xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi mùi

1 80 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 15:00

ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi MÙI(Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng)Vì hoàn cảnh gây nên có lúc phân li sau rồi sum hiệpTm rạn nứt bao giờ lành lạiKhóc hờn duyên than thở lâm lyPhận bèo đau khổ thiếu chiTrăm vạn người khó, riêng gì phận taDuyên đã khiến mối tơ nối lạiĐã xa nhau rồi lại gặp nhauNgậm ngùi chi xiết thương đauBa sinh là nợ, cũng đành phôi phaTrăm năm chồng vợ hiệp hòa ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi MÙI (Kẻ đắp chăn bơng, kẻ lạnh lùng) Vì hồn cảnh gây nên có lúc phân li sau sum hiệp Tm rạn nứt lành lại Khóc hờn duyên than thở lâm ly Phận bèo đau khổ thiếu chi Trăm vạn người khó, riêng phận ta ***** Dun khiến mối tơ nối lại Đã xa lại gặp Ngậm ngùi chi xiết thương đau Ba sinh nợ, đành phôi pha Trăm năm chồng vợ hiệp hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi mùi, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi mùi