xac dinh ham luong polysaccharid HT

1 56 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 22:23

15.38 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYSACCHARID TRONG VẮCXIN VÀ SINH PHẨM Nguyên lý Polysaccharid có mẫu thử chuyển thành đường đơn, sau phản ứng với anthron tạo thành hợp chất màu Đo hợp chất màu bước sóng 620 nm, từ xác định hàm lượng polysacchacarid mẫu thử Tiến hành Pha loãng dung dịch glucose chuẩn 500 µg/ml nước cất thành nồng độ 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5 µg/ml Mẫu thử điều chỉnh nước cất để có nồng độ protein khoảng 200 µg/ml Hút ml mẫu thử dung dịch glucose chuẩn vừa pha loãng vào ống nghiệm, thêm ml dung dịch anthron 0,2% ; lắc đều, đun cách thủy 100 °C 15 phút Làm nguội nhanh nước đá để nhiệt độ phòng 60 phút Đo mật độ quang ( Phụ lục) bước sóng 620 nm, dựng đường chuẩn, từ tính hàm lượng polysaccharid mẫu thử Đơn vị tính : µg/100 µg protein Cách pha dung dịch: - Dung dịch glucose chuẩn 500 µg/ml: Hòa tan 50 mg glucose nước cất bình định mức 100 ml, thêm nước cất vừa đủ Trước dùng, pha loãng 10 lần nước cất - Dung dịch anthrone 0,2% : Cân 0,2 g anthron chuyển vào bình định mức 100 ml, thêm acid sulfuric 95% vào vừa đủ Bảo quản dung dịch 2-10 °C chai thủy tinh màu, sử dụng vòng tuần sau pha Tiêu chuẩn chấp thuận Tùy lọai vắc xin sinh phẩm Đối với bán thành phẩm viêm gan B, hàm lượng polysaccharid khơng lớn 10 µg/100 µg protein
- Xem thêm -

Xem thêm: xac dinh ham luong polysaccharid HT, xac dinh ham luong polysaccharid HT