xac dinh ham luong lipid HT

1 66 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 22:23

15.40 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LIPID TRONG VẮCXIN VÀ SINH PHẨM Nguyên lý Dựa phản ứng lipid với vanillin môi trường acid sulfuric acid phosphoric tạo thành hợp chất màu Đo hợp chất màu bước sóng 540 nm, từ xác định hàm lượng lipitd mẫu thử Tiến hành Mẫu thử điều chỉnh nước cất để có nồng độ protein khoảng 200 µg/ml Hút dung dịch dầu liu (olive oil) chuẩn 500 µg/ml vào ống nghiệm 0,1; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ml; thêm nước cất vừa đủ ml Hút ml mẫu thử vào ống nghiệm, ml nước cất vào mẫu trắng Thêm ml acid sulfuric 95% vào ống nghiệm, lắc mạnh máy lắc Đun cách thủy 100 °C 10 phút, làm lạnh nước đá phút Thêm 13 ml dung dịch phosphovanillin (TT) vào ống nghiệm, lắc kỹ Đun cách thủy 37 ± OC 30 phút, làm lạnh, để yên nhiệt độ phòng 30 phút Đo mật độ quang ( Phụ lục 4.1) bước sóng 540 nm, dựng đường chuẩn, từ tính hàm lượng lipid mẫu thử Đơn vị tính : µg/100 µg protein Cách pha dung dịch - Dung dịch dầu ô liu (olive oil) chuẩn 5000 µg/ml: Cân 0,25 g olive oil vào bình định mức 50 ml, thêm ethanol (TT) vừa đủ, lắc kỹ Bảo quản dung dịch 4-7 OC, dùng tháng Trước dùng, pha loãng 10 lần nước cất - Dung dịch vanillin 0,6% : Hòa tan 6,0 g vanillin 6-7 ml ethanol (TT), chuyển vào bình định mức L, thêm nước cất đến định mức - Dung dịch phosphovanillin: Cho 350 ml dung dịch vanillin 0,6% 50 ml nước cất vào cốc thủy tinh, khuấy Thêm 600 ml acid phosphoric 85% (TT) khuấy từ Tiêu chuẩn chấp thuận: Tùy loại vắc xin sinh phẩm Đối với bán thành phẩm viêm gan B, hàm lượng lipid không lớn 100 µg/100 µg protein
- Xem thêm -

Xem thêm: xac dinh ham luong lipid HT, xac dinh ham luong lipid HT

Từ khóa liên quan