NGHIÊN cứu áp DỤNG TIÊU CHUẨN EULAR ACR 2015 TRONG CHẨN đoán gút

107 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHAN THỊ THANH BÌNH NGHI£N CøU ¸P DơNG TI£U CHN EULAR/ ACR 2015 TRONG CHÈN §O¸N GóT Chun ngành Mã số : Nội khoa : 60720140 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN HÙNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Hà Nội, Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Khoa Cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập hồn thành luận văn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Văn Hùng, trưởng khoa Cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai, người thầy động viên dìu dắt, dành nhiều thời gian quý báu, trực tiếp dạy bảo kiến thức chuyên môn hướng dẫn giúp đỡ bước trưởng thành đường nghiên cứu khoa học hoạt động chuyên môn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình tập thể bác sĩ, y tá, khoa Cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai suốt q trình tơi học tập nghiên cứu khoa Tơi xin bày tỏ tình cảm tới quan Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La nơi làm việc, anh chị em, bạn bè dõi theo bước sống Cảm ơn bệnh nhân ủng hộ tham gia nhiệt tình nghiên cứu Và cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố, mẹ gia đình, người ln dành cho tơi tất tình cảm, cổ vũ động viên tôi, đứng sau thành công sống đường khoa học Tác giả luận văn Phan Thị Thanh Bình LỜI CAM ĐOAN Tơi Phan Thị Thanh Bình, học viên cao học khóa 24, chuyên ngành Nội khoa, Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn TS Nguyễn Văn Hùng Công trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu cho phép lấy số liệu Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm cam kết Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Phan Thị Thanh Bình DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BMI BN CRP EULAR/ACR Viết đầy đủ Body Mass Index (Chỉ số khối thể) Bệnh nhân Reactive protein C (Protein C phản ứng) The Euro - pean League Against Rheumatism (EULAR) and American College of Rheumatology (ACR) (Hội thấp khớp học HPRT Châu Âu Hội thấp khớp học Hoa Kỳ) Hypoxanthinguanin - phosphoriboxin - MSU NC NSAID5 VAS MHD transferase Monosodium urat Nghiên cứu Non steroid anti inflammation drugs Visual Analogue Scale (thang điểm VAS) Màng hoạt dịch 12,16,18,31-33,35,37-39,42 1-11,13-15,17,19-30,34,36,40,41,43- MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương bệnh gút .3 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Dịch tễ học 1.1.3 Phân loại bệnh gút 1.1.4 Các yếu tố nguy bệnh gút 1.1.5 Sự liên quan gút bệnh lý tim mạch 1.2 Bệnh nguyên 1.2.1 Nguồn gốc acid uric .6 1.2.2 Thải trừ 1.2.3 Tăng acid uric máu 1.2.4 Cơ chế bệnh sinh 1.3 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng .10 1.3.1 Các giai đoạn lâm sàng 10 1.3.2 Tăng acid uric máu không triệu chứng 10 1.3.3 Cơn gút cấp 11 1.3.4 Bệnh gút mạn tính 14 1.4 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh gút 16 1.4.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán vàng 17 1.4.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán Rome năm 1963 18 1.4.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán Bennett Wood năm 1968 .18 1.4.4 Tiêu chuẩn chẩn đoán gút ACR năm 1977 .19 1.4.5 Tiêu chuẩn chẩn đoán gút Mexico năm 2010 .19 1.4.6 Tiêu chuẩn chẩn đoán gút EULAR/ ACR 2015 .20 1.5 Một số nghiên cứu bệnh gút Thế giới Việt Nam .21 1.5.1 Các nghiên cứu bệnh gút giới .21 1.5.2 Các nghiên cứu bệnh gút Việt Nam 22 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 24 2.2 Đối tượng nghiên cứu 24 2.2.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 24 2.2.2 Tiêu chuẩn loại bệnh nhân khỏi nghiên cứu 24 2.2.3 Cỡ mẫu 24 2.3 Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 25 2.3.2 Các biến số số nghiên cứu 25 2.3.3 Xử lý số liệu 29 2.3.4 Đạo đức nghiên cứu 29 2.3.5 Sơ đồ nghiên cứu 30 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân NC 31 3.1.1 Đặc điểm phân bố theo giới tính 31 3.1.2 Đặc điểm phân bố theo tuổi 32 3.1.3 Đặc điểm yếu tố nguy .32 3.1.4 Đặc điểm liên quan đến bệnh .34 3.1.5 Đặc điểm thể bệnh 35 3.1.6 Các xét nghiệm biểu tình trạng viêm 35 3.2 Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng theo tiêu chuẩn EULAR/ ACR 2015 36 3.2.1 Đặc điểm vị trí khớp viêm .36 3.2.2 Số khớp viêm thời điểm nghiên cứu 37 3.2.3 Đặc điểm khớp viêm thời điểm nghiên cứu 37 3.2.4 Đặc điểm thời gian đau 38 3.2.5 Đặc điểm hạt tophi .38 3.2.6 Nồng độ axit uric máu 39 3.2.7 Đặc điểm xét nghiệm tinh thể urat .40 3.2.8 Đặc điểm siêu âm khớp thời điểm nghiên cứu 40 3.2.9 Đặc điểm tổn thương khớp Xquang bệnh nhân gút 40 3.2.10 Khảo sát tỷ lệ triệu chứng theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 41 3.3 Đối chiếu tiêu chuẩn chẩn đoán gút EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood 1968 .42 3.3.1 Đối chiếu tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood (b) nhóm bệnh nhân có xét nghiệm tinh thể urat dương tính 42 3.3.2 Đối chiếu tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood nhóm bệnh nhân khơng làm xét nghiệm tìm tinh thể urat .43 3.3.3 Đối chiếu tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood .43 3.3.4 Đối chiếu tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood 1968 theo giai doạn bệnh 44 3.3.5 Đối chiếu tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood 1968 theo thời gian bị bệnh 45 Chương 4: BÀN LUẬN .46 4.1 Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân nghiên cứu .46 4.1.1 Giới .46 4.1.2 Tuổi .46 4.1.3 Đặc điểm yếu tố nguy .47 4.1.4 Đặc điểm liên quan đến bệnh .50 4.1.5 Đặc điểm thể bệnh 50 4.1.6 Các xét nghiệm biểu tình trạng viêm 51 4.2 Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng theo tiêu chuẩn EULAR/ ACR 2015 51 4.2.1 Đặc điểm vị trí khớp viêm .51 4.2.2 Đặc điểm số lượng khớp viêm 52 4.2.3 Đặc điểm khớp viêm thời điểm nghiên cứu 53 4.2.4 Đặc điểm thời gian đau 53 4.2.5 Đặc điểm hạt tophi .54 4.2.6 Đặc điểm nồng độ acid uric máu .55 4.2.7 Đặc điểm xét nghiệm tinh thể urat 55 4.2.8 Đặc điểm siêu âm khớp 56 4.2.9 Đặc điểm tổn thương khớp Xquang bệnh nhân gút mạn 59 4.2.10 Khảo sát tỷ lệ triệu chứng theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 60 4.3 Đối chiếu tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood chẩn đoán gút 62 4.3.1 Đối chiếu tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood .62 4.3.2 Đối chiếu tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood (b) nhóm bệnh nhân có xét nghiệm tinh thể urat dương tính 63 4.3.3 Đối chiếu tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood nhóm bệnh nhân khơng làm xét nghiệm tìm tinh thể urat .63 4.3.4 Đối chiếu tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood theo giai đoạn bệnh 64 4.3.5 Đối chiếu tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood theo thời gian bị bệnh 65 KẾT LUẬN 67 KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Thói quen uống bia rượu .32 Bảng 3.2: Tiền sử bệnh lý kèm theo 33 Bảng 3.3: Phân bố bệnh nhân theo thời gian mắc bệnh 34 Bảng 3.4: Xét nghiệm biểu tình trạng viêm 35 Bảng 3.5: Vị trí khớp viêm 36 Bảng 3.6: Đặc điểm hạt tophi 38 Bảng 3.7: Liên quan nồng độ acid uric máu giai đoạn gút .39 Bảng 3.8: Đặc điểm xét nghiêm tinh thể urat 40 Bảng 3.9: Đặc điểm siêu âm khớp 40 Bảng 3.10: Đặc điểm tổn thương khớp Xquang bệnh nhân gút 40 Bảng 3.11: Tỷ lệ triệu chứng theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 41 Bảng 3.12: Tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn Bennett - Wood nhóm bệnh nhân khơng làm xét nghiệm tìm tinh thể urat 43 Bảng 3.13: Tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn Bennett - Wood 43 Bảng 3.14: Tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood theo giai đoạn bệnh .44 Bảng 3.15: Tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn EULAR/ACR 2015 tiêu chuẩn Bennett - Wood theo thời gian bị bệnh 45 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phân bố theo giới tính .31 Biểu đồ 3.2: Phân bố theo tuổi 32 Biểu đồ 3.3: Chỉ số khối thể .33 Biểu đồ 3.4: Đặc điểm thể bệnh 35 Biểu đồ 3.5: Liên quan số lượng khớp viêm thể bệnh 37 Biểu đồ 3.6: Đặc điểm khớp viêm 37 Biểu đồ 3.7: Đặc điểm thời gian đau .38 Biểu đồ 3.8: Phân bố nồng độ acid uric máu 39 Biểu đồ 3.9: Tỷ lệ bệnh nhân chẩn đoán gút theo tiêu chuẩn Bennett - Wood (b) nhóm bệnh nhân có xét nghiệm tinh thể urat dương tính .42 Chen J H., Chuang S Y., Chen H J.et al (2009) Serum uric acid level as an independent risk factor for all-cause, cardiovascular, and ischemic stroke mortality: a Chinese cohort study Arthritis Rheum, 61 (2), 225-232 10 Fang J Alderman M H (2000) Serum uric acid and cardiovascular mortality the NHANES I epidemiologic follow-up study, 1971-1992 National Health and Nutrition Examination Survey Jama, 283 (18), 2404-2410 11 Malik A., Schumacher H R., Dinnella J E.et al (2009) Clinical diagnostic criteria for gout: comparison with the gold standard of synovial fluid crystal analysis J Clin Rheumatol, 15 (1), 22-24 12 Schlesinger N (2005) Diagnosis of gout: clinical, laboratory, and radiologic findings Am J Manag Care, 11 (15 Suppl), S443-450; quiz S465-448 13 Pelaez-Ballestas I., Hernandez Cuevas C., Burgos-Vargas R.et al (2010) Diagnosis of chronic gout: evaluating the american college of rheumatology proposal, European league against rheumatism recommendations, and clinical judgment J Rheumatol, 37 (8), 1743-1748 14 Neogi T., Jansen T L., Dalbeth N.et al (2015) 2015 Gout classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative Ann Rheum Dis, 74 (10), 1789-1798 15 Nguyễn Vĩnh Ngọc (2010) Bệnh Học Cơ Xương Khớp nội khoa, Nhà Xuất Y học, Hà Nội, 189-212 16 Dương Thị Phương Anh (2004) Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng tổn thương xương khớp gút mạn tính, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 17 Lin K C., Lin H Y Chou P (2000) The interaction between uric acid level and other risk factors on the development of gout among asymptomatic hyperuricemic men in a prospective study J Rheumatol, 27 (6), 1501-1505 18 Nguyễn Thu Hiền (2001) Nghiên cứu mơ hình bệnh tật xương khớp bệnh viện Bạch Mai 10 năm (1991-2000), Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 19 Trần Thị Minh Hoa, Darmawan, Cao Thị Nhi cộng (2002) Tình hình bệnh xương khớp hai quần thể dân cư Trung Liệt (Hà Nội) Tân Trường (Hải Dương) Nhà Xuất y học, tập (Cơng trình nghiên cứu khoa học 2001-2002), 361-367 20 Roddy E Choi H K (2014) Epidemiology of gout Rheum Dis Clin North Am, 40 (2), 155-175 21 Cea Soriano L., Rothenbacher D., Choi H K.et al (2011) Contemporary epidemiology of gout in the UK general population Arthritis Res Ther, 13 (2), R39 22 Choi H K., Atkinson K., Karlson E W.et al (2005) Obesity, weight change, hypertension, diuretic use, and risk of gout in men: the health professionals follow-up study Arch Intern Med, 165 (7), 742-748 23 Dessein P H., Shipton E A., Stanwix A E.et al (2000) Beneficial effects of weight loss associated with moderate calorie/carbohydrate restriction, and increased proportional intake of protein and unsaturated fat on serum urate and lipoprotein levels in gout: a pilot study Ann Rheum Dis, 59 (7), 539-543 24 Tạ Diệu Yên, Trần Ngọc Ân, Trần Đức Thọ (2001) Bước đầu tìm hiểu số yếu tố nguy gây bệnh bệnh nhân gút khoa khớp bệnh viện Bạch Mai Proceeding 6th RAA Congress of Rheumatology, 7- 14 25 Rathmann W., Funkhouser E., Dyer A R.et al (1998) Relations of hyperuricemia with the various components of the insulin resistance syndrome in young black and white adults: the CARDIA study Coronary Artery Risk Development in Young Adults Ann Epidemiol, (4), 250261 26 Culleton B F., Larson M G., Kannel W B.et al (1999) Serum uric acid and risk for cardiovascular disease and death: the Framingham Heart Study Ann Intern Med, 131 (1), 7-13 27 Nguyễn Vĩnh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Lan (2002) Kiểm soát yếu tố nguy gây rối loạn chuyển hoá acid uric bệnh nhân gút Tạp chí y học nội tiết rối loạn chuyển hoá, 6, 11-18 28 V Aggarwal A W., A Aggarwal, A Mahajan, R Misra (2001) Gouty arthritis JK SCIENCE, (2001), 57-62 29 Luk A J Simkin P A (2005) Epidemiology of hyperuricemia and gout Am J Manag Care, 11 (15 Suppl), S435-442; quiz S465-438 30 Oliviero F., Scanu A Punzi L (2012) Metabolism of crystals within the joint Reumatismo, 63 (4), 221-229 31 Di Giovine F S., Malawista S E., Nuki G.et al (1987) Interleukin (IL 1) as a mediator of crystal arthritis Stimulation of T cell and synovial fibroblast mitogenesis by urate crystal-induced IL J Immunol, 138 (10), 3213-3218 32 Akahoshi T., Namai R., Murakami Y.et al (2003) Rapid induction of peroxisome proliferator-activated receptor gamma expression in human monocytes by monosodium urate monohydrate crystals Arthritis Rheum, 48 (1), 231-239 33 Yagnik D R., Evans B J., Florey O.et al (2004) Macrophage release of transforming growth factor beta1 during resolution of monosodium urate monohydrate crystal-induced inflammation Arthritis Rheum, 50 (7), 2273-2280 34 Marcolongo R., Calabria A A., Lalumera M.et al (1988) The "switchoff" mechanism of spontaneous resolution of acute gout attack J Rheumatol, 15 (1), 101-109 35 Rosen M S., Baker D G., Schumacher H R., Jr.et al (1986) Products of polymorphonuclear cell injury inhibit IgG enhancement of monosodium urate-induced superoxide production Arthritis Rheum, 29 (12), 1473-1479 36 Ortiz-Bravo E., Sieck M S Schumacher H R., Jr (1993) Changes in the proteins coating monosodium urate crystals during active and subsiding inflammation Immunogold studies of synovial fluid from patients with gout and of fluid obtained using the rat subcutaneous air pouch model Arthritis Rheum, 36 (9), 1274-1285 37 Nguyễn Thị Ngọc Lan (2010) Bệnh học xương khớp nội khoa, Nhà xuất giáo dục Việt Nam, Hà Nội 38 Dalbeth N Merriman T (2009) Crystal ball gazing: new therapeutic targets for hyperuricaemia and gout Rheumatology (Oxford), 48 (3), 222-226 39 Thiele R G Schlesinger N (2007) Diagnosis of gout by ultrasound Rheumatology (Oxford), 46 (7), 1116-1121 40 Burns C M Wortmann R L (2012) Latest evidence on gout management: what the clinician needs to know Ther Adv Chronic Dis, (6), 271-286 41 Grassi D., Ferri L., Desideri G et al (2013) Chronic hyperuricemia, uric acid deposit and cardiovascular risk Curr Pharm Des, 19 (13), 2432-2438 42 Perez-Ruiz F., Dalbeth N., Urresola A et al (2009) Imaging of gout: findings and utility Arthritis Res Ther, 11 (3), 232 43 Sewerin P Ostendorf B (2014) [New imaging procedures in rheumatology: from bench to bedside] Dtsch Med Wochenschr, 139 (37), 1835-1841 44 Schumacher H R., Jr., Sieck M S., Rothfuss S.et al (1986) Reproducibility of synovial fluid analyses A study among four laboratories Arthritis Rheum, 29 (6), 770-774 45 Choi H K., Atkinson K., Karlson E W.et al (2004) Alcohol intake and risk of incident gout in men: a prospective study Lancet, 363 (9417), 1277-1281 46 Wallace S L., Robinson H., Masi A T.et al (1977) Preliminary criteria for the classification of the acute arthritis of primary gout Arthritis Rheum, 20 (3), 895-900 47 Diller M Fleck M (2016) [An update on gout: diagnostic approach, treatment and comorbidity] Dtsch Med Wochenschr, 141 (16), 1164-1166 48 Louthrenoo W., Jatuworapruk K., Lhakum P.et al (2017) Performance of the 2015 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism gout classification criteria in Thai patients Rheumatol Int, 37 (5), 705-711 49 Chen Y H., Lu C C Chang C C (2017) Ultrasound double contour sign and gout Qjm, 50 Jansen T L Janssen M (2017) The American College of Physicians and the 2017 guideline for the management of acute and recurrent gout: treat to avoiding symptoms versus treat to target Clin Rheumatol, 36 (11), 2399-2402 51 Slot O (2017) Gout in a rheumatology clinic: results of EULAR/ACR guidelines-compliant treatment Scand J Rheumatol, 1-4 52 Gao Z Lu K (2017) Value and Progress of Ultrasound in Diagnosis and Treatment of Hyperuricemia Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao, 39 (2), 280-284 53 Lê Thị Viên (2006) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết điều trị bệnh gút có hạt tophi, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 54 Phạm Ngọc Trung (2009) Nghiên cứu đặc điểm tổn thương khớp bàn ngón chân I bệnh gút qua siêu âm đối chiếu với lâm sàng hình ảnh Xquang, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 55 Phạm Thị Minh Nhâm (2011) Nghiên cứu giá trị số tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh gút, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 56 Nguyễn Văn Cường (2016) Áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán gút Mexico 2010, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 57 Anuurad E., Shiwaku K., Nogi A.et al (2003) The new BMI criteria for asians by the regional office for the western pacific region of WHO are suitable for screening of overweight to prevent metabolic syndrome in elder Japanese workers J Occup Health, 45 (6), 335-343 58 Choi H K., Mount D B., Reginato A M.et al (2005) Pathogenesis of gout Ann Intern Med, 143 (7), 499-516 59 Trần Ngọc Ân (1999) Bệnh thấp khớp, Nhà xuất y học, Hà Nội 60 D.Carter J., P.Kedar R., Anderson S R.et al (2009) An analysis of MRI and ultrasound imaging in patients with gout who have normal plain radiographs Rheumatology (Oxford), 48, 1442-1446 61 Wallace K L., Riedel A A., Joseph-Ridge N.et al (2004) Increasing prevalence of gout and hyperuricemia over 10 years among older adults in a managed care population J Rheumatol, 31 (8), 1582-1587 62 Saag K G Choi H (2006) Epidemiology, risk factors, and lifestyle modifications for gout Arthritis Res Ther, Suppl 1, S2 63 Phạm Hoài Thu (2010) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình ảnh siêu âm khớp cổ chân bệnh gút, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 64 Trần Huyền Trang (2014) Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh siêu âm Doppler nượng khớp gối bệnh nhân gút số yếu tố liên quan, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 65 L P et al (2009) Gout and hyperuricemia CME bulletin, 66 Mijiyawa M Oniankitan O (2000) Facteurs de risque de la goutte chez des patients togolais Revue Rhumatisme, 67, 621-626 67 Ralston S H., Capell H A Sturrock R D (1988) Alcohol and response to treatment of gout Br Med J (Clin Res Ed), 296 (6637), 1641-1642 68 Hoàng Thị Thu Trang (2015) khảo sát tinh thẻ urat dịch khớp bệnh nhân gút số yếu tố liên quan, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 69 Becker M A., Schumacher H R., Jr., Wortmann R L.et al (2005) Febuxostat, a novel nonpurine selective inhibitor of xanthine oxidase: a twenty-eight-day, multicenter, phase II, randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-response clinical trial examining safety and efficacy in patients with gout Arthritis Rheum, 52 (3), 916-923 70 Fam A G (2002) Gout, diet, and the insulin resistance syndrome J Rheumatol, 29 (7), 1350-1355 71 Choi H K., Ford E S., Li C.et al (2007) Prevalence of the metabolic syndrome in patients with gout: the Third National Health and Nutrition Examination Survey Arthritis Rheum, 57 (1), 109-115 72 Johnson R J., Kang D H., Feig D.et al (2003) Is there a pathogenetic role for uric acid in hypertension and cardiovascular and renal disease? Hypertension, 41 (6), 1183-1190 73 Phạm Thị Diệu Hà (2003) Nghiên cứu rối loạn chuyển hóa lipid bệnh nhân gút, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 74 Đinh Thị Thu Hiền (2013) Nghiên cứu đặc điểm số yếu tố nguy hội chứng chuyển hóa bệnh nhân nam giới mắc bệnh gút, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 75 A M MD B (2009) Clinical manifestations and diagnosis of gout uptodate 76 Roddy E (2011) Revisiting the pathogenesis of podagra: why does gout target the foot? J Foot Ankle Res, (1), 13 77 Đoàn Văn Đệ (2003) Một số đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán phân biệt bệnh gút viêm khớp dạng thấp Tạp chí y học thực hành, 5, 61-63 78 Lê Anh Thư cộng (2002) Đặc điểm bệnh viêm khớp gút bệnh viện Chợ Rẫy 267 - 272 79 Trần Ngọc Tùng (2015) Đối chiếu hình ảnh nội soi khớp gối với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân gút, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội 80 Yu K H., Ho H H., Chen J Y.et al (2004) Gout complicated with necrotizing fasciitis report of 15 cases Rheumatology (Oxford), 43 (4), 518-521 81 Imboden J., Hellmann D Stone J (2007) Gout Rheumatology diagnosis and treatment, Mc Graw Hill Press, E book, 82 McCarty D J Hollander J L (1961) Identification of urate crystals in gouty synovial fluid Ann Intern Med, 54, 452-460 83 Lawry G V., 2nd, Fan P T Bluestone R (1988) Polyarticular versus monoarticular gout: a prospective, comparative analysis of clinical features Medicine (Baltimore), 67 (5), 335-343 84 Ottaviani S., Bardin T Richette P (2012) Usefulness of ultrasonography for gout Joint Bone Spine, 79 (5), 441-445 85 Wakefield R J., Balint P V., Szkudlarek M.et al (2005) Musculoskeletal ultrasound including definitions for ultrasonographic pathology J Rheumatol, 32 (12), 2485-2487 86 Wright S A., Filippucci E., McVeigh C.et al (2007) High-resolution ultrasonography of the first metatarsal phalangeal joint in gout: a controlled study Ann Rheum Dis, 66 (7), 859-864 87 McQueen F M., Doyle A Dalbeth N (2011) Imaging in gout what can we learn from MRI, CT, DECT and US? Arthritis Res Ther, 13 (6), 246 88 Puig J G., de Miguel E., Castillo M C.et al (2008) Asymptomatic hyperuricemia: impact of ultrasonography Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids, 27 (6), 592-595 BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I/ HÀNH CHÍNH Họ tên: Tuổi Địa chỉ: Số điện thoại: Nghề nghiệp: Ngày vào viện: Lý vào viện: Chẩn đoán: Cơn gút cấp □ Đợt cấp gút mạn □ II TIỀN SỬ Tiền sử đau khớp cấp a.Thời gian xuất hiện: năm… b Triệu chứng: - Vị trí khớp viêm Vị trí khớp viêm Chi Chi K.ngón gần ( ngón….) K.bàn ngón tay(ngón…) K cổ tay(ngón…….) K.khuỷu (ngón…… ) K.bàn ngón chân K.bàn ngón chân khác(ngón….) K.cổ chân K.gối - Số lượng khớp viêm:… khớp - Tính chất viêm: Phải Trái Hai bên Tính chất viêm Nhẹ Mức độ Vừa Dữ dội Sưng Nóng Đỏ Đau - Thời gian hết viêm:… ngày - Thời gian đau tối đa
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu áp DỤNG TIÊU CHUẨN EULAR ACR 2015 TRONG CHẨN đoán gút , NGHIÊN cứu áp DỤNG TIÊU CHUẨN EULAR ACR 2015 TRONG CHẨN đoán gút , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm