BÁO cáo vài nét về hệ THẦN KINH

7 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:46

BÁO CÁO VÀI NÉT VỀ HỆ THẦN KINH NHÓM – LỚP TÂM LÝ HỌC A K42 I KHÁI NIỆM - Hệ thần kinh hệ quan phân hóa cao thể người, dạng ống mạng lưới khắp thể, cấu tạo loại mô chuyên biệt mô thần kinh, gồm tế bào thần kinh - nơ-ron tế bào thần kinh đệm (thần kinh giao) - Cũng nơ-ron tạo hai thành phần não, tủy sống hạch thần kinh chất xám chất trắng - Về mặt cấu tạo, hệ thần kinh chia làm phận là: + Bộ phận trung ương (não, tủy sống) + Bộ phận ngoại biên (các dây thần kinh, hạch thần kinh) - Trong phận trung ương giữ vai trò chủ đạo - Về phương diện sinh lý chia làm hai hệ: + Hệ thần kinh động vật: điều khiển vân tiếp nhận cảm giác + Hệ thần kinh thực vật: sợi ly tâm vận động điều khiển trơn, tim, tuyến mồ Hình Hệ thần kinh Hành não Dây thần kinh ngoại biên Đại não Tiểu não Tủy gai - Về phương diện phôi thai hệ thần kinh phát sinh từ ngoại bì Ngoại bì uốn cong khép mònh thành ống thần kinh với đặc trưng: - Phần đầu gồm ba bọc não + Bọc não trước phát triển thành đoan não gian não + Bọc não trở thành trung não + Bọc não sau phát triển thành trám não gồm thân não tiễu não - Phần đuôi tủy gai phát triển thành tủy gai trưởng thành II SƠ LƢỢC VỀ HỆ THẦN KINH - Mỗi nơ-ron gồm thân chứa nhân, hình nhiều cạnh bầu dục sợi - Từ thân phát nhiều tua (sợi) ngắn phân nhánh cành gọi sợi nhánh tua dài, mảnh gọi sợi trục - Dọc sợi trục có tế bào Schwann bao bọc tạo nên bao mi-ê-lin Sợi trục nối trung ương thần kinh với quan, chúng chung với thành bó gọi dây thần kinh Khoảng cách bao có đoạn ngắn gọi eo răng-vi-ê, diện tích tiếp xúc nhánh nhỏ phân từ tận sợi trục nơ-ron với sợi nhánh nơ-ron khác quan thụ cảm gọi xi-náp (synapse) - Nơ-ron có nhiều hình dạng: nơ-ron đa cực có thân nhiều sợi nhánh, nơ-ron lưỡng cực với sợi nhánh sợi trục đối diện nhau; nơ-ron đơn cực có tua sợi nhánh sợi trục hợp lại mà thành - Chức nơ-ron cảm ứng dẫn truyền xung thần kinh dạng tín hiệu hóa học Từ nơ-ron chia làm ba loại:  Nơ-ron hướng tâm (nơ-ron cảm giác) có thân nằm ngồi trung ương thần kinh dẫn xung thần kinh trung ương thần kinh  Nơ-ron trung gian (nơ-ron liên lạc) nằm trung ương thần kinh, gồm sợi hướng tâm li tâm, làm nhiệm vụ liên lạc  Nơ-ron li tâm (nơ-ron vận động) có thân nằm trung ương thần kinh (hoặc hạch thần kinh sinh dưỡng), dẫn xung li tâm từ não tủy sống đến quan phản ứng để gây vận động tiết - Nơ-ron tế bào dài thể, biệt hóa cao độ nên trung thể khả phân chia, đổi lại có khả tái sinh phần cuối sợi trục bị tổn thương III CẤU TẠO HỆ THẦN KINH Cấu tạo hệ thần kinh gồm phần: - Hệ thần kinh trung ương - Hệ thần kinh ngoại biên - Hệ thần kinh thực vật Hệ thần kinh trung ƣơng - Gồm có: + Não nằm hộp sọ, gồm đại não (có rãnh chia thành hai bán cầu đại não), gian não, tiểu não trụ não + Tủy sống nằm ống xương sống Phía ngồi tủy sống não có chung màng bọc gọi màng não – tủy Màng não – tủy gồm lớp: màng cứng, màng nhện màng mềm Màng cứng màng dày dai, nằm ngồi cùng, có nhiệm vụ bảo vệ não, tủy sống; não, màng cứng nằm sát với khối xương sọ, tủy sống nằm cách ống xương sống lớp mỡ mỏng Màng nhện màng liên kết nằm phía màng cứng, sát màng ni Màng có khoang chứa chất dịch suốt gọi dịch não – tủy; nhờ dịch não – tủy mà não tủy sống bảo vệ khỏi chấn thương mạnh gây hại Trong cùng, màng mềm màng liên kết mỏng, bên có nhiều mạch máu đến nuôi mô thần kinh - Trong não tủy sống người ta phân biệt thành phần cấu tạo chung chúng là: chất xám chất trắng  Chất xám thân sợi nhánh có màu nâu xám đặc trưng nơ-ron tạo nên Ở não, chất xám làm thành lớp vỏ não bao phía ngồi, tủy sống làm thành dải liên tục phía trong, thành vùng rải rác (các nhân não) trụ não, trung khu thần kinh quan trọng  Chất trắng sợi trục nơ-ron có bao mi-ê-lin tạo nên, làm thành đường thần kinh nối miền vỏ não với với trung khu thần kinh phần khác thân não tủy sống Những sợi trục từ chất trắng khỏi phận trung ương làm thành 43 dây thần kinh não – tủy Hệ thần kinh ngoại biên: - Các dây thần kinh não – tủy: gồm 12 đôi dây thần kinh não, xuất phát từ trụ não tỏa khắp quan mặt, cổ (riêng dây thần kinh X gọi dây phế vị phân nhánh đến tận quan khoang ngực, khoang bụng); 31 đôi dây thần kinh tủy xuất phất từ tủy sống phân bố tận quan thân, cổ chi - Các hạch thần kinh khối nơ-ron nằm phần thần kinh trung ương Tất hạch thần kinh thuộc phần thần kinh ngoại biên hệ thần kinh sinh dưỡng Chúng nằm xa bên cạnh số quan Trong số hạch có chuỗi hạch nằm hai bên cột sống hạch lớn nằm khoang bụng (gọi hạch mặt trời) Hệ thần kinh thực vật: Gồm phần Hệ giao cảm Hệ phó giao cảm * Hệ giao cảm: - Trung tâm: sừng bên chất xám tuỷ sống đoạn D1-L2 - Đường dẫn truyền: đường dẫn truyền từ trung tâm đến mơ có hai nơron: nơron tiền hạch nơron hậu hạch + Nơron tiền hạch: thân nằm sừng bên chất xám tuỷ sống D1-L2 Sợi trục (sợi tiền hạch) theo rễ trước thần kinh tuỷ khỏi tuỷ sống sau theo nhánh thông trắng đến tận hạch giao cảm cạnh sống hạch giao cảm trước cột sống + Nơron hậu hạch: thân nằm chuỗi hạch giao cảm cạnh sống hạch giao cảm trước cột sống Sợi trục (sợi hậu hạch) đến quan đầu, cổ, ngực, bụng Một số sợi theo nhánh thông xám trở thần kinh tủy theo thần kinh tủy đến chi phối cho mạch máu, tuyến mồ hôi, dựng lông, vân - Hạch giao cảm: vùng xi-náp nơron tiền hạch hậu hạch, nơi tập trung thân nơron hậu hạch Hạch giao cảm nằm gần trung tâm, xa tạng mà chi phối + Chuỗi hạch giao cảm cạnh sống: gồm hạch giao cảm nằm dọc hai bên cạnh cột sống + Nhóm hạch trước cột sống: hạch tạng (từ dây sợi hậu hạch tạo thành đám rối dương vùng thượng vị), hạch mạc treo, hạch hạ vị nằm ổ bụng ả ố ố ủ ầ ả Xuất phát Nơi chi phối D1 Vùng đầu D2 Vùng cổ D3 – D6 Vùng ngực D7 – D11 Vùng bụng D12 – L2 Chi + Đặc biệt: sợi giao cảm đến chi phổi tuỷ thượng thận có sợi tạo synap với tế bào tuỷ thượng thận (do tế bào thần kinh biệt hoá tạo thành) gây tiết hormon catecholamin có tác dụng giống hiệu ứng giao cảm (tác dụng giao cảm gián tiếp) * Hệ phó giao cảm: - Trung tâm: + Cuống não, hành não + Chất xám tuỷ sống S2-S4 - Đường dẫn truyền: đường dẫn truyền từ trung tâm đến mơ có hai nơron: nơron tiền hạch nơron hậu hạch Đặc biệt sợi phó giao cảm xuất phát từ cuống não, hành não theo dây thần kinh III, VII, IX, X 75% sợi phó giao cảm nằm dây thần kinh X + Nơron tiền hạch: thân nằm trung não, hành não, sừng bên chất xám tuỷ sống S2-S4 Sợi trục (sợi tiền hạch) đến hạch phó giao cảm + Nơron hậu hạch: thân nằm hạch phó giao cảm Sợi trục (sợi hậu hạch) đến quan chi phối đầu, cổ, ngực, bụng trung thân nơron hậu hạch Hạch phó giao cảm nằm gần tạng mà chi phối, xa trung tâm + Hạch mi: thuộc dây thần kinh III + Hạch tai: thuộc dây thần kinh IX + Hạch hàm, lưỡi: thuộc dây thần kinh VII’ + Hạch bướm cái: thuộc dây thần kinh VII + Các hạch nằm thành tạng cổ, ngực, bụng: thuộc dây thần kinh X phần xuất phát từ S2-S4 - Chi phối: ả ố ố ủ ầ ả Xuất phát Nơi chi phối Trung não: dây III Co đồng tử, thể mi Hành não: dây VII Tuyến lệ, tuyến mũi, tuyến hàm Hành não: dây IX Tuyến mang tai Hành não dây X - Các tạng ngực: tim, phổi, thực quản… - Các tạng bụng: dày, ruột non, nửa đầu ruột già, gan, túi mật, tụy S2-S4 Nửa sau ruột già, quan niệu-sinh dục * So sánh hệ giao cảm phó giao cảm Hệ giao cảm Hệ phó giao cảm Trung tâm nằm liên tục tuỷ sống Trung tâm nằm không liên tục não tuỷ sống Hạch giao cảm nằm gần trung tâm, xa tạng Hạch phó giao cảm nằm gần tạng, xa trung tâm Sợi tiền hạch ngắn, sợi hậu hạch dài Sợi tiền hạch dài, sợi hậu hạch ngắn Một sợi tiền hạch thường tạo synap với khoảng 20 sợi hậu hạch nên kích thích ảnh hưởng giao cảm thường lan rộng Một sợi tiền hạch thường tạo synap với sợi hậu hạch nên kích thích ảnh hưởng phó giao cảm thường khu trú IV.CHỨC NĂNG CỦA HỆ THẦN KINH Về chức năng, hệ thần kinh chia thành: - Hệ thần kinh vận động (điều khiển cơ, xương) - Hệ thần kinh sinh dưỡng (hệ thần kinh thực vật): gồm phân hệ phân hệ giao cảm phân hệ đối giao cảm - Hoạt động thần kinh cấp cao người hình thành nên nhiều phản xạ tập quen (PXĐTQ) phức tạp mà khơng sinh vật có Vì vậy, việc “vệ sinh” hệ thần kinh có sở khoa học cần thiết để hệ thần kinh đạt chất lượng hoạt động cao - Hệ thần kinh đóng vai trò quan trọng việc điều hòa, điều khiển phối hợp hoạt động quan, hệ quan thể thành khối thống nhất, đồng thời bảo đảm cho thể thích nghi hồn tồn với mơi trường lẫn mơi trường ngồi - Hệ thần kinh quan có khả thực hoạt động kiểm soát phức tạp Hằng ngày, nhận hàng triệu mã thông tin từ quan cảm giác truyền tích hợp chúng lại để định đáp ứng thích hợp - Để hồn thành chức đó, hệ thần kinh phải thực chức sau: + Chức cảm giác + Chức vận động + Chức thực vật + Chức hoạt động thần kinh cao cấp - Trong đó, chức hoạt động thần kinh cao cấp chức đặc trưng vỏ não, ba chức cảm giác, vận động thực vật chức chung tất phần hệ thần kinh, ba chức có mối liên hệ mật thiết với V VAI TRÒ CỦA HỆ THẦN KINH - Hệ thần kinh có động vật đa bào - Hệ thần kinh trung ương có chức quan trọng bậc thể + Thứ nhất: đảm bảo điều tiết hoạt động hệ thống quan nói chng quan nói riêng, phối hợp hoạt động quan quan thể thống toàn vẹn + Thứ hai: thực chức lien hệ giữ quan môi trường biến động xung quanh, làm cho thể thích nghi đáp ứng cách thỏa đáng biến đổi mơi trường sống, bao gồm mơi trường tự nhiên môi trường xã hội VI TÀI LIỆU THAM KHẢO http://baigiangykhoa.edu.vn/y-hoc-co-so/dai-cuong-ve-kinh.html https://sites.google.com/site/cuongtanvoydk34/y-khoa-online/sinh-ly-hoc/sinh-lyhoc/sinhlyhochethankinh http://trankinhan.com/bai-viet/dac-diem-cau-tao-he-than-kinh-thuc-vat/71 www.dieutri.vn/sinhlynguoi/7-4-2013/S3748/Dai-cuong-sinh-ly-he-than-kinh.htm http://baigiang.biotest365.com/tnxh/iii_h_thn_kinh.html www.dieutri.vn/sinhlynguoi/7-4-2013/S3748/Dai-cuong-sinh-ly-he-than-kinh.htm lrc.tnu.edu.vn/upload/collection/brief/7352_gtkhtn0215.pdf m.yduoctinhhoa.com/ thuc-y /664-chuc-nang-chung-cua-he-than-kinh-thuc-vat.html tailieu.tv › Kỹ Thuật - Công Nghệ › Y Khoa - Y Dược 10 PAIN.VN/IASP_PAIN.ORG 11 Sách giáo khoa lớp 12 http://hoithankinhhocvietnam.com.vn/he-than-kinh/ 13 https://khoahocthankinh.files.wordpress.com/2014/08/13.jpg 14 http://medicare.health.vn/cong-dong/tai-lieu/sinh-ly-he-than-kinh-thuc-vat VII BẢNG PHÂN CÔNG HỌ VÀ TÊN CÔNG VIỆC Nguyễn Lê Minh Trang Phần sơ lược, Biên tập Word Trần Thẩm Trinh Phần khái niệm Lê Thị Thùy Dương Đặng Thị Ngọc Thắm Phần cấu tạo Lê Khắc Quỳnh Như Phần chức Phạm Thúy Linh Phần vai trò ... CỦA HỆ THẦN KINH Về chức năng, hệ thần kinh chia thành: - Hệ thần kinh vận động (điều khiển cơ, xương) - Hệ thần kinh sinh dưỡng (hệ thần kinh thực vật): gồm phân hệ phân hệ giao cảm phân hệ đối... trục bị tổn thương III CẤU TẠO HỆ THẦN KINH Cấu tạo hệ thần kinh gồm phần: - Hệ thần kinh trung ương - Hệ thần kinh ngoại biên - Hệ thần kinh thực vật Hệ thần kinh trung ƣơng - Gồm có: + Não... dây thần kinh tủy xuất phất từ tủy sống phân bố tận quan thân, cổ chi - Các hạch thần kinh khối nơ-ron nằm phần thần kinh trung ương Tất hạch thần kinh thuộc phần thần kinh ngoại biên hệ thần kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo vài nét về hệ THẦN KINH , BÁO cáo vài nét về hệ THẦN KINH

Từ khóa liên quan