MÔ tả THỰC TRẠNG BỆNH THẬN mạn điều TRỊ tại KHOA THẬN BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

132 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:06

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - - NGễ TH XUYN MÔ Tả THựC TRạNG BệNH THậN MạN ĐIềU TRị TạI KHOA THậN BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II HÀ NỘI – 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y H NI NGễ TH XUYN MÔ Tả THựC TRạNG BệNH THậN MạN ĐIềU TRị TạI KHOA THậN BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh: Nhi thn Mó s : 62721635 LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập hồn thành luận văn này, Tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy cô, bạn đồng nghiệp, động viên to lớn gia đình người thân Tơi xin trân thành cảm ơn: Đảng ủy, Ban giám hiệu, phòng đào tạo sau đại học, Bộ môn Nhi Trường Đại Học Y Hà Nội Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Trung Ương, Các bác sỹ điều dưỡng khoa Thận- Lọc máu - Bệnh viện Nhi Trung Ương Đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuốt trình học tập hồn thành nghiên cứu Tơi xin cảm ơn vị Giáo sư, Phó Giáo sư - Tiến sĩ hội đồng chấm luận văn đóng góp ý kiến quý báu cho thiếu sót luận văn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin trân thành cảm ơn PGS TS Nguyễn Thị Quỳnh Hương người thầy tận tâm dành nhiều thời gian giúp đỡ, dẫn tận tình, giúp đỡ động viên tơi học tập, nghiên cứu khoa học thực luận văn, dìu dắt bước trưởng thành chuyên môn sống Tơi xin gửi trọn lòng biết ơn tình cảm yêu quý tới cha mẹ, chồng con, người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người ln bên cạnh, chia sẻ khó khăn động viên kích lệ, giúp đỡ tơi trình học tập nghiên cứu Hà Nội,ngày 21 tháng 10 năm 2017 Tác giả Ngô Thị Xuyến LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Học viên Ngô Thị Xuyến DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ALP : Phosphatase kiềm BC : Bạch cầu BMI : Chỉ số khối thể-Body Mass Index BN : Bệnh nhân BTM : Bệnh thận mạn Ca TP : Canxi máu toàn phần Ca+2 : Canxi ion máu CKD : Chronic Kidney Disease-Bệnh thận mạn GĐ : Giai đoạn GFR : Mức lọc cầu thận HATB : Huyết áp trung bình HATT : Huyết áp tâm thu HATTr : Huyết áp tâm trương Hb : Nồng độ Hemoglobin HC : Hồng cầu Hct : Hematocrit K+ : Kali ion MLCT : Mức lọc cầu thận NKF : National Kidney Foundation-Hội thận quốc gia Mỹ P : Phospho PTH : Parathormone- Hormon Cận giáp TB : Tế bào TC : Tiểu cầu TCG : Tuyến cận giáp THA : Tăng huyết áp MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Dịch tễ học bệnh thận mạn 1.1.1 Trên giới 1.1.2.Trong nước 1.2 Bệnh thận mạn .6 1.2.1 Khái niệm bệnh thận mạn .6 1.2.2 Chẩn đoán giai đoạn bệnh thận mạn 1.2.3 Nguyên nhân bệnh thận mạn 1.2.4 Chức thận 1.2.5 Triệu chứng lâm sàng 13 1.2.6 Triệu chứng cận lâm sàng 17 1.3 Đánh giá phát triển chiều cao trẻ em có bệnh thận mạn 18 1.3.1.Đánh giá phát triển chiều cao trẻ bình thường 18 1.3.2 Đánh giá phát triển chiều cao trẻ bị bệnh thận mạn 20 CHƯƠNG II -ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 30 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp .31 2.2.2 Cỡ mẫu .31 2.2.3 Các biến số nghiên cứu 31 2.2.4 Phương pháp thu thập số liệu .33 2.3 Phương pháp xử lý số liệu 40 2.4 Sai số khống chế sai số 40 2.5 Đạo đức nghiên cứu 40 CHƯƠNG III - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu .42 3.1.1 Tuổi .42 3.1.2 Phân bố theo giới 42 3.1.3 Phân bố bệnh nhân bệnh thận mạn theo địa phương 43 3.1.4 Phân bố bệnh nhân bệnh thận mạn theo thành phần gia đình sắc tộc 44 3.1.5 Phân bố bệnh thận mạn theo sắc tộc 44 3.1.6 Lý vào viện 45 3.1.7 Nguyên nhân bệnh thận mạn 46 3.1.8 Phân bố theo giai đoạn bệnh bệnh thận mạn 46 3.1.9 Triệu chứng lâm sàng 47 3.1.10 Sự thay đổi huyết áp theo giai đoạn 47 3.1.11 Biểu thiếu máu .48 3.1.12 Phát triển thể chất .50 3.1.13 Nồng độ ure creatinin máu trung bình theo giai đoạn bệnh thận mạn 51 3.1.14 Nồng độ Protein Albuminmáu trung bình theo giai đoạn nguyên nhân bệnh thận mạn .52 3.1.15.Điện giải đồ .54 3.1.16.Xét nghiệmnước tiểu 57 3.2 Đánh giá phát triển chiều cao trẻ bị bệnh thận mạn .59 3.2.1 Đánh giá chiều cao theo giai đoạn bệnh thận mạn .59 3.2.2.Giảm tăng trưởng chiều cao trung bình theo với lứa tuổi 60 3.2.3 Liên quan giảm tăng trưởng chiều cao theo giới tính 61 3.2.4 Mối liên quan giảm tăng trưởng chiều cao thời gian kéo dài bệnh 62 3.2.5.Mối liên quan giảm tăng trưởng chiều cao nguyên nhân bệnh 63 3.2.6 Mối liên quan thiếu máu giảm tăng trưởng chiều cao chiều cao 63 3.2.7 Mối liên quan giảm tăng trưởng chiều cao với albumin máuprotein niệu 64 3.2.8.Mối tương quan cân nặng tăng trưởng chiều cao 65 3.2.9 Mối liện quan tăng trưởng chiều cao huyết áp 66 CHƯƠNG IV - BÀN LUẬN .67 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu .67 4.1.1 Tuổi .67 4.1.2 Giới .68 4.1.3.Địa dư 69 4.1.4.Sắc tộc 69 4.1.5 Lý vào viện 70 4.1.6.Nhóm nguyên nhân bệnh thận mạn .70 4.1.7 Giai đoạn bệnh thận mạn 72 4.1.8 Phù nước tiểu 73 4.1.9.Tăng huyết áp 74 4.1.10.Tình trạng thiếu máu 74 4.1.11.Phát triển thể chất 76 4.1.12 Biến đổi nồng độ ure creatinin máu theo giai đoạn bệnh thận mạn 79 4.1.13 Biến đổi Protein Albumin máu 80 4.1.14 Xét nghiệm điện giải đồ 81 4.1.15 Nồng độ canxi máu 82 4.1.16 Xét nghiệm nước tiểu .83 4.2.Đánh giá phát triển chiều cao bệnh nhân bệnh thận mạn 83 4.2.1 Mối liên quan chiều cao giai đoạn bệnh thận mạn 83 4.2.2 Mối liên quan phát triển chiều cao tuổi mắc bệnh 84 4.2.3 Mối liên quan phát triển chiều cao vớigiới tính 86 4.2.4 Thời gian mắc bệnh 86 4.2.5 Mối liên quan chiều cao nguyên nhân bệnh 87 4.2.6 Mối liên quan chiều cao thiếu máu 88 4.2.7 Liên quan chiều cao protein niệu,albumin máu .89 4.2.8 Mối liên quan cân nặng chiều cao 90 KẾT LUẬN 91 KIẾN NGHỊ .94 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1 Chẩn đoán giai đoạn bệnh thận mạn tính Bảng Chỉ số chiều cao theo tuổi với z-Scoze: .34 Bảng 2 Chỉ số cân nặng theo tuổi với Z-Score 35 Bảng Chỉ số BMI theo tuổi với Z-Score .35 Bảng Chiều rộng băng theo tuổi 36 Bảng Phân loại mức độ thiếu máu .38 Bảng Phân bố trẻ bị bệnh thận mạn theo nhóm tuổi 42 Bảng Phân bố bệnh thận mạn theo địa dư 43 Bảng 3 Phân bố bệnh nhân bệnh thận mạn theo thành phần gia đình .44 Bảng Phân bố bệnh nhân bệnh thận mạn theo sắc tộc 44 Bảng Phân bố trẻ bị bệnh thận mạn theo lý vào viện .45 Bảng Tỉ lệ nhóm nguyên nhân bệnh thận mạn 46 Bảng Phân bố theo giai đoạn bệnh thận mạn 46 Bảng Phân bố độ phù giai đoạn bệnh thận mạn 47 Bảng 9.Phân bố trẻ bị tăng HA theo giai đoạn bệnh .47 Bảng 10 Phân bố trẻ bị tăng HA theo nhóm nguyên nhân bệnh thận mạn .48 Bảng 11 Biểu thiếu máu theo giai đoạn lâm sàng .48 Bảng 12.Biểu thiếu máu theo nồng độ Hemoglobin .49 Bảng 13 Biểu thiếu máu theo giai đoạn bệnh thận mạn tính theo Hb .49 Bảng 14 Cân nặng theo giai đoạn bệnh thận mạn 50 Bảng 15 Phân bố mức độ BMI theo giai đoạn bệnh thận mạn .50 Bảng 16 Nồng độ ure máu trung bình theo giai đoạn bệnh thận mạn .51 V- CẬN LÂM SÀNG 5.1 Huyết học – Sinh hóa – Khí máu Ngày Vào Ra Ngày Vào Chỉ số HC (T/L) Hb (g/l) MCV (gl) Chỉ số Ph PO2 (mmHg) PCO2 MCH (pg) (mmHg) HCO3-/BE Ngày Vào Ra Ra Vào Ra Chỉ số Cretimin (µmol/l) Ure(µmol/l) Protid (g/l) PPK Ca2++ (µmol/l) Phosphos (µmol/l) Na+ (µmol/l) K+(NT 24) (µmol/l) Cl- (µmol/l) Sắt huyết 5.2 Nước tiểu - Protein - Cratimin - Tỉ trọng - Tế bào: Hồng cầu: Bạch cầu 5.3 Siêu âm thận - Kích thước thận Bình thường - Nhu mô (mô): Tăng âm - Phân biệt tu ỷ vỏ: Có Teo Giảm âm Khơng Giảm To Bình thường - Vơi hóa: Có Khơng - Đài bể thận: Bình thường Giảm - Niệu quản: Bình thường Giảm - Hình ảnh khác: 5.4 Mức lọc cầu thận - Lúc vào - Lúc VI- CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN -Giai đoạn I -Giai đoạn II -Giai đoạn IV -Giai đoạn III -Giai đoạn V VII- ĐIỀU TRỊ - Tăng huyết áp: Có Không - Thuốc hạ áp: - Thuốc điều trị thiếu máu: Fe Erythropoidin - Thuốc điều trị loạn dưỡng xương (rối loạn can xi phosphos) Vitamin D , Vitamin (OH)2, D3 - Uống thuốc điều trị: Có Khơng - Theo dõi điều trị: Có Khơng - Điều trị thay thận: Thận nhân tạo Lực màng bụng Ghép PHỤ LỤC - DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Họ tên Dương Vũ Đ Bùi Gia B Đỗ Thành V VừA B Đào Quốc B Phạm Minh H Vũ Văn T Nguyễn Cửu Đ Nguyễn Gia L Nguyễn Văn V Phạm Đức T Nguyễn Gia H Đinh Thị Diệu C Nguyễn Thu T Hoàng Mạnh S Phạm Bình Q Vũ Minh Ch Lê Văn Thành Đ Thò Thị C Pham Thế T Trần Trung H Vũ Quỳnh Ng Sái Thị Mỹ H Nguyễn Thị Th Lê Duy V Nguyễn Hà M Nguyễn Vũ Phương L Dương Đức H Ngô Ngọc H Phùng Hải Ch Diệp Thị Ng Hoàng Diệu H Vũ Minh Ch Trần Đức H Hoàng Trung Ng Ngày vào viện 23/06/17 13/07/17 06/07/17 22/06/17 05/07/17 06/07/17 12/07/17 22/06/17 23/06/17 10/07/17 05/07/17 11/07/17 10/07/17 10/07/17 10/07/17 04/07/17 06/07/17 13/07/17 27/06/17 15/10/17 12/07/17 11/07/17 24/07/17 26/07/17 24/07/17 26/07/17 24/07/17 24/07/17 25/07/17 25/07/17 18/07/17 17/07/17 21/07/17 06/07/17 17/07/17 Mã số bệnh nhân 160483273 160510059 1603439475 170233008 150119031 160269434 140561015 130239366 165433464 170234832 170233710 160082327 130325437 170248530 100043569 140392896 179410621 160463834 170288498 030398217 130103456 170227835 146901326 170301358 170273706 170199855 170727859 160195525 160179860 100246766 170234998 170012168 150375276 170298452 140375286 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Phạm Minh Ng Bùi Gia B Chu Đức An Bế Nông Minh Khôi Trần Bảo Khanh Đỗ Thành V Nguyễn Thị Bích Th Nguyễn An Kh Phạm Bảo L Đặng Minh Th Bùi Văn H Nguyền Đức A Nguyễn Đưc Ng Nguyễn Ngọc H Nguyễn Tuấn Kh Vy Thị T Thào Minh Th Bùi Duy H Nguyễn Huy Hiệp Nguyễn Vũ D Lý Thu Th Bùi Quý Tr Lý Văn Th Nguyễn An Kh Trần Thị Mai A Nguyễn Thị Ngọc M Phạm Đức T Ngô Quỳnh M Phạm Thu H Hà Trần Văn Kh Bùi ThịNh Hoàng Thị H Nguyễn Duy Ph Lê PhươngNh Trương Thị Thùy D Hoang Diệu H Nông Hà L Nguyễn Huy H Bùi Đức V Bùi Quang M 17/07/17 13/07/17 16/07/17 03/07/17 19/07/17 06/07/17 17/07/17 17/07/17 19/07/17 21/07/17 25/07/17 24/07/17 13/07/17 25/07/17 18/07/17 22/07/17 21/05/17 08/06/17 09/06/17 01/06/17 01/06/17 03/06/17 06/06/17 22/05/17 30/05/17 30/05/17 02/06/17 02/06/17 30/05/17 05/06/17 25/06/17 22/06/17 22/06/17 19/06/17 11/06/17 10/06/17 09/06/17 09/06/17 06/06/17 11/06/17 06008448 160510059 150026805 160307563 170191844 00349475 160410360 120366073 150085456 170141027 020164646 170010594 170301489 170322565 120011636 160230468 170267220 178675631 150213856 170164945 170246843 14004579 168098413 120366013 170127415 170346304 170133710 170233844 170169221 090645636 100141747 130337532 130096427 150407638 100105861 170121568 179878454 150213856 160258581 120281201 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Vũ Chí M Phạm Quỳnh A Dương Gia Kh Nguyễn Hoài A Đoàn Quỳnh Ch Lê Quang Th Vũ Đăng Ph Đỗ Minh Quân Trần Hải Ph Nguyễn Viết L Bùi Văn Hải Lương Ngọc S Mai Đình Ch Nguyễn Thùy Tr Hồng VănNh Võ Khánh Ch Võ Yến Nhi Nguyễn Thế Qu Bùi Ngọc Diệp A Nguyễn Hà M Nguyễn Vũ Phương L Nguyễn Bảo Tr Đào Hoàng H Đỗ Như Ng Sái Thị Mỹ H Trần Văn H Phạm Lê Bảo Ph Nguyễn Ngọc D Lộc Thị Ph Dương Đức H Phùng Thị H Hồng Thị Ngọc A Ngơ Minh H Trịnh Tuấn K Lê Thị Hoài Th Tống Minh Gi Lê Huyền Tr Trần Nữ Anh Nh Vi Thị Mai Anh Trần Đức Ph 08/06/17 07/06/17 07/06/17 24/03/17 28/03/17 23/03/17 23/03/17 28/03/17 29/03/17 23/03/17 22/03/17 22/03/17 30/03/17 03/04/17 26/03/17 23/03/17 01/04/17 31/07/17 31/07/17 26/07/17 24/07/17 29/07/17 27/07/17 23/07/17 24/07/17 27/07/17 24/07/17 28/07/17 27/07/17 26/07/17 25/07/17 02/08/17 02/08/17 27/07/17 02/08/17 03/08/17 26/11/16 22/10/16 25/10/16 01/10/16 160270347 140761217 170248436 160260838 160457300 170087554 160115478 160503369 140468965 170003798 020164646 160288236 170123112 160480028 170114899 170123897 120354100 130408227 170326108 140199855 170327859 166258325 050051511 1603466060 1469011326 110318766 170253609 170330488 149654654 160195525 100246766 140187763 170297345 160180456 170300522 140355743 080130698 906872232 160268305 160108437 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 152 153 154 155 156 Ngô Tuấn Đ Đỗ Văn Đ Nguyễn Huy Th Nguyễn Đức T Nguyễn Danh Hai A Phạm Quỳnh A Vũ Ngọc Kh Ngô Tú V Lê Thị Mai Th Nguyễn Hải V Nguyễn Huy H Vũ Thùy L Đỗ Gia H Tạ Quang Ph Bùi Duy H Trần Minh Kh Lý Thị H Ngô Lưu Gia H Hoàng Diệu H Lại Nguyễn Ngọc L Nguyễn Mạnh C Nguyễn Đức Tiến Nguyễn Ánh B Đỗ Lan Ng Hoàng Tiến N Nguyễn Đức T Bùi Trọng Kh Đặng Hồng V Trần Minh Phương Trần Thanh L Lê Gia B Bùi Văn H Lê Huyền Tr Trinh Minh H Đinh Chí L Vũ Đăng Ph Nguyễn Viết L Đỗ KiềuNh Trịnh Thái B Phạm Thế T 30/09/16 28/10/16 28/02/17 21/02/17 04/03/17 11/03/17 06/03/17 28/02/17 07/03/17 07/03/17 28/02/17 10/03/17 12/04/17 09/03/17 20/02/17 13/03/17 09/03/17 10/03/17 12/03/17 13/03/17 13/03/17 21/02/17 15/03/17 16/03/17 15/03/17 21/02/17 20/03/17 17/03/17 16/03/17 17/03/17 24/03/17 22/03/17 16/03/17 23/03/17 23/03/17 23/03/17 23/03/17 13/03/17 20/03/17 17/03/17 120845235 09180029 150213856 150197295 120265984 160267423 116416456 130343350 130122700 160396686 150213856 170006148 130143488 170119393 178675631 130272173 170117750 1700142292 170121568 160370463 130188287 150197295 160450394 140049922 17060880 150197295 170085073 160399404 070043066 170077177 160526710 020164646 080130698 160436111 160319955 160115478 170003998 100013050 170003389 030398271 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 Lê Quang Th Lê Thị H Vũ Ngọc Kh Phùng Vân A Hà Huy Nguyên Kh Nguyễn Tuấn Qu Nguyễn Trịnh Hải A Đỗ Đình Ph Nguyễn Ánh B Nguyễn Hồi A Lý Seo D Nguyễn Thai H Trần Xuân Th Đỗ Hữu Ch Hoàng Văn N Vi Thị Mai A Nguyễn Phi L Võ Cẩm T Nguyễn Tuấn Đ Nguyễn Thành D Trần Xuân T Lê Huyền Tr Nguyễn Thị Thu H Lê Thi H Nguyễn Hà T Đặng Hồng V Trần Nam C Đăng Văn Đ Phạm Xuân Ng Nguyễn Thái Ph Hoàng Trung Ng Nguyễn Thị Ng Nguyễn Hỉa D Đỗ Quang Th Lường Thị Ái N Hoa Lâm Sơn Trần Thiên H Lê Ngọc V Nguyễn Tiến M Nguyễn Thành D 23/03/17 20/03/17 14/03/17 20/03/17 20/03/17 20/03/17 25/03/17 22/03/17 15/03/17 24/03/17 28/03/17 28/03/17 28/03/17 26/03/17 26/03/17 29/03/17 27/03/17 01/03/17 26/02/17 28/04/17 26/04/17 02/05/17 03/05/17 20/03/17 05/05/17 05/05/17 24/04/17 20/04/17 19/04/17 28/04/17 21/04/17 31/03/17 08/06/17 04/08/17 05/05/17 03/05/17 08/05/17 21/04/17 10/05/17 28/04/17 170187554 170126565 1106416456 170025327 170080588 170095723 178993333 150642556 160450394 160260383 1701011061 140343008 110176495 170114811 170114899 160268305 160205314 170005589 169874451 120039344 001771006 080130698 160292890 17926565 170128022 160399404 170051350 160421783 1700502278 160279713 140357285 160211881 170051533 160250488 198413213 140345206 14084502 170171799 170018650 120039344 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Lê Thị Thanh H Mai Thái S Bùi Duy H Nguyến Tấn Ph Hoàng Diệu H Bùi Văn H Nguyễn Vũ D Mai Viễn N Nguyễn Đức A Nguyễn Văn D Tô Thị H Nguyễn Thế Q Lê Ngọc Quỳnh C Trần Xuân H Nguyễn Ngọc Dân C Đào Quốc A Tăng Thị Phương Th Nguyễn Lê Hoàng A Phùng Văn Đ Ngô Phú B Nguyễn Tiến A Nguyễn Lâm Hồng L Vũ Đình H Phùng Thị Thúy H Nguyễn Thị B Nguyễn Duy Đ Nguyễn Hoàng L Nguyễn Vũ Hải A Trần Thị Mai A Lường Gia H Trần MinhNh Nguyễn Văn T Ngô Tuấn A Vũ Đỗ Việt P Bùi Quý Tr Lê Hữu Tr Nguyễn Văn D Đỗ Lan V Vũ Minh Ch Lê Phương N 03/05/17 10/05/17 04/05/17 14/05/17 13/05/17 11/05/17 12/05/17 10/05/17 15/05/17 15/05/17 15/05/17 11/05/17 13/05/17 26/04/17 08/05/17 10/05/17 21/04/17 12/05/17 12/05/17 10/05/17 12/05/17 13/05/17 27/05/17 21/05/17 03/06/17 29/05/17 03/06/17 04/06/17 30/05/17 27/05/17 02/06/17 02/06/17 02/06/17 06/06/17 17/06/17 13/06/17 18/06/17 19/06/17 19/06/17 19/06/17 17906313 10058884 178675631 130122789 170121568 020164646 170164945 170181056 170010594 107115961 170205784 130408227 170167011 170071006 140122271 130223037 160430445 150353546 070085604 170123189 050045257 179656156 170155789 170252512 160399404 170130042 150150170 170112912 179896453 170115913 070055035 150482293 170173537 175654854 140099239 1550216630 170115961 140115961 179410621 150407638 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 Nguyễn Huyền M Nguyễn Văn V Nguyễn Vân A Trương Thị Thùy D Hà Xuân Th Nguyễn Khôi Ng Bùi Duy H Trịnh Tuấn K Lại Tường V Đặng Minh Th Phạm Phát L Vũ Minh C Bùi Thị N Ngô Xuân Th Dương Đức H Đinh Trong M Vũ Đình H Đỗ Vũ Hồng A Đồn Quỳnh C Ngơ Hoàng Yến N Nguyễn Văn D Nguyễn Tuấn Qu Trần Bảo L Đỗ Như Ng Lê Thị Mai T Đỗ Kiều N Bùi Duy H Vũ Đăng P Đinh Chí L Nguyễn Thành D Hoàng Trung N Nguyễn Thị Thu H Lê Huyền T Trần Minh P Thào Văn T Nguyễn Phi L Vi Thi Mai A Lý Thị H Lê Thị Thanh H Võ Cẩm T 12/06/17 14/06/17 16/06/17 11/06/17 15/08/17 08/08/17 11/08/17 27/07/17 05/08/17 09/08/17 07/08/17 13/08/17 31/07/17 25/07/17 14/08/17 29/03/17 12/04/17 30/03/17 28/03/17 05/04/17 04/04/17 20/03/17 22/03/17 02/04/17 07/03/17 27/03/17 20/02/17 05/03/17 23/03/17 28/04/17 21/04/17 26/04/17 16/03/17 16/03/17 25/03/17 27/03/17 29/03/17 09/03/17 03/05/17 01/03/17 170140856 170243832 080062368 100105861 130574464 170075310 178675631 160180465 110291250 170141627 150022067 179410621 100141747 170061100 160195525 140373590 17155789 080211890 160457300 170050415 170115961 170106742 120153664 160346060 130122700 100013051 178675631 160115478 160319955 120039344 140375285 160290890 080130698 070043066 170153243 160205314 160268305 170117750 179063013 170005589 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 Nguyễn Cửu Đ Nguyễn Tuấn Đ Hoàng Thị Ngọc Y Nguyễn Thị Thu T Trịnh Minh A Đỗ Triệu Thùy L Đặng Hồng V Nguyễn Thanh N Cù Minh T Lại Quốc C Trần Tuấn T Nguyễn Hải A Quàng Thị T Lê Đình H Đỗ Đình P Lê Tiến H Lê Thị Phương T Lò Tuấn T Sìn Văn V Vũ Hồng A Nguyễn Việt Đăng K Hà Trung Th Võ Yến N Lê Thị Thanh H Lê Thị Mai Y Thái Phúc K Trần Xuân C Đỗ Kiều N Nguyễn Thị H Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Huyền T Đỗ Thị T Lê Huyền T Trần Bảo L Vũ Minh C Trần Đình V Trần Hải Yến Vi Hồng Q Lê Cơng Ng Trịnh Thanh M 15/02/17 26/02/17 22/02/17 20/02/17 20/02/17 06/02/17 31/01/17 16/02/17 20/02/17 07/02/17 21/02/17 10/03/17 22/12/17 06/12/16 17/12/16 27/12/16 16/02/17 03/01/17 07/03/17 07/03/17 22/02/17 26/02/17 24/02/17 03/03/17 27/03/17 22/02/17 10/02/17 19/04/17 12/04/17 18/11/16 22/11/16 28/11/16 02/05/17 11/04/17 18/06/17 14/12/16 23/12/16 20/02/17 12/12/16 19/12/16 130239366 169874451 060228899 14396264 160436111 170030281 160399404 150191961 160399532 150340971 170132712 170680546 110127977 080030107 150642556 160488707 110343546 130101322 170047069 170089190 140167426 130959425 120354100 170002862 150056125 160492409 160548210 100013050 090864613 140270472 08130698 140158996 080130698 120153664 179410621 130155489 130110046 160451211 160492713 005904886 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 Hoàng Thị H Trịnh Bùi H Trí Thanh A Tạ Quang Đ Nguyễn Hồng S Vy Thị T Võ Yến N Trần Thị Trà M Hoàng Thị Phương N Lê Nguyễn Gia H Hồ Viết S Vũ Đăng P Đỗ Viết T Chu Hồng Đ Vy Thị T Trần Hải Y Lê Thị Mai U Nguyễn Văn D Trần Minh P Cầm Văn L Từ Khánh L Đoàn Quỳnh C Vũ Mạnh C Kiều Thị Hải M Lý Việt H Phạm Thu H Nguyễn Vũ Tùng A Trương Thanh T Phan Quang M Dương Thị G Lê Xuân K Đỗ Gia P Phạm Thị V Giáp Văn D Nguyễn Thị Diệu L Phạm Đức T Lê Võ Xuân K Bùi Thành Đ Mai Đức K Nguyễn Thùy T 24/12/16 13/12/16 19/12/16 14/12/16 17/12/16 18/01/17 02/02/17 22/01/17 03/01/17 11/12/16 07/12/16 23/03/17 17/01/17 17/12/16 18/01/17 23/12/16 27/03/17 04/04/17 26/12/16 11/12/16 01/12/16 12/10/16 16/02/17 03/02/17 02/02/17 09/12/16 08/12/16 18/11/16 01/12/16 13/12/16 02/12/16 06/12/16 29/11/16 23/11/16 03/11/16 02/12/16 03/12/16 01/12/16 22/11/16 19/12/16 130337532 120140521 05904886 140263261 090136357 160230468 120354100 160144319 090214140 140044804 160123746 160115478 080153596 160416152 160230468 130110046 150724154 170115961 070043066 160511844 100170043 160457300 150487154 100311192 160320092 140880003 130017764 012120021 012409419 150364738 150175177 160372526 160320193 100113400 160186866 150274718 1600112047 160144024 160112171 160480028 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 Lê Đình H Hồ Trọng C La Quang D Nguyễn Phúc T Nguyễn Thị Ngọc L Nguyễn Thái H Đào Quốc A Hoàng Tiến N Nguyễn Ngọc A Đỗ Đăng K Lý Việt H Vũ Minh S Nguyễn Duy H Đinh Nguyễn Việt K Phạm Khánh Ly Lương Ngọc S Đoàn Quốc A Đoàn Anh D Lý Seo D Phạm Ngọc K Trần Ngọc T Vũ Đình H Trịnh Thái B Lê B Nguyễn Chí T Nguyễn Việt L Nguyễn Tuấn V Nguyễn Văn Trung N Dương Văn D Hồ Đức C Nguyễn Gia H Nguyễn Hà L Vũ Duy H Vũ Minh S La Quang D Đỗ Hữu C Hồ Trong C Đỗ Đặng Minh T Ngô Lưu Gia H Hà Tuấn D 06/12/16 12/04/17 17/04/17 12/04/17 28/04/17 30/04/17 25/04/17 11/04/17 28/04/17 25/04/17 05/04/17 30/03/17 03/04/17 22/11/16 25/11/16 22/03/17 31/03/17 24/03/17 28/03/17 29/03/17 27/03/17 21/03/17 20/03/17 18/04/17 11/04/17 12/04/17 23/04/17 20/04/17 02/04/17 26/03/17 13/04/17 16/03/17 03/04/17 02/04/17 12/04/17 26/03/17 05/04/17 13/04/17 12/04/17 19/04/17 080030107 140725602 17014544 170090319 170154847 140343008 130223037 170006088 163357484 160319955 100320092 160115665 170131303 1601285697 120351441 160288236 140391885 170095723 170101061 160253913 170075158 160119653 170003389 140047077 170137650 170003798 170121359 167015122 170099405 170114811 160481712 160211881 170131303 160115664 170047256 170004811 130143488 170146285 170014292 170003778 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 Đặng Tiên Hương A Trần Xuân T Phạm Kha Minh P Nguyễn Việt A Trần Xuân T Đặng Vũ Trung K Phạm Ngọc B Lý Việt H Nguyễn Đức T Nguyễn Quang H Vũ Chí C Cao Quốc V Nguyễn Bá Duy Hà Huy Nguyên K Nguyễn Gia H Nguyễn Quang M Đặng Văn Đ Lưu Nhật M Trịnh Minh Q Nguyễn Việt L Lê Quang T Nguyễn Đức T Võ Yến N Trần Xuân T Đặng Tiên Phương A Đỗ Minh Q Trần Hải P Trần Thị Thu H Lê Xuân K Lê Thị Tr Hà Nguyễn Châu A Đinh Tiến D Nguyễn Thị Ngọc L Nguyễn Tiến M Dương Thị L Phùng Văn Đ Nguyễn Bá D Nguyễn Quốc Đ Ngô Lưu Gia H Nguyễn Thu Tr 29/03/17 28/03/17 27/03/17 18/04/17 14/03/17 14/04/17 12/04/17 15/04/17 06/04/17 24/04/17 14/04/17 19/04/17 17/04/17 17/04/17 10/04/17 24/04/17 20/04/17 07/04/17 15/02/17 11/03/17 23/03/17 06/04/17 01/04/17 28/03/17 29/03/17 28/03/17 29/03/17 22/02/17 26/02/17 10/02/17 03/03/17 06/03/17 13/02/17 28/02/17 02/03/17 01/03/17 26/02/17 23/02/17 19/02/17 16/02/17 160547019 110176495 011312165 160481689 110176495 162268459 140205181 160320092 120268196 160170295 160356382 170171811 170024986 170080588 160082327 160170295 106621247 160448713 165541454 170003789 170087554 120268196 120354100 110176495 160547019 160503369 140468965 170522554 150175177 170073422 170034409 176969633 130253002 170018650 170040618 070085604 170029486 179653155 170014292 170041068 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 Nguyễn Vũ Trung H Nguyễn Việt H Thân Thái B Nguyễn Ánh B Nguyễn Phúc T Phạm Thế T Lê Văn Thành Đ Nguyễn Thùy T Hoàng Văn Nhật Võ Khánh Chi Phạm Minh P Nguyễn Văn T Nguyễn Thị Hạnh N Nông Ngô Ngọc Qu Phùng Vũ Quốc V Nguyễn Hoàng S Hoàng Xuân T Phạm Phát L Trịnh Hoàng A Nguyễn Quang M Bùi Phương T Nguyễn Ngọc Dung Lê Thị Lan P Phạm Long Nhật Lưu Hoàng Nhật A 26/02/17 23/02/17 21/02/17 25/02/17 25/02/17 08/12/16 07/12/16 03/04/17 26/03/17 23/03/17 24/03/17 08/08/17 15/08/17 30/08/17 19/08/17 11/08/17 21/08/17 14/08/17 06/08/17 26/08/17 28/08/17 07/08/17 12/08/17 25/08/17 02/09/17 170081528 160054803 140023188 160450394 170090319 030998217 160463836 160480028 170114899 170123897 110312165 170297516 170361473 170372689 160223414 090136357 179654132 150022067 040142867 160170295 160529522 170330488 150451921 130146925 150320066 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 Bùi Ngọc Diệp A Phạm Trần Quang Minh Nguyễn Tuấn K Nguyễn Hữu Trí Đ Phạm Minh D Lò Văn N Nguyễn Gia L Hoàng Thiên Qu Sầm Minh N Lục Thị C Nông Gia Ph Đỗ Minh K Nguyễn Huy H Lê Khánh Thùy D Hoàng Minh Qu Nguyễn Thế Qu Xác nhận thầy cô hướng dẫn 16/08/17 24/08/17 22/08/17 28/08/17 29/08/17 10/08/17 29/08/17 22/08/17 07/07/17 06/09/17 05/09/17 06/09/17 07/09/17 06/09/17 05/09/17 06/09/17 170326108 080812235 120011636 102244598 160420162 170326758 165433464 170381574 170211868 140199850 170209718 170376845 150213856 170304088 170174791 130408277 Xác nhận phòng KHTH Bệnh viện Nhi Trung Ương PGS.TS Nguyễn Thị Quỳnh Hương ... học lâm sàng bệnh thận mạn điều trị khoa thận – Bệnh viện Nhi Trung Ương Đánh giá phát triển chiều cao bệnh nhân bị bệnh thận mạn điều trị khoa thận – Bệnh viện Nhi Trung Ương 3 CHƯƠNG I - TỔNG... NGÔ TH XUYN MÔ Tả THựC TRạNG BệNH THậN MạN ĐIềU TRị TạI KHOA THậN BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngành: Nhi – thận Mã số : 62721635 LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS... thực trạng bệnh yếu tố ảnh hưởng tới phát triển chiều cao trẻ em mắc bệnh thận mạn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Mô tả thực trạng bệnh thận mạn điều trị khoa Thận Bệnh viện Nhi Trung Ương. ” với
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ tả THỰC TRẠNG BỆNH THẬN mạn điều TRỊ tại KHOA THẬN BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG , MÔ tả THỰC TRẠNG BỆNH THẬN mạn điều TRỊ tại KHOA THẬN BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG , CHƯƠNG I - TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG II -ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG III - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1 - MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU, PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm