Thuyết trình về đạo đức Hồ Chí Minh áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh

19 206 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 03:07

BÀI THUYẾT TRÌNH M M Ơ Ơ N N H H Ọ Ọ C C TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH design by Khanh La NHÓM 02 Lã Ngọc Khánh Tr n g n h ó m N g u y ễ n Tr u n g K i ê n Thành viên Vương Đình Hiệp Thành viên Tr ầ n H ả i N a m Thành viên design by Khanh La Chủ đề Vận dụng TT đạo đức nhân văn HCM Trong lĩnh vực kinh doanh QUY TRÌNH LÀM VIỆC Phân tích, trả lời câu hỏi Quan điểm HCM đạo đức?.Vì Trình bày nội dung chuẩn mực Nhìn từ quan điểm đạo đức HCM HCM quan niệm đạo đức đóng đạo đức Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng theo đạo đức doanh nhân, doanh vai trò gốc rễ người TTHCM nghiệp thực chất ? Doanh nhân, doanh nghiệp có cần Bạn biết xu hướng kinh doanh lấy đạo đức làm gốc khơng? Vì ? nhân QUY TRÌNH LÀM VIỆC Phân tích, trả lời câu hỏi Quan điểm HCM đạo đức?.Vì Trình bày nội dung chuẩn mực Nhìn từ quan điểm đạo đức HCM HCM quan niệm đạo đức đóng đạo đức Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng theo đạo đức doanh nhân, doanh vai trò gốc rễ người TTHCM nghiệp thực chất ? Doanh nhân, doanh nghiệp có cần Bạn biết xu hướng kinh doanh lấy đạo đức làm gốc khơng? Vì ? nhân Luận điểm thể quan điểm HCM vai trò đạo đức Đạo đức cũ • Đạo đức cũ người đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời • Đạo đức người hai chân đứng vững xuống đất, đầu ngẩng lên trời ⇒ Đạo đức cũ đạo đức khác  HCM cho đạo đức cần với việc cần – kiệm – liêm – chính, gốc rễ đạo đức Luận điểm thể quan điểm HCM vai trò đạo đức Đạo đức cách mạng HCM cho đạo dức cách mạng gồm điều: • Nhân thật thà, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng bào, kiên chống lại người, việc có hại đến đảng, nhân dân • Nghĩa thằng, khơng tư tâm, khơng làm việc bậy • Trí đầu óc sáng • Dũng dung cảm, gặp việc có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chữa • Liêm không tham địa vị, tiền tài, quang minh đại Vì HCM quan niệm đạo đức gốc rễ người ? *HCM quan niệm đạo đức gốc rễ người vì: • Đạo đức phát triển người • Đạo đức tơi rèn nên tính cách người, cách ứng xử xã hội • Là thước đo chuẩn mực sống, định thành cơng hay thất bại • Người cách mạng khơng có đạo đức > khơng có gốc, sơng khơng có nguồn =>> khơng lãnh đạo nhân dân ( Trích vb XLVI ) =>> HCM muốn người cách mạng, người dân Việt Nam phải trau dồi đạo đức, rèn giũa thân > nghĩ đến điều lớn lao, vĩ đại Nhân – Nghĩa – Trí - Dũng Nhân • Là nhân đức, nhân từ, u thương đồng bào • Khơng ham giàu sang • Khơng sợ cực khổ cường quyền Nhân – Nghĩa – Trí - Dũng Nghĩa • Là sống thẳng, hết long lợi ích Đảng • Khơng ham lợi ích cá nhân • Ln ln lắng nghe • Hết lòng cơng việc Nhân – Nghĩa – Trí - Dũng Trí • Khơng làm việc mù qng • Sáng suốt tình • Tránh việc làm có hại cho đảng, cho đồng bào Nhân – Nghĩa – Trí - Dũng Dũng • Là dũng cảm • Khơng sợ gian khó, nguy hiểm • Có gan chống lại thứ vinh hoa • Dám nhận lỗi, dám sửa đổi • Vì tổ quốc hi sinh tất Đạo đức doanh nhân, doanh nghiệp thực chất ?  Doanh nghiệp coi có đạo đức tốt có “ trách nhiệm xã hội” Trách nhiệm là: • Bảo vệ môi trường • Quan tâm người lao động • Tơn trọng quyền bình đẳng • Biết kiến tạo hòa binh, ANQG • Cung cấp sp chất lượng tốt • Tham gia hoạt động trợ giúp cộng đồng Đạo đức doanh nhân, doanh nghiệp thực chất ?  Làm giàu – cộng đồng • Đảm bảo xã hội hóa phát triển, phải mang tính cộng đồng => ủng hộ • Doanh nghiệp có mục tiêu => bền vững • Tham gia từ thiện, thu hút tài ngun người • Đồn kết doanh nghiệp => group Đạo đức doanh nhân, doanh nghiệp thực chất ?  Nhân – trí - dũng  Doanh nhân người lính • Phải học kinh doanh, giỏi kinh doanh, thành công kinh doanh ơng cha ta đánh giặc • Phải có trí để hiểu thị trường, nắm bắt KH – KT • Dũng để giam dấn thân, dám nghĩ dám làm, dám nhận sửa sai • Phải có nhân để lập thân, khẳng định nhân cách Doanh nhân, doanh nghiệp có cần lấy đạo đức làm gốc khơng? Vì sao? * Doanh nhân, doanh nghiệp định phải lấy đạo đức làm gốc, vì: • Đạo đức yếu tố tảng tạo nên tin cậy đối tác khách hàng doanh nhân, doanh nghiệp • Là sở để xây dựng lòng tin, gắn kết trung đội ngũ cán cơng nhân viên doanh nghiệp • Giúp nâng cao hình ảnh, uy tín thương hiệu doanh nghiệp  Sự tồn vong, phát triển doanh nghiệp người tiêu dùng định, doanh nghiệp muốn đạt tỷ suất lợi nhuận cao cơng bền vững phải xây dựng tảng đạo đức cho doanh nghiệp Doanh nhân, doanh nghiệp có cần lấy đạo đức làm gốc khơng? Vì sao?  Biểu : • Đạo đức thể có tương tác với đối tác • Thể qua cách ứng xử với khách hàng, quan quyền, báo chí  Doanh nghiệp tạo tiếng tốt lôi kéo khách hàng thị trường ủng hộ =>> Đạo đức kinh doanh không câu hiệu để lấy long người tiêu dùng Chúng cơng cụ để tối đa hóa lợi nhuận, củng cố thương hiệu Kinh doanh nhân  Khái niệm: • Là hình thức chép kiến thức thực hệ thống  Ví dụ : Nếu bạn có kiến thức, kinh nghiệm bán hàng, bạn tuyển nhiều người vào đào tạo, truyền đạt lại cho họ kiến thức, kinh nghiệm bán hàng gọi kinh doanh nhân Lợi ích: • Đào tạo nhanh chông đội ngũ nhân viên • Nhanh chóng nắm bắt u cầu cơng việc >> nâng cao suất lao động • Tiết kiệm chi phí tuyển dụng đào tạo Kinh doanh nhân =>> Kinh doanh nhân thực chất chép lại kiến thức, kĩ việc đào tạo người lao động mới, đem lại hiệu nhanh chông tiết kiệm cho doanh nghiệp ! ... đề Vận dụng TT đạo đức nhân văn HCM Trong lĩnh vực kinh doanh QUY TRÌNH LÀM VIỆC Phân tích, trả lời câu hỏi Quan điểm HCM đạo đức? .Vì Trình bày nội dung chuẩn mực Nhìn từ quan điểm đạo đức HCM... đạo đức đóng đạo đức Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng theo đạo đức doanh nhân, doanh vai trò gốc rễ người TTHCM nghiệp thực chất ? Doanh nhân, doanh nghiệp có cần Bạn biết xu hướng kinh doanh lấy đạo đức. .. trò đạo đức Đạo đức cũ • Đạo đức cũ người đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời • Đạo đức người hai chân đứng vững xuống đất, đầu ngẩng lên trời ⇒ Đạo đức cũ đạo đức khác  HCM cho đạo đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình về đạo đức Hồ Chí Minh áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh, Thuyết trình về đạo đức Hồ Chí Minh áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh

Từ khóa liên quan