ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh + bản vẽ )

72 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 19:10

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH.VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN NƠI THI CÔNG I.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH : I.1.1.Khí tượng - Công trình thuộc khu vực đông nam - vùng nhiệt đới gió mùa, nên khí hậu chia làm mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng 26°C – 27°C; - Khí hậu biến động, có thiên tai khí hậu (không gặp thời tiết lạnh hay nóng, trường hợp mưa lớn, bão bão có bão nhỏ, ngắn…) I.1.2.Nắng : - Sau khu vực miền Nam Trung Bộ khu vực tuyến qua nơi có số nắng cao thứ hai Việt Nam Trung bình hàng ngày có khoảng nắng, tháng có số nắng cao tháng với trung bình ngày thấp tháng với trung bình ngày I.1.3.Mưa - Khu vực tuyến qua nằm vùng mưa XVIII Phân bố mưa năm tập trung vào thời kỳ từ tháng V đến tháng XI - thời kỳ thònh hành gió mùa Tây Nam Tổng lượng mưa thời kỳnày chiếm khoảng 85% tổng lượng mưa năm Ngược lại, thời kỳ từ tháng 12 đến tháng năm sau - thời kỳ thònh hành gió Đông – Đông Bắc, lượng mưa tương đối ít, chiếm 15% tổng lượng mưa năm - Phân bố mưa có biến động lớn từ năm qua năm khác, lượng mưa Lượng mưa năm mưa nhiều gấp lần lượng mưa năm mưa I.1.4.Chế độ ẩm - Biến trình độ ẩm năm tương ứng với biến trình mưa, thời kỳ mưa nhiều độ ẩm lớn vào thời kỳ mùa khô độ ẩm nhỏ - Tổng lượng bốc trung bình năm lên tới gần 1700 mm Biến trình năm lượng bốc trung bình SVTH : Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S ngược với biến trình năm độ ẩm không khí Hàng năm, tháng III tháng có lượng bốc lớn tới 215 mm tháng X tháng có lượng bốc nhỏ khoảng 100 mm I.1.5.Gió - Trên đòa hình phẳng vùng đồng bằng, gió đổi chiều rõ rệt theo mùa có hướng thònh hành phù hợp với hướng gió mùa toàn khu vực Vào mùa đông, hướng gió thònh hành Đông Bắc vào Mùa hạ, hướng gió thònh hành Tây Nam Tây, hướng chiếm ưu tuyệt đối mùa gió mùa mùa hạ - Dựa vào biểu đồ hoa gió ta xác đònh hướng gió mùa (để xác định điểm đặt vật liệu cho cơng trình) I.1.6.Nhiệt độ - Đặc điểm bật chế độ nhiệt khu vực có nhiệt độ cao không thay đổi năm Nhiệt độ trung bình năm đạt tới 27°C Biến trình năm nhiệt độ có dạng xích đạo với hai cực đại ứng với thời gian mặt trời qua thiên đỉnh hai cực tiểu vào thời gian độ cao mặt trời nhỏ - Qua tháng nhiệt độ biến thiên Chênh lệch nhiệt độ trung bình tháng nóng tháng lạnh vào khoảng – 4°C Dao động ngày đêm nhiệt độ mạnh với biên độ dao động ngày đêm vào khoảng đến 8°C I.1.7.Nước - Kết phân tích mẫu nước sông khu vực cầu đánh sau: Tên nước : Bicacbônát clorua kali natri manhê canxi; - Nước có tính chất : ăn mòn lớn nên ta phải có biện pháp bảo vệ công trình I.1.8 Thủy văn Đây sông cấp V nên tần suất dao động nhỏ Thuyền bè nhỏ qua lại đủ điều kiện cho trôi SVTH : Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S I.2.QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH I.2.1.Quy mô công trình Cầu BTCT vónh cửu I.2.2.Tiêu chuẩn kỹ thuật - Áp dụng hệ thống khung tiêu chuẩn Bộ GTVT phê duyệt Quyết đònh số 2529/QĐ-BGTVT ngày 14/8/2007 việc xây dựng công trình I.2.3 Tải trọng - Hoạt tải thiết kế HL93+3(kN) theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272 - 05 I.2.4.Tónh không thông thuyền Sông (25x3.5)m cấp V nên tónh không thông thuyền I.2.5 Khổ cầu Hiện thiết kế có quy mô mặt cắt ngang sau : Chiều rộng phần xe chạy : 2x3.5 = (m) Phần bồ hành : 2x1 = (m) Lan can : 2x0.25 = 0.5 (m) Dải an toàn : 2x0.5 = 0.5 (m) Tổng cộng : = 10(m) I.3.GIẢI PHÁP THIẾT KẾ I.3.1.Vò trí cầu Vò trí cầu xác đònh tim tuyến tim dòng chảy sông Tim tuyến vuông góc với tim dòng chảy I.3.2.Sơ đồ cầu chiều dài cầu Sơ đồ kết cấu nhòp sau : 7x33(m) Chiều dài cầu L=231(m) tính đến mép sau tường ngực mố I.3.3.Mố trụ cầu: Mố cầu ta chọn mố nặng chữ U Trụ ta chọn trụ đặc thân hẹp I.4.KẾT CẤU NHỊP: I.4.1.Dầm chủ Dầm BTCT DƯL 40MPa căng sau tiết diện chữ “I”, với độ nhòp 33(m), chiều cao dầm 1.2(m), khoảng cách tim dầm (m) SVTH : Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S I.4.2.Mặt cầu - Mặt cầu cấu tạo từ lớp : + Bản mặt cầu BTCT 30Mpa đổ chỗ hệ ván khuôn để lại BTCT 30Mpa chiều dày 200mm + Lớp mui luyện tạo dốc 2% chiều dày trung bình 40mm + Trên mặt cầu phủ lớp phòng nước dày 4mm; + Lớp bê tông ASPHALT dày 60mm I.4.3.Lan can Gồm phần: : Gờ lan can BTCT 30MPa : Thép khung + Kích thước hình học sau I.4.4.Hệ thống thoát nước mặt cầu + Các cửa thu nước mặt cầu bố trí dọc theo bó vỉa cách khoảng ~ 10(m) xả trực tiếp thông qua ống nhựa Φ100(mm) I.4.5 Khe co giaõn + Khe co giãn cao su rộng 50mm I.5.KẾT CẤU PHẦN DƯỚI I.5.1.Kết cấu mố Gồm có mố SVTH : Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S - Kết cấu mố dạng tường chắn BTCT 30Mpa đổ chỗ; - Móng mố gồm 21 cọc BTCT 30Mpa tiết diện 30x30cm, chiều dài cọc 35m (chưa bao gồm phần đập đầu cọc phần cọc ngàm vào bệ) - Tim bệ mố theo phương ngang cầu đặt vuông góc với tim dọc cầu; - Sau mố đặt độ dài 5m BTCT 30MPa suốt chiều rộng phần xe chạy - Mái taluy tứ nón phạm vi 15m đường đầu cầu gia cố đá hộc xây vữa 10Mpa, chân khay taluy đá hộc xây vữa 10Mpa; - Vật liệu đắp tứ nón đầu mố loại với vật liệu đắp đường I.5.2.Kết cấu trụ Cầu gồm trụ - Kết cấu trụ dạng đặc thân hẹp(hay hình ova) BTCT 30Mpa đổ chỗ - Móng trụ gồm 21 cọc BTCT 30Mpa tiết diện 30x30cm, chiều dài cäc với trụ 35m(chưa bao gồm phần đập đầu cọc phần cọc ngàm vào bệ) Hệ móng: cọc đóng BTCT đúc sẵn 40 MPa, kích thước mặt cắt cọc 30x30cm Chiều dài cọc quy định vẽ định thức có kết thi công cọc thử SVTH : Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S CHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ NGUỒN CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT LIỆU XÂY DỰNG – MÁY MÓC THI CÔNG II.1.CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ NGUỒN CUNG CẤP VẬT LIỆU: - Tiếp nhận hồ sơ thiết kế kết cấu, thiết kế thi công, dự toán công trình - Cụ thể hóa nguồn cung cấp vật tư, kết cấu đúc sẵn - Mở tài khoản ngân hàng, ký kết hợp đồng - Xây dự láng trại, tổ chức đời sống cho công nhân công trình - Làm đường công trình đường vào công trình - Tổ chức kho bãi tập kết nguyên liệu, cấu kiện đúc sẵn - Lắp ráp thiết bò giới kết cấu, đà giáo phụ tạm - Giải phóng mặt thi công lân can - Chuẩn bò sẵn số lượng cần thiết vật liệu xây dựng cấu kiện lắp gép đủ để khởi công công trình thời gian - Xây dựng hệ thống điện nước Thông tin chiếu sáng…v.v - Làm cầu tạm Cầu chống phục vụ thi công II.1.1.nguồn cung câp nguyên vật liệu: - Công trình xây dựng cách sở sản xuất không xa Đường vận chuyển tương đối thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu giới - Vật liệu dễ sản xuất khai thác Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật SVTH : Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S II.1.2.Vận chuyển vật liệu: - Cốt thép vận chuyển tới công trình dạng cuộn, phải đảm bảo chất lượng không bò hen gỉ - Kho vật liệu thép không cách xa 100m - Thép hình thiết kế theo chủng loại, thiết kế riêng - Khi bốc xếp ý không quăng, cẩu nặng cần có biện pháp bảo vệ, chống cong vênh bảo vệ sơn chống gỉ - Xi măng vận chuyển tới công trường oto Kho xi măng đảm bảo điều kiện chống ẩm, chữa nhiều loại xi măng khác tiện lợi cho việc vận chuyển II.2.CHUẨN BỊ MẶT BẰNG VÀ VẬT LIỆU: - Để san ủi mặt thi công sử dụng máy san, máy ủi kết hợp với công nhân Mặt cần phải phải đủ rộng để bố trí máy móc thi công phương tiện vận chuyển, mép bở sông chuẩn bò bến bãi Cẩu xếp cho phao vận chuyển vò trí thi công - Vật liệu tập kết kho bãi công trường Có thể dùng phương tiện thô sơ để vận chuyển vật liệu tới bãi thi công (nếu cần) II.3.MÁY MÓC THI CÔNG: - Đơn vò thi công phải đảm bảo máy móc đầy đủ cho trình thi công thiếu thuê từ công ty khác nhằm đảm bảo tiến độ thi công Bao gồm máy sau (Máy đóng cọc, Máy đào, Cần trục, Cẩu lắp……) thiết bò lao lắp thi công móng trụ cầu Nhân công có tay nghề cao II.4.NHÂN LỰC VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG: - Đơn vò thi công có độ ngũ cán kỹ thuật cao có lực kinh nghiệm, nhiệt tình công tác Bên cạch đội ngũ công nhân lành nghề với số lượng đông đảo nên đảm bảo tiến độ thi công chất lượng kỹ thuật công trình theo thời gian quy đònh SVTH : Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S - Việc thi công đơn vò trợ giúp công ty ủng hộ đòa phương Dân cư khu vực ổn đònh tham gia bảo vệ tài sản trật tự an ninh xung quanh công trình cao CHƯƠNG III : SỐ LIỆU VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG III.1.SỐ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG: III.1.1.PHƯƠNG PHÁP VÀ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT - Phương pháp thi công giá chân Số nhòp: nhòp Thông số móng 21 cọc đóng 30x30 (cm) Chiều dày cọc nằm đất tinh từ đáy bệ L=35m Số lớp đòa chất thiết kế trụ sông Thông số đòa chất gồm có lớp đòa chất sau: + Lớp : cát hạt vừa dày 5.5m; γ = 1.73 T/m3 ; ϕ =220 Từ ta tra ε = 0.75 trạng thái cát hạt trung + Lớp : đất sét pha cát dẻo vừa dày 7.5m; γ = 1.82 T/m ; ϕ =100 Từ ta tra ε = 0.91 ; C=0.148(kg/cm2)( (0.5< Il ≤ 0.75) trạng thái sét + Lớp : đất sét chặt, γ = 1.89 T/m3 ; ϕ =7.50 Từ ta tra ε =0.77 ; C=0.486(kg/cm2)(0.25< Il ≤ 0.5) trạng thái đất dẻo cứng III.1.2.THÔNG SỐ MÓNGVÀ MỰC NƯỚC THI CÔNG: III.1.2.1 Kích thước móng: + Móng 21 cọc ta bố trí sau theo chiều rộng (song song với nhòp cầu) ta chọn cọc Theo chiều dài (vuông góc với kết cấu nhòp cầu) ta chọn cọc + Khoảng cách từ tim – tới – tim không nhỏ 750mm hay 2.5D chiều rộng cọc (ta chọn giá trò lớn) kích thước cọc 30x30cm nên 2.5D = 2.5x0.3= 0.75m SVTH : Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S => Vậy ta chọn khoảng cách từ tim – tới – tim 1m + Khoảng cách từ tim cọc tới tới mép bê tông móng lớn 225mm => Vậy ta chọn khoảng cách từ tim –tới mép bê tông móng 0.5m + Đỉnh cọc thiết kế ngàm vào bệ móng 300mm => Vậy ta chọn khoảng cách cọc ngàm vào bệ 500mm + Chiều dày bệ móng 1.5m Kích thước móng biểu thò hình sau: III.1.2.2 Kích thước trụ: - Dựa vao kích thước móng ta xác định kích thước móng dựa theo thơng số sau a ≥ 0.5 => chon a = 0.75m b ≥ 0.5 => chon b = 0.5m - Chiều rộng bệ  => Kích thước trụ sau (1.5x6)m III.1.2.3.Chon mực nước thi cồng khổ thông thuyền chiều dài nhòp,khổ cầu - Thông số mực nước : SVTH : Trang ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S + Mực nước cao (MNCN = +5m.) tính từ mặt đất sau sói + Mực nước thi công ta chọn (MNTC=MNTT =+3m) tính từ mặt đất sau sói + Mực nước thấp (MNTN = +2.5m) tính từ mặt đất sau sói - Khổ thông thuyền : + Sông cấp V nên khổ thông thuyền (25x3.5)m - Chiều dài nhịp: + Dầm chữ I , chiều dài nhòp 33m + Chiều dài toàn cầu (7x33=231)m - Khổ cầu: + Hiện thiết kế có quy mô mặt cắt ngang sau : Chiều rộng phần xe chạy : 2x3.5 = (m) Phần bồ hành : 2x1 = (m) Lan can : 2x0.25 = 0.5 (m) Dải an toàn : 2x0.25 = 0.5 (m) Tổng cộng : = 10(m) III.1.3.SƠ LƯC CÁC BƯỚC TRÌNH TỰ THI CÔNG: III.1.3.1.Công tác đònh vò hố móng : III.1.3.1.1.Cơng tác đo đạc: a Mục đích - Nhằm đảm bảo vị trí, kích thước tồn cơng trình phận kết cấu thực suốt thời gian thi công b Nội dung - Xác định lại kiểm tra thực địa mốc cao độ mốc đỉnh - Cắm lại mốc thực địa để định vị tim cầu, đường trục trụ mố đường dẫn đầu cầu - Kiểm tra lại hình dạng kích thước cấu kiện chế tạo cơng trường - Định vị cơng trình phụ tạm phục vụ thi công - Xác định tim trụ cầu phương pháp giao hội phương ngắm từ 3mốc cố định mạng lưới c Tầm quan trọng Công tác đo đạc phải trước bước ảnh hưởng đến : - Tiến độ thi cơng SVTH : Trang 10 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S + Wx = 17,1cm3 + z = 2.02 cm - Kieåm tra điều kiện cường độ: σ max= M max ≤ Ru Wx + Ru: cường độ tính tốn thép chịu uốn: Ru = 2100(kG/cm2) 241.92 ×102 = 1414.74(kG / cm ) < R u = 2100(kG / cm ) => σ max = 17.1 => Vậy điều kiện cường độ thép sườn đưng thỏa mãn I.2.2.3.5.4 Kiểm tra khả chịu lực giằng: - Thanh căng bố trí vò trí giao sường 50 50 150 50 đứng ngang(Bố trí theo dạng hoa mai) 50 50 50 50 200 - Diện tích chiệu áp lực ngang bê tong tươi căng: ( ) Fal = × a × l = × 0.5 × 0.5 = 0.5 m - Lực kéo tác dụng lên căng: T = n × Ptd × F = 1.3 × 2646.67 × 0.5 = 1720.34 ( kN ) - Chọn căng Φ = 12 coù Fa = 1.13(cm2); Ro=1900(kG/cm2) - Điều kiện bền caêng: σ= T ≤ R0 = 1900(kG / cm ) Fa => σ = 1720.34 = 1522.42( kG / cm ) < R0 = 1900(kG / cm ) 1.13 => Vậy căng đủ khả chiệu lực SVTH : Trang 58 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S I.2.3.Thi công xà mũ: I.2.3.1.Chọn phương pháp thi cơng: - Sau bê tông thân trụ đạt >70% cường độ ta tiến hành bước giống thân trụ Để làm giàn giáo cho phận thi công xà mũ ta chốt thép chữ I vào trụ (trong trình thi công) độ cao thiết kế thép chữ I ngàm chặt vào tru độ sâu khoảng 0.5m Các cưa thi công - Lắp dựng hệ dàn công tác cho trình thi công - Đánh bề mặt thân trụ lắp đặt ván khuôn,cốt thép xà mũ trụ - Chuẩn bò vật liệu vật tư đá - Dùng máy trộn bê tông bãi trộn bê tông trộn xong vận chuyển tói vò trí thi công tiến hành bơm đổ ống vòi voi, - Để kiểm tra chất lượng bê tông thùng trộn ta lấy kiểm tra độ sụt trước đổ bê tông - Sau ngày bảo dưỡng tiến hành tháo ván khuôn I.2.4.Biện pháp đổ bảo dưỡng bê tông móng thân trụ: I.2.4.1.Biện pháp đổ bê tông: Sử dụng máy bơm bê tông để đổ móng trụ cầu: - Đối với móng trụ ta chon phương pháp đổ sau lắp dựng ván khuôn cốt thép xong ta đổ bê tông thông qua máy bơm bê tông.ống có nhiệm vụ vận chuyển bê tông từ máy tới hố móng mà ta cần thi công - Trộn bê tông đặt tai công trình thông qua máy trộn : - Cấp phối (xi măng,cát đá) phải theo thiết kế – cấp phối nhà thầu xây dựng kiểm tra,thời gian phải đủ để vật liệu trộn - Trình tự đổi vật liệu vào máy trộn:trước hết đổ 1520% lượng nước,sau dó đỏ ximang cót liệu lúc,động thời đổ dần liên tục phần nưới SVTH : Trang 59 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S - Trong trình trộn để tránh bê tông bám dính vào cữ sau làm việc cần đổ vào thùng trộn cốt liệu lớn mẻ trộn quay máy trộn khoảng phút,sau cho cát xi măng vào trộn thời gian quy đònh + Vận chuyển vật liệu: - Bê tông đổ máy trộn trạm trộn vận chuyển oto tới nơi thi công đổ vào máy nhời máy vòi voi vận chuyển tới đòa điểm cần đổ + Đổ bê tông: - Trước đổ bê tông:kiểm tra lại hình dáng kích thước khe hở ván khuôn.cốt thép sàn giáo.sàn tho tác.chuẩn bò ván gỗ làm sàn công tác - Chiều cao rơi tự bê tông không 1.5m-2m để tránh phân tầng bê tông - Khi đổ bê tông phải đổ trình tự đònh,đổ từ xa tới gần từ từ chố thấp trước đổ theo lớp xong lớp đầm lớp - Ta sử dụng đầm dùi thi công chiều dày lớp bê tông tuân theo bảng 16TCNVN44523:1995 để phù hợp với bán kính đầm - Bê tông phải đổ liên tục không ngừng tùi tiện - Khi trời mưa phải che chắn ko để nước mưa rơi vào bê tông - Đối với trụ ta chia làm lần đổ bê tông lần đổ phân nửa + Đầm bê tông: - Đầm bê tông nhằm làm cho bê tông đặc bên không suất lỗ rỗng bên không bò rỗ làm cho bê tông bám chặt vào cốt thép yêu cầu đầm phải đầm kỹ không bỏ sót bảo đảm thời gian,nếu không đủ thời gian bê tông không lèn chặt không bò rỗng lỗ ngược lại đầm lâu bê tông nháo đá sởi to lắng xuống vữa xi măng lên bê tông không đồng - Đối với sàn dùng đầm bàn để đầm đầm mặt phải kéo tư từ dải chồng lên 5-10cm thời gian đầm chỗ khoảng 30-50s - Đói với cột đầm dùng đầm dùi để đầm chiều sâu lớp bê tông đầm dùi khoảng 30-50cm SVTH : Trang 60 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S khoảng cách di chuyển đầm dùi không 1.5 bán kính tác dụng đầm.thời gian đầm khoảng 20-40s ý đầm sai lệch cốt thép I.2.4.2.Biện pháp bảo dưỡng bê tông: Bảo dưỡng bê tông phương pháp tưới nước: - Bảo dưỡng bê tông tức tực công việc cung cấp nước đầy đủ cho trình thủy hóa xi măng – trình đông kết hóa cứng bê tông.trong điều kiện bình thường.ngay sau đổ trời nắng ta phải tiến hành che phủ bề mặt để tránh trường hợp trắng bề mặt bê tông ảnh hưởng tới cường độ nhiệt độ 15oC trở lên ngày đâu phải tưới nước thường xuyên để gữi ẩm khoảng tưới lần ban đêm lần ngày sau ngày tưới lần.tưới nước dùng cách phun không tưới trực tiếp lên bề mặt bê tông đông kết - Nước dùng cho bảo dưỡng phải thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật nươc dùng trộn bê tông trình bảo dưỡng không để bê tông trắng mặt SVTH : Trang 61 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S CHƯƠNG II : TỔ CHỨC THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP II.1.TRÌNH TỰ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP Bước : Công tác chuẩn bò Thu dọn mặt sau giải tỏa, tháo dở công trình cũ để lại, chặt cây,đào gốc… Khôi phục cọc, chuẩn bò đường công vụ, xây dựng nhà xưởng, bãi đúc dầm, bệ đúc dầm, bố trí bãi tập kết vật liệu, mặt công trường, cung cấp điện nước… Bước : Công tác chế tạo dầm BTCT dự ứng lực II.1.1.Công tác ván khuôn Ván khuôn phải đáp ứng yêu cầu sau: Ổn đònh, không biến hình chòu tải trọng lượng áp lực ngang vữa bêtông đổ tải trọng khác trình thi công nhằm đảm bảo đường bao kết cấu thiết kế Phải ghép kín tránh không cho vữa chảy Mặt ván khuôn phải phẳng nhẵn, không tạo vết sọc lồi lõm, rỗ bề mặt bêtông chỗ nối ghép Độ võng phận chòu uốn ván khuôn không vượt 1/400 chiều dài tính toán phận bố trí bề mặt 1/250 chiều dài tính toán phận khác Cố đònh, liên kết ván khuôn phải chắn, an toàn Phải dùng nhiều lần cho phận kết cấu kích thước Để đảm bảo yêu cầu nêu trên, toàn ván khuôn dầm phải gia công thép SVTH : Trang 62 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S Ván khuôn thành tháo cường độ bê tông đạt 25daN/cm2 Khi bê tông đạt 90% cường độ thiết kế tháo ván khuôn chòu lực II.1.2.Công tác cốt thép Cốt thép thường gia công đan buộc thành lưới, thành khung sườn trước lắp vào vò trí; Các mối nối cốt thép mặt cắt không vượt 50% số lượng cốt thép Các mối nối đặt so le phải cách tối thiểu 25 lần đường kính thép lớn Chiều dài đoạn nối chồng cốt thép theo qui trình qui đònh Các mối hàn thép chòu lực cần phải kiểm nghiệm chất lượng, cường độ mối nối không thấp cường độ thép Cốt thép gia công uốn nguội Chiều dày lớp bảo vệ cần bảo đảm cách kê miếng đệm vữa xi măng có chiều dày lớp bê tông bảo vệ II.1.3.Công tác đặt ống gen tạo lỗ cho cáp DƯL Các ống gen đặt cáp dự ứng lực phải cố đònh vào lồng cốt thép, đảm bảo hình dạng đường cáp khoảng cách bó cáp theo thiết kế không bò xê dòch trình đổ bê tông Những mối nối ống phải dùng băng dính lại để chống rò rỉ vữa vào lòng ống gen II.1.4.Công tác đổ bê tông Bê tông cung cấp từ trạm trộn đặt công trường, kiểm tra độ sụt cho mẻ đổ, thành phần cấp phối, khối lượng bê tông lấy mẫu thử tùy theo khối lượng bê tông đổ Bê tông đổ theo phương xiên góc 30 o, phân lớp theo bề dày lớp khoảng 20cm từ lên Việc đổ bê tông phải tiến hành liên tục, không gián đoạn, có phải thời gian sơ ninh kết, thông thường không 45 phút Nhiệt độ môi trường đổ bê tông không 30°C SVTH : Trang 63 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S Khi đổ bê tông phải có loại đầm dùi, đầm bàn, bố trí đầm cạnh (đầm rung) gắn thành ván khuôn Lưu ý đầm chặt vò trí vò trí góc cạnh tiết diện, vò trí đặt cáp dự ứng lực, vò trí có cốt thép dày đặc Bảo dưỡng bê tông: bê tông sau đổ xong, se vữa phải nhanh chóng phủ đậy tưới nước bảo dưỡng liên tục thời gian ngày Nước để bảo dưỡng bêtông phải loại nước đổ bêtông II.1.5.Công tác căng cáp dự ứng lực Khi bê tông dầm đạt 90% cường độ thiết kế 28 ngày, tiến hành căng kéo cáp dự ứng lực - Công tác chuẩn bò: + Làm ống gen tạo lỗ: Dùng vòi xói nước có áp lực ≥ 0.5(kg/cm2) phun rửa lòng ống gen đầu nước thấy nước được, sau dùng ép có áp lực ≥ 0.5(kg/cm2) thổi nước dầu mỡ + Luồn cáp DƯL: Cáp DƯL luồn vào ống gen thủ công Chiều dài cáp thò (kể từ mặt neo cáp) tối thiểu 100cm để lắp đầu neo, nêm kích 7+ Chuẩn bò kích hệ thống đònh vò kích; 8+ Đánh dấu mốc để theo dõi độ vồng ngược dầm trình căng cáp DƯL Căng cáp dự ứng lực: + Khi căng cáp theo mặt cắt ngang dầm, cần tiến hành đối xứng để tránh tượng xoắn vặn dầm 10 + Việc căng kéo thực hai kích đặt hai đầu đoạn dầm thực đầu một, nghiêm cấm việc thực căng kéo đồng thời hai kích Trình tự căng kéo tiến hành theo bước cấp tải sau: Bước 1: Căng so dây: lực căng so dây lực nhỏ, dấu hiệu việc so dây kim đồng hồ hết dao động bắt đầu tăng Đánh dấu để đo độ giãn dài cáp SVTH : Trang 64 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S Bước 2: Căng cáp theo cấp 20%P tk, 50%Ptk, 80%Ptk, 100%Ptk, 105%Ptk cấp tăng dừng lại – 10 phút đo độ giãn dài cáp Bước 3: Căng đến 100%Ptk, dừng lại đo độ giãn dài cáp, nghỉ 10 phút Bước 4: Căng đến 105%Ptk, dừng lại đo độ giãn dài cáp, nghỉ 10 phút Bước 5: Hồi kích 100%Ptk, dừng lại đo độ giãn dài cáp, đóng neo cáp, hồi kích Việc hồi kích phải tiến hành từ từ, tránh tình trạng hồi kích nhanh gây giãn cáp, dẫn đến mát ứng suất thép cường độ cao Chỉ đóng neo lực căng cáp đạt ổn đònh (Ptk – lực căng thiết kế, Ptk=136KN cho tao 12.7mm) II.1.6.Bơm vữa ống gen bảo vệ cáp Vữa bơm lấp lòng ống gen gồm: xi măng nước có kết hợp với phụ gia trương nở; độ linh động vữa sau chế tạo không lớn 12-14 giây Cường độ vữa R28= 40Mpa Máy bơm vữa dùng loại chuyên dùng có áp lực 1015 (kg/cm2) Lắp van vào đệm neo hai đầu bó cáp Van nối với ống dẫn vữa máy bơm gọi cửa vào, van đầu bên gọi cửa Hai van trạng thái mở Sau nối ống vữa với cửa vào, vữa bơm liên tục vào ống vữa thoát cửa khóa van cửa lại, lúc máy bơm tiếp tục bơm vữa đầu vào, thời gian bơm trạng thái khoảng phút đến áp lực máy bơm đạt (6-7 Kg/cm 2) tắt máy bơm tiếp tục trì áp lực khoảng phút khóa van cửa vào lại, kết thúc công tác bơm vữa bó cáp Trên mặt cắt ngang, ống cáp bơm vữa từ ống đặt thấp đến ống đặt cao để tránh cho vữa bơm lỗ trước chảy vào lỗ chưa bơm gây tắc ống Trường hợp ống bơm vữa bò tắc, dừng bơm xói rửa ống gen máy bơm nước áp lực cao cho SVTH : Trang 65 ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU NGUYỄN ĐÌNH MẬU GVHD: Th.S đến vữa hoàn toàn tiến hành lại công tác bơm vữa II.1.7.Đổ bê tông bòt đầu neo Làm tạo nhám mặt bêtông khu vực hốc neo, lắp đặt cốt thép, ván khuôn tiến hành đổ bêtông bòt đầu neo (bêtông bòt đầu neo có dùng phụ gia trương nở mác với bêtông dầm) II.2.THI CÔNG NHỊP: II.2.1.1.Phương pháp thi công: Cầu gồm có nhòp, phương pháp thi công theo đề cho giá chân Và ta chọn phương pháp thi công từ bên bờ sơng Vì thi cơng theo phương pháp rút ngắn thời giant hi công Đặc điểm phương pháp là: + Thời gian thi công nhanh, giảm chi phí xây dựng khơng làm hệ đà giáo trụ tạm + Vị trí đặt giá xà mũ nên không dùng hệ nổi, nên không ảnh hưởng đến dòng chảy bên + Tính ổn định cao Vì cầu có nhịp, chiều dài nhịp L=33m, mặt cầu có bề rộng 10m
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh + bản vẽ ), ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU ( thuyêt minh + bản vẽ ), CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH.VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN NƠI THI CÔNG, CHƯƠNG III : SỐ LIỆU VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG, + Chọn xà lan (hệ nổi)., Vòng vây cọc được xem là tuyệt đối cứng., CHƯƠNG I : THIẾT KẾ VÁN KHUÔN, CHƯƠNG II : TỔ CHỨC THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP

Mục lục

Xem thêm