ngày kỉ niệm XVNT Đó nội dung học hơm - HS đọc nội dung ghi nhớ.( Ghi bảng: Bài hoc SGK/19) - Phong trào XVNT trang sử hào hùng dân tộc ta Đã có nhiều thơ, văn hay viết phong trào này.Đoạn thơ sau ví dụ, em lắng nghe - GV đọc thơ: Than ôi nước nhà xiêu Thế khơng chịu nổi, liệu chiều tính mau! Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước Nọ Thanh Chương tiếp bước, bước lean Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên Anh Sơn, Hà Tĩnh phen dậy Khơng có lẽ ta ngồi chịu cheat Phải cương phen Tổng xã kết liên Ta hò ta hét thét lên thử Trên sóng cờ đào phất thẳng Dưới đất giấy trắng tung Giữa thành trận xông pha Bên đạn sắt, bean tag an vàng -H: Nghe đoạn thơ em có cảm nghĩ nào? -H: Ngày nhiều nơi đặt tên đường, tên trường… theo tên phong trào Em kể cho lớp nghe Giáo dục tư tưởng: Nhân dân NGhệ-Tĩnh yêu nước Phong trào đấu tranh liệt nhân dân Nghệ-Tĩnh khích lệ mạnh mẽ phong trào đấu tranh khắp đất nước Đó truyền thống bất khuất cuả dân tộc ta Đúng Bác Hồ nói: “ Dân ta có lòng nồng nàn u nước Đó truyền thống q báu dân tộc ta Sơng cạn, núi moon, song chân lí khơng thay đổi” Là người chủ tương lai đất nước VN, em cố gắng thi đua học học tập rèn luyện thật tốt để kế tục nghiệp cha ông để lại 5.Nhận xét – Dặn dò - Ơn lại trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Chuẩn bị Cách mạng mùa thu - Nhận xét tiết học IV KẾT QUẢ Với kinh nghiệm đúc rút từ thực tế dạy học, vận dụng vào thực tế lớp phụ trách thu nhiều kết khả quan Tất kiểm tra đột xuất, báo trước hay kiểm tra miệng đạt từ trung bình trở lên So với đấu năm, chất lượng học tập môn Lịch sử học sinh tiến rõ rệt, kết đạt cuối năm học cụ thể sau: Năm học Lớp 2006-2007 2007-2008 2008-2009 5/3 5/1 5/2 Tổng số HS 29 25 42 Lực học TB trở lên Tổng số % 29 100,0 25 100,0 42 100,0 Lực học yếu Tổng số % Một điều làm cho thân tâm đắc học sinh khơng thích sợ học lịch sử tơi nhận thấy em hào hứng chờ đón tiết học lịch sử hoi tuần Có em nói với tơ rằng: “Qua tiết học lịch sử giúp em trở năm tháng hào hùng dân tộc, dù năm tháng cách xa em lâu mà em khơng chứng kiến” Đó niềm vui lớn đánh dấu thành công V.BÀI HỌC KINH NGHIỆM Nhận thức tầm quan trọng việc đổi phương pháp dạy lịch sử, giúp học sinh tích cực tham gia vào hoạt động học tập, trước hết người giáo viên cần thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức hoạt động Phải thực tốt việc: - Nắm vững chương trình - Hiểu rõ đối tượng học sinh lớp - Nắm vững đặc trưng phương pháp mơn - Tích cực sưu tần tranh ảnh, tư liệu để minh hoạ - Chuẩn bị đầy đủ sở vật chất phục vụ tiết dạy - Làm cho tất đối tượng u thích mơn học Chú ý phát huy triệt để phương pháp dạy học tích cực, sớm biến hứng thú, tích cực học tập thành chất học sinh Trình độ tài nghệ sư phạm giáo viên mang tính định chất lượng học Vì vậy, giáo viên cần hồn thiện tai nghệ sư phạm mình, khơng ngừng học hỏi nâng cao trình độ thân Cần quan tâm đặc biệt đến việc hình thành huớng dẫn “Cách học” cho học sinh VI.KẾT LUẬN - “ Có thể có nhiều đường để tới đích , song phải biết chọn đường thuận lợi ngắn nhất” Với dạy học điều trở nên quan trọng biết nhường Lịch sử qua khơng hồn tồn biến mà để lại “ dấu vết” qua văn học dân gian, qua sinh hoạt đời sống hàng ngày nhân dân ta, qua ghi chép người xưa, qua di tích, chứng tích lịch sử Và nhiệm vụ đặt cho người thầy dựa vào “ dấu vết” để tái tạo lịch sử cho hệ em việc vận dụng hiệu đổi mới phương pháp dạy học Mang trọng trách ấy, tơi ln tự vận động tìm tòi, học hỏi, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ nhằm tác động đến đối tượng học sinh cách tích cực nhất, góp phần tập thể sư phạm nhà trường trang bị cho em hành trang kiến thức lịch sử vững chắc, tạo tảng chắp cánh cho em vững tiến đường dài học tập, cống hiến cho nghiệp giáo dục nói chung tái tạo lịch sử cho học sinh nói riêng - Những đề xuất : + Cần trang bị cho giáo viên tranh ảnh lịch sử, loại băng hình, máy chiếu phim, sách tham khảo, tư liệu phục vụ cho học + Tích cực việc tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử, bảo tàng lịch sử, mời nhân chứng lịch sử kể chuyện cho em nghe + Tổ chức cho em tham gia thi “Đố em” kiến thức lịch sử VII.TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo viên, sách giáo khoa Lịch sử lớp _ NXB Giáo dục _ 2006 Sách BDTX chu kì 2003- 2007 _ Nhà xuất giáo dục Sách tâm lí học, Giáo dục học _ Nhà xuất giáo dục Một số loại tài liệu phương pháp dạy học tiểu học Một số báo, tài liệu nghiên cứu giáo dục Số liệu thống kê chất lượng học tập môn Lịch sử số năm học Danh ngôn Phước Thiền, ngày 19 tháng năm 2009 Người thực ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC ************* I.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Phương châm giáo dục Đảng ta “ Biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo” Thực phương châm này, trường học XHCN phải xây dựng phương pháp giáo dục tích cực giúp học sinh phát huy nội lực để tự rèn luyện thành người lao động động, sáng tạo, thích ứng với phát triển đa dạng nhanh chóng xã hội Mọi thành phần tham gia đào tạo lực lượng tác động giáo dục thúc đẩy học sinh phát triển theo mục tiêu đào tạo nhà trường Do học sinh phải có q trình vận động tự thân cách chủ động, tích cực hồn thiện Giáo sư Trần Hồng Quân nói: “ Muốn đào tạo người lao động tự chủ , động sáng tạo phương pháp giáo dục phải hướng vào việc khơi dậy, rèn luyện phát triển khả nghĩ làm cách tự chủ, động, sáng tạo học tập lao động nhà trường” ( Tạp chí NCGD 1-1995) Như vậy, giáo viên mang trọng trách giáo dục nguời bậc học đầu đời “ Bậc tiểu học”- bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, trăn trở, nghiền ngẫm công việc Làm để nâng cao chất lượng học tập học sinh? Làm để em thích học, thích khám phá, thích tìm tòi để chủ động nắm bắt kiến thức? Chính lẽ mà qua 14 năm trực tiếp giảng dạy, tơi sâu tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm đạt số kết khả quan Vì tơi chọn đề tài mong chia sẻ phần với đồng nghiệp kinh nghiệm mà tơi có II.THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI Thuận lợi Trong năm gần Đảng nhà nước ta quan tâm đến giáo dục, coi giáo dục “Quốc sách hàng đầu” Các cấp ngành giáo dục quan tâm sâu sát đến chất lượng giáo dục, điều thể rõ nét vận động thực “ Bốn không” Bộ giáo dục đào tạo nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều thể qua việc đầu tư sở vật chất, thiết bị dạy học sách giáo khoa; việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo… Các cấp quyền địa phương quan tâm đến giáo dục nhiều trước Các lực lượng giáo dục khác đồng hành với Đảng, nhà nước thầy cô giáo, góp phần khơng nhỏ vào việc thực xã hội hóa giáo dục Khó khăn: - Trường nằm khn viên Trung tâm văn hóa xã Phước Thiền, riêng lớp phụ trách lại học nhờ trường tiểu học Phước Thiền Các em phải học xa gia đình, xa trường nên ảnh hưởng nhiều đến việc học tập sinh hoạt giáo viên học sinh - Hầu hết học sinh xuất thân từ gia đình làm ruộng hay cơng nhân Hồn cảnh nhiều gia đình khó khăn nên phụ huynh chưa quan tâm thực đến việc học em mình, giao phó việc cho nhà trường - Y thức tự học học sinh hạn chế Các em chưa tích cực, chưa tự giác việc học bài, chuẩn bị chuẩn bị đồ dùng học tập… Gây khơng khó khăn cho việc dạy học - Việc vận dụng đổi phương pháp dạy học giáo viên nhiều lúng túng, đơi mang tính hình thức, chưa thực đồng - Số học sinh thiếu hoạt bát, lười nhác suy nghĩ, thụ động làm theo u cầu thầy bạn học chiếm tỉ lệ cao - Kiến thức số em nắm chưa thực vững, nhiều lỗ hổng, gây khơng khó khăn việc làm việc với bạn giải vấn đề để tiếp cận tri thức - Do số tác động môi trường sống như: Sự đời tràn lan trò chơi điện tử, phim ảnh, hàng quán… - Thiết bị dạy học sở vật chất nhiều thiếu thốn Số liệu thống kê - Năm học 2006- 2007 Dạy lớp TSHS Thời HS tích cực học tập HS chưa tích cực điểm học tập Tổng số % Tổng số % Đầu năm 15 51,7 14 48,3 5/3 29 học Giữa 21 72,4 27,6 năm học Cuối 25 86,2 13,8 năm học - Năm học 2007-2008 Dạy lớp 5/2 TSHS 25 Thời điểm HS tích cực học tập Tổng số Đầu năm 14 học Giữa 20 năm học Cuối 23 năm học % 56,0 HS chưa tích cực học tập Tổng số % 11 44,0 80,0 20,0 92,0 8,0 III.NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 1.Cơ sở lí luận Talleyrand nói : “ Phương pháp thầy thầy” Bản thân tâm đắc với ý kiến ấy! Theo kết số nhà nghiên cứu cho thấy: - Ta nhớ 10% ta đọc - Ta nhớ 20% ta nghe - Ta nhớ 30% ta thấy - Ta nhớ 50% ta thấy nghe - Ta nhớ 80% ta nói ( Ta thấy thảo luận) - Ta nhớ 90% ta nói làm điều mà ta suy nghĩ (Hành động học tập hoàn cảnh thực tế) Chúng ta thường nghe câu: “ Tơi nghe tơi qn, tơi nhìn tơi nhớ, làm hiểu” Tất ý kiến kim nam cho việc lựa chọn phương pháp dạy học tơi nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh để nâng cao chất lượng dạy học Chúng ta thừa kế giáo dục với đặc điểm dạy học là: Thầy giảng, trò nghe; thầy đọc, trò chép Lối dạy học biến học sinh thành khách thể, khơng chủ động tham gia vào q trình học tập Điều phần lí giải chất lượng giáo dục số năm qua lại thấp Ý thức tầm quan trọng việc lựa chọn phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực , chủ động, sáng tạo học sinh, năm gần ta mạnh dạn đổi phương pháp chuyển từ phương pháp dạy học thông báo sang phương pháp dạy học khám phá Chủ thể hoạt động dạy học người học Nếu em tự lực tìm vấn đề cơng sức, trí tuệ hiểu nhớ vấn đề lâu hơn, bền sản phẩm, thành tư thân em.Nếu thụ động đón nhận ghi nhớ kiến thức khơng sâu sắc, tư chai lì, lười nhác, khơng động, thiếu hoạt bát, nhiều tiềm không đánh thức “ngủ yên” Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học chóng nhớ mau quên Là lứa tuổi mà bước đầu em chuyển hoạt động chủ đạo từ vui chơi sang hoạt động học tập Vì lẽ đó, vui chơi nhu cầu thiết yếu với em Trong em chưa ý thức sâu sắc vai trò việc học, học đó, hiểu song lại nhớ hời hợt Cho nên việc khơi dậy cho em lòng say mê học tập, tích cực hoạt động, chủ động tìm tòi ghi nhớ kiến thức, tích luỹ vốn kiến thức vững dù mức độ ban đầu nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi giáo viên phải có lựa chọn sử dụng cách sáng suốt phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh thưc hiệu Thực tế trường có 14 lớp với 400 học sinh em địa bàn số ấp: Bến Cam, Bến Sắn, Phú Mĩ, Ap Trầu Các em vườn hoa khoe nhiều hương sắc Mỗi em có hồn cảnh, điều kiện khác nhau, có lực học tập ghi nhớ khác Song với nỗ lực không ngừng thân cố gắng em, năm chất lượng học tập em nhìn chung có tiến rõ rệt Các em tham gia vào việc học tập ngày tích cực hơn, nhẹ nhàng hơn, thoải mái tự tin Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, tơi hân hoan,tự hào, hạnh phúc kết minh chứng cho tất nỗ lực thầy trò suốt trình dạy học Thưc trạng dạy học cho ta thấy tồn số giáo viên xem nhẹ bổn phận cao mình, chưa thật tận tâm với nghề Cộng với thiếu thốn sở vật chất thiết bị dạy học dẫn đến tình trạng dạy học chay, thiếu hấp dẫn không thu hút học sinh tham gia vào hoạt động học tâp , ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng học Thực tế sở để viết nên đề tài Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài 2.1 Hoạt động người thầy: “ Thật vô may mắn cho học cách học” ( Menander) Cách học học sinh người thầy định Cách học điều quan trọng mà học sinh cần học Cách học mà muốn đề cập cách học tích cực Muốn phát huy tính tích cực học tập học sinh người giáo viên không người truyền thụ kiến thức, nguồn thơng tin mà người tổ chức, hướng dẫn trình học tập học sinh Vì người giáo viên cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa tác dụng việc dạy học phát huy tính tích cực học sinh, kiên trì khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng học tập Để đạt điều đó, giáo viên cần có chuẩn bị kĩ tất nhũng phục vụ cho tiết dạy phải hướng vào câu hỏi sau: Dạy gì? Dạy nào? Dạy lúc nào? Dạy cho ai? Dùng để dạy? Dùng để học? a, Các hoạt động chuẩn bị trước tiết học: - Cần hiểu rõ mục đích giáo dục mục tiêu dạy Từ giáo viên cần trang bị cho vốn kiến thưc sâu rộng Bởi dạy giáo viên phải biết hai, ba biết Điều đòi hỏi người giáo viên phải khơng ngừng học tập, tự rèn luyện để nâng cao tri thức Kiến thức chương trình tiểu học mức độ sơ đẳng phạm vi lại thuộc nhiều lĩnh vực khác như: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội…Thế nên ta phải biết rộng biết sâu dạy em đuợc ta khơng thể dạy mà khơng có Ví dụ: Tập làm văn lớp phân môn mà hầu hết học sinh ngại học Giáo viên phải dạy cho học sinh cách dùng từ, đặt câu, khả chọn ý, diễn đạt ý…Nếu giáo viên khơng nắm tri thức cần thiết gặp nhiều lúng túng, bế tắc lên lớp Vậy liệu học sinh làm gì? - Sự chuẩn bị thể việc lựa chọn phương pháp dạy học Giáo viên cần thay đổi cách nghĩ trước phải dạy thành cách nghĩ: Học sinh phải làm để tiếp thu kiến thứ này? Xuất phát từ phương pháp học trò mà chọn phương pháp dạy thầy Chọn lựa phương pháp cho phù hợp với đặc trưng môn, với nội dung học, với đối tượng học sinh lớp Phương pháp dạy học vơ phong phú Mỗi phương pháp có ưu khuyết định, việc lựa chọn giáo viên cần biết kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp cho tiết học mang lại hiệu cao Muốn phải hiểu rõ chất phương pháp, hiểu ưu khuyết để phát huy tối đa ưu điểm, hạn chế khuyết điểm.Làm tạo điều kiện để học sinh hoạt động, học sinh thể mình, hợp tác, tư trình học tập - Để tạo điều kiện cho em tích cực, chủ động học tập khơng thể thiếu đồ dùng dạy học Nó giúp cho kiến thức đến với em đường ngắn Đặc biệt lứa tuổi tiểu học, tư em mức độ cụ thể tư trừu tượng Vì có hỗ trợ củađồ dùng dạy học tạo hứng thú học tập, kích thích trí tưởng tượng,say mê tìm tòi…,từ kiến thức dễ hình thành, dễ ghi nhớ mà lại khó qn Hơn nữa, phuơng tiện dạy học như: bảng phụ,phiếu học tâp, phim đen chiếu…tạo cho giáo viên có chủ động thời gian,tâm tự tin tiết học Thực tế với hỗ trợ đồ dùng phương tiện dạy học đảm bảo tính thẩm mĩ khoa học tạo cho học sinh lớp khơng khí học tập sinh động, thoải mái, tự tin, kiến thức em tiếp nhận cách thuận lợi - Điều quan trọng thiếu thiết kế giáo án trước dạy Giáo án cần dựa vào tiêu chí: * Mọi học sinh có hoạt động hay khơng? * Sau hoạt động học sinh có tự chiếm lĩnh tri thức khơng? * Học sinh có vui vẻ học khơng? * Giáo viên nói hay nói nhiều, làm hay làm nhiều? Trong giáo án cần xác định rõ mục tiêu, đồ dùng hoạt động dạy học Cần dự kiến khó khăn, tình xảy phương án giải Thiết kế cách thức hoạt động, thời gian yêu cầu cần đạt cho hoạt động dạy giáo viên hoạt động học tập học sinh Như giáo viên phải hiểu rõ đối tượng học sinh mà tác động để giao nhiệm vụ học tập cách hợp lí, đảm bảo tính vừa sức, thu hút học sinh tham gia tích cực vào hoạt động học b, Tổ chức hoạt động dạy học lớp: - Giáo viên bước vào tiết dạy với tâm tự tin, sẵn sàng, vui tươi, động, hứng khởi; bỏ lại sau lưng lo toan, vất vả, khúc mắc sống thường ngày Có dạy có hồn, giáo viên thổi vào lớp học khơng khí sinh động Các em đến với hoạt động học sôi nổi, tự giác, làm tan biến mệt mỏi, tẻ nhạt, đơn điệu chiều, đặc biệt tiết học cuối buổi - Hình thức tổ chức dạy học cần phong phú, đa dạng, lôi tham gia tích cực học sinh Ta khơng lạm dụng hoạt động cá nhân em dễ cảm thấy mệt mỏi, khơng lạm dụng hình thức thảo luận nhóm em bị hạn chế khả diễn đạt cá nhân tư độc lập Hình thức dạy học phải đảm bảo cho em bồi dưỡng nhiều kĩ năng: suy nghĩ độc lập, khả hợp tác, đối thoại, giao tiếp, ý phát triển tư học sinh Tuỳ theo tình hình thực tế lớp , tuỳ theo nội dung điều kiện sở vật chất, giáo viên tổ chức cho em tham gia thảo luận bạn Ta sử dụng nhiều hình thức thảo luận như: thảo luận theo nhóm đơi, nhóm ba, nhóm bốn, nhóm theo sở thích, nhóm theo trình độ…Tuy nhiên lớp tơi, tơi thường sử dụng hình thức thảo luận nhóm nhiều trình độ,tạo điều kiện cho học sinh yếu tham gia thảo luận với học sinh kha, giỏi nhằm tạo hội cho em giao lưu, học hỏi, mở mang, chia xẻ cách học, cách làm việc,rèn luyện , phát triển thao tác tư lực hoạt động thân - Lứa tuổi học sinh tiểu học lứa tuổi học mà chơi, chơi mà học nên giáo viên cần tổ chức nhiều hoạt động học thông qua hoạt động trò chơi sinh động hấp dẫn Qua học sinh hào hứng tham gia học tập, chủ động nắm bắt ghi nhớ kiến thức, kích thích nhanh nhạy hoạt động, tăng cường khả xử lí tình huống, lực hợp tác, tạo điều kiện cho em hòa vào tập thể, mạnh dạn, tự tin, học sinh yếu - Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học lúc, chỗ, đảm bảo học sinh lớp nhìn thấy, khai thác triệt để tác dụng nó, đảm bảo lơgic nội dung với đồ dùng Sử dụng phiếu giao việc phiếu học tập thường xuyên giúp em nắm bắt cụ thể xác yêu cầu để thực giải vấn đề cách đầy đủ, xác, tư tin trình bày kết làm việc - Điều quan trọng khơng làm thay mà em làm được, tạo điều kiện để em hoạt động, trình bày ý kiến - Điều khó khăn giáo viên em dễ nhớ dễ quên nên giáo viên cần có nhiều biện pháp kèm cặp, quan tâm, giúp đỡ kịp thời Song song với việc hình thành kiến thưc kiến thức cũ phải thường xun ơn lại cách có hệ thống Sau tiết dạy đảm bảo học sinh phải hiểu Nếu học sinh lúng túng phần nào, giáo viên phải giạng lại, dạy cặn kẽ để em hiểu vấn đề, có em có sở để học tốt sau kiến thức xây dựng liền mạch, có hệ thống - Trong học đòi hỏi giáo viên phải có bao quát lớp tốt, nhắc nhở em lơ đễnh, thiếu tập trung vào bài, không để học sinh đứng bên lề học - Thước đo kết hoạt động thầy trò việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Qua nhiều năm đứng lớp nhận thấy điều làm cho em thích thú chờ đợi chấm điểm làm Vì việc cần phải tiến hành cách thường xuyên, liên tục Kiểm tra đánh giá thực nhiều hình thức giáo viên kiểm tra học sinh, học sinh kiểm tra học sinh, kiểm tra thời điểm khác tiết học Riêng kiểm tra cần tiến hành với hình thức nhẹ nhàng nghiêm túc, tuyệt đối tránh tình trạng quay cóp Từ giúp giáo viên đánh giá xác lực em, phát kịp thời điểm yếu, phần kiến thức bị hổng để kịp thời bổ sung, bồi dưỡng thêm cho em c, Phải để em thích học? Đây điều quan trọng để thu hút em tích cực tham gia vào hoạt động học tập Để làm điều phải xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, động; học sinh phải biết đoàn kết, yêu thương, quan tâm đến nhau, bảo ban giúp đỡ học tập Như Bác Hồ kính u dạy: “ Đồn kết, đồn kết, đại đồn kết Thành cơng, thành cơng, đại thành cơng” Có ý kiến cho rằng: “Người giáo viên phải nghệ sĩ sân khấu, phải làm để thu hút ý, lòng đam mê khán giả.” Điều đòi hỏi nhiều nỗ lực tác động điều khiển người thầy việc tạo hưng phấn học tập Chúng ta phủ nhận người thầy trung tâm ý lớp Mọi cử chỉ, lời nói, việc làm thầy có tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm hành động em Cho nên người giáo viên phải biết thổi vào em luồng gió mới, tạo cho em tâm lí đến lớp trở với ngơi nhà thân thương Năng lực sư phạm giáo viên mang tính định Giáo viên cần trau dồi, bồi dưỡng lực thân để có kiến thức sâu rộng,có khả ngơn ngữ, kĩ diễn đạt ngắn gọn, xác, xúc tích, mộc mạc, giản dị, âm lượng rõ ràng, giọng điệu diễn cảm, trẻo, ngào…Chữ viết cần rõ ràng, đẹp Cũng cần bàn đến thái độ người thầy học ta phải thân mật với học sinh, tôn trọng ý kiến em, ý lắng nghe ý kiến em cho dù ý kiến không đúng.Giáo viên nên hiểu tận tường lực học sinh lớp để dồn sức vào học sinh có khả làm tốt vào em không làm Tránh cáu,cắt ngang ý kiến em thấy tự ti, bị xúc phạm, từ em thiếu tự tin, khơng dám đưa ý kiến trở nên ù lì, trầm cảm, chán nản Phải có cách cư xử đặc biệt học sinh yếu kém, thái độ nâng đỡ, khích lệ, thơng cảm, nhấn mạnh vào thành công trẻ, điều đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, tỉ mỉ, nhẹ nhàng quan tâm đặc biệt đến em, trực tiếp làm việc em cần thiết Giáo viên cần phải đối xử với học sinh thật cơng bằng, bình đẳng, tránh thiên vị Mọi tiến học sinh phải thầy cô, bạn bè ghi nhận, cổ vũ Cần phát huy tối đa vai trò cán lớp Đây lực lượng hỗ trợ đắc lực cho giáo viên tong việc bao quát, kèm cặp học sinh Tổ chức cho em thường xuyên truy lẫn Giáo viên phân tổ,nhóm học tập giúp tiến bộ, giáo viên tuyên dương khen thưởng kịp thời Những thi đua với mơ hình nhỏ lớp phương pháp kích thích lòng đam mê, tích cực tìm hiểu em Chú ý nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt lớp Thơng qua ghi nhận, khích lệ tiến em ( Dù nhỏ) qua hình thức bình chọn lớp gương điển hình theo tuần, theo tháng, theo học kì… d, Xây dựng ý thức tự học, tự rèn luyện học sinh: Đây việc không tiến hành hai màcó, đòi hỏi phải có kiên trì, nhẫn nại thông qua biện pháp như: - Ngay từ đầu năm học giáo viên phải gần gũi, thăm hỏi nắm bắt hồn cảnh gia đình học sinh, nắm quan tâm gia đình việc học hành em mức độ Nắm lại học lực tính cách em qua giáo viên chủ nhiệm cũ, qua kiểm tra khảo sát chất lượng từ đầu năm học Từ phân loại ra: Học sinh động tích cực học tập, học sinh chưa tích cực, thụ động Sau ta tiến hành vào rèn luyện thơng qua hoạt động cụ thể - Yêu cầu học sinh tích cực chuẩn bị mới, với giáo viên chuẩn bị đồ dùng học tập mà em sưu tầm sống Điều khơng giúp em tích cực tìm tòi, khám phá, chuẩn bị lĩnh hội kiến thức cách tự tin, sâu sắc, rèn luyện lực tự học, tự tìm chân lí mà giúp giáo viên có số lượng đồ dùng phong phú đa dạng Ví dụ: Khi dạy khoa học lớp “ Sử dụng lượng điện”, yêu cầu em chuẩn bị đồ dùng chạy lượng địên Các em tham gia tích cực, em mang đồng hồ, em mang đen ngủ, quạt máy…Các em nói vanh vách tơi hỏi, lớp học trở nên vô sinh động, em lĩnh hội kiến thức nhẹ nhàng - Yêu cầu học sinh lập thời gian biểu ngày nộp cho giáo viên kiểm tra, góp ý theo dõi, đặc biệt ý thời gian tự học gia đình - Thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh để biết tình hình học tập nhà em đồng thời thơng báo tình hình học tập rèn luyện em kịp thời 2.2 Sự quản lí chặt chẽ ban giám hiệu cấp quản lí giáo dục: - Cần có quan tâm sâu sát tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy- học Có biện pháp đạo đổi phương pháp dạy học nhà trường cách hiệu quả; thường xuyên tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học theo định hướng đổi phương pháp - Tổ chức thi văn hóa khối, trường, tạo cho em có dịp cọ xát, kiểm chứng tri thức thân học hỏi lẫn nhau, bổ sung vốn kiến thức cho - Có thể thực tex định kì đột xuất để cập nhật chất lượng học tập cách khách quan - Tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên chất lượng học sinh - Cần có đầu tư, trang bị đầy đủ sở vật chất trang thiết bị dạy học 2.3 Phối hợp mơi trường giáo dục: Nhà trường, gia đình xã hội - Giáo dục học sinh nhiệm vụ khơng riêng mà cần có hợp tác phối kết hợp môi trường lực lượng giáo dục khác Học tập nhiệm vụ suốt đời người, học lúc, nơi Trường học cho em tri thức, gia đình- xã hội cho em kiến thức thực tiễn Các em lứa tuổi ham chơi, dễ chán nản gặp tình khó khăn Bởi vậy, ngồi nhà trường gia đình chỗ dựa vững em, cần theo dõi, kèm cặp, động viên, giúp đỡ nhắc nhở em học tập tốt Hơn gia đình phải tạo cho em có khơng gian, thời gian, điều kiện học tập thích hợp - Thúc đẩy hoạt động tổ chức đoàn thể, tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với phong trào thi đua thiết thực như: Đơi bạn tiến, tổ nhóm học tập, vui để học, sưu tầm văn hay, câu chuyện theo chủ điểm… - Nhà trường cần tập trung đầu tư thêm vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu Kết hợp với phụ huynh học sinh mạnh thường quân xây dựng quỹ khen thưởng nhiều để đầu tư vào hoạt động khen thưởng khích lệ tinh thần học tập cac em IV KẾT QUẢ Với kinh nghiệm đúc rút từ thực tế dạy học, vận dụng vào thực tế lớp phụ trách thu nhiều kết khả quan Chất lượng học sinh ngày tiến rõ rệt, em trở nên nhanh nhẹn, hoạt động tích cực, tự tin giải vấn đề, nắm bắt kiến thức nhanh, mạnh dạn giao tiếp Cuối năm học, tỉ lệ học sinh hồn thành chương trình tiểu học là100% Các kĩ khác tự học, tự rèn luyện, tự phục vụ…dan hoàn thiện V.BÀI HỌC KINH NGHIỆM Nhận thức tầm quan trọng việc đổi phương pháp dạy học giúp học sinh tích cực tham gia vào hoạt động học tập, trước hết người giáo viên cần thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức hoạt động Phải phát huy triệt để phương pháp dạy học tích cực, sớm biến hứng thú, tích cực học tập thành chất học sinh Trình độ tài nghệ sư phạm giáo viên mang tính định chất lượng học Vì vậy, giáo viên cần hồn thiện tà nghệ sư phạm mình, khơng ngừng học hỏi nâng cao trình độ thân Cần quan tâm đặc biệt đến việc hình thành huớng dẫn “Cách học” cho học sinh Cần hiểu rõ đối tượng học sinh để thực hiệu việc “Cá thể hố” giáo dục gương sáng cho học sinh noi theo VI.KẾT LUẬN Như lời triết gia nói: “Có thể có nhiều đường để tới đích song phải biết chọn đường thuận lợi ngắn nhất” Với giáo dục điều trở nên quan trọng biết nhường Nghề giáo có tính chất đặc thù sản phẩm mà tạ tạo vật vô tri vô giác mà người- chủ nhân tuơng lai đất nuớc Bởi giáo dục người phát triển tồn diện, động, sáng tạo, thích ứng với thời mục tiêu hàng đầu, kì vọng tồn xã hội Là giáo viên tiểu học mang trọng trách trồng người, tơi ln tự vận động tìm tòi, học hỏi, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ nhằm tác động đến đối tượng học sinh cách tích cực nhất, góp phần tập thể sư phạm nhà trường trang bị cho em hành trang kiến thức vững chắc, tạo tảng chắp cánh cho em vững tiến đường dài học tập, tạo cho đời đóa tương lai, cống hiến cho nghiệp giáo dục nước nhà VII.TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo viên, sách giáo khoa lớp _ NXB Giáo dục _ 2006 Sách BDTX chu kì 2003- 2007 _ Nhà xuất giáo dục Sách tâm lí học, Giáo dục học _ Nhà xuất giáo dục Một số loại tài liệu phương pháp dạy học tiểu học Một số báo, tài liệu nghiên cứu giáo dục Số liệu thống kê chất lượng học tập số năm học Danh ngôn ... di tích lịch sử, trường lịch sử mời nhân chứng lịch sử đến nói chuyện với học sinh kiện lịch sử mà họ tham gia chứng kiến @Yêu cầu giáo viên: - Tái tạo lịch sử nhiệm vụ tất yếu mơn Lịch sử Để... kiện lịch sử cụ thể Học tập lịch sử không để hình dung hình ảnh khứ mà điều cốt yếu phải hiểu lịch sử, tức nắm chất kiện, tượng lịch sử, Trên sở hình thành khái niệm, phát mối quan hệ, rút học lịch. .. thích học lịch sử là: - Môn Lịch sử hấp dẫn, giúp em hiểu biết lịch sử dân tộc - Được thảo luận bạn - Cô giảng lôi - Được xem làm việc với tranh ảnh, đồ o Lí học sinh khơng thích học lịch sử là:
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN VẬN DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 5, SKKN VẬN DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP 5

Từ khóa liên quan