xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi hợi

1 93 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 15:16

ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi HỢI(Xứng lứa vừa đôi)Vợ chồng như cá gặp nước, công thành danh toại, lắm của nhiều tiền, con cái đông đủ. Danh phận rõ ràng, vợ chồng chung sống vui vẻ từ lúc tuổi xanh đến răng long đầu bạcHoa đào phơi phới nếp tinh anhDan díu thêm hương lúc tuổi xanhLác đác hoa cài so sắc trắngLà đà liễu rủ lá xanh xanhXuân về muôn thắm trời cao vútGió thoảng hương lòng khó vẽ tranhCơn cỏ mơ màng cơn gió lốcTang bồng mây nước một trời tranh ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi HỢI (Xứng lứa vừa đôi) Vợ chồng cá gặp nước, công thành danh toại, nhiều tiền, đông đủ Danh phận rõ ràng, vợ chồng chung sống vui vẻ từ lúc tuổi xanh đến long đầu bạc Hoa đào phơi phới nếp tinh anh Dan díu thêm hương lúc tuổi xanh Lác đác hoa cài so sắc trắng Là đà liễu rủ xanh xanh Xuân mn thắm trời cao vút Gió thoảng hương lòng khó vẽ tranh Cơn cỏ mơ màng gió lốc Tang bồng mây nước trời tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi hợi, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi hợi