08 cua so nhom, vach kinh, lop boc nhom

83 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 10:34

Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a CHƯƠNG 08 : CỬA SỔ NHƠM, TƯỜNG KÍNH, LỚP NHƠM BỌC TỔNG QUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 1.5.10 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.6.9 1.6.10 1.6.11 1.6.12 1.6.13 1.6.14 1.6.15 1.6.16 1.6.17 1.6.18 1.6.19 1.6.20 1.6.21 1.6.22 1.6.23 1.7 1.7.1 1.7.2 1.8 1.9 1.10 1.11 NỘI DUNG CÔNG VIỆC TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG HỒ SƠ THẦU VÀ THUYẾT MINH KỸ THUẬT 10 SỐ ĐO/ KÍCH THƯỚC 11 ĐỆ TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN MỜI THẦU (Đệ TRÌNH KÈM THEO Hồ SƠ THầU) 11 BẢN VẼ DỰ THẦU (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) 11 BẢO VỆ CHỐNG SÉT (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) 12 MẪU (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) 12 TÍNH TỐN SƠ BỘ VỀ MẶT KẾT CẤU (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) 12 KẾ HOẠCH THI CÔNG SƠ BỘ (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) 13 CÔNG VIỆC NHÀ THẦU THI CÔNG (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) 13 BIỆN PHÁP THI CÔNG, LẮP RÁP VÀ LƯU KHO (ĐỆ TRÌNH VỚI H/S THẦU) 13 QUY TRÌNH LẮP DỰNG ĐỀ XUẤT (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) 13 ĐỀ XUẤT PHỊNG THÍ NGHIỆM ĐỘC LẬP (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) 14 KHƠNG ĐỆ TRÌNH ĐƯỢC CÁC U CẦU CỦA HỒ SƠ THẦU 14 HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH (KHI ĐƯỢC TRAO HỢP ĐỒNG) 14 YÊU CẦU CHUNG 14 KẾ HỌACH ĐỆ TRÌNH 15 BẢN VẼ THI CÔNG 15 TÍNH TỐN KẾT CẤU VÀ ĐỆ TRÌNH BẢN VẼ 16 BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ KẾ HOẠCH CHI TIẾT 17 BẢO HÀNH 18 MẪU 18 MẪU MƠ HÌNH 19 SÀN MẪU (KHÔNG ÁP DỤNG) 20 CÁC ĐẶC ĐIỂM THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG 20 BÁO CÁO THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG 20 KẾ HỌACH KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN 20 BÁO CÁO KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN 20 KẾ HỌACH GIAO HÀNG 20 KẾ HỌACH LẮP DỰNG 20 KIỂM TRA CÁC ĐẶC ĐIỂM LẮP DỰNG 21 CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ ĐÓNG GÓI VẬT TƯ 21 BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA LẮP DỰNG 21 BẢN VẼ VÀ HÌNH ẢNH LƯU 21 CÁC ĐẶC ĐIỂM BẢO TRÌ 22 CHUYÊN GIA VÀ NHÀ CUNG CẤP 22 VĂN BẢN XÁC NHẬN 22 CHẤP THUẬN KẾT CẤU NỀN 22 CHẤT LƯỢNG 22 BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 22 KIỂM TRA 23 BẢO HÀNH 23 PHÁT TRIỂN 25 HỒ SƠ BÀN GIAO VÀ BẢO DƯỠNG 25 DỰ PHÒNG THAY THẾ 25 VẬT LIỆU, SẢN PHẨM VÀ PHẦN HOÀN THIỆN 25 2.1 2.2 2.2.1 ĐẠI CƯƠNG 25 VẬT LIỆU QUY ĐỊNH 26 CỬA SỔ, CỬA ĐI BẰNG NHÔM 26 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H 25H 26H 27H 28H 29H 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 50H 178H 179H 180H 181H 182H 183H 184H 185H 186H 187H 188H 189H 190H 191H 192H 193H 194H 195H 196H 197H 198H 199H 200H 201H 202H 203H 204H 205H 206H 207H 208H 209H 210H 211H 212H 213H 214H 215H 216H 217H 218H 219H 220H 221H 222H 223H 224H 225H Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo 226H 227H 228H Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhôm Bọc Trang 1/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 2.10.6 2.10.7 2.10.8 2.10.9 2.10.10 2.10.11 2.10.12 2.10.13 2.10.14 2.10.15 2.11 2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4 2.12.5 2.12.6 2.12.7 2.12.8 2.12.9 2.12.10 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 CỬA LÁ SÁCH BẰNG NHÔM VÀ BẰNG SẮT TƯỜNG KÍNH/ VÁCH KÍNH NGỒI / MÁI VỊM KÍNH KHUNG LƯỚI NHƠM/ TẤM CHE NẮNG/ KÍNH CẠNH BÊN MÁI ĐĨN NHƠM VÀ TƯỜNG PHỦ NHƠM KIM LOẠI VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY VẬT LIỆU BẢO VỆ KIM LOẠI VẬT LIỆU BÔI TRƠN VÀ NGĂN CÁCH TẤM NGĂN NƯỚC MƯA BỊ CHE KHUẤT CHẤT TRÁM TRÉT & HỢP CHẤT LẮP KÍNH HỊAN THIỆN VỚI THEN KHĨA (HARDWARE) KÍNH QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT THIẾT KẾ VÀ TRÁCH NHIỆM KÍNH GIA CƯỜNG NHIỆT/ KÍNH TƠI KÌNH GHÉP LAMINATE / KÍNH TRANG TRÍ KÍNH NỔI (FLOAT GLASS) KÍNH MỜ KÍNH LƯỚI THÉP KÍNH MÀU KÍNH GƯƠNG KÍNH DỰ PHỊNG CÁC ĐẶC TÍNH QUANG TRẮC CÁC ĐẶC TÍNH ÂM THANH TIÊU CHUẨN LỚP THỦY TINH CERAMIC CHẤT LƯỢNG CÁC CẠNH KÍNH NHÔM PHẦN HỒN THIỆN NHƠM LỚP PHỦ TRONG CỰC DƯƠNG (CLEAR ANODIC COATING) LỚP SƠN PHỦ HỮU CƠ- LỚP SƠN FLUOROCACBON (LớP SƠN PHủ PVF2) LỚP SƠN HỮU CƠ – LỚP SƠN TĨNH ĐIỆN POLYESTER LỚP SƠN HỮU CƠ – MEN LILICATIGHT QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ THỬ NGHIỆM CÁC YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CHẤT TRÁM TRÉT DẶM VÁ VÀ SỬA CHỮA TẠI CÔNG TRƯỜNG BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG YÊU CẦU PANEN BỌC NHÔM CÔNG TÁC XỬ LÝ CHỐNG THẤM LỚP ĐỆM VÀ KHỐI LẮP ĐẶT NEO KẾT VÀO BÊTÔNG VÀ TƯỜNG XÂY CHỐT KẸP CÁCH ÂM & CÁCH NHIỆT KÍNH TRƯỢT MỞ CỬA LÁ SÁCH CỬA SỔ NHÔM, LÁ SÁCH, CHỚP 50 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 ĐẠI CƯƠNG VẬT LIỆU & THI CÔNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI LOẠI TRƯỢT BẢNG THỐNG KÊ CÁC BỘ THEN KHÓA CHO CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI VẬN HÀNH BẰNG BÁNH RĂNG HỆ THỐNG KHÓA MÁT - TÍT ĐỆ TRÌNH GIA CÔNG, LẮP RÁP VÀ LẮP ĐẶT 51H 52H 53H 54H 55H 56H 57H 58H 59H 60H 61H 62H 63H 64H 65H 66H 67H 68H 69H 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79H 80H 81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H 88H 89H 90H 91H 92H 93H 94H 95H 96H 97H 98H 99H 100H 101H 102H 103H 104H 105H 106H 107H 27 27 28 28 28 29 29 30 30 31 33 34 34 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 39 41 41 42 43 44 44 44 45 45 46 46 47 47 48 49 49 229H 230H 231H 232H 233H 234H 235H 236H 237H 238H 239H 240H 241H 242H 243H 244H 245H 246H 247H 248H 249H 250H 251H 252H 253H 254H 255H 256H 257H 258H 259H 260H 261H 262H 263H 264H 265H 266H 267H 268H 269H 270H 271H 272H 273H 274H 275H 276H Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev 50 50 52 53 54 54 54 54 55 277H 278H 279H 280H 281H 282H 283H 284H 285H Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 2/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 LIÊN KẾT ĐẲNG THẾ KÍNH TÁC ĐỘNG CHỐNG GANVANIC QUÉT CHẤT TRÁM VÀ MIẾNG ĐỆM KÍNH VÀ CƠNG TÁC LẮP KÍNH CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ VỆ SINH CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH CÁC LỖ MỞ QUÁ LỚN CÔNG TÁC XÂY DỰNG 58 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 ĐẠI CƯƠNG BẢO VỆ CHỐNG HIỆN TƯỢNG ĐIỆN PHÂN & CHỐNG NHIỂM ĐIỆN HỆ THỐNG NEO GIỮ VÀ KHUNG TÒA NHÀ TIÊP XÚC KIM LOẠI VỚI KIM LOẠI THANH SONG VÀ CỬA SỔ CON MÁI TƯỜNG CÁC CỬA SỔ ĐỂ NHÌN RA NGỒI CÁC PANEN TƯỜNG LỬNG CÁCH NHIỆT LẮP RÁP TẠI XƯỞNG CÔNG TÁC KẾT NỐI CÔNG TÁC HÀN SỬ DỤNG CHẤT TRÁM VÀ ĐỆM LƯU KHO VÀ BẢO VỆ CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ 64 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.12.1 5.12.2 5.12.3 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 KÍN NƯỚC KHƠNG KHÍ THÂM NHẬP ĐỆM CỬA SỔ TRỌNG LƯỢNG BIỆN PHÁP CHỐNG TIẾNG ỒN VẾT NỨT THANH NEO ĐỆM CỬA SỔ CÔNG TÁC BẢO VỆ CHỐNG SÉT GIAI ĐỌAN CHỊU ĐƯỢC CHÁY CÁC ĐẶC TÍNH KẾT CẤU ĐỘ VÕNG XUỐNG PHẦN BÊN GIỮA CÁC SÀN DỊCH CHUYỂN NHIỆT TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG MƠI TRƯỜNG THẤM NƯỚC THÂM NHẬP KHƠNG KHÍ CÁC ĐẶC TÍNH VỀ ÂM THANH CỬA SỔ TIÊU BIỂU CỬA LÁ SÁCH CỬA SỔ/ TƯỜNG KÍNH VÀ CỬA ĐI CỦA TOÀN BỘ TƯỜNG NGOÀI NHÀ BẢNG KÝ HIỆU THÀNH PHẦN LỚP PHỦ BỌC KIM LOẠI CÁC YÊU CẦU KẾT CẤU & THỬ NGHIỆM THI CÔNG 71 108H 109H 110H 111H 112H 113H 114H 115H 116H 117H 118H 119H 120H 121H 122H 123H 124H 125H 126H 127H 128H 129H 130H 131H 132H 133H 134H 135H 136H 137H 138H 139H 140H 141H 142H 143H 144H 145H 146H 147H 148H 149H 150H 151H 55 55 56 56 56 57 58 286H 287H 288H 289H 290H 291H 292H 293H 58 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 64 294H 295H 296H 297H 298H 299H 300H 301H 302H 303H 304H 305H 306H 307H 308H 65 65 65 65 65 65 65 66 66 67 67 67 67 67 68 68 69 70 70 70 309H 310H 311H 312H 313H 314H 315H 316H 317H 318H 319H 320H 321H 322H 323H 324H 325H 326H 327H 328H 329H 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 ĐẠI CƯƠNG 71 THỬ NGHIỆM VỀ TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG (BỘ CỬA SỔ NHƠM) 72 THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG (VÁCH KÍNH NGỊAI LỚP NHƠM BỌC) 73 THỬ NGHIỆM KÌN NƯỚC ĐỐI VỚI CỬA SỔ NHƠM KÍNH (THử NGHIệM TạI CÔNG TRƯờNG) 73 THỬ NGHIỆM NHÚNG NĨNG KÍNH GIA NHIỆT 74 THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG (KHÁC) 74 THỬ NGHIỆM ĐỘ KÍN NƯỚC CHO VÁCH KÍNH NGỊAI/ TƯỜNG NHƠM KÍNH (THử NGHIệM TạI CƠNG TRƯờNG) 74 6.5 ĐỘ DỊCH CHUYỂN CỦA TÒA NHÀ 75 6.5.1 ĐẠI CƯƠNG 75 6.5.2 CHÊNH LỆCH 75 6.5.3 TÁC ĐỘNG CỦA GIÓ 75 6.5.4 ĐỘ LỆCH KẾT CẤU THEO CHIỀU DỌC 75 152H 330H 153H 331H 154H 332H 155H 333H 156H 334H 157H 335H 158H 336H 159H 337H 160H 338H 161H 339H 162H 340H 163H 341H Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhôm Bọc Trang 3/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a 6.5.5 DỊCH CHUYỂN DO NHIỆT ĐỘ 75 THỰC HIỆN 76 7.1 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.5 ĐẠI CƯƠNG BỐC CHUYỂN SẢN PHẨM CÔNG TÁC LẮP DỰNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠM THỜI ĐẠI CƯƠNG CHỐT CÔNG TÁC HÀN CƠNG TÁC LẮP KÍNH TRÁT VỮA LỎNG QUÉT CHẤT TRÁM VÀ MIẾNG ĐỆM ĐÓNG GÓI, LƯU KHO VÀ BẢO VỆ VẬT TƯ BẢO VỆ VÀ LÀM VỆ SINH 164H 165H 166H 167H 168H 169H 170H 171H 172H 173H 174H 175H 176H 177H 342H 343H 76 76 76 76 76 78 78 79 80 80 81 82 344H 345H 346H 347H 348H 349H 350H 351H 352H 353H 354H 355H TỔNG QUAN Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 4/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam 1.1 Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a NỘI DUNG CÔNG VIỆC a) Quy định chương này: Cửa sổ nhơm & Vách kính ngồi Cửa nhơm Cửa sách nhơm Lan can kính Tường kính / Cửa kính Mái che kính b) Các chương liên quan Chương 10 : Cơng tác kính Chương 16 : Cơng tác kim loại Kết cấu thép c) Quy định chương khác: Chương 09: Cửa sổ, cửa cửa sách sắt d) Phạm vi công việc cần xác định theo vẽ Đơn vị thiết kế, điều khoản Thuyết minh kỹ thuật tài liệu hướng dẫn khác liên quan đến công việc Hợp đồng e) Nhà thầu cần thiết kế, đặt, thử nghiệm, gia công, cung ứng, giao hàng, lắp đặt bảo hành tồn việc thi cơng cần thiết để cung cấp tồn hệ thống Cửa sổ nhơm, tường kính, lớp nhôm bọc, cửa sách nhôm lưới nhôm, bao gồm biện pháp cần thiết đề đạt mục đích đề ra, cho dù có thiếu sót khơng tương thích vẽ và/hoặc thuyết minh kỹ thuật f) Giá dự thầu cần lập thành hạng mục chiết tính, với đơn giá nêu Bảng Liệt Kê Đơn giá Các mức giá sử dụng làm sở để định giá phần việc phát sinh bổ sung bị bỏ sót g) Các cơng việc Hợp đồng cần bao gồm không giới hạn công việc đây: Cửa sổ nhôm, vách kính ngồi, tường kính & cửa kính i) Chấn song nhôm cửa sổ / phận khung làm thép inox, kể phần mũ cho cửa sổ và/hoặc phận chấn song thể vẽ chi tiết ii) Khung kết cấu nhôm phần gia cố phần thép mềm mạ kẽm, khung móc/hệ thống G.M.S để nâng đỡ cửa sổ nhôm phần thép gia cố khác cần thiết để lắp đặt hoàn bị (cho dù phần gia cố khung kết cấu có thể vẽ hay khơng) iii) Kính kết cấu vật liệu lắp kính cho cửa sổ nhơm iv) Việc lắp đặt, kết nối cung cấp cốt thép neo Tồn phần khung đỡ thép /nhơm cần neo vào kết cấu bê tơng v) Kính vật liệu lắp kính bao gồm miếng chêm kính, miếng đệm, chất trám trét (kể chất trám kết cấu), lót (backer rod), băng keo Norton, vv Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhôm Bọc Trang 5/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a vi) Tường lửng vii) Đồ sắt phận gá lắp viii) Ngưỡng cửa, đầu tường, chắn nước, ngăn nước, chất trám trét phụ kiện khác ix) Việc cách ly phần kim loại khác phận chuyển động x) Tồn cơng tác chuẩn bị phần kết cấu kế bên để kết nối công việc xi) Các chất trám trét trọn với phụ kiện thích hợp chẳng hạn lót vật liệu làm đầy khác, vv phạm vi công việc phần đường ranh/điểm giao diên với phần việc khác xii) Tấm ngăn nước phần trám trét chung quanh khung nhôm vữa chống thấm lớp hồ bọc xiii) Tấm cách nhiệt cách âm phần kính tường lửng trước cột bê tông cốt thép xiv) Mơ hình thử nghiệm thử nghiệm tương ứng (kể thử nghiệm tính hoạt động theo yêu cầu Sở Xây Dựng VN quan chức khác có liên quan) phòng thí nghiệm độc lập tiến hành với chấp thuận Tư vấn kiến trúc đạt mức độ hài lòng quan chức liên quan xv) 100% thử nghiệm nước chỗ để biết sức đề kháng tượng rò rỉ nước xvi) Thử nghiệm vật tư xvii) Làm vệ sinh lần cuối công tác che đậy bảo vệ thích hợp hệ thống cửa sổ lắp đặt để tránh thiệt hại bất ngờ q trình thi cơng trước bàn giao cho Chủ đầu tư, tất phải đạt mức độ hài lòng Tư vấn kiến trúc xviii) Phương pháp phương tiện bảo vệ dự kiến cần đệ trình cho Tư vấn kiến trúc để đựơc phê duyệt đề xuất xix) Hệ thống bảo vệ chống sét phương tiện để kết nối vào đầu nối tiếp đất cơng trình xx) Bất lỗ hở tạo lớp bọc nhôm/thép inox cho việc lắp đặt đèn chiếu sáng phía (downlights), hộp để đèn lối thoát, vv sau Các đặc điểm /lớp bọc nhôm i) Khung đỡ kết cấu thép cần neo chặt vào kết cấu bê tông ii) Các phần nhôm lớp bọc nhôm; iii) Toàn phần gia cố thép gia cố cần thiết để lắp đặt hoàn bị iv) Toàn phụ kiện cho phần neo giá đỡ hàn vào khung đỡ thép chông ngầm neo vào phần kết cấu bê tông kề bên v) Bất lỗ hở tạo phần bọc nhôm để lắp đặt đèn, hệ thông điện, vv sau nhà thầu phần điện Cửa sổ nhôm, cửa sách nhôm lưới Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhôm Bọc Trang 6/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a i) Thiết kế, cung cấp lắp đặt cửa sổ nhôm ii) Thiết kế, cung cấp lắp đặt cửa sách nhôm iii) Thiết kế, cung cấp lắp đặt lưới bắng thép inox iv) Cung cấp lắp đặt toàn đồ gá lắp, đồ sắt, lề, đinh ốc vấu lồi, thép gia cố, bạc đạn, miếng đệm, chất trám trét (kể chất trám tré kết cấu), mũ chụp phụ kiện cần thiết khác v) Cung cấp lắp đặt kính cơng tác lắp kính vào kết cấu vi) Hợp chất mastic để trám vào cửa sổ phấn nối vào song cửa vii) Tấm chắn nước phần trám trét chung quanh cửa sổ, cửa sách, cửa vữa xi măng chống thấm lớp vữa bọc viii) Trát mạch silicone bít chung quanh cửa sổ, cửa sách, cửa theo quy định khác định ix) Việc bố trí, thử nghiệm kết thử nghiệm cửa sổ mẫu Giám đốc cơng trình tuyển chọn bộ/hệ thống cửa sổ cần có thử nghiệm tính hoạt động Bộ Xây Dựng Việt Nam Cơ quan chức khác quy định x) Cơng tác thử nghiệm hồn thành, bao gồm 100% công tác thử nghiệm nước công trường để thử nghiệm chống rò rỉ nước xi) Tạo lỗ kính để lắp đặt quạt xả g) Bên cạnh phần trên, phạm vi cơng việc bao gồm mà không giới hạn việc đây: 1) Bất biện pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC) cần thiết Cơng trình Hợp đồng đạt chấp thuận Sở Xây dựng Cơ quan PCCC 2) Tất che mũ chụp nhơm vị trí nêu 3) Tồn phần trám trét, bít kín & chắn nước bao gồm chất trám trét, lót, chất làm đầy chỗ nối, vv giao điểm với phần chống thấm mái nhà, phần gạch lát tường ngồi, cơng trình xây gạch bên ngồi & khu vực khác tiếp xúc với phần tường bê tông bên 4) Phần cách âm cách nhiệt kính tường lửng trước cột bê tơng cốt thép 5) Việc cách ly phần kim loại khác phận chuyển động 6) Tính liên tục phận kim loại khác (cho dù cố định hay di động) để tạo thuận lợi cho việc tiếp đất kết nối vào hệ thống chống sét 7) Tồn bu-lơng, góc, chốt khố, neo, vật chôn ngầm rãnh kết cấu bê tơng để neo giữ tồn cơng trình theo phần 8) Các đặc điểm/phần bọc nhôm cơng tác hồn thiện phần khung cửa sổ nhơm cơng tác sơn tất cơng trình thép lộ theo phần 9) Phần vữa chống thấm lớp sơn phủ giao diện khung cửa sổ lỗ hở bê tông thể vẽ 10) Cung cấp báo cáo giấy chứng nhận thử nghiệm PCCC hợp lệ cáqc Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 7/83 Cơng Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a phòng thí nghiệm độc lập đạt mức độ hài lòng Tư vấn kiến trúc Sở Xây dựng quan phụ trách cơng tác PCCC mặt chống cháy tính cách ly tất cửa sổ chống cháy h) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về: 1) Công tác thiết kế, gia công kỹ thuật, cung cấp, vận chuyển tới công trường, lắp đặt thử nghiệm tồn cơng trình theo Hợp đồng phụ bao gồm việc phun vữa phía sau khung, phần trám trét, lắp kính, trét bịt, vv theo hồ sơ thầu Ngoại trừ vị trí rõ ràng không bao gồm, nhà thầu cần cung cấp tất phận, đồ gá lắp, phụ kiện, vv cần thiết để hồn thành hệ thống mục đích đề ra, cho dù thứ có mơ tả cụ thể hay không 2) Các vẽ thi công, đề xuất kỹ thuật, tính tốn kết cấu, báo cáo thử nghiệm xác nhận phòng thí nghiệm độc lập hoàn nghiệm vận hành theo quy định Sở Xây dựng/ Giám đốc công trình Các cơng tác thử nghiệm tính tương thích chất trám trét phòng thí nghiệm độc lập chấp thuận Giám đốc cơng trình/ Cơ quan chức thực 3) Các thử nghiệm tác động tải trọng việc lắp kính tơi, nhằm chứng minh khả chịu tải trọng gió thiết kế và/ tải trọng tác động theo chiều ngang, 4) Tất hồ sơ khác có liên quan liệu khung cửa sổ, chất trám trét, kính, cửa kính gấp, đặc điểm nhơm/ nhơm bọc, lan can kính cửa sổ nhôm cần xác nhận Chuyên gia kết cấu có đăng ký Giám đốc cơng trình chấp thuận nhằm đệ trình lên Sở Xây dựng để xin giấy phép phê duyệt cấn thiết cho công việc 5) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hậu chậm trễ việc không xin giấy phép chấp thuận Cơ quan chức 6) Lập kế hoạch thi công giám sát công việc 7) Mẫu, mơ hình thử nghiệm phận 8) Thử nghiệm tính hoạt động khung cửa sổ nhơm việc lắp kính với báo cáo thử nghiệm tương ứng chứng thực phòng thí nghiệm độc lập Giám đốc cơng trình chấp thuận 9) Công tác che đậy bảo vệ vật tư cơng trình, bàn giao phận cho Chủ đầu tư tất đạt mức độ hài lòng Giám đốc cơng trình Phương pháp, phương tiện bảo vệ dự kiến cần đệ trình để Giám đốc cơng trình phê duyệt 10) Bảo đảm bảo hành 11) Toàn cơng tác vệ sinh bên bên ngồi tất hạng nục theo Hợp đồng thầu phụ 12) Tất công tác cẩu trục dịch vụ kỹ thuật công trường để phục vụ cho việc thi cơng khơng Nhà thầu cung cấp 13) Chi phí cho tồn việc giao nhận & cẩu trục vật tư 14) Thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống tiếp đất/ kết nối đẳng hệ thống cửa sổ theo quy định ngành điện Việt Nam, đồng thời cung cấp Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhôm Bọc Trang 8/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a điểm nối cho Nhà thầu phần điện kết nối hợp vào phần lại cơng trình 15) Hồn thiện thay phận bị hư hỏng 16) Cung cấp phụ tùng dụng cụ trước ngày hồn thành Hợp đồng i) Trách nhiệm nhà thầu phải bảo đảm độ kín nước tồn Cửa sổ nhơm tính ổn định mặt kết cấu Bất khiếm khuyết rò rỉ bị phát Thời gian bảo hành cần phải trám lại hồn thiện chi phí nhà thầu chịu Nhà thầu cần lưu ý cần thực 100% cơng tác thử nghiệm nước cho tòan cửa sổ nhôm theo quy định Hợp đồng thầu phụ j) Thuyết minh kỹ thuật vẽ kiến trúc thể phần bọc bên ngồi, cửa gập gắn kính, đặc điểm kiến trúc, vịn/lan can thủy tinh cửa sổ để sử dụng cho mục đích xác định ý đồ thiết kế yêu cầu tính hoạt động Để tránh hiểu lầm thiếu rõ ràng, nhà thầu phụ lưu ý tồn trách nhiệm cơng việc thuộc họ, bao gồm không giới hạn phần thiết kế, tính tốn mặt kết cấu, khả chống thấm, việc tiến hành thử nghiệm tính hoạt động việc soạn thảo báo cáo có liên quan chứng thực bợi phòng thí nghiệm độc lập chấp thuận Cơ quan chức Giám đốc cơng trình, vẽ thi công, việc lắp đặt vật tư, bảo hành tài liệu, hồ sơ chứng nhận liên quan theo yêu cầu Sở Xây dựng quan chức quy định xây dựng Việt Nam, văn luật và/hoặc luật lệ khác nêu thuyết minh kỹ thuật k) Lập kế hoạch cho việc gia công, giao nhận bu-lông, neo, giá đỡ, tạo lỗ, rãnh, vv việc lắp đặt có yêu cầu nhằm đáp ứng tiến độ thi công Phối hợp với nhà thầu khác để nắm kích thước cửa gập lắp kính, vịn kính cửa sổ có kính kích thước phận lắp kính kích cỡ panen l) Các nhà sản xuất đơn vị chuyên lắp dựng cần phải có thành chứng minh qua cơng trình tương tự kinh nghiệm tối thiểu 10 năm, đồng thời Giám đốc công trình xác nhận 1.2 TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG a) Chỉ áp dụng ấn quy định tiêu chuẩn tham khảo tính theo ngày dự thầu b) Các tiêu chuẩn, quy định tài liệu thuyết minh kỹ thuật tham khảo nơi khác thuyết minh kỹ thuật áp dụng Tuy nhiên, quy định tiêu chuẩn tương tự áp dụng nước nhà sản xuất sử dụng phù hợp, tùy thuộc vào chấp thuận quan chức sở Trong trường hợp vậy, nhà sản xuất/ Nhà thầu phải đệ trình tài liệu, hồ sơ đạt yêu cầu Giám đốc cơng trình chứng minh quy định tương đương với quy định nêu 1) Tiêu chí kỹ thuật cho cơng tác thiết kế phần gia công lắp dựng thép kết cấu cho Cao ốc Học Viện Thép Xây dựng Mỹ (the American Institute of Steel Construction (AISC)) ấn hành 2) Quy định công tác hàn việc thi công xây dựng Cao ốc Hiệp Hội Hàn Hoa Kỳ (the American Welding Society) ấn hành 3) Tiêu chí kỹ thuật cho Kết cấu Hợp kim nhôm Hiệp Hội Nhôm (Aluminium Association (AA)) ấn hành Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 9/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a 4) Quy định Thép không rỉ (Stainless Steel Designation) Viện Sắt Thép Hoa Kỳ (American Iron and Steel Institute (AISI) ấn hành 5) Các tài liệu nêu Hiệp hội Thử nghiệm Vật tư (the American Society for Testing and Materials (ASTM)) ấn hành 6) Các tài liệu nêu Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hoá (International Organisation for Standardization (ISO) 7) Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Japan Industrial Standard (JIS) 8) Tiêu chuẩn cho tường có cửa sổ kim loại Hiệp hội nhà sản xuất Nhôm Hoa Kỳ (the American Aluminium Manufacturers Association (AAMA)) 9) Tiêu chuẩn cho tường có cửa sổ kim loại Hiệp hội nhà sản xuất Tường có Cửa sổ Nhật Bản (Japan Window Wall Manufacturers (JCWA) 10) Tất quy định, luật lệ, Thông lệ thực hành Các thích thực hành hành dành cho Các đơn vị ủy quyền/ Nhà thầu chuyên kết cấu có đăng ký hành nghề theo Luật Xây dựng Việt Nam Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ quy định nhà nước có liên quan (khơng xem bao hàm đầy đủ) trình thiết kế, gia công sản xuất, soạn thảo vẽ hồ sơ đệ trình, quản lý chất lượng (cả phạm vi cơng trường lẫn ngo cơng trường), cơng tác thi công thực tế công trường, công tác thử nghiệm/vận hành thử, bảo trì giai đoạn Trách nhiệm khiếm khuyết Bảo hành, đồng thời cần lưu giữ sơ đồ mặt bằng/chuẩn bị hồ sơ đệ trình để tạo thuận lợi cho việc xin Giấy phép sau hồn thành tồn Cơng trình theo Hợp đồng phụ C 11) Tiêu chí kỹ thuật theoTiêu chuẩn Anh (B.S B.S.S.) 12) Các Tiêu chuẩn Quy tắc thực hành cho công tác thiết kế phận thép kết cấu cần tham khảo Tiêu chí kỹ thuật áp dụng cho Cơng trình Thép Kết cấu Trừ phi có quy định khác, tồn vật tư phải thuộc loại tốt tương thích màu sắc hồn thiện 1.3 HỒ SƠ THẦU VÀ THUYẾT MINH KỸ THUẬT a) Các vẽ thầu lập theo dạng biểu đồ không hàm ý xác định hay giải toàn vấn đề chuyển động nhiệt kết cấu, độ kín nước, việc cân áp lực, vật ngăn nước, đồ gá lắp neo giữ, độ phẳng độ ổn định bề mặt khử ẩm b) Các vẽ thầu không hàm ý giải vấn đề tuyến kính liên quan đến chuyển động kính, rạn nứt áp lực thay đổi nhiệt độ đột ngột c) Các vẽ thầu nêu tiết diện cấu hình cần thiết với mối quan hệ khung kết cấu yếu tố bên nhà d) Các vẽ thầu bao hàm chi tiết đề xuất hướng dẫn nhằm giải số yêu cầu thiết kế nhà thầu sử dụng chi tiết triển khai theo cách mà nhà thầu cho tốt e) Thuyết minh kỹ thuật thuộc loại “tính hoạt động” bao gồm yêu cầu tối thiểu Cửa sổ, cửa sách lưới mà không giới hạn nhà thầu phương pháp đạt Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 10/83 Cơng Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a vừa khít c) Tồn phụ kiện khung cửa sổ phải có chiều rộng dù loại khung kính trượt mở loại khung cố định d) Màu sắc kính tường lửng (kính mờ để che cấu kiện kiến trúc tường màu) phải khớp với kính lỗ cửa để nhìn (vision glass) lắp đặt vào vị trí e) Tồn phận phải bảo vệ dụng cụ che đậy f) Các lỗ ẩm, lỗ thơng lỗ nước phải đặt cách kín đáo vị trí khơng vấy bẩn, tạo thành đường sọc hay vết nứt cho công trường hay khu vực xung quanh 5.14 CỬA LÁ SÁCH a) Cửa sách phải có đặc điểm kỹ thuật, hình dáng độ dày có khả chịu méo mó điều kiện gió nêu Các sách phải hoàn thiện phần khung phải lắp đặt cách an toàn b) Trừ nêu khác đi, Nhà thầu phải lắp đặt cửa sách với lưới ngăn côn trùng với diện tích trống (thơng gió) khơng 50% Nhà thầu phải cung cấp sách với đai kiềng đổi chiều thẳng đứng sách phải có khoảng cách c) Ở chỗ định cửa sách kín nước, độ thấm nước phải giữ mức tối thiểu lắp ráp đặc biệt đặc điểm mặt cắt sách d) Tồn cấu kiện nhìn thấy phải có phần hồn thiện giống khung cửa sổ điển hình e) Cửa sách phải bao gồm sách nhôm loại chống mưa bão đặt vào hệ thống khung nhôm đặc trưng Phần cuối sách phải hàn kẹp chặt đến thành phần khung nhôm với chốt làm thép khơng gỉ giấu kín Nhà thầu phải cung cấp miếng tăng cứng nhôm lắp ẩn cho sách, cho tổng độ biến dạng sách song song với trục không vượt 1/175 chiều dài áp lực thiết kế Những đặc điểm thực điều kiện áp lực tác động thẳng góc với mặt phẳng tạo góc khung ngồi, diện tích phụ thuộc sách với diện tích nhơ mặt phẳng f) Cửa sách phải loại có khả mở vị trí thể vẽ g) Các sách phải vừa chỗ mở trước song cửa thẳng đứng phải nằm song song theo chiều ngang với sách cửa kế cận h) Nhà thầu phải chừa 50% diện tích trống cửa sách, hợp với u cầu học Giám đốc cơng trình u cầu i) Các cửa sách không hoạt động phải đóng nhơm sơn màu đen với độ dày danh định tối thiểu 0,125 inch (3,2mm), kẹp chặt gắn kín nước vào bề mặt cửa sách nhà j) Nhà thầu phải cung cấp lưới dây kim loại ngăn côn trùng làm thép không gỉ tháo cho cửa sách hoạt động Lưới dây kim loại phải có độ dày danh định tối thiểu 1,6mm (0,063 inch) Các khe hở lưới có độ rộng 12,7mm (0,5 inch) k) Phần hoàn thiện cửa sách phải phần hồn thiện bọc nhơm kim loại tự nhiên Các góc khung phần cuối sách nhô phải hàn kẹp chặt với đinh vít làm thép không gỉ theo dãy 300mm, panel Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 69/83 Cơng Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a màng ngăn côn trùng phải sơn màu đen với hệ thống sơn chấp thuận l) Nhà thầu phải cung cấp ngăn giọt nước, neo kim loại ngăn nước chảy từ mái xuống phận liên quan u cầu cho cơng tác lắp đặt hồn thiện lắp đặt kín nước m) Các cấu kiện khung nhơm nơi mở cửa sách phải hồn thiện phù hợp với sách ô cửa chớp n) Toàn bộ phận ngưỡng cửa phận đính kèm ống dẫn cửa sách phải trám trét kín nước hồn tồn o) Tồn gờ cạnh lộ bên sách tạo uốn cong phải loại cắt máy hình chữ V để có gờ cạnh phẳng, sắc p) Độ dày tối thiểu danh định sách phải 2,0mm tùy thuộc vào việc trình nộp tính tốn kết cấu để thể độ bền tính ổn định thích hợp 5.15 CỬA SỔ/ TƯỜNG KÍNH VÀ CỬA ĐI CỦA TỒN BỘ TƯỜNG NGOÀI NHÀ a) Cửa sổ cửa vào loại kính nêu rõ thể vẽ b) Nhà thầu cần cung cấp cửa với kính tăng độ cứng với tồn đồ sắt đồ then khóa chất lượng tốt (Các vật liệu mẫu phải đệ trình cho Giám đốc cơng trình xét duyệt) Khi cần, ổ khóa phải có chung chìa với tồn hệ thống khóa chủ tòa nhà 5.16 BẢNG KÝ HIỆU a) Nhà thầu phải lắp đặt đầy đủ khu vực thể vẽ Giám đốc cơng trình nơi mà biển ký hiệu Nhà thầu phụ thi công bảng hiệu lắp đặt b) Nhà thầu phải cho phép Nhà thầu phụ đến tiếp xúc để phối hợp vấn đề liên quan đến việc lắp đặt biển ký hiệu nêu 5.17 THÀNH PHẦN LỚP PHỦ BỌC KIM LOẠI a) Thép không gỉ phải sản xuất từ loại 316 AISI Toàn bề mặt lộ bên phải quét lớp sơn 500 KYNAR công nghệ PPG sản xuất sản phẩm tương đương chấp thuận b) Khi có thể, thành phần sơn phủ phải pha chế xưởng Việc đo đạc cơng trường phải thực có yêu cầu nhằm bảo đảm quy cách giảm thiểu mối nối mối ghép công trường c) Phần trang trí gắn vào tường khơng tháo phải bảo vệ mặt học để tránh dịch chuyển theo phương ngang hay đứng Các thành phần trang trí khơng sử dụng với chức kết cấu chính, chẳng hạn giữ kính hay panen Khơng chấp nhận thành phần trang trí plastic d) Các loại chốt sử dụng cho việc lắp ráp phải giấu kín e) Các cấu kiện phải thiết kế phù hợp cho dịch chuyển tòa nhà dịch chuyển nhiệt mà không làm oằn, thiệt hại phẳng phần bề mặt hoàn thiện, mối nối không hở nhiều, mối hàn chốt khóa khơng Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 70/83 Cơng Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a ép chặt f) Không chấp nhận bề mặt lộ bị rỗ, sẹo, vết cuộn, sóng, thiếu phẳng hay bị đóng dầu, có vết ố, bị đổi màu hay bị khuyết tật khác g) Phải tạo thành phần kim loại theo hình dáng kích thước u cầu, với đường cong góc chuẩn xác Nhà thầu phải cung cấp đường rãnh, giá treo công xon cần thiết cho việc chèn khung thành phần lắp ráp xưởng h) Phải tuân theo tiêu chuẩn AWS cho công tác hàn xưởng Nhà thầu phải cung cấp mối hàn sau bề mặt hồn thiện mà khơng làm méo mó bạc màu mặt lộ bên ngồi Làm mối nối hàn lộ bên tồn cơng tác hàn mài giũa bề mặt lộ bên bề mặt tiếp xúc i) Thực máy mối nối cho thật kín chuẩn xác Nối chồng ghép vạt mối nối góc Thực mối nối chịu thời tiết cho khỏi bị thấm nước j) Tuân theo NAAM “Hướng dẫn phần hoàn thiện kim loại” đề xuất định ứng dụng phần hoàn thiện, ngoại trừ nêu khác k) Phần hoàn thiện phải giới hạn thiết lập mẫu mã chấp thuận dải màu định hướng cơng tác hồn thiện l) Hình thành mối nối kín với điểm kết nối lộ bên ngồi vừa khít với phần lộ khung cửa khoảng trống cho công tác trám trét lắp đầy chỗ nối Ở chỗ cần phải cắt, hàn mài để lắp vừa cấu kiện xưởng, phải phục hồi lại sản phẩm hồn chỉnh cách xóa dấu vết sửa chữa m) Khơng cắt mài mòn phần hồn thiện khơng thể sữa chữa lại hồn tồn cơng trường Phải mang hạng mục xưởng để sửa chữa theo yêu cầu, sau sửa sang lần cuối hồn thiện cung cấp phận lựa chọn Nhà thầu n) Bảo vệ phần hoàn thiện học bề mặt lộ bên tránh bị hư hỏng biện pháp bảo vệ che phủ tạm thời trước giao hàng o) Sửa chữa lại phần che phủ bảo vệ bị hư hại trình giao hàng lúc lắp đặt Di dời phần che phủ bảo vệ khơng có khả gây hư hại công việc khác tiến hành vị trí p) Giữ cho phần che phủ bảo vệ không bị đụng chạm gỡ đồng thời phần che phủ khỏi hạng mục hồn thiện giống để ngăn ngừa oxi hóa bạc màu CÁC YÊU CẦU KẾT CẤU & THỬ NGHIỆM THI CÔNG 6.1 ĐẠI CƯƠNG a) Công tác thiết kế thử nghiệm hạng mục cửa nhơm (tồn hệ thống) cần thực theo yêu cầu quy định xây dựng Việt Nam quy định Tiêu chuẩn Anh, vv b) Cần ý thực theo quy định xây dựng Việt Nam, quy định thực hành tác động gió, ấn nhất, theo tiêu chuẩn cơng nhận việc tính tốn tác động theo hướng ngang qua tòa nhà hệ thống nêu phải thiết kế để chịu tải trọng gió trước áp lực gió Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 71/83 Cơng Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a sau: Độ cao tòa nhà nêu Cao trình tính từ mặt đất Sức gió theo kPa Từ đến 10m 1.2 Từ 10 đến 30m 2.2 Từ 30 đến 50m 2.5 Từ 50 đến 100m 3.0 Từ 100 đến 150m 3.5 c) Khơng tính sức gió cân nói trên,cửa nhơm neo giữ chúng với hệ thống nêu phải thiết kế cho chịu áp lực gió khơng thấp áp lực sau: Sức hút bề mặt bên 1.2 x 1.4 = 1.68 kPa Áp lực bề mặt bên 1.2 x 1.0 = 1.2 kPa Nhà thầu phải điều chỉnh/tăng cường hệ số tính tốn tác động lên góc cạnh d) Để áp dụng cho mục đích thiết kế áp lực gió xác định nhân với hệ số hình dáng có liên quan đề cập “Quy định thực hành tác động gió” Bộ Xây dựng Việt Nam phát hành e) Bên cạnh yêu cầu trên, tính chất kết cấu hệ thống cần thực theo luật/ quy định Việt Nam 6.2 THỬ NGHIỆM VỀ TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG (BỘ CỬA SỔ NHÔM) a) Thử nghiệm tính hoạt động cần thực nghiêm chỉnh theo yêu cầu Bộ xây dựng Việc phải hạng mục dự phòng có u cầu Bộ xây dựng b) Đơn vị thử nghiệm Sau tính tốn kết cấu vẽ thi công chấp thuận, việc thử nghiệm phận tường kính Nhà thầu thực phòng thí nghiệm có u cầu Bộ Xây dựng Công tác thử nghiệm Bộ xây dựng Việt Nam yêu cầu cần thực để chứng minh hệ thống tường kính đáp ứng yêu cầu Tiêu chí kỹ thuật độ cứng độ bền khả chống thấm Các chi tiết đơn vị thử nghiệm cần trình lên Giám đốc cơng trình xem xét chấp thuận trước tiến hành thử nghiệm Đơn vị thử nghiệm phải mang tính chất đại diện, sát với thực tế điều kiện hữu tòa nhà hồn thiện liên quan đến bố trí mặt cấu trúc phận việc neo giữ Công tác thử nghiệm cần thực phòng thí nghiệm độc lập chấp thuận Nhà sản xuất cho hệ thống đề cập Tên phòng thí nghiệm dự kiến phải đệ trình với đầy đủ chi tiết đơn vị thử nghiệm để Giám đốc cơng trình phê duyệt Khơng tiến hành thử nghiệm sơ ngoại trừ trường hợp có giám sát Giám đốc cơng trình hay tư vấn ơng Tồn kết thử nghiệm công Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 72/83 Cơng Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a tác chỉnh sửa phải ghi lại báo cáo thí nghiệm Các thử nghiệm độ an tồn tính chống thấm phải thực theo tiêu chí kỹ thuật theo kế hoạch thử nghiệm mô tả Tiêu chí kỹ thuật Đệ trình báo cáo thử nghiệm chứng nhận theo tiêu chuẩn BS 5368: phần Bao gồm mục sau thử nghiệm thi công cho hệ thống khác thực theo Tiêu chuẩn kỹ thuật này: i) ii) Kết thử nghiệm đối chiếu với thông số chấp thuận Các lưu ý kết luận nhà chuyên mơn cơng tác thử nghiệm Đệ trình hình ảnh ghi lại từ kết thử nghiệm, thiết lập thi cơng mơ hình, phận cấu thành suốt trình lắp ghép, lắp đặt thử nghiệm Cung cấp Bản vẽ thi công duyệt để lưu hồ sơ việc chỉnh sửa cần thiết sau giai đoạn thử nghiệm Các phòng thí nghiệm phải ghi nhận xác đầy đủ tất thay đổi, sửa đổi, bổ sung, vv có liên quan dến vẽ Vào giai đọan hoàn tất thử nghiệm, Bản vẽ lưu ý sửa chữa phải chuyển qua SO 6.3 THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG (VÁCH KÍNH NGỊAI LỚP NHƠM BỌC) 6.3.1 THỬ NGHIỆM KÌN NƯỚC ĐỐI VỚI CỬA SỔ NHƠM KÍNH (thử nghiệm cơng trường) a) Công tác thử nghiệm chỗ cần áp dụng 100% cửa gập lắp kính b) Quy trình phương pháp thử Sau cửa sổ lấp kính, cần tiến hành thử nước để kiểm tra độ kín nước sớm tốt trước tháo bỏ giàn giáo (Lưu ý: Thử nghiệm thực sau tháo dở giàn giáo, khó khăn phải thực vài công tác sửa chữa cần.) Thử xịt nước từ phía bên ngồi tình trạng cửa sổ đóng Nước phun cách sử dụng đầu phun đồng loại B-25 số 6.030 với FPT ½” ( cơng ty Monarch Manufaturing Works) Đầu phun sử dụng với vòi phun nước tưới vườn có KT ¾” đồng thời cung cấp van điều khiển đồng hồ đo áp lực gắn van đầu phun lưu lượng nước từ đầu phun cần điều chỉnh để tạo áp lực nước từ 30-35 p-s-I đầu phun Vòi phun nước liên tục cần phun từ thiết bị phun nêu với sức phun định, vị trí vng góc với đường nối cửa Đầu phun thiết bị di chuyển tay dọc theo mối nối, đường nối nằm ngang vị trí thấp di chuyển dần lên, sau phun theo hướng mối ngang vị trí cao đầu cửa sổ Các đường nối khung cửa sổ phần bê tông xung quanh cần thử nghiệm thời gian phút đoạn đường nối dài 2m, phần khác thử nghiệm thời gian tối thiểu phút cho đoạn nối dài 3m Quan sát tồn thử nghiệm độ kín nước từ bên bề mặt phẳng để kiểm Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 73/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a tra mức độ rò rỉ/ thấm nước 6.3.2 THỬ NGHIỆM NHÚNG NĨNG KÍNH GIA NHIỆT a) Kính có ứng suất bề mặt cạnh gờ 7500 psi cao phải thử nghiệm nhúng nóng nhiệt độ khoảng 275 ºC Thử nghiệm cần tiến hành tâm kính nhiệt độ 275 ºC vòng khoảng b) Số lần nhúng nóng tối thiểu lò sau: Bề dày kính Thời gian nhúng nóng ( phút) 6mm 30 phút 10mm 70 phút 12mm 120 phút 19mm 270 phút c) Cơng suất phát nhiệt lò phần kính thử nghiệm cần theo dõi điều khiển để thực theo yêu cầu nêu d) Thời gian làm lạnh ước khoảng nửa lần thời gian nhúng nóng e) Giữ cho kính thẳng đứng suốt thời gian thử nghiệm, đặt kính cách tối thiểu 25mm f) Mỗi kính (100%) phải trải qua vòng thử nghiệm 6.4 THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG (KHÁC) 6.4.1 THỬ NGHIỆM ĐỘ KÍN NƯỚC CHO VÁCH KÍNH NGỊAI/ TƯỜNG NHƠM KÍNH (thử nghiệm công trường) a) Quy mô: Thử nghiệm công trường 100% cửa sổ nhôm b) Quy trình phương pháp thử nghiệm Sau cửa sổ lấp kính, tiến hành thử nghiệm độ kín nước sớm tốt trước tháo bỏ giàn giáo (Lưu ý: Thử nghiệm thực sau giàn giáo tháo bỏ, khó khăn phải thực việc sửa chữa có) Thử xịt nước từ phía bên ngồi tình trạng cửa sổ đóng Nước phun cách sử dụng đầu phun đồng loại B-25 số 6.030 với FPT ½” (do cơng ty Monarch Manufaturing Works) Đầu phun sử dụng với vòi phun nước tưới vườn có KT ¾” đồng thời cung cấp van điều khiển đồng hồ đo áp lực gắn van đầu phun lưu lượng nước từ đầu phun cần điều chỉnh để tạo áp lực nước từ 30-35 p-s-I đầu phun Vòi phun nước liên tục cần phun từ thiết bị phun nêu với sức phun định, vị trí vng góc với đường nối cửa Đầu phun thiết bị di chuyển tay dọc theo mối nối, đường nối nằm ngang vị trí thấp di chuyển dần lên, sau phun theo hướng mối ngang vị trí cao đầu cửa sổ Các đường nối khung cửa sổ phần bê tông xung quanh cần thử Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 74/83 Cơng Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a nghiệm thời gian phút đoạn đường nối dài 2m, phần khác thử nghiệm thời gian tối thiểu phút cho đoạn nối dài 3m 6.5 6.5.1 ĐỘ DỊCH CHUYỂN CỦA TÒA NHÀ ĐẠI CƯƠNG a) Cần dự phòng cho việc biến dạng chiều ngang lẫn chiều dọc kết cấu độ lún chênh lệch, tác động gió, xà bị võng, tác động lâu dài tượng bê tơng xói mòn Cần dự phòng bổ sung vấn đề cho dung sai bê tơng 6.5.2 CHÊNH LỆCH a) Độ chênh lệch phận móng làm cho kết cấu bị lệch sau thi công xây dựng b) Khoản dự phòng cần thực sau: b.1 Biến dạng ngang vĩnh viễn chênh lệch độ lún: Độ lệch ngang 2mm tầng 1/500 nhịp, tùy theo số lớn 6.5.3 TÁC ĐỘNG CỦA GIĨ a) Độ lệch ngang tối đa tồn kết cấu tòa nhà tải trọng gió 250mm độ lệch ngang tối đa tầng điều kiện 10mm 6.5.4 ĐỘ LỆCH KẾT CẤU THEO CHIỀU DỌC Các phận nâng đỡ tường cửa sổ tiếp tục chịu độ lệch suốt vòng đời tòa nhà biến đổi tải trọng động độ dão cấu trúc bê tơng Cần dự phòng cho thêm độ lêch dọc điểm 1mm không kể khoảng cách 240mm Ngồi ra, cần dự phòng cho tượng cột bị ngắn tầng 3mm 6.5.5 DỊCH CHUYỂN DO NHIỆT ĐỘ a) Cần dự phòng thiết kế tường cửa sổ việc lắp dựng giãn nở co lại nhiệt lượng từ mặt trời nhiệt độ mùa, mức độ từ 0ºC đến 40ºC, nhiệt độ hàng ngày chênh lệch khoảng 10ºC nhiệt độ bên tòa nhà dao động từ 10ºC đến 27ºC Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 75/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a THỰC HIỆN 7.1 ĐẠI CƯƠNG a) Bản vẽ tiêu chí kỹ thuật mơ tả u cầu tối thiểu vật liệu, công tác gia công lắp đặt hạng mục đề nên sử dụng tài liệu hướng dẫn b) Vật liệu, phương pháp gia công, lắp ráp, lắp ghép, đóng chặt, chống đỡ giằng phải theo vẽ thi công duyệt c) Nhà thầu phải tiến hành tất công tác khoan, cắt tarô cần thiết, và/hoặc công tác chuẩn bị khác cho việc thi công xung quanh trường cần thiết để gắn chống đỡ vật liệu d) Nhà thầu phải kiểm tra kết cấu chống đỡ điều kiện mà cơng trình lắp dựng Khơng tiến hành công tác lắp ghép trước điều kiện không thoả đáng khắc phục theo cách thức chấp thuận 7.2 BỐC CHUYỂN SẢN PHẨM a) Đóng gói lưu kho vật tư theo phương pháp tránh làm hư hỏng bề mặt hay nhiểm bẩn, cong, gãy hay làm yếu kết cấu b) Thay vật tư hư hỏng qúa trình gia cơng, vận chuyển tàu, lưu kho hay lắp dựng Bảo vệ vật tư lắp đặt tránh nhiểm bẩn hư hỏng 7.3 CÔNG TÁC LẮP DỰNG 7.3.1 DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠM THỜI a) Nhà thầu phải chịu hồn tồn trách nhiệm cơng tác lắp dựng cửa sổ hệ thống khác theo hợp đồng này, đồng thời cung cấp tất dịch vụ kỹ thuật tạm thời cần thiết khác công trường để tiến hành công việc, lao động cho việc bốc dỡ vật tư, lưu kho bên ngồi cơng trường, nâng/cẩu, loại giàn giáo đặc biệc khác, v.v b) Nhà thầu cần lưu ý đến không gian lưu kho hạn chế phương tiện chất dỡ vật tư công trường 7.3.2 ĐẠI CƯƠNG a) Nhà thầu cần phối hợp tồn trình tự lắp đặt theo kế hoạch quy trình b) Nhà thầu phải kiểm tra kích thước tất lỗ hở kết cấu tồn cửa sổ & mái hắt cơng trường c) Tất phận cấu kiện phải lắp đặt theo vẽ thi công duyệt Cung cấp lao động, vật liệu, cần trục, phụ kiện, công tác giám sát cần thiết để lắp dựng tường hồn chỉnh Đặt cao độ thẳng đứng, vng góc độ cao phù hợp đồng thời được bố trí hàng với tấ tcả cơng việc kế cận Tất Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 76/83 Cơng Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a phận phải neo chặt theo thông tin chi tiết chấp thuận Trám kín mối nối cơng việc phần điểm nối với công tác thi công kế cận d) Nhà thầu phải cung cấp tất bu lơng, góc, chốt, neo, v.v cần thiết chơn vào kết cấu bê tơng Tồn công tác bê tông bao gồm sàn tầng trệt, phần sàn dựng đứng lên, phần sàn sụt xuống tường phòng hộ, v.v phải Nhà thầu thực e) Điều phối công tác lắp dựng theo yêu cầu cẩu trục thiết bị khác bao gồm phần nối neo đẩy với phần sàn f) Không lắp đặt thành phần cấu kiện bị phát có khiếm khuyết mặt bao gồm thành phần bị biến dạng, cong vênh, sứt mẻ, trầy xước bể vỡ, kể phần kính bị hỏng phần gờ Di dời thay phận bị hư hỏng q trình lắp đặt sau trước thời điểm nghiệm thu cuối g) Không cắt bỏ, tỉa gọn hàn thành phần cấu kiện trình lắp dựng theo cách gây tổn hại cho phần hoàn thiện, giảm cường độ, gây khơng hồn thiện tạo khiếm khuyết cho tính động phần tường có cửa sổ Trả lại xưởng gia công phần cấu kiện cần thay có thể, thay phần h) Tất chắn nước cần thiết phải lắp đặt để thoát nước từ lỗ hỗng phần lắp đặt.Tấm chắn nước phải lắp đặt cho không bị di dời, không tạo tiếng ồn i) Tất thành phần thép tiếp xúc với độ ẩm bên có, cần sơn lớp sơn chống vàng urethane bên cạnh lớp sơn lót kẽm crom j) Tồn bề mặt nhôm tiếp xúc với phần nề phải tiếp nhận lớp phủ bitumin bảo vệ lớp sơn kẽm crơm Tồn nhơm tiếp xúc với kim loại khác phải bảo vệ vật liệu không bị rỗ không thấm nước neoprene tránh tượng điện phân k) Toàn thành phần kim loại bên lộ phần cửa sổ phải thiết kế, gia công lắp đặt theo cách thức cho chúng tạo phẳng dễ nhận thấy nhìn từ góc Không để phần biến dạng, gợn sóng, “oil-canning” Trong trường hợp phần phẳng kim loại cần có giải thích cách đo lường, phần phải thực cách đo tính tốn độ dốc hai điểm bề mặt nhô cách 3cm Nếu độ dốc vượt 1% từ mặt phẳng danh định bề mặt, đo nhiệt độ xung quanh 220C điều kiện họat động nào, bề mặt phải điều chỉnh thay theo yêu cầu l) Lỗ thoát nước, lỗ thơng gió lỗ nước mưa phải bố trí cách kín đáo vị trí cho khơng làm biến màu, tạo thành đường sọc tạo dấu phần cửa sổ m) Các phận lắp đặt phải giữ cách hợp lý để không “xê dịch” di chuyển khỏi vị trí thiết kế n) Tất chốt cài thép phải gắn cố định vào kết cấu đặt hàng o) Tất chốt phụ kiện thép phải mạ kẽm tiếp nhận lớp sơn chống ăn mòn Tồn thép phải mạ kẽm tiếp nhận hai lớp sơn lót kẽm crôm, lớp Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 77/83 Cơng Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a quét xưởng lớp quét trường phần hư hỏng lớp sơn quét xưởng Toàn thành phần thép tiếp xúc với ẩm bên ngồi có phải tiếp nhận lớp sơn phủ urethane không nhuộm vàng với lớp sơn phủ mạ kẽm lớp lót sơn kẽm crơm Tồn phần hàn trường phần thép cần sơn hai lớp lót trường, cách sử dụng củng loại sơn lót cơng tác chuẩn bị bề mặt giống xưởng Trường hợp bề mặt mạ kẽm, chỗ hàn phải xử lý quy trình mạ kẽm nguội trường chấp thuận (chẳng hạn Ferraloy, Galvaloy) p) Khi thiết kế cần phần kim loại động, phần phải để riêng sơn phủ xử lý để đảm bảo chuyển động phù hợp mà không gây tiếng động q) Việc cách ly vật liệu cần thiết phải thực nhằm tránh tượng điện phân phần kim loại tiếp xúc với kim loại Toàn bề mặt kim loại bên tiếp xúc với bề mặt xây, vữa bê tông phải phủ lên lớp sơn bitumin với độ bao phủ tối thiểu 1lít/m2 r) Cần sử dụng chất trám siilicon cho mối nối dễ bị di dịch chuyển phần lắp kính theo dẫn nhà sản xuất chất trám Bề mặt tiếp nhận chất trám phải chuẩn bị thích hợp, làm vệ sinh sơn lót đồng thời chất trám dư thừa phải loại bỏ khỏi bề mặt hoàn thiện Mối nối trám phải gọt gọn làm nhẵn bề mặt Màu sắc chất trám lộ phải Tư vấn kiến trúc phê duyệt 7.3.3 CHỐT a) Nhà thầu cần cung cấp lắp đặt chốt neo chôn vào bê tông Nhà thầu phải chịu trách nhiệm việc kiểm tra khung nhà vị trí xác để gắn bu lơng góc trường Sau đổ bê tơng, vị trí xác neo phải nhà thầu kiểm tra lại trái ngựoc lệch hàng cần báo cáo với Kiế trúc sư sau phát để thực việc điều chỉnh b) Nhà thầu phải thực việc chỉnh sửa cấn thiết dây neo buộc cho phù hợp với điều kiện khác phần gia cố thép trường mà khơng tính thêm chi phí 7.3.4 CƠNG TÁC HÀN a) Công tác hàn thép phải thực theo kiến nghị Hiệp Hội Hàn Hoa Kỳ (American Welding Society) Công tác hàn thép phải thực thợ lành nghề kiểm tra lực qua thử nghiệm nêu Quy định American Welding Society, quy định tương đương nước b) Nhà thầu đệ phải trình Hồ sơ chứng nhận tất thợ hàn thuê thực Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhôm Bọc Trang 78/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a công việc để phê duyệt c) Phần hàn mẫu phải kiểm tra Tứ vấn kiến trúc/ Kỹ sư kết cấu để phê duyệt d) Toàn công tác hàn phải thực que hàn điện và/hoặc phương pháp nhà cung cấp vật liệu hàn kiến nghị Loại, kích cỡ khoảng cách mối hàn phải thể vẽ thi công duyệt Vật liệu phương pháp hàn khơng gây tình trạng cong vênh, màu gây hiệu ứng ngược mặt cắt phần hoàn thiện cửa sổ lộ e) Phải loại bỏ bụi hàn oxit hàn vương vải bề mặt lộ Tất chỗ hàn lộ phải hoàn thiện cho tương xứng phù hợp với kim loại gốc kế cận trước quét lớp hoàn thiện sau 7.3.5 CƠNG TÁC LẮP KÍNH a) Chi tiết cơng tác lắp kính phải cho phép thay kính từ phần bên tòa nhà sau thi cơng lần đâu, khơng bỏ miếng đệm, thay kính kích cỡ danh định kính ngun thuỷ, đồng thời khơng cần phải cắt bỏ phận khung cửa Kính tường lửng thay từ bên ngồi Kính nhìn hỗ trợ silicon thay từ bên ngồi và/hoặc bên tùy theo cơng tác lắp đặt b) Tồn kính phải ngun Khơng sử dụng kính mẫu cho tồ nhà Kính phải loại có chất lượng theo quy định với gờ cắt góc sắc Kiểm tra tồn ánh sáng kính trước lắp đặt Khơng lắp kính bị lỗi kính có lớp phủ trám bị hỏng c) Bảo vệ kính để tránh bị hư phần gờ vào thời điểm trình vận chuyển, lắp đặt vận hành nhà Việc làm vỡ kính thời gian bảo hành xem hình thức vật liệu tay nghề thi công bị lỗi (do hư phần cạnh gờ) đựoc biết hành động phá hoại nguyên nhân khác không liên quan đến vật liệu tay nghề thi cơng d) Kính phải bố trí nơi khơ ráo, thống khí Hạn chế việc vận chuyển kính, đồng thời tồn kính phải bảo vệ cẩn thận tránh bị vấy bẩn tụ nước e) Trước đặt kính cần kiểm tra kích thước phù hợp độ vng góc khung cửa Điều chỉnh kích cỡ khung cửa và/hoặc kính theo yêu cầu nhằm đáp ứng yêu cầu quy định f) Di dời thay phần chặn quét chất trám theo u cầu để lắp đặt kính hồn chỉnh Các chi tiết cơng tác lắp đặt kính phải cho phép thay kính từ bên tồ nhà sau thời gian thi cơng g) Hỗn cơng tác lắp kính lên lỗ hở bị che đậy trình thi cơng Cơng tác lắp kính cho lỗ hở thực sau di dời phần che đậy h) Tháo bỏ tất lớp phủ bảo vệ tạm thời trước lắp kính i) Lau túi lắp kính trước đặt kính bao gồm lỗ rãnh nước Dung mơi phải phù hợp với nhơm, kính cơng tác lắp kính vật liệu trám j) Làm vệ sinh, sơn lót che phủ mối nối kết cấu silicon ngày qt silicon lên k) Cơng tác lắp kính nói chung phải hoàn thành từ bên nhà Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 79/83 Cơng Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a l) Hệ thống lắp kính cho cửa sổ điển hình phải thiết đầu cuối cách sử dụng miếng đệm loại khoá kéo cao su neoprene đặc m) Việc bắt ốc cơng tác lắp kính, khoảng hở gờ khoảng hở phần mặt phải giữ theo hướng dẫn nhà sản xuất kính n) Kính phải đặt hai khối lắp đặt/miếng đỡ neoprene điểm phần tư (quarter prints) cho hệ thống lắp kính thơng thường o) Kính phải chặn giữ thích hợp để tránh tình trạng “cong vênh” p) Đối với hệ thống lắp kính thơng thường, lỗ hổng phần gờ khung kính phải nước Mỗi chỗ nước phải bố trí điểm khối đỡ kính Lỗ nước phải phù hợp để tháo nước q) Bản vẽ thi công phải nêu rõ chấp thuận chi tiết lắp kính nhà sản xuất kính r) Thay kính bị vỡ ố màu, hư phần cạnh gờ bề mặt s) Cung cấp tất bảo vệ tạm thời lắp kính t) Kẹp kính tạm thời q trình xử lý silicon kết cấu Sau xử lý xong, tháo bỏ chỗ hở trám silicon u) Che đậy kính nhơm q trình qt silicon kết cấu Lấy che che đậy sau cà chất trám v) Chất trám lắp kính lộ phải sử dụng cho bề mặt đường gờ chất trám làm nghiêng nước từ kính ngồi Tất bề mặt chất trám lộ thiên phải mài nhẵn w) Tất cơng tác lắp loại kính gia nhiệt sử dụng theo hợp đồng phải “được thử nghiệm nhúng nóng” biện pháp kiểm soát chất lượng nhà sản xuất / gia cơng kính nhằm giảm thiểu khả vỡ kính tự phát Giấy chứng nhận thử nghiệm tuân thủ phương pháp quản lý chất lượng xác nhận kính tuân thù tiêu chuẩn liên quan phải trình nộp trước bắt đầu thực công việc theo hợp đồng 7.3.6 TRÁT VỮA LỎNG a) Công tác trát vữa chống thấm quanh khung cửa phải loại “Fosroc Renderoc HB40” quét lớp phủ hồ xi măng Sealotak SBR dày tối thiểu 150mm dọc theo cạnh gờ khung cửa sổ tất xung quanh mặt mặt cửa sổ theo Bản vẽ, sử dụng vật liệu tương đương duyệt b) Nhà thầu phải tuân theo tiêu chí kỹ thuật phương phát quét nhà sản xuất 7.3.7 QUÉT CHẤT TRÁM VÀ MIẾNG ĐỆM a) Phải cung cấp chất trám miếng đệm vị trí thể vẽ yêu cầu công tác lắp vĩnh viễn chịu thời tiết cho vị trí cách sử dụng phải thực nêu vẽ Tại vị trí cần thiết lại khơng nêu rõ phải loại kiến nghị Thầu phụ phê duyệt Giám đốc công trinh b) Bảo vệ tất tránh bị ố màu bề mặt kế cận không tiếp nhận chất trám cách che phủ và/hoặc phương pháp khác Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhôm Bọc Trang 80/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a c) Mối nối bề mặt mối nối phải sẽ, khơ khơng bị dính vật liệu gây hiệu ứng ngược cho công tác trám và/ chất trám vật liệu đệm d) Quét chất trám vật liệu đệm điều kiện Nhà sản xuất đề nghị Sơn lót tồn bề mặt để tiếp nhận chất trám miếng đệm hướng dẫn khác Không sử dụng chất trám, bắt đầu đông đặc lại công-ten-nơ chất trám hạn sử dụng nhà sản xuất e) Trám liên tục hoàn chỉnh tất mối nối chất trám, tạo thành đường gờ tinh xảo, đồng có hình lòng chảo Hồn thiện phần vật liệu phẳng so với bề mặt kế cận thể khác vẽ Toàn bề mặt trám phải mài nhẵn f) Chất trám phải tương thích với phần hoàn thiện lựa chọn cho khơng làm ố bề mặ hồn thiện đánh bóng g) Thầu phụ phải tạo quy trình lắp đặt nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất trám quét lên bề mặt chuẩn bị phù hợp Cần đệ trình biện pháp thi cơng bước Chỉ sử dụng bàn chải cọ để quét h) i) j) Chất trám đa thành phần phải trộn máy trường sử dụng “pot-life” thường khác với nhiệt độ độ ẩm xung quanh Phải theo dẫn nhà sản xuất Chỉ cơng nhân đào tạo đặc biệt có tay nghề cao quét chất trám Bề mặt kế cận phải che phủ băng keo dính che phủ không bị ố màu phù hợp Chất trám phải chế tạo để trám mối nối tạo bề mặt hồn thiện nhẵn mịn 7.4 ĐĨNG GĨI, LƯU KHO VÀ BẢO VỆ VẬT TƯ a) Tất dụng cụ, vật liệu, thành phần phụ kiện phải: Được chuyển đến cơng trường tình trạng Đóng gói bảo vệ phù hợp tránh bị hư hỏng chuyển giao, thời tiết cấu trường hợp khác Khi vật liệu cần giữ hộp đóng gói có miếng phủ, băng keo lớp phủ bảo vệ cần sử dụng b) Bất hạng mục bị hư hỏng trình vận chuyển bị loại bỏ thay mà khơng tính thêm chi phí cho Chủ đầu tư đồng thời hạng mục bị loaịi bỏ không xem nguyên nhân để gia hạn thời gian c) Trường hợp thành phần phụ kiện có xuất xứ bên Việt Nam: Toàn hạng mục thành phần phụ kiện phải đóng gói chặt đầy đủ để vận chuyển an toàn, với quan tâm mức đến điều kiện thời tiết Nhà thầu phải, vào thời điểm gởi kiện hàng càc thành phần phụ tùng, cung cấp cho Giám đốc cơng trình ba bản, danh mục đóng gói Vận đơn bao gồm tờ khai đầy đủ kiện hàng gởi, với thông tin chi tiết kích thước, trọng lượng, dung tích, nhãn hiệu gởi giá trị tương đối kiện hàng Tiêu chuẩn Anh 1133 Phần bổ sung, quy định có tính so sánh chấp thuận khác, phải sử dụng hướng dẫn cần thiết tiêu Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 81/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a chuẩn đóng gói kiện hàng Tất nhhững phần sáng, đánh bóng mạ phải xử lý chất chống gỉ phù hợp 7.5 BẢO VỆ VÀ LÀM VỆ SINH a) Nhà thầu phải đảm bảo tất thành phần phải bảo vệ đầy đủ sau: Bên i Phần bảo vệ lớp màng plastic để vận chuyển tất phân khung nhơm thép lộ ngồi ii Nhà thầu phải cung cấp chắn bảo vệ nhằm tránh tình trạng nước mưa chảy vào phận cửa sổ Bên i Màng nhựa để vận chuyển tất khung thép nhôm lộ thiên ii Tấm treo polythen loại công suất lớn phải lắp đặt sau lắp kính để tránh bị hư hỏng đơn vị thi công khác b) Trong trình sau lắp đặt sở cửa sổ, Nhà thầu phải bảo vệ bề mặt bên bên ngồi cơng trình đồng thời sơn phủ theo Kế hoạch Bảo vệ c) Trước ngày Hồn thành thực tế Hợp đồng chính, Nhà thầu chịu tránh nhiệm cung cấp cần thiết phù hợp để bảo vệ cửa sổ công việc khác không bị hư hỏng hoạt động thi công khác trường d) Vào thời điểm Giám đốc công trinh hướng dẫn, Nhà thầu phải tháo bỏ toàn lớp băng dán lớp phủ bảo vệ, hoàn thiện phần bị hư hỏng nào, lau bề mặt kính kim loại chất làm thích hợp, điều chỉnh lần cuối tất khung kính trượt mở được, v.v phần cứng đồng thời bàn giao tồn cơng tác lắp kính tình trạng tốt đạt hài lòng Tư vấn kiến trúc e) Nhà thầu phải đảm bảo có đủ dự trữ cho loại kính khác sử dụng cơng trình hợp đồng nhằm mục đích thay kính bị vỡ sau thơng báo Nếu có tranh cãi người chịu trách nhiệm việc vỡ kính vấn đề dàn xếp sau thay kính xong f) Các lỗ hở lắp kính phải định rõ băng dính cờ cảnh báo gắn chất kết dính khơng ố màu phương tiện khác phù hợp với khung lỗ hở Băng dính cờ cảnh báo khơng tiếp xúc với kính g) Chọn phương pháp làm vệ sinh giúp có bề ngồi đồng màu sắc màu sắc hoa văn ổn định vật liệu để lộ bị hao mòn thời tiết bị lão hóa ngồi Phương pháp làm phải phù hợp với hướng dẫn nhà sản xuất vật liệu Khơng sử dụng chất mài mòn để làm bề mặt trường hợp Cần cẩn thận trình làm vệ sinh nhằm tránh gây vết xước lên bề mặt mạt đá mài Di dời thay kính bị hỏng vỡ, nguyên nhân gì, vật liệu quy định đến ngày nghiệm thu cơng trình h) Trong trình lắp đặt, Nhà thầu phải di dời theo định kỳ khỏi khu vực thi cơng tồn rác rến, vật liệu dư thừa dụng cụ thiết bị không sử dụng công tác đền điểm tập trung để sau nhà thầu khác mang khỏi công trường Khi kết thúc cơng tác lắp đặt, cần giữ gìn khu vực tình trạng Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 82/83 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a i) Cửa sổ kính phải che chắn khơng bị dính bụi hàn vương vãi, sơn phun chống cháy, bê tông, nước vôi xây chứa kiềm, sơn chất độc hại khác Bất chỗ vấy bẩn phải làm triệt để Thiết kế chắn bảo vệ phải tạo thơng thống thích hợp kính chắn bảo vệ đồng thời khơng tạo ứng suất nhiệt kính Trong trường hợp không để chắn bảo vệ tiếp xúc với kính j) Sau hồn thành cơng việc, tồn phần bảo vệ cần phải di dời bề mặt lộ thiên cơng trình phải lau khơng bị dính vết bẩn, vết xước trầy xước, đạt hài lòng Tư vấn kiến trúc Bất thiệt hại bề mặt hoàn thiện phải sửa chữa mà khơng tính thêm chi phí cho Chủ đầu tư k) Việc đánh dấu giao hàng nhà sản xuất kính chất kết dính nhãn hiệu nhà sản xuất phải thực vật liệu axit nhẹ trung tính Trong trường hợp nào, vật liệu khơng kiềm; việc làm ố/mù kính vật liệu kiềm dẫn đến việc phần kính bị loại bỏ l) Sau lắp kính, tồn phần đánh dấu nhãn phải dỡ bỏ cách cẩn thận tồn Sau khơng đánh dấu dan loại nhãn lên mặt kính m) Trước bàn giao nhà theo dẫn Giám đốc cơng trình, Nhà thầu phải tiến hành điều chỉnh lần cuối tồn hệ thống thơng gió, làm bề mặt theo yêu cầu nhằm loại bỏ chất ăn mòn Sau kết thúc việc thi công, cần tiến hành lau cửa sổ bên bên ngồi đạt mức độ hài lòng Giám đốc cơng trình Xác minh văn chất làm phù hợp với nhôm, thép không gỉ, lớp phủ kính, vật liệu đá, vật liệu lắp kính chất trám *** Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính, Lớp Nhơm Bọc Trang 83/83 ... thiện bề mặt bề dày 5) Việc bố trí phận kết nối 6) Chi tiết tất kẹp giữ, mối nối trường song với song, song với cửa sổ con, mối nối ngang phận tường cấu kiện chôn ngầm vào kết cấu 7) Hệ thống... dựng Cao ốc Hiệp Hội Hàn Hoa Kỳ (the American Welding Society) ấn hành 3) Tiêu chí kỹ thuật cho Kết cấu Hợp kim nhôm Hiệp Hội Nhôm (Aluminium Association (AA)) ấn hành Ngày 29 Tháng 05/06 Tài liệu... Vật tư (the American Society for Testing and Materials (ASTM)) ấn hành 6) Các tài liệu nêu Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hoá (International Organisation for Standardization (ISO) 7) Tiêu chuẩn công
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 cua so nhom, vach kinh, lop boc nhom , 08 cua so nhom, vach kinh, lop boc nhom , 1 NỘI DUNG CÔNG VIỆC, 2 TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG, 6 HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH (KHI ĐƯỢC TRAO HỢP ĐỒNG), VẬT LIỆU, SẢN PHẨM VÀ PHẦN HOÀN THIỆN, CỬA SỔ NHÔM, LÁ SÁCH, CHỚP, CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ, CÁC YÊU CẦU KẾT CẤU & THỬ NGHIỆM THI CÔNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm