Skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập môn tin học tiểu học

30 156 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 18:15

MỤC LỤC Trang MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài .3 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu .4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lí luận Thực trạng 2.1 Thuận lợi – khó khăn 2.2 Thành công - hạn chế 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu 2.4 Nguyên nhân 2.5 Phân tích đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Giải pháp, biện pháp 10 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp .10 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp .15 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp 25 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 25 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 25 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu: .26 III Phần kết luận, kiến nghị 26 Kết luận 26 Kiến nghị 27 Nhận xét hội đồng chấm sáng kiến cấp trường – cấp huyện 28 Tài liệu tham khảo 29 I PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ngày với phát triển nhảy vọt khoa học cơng nghệ nói chung, ngành tin học nói riêng, với tính ưu việt Đây coi phần thiếu nhiều ngành sống xây dựng phát triển xã hội, mà Đảng Nhà nước xác định rõ, ý nghĩa tầm quan trọng tin học CNTT, truyền thông yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH, mở cửa hội nhập, hướng tới kinh tế tri thức nước ta nói riêng giới nói chung Chính xác định tầm quan trọng nên Ngành Giáo dục đưa môn Tin học vào nhà trường từ bậc tiểu học, học sinh tiếp xúc với môn Tin học để làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo móng sở ban đầu để học phần nâng cao cấp Trong năm gần đây, việc thay sách giáo khoa mở lớp bồi dưỡng, tập huấn đồng thời việc bồi dưỡng phương pháp giảng dạy hoàn chỉnh từ cấp Tiểu học Trong phương pháp giới thiệu bồi dưỡng, tập huấn, đáng ý phương pháp: Thảo luận nhóm lớp học Vì để tạo cho học sinh tham gia cách chủ động tích cực việc học cần đẩy mạnh việc dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” thông qua việc cho học sinh thảo luận nhóm lớp hướng dẫn giáo viên Đối với mơn Tin học điều lại cần thiết, có kiến thức trừu tượng, khó hiểu, mà em lại khơng có nhiều thời gian cho mơn học này, em phải tập trung cho mơn học Nhưng vận dụng tốt phương pháp thảo luận nhóm để giảng dạy môn Tin học? Sẽ tổ chức nào? Mục tiêu gì? Cách thực sao? Quả vấn đề đặt nhiều thử thách mà người giáo viên cần phải nghiên cứu giải Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn quốc gia mức độ I sức phấn đấu xây dựng trường lên mức độ II, danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh ngày cao Các thầy cô giáo tự hào thành tích dạy tốt có hệ học trò giỏi thành đạt niềm vinh dự, tự hào Hạnh phúc đời giáo viên đào tạo học sinh giỏi Cá nhân với nhiều năm dạy mái trường TH Nguyễn Văn Trỗi tâm đắc điều Song cho rằng, người thầy tìm niềm vui vị trọng đến việc làm để giúp em học sinh tiếp thu học tập tốt Là giáo viên tin học, chứng kiến cảnh học sinh chưa biết máy tính, chưa hiểu cách sử dụng máy tính, bên cạnh em chăm ngoan học tốt, có nhiều em gặp khó khăn việc học mơn tin học Đặc biệt học sinh lớp 4A Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, nhiều em chưa có hứng thú học tập, thụ động việc học mơn Tin học mạnh dạn chia số ý kiến, suy nghĩ qua sáng kiến; “Một số biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh học tập môn tin học tiểu học” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Làm rõ thực trạng, khả tiếp thu học sinh để rút học kinh nghiệm dạy học cho thân, từ có thay đổi phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Để thực tốt đề tài nghiên cứu cần phải thực nhiệm vụ sau: Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn việc dạy học môn tin học Thao giảng, dạy thử nghiệm Trao đổi, rút kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm Kiểm tra, đánh giá kết Đối tượng nghiên cứu Đề tài xoay quanh việc làm để phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh học tập môn tin học tiểu học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động thảo luận nhóm mơn tin học tiểu học học sinh lớp 4A trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi xã Quảng Điền huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk ( Năm học 2014-2015) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp tạo mơi trường học tập thuận lợi mà trí tuệ tập thể phát huy vai trò hoạt động xã hội cá nhân trải nghiệm Để làm điều giáo viên thường xuyên tổ chức buổi chuyên đề, tập huấn kỹ đặt câu hỏi, đề có tính thống II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lí luận Đối với phương pháp thảo luận nhóm hình thành lâu Trong số phương pháp dạy học sử dụng, phương pháp dạy học thảo luận nhóm có nhiều ưu thực mục tiêu giáo dục tránh lối học thụ động lớp, giáo viên thường đưa nhiều biện pháp để kích thích khả tư sáng tạo học sinh Học tập chịu tác động tác nhân nhận thức, xã hội, văn hoá, nhân cách dạy học phải tổ chức dạng tác động đa dạng cho học sinh tham gia, phải tạo hoạt động dạy học đa dạng tác động nhận thức cá nhân (tự phát hiện, tìm tòi lĩnh hội); tác động xã hội, văn hố (như gắn việc học với hoàn cảnh cụ thể, với bối cảnh văn hoá xã hội, thời đại); phải tạo tác động tâm lí (sự hợp tác, gắn kết, chia trách nhiệm lợi ích) Có thể nói, mơ hình thảo luận nhóm giúp cho học sinh cố gắng tìm hiểu phát biểu nhóm để trình bày cho lớp, đồng thời tinh thần hợp tác nhóm phát huy hỗ trợ lẫn thành viên nhóm Như thế, vấn đề đem thảo luận trách nhiệm nghiên cứu tìm hiểu vấn đề thơng qua nhóm vấn đề giải hay sai trước có nhận xét nhóm khác sau giáo viên, vấn đề đương nhiên tạo ý cố gắng tìm hiểu thành viên việc học tập tích cực Do đó, việc học tập mang lại kết tốt hơn, tránh học sinh biết ngồi nghe giáo viên cách thụ động dĩ nhiên trường hợp kết học tập không mang lại ý muốn Khi nhóm thảo luận hoạt động giám sát giáo viên, thói quen xấu nói chuyện riêng, thiếu tập trung, đùa giỡn,…ít nhiều bị loại trừ Động lực nhóm phát huy động lực tiềm tàng cá nhân có dịp bộc lộ Trong thảo luận nhóm, việc giao lưu học sinh đương nhiên diễn Thông thường nhóm trình độ học sinh khơng tuyệt đối nhau, nhóm chắn có học sinh học sinh lại Đây hội học sinh học tập lẫn (học thầy không tày học bạn) giáo viên tổng kết giải đáp học sinh hiểu hơn, nhớ lâu việc học tập mang lại kết tốt Như vậy, phương pháp thảo luận nhóm mặt vừa trọng phát huy tính tích cực cao, tính chủ động, sáng tạo học sinh; mặt khác lại trọng phối hợp, hợp tác học sinh trình học tập, cần kết hợp lực cạnh tranh lực hợp tác học sinh Để sử dụng có hiệu phương pháp thảo luận nhóm, giáo viên cần phải trọng xây dựng trách nhiệm cá nhân trách nhiệm nhóm, xây dựng vị học sinh nhóm lớp, hình thành kĩ làm việc nhóm cho học sinh Thực trạng Trong hoạt động dạy học môn tin học trường tiểu học nay, người giáo viên đào tạo chun môn nghiệp vụ sư phạm môn tin học tiểu học học sinh tiếp xúc máy vi tính Do người giáo viên cần phải khơng ngừng tìm tòi khám phá, khai thác, xây dựng hoạt động, vận dụng, sử dụng phối hợp phương pháp dạy học học cho phù hợp với kiểu bài, đối tượng học sinh, xây dựng cho học sinh hướng tư chủ động, sáng tạo Giáo viên phải có học tập, say mê với lòng tâm cao đạt u cầu cơng việc, học sinh tiếp xúc với máy tính Vì vậy, với chun đề tơi đưa suy nghĩ với mong muốn, góp phần trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ học tập lẫn để tiến Đó nội dung, mục đích hướng tới sáng kiến kinh nghiệm Tin học ngành nghiên cứu việc tự động hóa xử lý thơng tin hệ thống máy tính cụ thể trừu tượng Với cách hiểu nay, tin học bao hàm tất nghiên cứu kỹ thuật có liên quan đến việc xử lý thơng tin Trong nghĩa thơng dụng, tin học bao hàm liên quan đến thiết bị máy tính hay ứng dụng tin học văn phòng 2.1 Thuận lợi – Khó khăn * Thuận lợi Tuy môn Tin học môn môn học tự chọn nhà trường tạo điều kiện để học sinh học từ khối lớp 3, mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học môn tin học đầy đủ Giáo viên đào tạo kiến thức tin học để đáp ứng yêu cầu cho dạy học môn tin học bậc tiểu học Phòng Giáo dục huyện Krơng Ana thành lập Tổ Chuyên môn chuyên biệt tin học cấp tiểu học từ năm 2010 Hàng năm tổ Chuyên môn chuyên biệt thường xuyên tổ chức buổi Chuyên đề, Tập huấn, đặc biệt tổ chức buổi thao giảng, dự nhằm trao đổi học hỏi chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm giáo viên tin học toàn huyện để nâng cao chất lượng giảng dạy Vì mơn học trực quan, sinh động, môn học khám phá lĩnh vực nên học sinh hứng thú học, tiết thực hành * Khó khăn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có phòng máy vi tính học sinh thực hành, số lượng học sinh nhiều Vì gây số khó khăn cho việc thực hành máy học sinh Máy tính để bàn nhiều phận nên ảnh hưởng đến vị trí ngồi học sinh Mơn Tin học môn tự chọn chương trình bậc tiểu học, nên chương trình phân phối chương trình bước đầu chưa có thống hoàn chỉnh Qua kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, học sinh lớp 4A trường TH Nguyễn Văn Trỗi, nhiều em chưa biết nhiều máy tính hoạt động nào, chưa biết thao tác công cụ phần mềm đơn giản, làm để thao tác với máy tính 2.2 Thành công - hạn chế * Thành công Nắm kiến thức kỹ học sinh để có biện pháp bồi dưỡng hỗ trợ cho học sinh Giáo dục ý thức học tập học sinh Giúp học sinh có kiến thức máy tính, thao tác nhanh nhẹn Học sinh trao đổi thảo luận với nhau, phát huy tính chủ động, giúp em linh hoạt sáng tạo học Học sinh hứng thú tham gia vào tiết học, tiết ôn tập, tiết thực hành Tạo khơng khí học tập sơi nổi, tích cực, nâng cao tinh thần đoàn kết… Các tiết học khơng nặng nề * Hạn chế Bên cạnh kết tích cực trên, tồn định, cụ thể là: Nhiều học sinh chưa biết cách thảo luận trao đổi, thao tác rụt rè Phòng máy tính chật hẹp nên ảnh hưởng đến tư vị trí ngồi học sinh 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu * Mặt mạnh Tăng cường động học tập, làm nảy sinh hứng thú Kích thích nghiên cứu, suy nghĩ, tư duy, cách giải vấn đề nhanh gọn Tạo khơng khí thỏa mái, học diễn sơi hào hứng * Mặt yếu Một số em ỉ lại bạn nhóm mà khơng chịu trao đổi 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động đến biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh học tập môn Tin học tiểu học Ảnh hưởng phương pháp dạy truyền thống Kinh nghiệm dạy học giáo viên chưa nhiều Vấn đề kinh nghiệm dạy học vấn đề tạo nên thành công, mang lại chất lượng giáo dục cao Đòi hỏi phải có thâm niên dạy học nhiều 2.5 Phân tích đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Đánh giá kết học tập học sinh khâu quan trọng nhằm nhận biết khả nhận biết học sinh, để từ giáo viên vào thực tế để có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với phương pháp đối tượng học sinh Việc câu hỏi để học sinh thảo luận khâu quan trọng nhất, câu hỏi phải rỏ ràng, thực tế, phù hợp với mơn học với trình độ học sinh yêu cầu phải rộng, phải đa dạng để phát huy tính sang tạo am hiểu học sinh Tổng số HS Giỏi Tỷ lệ Khá Tỷ lệ TB Tỷ lệ Yếu Tỷ lệ 25 8% 32% 28% 32% Ghi Bảng 1: Khảo sát chất lượng đầu năm học học sinh lớp 4A Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (Năm học 2014-2015) Qua kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, học sinh lớp 4A trường TH Nguyễn Văn Trỗi năm học 2014-2015 nhiều em rụt rè, ngại thao tác, không hợp tác với bạn , chưa biết cách hoạt động nhóm mơn tin học nào, làm để hợp tác với Giải pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp * Giải pháp: Cho học sinh thảo luận nhóm đơi Khơng có phương pháp vạn năng, người giáo viên phải biết sáng tạo, vận dụng linh hoạt, thâm nhập tâm lí học sinh, từ đưa biện pháp hữu hiệu Phương pháp kết mong muốn cuối cho học sinh nắm được, nắm kiến thức mà giáo viên truyền thụ giáo viên phải xác định:  Thứ nhất, xác định rõ mục tiêu thảo luận  Thứ hai, xây dựng nội dung thảo luận  Thứ ba, xây dựng cấu trúc tiến trình thảo luận vấn đề  Thứ tư, dự kiến hệ thống câu hỏi nêu vấn đề câu hỏi gợi mở sử dụng trình thảo luận  trước Thứ năm, kế hoạch thảo luận cần thông báo cho học sinh biết  Cách thực tiến hành thảo luận nhóm:  Thuộc cũ chuẩn trước bị  Làm tập lần trước (nếu có)  Chuẩn bị thứ cần thiết mà giáo viên dặn dò… 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp Việc phân chia nhóm thường dựa trên: số lượng học sinh lớp học, đặc điểm học sinh chủ đề học Cách chia nhóm hợp lí; theo tiêu chuẩn học hay giáo viên hồn tồn ngẫu nhiên theo số điểm danh, theo giới tính, theo vị trí ngồi… Giáo viên giao câu hỏi cho nhóm (có thể chiếu lên máy chiếu, viết lên bảng phụ, viết vào giấy giao cho nhóm…) hướng dẫn học sinh cách thực hiện, phân bố thời gian hợp lí, giải đáp thắc mắc học sinh trước thức vào hoạt động, đồng thời ghi lại chủ đề dẫn lên bảng, máy chiếu hay thiết bị khác… Trong tiết dạy giáo viên chọn số cách chia nhóm sau (tuỳ theo đặc điểm lớp và nội dung học) Bản thân áp dụng linh hoạt tùy theo theo cách sau:  Các bước tiến hành: + Bước 1: Chia nhóm nhỏ thảo luận: Với cách chia theo chỗ ngồi em ngồi gần thành nhóm (Cặp đơi) để thảo luận khía cạnh xoay quanh vấn đề Sau thời gian thảo luận nhóm nhỏ cử thành viên trình bày ý kiến nhóm cho lớp nghe (giáo viên yêu cầu nhóm trình bày ý kiến nhóm sau khơng lặp lại ý nhóm trước trình bày) Ví dụ: Trong chương SGK trang 39 “Vì phải gõ mười ngón tay”; mục “Gõ bàn phím 10 ngón tay có lợi ích gì” Giáo viên cho nhóm thảo luận nội dung: Gõ bàn phím 10 ngón tay có lợi ích ? Giáo viên định nhóm trình bày ý kiến nhóm sau khơng lặp lại ý nhóm trước sau giáo viên nhận xét, kết luận Hoạt động thảo luận nhóm đơi tiết học Luyện gõ với phần mềm Mario học sinh lớp 4A + Bước 2: Chia nhóm theo tổ: Nhóm xây dựng dựa tổ chia sẵn lớp để thảo luận vấn đề giáo viên giao cho nhóm (tùy theo đặc điểm lớp mà có nhóm tương ứng, thơng thường lớp học có tổ giáo viên chia làm nhóm để thảo luận, cách thường dùng cho tiết học lý thuyết để em trao đổi) Sau nhóm thảo luận cử đại diện trình ý kiến nhóm cho lớp, sau nhóm khác nhận xét bổ sung ý kiến cuối giáo viên nhận xét kết luận ý kiến nhóm Ví dụ: Trong tập thực hành SGK trang 77 “Cỡ chữ phông chữ” Cách thực giáo viên chia lớp làm nhóm, nhóm giao vấn đề để em giải  Nhóm 1: Nêu bước để chọn tồn văn bản?  Nhóm 2: Nêu bước thực để chọn cỡ chữ?  Nhóm 3: Nêu bước thực để chọn phông chữ?  Nhóm 4: Nêu thay đổi cỡ chữ? + Bước Chia nhóm theo sở thích: Cách thực dựa việc học sinh tự lựa chọn để tạo thành nhóm giáo viên giao nhiệm vụ cho nhóm thực thời gian định (có thể quan sát, tìm hiểu vấn đề đó), kết đại diện nhóm trình bày học sau Ví dụ: Trước học chương SGK trang 117 “Em học nhạc với Encore” Giáo viên chia nhóm HS nghiên cứu, tìm hiểu nội dung trước, sau vào tiết học nhóm cử đại diện trình bày ý kiến  Nhóm 1: Tìm hiểu khng nhạc  Nhóm 2: Tìm hiểu khóa soi  Nhóm 3: Tìm hiểu cao độ nốt nhạc  Nhóm 4: Tìm hiểu ý nghĩa phần mềm Encore + Bước 4: Giảng – Viết - Thảo luận: Giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi cách đưa phương án lựa chọn yêu cầu học sinh giải thích phải chọn phương án (cách thực sau học), sau cá nhân xử lí câu hỏi so sánh với học sinh khác Sau đó, giáo viên tổ chức thảo luận để kiểm tra câu trả lời hợp lí Ví dụ: Sau tìm hiểu chương “Bước đầu làm quen với logo” SGK trang 97 Để kiểm tra lại khả tiếp thu học sinh, giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi ngắn? Để rùa vị trí xuất phát, xóa tồn sân chơi ta thực lệnh gì? a FD b RT c CS d LT  Về nội dung thời gian thảo luận: Nội dung thảo luận nhóm giống khác Thời gian thảo luận vào nội dung học đặc điểm lớp học Ví dụ: Trong chương SGK trang 39 “Vì phải gõ mười ngón tay”; mục “Gõ bàn phím 10 ngón tay có lợi ích gì” Giáo viên cho nhóm thảo luận nội dung “Gõ bàn phím 10 ngón tay có lợi ích gì”: Các nhóm thảo luận phút cử đại diện trình bày (1 phút/nhóm) nhóm sau khơng nói lại ý nhóm trước sau Giáo viên chốt lại nội dung  Vai trò giáo viên nhóm trưởng:  Vai trò giáo viên: + Thứ nhất: Khi học sinh tiến hành thảo luận, giáo viên chuyển từ vị trí người hướng dẫn sang vị trí người giám sát Nhiệm vụ giáo viên lúc nhận biết tiến trình hoạt động nhóm từ có can thiệp kịp thời để mang lại hiệu cao Muốn vậy, giám sát hoạt động nhóm giáo viên cần: - Chú ý đến hoạt động mà giáo viên yêu cầu lớp thực hiện, không tranh thủ làm việc riêng học sinh thảo luận Giáo viên cần phải di chuyển, quan sát giám sát hoạt động lớp - Chú ý lắng nghe q trình trao đổi học sinh nhóm Từ đó, giáo viên có phát thú vị khả đặc biệt học sinh, hướng thảo luận nhóm để điều chỉnh kịp thời - Quan sát để xem có học sinh “đứng bên lề” hoạt động khơng? Nếu có, giáo viên tìm cách đưa em vào khơng khí chung nhóm + Thứ hai: Trong tiết học, giáo viên phải ý nhận biết bầu khơng khí xem nhóm hoạt động “thật” hay “giả” + Thứ ba: Giáo viên cần có điều chỉnh kịp thời để vấn đề giáo viên đặt lại nguyên nhân gây nên thay đổi khơng khí hoạt động nhóm Nếu vấn đề q khó, học sinh khơng đủ khả giải quyết, ngược lại, vấn đề q dễ khiến học sinh khơng có phải làm Cả hai trường hợp làm giảm độ “nóng” bầu khơng khí lớp + Thứ tư: Giáo viên cần khen ngợi, tuyên dương, khuyến khích theo TT 30/2014 BGD&ĐT gợi ý cho học sinh trình thảo luận thật cần thiết + Thứ năm: Giáo viên định rõ lượng thời gian hoạt động nhóm cụ thể, nhắc thời gian để nhóm hồn thành phần hoạt động thời gian quy định + Thứ sáu: Giáo viên cần vòng quanh nhóm lắng nghe ý kiến học sinh suốt buổi thảo luận nhóm nhỏ Thỉnh thoảng hữu ích giáo viên xen lời bình luận vào thảo luận nhóm Đối với vấn đề nhạy cảm thường có tình mà học sinh cảm thấy bối rối, ngại ngùng phải nói trước mặt giáo viên, trường hợp giáo viên định tránh khơng xen vào hoạt động nhóm thảo luận  Vai trò nhóm trưởng: + Thứ nhất: Phải có khả tổ chức, phân cơng nhiệm vụ cho thành viên, bố trí chỗ ngồi cho phù hợp, hướng dẫn thành viên thảo luận với nội dung giao + Thứ hai: Phải biết linh hoạt nhạy bén, có khả điều động tất thành viên nhóm tham gia tích cực vào thảo luận; theo dõi, quan sát người để có biện pháp điều chỉnh kịp thời; lắng nghe ý kiến đóng góp thảo luận thành viên nhóm mình, động viên khuyến khích bạn nói, rụt rè phát huy tính động, sáng tạo bạn nhóm Như vậy, vai trò nhóm trưởng quan trọng q giảng dạy giáo viên cần phải quan sát thái độ cách làm việc học sinh để lựa chọn nhóm trưởng cho thích hợp Tuy nhiên, nhóm trưởng người định hết tất cho buổi thảo luận  Trình bày kết thảo luận: Kết thảo luận trình bày nhiều hình thức: lời, đóng vai, viết vẽ lên giấy khổ to…có thể người thay mặt nhóm trình bày, nhiều người trình bày người đoạn nối tiếp Các nhóm trình bày kết thảo luận trước lớp Giáo viên nhận xét, bổ sung kết luận Cho HS ghi nội dung học vào Phần cố phần quan trọng dạy, nhằm kiểm tra kết em học sinh sau tiết học Do khuyến khích tổ chức trò chơi sinh động hấp dẫn để kiểm tra hiểu biết, nắm em, trò chơi “ơ chữ”, trò chơi “chiếc nón kỳ diệu” Phần cố trò chơi “ Chiếc nón kỳ diệu” tiết học Vì phải tập gõ mười ngón học sinh lớp 4A Dựa khảo sát chất lượng đầu năm dùng biện pháp thảo luận nhóm để kèm cặp giúp đỡ em học sinh lớp 4A Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Đa số em biết cách thảo luận trao đổi với cách thao tác với máy tính nhanh nhạy linh hoạt, số em chưa tập trung Thơng qua việc thay đổi cách dạy qua tiết học giúp em thay đổi khơng khí, để tiết học diễn nhẹ nhàng, đạt hiệu tốt Việc cho học sinh học lý thuyết kết hợp thực hành giúp học sinh hiểu sâu tránh nhàm chán … Giáo án minh hoạ CHƯƠNG III: EM TẬP GÕ MƯỜI NGĨN BÀI 1: VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ MƯỜI NGÓN I MỤC TIÊU - Nhớ lại hàng phím chức phím đặc biệt Biết tư ngồi làm việc, cách đặt tay để gõ 10 ngón - Nắm kỹ học gõ bàn phím 10 ngón Biết gõ bàn phím 10 ngón gõ nhanh xác Do tiết kiệm thời gian công sức - Say mê hứng thú, rèn luyện tính chăm chỉ, khả phán đốn Biết bảo dưỡng, bảo vệ máy tính mình, hiểu tác dụng máy tính đời sống II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Máy tính xách tay, máy chiếu, phòng máy tính, hình ảnh minh hoạ, phần mềm Mario - Học sinh: Vở ghi, SGK bút ghi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tiết - Quan sát HS thảo luận - Để gõ phím em phải đặt tay Ổn định lớp - Hát tập thể lên hàng phím nào? Kiểm tra cũ - Nhận xét tuyên dương Gọi HS nhắc lại thao tác để vẽ hình e-lip c Hoạt động 3: Thực hành gõ phím Nhận xét – tuyên dương Trả lời cách vẽ hình e-líp - Cho HS khởi động phần Bài - Chia HS thành nhóm thảo Nhận xét Hoạt động 1: Giớiluận thiệu bàn phím mềm Mario để thực hành Chia nhóm: Mỗi nhóm HS ngồi máy luyện tập gõ bàn phím: Phím Shift có táccó dụng gì?xét hàng phím sở Hãy quan sát+trên bàn phím nhận + Chức phím Enter? + Chức phím Space bar? b Hoạt động 2: Cách đặt tay lên bàn phím - Cho HS quan sát máy chiếu bàn phím quan sát bàn phím tính thật - Củng cố - dặn dò - Tổ chức trò chơi “ Chiếc nón kỳ diệu” - Thảo luận câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày kết - Giới thiệu thể lệ trò chơi, luật chơi, nhóm nguyên tắc chơi - Thảo luận câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày kết - Quan sát theo dõi trình bày kết - Chia HS ngồi máy để thực hành luyện gõ + Hàng phím sở + Hàng phím + hàng phím sở + Hàng phím + Hàng phím số - Quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi - Nhận xét tiết học – Tuyên dương Qua kiểm tra chất lượng đầu năm học dùng biện pháp để giúp đỡ em, em biết sử dụng máy tính, thao tác nhanh thành thạo Nhưng bên cạnh số em chậm thao tác với máy tính, nên kết kiểm tra cuối kỳ I sau: Tổng số HS Giỏi Tỷ lệ Khá Tỷ lệ TB Tỷ lệ Yếu Tỷ lệ 25 28% 36% 20% 16% Ghi Bảng 2: Khảo sát chất lượng học kỳ I học sinh lớp 4A Trường TH Nguyễn Văn Trỗi ( Năm học 2014-2015) Muốn có dạy đạt hiệu cao, thân giáo viên dạy Tin học nhận thức cần phải có kế hoạch bồi dưỡng Tin học cho thân cách tự tìm tòi, tham khảo tài liệu có liên quan học tập đồng nghiệp trường bạn Bên cạnh tìm hiểu kiến thức Tin học, giáo viên phải tìm hiểu kiến thức khác văn hoá, kinh tế, trị, xã hội để tự nâng cao nhận thức thân  Ghi nhận sau tiết học Giáo viên bám sát nội dung sách giáo khoa nên học sinh nắm vững học Giáo viên cho học sinh vừa nắm lý thuyết vừa áp dụng thực hành nên học sinh hứng thú, say mê, sáng tạo Học sinh thích thú trao đổi với bạn, thao tác máy tính, nắm phím chức năng, nhận biết phím, hàng phím bàn phím 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Ban lãnh đạo nhà trường tiếp tục khiến khích giáo viên áp dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng, đặc biệt sử dụng tiết thực hành nhằm tạo hứng thú cho học sinh, giúp học sinh nhanh nhẹn, qua hướng cho học sinh tiếp cập khoa học đại say mê sáng tạo trình học tập Phải đầu tư trang thiết bị, sở vật chất đầy đủ (máy tính, máy chiếu, phòng máy, bàn ghế….) để phục vụ q trình giảng dạy 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Bên cạnh việc đưa giải pháp thực đề tài phải có biện pháp thực cụ thể, thực thực tế lớp học, từ thâm nhập tìm hiểu tinh thần học tập học sinh 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua kết học kỳ I kèm cặp em chưa biết thao tác hay thao tác chậm, tơi thấy em có tiến so với kỳ I, kết kiểm tra cuối năm học Tổng số HS Giỏi 25 12 Tỷ lệ Khá Tỷ lệ TB Tỷ lệ Yếu Tỷ lệ 48% 48% 4% 0% 12 Ghi Bảng 3: Chất lượng cuối năm học lớp 4A Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (Năm học 2014-2015) Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Từ bảng kết cho thấy biện pháp áp dụng vào việc dạy học Tin học lớp 4A trường TH Nguyễn Văn Trỗi trình bày giúp em nắm vững kiến thức tin học mà giúp em học tập phấn khởi hơn, tiếp thu nhanh hơn, mạnh dạn hơn, có sáng tạo học tập, có chất lượng Trước thực đề tài Sau thực đề tài Nhận xét Giỏi 8% 48% Tăng 40% Khá 32% 48% Tăng 16% Trung bình 28% 4% Giảm 24% Yếu 32% 0% Giảm 32% Phân loại học sinh Bảng 4: Tổng hợp chất lượng môn tin học lớp 4A Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (Năm học 2014-2015) III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Để có kĩ tổ chức hoạt động phương pháp phù hợp với học sinh Tiểu học mơn Tin học đòi hỏi người giáo viên phải khơng ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi rèn luyện chuyên môn, đặc biệc nghiệp vụ sư phạm Phải nắm vững yêu cầu quan điểm dạy học, chương trình, nội dung dạy học Thấy tầm quan trọng ích lợi hoạt động q trình dạy học Nắm vững cách tổ chức thực cho khoa học Rèn luyện linh hoạt, phát huy sáng tạo, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, tư tốt, thông qua tiết học cách thường xuyên Chuẩn bị tốt cho thiết bị dạy học đại phục vụ cho việc học, áp dụng công nghệ thơng tin giảng dạy q trình dạy học, giúp giáo viên chủ động trình giảng dạy Phương pháp áp dụng cho tất tiết học tất môn khối lớp cấp Tiểu học Kiến nghị Tăng cường trang thiết bị dạy học, đặc biệc máy tính phải đủ số lượng có dự phòng để thay thế, đảm bảo chất lượng, đại hoá, sửa chữa, bổ sung kịp thời thiết bị bị hỏng Đầu tư thêm trang thiết bị công nghệ thông tin Quan tâm đến tâm lý học lứa tuổi, giới tính từ có điều chỉnh phù hợp để nâng cao chất lượng dạy học Giáo viên cần tích cực nghiên cứu, biết khai thác ứng dụng cơng nghệ thơng tin có hiệu trình giảng dạy Bồi dưỡng thêm kiến thức tin học ngoại ngữ Trên số biện pháp áp dụng vào dạy tin học lớp 4A trường TH Nguyễn Văn Trỗi, thân tích cực nghiên cứu tìm tòi song có hạn chế định Tơi mong nhận đóng góp ý kiến hội đồng trường hội đồng khoa học cấp để sáng kiến đạt hiệu cao Xin chân thành cảm ơn Người viết Sáng kiến kinh nghiệm Đinh Ngọc Quốc HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP HUYỆN ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ TỊCH TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ Sách giáo khoa Tin hoc Nhà xuất giáo dục 2 Sách giáo viên Nhà xuất giáo dục Bài tập Tin học Lê Thị Hồng Loan – NXBVHTT – 2009 Tài liệu tham khảo học tập Tin học Huỳnh Kim Sen – NXBGD – 2010 Các website có liên quan http://www.violet.vn http://www.tailieu.vn ... Một số biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh học tập môn tin học tiểu học Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Làm rõ thực trạng, khả tiếp thu học sinh để rút học kinh nghiệm dạy học. .. đến biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo học sinh học tập môn Tin học tiểu học Ảnh hưởng phương pháp dạy truyền thống Kinh nghiệm dạy học giáo viên chưa nhiều Vấn đề kinh nghiệm dạy học. .. nhóm cho học sinh Thực trạng Trong hoạt động dạy học môn tin học trường tiểu học nay, người giáo viên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ sư phạm môn tin học tiểu học học sinh tiếp xúc máy vi tính Do
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập môn tin học tiểu học , Skkn một số biện pháp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập môn tin học tiểu học , Cơ sở lí luận, Giải pháp, biện pháp, III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan