www thuvienhoclieu com giao an sinh 10 ca nam ptnl

116 106 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 09:51

www.thuvienhoclieu.com Ngày soạn:18/08/2018 Ngày dạy:20,27/08/2018 PHẦN MỘT Tuần 1,2( tiết 1,2) GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I/MỤC TIÊU: 1-Kiến thức: - Học sinh phải giải thích nguyên tắc tổ chức thứ bậc giới sống có nhìn bao qt giới sống - Giải thích tế bào lại đơn vị tổ chức nên giới sống - Trình bày đặc điểm chung cấp tổ chức sống 2-Kỹ năng: - Kỹ hợp tác nhóm làm việc độc lập, kỹ phân loại, nhận dạng - Rèn luyện tư hệ thống rèn luyện phương pháp tự học 3-Thái độ: -Chỉ giới sống đa dạng lại thống -Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học -Liên hệ sử dụng tiết kiệm lượng để bảo vệ môi trường 4-Định hướng phát triển lực: Hợp tác nhóm , lực tự học , giải vấn đề II/THIẾT BỊ , TÀI LIỆU DẠY HỌC: -Tranh vẽ Hình 1- SGK hình ảnh liên quan đến học mà HS GV sưu tầm: Tế bào, cấu tạo lông ruột, cấu tạo tim, hệ sinh thái -Phiếu học tập số 1: Đặc điểm cấp tổ chức sống -Phiếu học tập số : Bảng ghép cấp tổ chức sống với đặc điểm III/PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Nghiên cứu SGK, quan sát tranh, thảo luận nhóm,vấn đáp sử dụng phiếu học tập IV/KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Nhấn mạnh đến đặc điểm chung cấp tổ chức sống, đặc biệt hệ mở, tự điều chỉnh V/TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : Tiết A KHỞI ĐỘNG (5 phút) GV khái quát nội dung môn học sinh học cấp THPT nội dung, cách học môn sinh học lớp 10 GV cho HS quan sát tranh tế bào, cấu tạo lông ruột, cấu tạo tim, hệ sinh thái hỏi: - Các tranh gợi cho em suy nghĩ gì? - Các sinh vật khác trái đất có đặc điểm chung nhất? B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: Vật chất sống phân tử, đặc biệt quan trọng axit nucleic, axit amin,…nhưng sống thể có tế bào, giới sống tổ chức theo cấp từ đơn giản đến phức tạp GV cho HS quan sát tranh tế bào, cấu tạo lông ruột, cấu tạo tim, hệ sinh thái hỏi: - Các tranh gợi cho em suy nghĩ gì? - Các sinh vật khác trái đất có đặc điểm chung nhất? HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com ? Bằng kiến thức thực tế em cho biết sinh vật khác với vật vô sinh điểm nào? GV Cho HS quan sát tranh hình SGK, tìm hiểu cấp tổ chức giới sống ?Em nêu tên cấp tổ chức giới sống từ thấp đến cao? Trong cấp bản, cấp trung gian? HS tham khảo SGK, quan sát hình trả lời ?Bằng kiến thức học em giải thích khái niệm tế bào, mơ, quan, hệ quan ?Trong cấp tổ chức bản, cấp nhất? sao? (Vì tế bào chứa đầy đủ dấu hiệu đặc trưng sống trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản) ? học thuyết tế bào cho biết điều gì? -Thuyết tế bào: Mọi thể sống cấu tạo từ hay nhiều tế bào tế bào sinh cách phân chia tế bào GV :Sự đa dạng cấp tổ chức sống  đa dạng sinh học GV chuyển mục: Tuy giới sống đa dạng bao gồm tổ chức sống khác song mang đặc điểm chung Lhệ :?Đa dạng sinh học gì? Làm để bảo vệ đa dạng sinh học ? GV : Khai thác hợp lí ,sử dụng tiết kiệm lượng than đá ,dầu mỏ…nhằm bảo vệ môi trường ? Nguyên tắc thứ bậc gì? ? Thế đặc điểm trội? Cho ví dụ? ?Đặc điểm trội đâu mà có? ? Đặc điểm trội đặc trưng cho thể sống gì? GV Giải thích thêm - Nguyên tắc thứ bậc: nguyên tử → phân tử → đại phân tử - Tính trội: tế bào thần kinh khơng có đặc điểm hệ thần kinh GV giảng giải: Cơ thể sống hình thành tiến hố tương tác vật chất theo quy luật lý hoá chọn lọc tự nhiên sàng lọc qua hàng triệu năm tiến hoá Củng cố: (4ph) - Cho HS đọc lại phần kết luận SGK - Sử dụng câu hỏi 1, SGK để củng cố kiến thức cho HS Hướng dẫn học nhà: (1ph) - Học trả lời câu hỏi SGK - Xem trước phần lại Tiết 2: 1-Ổn định tổ chức lớp:(1ph) I/ CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG (10ph) - Thế giới sinh vật chia thành cấp tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: Tế bào, thể, quần thể, loài, quần xã hệ sinh thái- sinh - Cấp tổ chức đơn vị cấu tạo nên thể sinh vật -Cấp tổ chức trung gian: phân tử, đại phân tử, bào quan, mô, quan, hệ quan II/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CẤP TỔ CHỨC SỐNG: 1.Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: (25ph) - Nguyên tắc thứ bậc: Là tổ chức sống cấp làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp - Đặc điểm trội: Là đặc điểm cấp tổ chức hình thành tương tác phận cấu tạ o nên chúng Đặc điểm khơng thể có cấp tổ chức nhỏ - Đặc điểm trội đặc trưng cho giới sống là: Trao đổi chất lượng, sinh trưởng phát triển, sinh sản cảm ứng, khả tự điều chỉnh cân nội môi, tiến hố thích nghi với mơi trường sống Tiết 2: www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com 2-Kiểm tra cũ: (4 ph) a) Nêu cấp tổ chức sống sinh giới? b)Trình bày đặc điểm chung cấp tổ chức sống bản? Đáp án: a)Các cấp tổ chức sống tổ chức sống bao gồm: Tế bào, thể, quần thể, quần xã hệ sinh thái Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc b) Đặc điểm Hệ thống mở tự điều chỉnh chung: Thế giới sống liên tục tiến hoá 3-Giảng mới:(35ph) GV nêu vấn đề: GV: Cơ thể sống muốn tồn sinh trưởng, phát triển…thì phải nào? GV: Nếu trao đổi chất khơng cân đối thể sống làm để giữ cân bằng? (uống rượu nhiều…) ?Vậy hệ thống mở gì? ?Sinh vật với mơi trường có mối quan hệ nào? Trao đổi nhóm trả lời: -Động vật lấy thức ăn , nước uống từ môi trường thải chất cặn bã môi trường -Môi trường biến đổi( Thiếu nước )  Sinh vật bị giảm sức sống dẫn đến tử vong -Sinh vật phát triển làm số lượng tăng  môi trường bị phá huỷ ? Tại ăn uống khơng hợp lí dẫn đến phát sinh bệnh? ? Cơ quan thể người giữ vai trò chủ đạo điều hồ cân nội mơi? ? Nếu cấp tổ chức sống không tự điều chỉnh cân nội mơi điều xảy ? HS thảo luận nhóm nêu ví dụ minh hoạ: +Trẻ em ăn nhiều thịt không bổ sung rau dẫn đến béo phì +Trẻ em thiếu ăn dẫn đến suy dinh dưỡng +Hệ nội tiết, hệ thần kinh điều hoà cân thể HS trao đổi nhóm, vận dụng kiến thức thực tế trả lời: +Cơ thể không tự điều chỉnh bị bệnh +Luôn ý tới chế độ dinh dưỡnghợp lí điều kiện sống phù hợp ? Vì sống tiếp diễn liên tục từ hệ sang hệ khác? ? Tại tất sinh vật cấu tạo từ tế bào? ? Vì xương rồng sống sa mạc có nhiều gai nhọn? 2.Hệ thống mở tự điều chỉnh: (20ph) - Hệ thống mở: Sinh vật cấp tổ chức không ngừng trao đổi vật chất lượng với môi trường Sinh vật không chịu tác động mơi trường mà góp phần làm biến đổi môi trường - Khả tự điều chỉnh : Mọi cấp tổ chức sống có chế tự điều chỉnh đảm bảo trì điều hòa cân động hệ thống giúp tổ chức sống tồn phát triển 3.Thế giới sống liên tục tiến hoá: (15ph) - Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ truyền thông tin ADN từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com ? Do đâu sinh vật thích nghi với mơi trường? sang hệ khác.Do Trên sở câu hỏi gợi ý giáo viên HS sinh vật trái đất có chung vận dụng hiểu biết thân trao đổi với nguồn gốc bạn bè để trả lời câu hỏi - Sinh vật ln có chế phát - Từ nguồn gốc chung đường phân ly tính sinh biến dị, di truyền chọn lọc trạng tác dụng chọn lọc tự nhiên trải qua tự nhiên không ngừng tác động để giữ thời gian dài tạo nên sinh giới ngày lại dạng sống thích nghi Dù có GV GD môi trường:: Môi trường sinh vật có chung nguồn gốc sinh vật mối quan hệ thống ,giúp cho tổ chức sống tiến hóa theo nhiều hướng khác tồn tự điều chỉnh tạo nên giới sống đa ? Làm để bảo vệ môi trường? (Chống lại dạng phong phú hành vi gây biến đổi ô nhiễm môi trường) - Sinh vật không ngừng tiến hoá C LUYỆN TẬP: (3 phút) -HS đọc kết luận SGK trang -GV treo phiếu học tập số đề nghị HS thực ghép nội dung cột (1) với cột(2) cho phù hợp ghi kết vào cột (3) CÁC CẤP TỔ CHỨC ĐẶC ĐIỂM (2) KẾT SỐNG (1) QUẢ (3) Tế bào a) Cấp tổ chức cao lớn hệ sống 1… gồm tất hệ sinh thái khí quỷên, thuỷ quyển, địa Cơ thể b) Cấp tổ chức sống gồm sinh vật môi trường 2… sống chúng, tạo nên thể thống c) Cấp tổ chức sống gồm nhiều quần thể thuộc Quần thể loài khác chung sống 3… vùng địa lí định d) Đơn vị tổ chức sống Quần xã e) Cấp tổ chức sống riêng lẻ, độc lập, có cấu tạo 4… Hệ sinh thái từ quan hệ quan 5… g) Cấp tổ chức sống gồm nhiều cá thể thuộc Sinh loài, tập hợp sống chung với 6… vùng địa lí định Đáp án: 1.d; 2.e; 3.g; 4.c; 5.b; 6.a D VẬN DỤNG, MỞ RỘNG: - Học trả lời câu hỏi SGK - Ôn tập ngành động vật, thực vật học RÚT KINH NGHIỆM: Cho HS cấp tổ chức sống cấp trung gian, cấp cấp bản? Vì Ngày soạn:02/09/2018 Ngày dạy:06/09/2018 Tuần 3( tiết 3) Bài CÁC GIỚI SINH VẬT I/MỤC TIÊU: 1-Kiến thức: www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com - Học sinh phải nêu khái niệm giới - Trình bày hệ thống phân loại sinh giới (hệ thống giới) - Nêu đặc điểm giới sinh vật (giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật) 2-Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ thu thập xử lí thông tin từ SGK ( qua kênh chữ kênh hình ), bước đầu rèn luyện lực tự học - Rèn luyện kỹ khái quát hoá kiến thức - Vẽ sơ đồ phát sinh giới thực vật ,giới động vật 3-Thái độ: - Sinh giới thống từ nguồn gốc chung - Thấy trách nhiệm phải bảo tồn đa dạng sinh học 4- Định hướng phát triển lực: - Rèn luyện kỹ quan sát, đánh giá thơng qua hình ảnh, mẫu vật - Hình thành lực tư duy, sáng tạo: thơng qua việc hệ thống phân loại giới theo sơ đồ - Hình thành lực tự học thơng qua nội dung học II/THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC: - Tranh phóng to hình 2/ SGK - Tranh ảnh đại diện sinh giới - Phiếu học tập số 1: Đặc điểm giới sinh vật PHIẾU HỌC TẬP SỐ Các giới sinh vật Đặc điểm Đại diện nhóm sinh vật Khởi sinh Nguyên sinh Nấm Thực vật Động vật ĐÁP ÁN PHT Các giới sinh Đặc điểm Đại diện nhóm sinh vật vật Khởi sinh - Nhân sơ, đơn bào bé nhỏ, kích thước 1-5 Vi khuẩn micromet Nguyên sinh - Cơ thể đơn bào đa bào, có sắc tố quang Tảo, nấm nhầy, ĐV hợp, quang tự dưỡng nguyên sinh Nấm - Nhân thực, đơn bào đa bào dạng sợi Nấm men, nấm sợi, nấm Thành tế bào chứa kitin đảm -Sinh sản hữu tinh, vơ tính (nhờ bào tử) - Sống dị dưỡng:Hoại sinh, kí sinh,cộng sinh Thực vật - Cơ thể đa bào phức tạp, thành tế bào Rêu, quyết, hạt trần, hạt xenlulozo, sống tự dưỡng quang hợp, kín - Sống cố định, cảm ứng chậm Động vật - Cơ thể đa bào phức tạp, sống dị dưỡng, di Thân lỗ, ruột khoang, chuyển, phản ứng nhanh với mơi trường giun dẹp, giun tròn, giun đốt, thân mềm, chân khớp, da gai động vật có dây sống www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com PHIẾU HỌC TẬP SỐ Dán tên loài sinh vật cụ thể thuộc giới theo bậc phân loại giới KHỞI SINH NGUYÊN SINH NẤM THỰC VẬT ĐỘNG VẬT KHỞI SINH Vk lam, Vk mêtan ĐÁP ÁN PHT NGUYÊN SINH NẤM Tảo lục đơn bào, Nấm men, nấm tảo xoắn, nấm đảm, nấm sợi nhầy, trùng roi, trùng đế giày THỰC VẬT Rêu, dương xỉ, thơng, xồi, cam, chanh, cốc, me ĐỘNG VẬT Sứa, thủy tức, san hơ, bò, lợn, hổ, sư tử III/PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nghiên cứu SGK, quan sát tranh, thảo luận nhóm IV/KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Nắm đặc điểm hệ thống phân loại giới Whittaker Margulis đặc điểm giới V/TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC : A Hoạt động khởi động GV:VD Một đậu, bò, trùng đế giày, chó, rêu, vi khuẩn, nấm đảm, nấm nhầy Các loại thuộc thuộc giới sinh vật nào? HS : trả lời-> GV dẫn dắt vào H.Hệ thống mở tự điều chỉnh gì? H.Tại sinh vật trái đất có chung nguồn gốc tổ tiên ngày lại đa dạng phong phú