MOT SO DUNG CU DO GOC TRONG CO KHI

10 58 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 13:29

CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN (ĐO GĨC) 4/2/2010 1.CÁCH KÝ HIỆU TRÊN BẢN VẼ 1.DƯỠNG GĨC Dưỡng góc ộ Góc thayy đổi từ đến 45 độ 18 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN (ĐO GĨC) 4/2/2010 2.CĂN MẪU GĨC taper gauge angle blocks 3.THƯỚC ĐO GÓC Đây phương pháp đo trực tiếp kích thước góc: Phương pháp dựa nguyên tắc hệ đo tọa độ độc cực, gốc tọa độ cựa làm tâm quay yếu tố mang mặt đo Trong mặt chuẩn OXo gắn với bảng chia độ, mặt đo OX quay quanh tâm O trùng với bảng chia Khi đo, mặt chuẩn mặt đo kẹp lấy góc cần ặ đo OX nối với nối với cấu trịị số g góc đo đo Mặt PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN (ĐO GĨC) 4/2/2010 3.THƯỚC ĐO GÓC 3.THƯỚC ĐO GÓC Limbs that define angle 19 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN (ĐO GÓC) 4/2/2010 3.THƯỚC ĐO GÓC Fixing screws 20 ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GĨC y Dùng bi cầu hoặc con lăn α= α=  O2I =  O1O2 = h2‐ – h1 – α=  PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN (ĐO GĨC) 4/2/2010 ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GĨC ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GĨC DÙNG THƯỚC SIN Hai hình trụ( Hoặc lăn) đường kính lắp phần cuối thước Khoảng Kh ả cách h iữ hai h i lăn lă phải hải hí h xác thường inches 10 inches Một lăn hình trụ mặt phẳng chuẩn con lăn lại đặt khối mẫu với độ cao h Do sineθ=h/l 23 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN (ĐO GĨC) 4/2/2010 ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC NHƯỢC ĐIỂM THƯỚC SIN Bị giới hạn việc đo khoảng cách tâm hai lăn xác Khơng thực tế khơng xác góc cần kiểm tra vượt 45 độ Khó thao tác giữ vị trí đo Sự thay đổi nhiệt độ 24 ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC DÙNG THƯỚC SIN α=  PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN (ĐO GĨC) 4/2/2010 ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GĨC ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GĨC DÙNG THƯỚC SIN PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN (ĐO GĨC) 4/2/2010 ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GĨC DÙNG THƯỚC SIN ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC DÙNG THƯỚC TANG α=  PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN (ĐO GĨC) 4/2/2010 KiỂM TRA GĨC CƠN DÙNG CA LÍP DÙNG THỊ KÍNH ĐO GĨC y Đây là phép đo trực tiếp góc  PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN (ĐO GĨC) 4/2/2010 DÙNG THỊ KÍNH ĐO GĨC ĐẦU CHIA ĐỘ QUANG HỌC PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ 10 ... đường kính lắp phần cu i thước Khoảng Kh ả cách h iữ hai h i lăn lă phải hải hí h xác thường inches 10 inches Một lăn hình trụ mặt phẳng chuẩn con lăn lại đặt khối mẫu với độ cao h Do sineθ=h/l 23... cực, gốc tọa độ cựa làm tâm quay yếu tố mang mặt đo Trong mặt chuẩn OXo gắn với bảng chia độ, mặt đo OX quay quanh tâm O trùng với bảng chia Khi đo, mặt chuẩn mặt đo kẹp lấy góc cần ặ đo OX nối... (ĐO GĨC) 4/2/2010 3.THƯỚC ĐO GĨC Fixing screws 20 ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC y Dùng bi cầu hoặc con lăn α= α=  O2I =  O1O2 = h2‐ – h1 – α=  PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ CHƯƠNG KIỂM TRA HÌNH TRỤ TRƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: MOT SO DUNG CU DO GOC TRONG CO KHI, MOT SO DUNG CU DO GOC TRONG CO KHI

Từ khóa liên quan