NHẬN xét một số đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT hóa tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội từ 2012 – 2016

82 149 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÙI THANH HÙNG NhËn xÐt số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị ung th tuyến giáp thể biệt hóa bệnh viện Ung Bớu Hà Nội từ 2012 – 2016 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2017 CHỮ VIẾT TẮT AJCC : Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ (American Joint Committee on Cancer) BN : Bệnh nhân CS : Cộng DFS : Thời gian sống thêm không bệnh (Disease Free Survival) FNA : Fine Needle Aspiration MBH : Mô bệnh học OS : Thời gian sống thêm toàn (Overall Survival ) SEER : Chương trình Giám sát, Dịch tễ học Kết cuối viện ung thư quốc gia Hoa Kỳ (Surveillance, Epidemiology, and End Results) TG : Tuyến giáp TK TQQN : Thần kinh quản quặt ngược TKTQT : Thần kinh quản TMH : Tai mũi họng TNM : Tumor Nodes Metastasis UICC : Hiệp hội chống ung thư Quốc tế (Union for International Cancer Control) UTTG : Ung thư tuyến giáp MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH, ẢNH ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư tuyến giáp (UTTG) loại ung thư phổ biến hệ nội tiết (90%) [1] UTTG chiếm 1% loại ung thư nói chung [2] Trên giới tỷ lệ mắc UTTG khoảng 0,5-10/100.000 dân, tỷ lệ tùy thuộc vào vùng miền quốc gia, tỉ lệ mắc nữ nhiều nam [3] Theo GLOBOCAN 2008, ung thư tuyến giáp đứng hàng thứ số loại ung thư nữ giới với khoảng 160.000 ca mắc hàng năm, đứng hàng thứ 20 số loại ung thư nam giới với gần 50.000 ca mắc hàng năm đứng hàng thứ 17 chung cho giới Tại Việt Nam, Hà Nội tỷ lệ UTTG chiếm 2% tổng số ung thư nam giới 0,8% nữ giới 3,6% [4], với tỷ lệ nam/nữ 1/2 Các yếu tố nguy gây UTTG tiền sử tia xạ vùng đầu cổ, gia đình có người bị UTTG, sống vùng bị ảnh hưởng xạ hạt nhân… UTTG có nhiều loại mơ bệnh học khác nhau, chúng xuất phát từ tế bào nang, cận nang tổ chức liên kết, tế bào miễn dịch Có thể chia làm hai nhóm khác lâm sàng, phương pháp điều trị tiên lượng, ung thư tuyến giáp thể biệt hóa ung thư tuyến giáp thể khơng biệt hóa Trong ung thư thể biệt hóa ung thư thể nhú ung thư thể nang có tiên lượng tốt đáp ứng tốt với điều trị I131, chiếm tỉ lệ cao với khoảng 90% Trong chẩn đoán, đánh giá u giáp ác tính khơng phải dễ dàng trường hợp u nhỏ chưa có biểu lâm sàng giai đoạn đầu triệu chứng lâm sàng thường nghèo nàn, không đặc hiệu, bệnh tiến triển chậm Do thăm khám cần phải thận trọng, tỷ mỉ phối hợp với cận lâm sàng Về điều trị, phẫu thuật đóng vai trò quan trọng có tính chất định đến kết điều trị, có nhiều phương pháp phẫu thuật khác việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật bàn cãi Sau phẫu thuật cắt giáp tồn bộ, bệnh nhân điều trị I 131 hormon thay vừa có tác dụng bổ xung hormon trì hoạt động thể vừa có tác dụng làm giảm nồng độ TSH giúp trì bệnh ổn định lâu dài Vì để có thêm kinh nghiệm chẩn đốn điều trị hiểu biết thêm kết điều trị UTTG, nghiên cứu đề tài “Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ 2012 - 2016” với hai mục tiêu sau Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mơ tuyến giáp thể biệt hóa Đánh giá