NGHIÊN cứu CHỈ số KHÁNG INSULIN và CHỨC NĂNG tế bào BETA ở PHỤ nữ đái THÁO ĐƯỜNG THAI KÌ TẠI BỆNH VIỆN nội TIẾT TRUNG ƯƠNG

96 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:17

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NGƠ THỊ HỒI NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ KHÁNG INSULIN VÀ CHỨC NĂNG TẾ BÀO BETA Ở PHỤ NỮ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KÌ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ NỘI TRÚ THÁI BÌNH - 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NGƠ THỊ HỒI NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ KHÁNG INSULIN VÀ CHỨC NĂNG TẾ BÀO BETA Ở PHỤ NỮ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KÌ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG Chuyên ngành : Nội khoa Mã số : NT 60.72.20.50 LUẬN VĂN BÁC SĨ NỘI TRÚ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Phi Nga THÁI BÌNH - 2017 LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành luận văn này, tơi xin trân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học, Bộ mơn Nội trường Đại học Y Dược Thái Bình, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, Ban Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới PGS TS Nguyễn Thị Phi Nga - Chủ nhiệm khoa Khớp - Nội Tiết Bệnh viện Quân Y 103, người Thầy tận tâm dạy dỗ, bảo trực tiếp hướng dẫn suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể bác sỹ, điều dưỡng, đặc biệt PGS TS Trần Thị Thanh Hóa - PGĐ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, PGS TS Nguyễn Ngọc Chức đồng nghiệp môn Nội trường Đại học Y Dược Thái Bình ln động viên góp ý cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin gửi lời cám ơn tới tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ ủng hộ tơi để tơi vượt qua khó khăn q trình học tập q trình hồn thành luận văn Cuối với lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Bố, Mẹ, Chồng, Con, người bên hồn cảnh Gia đình chỗ dựa vững động lực to lớn giúp vững tin bước đường nghiệp Thái Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Ngơ Thị Hồi LỜI CAM ĐOAN Tơi là: Ngơ Thị Hồi, học viên khóa đào tạo Bác sĩ nội trú Chuyên ngành: Nội chung, Trường Đại học Y Dược Thái Bình xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng đẫn PGS TS Nguyễn Thị Phi Nga Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận nơi nghiên cứu Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật điều cam đoan Thái Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Ngơ Thị Hồi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Viết tắt Phần viết đủ ADA American Diabetes Association (Hiệp hội đái tháo đường Mỹ) BMI Body Mass Index (chỉ số khối thể) ĐTĐ Đái tháo đường ĐTĐTK Đái tháo đường thai kì FGF Fibres major growth factor (yếu tố tăng trưởng tế bào sợi) FFA Free fatty acids (axít béo tự do) GLUT-4 Glucose transpoter type (chất vận chuyển đường) THA Tăng huyết áp HDL-C Hight density lipoprotein-cholesterol (cholesterol tỉ trọng phân tử cao) HOMA2-IR Homeostasis model assesssment for insulin resistance (chỉ số kháng insulin) HOMA2-%B Chỉ số chức tế bào beta HOMA2-%S Chỉ số độ nhạy insulin HPL Human placental lactogen IGF Insulin like growth factor (yếu tố tăng trưởng giống insulin) IRS-1 Insulin receptor substrate - (cơ chất thụ thể insulin) LDL-C Low density lipoprotein-cholesterol (cholesterol tỉ trọng phân tử thấp) MTBT Mang thai bình thường NYHA New York Heart Asosiation (Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ) OGTT Oral glucose tolerance test (nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống) PNBT Phụ nữ bình thường TNF-α Tumos necrotic factor- anpha (yếu tố hoại tử khối u- anpha) WHO World Health Organization (Tổ chức y tế giới) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương đái tháo đường thai kì .3 1.1.1 Khái niệm chẩn đốn đái tháo đường thai kì .3 1.1.2 Các yếu tố nguy đái tháo đường thai kì .5 1.1.3 Bệnh sinh đái tháo đường thai kì 1.1.4 Hậu đái tháo đường thai kì 1.2 Kháng insulin chức tế bào beta 11 1.2.1 Kháng insulin .11 1.2.2 Chức tế bào beta 15 1.2.3 Đánh giá kháng insulin chức tế bào beta mơ hình HOMA .17 1.3 Kháng insulin chức tế bào beta phụ nữ mang thai .21 1.3.1 Một số biến đổi liên quan đến kháng insulin thời kỳ mang thai 21 1.3.2 Vai trò số hormon kháng insulin chức tế bào beta thời kì mang thai 23 1.4 Một số nghiên cứu nước kháng insulin chức tế bào beta phụ nữ mang thai 25 1.4.1 Nghiên cứu nước 25 1.4.2 Nghiên cứu nước 25 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28 2.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn loại trừ nhóm đái tháo đường thai kì 28 2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn loại trừ nhóm mang thai bình thường 29 2.1.3 Tiêu chuẩn lựa chọn tiêu chuẩn loại trừ nhóm phụ nữ bình thường .29 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu .30 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 30 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 30 2.3.2 Phương pháp chọn mẫu 30 2.3.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.4 Xử lý số liệu 38 2.5 Đạo đức nghiên cứu 39 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 41 3.2 Đặc điểm kháng insulin chức tế bào beta 45 3.3 Mối liên quan kháng insulin chức tế bào beta với số số phụ nữ đái tháo đường thai kì 48 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 54 4.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 54 4.1.1 Đặc điểm tuổi đối tượng nghiên cứu 54 4.1.2 Đặc điểm BMI thai phụ trước mang thai 54 4.1.3 Đặc điểm nồng độ glucose máu thời điểm chẩn đoán đái tháo đường thai kì 56 4.1.4 Đặc điểm rối loạn chuyển hóa Lipid 57 4.1.5 Đặc điểm tuổi thai 59 4.2 Kháng insulin chức tế bào beta phụ nữ đái tháo đường thai kì 59 4.2.1 Đặc điểm nồng độ insulin C-peptid 59 4.2.2 Hiện tượng kháng insulin chức tế bào beta .62 4.3 Mối liên quan chức tế bào beta số kháng insulin với số đặc điểm phụ nữ đái tháo đường thai kì .67 4.3.1 Liên quan với số BMI .67 4.3.2 Liên quan với lipid máu 68 4.3.3 Liên quan với nồng độ glucose máu thời điểm chẩn đốn đái tháo đường thai kì 70 4.3.4 Liên quan với trọng lượng thai .71 KẾT LUẬN 72 KIẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường thai kì phương pháp bước Bảng 2.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐTK theo ADA 2017 35 Bảng 2.2 Phân độ tăng huyết áp theo JNC VI-1997 37 Bảng 2.3 Phân loại rối loạn Lippid máu theo khuyến cáo Nội tiết Việt Nam 37 Bảng 2.4 Phân nhóm số BMI theo khuyến cáo WHO đề nghị cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tháng 2/2000 38 Bảng 3.1 Đặc điểm tuổi nhóm nghiên cứu 41 Bảng 3.2 Phân bố tuổi thai nhóm phụ nữ mang thai 41 Bảng 3.3 Đặc điểm số khối thể thai phụ trước mang thai 42 Bảng 3.4 Đặc điểm nồng độ glucose máu đói HbA1c ba nhóm nghiên cứu 42 Bảng 3.5 Đặc điểm nồng độ glucose máu làm nghiệm pháp dung nạp đường huyết nhóm đái tháo đường thai kỳ .43 Bảng 3.6 Tình trạng rối loạn lipid máu tăng HA nhóm phụ nữ mang thai 43 Bảng 3.7 Tỷ lệ rối loạn thành phần lipid máu phụ nữ mang thai 44 Bảng 3.8 Đặc điểm số lượng hồng cầu nồng độ hemoglobin máu ba nhóm nghiên cứu 44 Bảng 3.9 Đặc điểm nồng độ insulin máu, số kháng insulin độ nhạy insulin ba nhóm nghiên cứu 45 Bảng 3.10 Tỉ lệ thay đổi nồng độ insulin máu nhóm phụ nữ mang thai 46 Bảng 3.11 Tỉ lệ thay đổi số kháng insulin nhóm phụ nữ mang thai 46 Bảng 3.12 Tỉ lệ thay đổi dộ nhạy insulin nhóm phụ nữ mang thai 46 Bảng 3.13 Đặc điểm nồng độ C-peptid máu, chức tế bào beta ba nhóm nghiên cứu .47 Bảng 3.14 Tỉ lệ thay đổi nồng độ C-peptid nhóm phụ nữ mang thai 47 Bảng 3.15 Tỉ lệ thay đổi chức tế bào beta nhóm phụ nữ mang thai 48 Bảng 3.16 Liên quan kháng insulin chức tế bào beta với tuổi mẹ .48 Bảng 3.17 Liên quan kháng insulin chức tế bào beta với số khối thể trước mang thai mẹ 49 Bảng 3.18 Liên quan kháng insulin chức tế bào beta với tình trạng rối loạn lipid máu mẹ 49 Bảng 3.19 Liên quan kháng insulin chức tế bào beta với thành phần lipid máu mẹ 50 Bảng 3.20 Liên quan kháng insulin chức tế bào beta với thời gian thai kì 51 Bảng 3.21 Liên quan nồng độ insulin máu C-peptid máu với thời gian thai kì 51 DANH MỤC BIỂU ĐỒ 70 Kết nghiên cứu chúng tơi cho thấy nhóm ĐTĐTK có rối loạn lipid máu số kháng insulin tăng, chức tế bào beta giảm so với nhóm khơng có rối loạn lipid máu Chỉ số kháng insulin nhóm có tăng triglycerid, tăng LDL-C cao so với nhóm có triglycerid LDL-C bình thường lại khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Trên đối tượng ĐTĐ týp có nhiều nghiên cứu mối liên quan số kháng innsulin lipid máu Nghiên cứu Trần Thị Thanh Hóa (2009) [3] bệnh nhân ĐTĐ týp nhận thấy có mối tương quan không chặt triglycerid với số Quiky (r = -0,2313, p < 0,0133), triglycerid với HOMA1-IR (r = 0,1993, p < 0,0335), HDL-c với insulin (r = -0,2237, p < 0,0167), HDL-c với HOMA1-IR (r = -0,2178, p < 0,0199), LDL-c với HOMAbeta (r = -0,2648, p < 0,0044) Nghiên cứu Trần Thị Thương [14] thấy kháng insulin bệnh nhân có rối loạn lipid máu cao bệnh nhân rối loạn lipid máu, độ nhạy insulin giảm nhiều bệnh nhân tiền ĐTĐ có rối loạn lipid máu so với bệnh nhân không rối loạn lipid máu Lê Đình Tn [16] thấy số HOMA-IR nhóm bệnh nhân ĐTĐ có rối loạn lipid chung thấp nhóm bình thường có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), Chỉ số HOMA-IR nhóm bệnh nhân có số HDLC, LDLC triglycerid bình thường thấp nhóm BN có rối loạn thành phần lipid máu có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Có mối tương quan thuận, mức độ chặt HOMA-IR với nồng độ C-peptid BN ĐTĐ týp (p < 0,01) Tuy nhiên, nghiên cứu Đỗ Đình Tùng chưa thấy mối liên quan số HOMA-IR HOMA-Beta với thành phần lipid máu Như đối tượng ĐTĐ týp nghiên cứu có mối liên quan kháng insulin lipid máu Còn đối tượng ĐTĐTK theo kết nghiên cứu chưa thấy mối liên quan Điều có 71 thể tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid bệnh nhân ĐTĐ týp có từ trước, tăng acid béo tự bệnh lý thời gian dài dẫn đến tình trạng kháng insulin mơ ngoại vi Còn đối tượng nghiên cứu ĐTĐTK, rối loạn lipid máu xuất có thai có tượng tăng đồng hóa chất béo thời kì mang thai sớm để chuẩn bị cho lúc thể mẹ bị đói cân lại giáng hóa chất béo sảy giai đoạn muộn thai kì Đây trình đáp ứng sinh lý hồi phục sau sinh Trên đối tượng phụ nữ mang thai, kết nghiên cứu Nguyễn Giang Nam (2015) [5] cho thấy: Kháng insulin nhóm có triglycerid ≤ 2,2 mmol/l 1,77 ± 1,40 thấp có ý nghĩa thống kê so với nhóm có triglyceride > 2,2 mmol/l 2,32 ± 1,28)(p < 0,001) Cynthia W K cộng (2008) [31] thấy có mối liên quan lipid máu với kháng insulin phụ nữ mang thai tuần 27- 29: Khi số kháng insulin tăng lên nồng độ triglyceride trung bình thai phụ tăng lên (p < 0,05) Có khác kết nghiên cứu hai nghiên cứu khác đối tượng nghiên cứu, cỡ mẫu nhỏ (100 thai phụ ĐTĐTK), cỡ mẫu nghiên cứu Cynthia W K lớn (648 thai phụ), tỉ lệ phụ nữ đái tháo đường thai kì có thừa cân béo phì trước mang thai nghiên cứu chúng tơi thấp (25%), nhiên cứu Cynthia W K lớn (38,73%), với nghiên cứu Nguyễn Giang Nam không tham khảo tỉ lệ phụ nữ có thai có thừa cân béo phì trước mang thai Điều cho thấy phụ nữ mang thai nói chung bệnh nhân ĐTĐTK nói riêng số kháng insulin liên với tình trạng rối loạn lipid máu trước mang thai, có thai làm cho tình trạng rối loạn lipid máu trầm trọng hơn, tượng kháng insulin tăng nặng 4.3.3 Liên quan với nồng độ glucose máu ở thời điểm chẩn đoán đái tháo đường thai kì 72 Kết nghiên cứu chúng tơi cho thấy có mối tương quan thuận mức độ số kháng insulin với nồng độ glucose thời điểm sau 1giờ (r = 0,248, p < 0,05) nồng độ glucose máu thời điểm (r = 0,173, p < 0,05) Chức tế bào beta nồng độ gluccose máu thời điểm sau có mối tương quan thuận mức độ (r = 0,211, p < 0,05) Kháng insulin máu sảy tế bào mơ đích không đáp ứng thân tế bào chống lại tăng insulin máu Kháng insulin dẫn đến hàng loạt rối loạn: Tăng glucose, tăng insulin, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid, tăng xơ vữa động mạch Khi nghiên cứu sinh bệnh học kháng insulịn thấy có tượng độc glucose Ở người đái tháo đường mức độ kháng insulin thay đổi theo thay đổi nồng độ glucose máu Ở chừng mực kháng insulin người đái tháo đường hậu kiểm sốt chuyển hóa Điều có nghĩa kiểm sốt chuyển hóa chặt chẽ làm tăng độ nhạy cảm insulin [1] Vậy kết nghiên cứu chúng tơi hồn tồn phù hợp với sở lý thuyết tượng kháng insulin 4.3.4 Liên quan với trọng lượng thai Kết nghiên cứu cho thấy có mối tương quan thuận mức độ số kháng insulin với trọng lượng thai (r = 0,20; p < 0,05) Kết nghiên cứu tương tự với kết nghiên cứu Nguyễn Giang Nam 83 phụ nữ có thai : Có mối tương quan thuận mức độ vừa số kháng insulin với trọng lượng thai (r = 0,33; p < 0,01) Khi có thai, làm thay đổi cách tồn diện chuyển hóa mẹ, tùy thuộc vào giai đoạn phát triển thai nhi mà có thay đổi cho phù hợp Giai đoạn đầu thai kì (q 1) điều hòa glucose giai đoạn có ý nghĩa quan trọng việc hình thành quan tổ chức thai nhi Nếu tăng glucose máu nặng giai đoạn gây rối loạn hình thái thai nhi Giai đoạn thai kì (quý 2), quan trọng hình thành hồn thiện não thai nhi Giai đoạn cuối thai kì ( quý 3), thời kỳ có phát triển nhanh chóng tế bào mỡ, tế bào tế bào 73 beta đảo tụy thai nhi Các nghiên cứu tăng glucose máu mẹ giai đoạn này, với giảm nhạy cảm insulin tăng kháng insulin làm glucose máu mẹ tăng cao, tăng glucose máu mẹ làm tăng glucose máu thai thai phát triển nhanh Đồng thời giai đoạn tiềm ẩn nguy xuất ĐTĐ mẹ tăng glucose máu mạn tính thai nhi, dẫn đến thai phát triển to bình thường, tụy nội tiết thai nhi sản [51], [59]… KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 100 phụ nữ đái tháo đường thai kì, 40 phụ nữ mang thai bình thường 32 phụ nữ bình thường Bệnh viện Nội tiết Trung ương rút số kết luận sau: Đặc điểm kháng insulin chức tế bào beta phụ nữ đái tháo đường thai kì Ở nhóm đái tháo đường thai kì có nồng độ insulin trung bình 148,16 ± 127,04 pmol/l, nồng độ C-peptid trung bình 1,43 ± 1,058 nmol/l, HOMA2- IR trung bình 3,16 ± 2,34 cao hơn, HOMA2- %S trung bình 51,42 ± 33,09 thấp có ý nghĩa thống kê so với nhóm mang thai bình thường (lần lượt 68,72 ± 27,72 pmol/l, 0,82 ± 0,47 nmol/l ,1,52 ± 0,66, 81,08 ± 44,65) nhóm phụ nữ bình thường (lần lượt 57,14 ± 20,18 pmol/l, 0,63 ± 0,19 nmol/l, 1,35 ± 0,45, 81,88 ± 25,94) (p < 0,001) Ở nhóm đái tháo đường thai kì số HOMA2- %B trung bình 208,55 ± 111,45 cao có ý nghĩa thống kê so với nhóm phụ nữ bình thường 124,44 ± 37,42 (p < 0,05) Nhưng lại thấp so có ý nghĩa thống kê với nhóm mang thai bình thường 280,41 ± 97,62 (p < 0,05) Mối liên quan giữa số kháng insulin, chức tế bào beta với số đặc điểm phụ nữ đái tháo đường thai kì 74 HOMA2- IR tương quan thuận mức độ với trọng lượng thai (r = 0,205, p < 0,05), với nồng độ glucose máu thời điểm sau (r = 0,248, p < 0,05) nồng độ glucose máu thời điểm sau (r = 0,173, p < 0,05) làm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống HOMA2-%B nồng độ glucose máu thời điểm sau làm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống có tương quan thuận mức độ (r = 0,211, p < 0,05) KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu 100 phụ nữ đái tháo đường thai kì, 40 phụ nữ mang thai bình thường 32 phụ nữ bình thường bệnh viện Nội tiết Trung ương đưa số kiến nghị sau: Kháng insulin chức tế bào beta nên quan tâm đồng thời với glucose máu giúp đánh giá tồn diện bệnh nhân đái tháo đường thai kì, góp phần theo dõi, tiên lượng tiến triển đái tháo đường thai kì TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Tạ Văn Bình (2007) “Đái tháo đường týp 2” Những nguyên lý tảng bệnh đái tháo đường- tăng glucose máu, Nhà xuất Y học, tr 237- 309 Tạ Văn Bình (2007) “Thai kì đái tháo đường” Những nguyên lý tảng bệnh đái tháo đường- tăng glucose máu, Nhà xuất Y học, tr 352- 380 Trần Thị Thanh Hóa (2009), "Nghiên cứu tình trạng kháng insulin bệnh nhân đái tháo đường týp có gan nhiễm mỡ phát lần đầu bệnh viện Nội tiết", Luận án Tiến sĩ y học, ĐH Y Hà Nội Phạm Thị Huyền (2013), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kháng insulin chức tế bào beta bệnh nhân đái tháo đường týp chẩn đoán lần đầu", Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y dược Thái Bình Nguyễn Giang Nam (2015), " Nghiên cứu kháng insulin chức tế bào beta phụ nữ có thai khám phòng khám Bệnh viện Nội tiết Trung ương", Luận văn thạc sỹ y học, Học viện Quân Y Tạ Thùy Linh (2015), "Nhận xét tình trạng rối loạn glucose máu sau sinh bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ số yếu tố liên quan", Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội Nguyễn Thy Khuê (2009), "Đái tháo đường Thai nghén", Khuyến cáo bệnh đái tháo đường Việt Nam, Nhà xuất Y học, tr 66-72 Nguyễn Thy Khuê (2003), "Bệnh đái tháo đường", Nội tiết học đại cương, Nhà xuất TP HCM, tr 335 - 400 Vũ Bích Nga (2015) “Đái tháo đường thai kì” Bệnh nội tiết chuyển hóa Nhà xuất giáo dục, tr 527- 544 10 Nguyễn Thị Mai Phương (2015), "Nghiên cứu sàng lọc đái tháo đường thai kỳ nghiệm pháp dung nạp Glucose 75gr cho phụ nữ đến khám thai Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2015", Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội, 11 Thái Hồng Quang (2010), "Thực hành bệnh đái tháo đường", Bệnh nội tiết, Nhà xuất Y học, Hà Nội 12 Lê Thị Thanh Tâm (2015), "Nghiên cứu phân bố - số yếu tố liên quan kết sản khoa thai phụ đái tháo đường thai kì thành phố Vinh", Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 13 Nguyễn Thị Thu Thảo (2013)," Nghiên cứu kháng insulin chức tế bào beta bệnh nhân đái tháo đường týp chẩn đoán", Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, tập 17 số 14 Trần Thị Thương (2012), "Nghiên cứu kháng insulin chức tế bào beta bệnh nhân tiền đái tháo đường đến khám Bệnh viện Nội tiết Trung ương", Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Thái Bình 15 Vũ Hiền Trinh (2013), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị số yếu tố nguy bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ", Luận văn Thạc sĩ y học, Học viện Quân Y, Hà Nội 16 Lê Đình Tuân (2015), "Nghiên cứu tình trạng kháng insulin bệnh nhân đái tháo đường týp bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình", Đề tài KHCS 2015, Đại học Y Dược Thái Bình 17 Đỗ Đình Tùng (2008), "Nghiên cứu chức tế bào beta độ nhạy insulin qua mơ hình HOMA2 bệnh nhân đái tháo đường chẩn đoán lần đầu", Luận văn Thạc sĩ y học, Học viện Quân Y, Hà Nội 18 Nguyễn Khoa Diệu Vân, Thái Thị Thanh Thúy (2015), "Nghiên cứu tỷ lệ đái tháo đườn thai kì theo tiêu chuẩn ADA-2011 yếu tố nguy cơ", Tạp chí nghiên cứu y học 97 (5), tr 25 - 33 19 Nguyễn Khoa Diệu Vân, Nguyễn Thị Thu (2015), "Nghiên cứu chức tế bào beta độ nhạy insulin bệnh nhân dái tháo đường có nguy nhiễm toan ceton", Tạp chí nghiên cứu y học 97 (5), tr 17 - 24 20 Nguyễn Quốc Việt (2012), "Kết hoạt động điều tra lập đồ dịch tễ học bệnh đái tháo đường tồn quốc năm 2012", Tạp chí y học thực hành 829-830, tr 82-86 21 Hoàng Trung Vinh (2009), "Nghiên cứu kiểm soát đa yếu tố bệnh nhân đái tháo đường týp 2", Báo cáo toàn văn đề tài khoa học, HNKHTQ chuyên ngành nội tiết chuyển hóa lần thứ 3, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 400-404 Tiếng Anh 22 Anny Xiang , Thomas A Buchanan, et al (2013), "What is gestational diabetes?", Diabetes Care, 30(2), pp S105-11 23 Aleida M Rivas, Nidia González, Julio González (2007) "High frequency of diabetes in early post-partum assessment of women with gestational diabetes mellitus" Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, (3), 159-165 24 Abdolreze Sotoodeh Jahromi, Parvin Zarei, Abdolhossein Madani (2011), "Association of insulin resistance with serum interleukin - and TNFlevels during normal pregnacy", Biomarker Insights, (6) pp 1-6 25 American Diabetes Association (ADA) (2017) Standards of medical care in diabetes “ Classification ang Diangnosis of Diabetes” Diabetes Care ;40 (Suppl 1): S 11- S 24/ DOI 10.2337/dc17-S0015 26 Angel Nadal, Paloma Alonso-Magdalena, Sergi Soriano, et al (2009), "The role of oestrogens in the adaptation of islets to insulin resistance", J Physiol, 587(21), pp 5031–5037 27 Anny H Xiang, Siri L Kjos, et al (2010), "Declining beta cell compensation for insulin resistance in Hispanic women with recent gestational diabetes mellitus", Diabetes Care, 33(2), pp 396-401 28 Azar M., Julie A Stoner, Hanh Dung Dao, et al (2015), "Epidemiology of Dysglycemia in Pregnant Oklahoma American Indian Women", J Clin Endocrinol Metab, pp 256- 457 29 Caumo A., Perseghin G., Brunani A., et al (2006), "New insight on the simultaneous assessment of insulin sensitivity and β–cell function with HOMA2 method", Diabetes Care, 29, pp 2733-2734 30 Coustan D.R (2013), "Gestational diabetes mellitus", Clin Chem, 59(9), pp 1310–1321 31 Cynthia W K, Shirley A.A, Bere Sford, et al (2008), "Insulin resistance and incident gallbladder disease in pregnancy", Clin Gastroenterol Hepatol, 6(1), pp 76-81 32 Davidson M B (1998) " Diabetes and Pregnancy" Diabetes Mellitus Diagnosis and Treament, Fourth Edition: 313 - 343 33 Dongyu Wang, Wenjing Zhu, Jieming Li, et al (2013) "Serum Concentrations of Fibroblast Growth Factors 19 and 21 in Women with Gestational Diabetes Mellitus: Association with Insulin Resistance, Adiponectin, and Polycystic Ovary Syndrome History", PLoS One, 8(11), pp 34 E A Ryan (2011), "Diagnosing gestational diabetes", Diabetologia, 54, pp 480–486 35 Eugenio Cersosimo, Carolian Solis-Herrera, et al (2014), "28 Assessment of pancreatic beta cell function: Review of methods and clinical applications", Current Diabetes Reviews, 10, pp 2-42 36 Fathi I Abourawi (2006), "Diabetes mellitus and pregnancy", Libyan Journal of Medicine, 1, pp 28-41 37 Garrison E A, Jagasia S (2014), "Inpatient management of women with gestational and pregestational diabetes in pregnancy", Curr Diab Rep, 14(2), pp 457 38 Heikki Miettien, Steven M Haffner, Michael P stern (1997), "HOMA in the San Antanio Heart Study", Diabetologia, 40, pp 830- 837 39 Homko C, Sivan E, Chen X, et al (2001), "Insulin secretion during and after pregnancy in patients with gestational diabetes mellitus", J Clin Endocrinol Metab, 86(2), pp 568-573 40 Horvath K, Koch K, Jeitler K, et al (2010), "Effects of treatment in women with gestational diabetes mellitus: Systematic review and metaanalysis", BMJ, 3, pp 340-356 41 Ian N Scobie (2007), "Atlas of Diabetes Mellitus", Informa UK Ltd., Third edition 42 Jane E Hirst, Thach S Tran, et al (2012), "Consequences of gestational diabetes in an urban hospital in Viet Nam: A prospective cohort study ", PLoS Medicine, 9(7), pp 1-10 43 Keely E, Linda A Barbour (2014), Management of Diabetes in Pregnancy, in Endotext, L J De Groot, Beck-Peccoz P., Chrousos G., et al., Editors 2000, South Dartmouth (MA) 44 Latife Bozkurt, Christian S Göbl, Lisa Pfligl, et al (2015), "Pathophysiological Characteristics and Effects of Obesity in Women With Early and Late Manifestation of Gestational Diabetes Diagnosed by the International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups Criteria", J Clin Endocrinol Metab, 100(3), pp 1113–1120 45 Linda A Barbour, Carrie E Mc Curdy, et al (2007), "Cellular Mechanisms for Insulin Resistance in Normal Pregnancy and Gestational Diabetes", Diabetes care, V30 (2), pp S112-S119 46 Louise Kelstrup, Peter Damm, Elisabeth R Mathiesen, et al (2013), "Insulin Resistance and Impaired Pancreatic beta-Cell Function in Adult Offspring of Women With Diabetes in Pregnancy", J Clin Endocrinol Metab, 98(9), pp 3793–3801 47 Mairi M Blair, Anne-Mari (1993), "Detecting and managing gestational diabetes", Canadian Family Physian, 39, pp 810-814 48 Mari A, Pacini G, Murphy E, et al (2001), "A model-based method for assessing insulin sensitivity from the oral glucose tolerance test", Diabetes Care, 24(3), p 539-548 49 Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, et al (1985), "Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man", Diabetologia Jul, 28(7), pp 412-9 50 N.Wah Cheung, Gia Wasmen (2001), "Risk factors for gestational diabetes among Asian women", Diabetes Care, 24(5), pp 955-956 51 N.Wah Cheung (2009), "The management of gestational diabetes", Vascular Health and Risk Management, (5), pp 153–164 52 Paloma Alonso Magdalena, Sumiko Morimoto, Cristina Ripoll, et al (2006), "The Estrogenic Effect of Bisphenol A Disrupts Pancreatic βCell Function in Vivo and Induces Insulin Resistance", Environmental Health Perspectives, 114(1), pp 106-112 53 Phillips DI, Clark PM, Hales CN, et al (1994), "Understanding oral glucose tolerance: Comparison of glucose or insulin measurements during the oral glucose tolerance test with specific measurements of insulin resistance and insulin secretion", Diabet Med, 11, pp 286-292 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Qiuwei Wang, Ruiping Huang, Bin Yu, et al (2013), "Higher fetal insulin resistance in chinese pregnant women with gestational diabetes mellitus and correlation with maternal insulin resistance", PLoS One, 8(4), pp 1-6 Sae Jeong Yang, Tae Nyun Kim, Sei Hyun Baik, et al (2013), "Insulin secretion and insulin resistance in Korean women with gestational diabetes mellitus and impaired glucose tolerance ", Korean J Intern Med, 28, pp 306-313 Shulman G.I (2000), "Cellular mechanisms of insulin resistance", Clin Invest, 106 (2), pp 171-176 Sokup A, Barbara Ruszkowska-Ciastek, et al (2013), "Insulin resistance as estimated by the homeostatic method at diagnosis of gestational diabetes: estimation of disease severity and therapeutic needs in a population-based study", Bio Med Central, 13(21), pp 1-9 Tiange Wang, Jieli Lu, Yu Xu, et al (2013), "Circulating prolacting associates with diabetes and impaired glucose regulation", Diabetes Care, 36, pp 1974-1980 Wang Y H., Wu HH., Ding H., et al (2013), "Changes of insulin resistance and beta-cell function in women with gestational diabetes mellitus and normal pregnant women during mid- and late pregnant period: a case-control study", J Obstet Gynaecol Res, 39(3), pp 647652 Wallce TM, Levy JC, Matthews DR (2004), "Use and abuse of HOMA modeing", Diabetes Care, 27(6): 1487 - 1495 World Health Organization (WHO) (1999), "Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and it complications Report of WHO Consultation Part diagnosis and classification of diabetes mellitus", WHO/NCD/NCS/99.2 World Health Organization (WHO) (2000), Redefining Obesity and its treatment 2000 3: p 24 63 Wilcox, Gisela (2005), "Insulin and Insulin Resistance", Clin Biochem Rev., 20, pp 19-39 BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Hành chính: - Họ tên:……………………………………………… - Tuổi: ……………………………………………… - Mã bệnh nhân:……………………………………… - Nghề nghiệp: ……………………………………… 1.Công nhân  2.Nông dân  3.Cán viên chức 4.Nội trợ  5.Khác - Địa chỉ: ……………………………………………… - Điện thoại:……………………… - Ngày vào viện:………………… Tiền sử: - Số lần sinh đủ tháng:………… - Số lần sảy thai:……… - Số lần sinh thiếu tháng:……… - Số sống:…… - Cân nặng thai nhi lần sinh:……………kg - Tiền sử mắc bệnh:  Basedow  Buồng trứng đa nang  Tăng huyết ápBệnh khác:……………………… - Tiền sử gia đình có bị ĐTĐ tuyp khơng?  Có  Khơng - Nếu có có người:………………………………… Triệu chứng lâm sàng: - Ăn nhiều:  Có  Khơng - Uống nhiều:  Có  Khơng - Gầy nhiều:  Có  Khơng - Đái nhiều:   Có  Khơng - Khám tồn thân: Mạch: …………… l/p Huyết áp: ……….… mmHg Nhiệt độ:………… 0C Chiều cao: …………cm Cân nặng tại: ……kg Cân nặng trước mang thai:…………….kg - Khám phận: + Tim mạch: Tiếng tim bất thường:  Có  Khơng + Hơ hấp: Phổi có rals ẩm, nổ:  Có Xét nghiệm - Glucose máu:……………… mmol/l - HbA1C: :…………………… % - Insulin máu: pmol/ml - C-peptid:……… ………… nmol/l - Triglycerid máu:…………… mmol/l - Cholesterol toàn phần máu: ………… mmol/l - HDL- C:……………………mmol/l - LDL- C:…………………….mmol/l - GOT:……………………….mmol/l - GPT:……………………… mmol/l - Ure:……………… mmol/l - Creatinin máu:………………µmol/l - Số lượng HC:……………….T/l - Hb……………………… …g/l - Sắt………………………… µmol/l - NPDNG: M0:…………… mmol/l M1:…………… mmol/l M2:…………….mmol/l Siêu âm thai: - Trọng lượng thai:…………….gram - Tuổi thai:…………………… tuần  Không ... Nghiên cứu số kháng insulin chức tế bào beta phụ nữ đái tháo đường thai kì tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương với mục tiêu: Khảo sát số số kháng insulin chức tế bào beta ở phu nữ đái tháo đường. .. mang thai 21 1.3.2 Vai trò số hormon kháng insulin chức tế bào beta thời kì mang thai 23 1.4 Một số nghiên cứu nước kháng insulin chức tế bào beta phụ nữ mang thai 25 1.4.1 Nghiên cứu. ..BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NGƠ THỊ HỒI NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ KHÁNG INSULIN VÀ CHỨC NĂNG TẾ BÀO BETA Ở PHỤ NỮ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KÌ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu CHỈ số KHÁNG INSULIN và CHỨC NĂNG tế bào BETA ở PHỤ nữ đái THÁO ĐƯỜNG THAI KÌ TẠI BỆNH VIỆN nội TIẾT TRUNG ƯƠNG , NGHIÊN cứu CHỈ số KHÁNG INSULIN và CHỨC NĂNG tế bào BETA ở PHỤ nữ đái THÁO ĐƯỜNG THAI KÌ TẠI BỆNH VIỆN nội TIẾT TRUNG ƯƠNG , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, - C-peptid huyết tương từ 0,2- 3,5 nmol/l., Tất cả bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều được hỏi bệnh, khai thác tiền sử, khám lâm sàng theo mẫu bệnh án thống nhất. Các xét nghiệm, thăm dò chức năng được thực hiện tại khoa sinh hóa, huyết học, chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện Nội tiết Trung ương., Theo đó những trường hợp có giá trị C-peptid huyết tương và glucose huyết tương nằm trong khoảng : Glucose huyết tương từ 3,5 mmol/l – 22,5 mmol/l. C-peptid huyết tương từ 0,2- 3,5 nmol/l sẽ được dùng để tính các chỉ số HOMA2- IR, HOMA2- %S, HOMA2- %B., Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy lase tự động., Rối loạn lipid máu, Không thấy sự khác biệt về nồng độ insulin máu và nồng độ C-peptid giữa các quý thai (p > 0,05)., Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ phụ nữ ĐTĐTK có tăng nồng độ glucose lúc đói (≥ 5,1 mmol/l) là 45%, nồng độ glucose lúc đói trung bình là 4,97 ± 0,64 mmol/l cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm MTBT 4,19 ± 0,44 mmol/l (p < 0,05). Không có sự khác , Ở nhóm ĐTĐTK chỉ số HOMA2- IR trung bình là 3,16 ± 2,34 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm MTBT 1,52 ± 0,66 (p < 0,001) và nhóm PNBT 1,35 ± 0,45. Tỷ lệ kháng insulin ở nhóm ĐTĐTK là 50% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm MTBT 15% (p < 0,01, Ở nhóm ĐTĐTK chỉ số HOMA2- %S trung bình là 51,42 ± 33,09% thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm MTBT 81,08 ± 44,65% và nhóm PNBT 88,42 ± 42,95% (p < 0,001). Tỉ lệ giảm độ nhạy insulin ở nhóm ĐTĐTK là 30% cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm MTBT, Mối liên quan giữa chỉ số kháng insulin, chức năng tế bào beta với một số đặc điểm ở phụ nữ đái tháo đường thai kì, HOMA2-%B và nồng độ glucose máu ở thời điểm sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống có tương quan thuận mức độ ít (r = 0,211, p < 0,05).

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm