4 MRI u não

81 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 10:19

CỢNG HƯỞNG TỪ U NÃO A ĐẠI CƯƠNG • Tăng theo đợ t̉i • Ít khác biệt theo giới ngoại trừ: glioma hay gặp ở nam, meningioma hay gặp ở nư • U tế bào biểu mơ thần kinh (50%) – Astrocytoma- u tế bào hình sao (44%) – Ependymoma- u màng não tủy (3%) – Medulloblastoma- u nguyên bào tủy (3%) – Oligodendroglioma- u thần kinh đệm ít nhánh (2%) • Meningioma- u màng não (15%) • Metastases (15%) • U tuyến yên (8%) • Acoustic schwannoma- U thần kinh sớ VIII (8%) • U tún tùng • U tế bào mầm nợi sọ 0.4% to 3.4%  (tuyến tùng, não thất ba, yên) B HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ MỘT SỐ U NÃO HAY GẶP U màng não- Meningiomas  • U ngoài trục • Hay gặp ở nư: 2:1 • U khơng điển hình và u ác tính hay gặp ở nam • Hay gặp ở đợ t̉i >40 • Ở đợ t̉i trẻ hay kết hợp với  neurofibromatosis type (NF2)- Đa u xơ thần kinh • Khới u nhỏ: khơng triệu chứng • Có triệu chứng u to, chèn ép, xâm lấn các cấu trúc xung quanh - Đau đầu - Liệt - Giảm trí nhớ - Động kinh - Xâm lấn qua xương ngoài da MRI u màng não • Có nhiều thể • Thể điển hình: - T1W: Giảm hoặc đồng tín hiệu với chất xám - T1 C+ (Gd): ngấm thuốc mạnh và đồng nhất - T2: đồng hoặc tăng tín hiệu chất xám, giảm có chứa xơ và vôi - DWI/ADC: hạn chế khuếch tán thực, tăng tín hiệu DWI và giảm ADC - MR spectroscopy- cộng hưởng từ phổ: tăng đỉnh Alanine, glutamate, Cholin, mất đỉnh hoặc giảm NAA và creatine - Các dấu hiệu: đuôi màng cứng, mạch máu khoang dưới nhện bao quanh, giãn các mạch máu nuôi từ ĐM cảnh ngoài - Trả lời: vị trí, xâm lấn xoang tĩnh mạch, giao thoa thị, xương sọ? • Vị trí: bất kỳ nơi nào, hay gặp • Sàn não thất IV, nhất là ở trẻ em • Ớng tủy • Trên lều • Dịch tễ học: - Vùng hố sau: trẻ em, đỉnh t̉i - Trên lều: đỉnh 30-40 t̉i • Phân bậc WHO-2016:   + WHO grade I – Subependymoma – Myxopapillary ependymoma • WHO grade II – Ependymoma  • WHO grade III: anaplastic ependymoma HÌNH ẢNH • 60% vị trí hớ sau- sàn não thất IV • 40% lều, đó 50% nhu mơ não • Tín hiệu thường không đồng nhất hoại tử, dịch hóa, vơi hóa   • Khới u nhu mơ não: thường lớn và nhiều hình thái: đặc hoàn toàn, nang có nốt ngấm thuốc hoặc khối không đồng MRI u màng não thất • T1: – Phần đặc thường đờng hoặc giảm tín hiệu chất trắng • T2 – Tăng tín hiệu chất trắng • T2*: vơi hóa và chảy máu • T1 C+ (Gd) – Ngấm th́c không đồng nhất – Giúp đánh giá ranh giới của u với vùng phù não, nhu mơ não lành • U nguyên bào tủy- Medulloblastoma  – Thường phát triển từ thùy nhộng – Không chui qua các lỗ não thất – Ngấm th́c đờng nhất – Ít vơi hóa • Subependymoma: độ tuổi cao • Choroid plexus papilloma- U nhú đám rối mạch mạc – Ở trẻ em: não thất bên – Người lớn: thường ở não thất IV – Ngấm thuốc rất mạnh và đồng nhất – Thường khơng có viền phù não xung quanh • Di đám rối mạch mạc: – Hình ảnh có thể tương tự – Độ tuổi cao với tiền sử K • Glioblastoma- U nguyên bào thần kinh đệm: - Khó phân biệt với thể u màng não thất nhu mô não - Thường ở độ tuổi cao - Nằm ở trung tâm chất trắng Ependymoma hố sau ở trẻ em Ependymoma sừng trán não thất bên bên trái Oligodendroglioma- U thần kinh đệm ít nhánh •  Chiếm khoảng 5-25% u thần kinh đệm • 2-1% u nợi sọ • Hay gặp ở 40-60 t̉i • WHO grade - Bậc II: oligodendroglioma - Bậc III: Anaplastic oligodendroglioma- kém biệt hóa MRI • Tởn thương vị trí vỏ não và dưới vỏ • T1: thường giảm tín hiệu  • T2: tăng tín hiệu (ngoại trừ vùng vơi hóa) • T2*: giảm tín hiệu vơi hóa- 70-90% • T1 C+ (Gd): ngấm th́c khơng đờng nhất • DWI: khơng hạn chế kh́ch tán • MR perfusion: tăng thể tích tưới máu não tương đối Oligodendroglioma không có vôi hóa » u thần kinh đệm ít nhánh thùy đỉnh trái » U thần kinh đệm ít nhánh thùy trán- thái dương trái ... nhất khới u lớn • MRI sau phâ u thuật: nê u ngấm thuốc dạng dải không phải là chỉ điểm của u- cần theo dõi Nê u ngấm thuốc dạng nốtu tái phát U dây VIII bên phải U dây VIII... Meningioma- u màng não (15%) • Metastases (15%) • U tuyến yên (8%) • Acoustic schwannoma- U thần kinh sớ VIII (8%) • U tún tùng • U tế bào mầm nội sọ 0 .4% to 3 .4%   (tuyến tùng, não... hợp với  neurofibromatosis type (NF2)- Đa u xơ thần kinh • Khới u nhỏ: khơng triê u chứng • Có triê u chứng u to, chèn ép, xâm lấn các câ u trúc xung quanh - Đau đâ u - Liệt - Giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 MRI u não , 4 MRI u não , B. HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ MỘT SỐ U NÃO HAY GẶP, U thần kinh số VIII- Acoustic schwannomas, CÁC KHỐI U NÃO THỨ PHÁT