ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh + bản vẽ )

71 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 19:11

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN NƠI THI CÔNG I.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH : I.1.1.Khí tượng Công trình thuộc khu vực đông nam - vùng nhiệt đới gió mùa, nên khí hậu chia làm mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng 26°C – 27°C; Khí hậu biến động, có thiên tai khí hậu (không gặp thời tiết lạnh hay nóng, trường hợp mưa lớn, bão bão có bão nhỏ, ngắn…) I.1.1.1.Nắng : Sau khu vực miền Nam Trung Bộ khu vực tuyến qua nơi có số nắng cao thứ hai Việt Nam Trung bình hàng ngày có khoảng nắng, tháng có số nắng cao tháng với trung bình ngày thấp tháng với trung bình ngày I.1.1.2.Mưa Khu vực tuyến qua nằm vùng mưa XVIII Phân bố mưa năm tập trung vào thời kỳ từ tháng V đến tháng XI - thời kỳ thònh hành gió mùa Tây Nam Tổng lượng mưa thời kỳnày chiếm khoảng 85% tổng lượng mưa năm Ngược lại, thời kỳ từ tháng 12 đến tháng năm sau - thời kỳ thònh hành gió Đông – Đông Bắc, lượng mưa tương đối ít, chiếm 15% tổng lượng mưa năm Biến trình mưa khu vực thuộc loại biến trình vùng nhiệt đới gió mùa: lượng mưa tập trung vào mùa gió mùa mùa hè, chênh lệch lượng mưa mùa mưa mùa khô lớn Trong biến trình có cực đại cực tiểu Cực đại thường xuất vào tháng với lượng mưa tháng 300mm Cực tiểu chính, xảy vào tháng 2, lượng mưa tháng cực tiểu vùng đạt 10mm, số nơi chí không mưa SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S Số ngày mưa trung bình năm vùng khu vực đạt 100 ngày/năm việc phân bố số ngày mưa trung bình năm nhìn chung phù hợp với phân bố lượng mưa năm Số ngày mưa chủ yếu tập trung tháng mùa mưa, trung bình khoảng 15 đến 20 ngày mưa tháng Trong thời kỳ mưa trung bình tháng không ngày mưa, tháng 1, 2, có ngày mưa Phân bố mưa có biến động lớn từ năm qua năm khác, lượng mưa Lượng mưa năm mưa nhiều gấp lần lượng mưa năm mưa I.1.1.3.Chế độ ẩm Biến trình độ ẩm năm tương ứng với biến trình mưa, thời kỳ mưa nhiều độ ẩm lớn vào thời kỳ mùa khô độ ẩm nhỏ Tổng lượng bốc trung bình năm lên tới gần 1700 mm Biến trình năm lượng bốc trung bình ngược với biến trình năm độ ẩm không khí Hàng năm, tháng III tháng có lượng bốc lớn tới 215 mm tháng X tháng có lượng bốc nhỏ khoảng 100 mm I.1.1.4.Gió Trên đòa hình phẳng vùng đồng bằng, gió đổi chiều rõ rệt theo mùa có hướng thònh hành phù hợp với hướng gió mùa toàn khu vực Vào mùa đông, hướng gió thònh hành Đông Bắc vào Mùa hạ, hướng gió thònh hành Tây Nam Tây, hướng chiếm ưu tuyệt đối mùa gió mùa mùa hạ Dựa vào biểu đồ hoa gió ta xác đònh hướng gió mùa I.1.1.5.Nhiệt độ Đặc điểm bật chế độ nhiệt khu vực có nhiệt độ cao không thay đổi năm Nhiệt độ trung bình năm đạt tới 27°C Biến trình năm nhiệt độ có dạng xích đạo với hai cực đại ứng với thời gian mặt trời qua thiên đỉnh hai cực tiểu vào thời gian độ cao mặt trời nhỏ SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S Qua tháng nhiệt độ biến thiên Chênh lệch nhiệt độ trung bình tháng nóng tháng lạnh vào khoảng – 4°C Dao động ngày đêm nhiệt độ mạnh với biên độ dao động ngày đêm vào khoảng đến 8°C I.1.1.6.Nước • Kết phân tích mẫu nước sông khu vực cầu đánh sau: Tên nước : Bicacbônát clorua kali natri manhê canxi; - Nước có tính chất : ăn mòn lớn nên ta phải có biện pháp bảo vệ công trình I.1.2 Thủy văn Đây sông cấp V nên tần suất dao động nhỏ, thuyền bè nhỏ qua lại đủ điều kiện cho trôi I.2.QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH I.2.1.Quy mô công trình Cầu BTCT vónh cửu I.2.2.Tiêu chuẩn kỹ thuật • Áp dụng hệ thống khung tiêu chuẩn Bộ GTVT phê duyệt Quyết đònh số 2529/QĐ-BGTVT ngày 14/8/2007 việc “Phê duyệt khung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010” Tải trọng • Hoạt tải thiết kế HL93 theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN – 272 – 05 I.2.3.Tần suất lũ thiết kế Tần suất lũ thiết kế P=1% I.2.4.Tónh không thông thuyền Sông (25x3.5)m cấp V nên tónh không thông thuyền I.2.5 Khổ cầu Hiện thiết kế có quy mô mặt cắt ngang sau : Chiều rộng phần xe chạy : 2x3.500 = 7.00 (m) Phần bồ hành : 2x1 = 2.00 (m) SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU Lan can (m) Dải an toàn (m) Tổng cộng 10.00(m) GVHD: Th.S : 2x0.25 : 2x0.25 : = 0.50 = 0.50 = I.3.GIẢI PHÁP THIẾT KẾ I.3.1.Vò trí cầu Vò trí cầu xác đònh tim tuyến tim dòng chảy sông Tim tuyến vuông góc với tim dòng chảy I.3.2.Sơ đồ cầu chiều dài cầu Sơ đồ kết cấu nhòp sau : 7x33(m) Chiều dài cầu L=231(m) tính đến mép sau tường ngực mố I.4.KẾT CẤU NHỊP: I.4.1.Dầm chủ Dầm BTCT DƯL 40MPa căng sau tiết diện chữ “I”, với độ nhòp 33(m), chiều cao dầm 1.20(m), khoảng cách tim dầm (m) I.4.2.Mặt cầu - Mặt cầu cấu tạo từ lớp : + Bản mặt cầu BTCT 30Mpa đổ chỗ hệ ván khuôn để lại BTCT 30Mpa chiều dày 200mm + Lớp mui luyện tạo dốc 2% chiều dày trung bình 40mm + Trên mặt cầu phủ lớp phòng nước dày 4mm; + Lớp bê tông ASPHALT dày 60mm I.4.3.Lan can Gồm phần: : Gờ lan can BTCT 30MPa : Thép khung + Kích thước hình học sau SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S I.4.4.Hệ thống thoát nước mặt cầu + Các cửa thu nước mặt cầu bố trí dọc theo bó vỉa cách khoảng ~ 10(m) xả trực tiếp thông qua ống nhựa Φ100(mm) I.4.5 Khe co giaõn + Khe co giãn cao su rộng 50mm I.5.KẾT CẤU PHẦN DƯỚI I.5.1.Kết cấu mố Gồm có mố - Kết cấu mố dạng tường chắn BTCT 30Mpa đổ chỗ; - Móng mố gồm 30 cọc BTCT 30Mpa tiết diện 30x30cm, chiều dài cọc 36.5m (chưa bao gồm phần đập đầu cọc phần cọc ngàm vào bệ) - Tim bệ mố theo phương ngang cầu đặt vuông góc với tim dọc cầu; - Sau mố đặt độ dài 5m BTCT 30MPa suốt chiều rộng phần xe chạy - Mái taluy tứ nón phạm vi 25m đường đầu cầu gia cố đá hộc xây vữa 10Mpa, chân khay taluy đá hộc xây vữa 10Mpa; - Vật liệu đắp tứ nón đầu mố loại với vật liệu đắp đường SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S I.5.2.Kết cấu trụ Cầu gồm trụ - Kết cấu trụ dạng đặc thân hẹp(hay hình ova) BTCT 30Mpa đổ chỗ - Móng trụ gồm 30 cọc BTCT 30Mpa tiết diện 30x30cm, chiều dài cäc với trụ 36.5m(chưa bao gồm phần đập đầu cọc phần cọc ngàm vào bệ) Hệ móng: cọc đóng BTCT đúc sẵn 40 MPa, kích thước mặt cắt cọc 30x30cm Chiều dài cọc quy định vẽ định thức có kết thi cơng cọc thử SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S CHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ NGUỒN CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT LIỆU XÂY DỰNG – MÁY MÓC THI CÔNG II.1.CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ NGUỒN CUNG CẤP VẬT LIỆU: - Tiếp nhận hồ sơ thiết kế kết cấu,thiết kế thi công,dự toán công trình - Cụ thể hóa nguồn cung cấp vật tư,kết cấu đúc sẵn - Mở tài khoản ngân hàng, ký kết hợp đồng - Xây dự láng trại,tổ chức đời sống cho công nhân công trình - Làm đường công trình đường vào công trình - Tổ chức kho bãi tập kết nguyên liệu,cấu kiện đúc sẵn - Lắp ráp thiết bò giới kết cấu, đà giáo phụ tạm - Giải phóng mặt thi công lân cận - Chuẩn bò sẵn số lượng cần thiết vật liệu xây dựng cấu kiện lắp gép đủ để khởi công công trình thời gian - Xây dựng hệ thống điện nước.thông tin chiếu sáng…v.v - Làm cầu tạm, cầu chống phục vụ thi công II.1.1.Nguồn cung cấâp nguyên vật liệu: Công trình xây dựng cách sở sản xuất không xa Đường vận chuyển tương đối thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu giới Vật liệu dễ sản xuất khai thác, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S II.1.2.Vận chuyển vật liệu: - Cốt thép vận chuyển tới công trình dạng cuộn, phải đảm bảo chất lượng không bò hen gỉ - Kho vật liệu thép không cách xa 100m - Thép hình thiết kế theo chủng loại,thiết kế riêng - Khi bốc xếp ý không quăng, cẩu nặng cần có biện pháp bảo vệ, chống cong vênh bảo vệ sơn chống gỉ - Xi măng vận chuyển tới công trường ôtô Kho xi măng đảm bảo điều kiện chống ẩm, chứa nhiều loại xi măng khác tiện lợi cho việc vận chuyển II.2.CHUẨN BỊ MẶT BẰNG VÀ VẬT LIỆU: - Để san ủi mặt thi công sử dụng máy san, máy ủi kết hợp với công nhân Mặt cần phải phẳng đủû rộng để bố trí máy móc thi công phương tiện vận chuyển, mép bờ sông chuẩn bò bãi Cẩu xếp cho phao vận chuyển vò trí thi công - Vật liệu tập kết kho bãi công trường Có thể dùng phương tiện thô sơ để vận chuyển vật liệu tới bãi thi công (nếu cần) II.3.MÁY MÓC THI CÔNG: - Đơn vò thi công phải đảm bảo máy móc đầy đủ cho trình thi công thiếu thuê từ công ty khác nhằm đảm bảo tiến độ thi công Bao gồm máy sau (Máy đóng cọc, Máy đào, Cần trục, Cẩu lắp…)và thiết bò lao lắp thi công móng trụ cầu, nhân công có tay nghề cao II.4.NHÂN LỰC VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG: - Đơn vò thi công có độ ngũ cán kỹ thuật cao có lực kinh nghiệm, nhiệt tình công tác Bên cạch đội ngũ công nhân lành nghề với số lượng đông đảo nên đảm bảo tiến độ thi SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S công chất lượng kỹ thuật công trình theo thời gian quy đònh - Việc thi công đơn vò trợ giúp công ty ủng hộ đòa phương Dân cư khu vực ổn đònh tham gia bảo vệ tài sản trật tự an ninh xung quanh công trình cao CHƯƠNG III : SỐ LIỆU VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG III.1.SỐ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG: III.1.1.SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT + + + + + • Phương pháp thi công: Hệ giàn Số nhòp : nhòp Thông số móng 30 cọc đóng 30x30 (cm) Chiều dày cọc nằm đất tính từ đáy bệ L=36.5m Số lớp đòa chất thiết kế trụ sông Thông số đòa chất gồm có lớp đòa chất sau: Lớp : cát hạt vừa dày 5.5m, γ = 1.73 T/m3 , ϕ =220 Từ ta tra ε =0.75 trạng thái cát hạt trung • Lớp : đất sét pha cát dẻo vừa dày 7.5m, γ = 1.82 T/m , ϕ =100 Từ ta tra ε =0.91, C=0.148(kg/cm2)( (0.5< Il ≤ 0.75) trạng thái sét • Lớp : đất sét chặt, γ = 1.89 T/m3 , ϕ =7.50 Từ ta tra ε =0.77, C=0.486(kg/cm2)(0.25< Il ≤ 0.5) trạng thái đất dẻo cứng III.1.2.THÔNG SỐ MÓNG VÀ MỰC NƯỚC THI CÔNG: III.1.2.1 Kích thước móng: • Móng 30 cọc ta bố trí sau theo chiều rộng (song song với nhòp cầu) ta chọn cọc Theo chiều dài (vuông góc với kết cấu nhòp cầu) ta chọn 10 cọc • Khoảng cách từ tim – tới – tim không nhỏ 750mm hay 2.5D chiều rộng cọc (ta chọn giá trò lớn) kích thước cọc 30x30cm nên 2.5D = 2.5x0.3= 0.75m SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S => Vậy ta chọn khoảng cách từ tim – tới – tim 1m • Khoảng cách từ tim cọc tới tới mép bê tông móng lớn 225mm => Vậy ta chọn khoảng cách từ tim –tới mép bê tông móng 0.5m • Đỉnh cọc thiết kế ngàm vào bệ móng 300mm => Vậy ta chọn khoảng cách khoảng cách cọc ngàm vào bệ 500mm • Chiều dày bệ móng 1.5m Kích thước móng biểu thò hình sau: KÍCH THƯỚ C BỆMÓ NG TY ÛLỆ1:75 III.1.2.2 Kích thước trụ: • Dựa vào kích thước móng ta xác định kích thước móng dựa theo thơng số sau - a ≥ 0.5 => chon a = 0.8m Chiều rộng bệ  b ≥ 0.5 => chon b = 1.0m => Kích thước trụ sau (2x6)m III.1.2.3.Chon mực nước thi cơng, khổ thông thuyền chiều dài nhòp, khổ cầu: • Thông số mực nước : + Mực nước cao (MNCN = +4.5m) tính từ mặt đất sau sói SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 10 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S => Vậy điều kiện cường độ thép thoả mãn - Kiểm tra độ võng thép bản: f =β× Ptd × a l ≤[ f ]= (đối với mặt bên) E.δ 250 Trong đó: + Ptd : áp lực quy đổi khơng tính lực xung kích + β hệ số phụ thuộc tỷ số a/b = 0,52/0,5 = 1,04=> β = 0,0148 + a =52cm + δ = 0,4cm chiều dày thép + E môđuyl đàn hồi ván thép E = 2,1.106(kG/cm2) => f = 0, 0148 × [f] = 0, 23658 × 524 = 0,19cm 2,1×106 × 0, 43 l 52 = = 0, 208cm 250 250 Có: f = 0,208cm < [f] = 0,236cm => Vậy điều kiện độ võng nhịp thép đảm bảo .1.38497.38545.6.2 Kiểm toán khả chiệu lực thép sườn ngang: - Các thép sườn ngang xem dầm liên tục kê gối thép sườn đứng - Thép sường ngang chiệu áp lực bê tông lớn chiều dài thép.Vì momen uốn tiết diện (trên 1m bề rộng) xác đònh theo công thức sau:  a2 − b2   3a − b  b2 M tt max = nq1  + nq = nP b ÷ ÷ max  12    24  Trong đó: + a : Khoảng cách gữi thép sườn đứng a=52cm = 0,52m + b : Khoảng cách gữi thép sườn ngang b=50cm = 0,5m + q1 = Pmax × b SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 57 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S + Pmax : Ap lực lớp bê tông tác dụng lên sườn ngang Ta có H = 1.2m > 1m nên : - Momen lớn nhòp laø:  3a − b   × 0,522 − 0,52  M tt max = n × Pmax × b ×  = 1,3 × 3770 × 0,5 × ÷  ÷ = 57,3 ( kg.m ) 24  24    - Chọn thép sườn ngang loại thép góc V75x75x5 có thông số sau đây: + F = 7,39cm2 + Jx = 39,5cm4 + ix = 2,31cm + Wx = 17,1cm3 Kieåm tra điều kiện cường độ: σ max= M max ≤ Ru Wx + Ru: cường độ tính tốn thép chịu uốn: Ru = 2100(kG/cm2) 57,3 ×102 = 335, 09(kG / cm ) < R u = 2100(kG / cm ) => σ max = 17,1 => Vậy điều kiện cường độ thép sườn ngang thỏa mãn Kiểm toán khả chiệu lực thép sườn đứng - Các thép sườn đứng xem dầm liên tục kê gối thép sườn đứng - Lực phân bố có hình cưa gồm biểu đồ tam giác can chiều rộng đáy b chiều cao P td.b để đơn giản ta quy đổi hình chữ nhật .1.38497.38545.6.3 R = q1 ( 2a − b ) = Pmax × b × ( 2a − b ) = 3770 × 0,5 × ( × 0,52 − 0,5 ) = 1017,9 ( kg ) - q2 = Ptd × b 2631, 49 × 0,5 = = 657,87 ( kg / m ) 2 - Momen uốn nhòp xác đònh theo công thức sau đây; SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 58 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S  B ( i − 1)  i i +  B2 M tt max = nR  − b − + nq ÷  4  Trong đó: + i : số khoang chiều rộng B => i = 1,5/0,5 =3 + B : Khoảng cách khoảng cách mà ta cần tính B = 1,5m - Momen lớn nhòp là: 1,5 × ( − 1)  32 +   1,52 M tt max = 1,3 ×1017,9 ×  − 0,5 ×  − + 1,3 × 657,87 × = 240,53 ( kg.m )  ÷  4  - Chọn thép sườn ngang loại thép góc V75x775x5 có thông số sau đây: + F = 7,39cm2 + Jx = 39,5cm4 + ix = 2,31cm + Wx = 17,1cm3 + z = 2.02 cm - Kiểm tra điều kiện cường ñoä: σ max= M max ≤ Ru Wx + Ru: cường độ tính tốn thép chịu uốn: Ru = 2100(kG/cm2) => σ - max = 240,53 ×102 = 1406, 61(kG / cm ) < R u = 2100(kG / cm ) 17,1 => Vậy điều kiện cường độ thép sườn đưng thỏa mãn Kiểm tra độ võng: B3 1,53  19   19  f =  Q + × q2 ì B ữ = ì 628,33 + ì 591, 45 ì 1,5 ữ 24 ì E ì J x  16 16 16  24 × 2,1× 10 × 39,5  16  Trong đó: Q = [f] = ΣR × R × 942, = = = 628,33 ( kg ) 3 l 52 = = 0, 208cm 250 250 SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 59 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S Kiểm tra khả chiệu lực giằng: - Thanh căng bố trí vò trí giao sường đứng ngang(Bố trí theo dạng hoa mai) 1.38497.38545.6.4 - Diện tích chiệu áp lực ngang bê tông tươi căng: Fal = × a × l = × 0,5 × 0,5 = 0, ( m ) - Lực kéo tác dụng lên căng: T = n × Ptd × F = 1,3 × 2631, 49 × 0,5 = 1710, 47 ( kN ) - Chọn căng Φ = 12 coù Fa = 1,13(cm2); Ro=1900(kG/cm2) - Điều kiện bean căng: σ= T ≤ R0 = 1900(kG / cm ) Fa => σ = 1710, 47 = 1513, 69(kG / cm ) < R0 = 1900(kG / cm ) 1,13 => Vậy căng đủ khả chiệu lực .1.38498.Thi công xà mũ: 1.38498.38544.Chọn phương pháp thi cơng: - Sau bê tông thân trụ đạt >70% cường độ ta tiến hành bước giống thân trụ Để làm giàn giáo cho phận thi công xà mũ ta chốt thép chữ I vào trụ(trong trình thi công) độ cao thiết kế thép SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 60 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S chữ I ngàm chặt vào tru độ sâu khoảng 0.5m Các cưa thi công - Lắp dựng hệ dàn công tác cho trình thi công - Đánh bề mặt thân trụ lắp đặt ván khuôn,cốt thép xà mũ trụ - Chuẩn bò vật liệu vật tư đá - Dùng máy trộn bê tông bãi trộn bê tông trộn xong vận chuyển tói vò trí thi công tiến hành bơm đổ ống vòi voi, - Để kiểm tra chất lượng bê tông thùng trộn ta lấy kiểm tra độ sụt trước đổ bê tông - Sau ngày bảo dưỡng tiến hành tháo ván khuôn .1.38499.Biện pháp đổ bảo dưỡng bê tông móng thân trụ: 1.38499.38544.Biện pháp đổ bê tông: Sử dụng máy bơm bê tông để đổ móng trụ cầu: - Đối với móng trụ ta chon phưng pháp đổ sau lắp dựng ván khuôn cốt thép xong ta đổ bê tông thông qua máy bơm bê tông.ống có nhiệm vụ vận chuyển bê tông từ máy tới hố móng mà ta cần thi công - Trộn bê tông đặt tai công trình thông qua máy trộn : - Cấp phối (xi măng,cát đá) phải theo thiết kế – cấp phối nhà thầu xây dựng kiểm tra,thời gian phải đủ để vật liệu trộn - Trình tự đổi vật liệu vào máy trộn:trước hết đổ 1520% lượng nước,sau dó đỏ ximang cót liệu lúc,động thời đổ dần liên tục phần nưới - Trong trình trộn để tránh bê tông bám dính vào cữ sau làm việc cần đổ vào thùng trộn cốt liệu lớn mẻ trộn quay máy trộn khoảng phút,sau cho cát xi măng vào trộn thời gian quy đònh + Vận chuyển vật liệu: SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 61 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S - Bê tông đổ máy trộn trạm trộn vận chuyển oto tới nơi thi công đổ vào máy nhời máy vòi voi vận chuyển tới đòa điểm cần đổ + Đổ bê tông: - Trước đổ bê tông:kiểm tra lại hình dáng kích thước khe hở ván khuôn.cốt thép sàn giáo.sàn tho tác.chuẩn bò ván gỗ làm sàn công tác - Chiều cao rơi tự bê tông không 1.5m-2m để tránh phân tầng bê tông - Khi đổ bê tông phải đổ trình tự đònh,đổ từ xa tới gần từ từ chố thấp trước đổ theo lớp xong lớp đầm lớp - Ta sử dụng đầm dùi thi công chiều dày lớp bê tông tuân theo bảng 16TCNVN44523:1995 để phù hợp với bán kính đầm - Bê tông phải đổ liên tục không ngừng tùi tiện - Khi trời mưa phải che chắn ko để nước mưa rơi vào bê tông - Đối với trụ ta chia làm lần đổ bê tông lần đổ phân nửa + Đầm bê tông: - Đầm bê tông nhằm làm cho bê tông đặc bên không suất lỗ rỗng bên không bò rỗ làm cho bê tông bám chặt vào cốt thép yêu cầu đầm phải đầm kỹ không bỏ sót bảo đảm thời gian,nếu không đủ thời gian bê tông không lèn chặt không bò rỗng lỗ ngược lại đầm lâu bê tông nháo đá sởi to lắng xuống vữa xi măng lên bê tông không đồng - Đối với sàn dùng đầm bàn để đầm đầm mặt phải kéo tư từ dải chồng lên 5-10cm thời gian đầm chỗ khoảng 30-50s - Đói với cột đầm dùng đầm dùi để đầm chiều sâu lớp bê tông đầm dùi khoảng 30-50cm khoảng cách di chuyển đầm dùi không 1.5 bán kính tác dụng đầm.thời gian đầm khoảng 20-40s ý đầm sai lệch cốt thép .1.38499.38545.Biện pháp bảo dưỡng bê tông: Bảo dưỡng bê tông phương pháp tưới nước: SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 62 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S - Bảo dưỡng bê tông tức tực công việc cung cấp nước đầy đủ cho trình thủy hóa xi măng – trình đông kết hóa cứng bê tông.trong điều kiện bình thường.ngay sau đổ trời nắng ta phải tiến hành che phủ bề mặt để tránh trường hợp trắng bề mặt bê tông ảnh hưởng tới cường độ nhiệt độ 15 0C trở lên ngày đâu phải tưới nước thường xuyên để gữi ẩm khoảng tưới lần ban đêm lần ngày sau ngày tưới lần.tưới nước dùng cách phun không tưới trực tiếp lên bề mặt bê tông đông kết - Nước dùng cho bảo dưỡng phải thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật nươc dùng trộn bê tông trình bảo dưỡng không để bê tông trắng mặt SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 63 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S CHƯƠNG I : TỔ CHỨC THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP 1.TRÌNH TỰ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP Bước : Công tác chuẩn bò Thu dọn mặt sau giải tỏa,tháo dở công trình cũ để lại, chặt cây,đào gốc… Khôi phục cọc, chuẩn bò đường công vụ, xây dựng nhà xưởng,bãi đúc dầm,bệ đúc dầm,bố trí bãi tập kết vật liệu,mặt công trường,cung cấp điện nước… Bước : Công tác chế tạo dầm BTCT dự ứng lực 1.38496.Công tác ván khuôn Ván khuôn phải đáp ứng yêu cầu sau: Ổn đònh, không biến hình chòu tải trọng lượng áp lực ngang vữa bêtông đổ tải trọng khác trình thi công nhằm đảm bảo đường bao kết cấu thiết kế; Phải ghép kín tránh không cho vữa chảy ra; Mặt ván khuôn phải phẳng nhẵn, không tạo vết sọc lồi lõm, rỗ bề mặt bêtông chỗ nối ghép; Độ võng phận chòu uốn ván khuôn không vượt 1/400 chiều dài tính toán phận bố trí bề mặt 1/250 chiều dài tính toán phận khác; Cố đònh, liên kết ván khuôn phải chắn, an toàn; Phải dùng nhiều lần cho phận kết cấu kích thước; Để đảm bảo yêu cầu nêu trên, toàn ván khuôn dầm phải gia công thép Ván khuôn thành tháo cường độ bê tông đạt 25daN/cm2 Khi bê tông đạt 90% cường độ thiết kế tháo ván khuôn chòu lực SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 64 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S Ván khuôn đáy 1.38497.Công tác cốt thép Cốt thép thường gia công đan buộc thành lưới, thành khung sườn trước cẩu lắp vào vò trí; Các mối nối cốt thép mặt cắt không vượt 50% số lượng cốt thép Các mối nối đặt so le phải cách tối thiểu 25 lần đường kính thép lớn Chiều dài đoạn nối chồng cốt thép theo qui trình qui đònh; Các mối hàn thép chòu lực cần phải kiểm nghiệm chất lượng, cường độ mối nối không thấp cường độ thép; Cốt thép gia công uốn nguội; Chiều dày lớp bảo vệ cần bảo đảm cách kê miếng đệm vữa xi măng có chiều dày lớp bê tông bảo vệ .1.38498.Công tác đặt ống gen tạo lỗ cho cáp DƯL Các ống gen đặt cáp dự ứng lực phải cố đònh vào lồng cốt thép, đảm bảo hình dạng đường cáp khoảng cách bó cáp theo thiết kế không bò xê dòch trình đổ bê tông; Những mối nối ống phải dùng băng dính lại để chống rò rỉ vữa vào lòng ống gen SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 65 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S 1.38499.Công tác đổ bê tông Bê tông cung cấp từ trạm trộn đặt công trường, kiểm tra độ sụt cho mẻ đổ, thành phần cấp phối, khối lượng bê tông lấy mẫu thử tùy theo khối lượng bê tông đổ; Bê tông đổ theo phương xiên góc 30 o, phân lớp theo bề dày lớp khoảng 20cm từ lên trên; Việc đổ bê tông phải tiến hành liên tục, không gián đoạn, có phải thời gian sơ ninh kết, thông thường không 45 phút; Nhiệt độ môi trường đổ bê tông không 30°C; Khi đổ bê tông phải có loại đầm dùi, đầm bàn, bố trí đầm cạnh (đầm rung) gắn thành ván khuôn Lưu ý đầm chặt vò trí vò trí góc cạnh tiết diện, vò trí đặt cáp dự ứng lực, vò trí có cốt thép dày đặc; Bảo dưỡng bê tông: bê tông sau đổ xong, se vữa phải nhanh chóng phủ đậy tưới nước bảo dưỡng liên tục thời gian ngày Nước để bảo dưỡng bêtông phải loại nước đổ bêtông .1.38500.Công tác căng cáp dự ứng lực Khi bê tông dầm đạt 90% cường độ thiết kế 28 ngày, tiến hành căng kéo cáp dự ứng lực; - Công tác chuẩn bò: + Làm ống gen tạo lỗ: Dùng vòi xói nước có áp lực ≥ 0.5(kg/cm2) phun rửa lòng ống gen đầu nước thấy nước được, sau dùng ép có áp lực ≥ 0.5(kg/cm2) thổi nước dầu mỡ; 6+ Luồn cáp DƯL: Cáp DƯL luồn vào ống gen thủ công Chiều dài cáp thò (kể từ mặt neo cáp) tối thiểu 100cm để lắp đầu neo, nêm kích; 7+ Chuẩn bò kích hệ thống đònh vò kích; 8+ Đánh dấu mốc để theo dõi độ vồng ngược dầm trình căng cáp DƯL SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 66 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S Căng cáp dự ứng lực: 9+ Khi căng cáp theo mặt cắt ngang dầm, cần tiến hành đối xứng để tránh tượng xoắn vặn dầm; 10 + Việc căng kéo thực hai kích đặt hai đầu đoạn dầm thực đầu một, nghiêm cấm việc thực căng kéo đồng thời hai kích Trình tự căng kéo tiến hành theo bước cấp tải sau: Bước 1: Căng so dây: lực căng so dây lực nhỏ, dấu hiệu việc so dây kim đồng hồ hết dao động bắt đầu tăng Đánh dấu để đo độ giãn dài cáp; Bước 2: Căng cáp theo cấp 20%P tk, 50%Ptk, 80%Ptk, 100%Ptk, 105%Ptk cấp tăng dừng lại – 10 phút đo độ giãn dài cáp; Bước 3: Căng đến 100%Ptk, dừng lại đo độ giãn dài cáp, nghỉ 10 phút; Bước 4: Căng đến 105%Ptk, dừng lại đo độ giãn dài cáp, nghỉ 10 phút; Bước 5: Hồi kích 100%Ptk, dừng lại đo độ giãn dài cáp, đóng neo cáp, hồi kích 0; Việc hồi kích phải tiến hành từ từ, tránh tình trạng hồi kích nhanh gây giãn cáp, dẫn đến mát ứng suất thép cường độ cao Chỉ đóng neo lực căng cáp đạt ổn đònh (Ptk – lực căng thiết kế, Ptk=136KN cho tao 12.7mm) SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 67 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU Kéo cáp DƯL đo cáp DƯL GVHD: Th.S Đồng hồ 1.38501.Cắt cáp bơm vữa ống gen bảo vệ cáp V.2.2.1.Cắt cáp DƯL: Sau kéo cáp DƯL xong ta tiến hành cát cáp DƯL chữ I nên ta có thẻ dùng máy cát bình thường để cát cáp DƯL sơ đồ cắt từ xuống từ ngoài: V.2.2.2.Bơm vữa ống gen bảo vệ cáp; Vữa bơm lấp lòng ống gen gồm: xi măng nước có kết hợp với phụ gia trương nở; độ linh động vữa sau chế tạo không lớn 12-14 giây Cường độ vữa R28= 40Mpa; SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 68 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S Máy bơm vữa dùng loại chuyên dùng có áp lực 1015 (kg/cm2); Lắp van vào đệm neo hai đầu bó cáp Van nối với ống dẫn vữa máy bơm gọi cửa vào, van đầu bên gọi cửa Hai van trạng thái mở Sau nối ống vữa với cửa vào, vữa bơm liên tục vào ống vữa thoát cửa khóa van cửa lại, lúc máy bơm tiếp tục bơm vữa đầu vào, thời gian bơm trạng thái khoảng phút đến áp lực máy bơm đạt (6-7 Kg/cm 2) tắt máy bơm tiếp tục trì áp lực khoảng phút khóa van cửa vào lại, kết thúc công tác bơm vữa bó cáp; Trên mặt cắt ngang, ống cáp bơm vữa từ ống đặt thấp đến ống đặt cao để tránh cho vữa bơm lỗ trước chảy vào lỗ chưa bơm gây tắc ống; Trường hợp ống bơm vữa bò tắc, dừng bơm xói rửa ống gen máy bơm nước áp lực cao vữa hoàn toàn tiến hành lại công tác bơm vữa .1.38502.Đổ bê tông bòt đầu neo Làm tạo nhám mặt bêtông khu vực hốc neo, lắp đặt cốt thép, ván khuôn tiến hành đổ bêtông bòt đầu neo (bêtông bòt đầu neo có dùng phụ gia trương nở mác với bêtông dầm) Bòt đầu neo SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 69 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S CHƯƠNG VI : THI CÔNG NHỊP Đánh gia điều kiện: Do phương pháp thi công hệ giàn nên mố trụ phải đảm bảo cường độ đất bên phải đảm bảo, phần hẫng để đặt hệ giàn phải tính toán đảm bảo điều kiện chống lật gây phá hoại công trình Thi công nhanh, phù hợp cầu qua sông mực nước cao cầu cạn Sử dụng cho kết cấu nhòp giản đơn có chiều dài dầm tải trọng lớn Chế tạo, lắp ráp giàn phức tạp, chòu tải trọng lớn nâng dầm nhanh giàn bò xoắn dẫn đến phá hoại công trình Chọn phương pháp thi công: Vì cầu cầu giản đơn, mố trụ cầu thi công từ trước nhòp cầu cung tương đối dài nên ta dùng phương pháp hệ giàn truong hợp thi công hợp lý Thi công kết cấu nhòp hệ giàn Trình tự thi công: Bước : Lắp ráp giàn công trường công xưởng Bước : Lắp đặt hệ di chuyển ngang đỉnh trụ, mố Bước : Lắp giàn lên hệ di chuyển ngang cẩu Bước : Vận chuyển dầm vò trí hệ ray-xe goong Bước : Tới mép giàn thả móc cẩu, cẩu lầm lên Bước : Sàng ngang dầm hạ dầm xuống gối SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 70 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S Thi công kết cấu nhòp: Vận chuyển dầm từ bãi tập kết đứng chân hệ giàn dùng hệ giàn cẩu đưa dầm nhòp cần lắp sàn ngang đưa dầm đặt xuống vò trí gối Dầm bê tông vận chuyển từ bãi dầm vò trí bên cạnh, sau đặt dầm lean xe goong di chuyển vò trí hệ giàn Khi vận chuyển dầm lưu ý gằng chống để dầm không bò lệch kéo xe chạy tới hoăc kích phía sau kéo phải có nối xe lại với để chúng chuyển động không làm cho dầm bò kéo xe bò kẹt Sau vận chuyển dầm tới vò trí hệ giàn, cẩu dầm lên vò trí sau sàn ngang dầm đặt dầm thứ vò trí gối cầu Cụ thể: Lao dầm vò trí: Hạ dầm xuống nề chống Đặt dầm xuống gối: Khi lao dầm xe goong cho dầm vò trí trùng với đường tim gối, đưa dầm thẳng vơi tim gối sang ngang dầm đến vò trí gối Kết cấu mở rộng trụ để đặt đường di chuyển ngang chế tạo dầm đặc có chống xiên vào thân trụ kết hợp với bu lông neo vào mặt xà mũ Tiếp tục thi công tương tự dầm lại kết thúc trình thic công kết cấu nhòp SVTH : HUỲNH NGỌC TRUNG Trang 71 ... lât = + 4, + 58,18 + ( 1, 75t + 7,87t − 49 ) + 3, +1 5, 62 + ( 0, 525t + 2, 625t −12, ) +1 5, 03 + ( 1, 43t + 7,125t − 34, ) + ( 0, 25t − 0,17t − 5, 63t +1 1, 76 ) = 0, 25t + 3, 535t +1 1, 99t + 21,... M + M 51 + M 52 + M + M 71 + M 72 ΣM giu = 1, 33 + 39, + ( 1, 32t + 5, 94t − 29, ) + 42, + ( 1, 655t + 8, 275t − 39, 72 ) + ( 0, 34t − 0, 24t − 7,58t +1 5,89 ) = 0, 34t + 2, 735t + 6, 635t + 59,... = 3, 22 ( T / m ) 2 E61 = P61 × ( t − h7 ) = 2,85 × ( t − 3) = 2,85t − 8,55 ( T / m ) 1 E62 = × P62 × ( t − h7 ) = × ( 0, 75t − 2, 24 ) × ( t − 3) = ( 0,38t − 2, 25t + 3,36 ) ( T / m ) 2 1 E7
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh + bản vẽ ), ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh + bản vẽ ), CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN NƠI THI CÔNG, CHƯƠNG III : SỐ LIỆU VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG, + Chọn hệ giàn để lắp kết cấu nhòp, Vòng vây cọc được xem là tuyệt đối cứng., Chọn búa như trên là hợp lý ., CHƯƠNG V : THIẾT KẾ VÁN KHUÔN, CHƯƠNG I : TỔ CHỨC THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP, .1. TRÌNH TỰ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP

Mục lục

Xem thêm