kết điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa từ năm 2012 đến 2016 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU Trên giới Từ năm cuối kỷ XIX đầu kỷ XX người ta bắt đầu nghiên cứu nhiều tới UTTG J.Beck (1883), Hedinger (1909), Gerand Marchant,… Về điều trị, năm cuối kỷ IX Kocher người tiên phong phẫu thuật TG, từ đến có nhiều tác giả nghiên cứu, phát triển hoàn thiện phương pháp phẫu thuật Gagner tiến hành lần mổ nội soi vùng cổ cho ca cường cận giáp [5] Sau Hucher người sử dụng phẫu thuật nội soi để cắt thùy TG [6] Từ loại hình phẫu thuật phẫu thuật viên nội soi giới áp dụng TG với định cách thức khác có áp dụng cho phẫu thuật UTTG.Seidlin người điều trị UTTG đồng vị phóng xạ I 131 [3], [7] Đến có nhiều phương pháp điều trị UTTG phẫu thuật, điều trị phóng xạ, hóa trị liệu, hormon liệu pháp… nhiều phương pháp phối hợp 1.1.2 Việt Nam Nguyễn Vượng người sử dụng kỹ thuật chọc hút kim nhỏ để chẩn đốn bệnh có bệnh tuyến giáp từ năm đầu thập kỷ 70 kỷ XX Năm 1982, Phạm Gia Khải người sử dụng siêu âm chẩn đoán bệnh tuyến giáp [8], [9], [10] Lê Văn Quảng năm 2000 nghiên cứu 308 bệnh nhân ung thư 10 tuyến giáp điều trị phẫu thuật liệu pháp hormon thay bệnh viện K từ năm 1992 đến 2000 cho thấy tỉ lệ sống thêm năm 83,6%, năm theo dõi tỉ lệ tái phát u 12%, tái phát hạch 15% di xa 6,4% Từ đến có số tác giả nghiên cứu UTTG như: Trần Đình Hà cộng sự, Tạ Văn Bình, … tác giả Trần Ngọc Lương áp dụng có nhiều cơng trình nghiên cứu phẫu thuật nội soi TG [11] Hiện phẫu thuật nội soi TG áp dụng với nhiều định phương pháp khác nhau, định cho UTTG hạn chế Ngoài tác Lê Trung Thọ, Nguyễn Mạnh Hùng, công bố nghiên cứu tế bào học UTTG Về điều trị tác giả: Trịnh Thị Minh Châu, Trương Xuân Quang cho thấy kết khả quan việc giảm tỷ lệ di và/hoặc hẳn ổ di UTTG điều trị phẫu thuật kết hợp với I 131 trị liệu [12] Nguyễn Mạnh Hùng (2000), Bước đầu đánh giá giá trị chẩn đoán tế bào học chọc hút kim nhỏ chẩn đoán ung thư giáp, Kỷ yếu cơng trình NCKH Nội tiết rối loạn chuyển hóa, Nhà xuất Y học, tr 38 - 43 10.Lê Văn Quang (2003), Vai trò xét nghiệm tế bào học qua chọc hút kim nhỏ chẩn đoán bướu nhân tuyến giáp Tạp chí Ngoại khoa số 2, tr - 11.Trần Ngọc Lương (2006) “Nguyên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị bướu giáp thể nhân lành tính”, Luận án tiến sĩ y học, Đại Học Y Hà Nội 12.Trương Xuân Quang, Trịnh Thị Minh Châu cs (2002), Điều trị ung thư giáp trạng đồng vị phóng xạ I 131 bệnh viện Chợ Rẫy, Tạp chí Y học thực hành, Hội thảo quốc gia phòng chống ung thư, tr 330 - 334 13.Trần Xuân Bách (2006), Nghiên cứu chẩn đoán bước đầu đánh giá kết phẫu thuật u lành tính tuyến giáp, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Đại học Y Hà Nội 14.Nguyễn Xuân Phong (2011), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng số xét nghiệm ung thư biểu mô tuyến giáp, Luận văn thạc sỹ y học Đại học Y Hà Nội 15.Nguyễn Thị Hoa Hồng (2012), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, tế bào học kết mô bệnh học bướu nhân tuyến giáp Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Đại học Y Hà Nội 16.Nguyễn Quang Quyền (1997), Atlas giải phẫu người (dịch từ Atlas of Human Anatomy Frank H Netter), Nhà xuất Y học, tr 82 – 84 17.Trịnh Văn Minh “Giải phẫu đầu mặt cổ, quan cổ Giải phẫu người (tập1)” NXB Y học pp 451- 510, 579- 595 18.Cummings C.W., Robbins K.T., et al (2005), Servical Lymph Node Groups (Chapter 116 - Neck Dissection), Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery, 4th Ed Elsevier Mosby 19.Trịnh Bỉnh Dy, Phạm Thị Minh Đức, Phùng Xuân Bình cs (2000), “Sinh lý nội tiết”, Sinh lý học tập II, Nhà xuất Y học Hà Nội, tr 32 - 82 20.Ngô Thế Phương (1997), Sinh lý học nội tiết tuyến giáp, Nhà xuất Y học, tr 169 - 174 21.Trịnh Thị Minh Châu, Nguyễn Hữu Thợi, Phạm Thị Minh Bảo (2004), Vai trò Thyrogobulin antithyrogobulin theo dõi điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa Khoa Y học hạt nhân Bệnh viện Chợ Rẫy, Tạp chí Thơng tin Y dược, số chun đề ung thư đầu cổ bệnh lý thần kinh, tr 97 - 101 22.Mai Trọng Khoa cs (2000), Sự thay đổi T3, T4, FT4, Thyroglobulin người bình thường bệnh nhân tuyến giáp, Tồn văn cơng trình nghiên cứu khoa học, Tạp chí nội tiết rối loạn chuyển hóa, Nhà xuất Y học, tr 313 - 135 23.Schlumberger M, Caillou B, Travagli J.P (1990), Cancers de la Thyroide Encycl - Med - Chir - Appareil locomoteur, Paris, 10008A50, 13p 24.Franker D.L., Skarulis M., Livolsi V (2001), Thyroid Tumors, Cancer of the Endocrine System (Chapter 37), In: Cancer: Principles and Practice of Oncology, 5thEd, Lippincott-Raven Publischers, Philadenphia, pp 1629 - 1652 25.Hershmam J M., Blahd W.H (1995), Thyroid gland, Endocrine and Neuroendocrine Neoplasms, In: Cancer Treatment, 4th Ed W.B Saunders Company, pp 743 - 752 26.National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (2016), NCCN Practice Guidelines for Thyroid Cancer, The Journal of the Medical Library Association 27.Đặng Văn Chính (1997), Ung thư giáp trạng, Bài giảng bệnh học ung thư tập I, Nhà xuất Y học Hà Nội, tr 160 - 171 28.Rossi, R.L., et al (1986), Current results of conservative surgery for differentiated thyroid carcinoma World J Surg, 10(4): pp 612-22 29.Phạm Văn Bàng, Nguyễn Chấn Hùng, Trần Văn Thiệp, Nguyễn Thị Hòa(1995), Cẩm nang ung thư bướu học lâm sàng (Dịch từ tài liệu Hiệp hội quốc tế chống ung thư), xuất lần thứ 6, Nhà xuất Y học chi nhánh Tp Hồ Chí Minh, tr 391 - 403 30.Boone R.T., Chun Yang Fan, Hanna E.Y.(2003), Well - Differentiated Carcinoma of the Thyroid, Otolaryngologic Clinics of North America, Otolaryngol Clin N Am, Vol 36, pp 73 - 90 31.Greenfield L D., Kenneth H L (1992), Principles and Practice of Radiation Oncology, Second Edition, J.B Lippincott Company, Philadenphia, pp 1356 - 1380 32.Gharib H., Goellner J.R (1993), Fine-needle aspiration biopsy of the thryoid: An appraisal, Am Intern Med, Vol 118, pp 282 - 289 33.Kangelaris G.T, Kim T.B, Orloff L.A (2010), Role of Ultrasound in Thyroid Disorders, Otolaryngol Clin N Am, Vol 43(6), pp 1209 - 1227 34.Sheth S (2010), Role of Ultrasonography in Thyroid Disease, Otolaryngol Clin N Am, Vol 43(2), pp 239 - 255 35.Bộ môn Giải Phẫu Bệnh – Trường ĐH Y Hà Nội (2002), Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất Y học, tr 537 - 546 36.Cibas E.S (2010), Fine-Needle Aspiration in the Work-Up of Thyroid Nodules, Otolaryngol Clin N Am Vol 43, pp 257 - 271 37.Giuliani D., Willemsen P., Verbelst J., Kockx M., Vanderveken M (2006), Frozen Section in Thyroid Sugery, Acta Chir Belg, Vol 106, pp 199 - 201 38.Nguyễn Xuân Phách (1996), Chẩn đoán bệnh tuyến giáp phương pháp y học hạt nhân, bệnh tuyến giáp rối loạn thiếu iod, Nhà xuất Y học, tr 162 - 191 39.Norton F A., Poppman J L., Jensen R T (1993), The Thyroid gland, Cancer of the Endocrine System (Chapter 39), in Cancer: Principles and Practice of Oncology, 4th Ed, J.B.Lippincott Company, Philadenphia, pp 1333 - 1350 40.Trần Đình Hà cs (2002), Vai trò xạ hình tồn thân với I 131 khảo sát bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật, Cơng trình nghiên cứu khoa học Bệnh viện Bạch Mai, tập II, tr 544 - 547 41.Moon W.J., Jung S.L., Lee J.H., et al (2008), Benign and Malignant Thyroid nodules, US Differentiation Multicenter Retrospective Study, Radiology, Vol 247(3), pp 762 – 770 42.Stephen B.E., David R.B., Carolyn C.C et al (2010), AJCC th cancer staging manual , Springer, New York , pp 87-96 43.Baeza A (1999), Thryoid cancer, Analysis of diagnosis treatment and follow - up in 151 cases, Rev Med Chil, Vol 127 (5), pp 581 - 588 44.Michael G, Samuel H (2011), Differential Diagnosis in Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Thieme Medical Publishers, pp 338 - 339 45.Miccoli P, Berti P, Raffaelli M et al (2001), “ Comparision between minimally invasive video-assisted thyroidectomy and conventional thyroidectomy: A prospective randomized study ” Surgery 130 pp 1039-1043 46.Phan Sỹ An, Nguyễn Đăng Nhật (2000), Điều trị kỹ thuật y học hạt nhân, Bài giảng Y học hạt nhân, Nhà xuất Y học,tr 137 - 161 47.Otto R.A (2010), Management of Cervical Metastases in well Differentiated Thyroid Cancer, Otolaryngol Clin N Am, Vol 43, pp 468 - 479 48.Nguyễn Bá Đức (2000), Ung thư tuyến giáp trạng, hóa chất điều trị bệnh ung thư, Nhà xuất Y học Hà Nội, tr 236 - 241 BỆNH ÁN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SHS…………… I II     HÀNH CHÍNH: Họ tên: ………………………… Tuổi…………3 Giới……… Nghề nghiệp………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………….… ………… Điện thoại…………………………………… Ngày vào viện:……………… Ngày viện……………………… Nơi giới thiệu:………………………………………………………… CHUYÊN MÔN Lý vào viện Khối sưng vùng cổ  Hạch cổ  U + hạch cổ  Nuốt vướng  Khàn tiếng  Khó thở  Khác……………………………………………………………………… Thời gian từ xuất triệu chứng đến vào viện (tháng) ……………………………………………………………………… Triệu chứng Nuốt vướng có  khơng  Nuốt nghẹn có  khơng  Khàn tiếng có  khơng  Khó thở có  khơng  Khác…………………………………………………………… Triệu chứng tồn thân Thể trạng: cân nặng(kg): chiều cao(m) Da, niêm mạc: Gầy sút: ………….Kg/…………tháng Khó thở: có  khơng  Tiền sử: 4.1    4.2 5.1        5.2  Bản thân: Tiếp xúc tia xạ có  khơng  Sống vùng có bướu cổ địa phương lưu hành có  khơng  Tiền sử có bệnh lý tuyến giáp có  khơng  Gia đình Gia đình có tiền sử có người bị ung thư tuyến giáp có  khơng  Triệu chứng thực thể Khối u tuyến giáp Vị trí Thùy phải  Thùy trái  Eo  Toàn  Số lượng……………………………………………………………… Kích thước < 1cm  – cm  2< – cm  >4  Mật độ Cứng  Chắc  Mềm  không mô tả  Ranh giới u Rõ  Không rõ  Không mô tả  Di động u Dễ dàng  Hạn chế  Cố định  Không mô tả  Da u Bình thường  Thâm nhiễm  Khơng mơ tả  Hạch cổ lâm sàng Có  Khơng  Vị trí hạch Nhóm I  Nhóm II  Nhóm III  Nhóm IV  Nhóm V  Nhóm VI   Số lượng hạch………………………………………………………  Tính chuất hạch Cứng  Mềm  Di động  Cố định   Kích thước hạch < cm  – cm  > cm  5.3 Soi quản  Sự di động dây thanh: - Bình thường  - Hạn chế: Cùng bên với khối u  Đối bên với khối u  - Cố định: Cùng bên với khối u  Đối bên với khối u   Dấu hiệu xâm lấn khí quản: - Có  Không   Dấu hiệu di xa(xương, phổi, gan…): - Có  Khơng  Cận lâm sàng 6.1 Siêu âm: 6.1.1.Siêu âm u tuyến giáp  Can xi hóa vi thể u - Có Khơng   Giảm âm - Có Khơng   Bờ khơng rõ - Có Khơng   Nhân đặc - Có Khơng   Hỗn hợp âm - Có Khơng   Khác  6.1.2.Siêu âm ổ bụng…………………………………………… …………………………………………………………………………… 6.1.3.Hạch cổ siêu âm - Có Khơng   Vị trí hạch - Nhóm I  - Nhóm II  Nhóm III  Nhóm IV  Nhóm V  Nhóm VI   Kích thước hạch < cm  – cm  > cm  - Danh giới hạch: Rõ  Khơng  Có thâm nhiễm xung quanh khơng ? - Có  Khơng  Kết chọc hút tế bào kim nhỏ - Lành tính  - Ác tính  Thể: - Khơng xác định  - Nghi nghờ  Thể: Kết sinh thiết tức - Lành tính  - Ác tính  Thề: - Nghi ngờ Kết mô bệnh học tổ chức u tuyến giáp sau mổ: - Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú - Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nang - Ung thư biểu mô tuyến giáp thể tủy - Ung thư biểu mô tuyến giáp thể khơng biệt hóa - Ung thư tế bào Hurthle  - Khác  Kết mô bệnh học sau mổ tổ chức hách sau mổ: - Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú - Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nang - Ung thư biểu mô tuyến giáp thể tủy - Ung thư biểu mô tuyến giáp thể khơng biệt hóa - Ung thư tế bào Hurthle  - Khác  - 6.2 6.3 6.4 6.5          6.6 6.7 6.8 - Xạ hình tuyến giáp……………………………………… ……………………………………………………………………… Xạ hình tồn thân…………………………………………… ……………………………………………………………………… Các xét nghiệm khác: Định lượng hormone tuyến giáp TSH + FT4:………………………………………………… + FT3: ………………………………………………… - - + TSH:…………………………………………………………… + TG:……………………………………………………………… + AntiTG:………………………………………………………… Sinh hóa:………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Khác: …………………………………………………………… …………………………………………………………………… Chẩn đoán lâm sàng: ………………………………………………… Chẩn đoán giai đoạn (TNM)……………………………………… Dự kiến phương pháp điều trị: …………………………………… 10 Phương pháp phẫu thuật: * Với u nguyên phát: - Lấy u đơn  - Cắt tồn thùy giáp có u eo  - Cắt gần toàn tuyến giáp  - Cắt toàn tuyến giáp  - Lấy u tối đa  - Sinh thiết u chẩn đốn  - Khơng phẫu thuật  * Với hạch cổ: - Không vét hạch  - Nạo vét hạch cổ nhóm VI: Vét hạch bên  Vét hạch bên  - Nạo vét hạch cổ chức năng: Vét hạch bên  Vét hạch bên  * Với tổn thương di căn:…………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… * Mơ tả tóm tắt tổn thương phẫu thuật cách thức phẫu thuật: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… * Chẩn đoán sau phẫu thuật: * Chẩn đoán giai đoạn sau phẫu thuật: * Theo dõi diễn biến sau phẫu thuật:  Chảy máu: o Số lượng dịch qua dẫn lưu: Ngày 1: ngày 2: ngày 3: Ngày 4: ngày 5: o Màu sắc dịch qua dẫn lưu: o Rút dẫn lưu sau:  Hạ calxi huyết: Có  Khơng  o Co cứng cơ: Có  Khơng  Thời gian xuất hiện: ………………………… Vị trí: Tay  Chân  Nơi khác:  Nghiệm pháp Shwosteke: (+)  (-)  Nghiệm pháp Trouseau: (+)  (-)   Tổn thương dây thần kinh quặt ngược: Có  Khơng  o Khàn tiếng: Có  Khơng  o Khó thở: Có  Không  o Cố định dây thanh, sụn phễu: Có  Khơng  Bên: Phải  Trái  Tư : mở  khép  Hai bên  o Thời gian xuất hiện: ……………………………………………………… o Ngạt thở: Có  Khơng  Thời gian xuất hiện: ……… ………………………………… Tổn thương khí quản: Có  Khơng  Nhiễm trùng vết mổ: Có  Khơng  o Vết mổ sung nề, đỏ, chảy mủ qua vết mổ: Có  Khơng  o Vết mổ khơng liền: Có  Khơng  Nghẽn mạch khí động mạch phổi: Có  Khơng  o    11 Tia xạ ngồi: Có  - Trước mổ + Vị trí: Khơng   + Liều tia: - Sau mổ + Vị trí:  + Liều tia: 12 Điều trị hoá chất - Phác đồ: - Thời gian: 13 Tình trạng bệnh nhân lúc 13.1 Tình trạng lúc viện viện hướng điều trị tiếp: - Thể trạng: - Tại chỗ: - Di xa (mới xuất hiện, nặng thêm): - Cơ quan khác: 13.2 Hướng điều trị tiếp - Nội tiết  131 -I  - Không điều trị  (Ghi chú: Liều, thời gian) III: THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ A Khám lại: Tổng số lần khám lại: Lần 1: Ngày tháng năm - Tình trạng chỗ: - Toàn thân: - Cơ quan khác: - Các xét nghiệm đánh giá tình trạng tái phát, di căn: + Siêu âm vùng cổ: + XQ phổi thẳng: + Siêu âm ổ bụng: + Xạ hình tồn thân: + Các xét nghiệm khác Lần 2: Ngày tháng năm - Tình trạng chỗ: - Tồn thân: - Cơ quan khác: - Các xét nghiệm đánh giá tình trạng tái phát, di căn: + Siêu âm vùng cổ: + XQ phổi thẳng: + Siêu âm ổ bụng: + Xạ hình tồn thân: + Các xét nghiệm khác Lần 3: Ngày tháng năm - Tình trạng chỗ: - Tồn thân: - Cơ quan khác: - Các xét nghiệm đánh giá tình trạng tái phát, di căn: + Siêu âm vùng cổ: + XQ phổi thẳng: + Siêu âm ổ bụng: + Xạ hình tồn thân: + Các xét nghiệm khác B Liên lạc với bệnh nhân: 1.Lần 1: Lần 2: ... đoán điều trị hiểu biết thêm kết điều trị UTTG, nghiên cứu đề tài Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ 2012 - 2016 ... hai mục tiêu sau Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa Đánh giá kết điều trị ung thư biểu mơ tuyến giáp thể biệt hóa từ năm 2012 đến 2016 9 CHƯƠNG... ung thư tuyến giáp thể biệt hóa ung thư tuyến giáp thể khơng biệt hóa Trong ung thư thể biệt hóa ung thư thể nhú ung thư thể nang có tiên lượng tốt đáp ứng tốt với điều trị I131, chiếm tỉ lệ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN xét một số đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT hóa tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội từ 2012 – 2016 , NHẬN xét một số đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT hóa tại BỆNH VIỆN UNG bướu hà nội từ 2012 – 2016 , Hình 1.1 . Tuyến giáp nhìn từ trước [16], (Trích từ Atlas giải phẫu người của Frank H. Netter – NXB Y học – 1996), Các ung thư di căn đến tuyến giáp: các khối ung thư di căn đến vùng thượng đòn có thể xâm lấn vào TG như ung thư biểu mô ở thận, ung thư ruột ... ung thư thực quản, ung thư hạ họng, thanh khí quản xâm lấn TG (chọc hút tế bào, , + Nghiên cứu tế bào học và mô bệnh học, Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, c) Đánh giá sự di động của dây thanh, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm