Hình Học 9 Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực HS

151 114 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 20:32

giáo án hình học 9 soạn theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh gồm 5 bước giao an hinh hoc 9 theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinh gom 5 hoat dong giáo án môn toán 9 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã chỉnh sửa rất chi tiết dạy học môn toán theo định hướng phát triển học sinh soạn giáo án gồm 5 bước cơ bản Trường THCS Hoàng Văn Thụ Tuần 03 Tiết 05 Giáo án Hình học Ngày soạn: ./ / 2019 Ngày dạy: 9A: / / 2019; 9B: / /2019 §2 TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN I Mục tiêu Kiến thức: Nắm vững công thức định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn Hiểu cách định nghĩa hợp lí Nắm vững hệ thức liên hệ tỉ số lượng giác hai góc phụ Kĩ năng: Tính tỉ số lượng giác ba góc nhọn đặc biệt 30 0, 450, 600 Biết dựng góc cho tỉ số lượng giác Biết vận dụng vào giải tập có liên quan Thái độ: Tích cực, chủ động học tập Xác định nội dung trọng tâm bài: Các tỉ số lượng giác góc nhọn Định hướng phát triển lực: -Năng lực chung: lực hợp tác, tính tốn, giải vấn đề, sáng tạo -Năng lực chuyên biệt: sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, quan sát, vẽ hình, liên kết chuyển tải kiến thức, vận dụng kiến thức II Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, thước thẳng, eke, thước đo độ Giáo viên: Đọc trước mới, eke, thước thẳng, thước đo độ III Tiến trình dạy học Ổn định lớp (1') Kiểm tra cũ: (3') ? Hãy nhắc lại trường hợp đồng dạng hai tam giác vuông? Bài dạy Hoạt độn giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Khái niệm tỉ số lượng giác góc nhọn (32') Năng lực giải vấn đề, quan sát - GV nêu tình vào : Khái niệm tỉ số lượng Trong tam giác vng, giác góc nhọn biết hai cạnh có tính - Lắng nghe góc hay không ? ( Không dùng thước đo) - GV giới thiệu khái niệm mở - HS theo dõi kết hợp SGK đầu SGK - GV cho HS làm tập ?1 - HS thực ?1 theo nhóm SGK - GV chia nhóm thực ?1 (Hướng dẫn hs dựng hình câu b) Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt độn giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động học sinh - Đại diện hai nhóm lên bảng trình bày hai câu a, b Nội dung ghi bảng a Mở đầu ?1 - Gọi đại diện nhóm trình bày GV theo dõi giúp đỡ nhóm thực - HS đứng chỗ trả lời “ Khi độ lớn góc α thay đổi tỉ số cạnh đối cạnh kề góc α thay đổi” - Gv nhận xét nhóm - GV từ kết có - Hs đọc lại định nghĩa nhận xét độ lớn góc α tỉ số cạnh đối cạnh kề góc α? Sau HS trả lời GV giới thiệu định nghĩa GV đưa bảng phụ định nghĩa Sgk lên bảng, gọi hs đọc lại Giáo viên: Nguyễn Công Thắng Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt độn giáo viên Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng Giáo án Hình học Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt độn giáo viên Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng Giáo án Hình học Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng a/ Khi góc a = 450, tam giác ABC vuông cân A Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt độn giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng AC AB Giáo viên: Nguyễn Công Thắng Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt độn giáo viên Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng Giáo án Hình học Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Do AB = AC Vậy =1 Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt độn giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng AC AB Giáo viên: Nguyễn Công Thắng Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt độn giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Ngược lại, = thì: AC = AB nên tam giác ABC vng A Do a = 450 b/ Khi a = 600, lấy B’ đối xứng với B qua AC, ta có tam giác ABC “nửa” tam giác CBB’ Trong tam giác vuông ABC, gọi độ dài cạnh AB a BC = BB’ = 2AB = 2a Theo định lí Pi-ta-go, ta có AC = a Bởi Giáo viên: Nguyễn Công Thắng Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt độn giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng AC a AB a Giáo viên: Nguyễn Công Thắng Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt độn giáo viên Giáo viên: Nguyễn Công Thắng Giáo án Hình học Hoạt động học sinh 10 Nội dung ghi bảng = = Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Giáo án Hình học Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động (7 phút): Kiểm tra cũ Năng lực tự học, hợp táp, ngôn ngữ giao tiếp ? Nêu vẽ hình vị trí - Trả lời vẽ hình tương đối hai đường tròn? Tính chất đoạn nối tâm? A O O' A O O' O' O B Cắt Tiếp xúc Không giao Hoạt động (20 phút): Hệ thức đoạn nối tâm bán kính Năng lực hợp tác, tự học, quan sát, giải vấn đề, phân tích, vẽ hình, ngơn ngữ, tính tốn - GV giới ≥ thiệu nội Hệ thức đoạn nối tâm dung học: “Trong mục - Học sinh ghi bán kính ta xét (O,R) (O',r) a Hai đường tròn cắt R r” ? Nếu hai đường tròn cắt - Trả lời: A nhau, điền vào chỗ R – r < OO' < R + r R trống: R–r  OO'  R+r ? ?1 Áp dụng BĐT tam giác r cho ∆OAO’ ta có: R – r < ? Bài tập ?1 O O' OO' < R + r ? Có trường hợp tiếp - Trả lời: xúc hai đường tròn? Vẽ hình? ? Hãy điền vào chỗ trống: OO'  R + r; R – r < OO' < R + r OO'  R – r? b Hai đường tròn tiếp xúc ? Bài tập ?2 * Tiếp xúc Tiếp xúc - gọi hs trình bày nhận Tiếp xúc OO' = R + r OO' = R – r xét - Trình bày giải ?2 Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 137 Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt động Giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động Học sinh - GV đưa bảng phụ giới thiệu trường hợp hai đường tròn khơng giao ? Hãy điền vào chỗ trống: OO'  R + r; - Chú ý lắng nghe OO'  R - r? ! Từ kết ta có bảng sau (Giáo viên đưa bảng tóm tắt) Nội dung ghi bảng A R r O - Trả lời: (O) (O') Ở OO'>R+r; (O) (O') đựng nhau: OO' R + r Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 138 Năm học 2019 - 2020 O O' (O) đựng (O') OO' < R – r O O' Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt động Giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng O Hai đườ ng trò n đồ ng tâ m Tóm tắt: SGK Hoạt động (10 phút): Tiếp tuyến chung hai đường tròn Năng lực hợp tác, tư duy, quan sát, giải vấn đề, phân tích, vẽ hình, ngơn ngữ - GV giới thiệu với học - Quan sát ghi Tiếp tuyến chung hai sinh tiếp tuyến chung đường tròn hai đường tròn Tiếp tuyến chung hai đường ? Có loại tiếp tuyến - Trả lời: tròn đường thẳng tiếp xúc với chung hai đường tròn? + Tiếp tuyến chung ngồi hai đường tròn + Tiếp tuyến chung ? GV yêu cầu học sinh vẽ - Học sinh thực hình trường hợp? d O O' d2 ? Làm tập ?3 - Trình bày bảng ?3 ? Tiếp tuyến chung ngồi - Trả lời: có cắt đoạn nối tâm + Tiếp tuyến chung d1 d2 tiếp tuyến chung không? Tương tự với tiếp không cắt đoạn nối tâm tuyến chung trong? + Tiếp tuyến chung cắt đoạn nối tâm ? Nêu ví dụ thực - Trả lời: tế có liên quan đến vị trí + Bánh xe dây cua-roa tương đối hai đường + Hai bánh khớp với tròn? + Líp nhiều tầng xe đạp O m O' m m1 m2 tiếp tuyến chung Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 139 Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt động Giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng Chú ý: - Tiếp tuyến chung ngồi khơng cắt đoạn nối tâm - Tiếp tuyến chung cắt đoạn nối tâm - Trong thực tế, ta thường gặp đồ vật có hình dạng kết cấu liên quan đến vị trí tương đối hai đường tròn Hoạt động (5 phút): Củng cố Năng lực hợp tác,tư duy, vận dụng kiến thức, giải vấn đề, phân tích, ngơn ngữ, tính tốn ?! Cho HS trả lời nhanh - Trình bày tập 35 Bài tập 37 trang 122 SGK 35 trang 122 SGK? - Gọi học sinh đọc - Đọc đề vẽ hình A C H vẽ hình tập 37 GV gợi D ý cho học sinh B ?! Từ O kẻ ⊥ OH AB Ta có: OH trung trực AB O O' Hãy chứng minh HA = Nên HA = HB, HC = HD HB; HC=HD? Ta có: AC = HA – HC ? Suy AC = DB DB = HB – HD cách nào? Suy ra: AC = BD Ta có: OH trung trực AB Nên HA=HB, HC = HD Ta có:AC = HA – HC DB = HB – HD Suy ra: AC = BD Hoạt động (2 phút): Hướng dẫn nhà - Bài tập nhà: 35, 36; 38; 39 trang 123 SGK - Chuẩn bị “Luyện tập” Tuần 17 Ngày soạn: Tiết 32 Ngày dạy : 9A ; 9B LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh ôn tập để nắm vững vị trí tương đối hai đường tròn Kĩ năng: Vận dụng kiến thức vào giải tập SGK Rèn luyện kỹ vẽ hình, giải tập Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn tính tốn, học tập nghiêm túc, tích cực Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: lực hợp tác, tính tốn, giải vấn đề, sáng tạo, mĩ thuật CNTT Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 140 Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hồng Văn Thụ Giáo án Hình học - Năng lực chuyên biệt: sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, quan sát, vẽ hình , liên kết chuyển tải kiến thức, vận dụng kiến thức, mĩ thuật, sử dụng ngôn ngữ II Chuẩn bị : - GV: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, êke - HS: Chuẩn bị bảng nhóm, thước thẳng, compa, êke III Tiến trình dạy học: Ổn định lớp (1') Bài dạy Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động (7 phút): Kiểm tra cũ Năng lực tự học, hợp tác, ngôn ngữ ? - Gọi học sinh lên a Tâm đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc với bảng trả lời tập 38 trang đường tròn (O; 3cm) nằm đường tròn (O;4cm) 123 SGK vẽ hình minh b Tâm đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc với họa đường tròn (O; 3cm) nằm đường tròn (O;2cm) - Nhận xét đánh giá làm OO 3cm 3cm 1cmO' A O'1cm A Hoạt động (35 phút): Luyện tập Năng lực hợp tác, tự học, tư duy,, giải vấn đề, phân tích, vẽ hình, ngơn ngữ, tính tốn - Giáo viên gọi học - Học sinh thực Bài 36 trang 123 SGK sinh đọc đề 36 sgk, học sinh khác vẽ hình lên bảng O ? Hãy xác định vị trí tương O' A C O O' A C đối hai đường tròn? D D Giải thích sao? · ACO = 900 - Hai đường tròn tiếp xúc a/ Gọi (O') đường tròn ? Chứng minh cho ? đường kính OA Vì OO' = OA Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 141 Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt động Giáo viên ? Chứng minh OC trung tuyến ∆AOD ? ? Suy AC CD nào? - GV gọi học sinh đọc đề 39 trang 123 SGK vẽ hình Giáo án Hình học Hoạt động Học sinh Vì OO' = OA – O'A · = 900 ACO AO - ∆ACO có đường trung tuyến CO' nên - ∆AOD (AO = OD) cân O có OC đường cao nên đường trung tuyến - Suy AC = CD - Học sinh thực Nội dung ghi bảng – O'A nên hai đường tròn (O) (O') tiếp xúc · = 900 ACO AO b/ Ta có ∆ACO có đường trung tuyến CO' nên Ta lại có ∆AOD (AO = OD) cân O có OC đường cao nên đường trung tuyến, AC = CD Bài tập 39 trang 123 SGK B I C ? Chứng minh IB = IA = - Trả lời: Theo tính chất hai IC? tiếp tuyến cắt ta có: IB = IA; IC = IA nên IB = IC = IA Ta có: ∆ABC có BC đường trung tuyến ? Chứng minh ∆ABC vuông AI A? · BAC = 900 Suy ra: · có CIA quan hệ gì? - Hai góc kề bù BIA · OIO' = 900 · =? Vì OIO' sao? - IO, IO' tia phân giác ? Tam giác OIO' tam giác hai góc kề bù gì? ? Tính IA2 = ? - ∆OIO' tam giác vng ? Tính BC? - IA2 = AO.AO' = 36 cm - GV đưa bảng phụ vẽ - BC = 2.IA = 12 cm hình 99a, 99b, 99c yêu cầu - H.99a H.99b hệ thống HS đứng chỗ trả lời bánh chuyển động ? Hãy giải thích trường H.99c hệ thống bánh hợp? không chuyển động ? Từ rút kết luận - HS lên bảng giải thích (bằng vòng quay hai bánh xe cách vẽ chiều quay bánh tiếp xúc nhau? xe) - Nếu tiếp xúc ngồi hai - Gv nhận xét chốt bánh xe quay theo hai chiều khác Nếu tiếp xúc hai bánh xe quay theo chiều ? ? Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 142 O A O' · BAC = 900 a Chứng minh - Vì IB, IA hai tiếp tuyến đường tròn (O) A, B nên theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có: IB = IA - Tương tự ta có: IC = IA · = 900 BAC BC - ∆ABC có đường trung tuyến AI nên b Tính số đo góc OIO' · OIO' = 900 - IO, IO' tia phân giác hai góc kề bù nên c Tính độ dài BC Tam giác OIO' vng I có IA đường cao nên IA2 = AO.AO' = 36 Do IA = 6cm Suy BC = 2.IA = 12 (cm) Bài tập 40 trang 123 SGK Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt động Giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động Học sinh - Hs lắng nghe Nội dung ghi bảng - H.99a H.99b hệ thống bánh chuyển động H.99c hệ thống bánh không chuyển động Hoạt động (2 phút): Hướng dẫn nhà - Học cũ, đọc tóm tắt phần “CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT” - Chuẩn bị phần ôn tập chương II * Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 143 Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Tuần 18 Tiết 33 Giáo án Hình học Ngày soạn: Ngày dạy : 9A ; 9B ÔN TẬP CHƯƠNG II I Mục tiêu: Kiến thức: Ôn tập kiến thức học tính chất đối xứng đường tròn, liên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây; vị trí tương đối đường thẳng đường tròn, hai đường tròn Kĩ năng: Vận dụng kiến thức học vào tập tính tốn chứng minh Rèn luyện cách phân tích tìm lời giải tốn trình bày lời giải Thái độ: Rèn luyện ý thức làm việc tập thể, đoàn kết học tập, nhanh nhẹn tính tốn, học tập nghiêm túc, tích cực Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: lực hợp tác, tính tốn, giải vấn đề, sáng tạo, mĩ thuật CNTT - Năng lực chuyên biệt: sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, quan sát, vẽ hình , liên kết chuyển tải kiến thức, vận dụng kiến thức, mĩ thuật, sử dụng ngôn ngữ II Chuẩn bị: - GV: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi - HS: Chuẩn bị bảng nhóm, thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Ổn định lớp (1') Bài dạy Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động (20 phút): Ôn tập lý thuyết tập Năng lực hợp tác, tự học, tái kiến thức, ngơn ngữ, tính tốn Gv treo bảng phụ tập Bài tập 1: trắc nghiệm cho HS làm Kết : Bài tập 1: Nối ô cột Hs đứng chỗ làm trái với ô cột phải để tập trắc nghiệm khẳng định : Đường tròn ngoại tiếp giao điểm đường phân 1-8 tam giác giác tam giác đường tròn nội tiếp đường tròn qua đỉnh 2-12 tam giác tam giác 3-10 Tâm đối xứng đường giao điểm đường trung tròn trực cạnh tam giác 4-11 Trục đối xứng đường 10 tâm đường tròn 5-7 tròn Tâm đường tròn nội 11 đường kính 6-9 tiếp tam giác đường tròn 6.Tâm đường tròn 12 đường tròn tiếp144 xúc Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng Nămvới học 2019 - 2020 ngoại tiếp tam giác cạnh tam giác Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt động Giáo viên Bài tập 2: Điền vào chỗ ( ) để định lí : Trong dây đường tròn, dây lớn … Trong đường tròn : A Đường kính vng góc với dây qua … B Đường kính qua trung điểm dây ….thì … C Hai dây … + Hai dây… D Dây lớn ….tâm + Dây … tâm … Bài tập 3: Nêu vị trí tương đối đường thẳng đường tròn; vị trí tương đối đường tròn ? Vị trí tương đối Đường thẳng cắt đường tròn Đường thẳng tiếp xúc đường tròn Đường thẳng khơng cắt đường tròn đường tròn cắt đường tròn tiếp xúc ngồi đường tròn tiếp xúc đường tròn ngồi Đường tròn lớn đựng đường tròn nhỏ đường tròn đồng tâm Giáo án Hình học Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng HS trả lời Đường kính A Trung điểm dây B Không qua tâm / vng góc với dây C Cách tâm Cách tâm D + Gần + Gần / lớn - HS đứng chỗ nêu vị trí tương đối đường thẳng đường tròn; vị trí tương đối đường tròn: Hệ thức d< R d= R d> R R-r < d< R+ r d= R+ r d= R- r d> R+r d< R-r d=0 Nêu dấu hiệu nhận biết tính chất tiếp tuyến Hs đứng chỗ trả lời đường tròn? Tiếp điểm đường tròn tiếp xúc nhau, giao điểm Hs phát biều định lí tính đường tròn cắt có chất đường nối tâm vị trí đường nối tâm ? Hoạt động (22 phút): Luyện tập Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 145 Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hồng Văn Thụ Giáo án Hình học Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng Năng lực hợp tác, tự học, tư duy, quan sát, giải vấn đề, phân tích, vẽ hình, ngơn ngữ, tính tốn (Sửa tập 41 kết hợp ôn tập Bài 41 trang 128 SGK câu hỏi lý thuyết có liên A quan) - GV gọi học sinh đọc đề - Thực theo u cầu Treo bảng phụ có hình vẽ GV F 41 yêu cầu học sinh khác + Đọc đề G nhìn hình vẽ đọc lại đề + Nhìn hình vẽ đọc đề E ? Nêu vị trí tương đối hai đương tròn? Viết hệ thức - Cắt nhau: R - r < d < R + r liên hệ tương ứng đoạn - Tiếp xúc nhau: nối tâm bán kính? +Tiếp xúc ngồi: d = B R+r I H O K +Tiếp xúc trong: d = R – r > ? Nêu cách chứng minh hai - Khơng giao nhau: đường tròn tiếp xúc ngoài, +Ở nhau: d > R + r tiếp xúc trong? +Đựng nhau: d < R – r +Đồng tâm: d = Trả lời D · ? Tính số BAC đo ? ? Tứ giác AEHF tứ giác gì? (Dựa vào dấu hiệu nào?) - Yêu cầu học sinh lên bảng trình bày giải ? Tam giác AHB tam giác gì? HE đường ∆AHB? Tìm hệ thức liên hệ AE, AB, AH? ? Tương tự, tìm hệ thức liên hệ AF, AC, AH? - GV gọi học sinh lên bảng trình bày giải ? Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn? Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau? Thế tiếp tuyến chung hai đường tròn? · · GFH + HFK = 900 ? Gọi G giao điểm AH EF Hãy chứng minh , từ suy EF tiếp tuyến (K)? Giáo viên: Nguyễn Công Thắng · - Trả lời: BAC góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên = 90 - Trả lời: Tứ giác AEHF tứ giác hình chữ nhật Vì từ giác có ba góc vng (theo dấu hiệu nhận biết hcn) a Xác định vị trí tương đối - Vì OI = OB – IB nên (I) tiếp xúc với đường tròn (O) - Vì OK = OC – KC nên (K) tiếp xúc với đường tròn (O) - Vì IK = IH + KH nên (I) tiếp xúc với đường tròn (K) b Tứ giác AEHF hình gì? · góc nội tiếp - Tam giác AHB vng - Ta có BAC chắn nửa đường tròn H HEAB => ⊥ HE đường nên = 90 Tứ giác AEHF có: cao µ =E µ =F $ = 900 Ta có: AE.AB = AH A - Tam giác AHC vng H nên hình chữ nhật HFAC => ⊥ HF đường cao c Chứng minh: Ta có: AF.AC = AH2 AE AB = AF AC - Tam giác ⊥ AHB vuông - Trả lời: H HEAB => HE + Tiếp tuyến: vng góc với đường cao Suy ra: AE.AB = bán kính tiếp điểm AH2 (1) + Tiếp tuyến chung: tiếp 146 Năm học 2019 - 2020 C Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt động Giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động Học sinh xúc với hai đường tròn · · GFH = GHF - Do GH = GF nên ∆HGF cân G Do đó, · · HFK = FHK - Tam giác KHF cân K nên: · · GFH + HFK = 900 - hay EF tiếp tuyến đường tròn (K) - Trình bày bảng Nội dung ghi bảng - Tam giác ⊥ AHC vuông H HFAC => HF đường cao Suy ra: AF.AC = AH2 (2) ? Tương tự, chứng minh Từ (1) (2) suy ra: EF tiếp tuyến (I)? AE.AB = AF.AC d EF tiếp tuyến chung hai đường tròn (I) (K) ? So sánh EF với AD? - Gọi G giao điểm AH ? Muốn EF lớn AD EF · · nào? Khi AD GFH = GHF (O)? - Theo câu b) tứ giác AEHF ? Vậy AD đường kính H hình chữ nhật nên GH = GF O nào? Do đó, · · HFK = FHK - Tam giác KHF cân K EF = AH = AD nên: - Ta lại có: · · GHF GFH + HFK FHK = 900 - AD đường kính , Suy ra: hay EF tiếp tuyến đường tròn (K) - H trùng với O Tương tự, ta có EF tiếp tuyến đường tròn (I) e Xác định H để EF lớn EF = AH = AD - Vì AEFH hình chữ nhật nên: Để EF có độ dài lớn AD lớn - Dây AD lớn AD đường kính hay H trùng với O Vậy H trùng với O EF có độ dài lớn Hoạt động (2 phút): Hướng dẫn nhà - Ôn tập lí thuyết chương II - Chứng minh định lí : Trong dây đường tròn, đường kính dây cung lớn - BTVN: 42,43/128 SGK ; 83,84,85,86 /141 SBT - Tiết sau ôn tập chương II * Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 147 Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Tuần 18 Tiết 34 Giáo án Hình học Ngày soạn: Ngày dạy : 9A ; 9B ÔN TẬP HỌC KỲ I I Mục tiêu: Kiến thức: Ơn tập cho HS cơng thức định nghĩa tỉ số lượng giác góc nhọn số tính chất tỉ số lượng giác Ôn tập cho HS hệ thức lượng tam giác vng, kĩ tính đoạn thẳng, góc tam giác Kĩ năng: Vận dụng kiến thức học vào tập tính tốn chứng minh Rèn luyện cách phân tích tìm lời giải tốn trình bày lời giải Thái độ: Rèn luyện ý thức làm việc tập thể, đoàn kết học tập, nhanh nhẹn tính tốn, học tập nghiêm túc, tích cực Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: lực hợp tác, tính tốn, giải vấn đề, sáng tạo, mĩ thuật CNTT - Năng lực chuyên biệt: sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, quan sát, vẽ hình , liên kết chuyển tải kiến thức, vận dụng kiến thức, mĩ thuật, sử dụng ngôn ngữ II Chuẩn bị : - GV: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi - HS: Chuẩn bị bảng nhóm, thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Ổn định lớp (1') Bài dạy Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động (8 phút): Kiểm tra cũ Năng lực tự học, tái kiến thức, giao tiếp α Hãy nêu công thức định nghĩa Hs lên bảng trả lời cạnh đối sin = tỉ số lượng giác góc cạnh huyền nhọn α α cạnh kề Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 148 Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt động Giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng cos = cạnh huyền α tan = α cot = cạnh đối cạnh kề cạnh kề cạnh đối Hoạt động (34 phút): Luyện tập Năng lực hợp tác, tự học, tư duy, giải vấn đề, phân tích, vẽ hình, ngơn ngữ, tính tốn Bài (Khoanh tròn chữ Ba HS lên bảng Bài AH đứng trước kết đúng) xác định kết a.sinB = Cho tam giác ABC có góc AB A = 90o, góc B = 30o, kẻ đường b tan30o = cao AH HC c cosC = AG a sinB AC AH AB AB A B AB BC C D b Tan 30o = B A D C AC c cosC HC AB B HS ghi hệ AC thức A AC HC D C Bài 2: Cho tam giác vuông ABC đường cao AH (như hình vẽ) Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng 149 Bài 2: b2 = ab’; c2 = ac’ h2 = b’c’ ah = bc 1 = 2+ 2 h b c a2 = b2+ c2 Bài 3: DF = EF.sinE DF=EF.cosF Năm học 2019 - 2020 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Hoạt động Giáo viên Giáo án Hình học Hoạt động Học sinh Nội dung ghi bảng DF = DE.tanE DF = DE.cot F EF − DE DF = Hãy viết hệ thức cạnh HS nêu cách tính DF đường cao tam giác Bài 3: · Cho tam EDF giác vuông o DEF ( = 90 ) Bài Đọc đề tìm hiểu cách giải Nêu cách tính cạnh DF mà em biết (theo cạnh lại góc nhọn tam giác) Bài Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH, CH có độ dài 4cm, 9cm Gọi D, E hình chiếu H AB AC a Tính độ dài AB, AC b Tính độ ·ACB ABC dài DE, số đo ,? Để tính độ dài AB, AC ta làm nào? Tính AH , tứ giác ADHE hình gì? Vì sao? Suy DE =AH = ? Trong tam giác ABC tính góc B ta làm nào?góc C= ? a BC = BH + HC = + = 13 (cm) AB2 = BC.BH = 13.4 13.4 = 13 ⇒ AB = (cm) AC2 = BC.HC = 13.9 13.9 = 13(cm) ⇒ AC = b AH2 = BH.HC = 4.9 = 36 (cm) AH = = 366cm µA = D µ =E µ = 900 Xét tứ giác ADHE có: ⇒ Tứ giác ADHE hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết hcn) ⇒ DE = AH = 6cm (tính chất hình chữ nhật) Trong tam giác vuông ABC AC 13 = ≈ 0,8320 BC 13 sinB = ⇒ ≈ 56o19 ⇒ ≈ 33o41’ Hoạt động (2 phút): Hướng dẫn nhà Giáo viên: Nguyễn Công Thắng 150 Năm học 2019 - 2020 ·ABC ·ACB Trường THCS Hoàng Văn Thụ Giáo án Hình học Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh - Ôn tập kỹ lý thuyết tập chuẩn bị cho thi học kỳ I - Xem lại cách chứng minh định lý học - Ôn giải Xem kiến thức chương II Nội dung ghi bảng * Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tuần 19 Tiết 35 + 36 Ngày soạn: Ngày dạy : 9A ; 9B KIỂM TRA HỌC KÌ II (Cả Đại số Hình học) I Mục tiêu Kiến thức: Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức học sinh học kì I Kĩ năng: Học sinh có kĩ giải toán, dạng tập Thái độ: Cẩn thận, xác Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: lực hợp tác, tính toán, giải vấn đề, sáng tạo, mĩ thuật CNTT - Năng lực chuyên biệt: sử dụng hình thức diễn tả phù hợp, quan sát, vẽ hình , liên kết chuyển tải kiến thức, vận dụng kiến thức, mĩ thuật, sử dụng ngôn ngữ II Chuẩn bị Giáo viên: Chuẩn bị đề kiểm tra Học sinh: Bút, thước, ôn tập kiến thức III Nội dung kiểm tra Đề phòng giáo dục Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng 151 Năm học 2019 - 2020 ... Gọi Hs lên bảng dựng - GV theo dõi hướng dẫn HS thực - GV yêu cầu HS chứng - HS nêu cách chứng minh minh - Gọi hs nhận xét bạn - Hs khác nhận xét - Gv kết luận - Sau làm xong ?3 GV - HS theo. .. cosa < - GV cho HS làm tập ?2 - Hs làm ? Vào SGK - Gọi hs đứng chỗ thực - Hs đứng chỗ thực hiện, gv ghi bảng - GV hướng dẫn HS thực - HS theo dõi kết hợp SGK ví dụ 1,2 SGK để HS coi tập mẫu,... Văn Thụ Tuần 03 Tiết 06 Giáo án Hình học Ngày soạn: ./ / 20 19 Ngày dạy: 9A: / / 20 19; 9B: / /20 19 §2 TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GĨC NHỌN (Tiếp theo) I Mục tiêu Kiến thức: Nắm vững công thức định nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình Học 9 Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực HS, Hình Học 9 Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực HS, III. Tiến trình dạy học, CỦA GÓC NHỌN. THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI

Từ khóa liên quan