vậy? Đáp án: a)Hệ thống mở: Sinh vật cấp tổ chức không ngừng trao đổi vật chất lượng với môi trường Sinh vật không chịu tác động MT mà góp phần làm biến đổi mơi trường - Khả tự điều chỉnh hệ thống sống nhằm đảm bảo trì điều hồ cân động hệ thống để tồn phát triển b)Sinh vật có chế phát sinh biến dị, di truyền chọn lọc tự nhiên chọn lọc nên thích nghi với môi trường tạo nên giới sống đa dạng phong phú - Sinh vật không ngừng tiến hố B Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG GV viết sơ đồ lên bảng cho ví dụ I/GIỚI VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI GIỚI: Giới – Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi – ((10ph) Loài 1- Khái niệm: ? Giới gì? Cho ví dụ -Giới sinh học đơn vị phân loại lớn bao HS quan sát sơ đồ dựa vào kiến thức gồm ngành sinh vật có chung đặc điểm định sinh học lớp trả lời câu hỏi: -Thế giới sinh vật phân loại thành đơn vị GV treo sơ đồ hệ thống phân loại giới theo trình tự nhỏ dần là: Hình / SGK/ trang 10 Giới – Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi – Loài ?Cho biết sinh giới phân thành 2- Hệ thống phân loại giới: giới? giới nào? - Giới Khởi sinh (Monera) → Tế bào nhân sơ HS quan sát tranh đọc thông tin - Giới Nguyên sinh (Protista) SGK trả lời - Giới Nấm (Fungi) Tế bào GV treo tranh đại diện giới phát - Giới Thực vật (Plantae) nhân thực www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com PHT GV : Phát phiếu học tập cho HS thảo luận nhóm : HS/nhóm HS : Thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập GV : Gọi HS trình bày kết thảo luận nhóm, GV nhận xét, đánh giá bổ sung cho hoàn chỉnh GV: Sau cho HS thảo luận nhóm, GV gọi HS trả lời, sở GV hỏi thêm câu hỏi gợi mở để HS hiểu ghi nhận ?Đặc điểm giới Khởi sinh? ?Giới Nguyên sinh gồm đại diện nào? ? Đặc điểm cấu tạo chung, hình thức sống giới Nguyên sinh? GV: Nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh ?Giới Nấm gồm đại diện nào? ? Giới Thực vật gồm đại diện nào? ? Đặc điểm cấu tạo chung, hình thức sống giới Thực vật? ?Giới Động vật gồm đại diện nào? Liên hệ : Sự đa dạng sinh học thể qua đa dạng sinh vật qua giới sinh vật ? Giới khởi sinh giới nguyên sinh có vai trò ? (Góp thành hồn thành chu trình tuần hồn vật chất, tránh nhiễm mơi trường ) ? Nêu vai trò giới thực vật ,giới động vật ? HS liên hệ thực tế trả lời: +Làm lương thực thực phẩm +Góp phần cấu tạo mơi trường +Sử dụng vào nhiều mục đích khác Liên hệ vai trò giới thực vật: Điều hồ khí hậu ,ngăn chặn lũ lụt ,xói mòn sạt lỡ GV : Cho HS quan sát vẽ sơ đồ phát sinh giới thực vật ,động vật - Giới Động vật (Animalia) II/ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI: (25ph) Đáp án phiếu học tập Giới Khởi sinh: (Monera) Gồm vi khuẩn sinh vật nhân sơ, sống tự dưỡng, dị dưỡng (kí sinh, cộng sinh hoại sinh) Giới Nguyên sinh: (Protista) Là sinh vật nhân thực gồm: - Tảo: thể đơn bào đa bào, có sắc tố quang hợp, quang tự dưỡng nước - Nấm nhầy: tồn pha đơn bào hợp bào, sống dị dưỡng hoại sinh - Động vật nguyên sinh: đơn bào, sống dị dưỡng (trùng đế giày) hay tự dưỡng (trùng roi) Giới Nấm: ( Fungi ) - Gồm sinh vật nhân thực, đơn bào đa bào dạng sợi Thành tế bào chứa kitin - Sinh sản hữu tinh, vơ tính (nhờ bào tử) - Sống dị dưỡng: Hoại sinh, kí sinh, cộng sinh Giới Thực vật: ( Plantae ) - Cơ thể đa bào phức tạp, thành tế bào xenlulozo, sống tự dưỡng quang hợp, - Sống cố định, cảm ứng chậm - Phân thành ngành: rêu, quyết, hạt trần, hạt kín *Vai trò: - Thực vật thức ăn cho động vật, cung cấp lương thực, thực phẩm, gỗ, dược liệu cho người - Điều hòa khí hậu, hạn chế xói mòn, lũ lụt, hạn hán, giữ nguồn nước ngầm, vai trò quan trọng hệ sinh thái Giới Động vật: ( Animalia ) - Cơ thể đa bào phức tạp, sống dị dưỡng, di chuyển, phản ứng nhanh với mt - Vai trò: Góp phần cân hệ sinh thái; Cung cấp ngliệu thức ăn cho người III/ Đa dạng sinh học Đa dạng SV thể Đa dạng sinh học rõ đa dạng lồi Đa điểm ? dạng lồi mức độ phong phú số lượng ,thành Tình hình đa dạng SV phần loài, quần xã HS thái ? NN đa dạng SV giảm sút Cách khắc phục nguyên Đa dạng lồi: Có khoảng 30 tr lồi sinh vật( khoảng www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com nhân 1,8 tr lồi mô tả) Ngày độ đa dạng - Đa dạng loài giảm sút vì: Khai thác q mức tài ngun sinh vật, - Đa dạng quần xã & đa dạng nhiễm mơi trường… hệ sinh thái HS dựa vào SGK trả lời - Để bảo tồn đa dạng SV cần phải: Khai thác song song với nuôi trồng, bảo tồn loài q hiếm, chống ô nhiễm mt,…… C LUYỆN TẬP: (3 phút) Đáp án PHT soá Giới Đặc điểm cấu tạo Đặc điểm dinh dưỡng Giới khởi sinh - SV nhân sơ, thể đơn bào - Kích thước nhỏ - 5µm - Dị dưỡng: Sống hoại sinh, kí sinh - Tự dưỡng Giới nguyên sinh - SV nhân thực - Đơn bào hay đa bào, có loài có diệp lục - Dò dưỡng: hoại sinh - Tự dưỡngï Giới nấm Giới thực vật Giới động vật - SV nhân thực - Đơn bào hay đa bào - Dạng sợi, thành tế bào chứa kitin - Không có lục lạp, lông, roi - SV nhân thực - Đa bào, thành TB cấu tạo xelulôzơ - Sống cố đònh, có khả cảm ứng chậm - SV nhân thực - đa bào - Di chuyển, phản ứng nhanh - Dò dưỡng: hoại sinh, kí sinh cộng sinh Tự dưỡng: quang hợp Dò dưỡng Đại diện - vi khuẩn -VSV cổ (sống 0oC- 100oC, độ muối 25% - Tảo đơn bào, đa bào - Nấm nhầy - ĐVNS - Nấm men, nấm sợi - Đòa y ( nấm + tảo) - Rêu - Quyết, hạt trần, hạt kín Ruột khoang, giun dẹp, giun tròn, giun đốt, thân mềm, chân khớp, ĐVCXS *Chọn câu trả lời nhất: 1.Những giới sinh vật gồm giới sinh vật nhân thực? A Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật B Giới Nguyên sinh , giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật C Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật D Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật Sự khác biệt giới Thực vật giới Động vật ? A Giới Thực vật gồm sinh vật tự dưỡng, giới ĐV gồm sinh vật dị dưỡng B Giới Thực vật gồm sinh vật sống cố định, cảm ứng chậm ; giới Động vật gồm sinh vật phản ứng nhanh có khả di chuyển C Giới Thực vật gồm ngành chính, giới Động vật gồm7 ngành D Cả A B 3.Làm để sử dụng hợp lí tài nguyên thực vật? A Khai thác hợp lí trồng gây rừng B Xây dựng khu bảo tồn, vườn quốc gia C Ngăn chặn việc khai thác, tàn phá rừng cách bừa bãi www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com D Cả A, B C Đáp án: B, D, D *GV treo Phiếu học tập số 2: Đề nghị HS dán tranh ảnh sưu tầm sinh vật lên bảng sau: KHỞI SINH NGUYÊN SINH NẤM THỰC VẬT ĐỘNG VẬT E VẬN DỤNG, MỞ RỘNG: - Trả lời câu hỏi cuối Đọc mục : “Em có biết” Hệ thống lãnh giới - Xem lại cấu tạo nguyên tố bảng TH nguyên tố hoá học Menđêlêep - Khái niệm liên kết cộng hố trị, điện tử vòng ngồi nguyên tố C, H, O, N VI/ RÚT KINH NGHIỆM Chốt kiến thức bản: Sinh vật nhân sơ: giới khởi sinh Sinh vật nhân thực giới lại Ngày soạn:06/9/2018 Ngày dạy: 10/9/2018 PHẦN 2: CHƯƠNG I: SINH HỌC TẾ BÀO THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO Tuần 4( tiết 4) Bài 3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC I/MỤC TIÊU: 1-Kiến thức: - Học sinh phải nêu nguyên tố cấu tạo nên tế bào - Nêu vai trò nguyên tố vi lượng tế bào - Phân biệt nguyên tố vi lượng nguyên tố đa lượng - Giải thích cấu trúc hố học phân tử nước định đặc tính lý hố nước - Trình bày vai trò nước tế bào 2-Kỹ năng: Phân tích hình vẽ, tư duy, so sánh, phân tích, tổng hợp, hoạt động nhóm hoạt động cá nhân 3-Thái độ: Xây dựng niềm tin khoa học sống www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Định hướng phát triển lực -Năng lực tự học, lực giải vấn đề , lực tìm tòi -Năng lực so sánh thơng qua hồn thành phiếu học tập II/THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC: -Tranh Hình 3.1, 3.2 /SGK-Tr 16,17 phóng to, Bảng SGV -Bảng tuần hồn ngun tố hố học Menđêlêep PHIẾU HỌC TẬP Nguyên tố đại lượng Nguyên tố vi lượng Tỉ lệ Đại diện Vai trò Tỉ lệ Đại diện Vai trò ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP Nguyên tố đại lượng >0,01% khối lượng chất khô C, H, O, N, Ca, S, Mg - Cấu tạo nên đại phân tử hữu Nguyên tố vi lượng < 0,01% khối lượng chất khô Fe, Cu, Mn, Co,Zn - Cấu tạo nên enzim,điều tiết trình trao đổi chất tế bào III/PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Nghiên cứu SGK, quan sát tranh, thảo luận nhóm IV/KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Vai trò ngun tố hóa học nước tế bào V/TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Cho HS quan sát hình ảnh người bị bứu cổ, béo phì, người sinh trưởng bình thường , bị số bệnh thiếu nguyên tố đa lượng vi lượng, học sinh so sánh giải thích sao? -> vào a) Nêu đặc điểm giới sinh vật? b) Vai trò động vật thực vật tự nhiên người? Đáp án: Khởi sinh Đặc điểm: Loại tế bào a) Các giới sinh vật Nguyên sinh Mức độ tổ chức thể Nấm Kiểu dinh dưỡng Thực vật Đại diện Động vật b)Vai trò Động vật Đối với Con người Thực vật Tự nhiên B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Giáo viên nêu lên câu hỏi gợi mở để vào nội dung bài: - Các ngun tố hóa học cấu tạo nên tế bào gì? - Tại tế bào khác lại cấu tạo chung từ số nguyên tố định? HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG GV treo tranh bảng SGV/ Tr24 I/ CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC: (15ph) NGUYÊN TỐ TỈ LỆ % KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ NGƯỜI TỈ LỆ % KHỐI LƯỢNG VỎ TRÁI ĐẤT O 65 46,6 www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com Trang 102 www.thuvienhoclieu.com Tuần 29 (Tiết29) Ngày soạn:10/03/2018 Bài 28: THỰC HÀNH LÊN MEN ÊTILIC VÀ LACTIC I Mục tiêu: - Biết cách làm thí nghiệm quan sát tượng - Biết cách làm sữa chua muối chua rau II Chuẩn bị: GV yêu cầu HS chuẩn bị trước tuần mẫu vật dụng cụ Gồm: Nho, Rau muống ngắt bỏ lá, đường cát, muối, nước, keo nhựa, băng keo III TIến trình dạy học: Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số, chuẩn bị học sinh Nội dung mới: Hoạt động thầy trò Nội dung dạy I Lên men êtilic I Lên men êtilic GV tổ chức chia lớp theo thành nhóm, Nguyên tắc: dựa hoạt động nhóm 6-7 học sinh VSV yếm khí phân giải Glucozơ thành GV hướng dẫn cách làm trình lên men êtilic, rượu đồng thời giải phóng CO2 HS quan sát lắng nghe Trong điều kiện kị khí, VSV hiếu khí GV: - Cho nho đường vào keo cho lớp khơng tồn tại, chí có VSV kị khí Nên đường lớp nho Lớp đường khơng Ơxi hóa đường thành CO2 - Đậy nắp keo kín lại, dung băng keo dán lại H2O mà chuyển hóa đường thành rượu kín lắc nhẹ giải phóng CO2 nên có tượng - Bên keo, dán mẫu giấy ghi rõ họ tên, nhóm, sủi bọt lớp - Đem nhà để nơi ấm, sau ngày quan sát C6H12O6 C2H5OH + giải thích tượng quan sát CO2 Dựa vào kiến thức học vi sinh vật thảo luận nhóm giải thích tượng quan sát II Lên men lactic GV cho HS tiến hành theo nhóm chia phần lên men êtilic GV hướng dẫn cách làm, HS lắng nghe ghi chép II Lên men lactic lại nội dung cần thiết Nguyên tắc: Dựa hoạt động GV: Yêu cầu HS lấy rau muống chuẩn bị sẵn, VSV yếm khí phân giải Polisaccarit đem cắt thành đoạn ngắn khoản -6cm Lúc đầu vi khuẩn Lactic vi Đem rau muống cho vào keo, sau cho vào keo khuẩn khác có bề mặt rau khoảng 30 – 35g muối cho nước vào ngập rau phát triển nhờ chất dinh dưỡng muống đạy nắp keo lại từ rau khuếch tán mơi trường Dùng băng keo dane kín miệng keo dán q trình co ngun sinh Sau mẫu giấy ghi họ tên, nhóm, lớp vào khí pH giảm ức chế loại vi khuẩn Đem nhà để nơi ấm khác nên vi khuẩn lactic chiếm ưu Sau ngày đem vào quan sát ghi lại tượng làm cho rau chua ngon quan sát Dựa vào kiến thức học vi sinh vật thảo luận nhóm giải thích tượng III Viết thu hoạch tường trình thí nghiệm HS dựa vào hướng dẫn GV, thảo luận nhóm viết tường trình thí nghiệm HS viết cách chuẩn bị cách tiến hành HS quan sát tượng thu thảo luận giải thích tượng www.thuvienhoclieu.com Trang 103 www.thuvienhoclieu.com Nộp lại mẫu thí nghiệm tường trình thí nghiệm cho GV thời gian địa điểm theo yêu cầu GV IV Nhận xét đánh giá học: GV nhận xét trình làm thí nghiệm HS Đánh giá hoạt động học sinh, tun dương nhóm làm tơt, phê bình nhóm lam chưa được, nhóm trật tự GV nhắc nhở HS dọn dẹp vệ sinh cho V Củng cố dặn dò: Yêu cầu HS nhắc lại thao tác làm thí nghiệm Cho vài em HS nêu vài ứng dụng mà em quan sát biết gia đình VI Rút kinh nghiệm tiết dạy: www.thuvienhoclieu.com Trang 104 www.thuvienhoclieu.com Tuần 30 (Tiết30) Ngày soạn:15/03/2018 Chương 3: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT I Mục tiêu dạy Kiến thức a Cơ - Học sinh phải mô tả hình thái, cấu tạo chung virut - Nêu đặc điểm virut - Trình bày trình nhân lên virut - Nêu đặc điểm virut HIV, đường lây truyền bệnh biện pháp phòng ngừa b Trọng tâm Nắm hình thái, cấu tạo chung virut Kỹ - Nhận dạng loại virut khác tự nhiên - Biết nguyên nhân giải thích bệnh truyền nhiễm virut gây nên Thái độ: Có thái độ tốt người bị nhiễm HIV, tham gia tuyên truyền cho người hiểu tác hại cách phòng ngừa bệnh HIV II Chuẩn bị dạy học Giáo viên - Tranh vẽ phóng to hình 29.1, 29.2, 29.3 SGK - Phiếu học tập cho HS thảo luận nhóm - Soạn giảng powerpoint, phong màng projector Học sinh - Chuẩn bị phiếu học tập nhóm - Xem trước mới, tìm hiểu hình thái, cấu trúc loại virut Các bệnh virut gây nên III Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ - Hãy nêu ảnh hưởng yếu tố lý học (hoá học) lên sinh trưởng vi sinh vật - Vì nên đun sơi lại thức ăn dư trước lưu giữ tủ lạnh? Hoạt động dạy học a Mở Giáo viên giảng thêm cho HS số thông tin tầm quan trọng, vai trò mối nguy hiểm virut người hay kinh tế quốc dân b Bài Hoạt động GV & HS Nội Dung Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo I Cấu tạo virut Khái niệm GV: Em kể tên loại virut mà em Virut thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có biết? kích thước siêu nhỏ có cấu tạo đơn giản www.thuvienhoclieu.com Trang 105 www.thuvienhoclieu.com HS: Virut gây bệnh bại liệt, HIV, H5N1, Cấu tạo chung sởi, quay bị, lao,… - Lõi axit nuclêic (DNA RNA) hệ GV: Vậy virut gì? gen virut HS: Virut thực thể chưa có cấu tạo tế - Vỏ protein (Capsit) cấu tạo từ bào, có kích thước siêu nhỏ có cấu đơn vị protein capsome tạo đơn giản - Phức hợp axit nucleic vỏ capsit gọi Tranh hình 29.1 - SGK nucleocapsit GV: Em nêu cấu tạo virut? - Một số virut có thêm lớp vỏ ngồi (lipit HS: Lõi axit nucleic, vỏ protein kép protein) Trên bề mặt vỏ ngồi có số có lớp vỏ ngồi (lipit protein) gai glycoprotein Virut khơng vỏ virut trần GV: Tại virut chưa gọi Đặc điểm sống thể sống? Sống ký sinh nội bào bắt buộc nhân lên HS: Vì virut chưa có cấu tạo tế bào tế bào sống GV: Em có nhận xét đặc điểm sống virut? HS: Sống ký sinh nội bào bắt buộc nhân lên tế bào sống GV: Nhận xét bổ sung cho hồn II Hình thái chỉnh Cấu trúc xoắn Hoạt động 2: Tìm hiểu hình thái Capsome xếp theo chiều xoắn axit virut nuclêic → Hình que, sợi (virut gây bệnh dại, Tranh hình 29 - SGK virut khảm thuốc lá,…) GV: Em nêu đặc điểm hình thái, → hình cầu (virut cúm, virut sởi,…) cấu trúc virut? Cấu trúc khối HS: Thảo luận nhóm trả lời: cấu trúc Capsome xếp theo hình khối đa diện với 20 xoắn, khối hỗn hợp, mặt tam giác (virut bại liệt) GV: Nhận xét, đánh giá bổ sung cho hoàn chỉnh Cấu trúc hỗn hợp GV: Yêu cầu HS thảo luận trả lời câu lệnh trang 117 – SGK: Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic, HS: Thảo luận trả lời: có cấu trúc xoắn (Phage hay gọi thể thực -Virut lai mang hệ gen virut chủng khuẩn) có cấu tạo giống nòng nọc A → tổng hợp DNA, protein chủng A - Khi tế bào chủ virut biểu thể vô sinh nhiễm vào tế bào sống chúng lại biểu thể sống - Virut nuôi cấy vi khuẩn chúng sống ký sinh nội bào bắt buộc Củng cố - Sử dụng câu hỏi tập cuối - Ba đặc điểm virut là: Có kích thước siêu nhỏ, có cấu tạo đơn giản sống ký sinh nội bào bắt buộc - Tại nói virut dạng ký sinh nội bào bắt buộc? - Trên da ln có tế bào chết HIV bám lên da có lây nhiễm khơng? (khơng) Trường hợp lây được? (khi da bị thương) www.thuvienhoclieu.com Trang 106 www.thuvienhoclieu.com - Virut lai có dạng lõi chủng B vỏ vừa A B xen Nhiễm phân lập virut chủng B tính trạng virut hệ gen virut định (câu SGK) PHIẾU HỌC TẬP * Bảng so sánh virut vi khuẩn: Tính chất Virut Vi khuẩn Có cấu tạo tế bào Khơng Có Chỉ chứa DNA RNA Có Khơng Chứa DNA RNA Khơng Có Chứa ribosome Khơng Có Sinh sản độc lập Khơng Có Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu thêm bệnh virut gây nên xuất địa phương em thời gian qua - Xem trước mới, tìm hiểu chế nhân lên virut tế bào vật chủ virut HIV/AIDS - Hoàn thành phiếu học tập sau: Nêu đặc điểm giai đoạn chu trình nhân lên virut? Giai đoạn Đặc điểm Hấp phụ Xâm nhập Sinh tổng hợp Lắp ráp Phóng thích www.thuvienhoclieu.com Trang 107 www.thuvienhoclieu.com Tuần 31 (Tiết31) Ngày soạn:20/03/2018 Bài 30 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ I Mục tiêu dạy: -Trình bày trình nhân lên virut - Nêu đặc điểm virut HIV, đường lây truyền bệnh biện pháp phòng ngừa II Phương tiện dạy học: - Tranh vẽ vẽ phóng hình 29.1, 29.2, 29.3 30 SGK III Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị học sinh Kiểm tra cũ: - Hãy nêu cấu tạo đặc điểm virut? Giảng mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS Nội dung Hoạt động tìm hiểu chu trình I Chu trình nhân lên virut: nhân lên virut 1) Sự hấp thụ: Tranh hình 30 - Virut bám vào bề mặt tế bào vật chủ nhờ có gai * Chu trình nhân lên virut glicơproteinotein tương thích gồm giai đoạn nào? đặc điểm 2) Xâm nhập: giai đoạn? - Đưa gen vào tế bào chủ.Mỗi loại virut có cách +Virut phá vỡ tế bào chủ xâm nhập khác vào tế bào chủ chui ạt tế bào chết 3) Sinh tổng hợp: tạo lỗ nhỏ chui từ từ - Virut sử dụng nguyên liệu tế bào để tổng hợp sau thời gian tế bào axit nuclêic proteinotein cho chết 4)Lắp ráp: *Trả lời câu lệnh trang120 - Lắp axit nuclêic vào proteinotein vỏ để tạo virut - Mỗi loại virut có thụ thể hồn chỉnh mang tính đặc hiệu đối với1 loại 5)Phóng thích: tế bào tương ứng - Virut phá tế bào chui Hoạt động tim hiêu HIV/AIDS II HIV/AIDS: * Em hiểu HIV, AIDS? 1) Khái niệm: - HIV virut gây suy giảm miễn dịch người * Có đường lây 2)Ba đường lây truyền HIV: truyền HIV? - Qua đường máu, đường tình dục từ mẹ sang Trả lời câu lệnh trang120 con(mang thai cho bú) -Tiêm chích ma tuý gái mại 3)Ba giai đoạn phát triển bệnh: dâm thuộc nhóm có nguy lây - Giai đoạn sơ nhiễm(cửa sổ) tuần-3 tháng nhiễm cao - Giai đoạn không triệu chứng 1-10 năm -Thời gian ủ bệnh HIV - Giai đoạn biểu triệu chứng AIDS lâu không biểu 4) Biện pháp phòng ngừa: triệu chứng bệnh nên - Sống lành mạnh, vệ sinh y tế, loại trừ tệ nạn xã dễ lây nhiễm sang người khác hội… 4.Củng cố - Trên da có tế bào chếtHIV bám lên da có lây nhiễm khơng?(khơng).Trường hợp lây được?(khi da bị thương 5.bài tập nhà www.thuvienhoclieu.com Trang 108 www.thuvienhoclieu.com Tuần 32 (Tiết32) Ngày soạn:25/03/2018 Bài 31,32 VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH I Mục tiêu dạy: - Học sinh phải nêu tác hại virut vi sinh vật, thực vật côn trùng - Nêu nguyên lý ứng dụng thực tiễn kỹ thuật di truyền có sử dụng Phage - Học sinh phải nêu khái niệm bệnh truyền nhiễm, cách lan truyền tác nhân gây bệnh để qua nâng cao ý thức phòng tránh, giữ gìn vệ sinh cá nhân cộng đồng - Trình bày khái niệm miễn dịch Phân biệt miễn dịch không đặc hiệu miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch tế bào miễn dịch thể dịch II Phương tiện dạy học: - Tranh vẽ hình 31 SGK ảnh chụp số bệnh virut - (Máy chiếu proteinojector giáo án điện tử kỹ thuật di truyền)) III Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị học sinh Kiểm tra cũ: - Hãy nêu cấu tạo đặc điểm virut? - Hãy trình bày chu trình nhân lên virut? Giảng mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS Nội dung Hoạt động 1:tìm hiểu VR I Các virut kí sinh vi sinh vật, thực vật côn +Virut ký sinh VK (gọi trùng: Phage-thể thực khuẩn) ứng 1)Virut ký sinh vi sinh vật(Phage): dụng nhiều kỹ thuật di - Khoảng 3000 loại virut sống ký sinh vi khuẩn, nấm truyền men, nấm sợi *Trả lời câu lệnh trang121 - Gây tác hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật -Do bị nhiễm Phage.Pha gơ sản xuất thuốc kháng sinh, mì chính, thuốc trừ sâu nhiễm vào tế bào phá vỡ tế sinh học bào→ chết lắng xuống làm nước 2)Virut ký sinh thực vật: - Khoảng 1000 loại virut gây bệnh cho thực vật nhiễm vào côn trùng, nông cụ + Thành tế bào thực vật dày khơng có thụ thể nên đa số virut - Cây bị nhiễm virut thường bị đốm vàng, nâu, xoăn, héo rụng Thân còi cọc xâm nhiễm vào nhờ côn 3)Virut ký sinh côn trùng: trùng(ăn lá, hút nhựa ) - Virut ký sinh gây bệnh cho côn trùng đồng thời côn trùng ổ chứa virut để lây nhiễm sang *Trả lời câu lệnh trang122 - Sốt xuất huyết virut Dengue thể khác(động vật) Viêm não Nhật virut Polio Bệnh sốt rét động vật nguyên sinh Plasmodium www.thuvienhoclieu.com Trang 109 www.thuvienhoclieu.com Hoạt động 2: tìm hiểu ứng dụng VR thực tiễn Tranh hình 31 (kỹ thuật cấy gen dùng Phage làm thể truyền) *Trả lời câu lệnh trang124 -Đa số loại hoá chất bảo vệ thực vật gây hại mức độ khác sức khoẻ người mơi trường sống Hoạt động 3: tìm hiểu bệnh truyền nhiễm II ứng dụng virut thực tiễn: 1)Trong sản xuất chế phẩm sinh học: - Dùng virut(Phage) để làm thể truyền kỹ thuật cấy gen để sản xuất proteinotein, hooc môn, dược phẩm 2)Trong nông nghiệp: thuốc trừ sâu từ virut: - Sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh gây hại cho số sâu định không gây độc cho người, động vật trùng có ích *Em hiểu bệnh truyền nhiễm? *Bệnh truyền nhiễm lây truyền đường nào? Cho ví dụ +Bệnh truyền nhiễm muốn gây bệnh phải có đủ điều kiện: độc lực đủ mạnh, đủ số lượng đường xâm nhập phải phù hợp *Theo em bệnh truyền nhiễm thường gặp virut bệnh nào? Tiến trình nhiễm bệnh gồm giai đoạn: - Giai đoạn 1: (phơi nhiễm) thể tiếp xúc với tác nhân gây bệnh - Giai đoạn 2: ( ủ bệnh) tác nhân gây bệnh xâm nhập phát triển thể - Giai đoạn 3: (ốm) biểu triệu chứng bệnh - Giai đoạn 4: Triệu chứng giảm dần thể bình phục *Trả lời câu lệnh trang126 - Muốn phòng bệnh virut cần tiêm phòng vacxin, kiểm sốt vật trung giản truyền bệnh giữ vệ sinh cá nhân môi trường sống III Bệnh truyền nhiễm: 1)Khái niệm: - Bệnh truyền nhiễm bệnh lây lan từ cá thể sang cá thể khác 2)Phương thức lây truyền: a.Truyền ngang: -Qua sol khí, đường tiêu hố, tiếp xúc trực tiếp động vật cắn, côn trùng đốt b.Truyền dọc:Truyễn từ mẹ sang thai nhi qua thai, nhiễm sinh nở qua sữa mẹ 3)các bệnh truyền nhiễm thường gặp virut: a.Bệnh đường hô hấp 90% virut viêm phổi, viêm phế quản, cảm lạnh, SARS Virut xâm nhập qua khơng khí b.Bệnh đường tiêu hoá virut xâm nhập qua miệng gây bệnh viêm gan, quai bị, tiêu chảy, viêm dày-ruột c.Bệnh hệ thần kinh virut vào nhiều đường vào máu tới hệ thần kinh TƯ gây bệnh dại, bại liệt, viêm não d.Bệnh đường sinh dục lây trực tiếp qua quan hệ tình dục gây nên bệnh viêm gan B, HIV e.Bệnh da đậu mùa, sởi, mụn cơm IV Miễn dịch: 1)Miễn dịch không đặc hiệu: - Là miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh.Đó hàng rào bảo vệ thể:da 2)Miễn dịch đặc hiệu: a.Miễn dịch thể dịch: - Khi có kháng nguyên lạ xâm nhập vào thể sản xuất kháng thể đáp lại xâm nhập kháng *Trả lời câu lệnh trang127 nguyên - Chúng ta sống khoẻ mạnh b.Miễn dịch tế bào: khơng bị bệnh thể có nhiều - Khi có tế bào nhiễm(tế bào bị nhiễmVR,VK )tế bào hàng rào bảo vệ nên ngăn cản Tđộc(TC) tiết proteinotein làm tan tế bào nhiễm tiêu diệt trước chúng phát 3)Phòng chống bệnh truyền nhiễm: www.thuvienhoclieu.com Trang 110 www.thuvienhoclieu.com triển mạnh thể hệ thống miễn dịch đặc hiệu có thời gian hình thành bảo vệ thể - Tiêm chủng phòng bệnh, kiểm sốt vật trung gian truyền bệnh giữ gìn vệ sinh cá nhân cộng đồng 4.Củng cố: - Câu hỏi tập cuối Tuần 33 (Tiết33) Ngày soạn:31/03/2018 I Mục tiêu dạy: Ơn lại tồn kiến thức công thức học II Phương tiện dạy học: Các bảng sơ đồ sách giáo khoa III Tiến trình tổ chức dạy học Dạng : Xác định số NST , số cromatit , số tâm động tế bào qua kì Vận dụng hiểu biết biến đổi hình thái số lượng NST q trình giảm phân ta xác định bảng sau : Bảng : Xác định số lượng NST, số cromatit, số tâm động tế bào qua kì giảm phân Kì NST đơn NST kép Số cromatit Tâm động Trung gian Giảm phân I 2n 4n 2n Đầu I 2n 4n 2n Giữa 2n 4n 2n Sau 2n 4n 2n Cuối n 2n n n 2n n Đầu I n 2n n Giữa n 2n n Sau 2n 0 2n Trung gian Giảm phân I Cuối n 0 n Cách giải :- Xác định tế bào sinh dục kì trình giảm phân - Áp dụng kiến thức bảng để xác định số lượng thành phần có tế bào Bài tập minh họa : www.thuvienhoclieu.com Trang 111 www.thuvienhoclieu.com • • Bài : Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua trình giảm phân hình thành giao tử Số NST số tâm động tế bào kì sau I : A.24 24 B.24 12 C.12 24 D 12 12 Bài : Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua trình giảm phân hình thành giao tử Số nhiễm sắc thể số tâm động tế bào kì sau II : A 24 24 B 24 12 C.12 24 D 12 12 Bài 3: Một tế bào lợn có 2n = 38 trải qua q trình giảm phân hình thành giao tử Số nhiễm sắc thể số cromatit kì I : A 38 76 B 38 C.38 38 D.76 76 Bài 4: Năm tế bào ruồi giấm (2n = 8) kì giảm phân I, người ta đếm tổng số cromatit là: A 40 B 80 C.120 D.160 ĐA : A – A – A – B Dạng : Xác định số giao tử sinh giảm phân Áp dụng công thức : a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân tạo 4a tinh trùng a tế bào sinh trứng qua giảm phân tạo a tế bào trứng 3a thể định hướng Chú ý Nếu tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân k lần tế bào mẹ ban đầu tạo 2k số tế bào sinh tinh/ sinh trứng sinh ra, sau áp dụng công thức Cần phân biệt tế bào sinh dục sơ khai tế bào sinh dục chín ( sinh tinh/sinh trứng ) Tế bào sinh dục sơ khai tế bào có khả nguyên phân để tạo tế bào sinh tinh / sinh trứng; tế bào không trực tiếp tạo giao tử Tế bào sinh tinh/ sinh trứng tế bào có khả giảm phân tạo giao tử ( tinh trùng / trứng ) Mối quan hệ chúng biểu diễn sơ đồ sau Cách giải : Bước : Xác định số tế bào sinh dục tế bào sinh tinh hay tế bào sinh trứng Bước : Tính số tế bào sinh dục chín tham gia vào trình giảm phân Nếu a tế bào sinh dục tạo tạo a tế bào trứng 3a thể định hướng Nếu a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân tạo 4a tinh trùng Bước : Tính số giao tử tạo trình giảm phân Bài tập minh họa : Bài 1: 1TB sinh dục sơ khai đực TB sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp lần Các TB chuyển sang vùng sinh trưởng qua vùng chín giảm phân bình thường Xác định số lượng giao tử đực tạo thành? Hướng dẫn giải Số tế bào sinh tinh/ sinh trứng tạo từ tế bào sơ khai ban đầu : 25 = 32 Các tế bào giảm phân bình thường nên ta có : Số TB trứng 32 Số tinh trùng : 32 x = 128 Đáp án : 32 – 128 Bài : Ở ruồi giấm có NST lưỡng bội 2n = Xét ba tế bào sinh dục sơ khai vùng sinh sản nguyên phân liên tiếp đợt 1,5625% tế bào trải qua giảm phân Tính số www.thuvienhoclieu.com Trang 112 www.thuvienhoclieu.com giao tử sinh là: Hướng dẫn giải : tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân đợt tạo 3x 29 = 1536 tế bào Số tế bào tham gia giảm phân 1536 x 0,015625 = 24 tế bào Trường hợp 1: tế bào tế bào sinh tinh Số giao tử tạo 24 x 4= 96 tinh trùng Trường hợp 2: tế bào tế bào sinh trứng Số giao tử tạo 24 trứng Đáp án 24 trứng / 96 tinh trùng Dạng :Xác định số NST đơn mơi trường cần cung cấp cho q trình nhân đôi Áp dụng : tế bào sinh dục chín ( tế bào sinh tinh / tế bào sinh trứng ) giảm phân cần môi trường cung cấp số NST đơn : 4n – 2n = 2n NST a tế bào sinh dục chín ( tế bào sinh tinh / tế bào sinh trứng ) giảm phân cần môi trường cung cấp số NST đơn : a× (4n – 2n) = a × 2n NST Cách giải : Bước : Xác định NST lưỡng bội loài Bước : Xác định số lượng tế bào sin dục chín tham gia vào q trình giảm phân Bước : Áp dụng cơng thức tính số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân Bài tập minh họa : Bài : Ở ruồi giấm có NST lưỡng bội 2n = Xét ba tế bào sinh dục sơ khai vùng sinh sản nguyên phân liên tiếp đợt 1,5625% tế bào trải qua giảm phân Xác định số NST đơn môi trường cần phải cung cấp cho trình giảm phân là: Hướng dẫn giải : Bộ NST lồi có 2n = tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân đợt tạo 3x 29 = 1536 tế bào Số tế bào tham gia giảm phân 1536 x 0,015625 = 24 tế bào Số NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân : 24 x = 192 NST ( đơn ) Bài : Tại vùng sinh sản ống dẫn sinh dục có tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân đợt Các tế bào tạo trở thành tế bào sinh trứng Các tế bào chuyển sang vùng chín tiếp tục nhận mơi trường 6240 NST đơn Tính NST lưỡng bội lồi nói : Giải : Đặt 2n = x tế bào nguyên phân đợt tạo x 24 = 80 tế bào sinh trứng 80 tế bào chuyển qua vùng chín tức xảy q trình nhân đôi nhiễm sắc thể tế bào Số NST mà tế bào nhận từ môi trường 80x.(2-1)=80x Theo ra, có 80x = 6240 Vậy x = 78 Dạng : Xác định số thoi phân bào xuất bị phá hủy q trình nhân đơi : Mỗi tế bào sinh tinh sinh trứng qua hai lần phân bào giảm phân xuất ( phá hủy ) thoi vô sắc ( thoi vô sắc lần phân bào thoi vô sắc lần phân bào 2) a tế bào giảm phân xuất bị phá hủy 3a thoi vô sắc Bài : Một lồi có NST lưỡng bội 2n = 12 Xét tế bào sinh dục sơ khai vùng sinh sản nguyên phân liên tiếp đợt Tất tế bào tham gia giám phân tạo giao tử Tính số thoi vơ sắc xuất bị phá hủy q trình giảm phân tế bào nói Số tế bào sinh tinh sinh trứng tạo : x 24 = 80 tế bào Số thoi vơ sắc hình thành phá hủy : x 80 = 2400 thoi Đáp án 2400 thoi Dạng : Hiệu suất thụ tinh Hiệu suất thụ tinh = Giao tử thụ tinh hình thành hợp tử x 100 www.thuvienhoclieu.com Trang 113 www.thuvienhoclieu.com Tổng số giao tử sinh giảm phân Cách giải : Xác định tổng số tê bào tham gia vào trình thụ tinh Xác định tổng số giao tử sinh giảm phân Xác định tỉ lệ Bài : Tính số tế bào sinh tinh số tế bào sinh trứng cần thiết để tạo 1000 hợp tử Biết hiệu suất th Hướng dẫn: - Để tạo 1000 hợp tử cần: + 1000 tinh trùng thụ tinh + 1000 trứng thụ tinh - Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 50% nên số tinh trùng tham gia thụ tinh 2000; số tế bào Tuần 34 (Tiết34) soạn:24/04/2018 Ngày ÔN TẬP PHẦN SINH HỌC VI SINH I Mục tiêu dạy: - Học sinh phải nêu khái quát hoá kiểu dinh dưỡng vi sinh vật thấy tính đa dạng dinh dưỡng chúng - Nêu tính đa dạng chuyển hố vi sinh vật Nhiều loại vi sinh vật có vài kiểu chuyển hoá vật chất tồn tế bào - Thấy sinh trưởng nhanh chóng vi sinh vật gặp điều kiện thuận lợi tác nhân lý hoá ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật Con người chủ động điều khiển - Nêu sinh sản vi khuẩn hình thức ngoại bào tử, bào tử đốt nảy chồi - Trình bày loại cấu trúc virut, xâm nhiễm virut hệ thống miễn dịch thể chống vi sinh vật - Nêu ví dụ minh hoạ khái niệm, ví dụ phong phú đời sống minh hoạ cho học II Phương tiện dạy học: - Các bảng sơ đồ sách giáo khoa III Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số - chuẩn bị học sinh Kiểm tra cũ: - Tình hình tự ơn tập học sinh Giảng mới: I.Chuyển hoá vật chất lượng; 1) Các kiểu dinh dưỡng vi sinh vật: Năng lượng ánh sáng www.thuvienhoclieu.com Trang 114 www.thuvienhoclieu.com Chất hữu Kiểu dinh dưỡng CO2 Năng lượng hoá học - Quang tự dưỡng:vi khuẩn lam,vi tảo… - Quang dị dưỡng:vi khuẩn tía, lục… - Hoá tự dưỡng: vi khuẩn nitrat,lưu huỳnh - Hoá dị dưỡng:vi khuẩn ký sinh,hoại sinh 2) Nhân tố sinh trưởng: - Phân biệt vi sinh vật nguyên dưỡng khuyết dưỡng 3)Hãy điền ví dụ dại diện vào cột bảng: Kiểu hô hấp Chất nhận êlectron Sản phẩm khử hay lên men Hiếu khí O2 H2 O NO3– NO2–,N2O,N2 Kỵ khí Ví dụ nhóm vi sinh vật Nấm, ĐVNS, vi tảo, vi khuẩn hiếu khí Vi khuẩn đường ruột Pseudomonas, Baccillus Vi sinh vật khử lưu huỳnh Vi sinh vật sinh mêtan SO42– H2S CO2 CH4 Chất hữu ví dụ -Êtanol -Nấm men rượu Lên men -Axêtanđêhit - Axit lactic - vi khuẩn lactic -Axit piruvic II Sinh trưởng vi sinh vật: 1)Đường cong sinh trưởng: - Giải thích pha sinh trưởng quần thể vi sinh vật môi trường nuôi cấy không liên tục? 2)Độ pH sinh trưởng vi sinh vật: - pH trung tính: nhiều loại vi sinh vật ký sinh, họai sinh - pH axit: Nấm men - pH axit: Vi khuẩn Lactic, vi khuẩn gây viêm dày Helicobacter III Sinh sản sinh trưởng vi sinh vật: - Các chất hữu cacbon đường nguồn dinh dưỡng cho vi khuẩn nồng độ cao gây co nguyên sinh tế bào IV Virut: * Virut nằm ranh giới thể sống vật không sống? - Đặc điểm vơ sinh: khơng có cấu tạo tế bào, biến thành dạng tinh thể, khơng có trao đổi chất riêng, cảm ứng -Đặc điểm thể sống có tính di truyền đặc trưng, số virut có enzim riêng, nhân lên thể vật chủ phát triển * Điền nội dung phù hợp vào bảng sau: S Loại axit Vỏ Capsit có T Virut nuclêic đối xứng T RNA1 mạch HIV Khối phân tử Virut RNA mạch Xoắn khảm Cóvỏ bọc ngồi vỏ capsit Vật chủ Phương thức lan truyền Có Người Qua máu Khơng Cây thuốc Chủ yểu ĐV chích đốt www.thuvienhoclieu.com Trang 115 www.thuvienhoclieu.com thuốc Phage T2 DNA mạch Hỗn hợp Không E.coli Virut cúm RNA mạch Xoắn Có Người Qua nhiễm dịch Phage Chủ yếu qua sol khí * Hãy cho ví dụ minh hoạ loại miễn dịch (1), (2) Sức đề kháng thể Miễn dịch không đặc hiệu Miễn dịch đặc hiệu ( hàng rào sinh, hoá, lý học) ( đáp ứng miễn dịch) Miễn dịch thể dịch(1) Miễn dịch tế bào(2) www.thuvienhoclieu.com Trang 116 ... tiêu tốn lượng +Tế bào sinh trưởng nhanh +Khả phân chia nhanh, số lượng tế bào tăng nhanh www. thuvienhoclieu. com Trang 28 www. thuvienhoclieu. com khuẩn độc nguy hiểm cho sinh vật +Con người lợi... sống www. thuvienhoclieu. com Trang www. thuvienhoclieu. com PHIẾU HỌC TẬP SỐ Dán tên loài sinh vật cụ thể thuộc giới theo bậc phân loại giới KHỞI SINH NGUYÊN SINH NẤM THỰC VẬT ĐỘNG VẬT KHỞI SINH. .. bãi www. thuvienhoclieu. com Trang www. thuvienhoclieu. com D Cả A, B C Đáp án: B, D, D *GV treo Phiếu học tập số 2: Đề nghị HS dán tranh ảnh sưu tầm sinh vật lên bảng sau: KHỞI SINH NGUYÊN SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: www thuvienhoclieu com giao an sinh 10 ca nam ptnl , www thuvienhoclieu com giao an sinh 10 ca nam ptnl , Tình hình đa dạng SV hiện nay ra sao ? NN đa dạng SV giảm sút. Cách khắc phục nguyên nhân đó., III. THIẾT BỊ , TÀI LIỆU DẠY HỌC, + Phân tích hình 14.2 rút ra kết luận.

Mục lục

Xem thêm