Tài liệu tự học thăm dò chức năng CTUMP

40 327 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 11:29

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 2019 THĂM DÒ CHỨC NĂNG Đối tượng: Bác sĩ đa khoa Bác sĩ y học cổ truyền THĂM DỊ CHỨC NĂNG THƠNG TIN VỀ HỌC PHẦN Mã học phần: YY0410 Tổng số tín chỉ: Lý thuyết: Thực hành: Phân bố thời gian (tiết): 18 Lý thuyết: 18 Thực hành: 30 Số tự học (tiết): 36 Đối tượng sinh viên: bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền Học phần tiên quyết: không Học phần học trước: sinh lý 1, sinh lý Học phần song hành: không Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý - Khoa Y MÔ TẢ HỌC PHẦN Học phần Thăm dò chức giới thiệu lại kiến thức tảng sinh lý học, qua trang bị cho người học vấn đề đại cương chẩn đoán chức hoạt động quan thể Những nguyên lý kỹ thuật tiêu chuẩn đánh giá chức giúp người học có kiến thức sinh lý lâm sàng phục vụ cho việc nghiên cứu, chẩn đoán, theo dõi tiên luợng rối loạn chức thể MỤC TIÊU HỌC PHẦN - Trình bày sở sinh lý học kỹ thuật thăm dò chức - Mô tả nguyên lý kỹ thuật thăm dò chức - Xác định giá trị bình thường bất thường kết thăm dò chức quan NỘI DUNG HỌC PHẦN SỐ TIẾT STT CHỦ ĐỀ LT TH Tự học Đại cương thăm dò chức 2 Chương Thăm dò chức tim mạch 15 2.1 Điện tâm đồ thường qui 2.2 Thăm dò chức ngồi điện tâm đồ thường qui Chương Thăm dò chức hơ hấp 4 3.1 Đánh giá chức thơng khí phổi 3.2 Đánh giá chức khuếch tán khí qua màng phế nang mao mạch khí máu động mạch Thăm dò chức tiêu hóa tình trạng dinh dưỡng 4.1 Nội soi ống tiêu hóa 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 Đánh giá hoạt động chức ống tiêu hóa Đánh giá tình trạng dinh dưỡng cá thể Thăm dò chức tiết niệu, dịch điện giải Đánh giá chức thận Đánh giá chức tiết niệu thận Xét nghiệm dịch điện giải Thăm dò chức nội tiết, sinh sản 3 Định lượng hormon Đánh giá hiệu tác dụng hormon Thăm dò chức sinh sản Thăm dò chức thần kinh Điện sinh lý thần kinh Đánh giá tuần hoàn não áp lực nội sọ Thăm dò chức thần kinh thực vật Thăm dò chức thần kinh cao cấp Tổng cộng 18 30 36 PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 5.1 Phương pháp dạy - Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, động não, nghiên cứu trường hợp, thảo luận nhóm… - Thực tập: thực tập phòng thí nghiệm, trình diễn, chiếu băng hình tập nghiên cứu trường hợp, nhận định phân tích kết quả, thảo luận nhóm… 5.2 Phương pháp học tự học - Sinh viên lên lớp nghe giảng tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo u cầu mơn học Phần thực tập, sinh viên quan sát cán trình diễn, xem băng hình, làm tập, thực số thao tác kỹ thuật Sinh viên tập phân tích, biện luận nhận định kết thăm dò chức - Sinh viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu giảng viên để hoàn thành tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chun đề… TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC 6.1 Tài liệu giảng dạy Bộ môn Sinh lý học, khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2014), Giáo trình Thăm dò chức 6.2 Tài liệu tham khảo Hồng Trọng Thảng (2006), “Xét nghiệm thăm dò hội chứng tiêu hóagan mật”, Bệnh tiêu hóa gan mật, Nhà xuất Y học Võ Tấn Cường (2008), “Thăm dò hệ thần kinh”, Bài giảng bệnh học hệ thần kinh, Nhà xuất Y học 3 Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khuê (2007), Nội tiết học đại cương, Nhà xuất Y học Bộ môn phụ sản, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2006), “Một số phương pháp thăm dò phụ khoa’’, Sản phụ khoa, tập 1, Nhà xuất Y học Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2007), Sinh lý học, Nhà xuất Y học Linda S Costanzo (2006), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN * Hình thức và nội dung đánh giá: - Chuyên cần: học đầy đủ, chuẩn bị tốt tích cực tham gia thảo luận, hồn thành tập cá nhân/nhóm đủ hạn… - Kiểm tra thường xuyên: kết tập cá nhân/nhóm, kết thuyết trình, kiểm tra câu hỏi ngắn suốt trình học, kiểm tra thực hành - Thi kết thúc học phần: MCQ nội dung học kể phần tự học * Điểm thành phần: - Điểm chuyên cần: 10% - Điểm kiểm tra thường xuyên điểm kiểm tra thực hành: 20% - Điểm thi kết thúc học phần: 70% \ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT PHẦN THỰC TẬP THĂM DÒ CHỨC NĂNG THÔNG TIN VỀ PHẦN THỰC TẬP Mã học phần: YY0402 Tổng số tín chỉ: Phân bố thời gian (tiết): 30 tiết Đối tượng sinh viên: Y quy Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý - Khoa Y MÔ TẢ PHẦN THỰC TẬP Phần thực tập thăm dò chức minh họa kiến thức lý thuyết học, qua trang bị cho người học vấn đề đại cương thực hành chẩn đoán chức hoạt động quan thể Những nguyên lý kỹ thuật tiêu chuẩn đánh giá chức giúp người học có kiến thức sinh lý lâm sàng phục vụ cho việc nghiên cứu, chẩn đoán, theo dõi tiên luợng rối loạn chức thể MỤC TIÊU PHẦN THỰC TẬP - Mô tả nguyên lý kỹ thuật thăm dò chức - Xác định giá trị bình thường kết thăm dò chức - Phân tích, biện luận số bất thường kết thăm dò chức NỘI DUNG PHẦN THỰC TẬP BỐ TRÍ SỐ STT CHỦ ĐỀ THỰC TẬP TIẾT Điện tâm đồ bình thường buổi (gồm giới Điện tâm đồ chẩn đoán tăng gánh thiệu nội quy thực tập) nhĩ thất Điện tâm đồ chẩn đoán bệnh mạch vành buổi Điện tâm đồ chẩn đoán rối loạn tạo nhịp Điện tâm đồ chẩn đoán rối loạn buổi dẫn truyền Điện tâm đồ số bệnh Hô hấp ký Khí máu động mạch buổi Nội soi tiêu hóa 10 Đánh giá chức thận Nghiệm pháp dung nạp glucose 11 buổi đường uống 12 Xét nghiệm thử thai 13 Điện não đồ buổi (gồm kiểm 14 Kiểm tra thực hành tra thực tập) Tổng cộng 30 buổi PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC Tổ chức thực tập phòng thí nghiệm môn 5.1 Phương pháp dạy - Giới thiệu lý thuyết thực tập: đại cương, nguyên tắc, phương tiện, dụng cụ, bước tiến hành yêu cầu thực tập - Trình diễn theo bảng kiểm chiếu băng ghi hình, xây dựng tập nghiên cứu trường hợp - Hướng dẫn sinh viên phân tích, biện luận nhận định kết thông qua thảo luận nhóm 5.2 Phương pháp học tự học - Sinh viên xem lại phần lý thuyết học, đọc giáo trình thực tập trước đến phòng thí nghiệm Nghe giảng viên giới thiệu lý thuyết thực tập - Sinh viên quan sát cán trình diễn, xem băng hình Thực thao tác theo bảng kiểm - Sinh viên làm tập nghiên cứu trường hợp, tập phân tích, biện luận nhận định kết thơng qua thảo luận nhóm hồn thành thu hoạch TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC 6.1 Tài liệu giảng dạy Bộ môn Sinh lý học, khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2014), Giáo trình Thực tập Thăm dò chức Bộ tập thăm dò chức 6.2 Tài liệu tham khảo Hồng Trọng Thảng (2006), “Xét nghiệm thăm dò hội chứng tiêu hóagan mật”, Bệnh tiêu hóa gan mật, Nhà xuất Y học Võ Tấn Cường (2008), “Thăm dò hệ thần kinh”, Bài giảng bệnh học hệ thần kinh, Nhà xuất Y học Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khuê (2007), Nội tiết học đại cương, Nhà xuất Y học Bộ môn phụ sản, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2006), ‘Một số phương pháp thăm dò phụ khoa’’, Sản phụ khoa, tập 1, Nhà xuất Y học Linda S Costanzo (2006), Physiology Cases and Problems-Board Review Series, Lippincott Williams & Wilkins, The Science of Review'M PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN - Kiểm tra thực hành: thu hoạch thi thực hành chạy trạm Bài ĐẠI CƯƠNG VỀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG Mục tiêu học: Trình bày khái niệm bước thực thăm dò chức Xác định tiêu chuẩn số sinh lý ứng dụng toán xác suất thống kê xây dựng số sinh lý Cấu trúc học: Giới thiệu thăm dò chức 1.1 Khái niệm thăm dò chức 1.2 Các bước thăm dò chức 1.3 Vai trò thăm dò chức (tự học) Hằng số sinh lý 2.1 Tiêu chuẩn số sinh lý 2.2 Ứng dụng toán xác suất thống kê xây dựng số sinh lý (tự học) Một số vấn đề lưu ý thăm dò chức sinh lý (tự học) 3.1 Xây dựng số đối chiếu phù hợp 3.2 Các điều kiện qui chuẩn Tài liệu tham khảo: Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2012), Sinh lý học Y khoa tập 1, Chương II Sinh lý Máu, trang 55-99, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2011), Sinh lý học, Bài Sinh lý máu, trang 99-136, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Guyton and Hall (2006), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders, Unit VI: Blood cell, Immunity and Blood Clotting, page 419–468 http://jpkc.hactcm.edu.cn/2012yxslx/file/Textbook%20of%20Medical %20Physiology.pdf Rhoades and Pflanzer (1996), Human Physiology, Sauders College Publishing, Part II Physiological Control Systems, Chapter 17 Function of the Blood, page 508 – 542, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Bài tập cá nhân: Đọc trước toàn chương giáo trình (từ chương đến chương 6) xếp thăm dò chức trình bày giáo trình vào nhóm kỹ thuật sử dụng thăm dò chức (đã giới thiệu mục 1.1) Bài tập nhóm: Trình bày vấn đề cần lưu ý cần thực chọn đối tượng (chọn mẫu) để xây dựng số sinh lý Tính trung bình, độ lệch chuẩn, giới hạn sinh lý, sai số chuẩn số kích thước (chiều cao, cân nặng, vòng đầu, vòng cánh tay…(có thể thêm kích thước khác), dấu hiệu sinh tồn (huyết áp, mạch, nhịp thở, nhiệt độ) nhóm tự học rút nhận xét Lưu ý: viết báo cáo có ghi lại tuổi, giới, số liệu người bảng tổng hợp Yêu cầu: Sinh viên làm tập viết tay giấy nộp sau 01 tuần học lý thuyết môn vào ngày thứ ba thứ sáu tuần Chương THĂM DÒ CHỨC NĂNG TIM MẠCH Bài ĐIỆN TÂM ĐỒ THƯỜNG QUI Mục tiêu học: Xác định ý nghĩa tiêu chuẩn sóng, đoạn, khoảng điện tâm đồ Phân tích điện tâm đồ bệnh lý Cấu trúc học: Đại cương điện tâm đồ (tự học) 1.1 Khái niệm điện tâm đồ 1.2 Các bước phân tích điện tâm đồ Điện tâm đồ đánh giá thay đổi hình thái tim (tự học học thực tập) 2.1 Dày nhĩ (tăng gánh nhĩ) 2.2 Dày thất (tăng gánh thất) Điện tâm đồ chẩn đoán bệnh mạch vành (tự học phần học thực tập) 3.1 Thiểu vành (cơn nghẹn tim) 3.2 Hội chứng trung gian 3.3 Nhồi máu tim Điện tâm đồ chản đoán rối loạn dẫn truyền (tự học phần học thực tập) 4.1 Tắc nghẽn tim 4.2 Hội chứng kich thích sớm Điện tâm đồ chẩn đốn rối loạn tạo nhịp (tự học phần học thực tập) 5.1 Rối loạn nhịp xoang 5.2 Ngoại tâm thu 5.3 Nhịp nhanh kịch phát 5.4 Rung-cuồng nhĩ, thất Điện tâm đồ chẩn đoán rối loạn điện giải sử dụng thuốc (tự học phần học thực tập) 6.1 Rối loạn kali máu 6.2 Rối loạn canxi máu 6.3 Glycosid trợ tim Tài liệu tham khảo: 10 Bài tập nhóm: Bệnh nhân nữ 56 tuổi, đến khám tiểu nhiều lần, tiểu rỉ gây khó chịu phiền tối sinh hoạt Cần khai thác thêm vấn đề đề nghị cận lâm sang nào? Biện luận Yêu cầu: Sinh viên làm tập viết tạy giấy nộp sau 01 tuần học lý thuyết môn vào ngày thứ ba thứ sáu tuần 26 Bài 11 XÉT NGHIỆM DỊCH VÀ ĐIỆN GIẢI Mục tiêu học: Trình bày xét nghiệm thăm dò dịch điện giải Cấu trúc học: Sơ lược khoang dịch thể (tự học) Đánh giá áp lực thẩm thấu 2.1 Cơ sở sinh lý học (tự học) 2.2 Đo áp lực thẩm thấu huyết tương 2.3 Đo áp lực thẩm thấu niệu Các nghiệm pháp đánh giá khả điều hòa nước thể (tự học) 3.1 Cơ sở sinh lý học 3.2 Nghiệm pháp nhịn uống 3.3 Nghiệm pháp gánh nặng nước Ion đồ 4.1 Ion đồ máu 4.2 Ion đồ nước tiểu Phân tích nước tiểu Phân tích dịch não tủy Tài liệu tham khảo: Võ Ngọc Quốc Minh (2006), “Rối loạn cân nước – điện giải”, Miễn dịch – Sinh lý bệnh, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Chương 14, tr 157-168 Lê Xuân Trường (2005), “Chuyển hóa nước - muối vơ cơ”, Hóa sinh lâm sàng, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Chương 4, tr 47 - 71 Ganong William F (2006), “Acid Base, Fluids, and Electrolytes”, Review of Medical physiology, 21th ed, appleton & lange, ch.38, pp 675-684 Richard A Preston (2007), “The basics”, Acid Base, Fluids, and Electrolytes, pp 3-30 Bài tập cá nhân: Hệ thống hóa hội chứng bệnh lý thận gây bất thường kết tổng phân tích nước tiểu Bài tập nhóm: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, có tiền sử nghiện rượu, vào viện mê, hình 27 ảnh học khơng ghi nhận bệnh nhân có xuất huyết não hay nhồi máu não Cần khai thác vấn đề gì, đề nghị cận lâm sàng nào? Biện luận Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, tình cờ phát bất thường kết tổng phân tích nước tiểu sau: tỉ trọng nước tiểu 1,031; đường niệu (+++); đạm niệu (+++), hồng cầu (-), bạch cầu (++) Cần khai thác vấn đề gì, đề nghị thêm cận lâm sàng bệnh nhân này? Biện luận Yêu cầu: Sinh viên làm tập viết tạy giấy nộp sau 01 tuần học lý thuyết môn vào ngày thứ ba thứ sáu tuần 28 Chương THĂM DÒ CHỨC NĂNG NỘI TIẾT VÀ SINH SẢN Bài 12 ĐỊNH LƯỢNG HORMON Mục tiêu học: Phân tích sở sinh lý học việc định lượng hormon Trình bày nguyên tắc kỹ thuật định lượng hormon Xác định phương pháp định lượng tĩnh động hormon Biện luận kết định lượng hormon Cấu trúc học: Cơ sở sinh lý học định lượng hormon Phương pháp định lượng hormon 2.1 Phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ (RIA) 2.2 Phương pháp định lượng miễn dịch enzym (EIA) Định lượng hormon tuyến nội tiết 3.1 Định lượng hormon tuyến yên 3.2 Định lượng hormon tuyến giáp 3.3 Định lượng hormon tuyến cận giáp (tự học) 3.4 Định lượng hormon tuyến tụy (tự học) 3.5 Định lượng hormon tuyến thượng thận (tự học) 3.6 Định lượng hormon sinh dục (tự học) Tài liệu tham khảo: Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2012), Sinh lý học Y khoa tập 2, Chương VIII Sinh lý hệ Nội tiết, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2011), Sinh lý học, Bài 13 Sinh lý Nội tiết, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Rhoades and Pflanzer (1996), Human Physiology, Sauders College Publishing, Chapter 12 Endocrine Control Mechanisms, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Guyton and Hall (2015), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders, Unit Endocrine https://drive.google.com/a/tvu.edu.vn/file/d/0B5ucuGlc18mRbVVpSlAxZ3lqLX c/ view Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khuê (2007), Nội tiết học đại cương, Nhà xuất Y học 29 Trịnh Bỉnh Di, Lê Thành Un, Đồn n (1979), Một số thăm dò chức sinh lý, Nhà xuất Y học Bài tập cá nhân: Sơ đồ hóa tóm tắt tiết tất hormon tuyến nội tiết tác dụng chúng Lưu ý: có bao gồm sơ đồ trục vùng hạ đồi – tuyến yên – tuyến nội tiết chế feedback Phân nhóm hormon tan nước tan dầu Liệt kê hormon có thay đổi theo nhịp sinh học ngày đêm với chu kỳ chúng Bài tập nhóm: Tìm hiểu lý giải thay đổi nồng độ hormon liên quan thể bệnh bệnh lý cường giáp, nhược giáp, hội chứng Cushing, suy vỏ thượng thận, vô sinh nam nữ nội tiết Yêu cầu: Sinh viên làm tập viết tạy giấy nộp sau 01 tuần học lý thuyết môn vào ngày thứ ba thứ sáu tuần 30 Bài 13 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC DỤNG CỦA HORMON Mục tiêu học: Phân tích sở sinh lý học thăm dò đánh giá hiệu tác dụng hormon Trình bày nguyên tắc kỹ thuật đánh giá hiệu tác dụng hormon Biện luận kết thăm dò đánh giá hiệu tác dụng hormon Cấu trúc học: Đại cương thăm dò đánh giá hiệu tác dụng hormon (tự học) Thăm dò đánh giá hiệu tác dụng hormon 2.1 Thăm dò đánh giá hiệu tác dụng T3-T4 tuyến giáp 2.2 Thăm dò đánh giá hiệu tác dụng PTH tuyến cận giáp (tự học) 2.3 Thăm dò đánh giá hiệu tác dụng insulin tuyến tụy 2.4 Thăm dò đánh giá hiệu tác dụng aldosteron vỏ thượng thận (tự học) 2.5 Thăm dò đánh giá hiệu tác dụng cortisol vỏ thượng thận (tự học) 2.6 Thăm dò đánh giá hiệu tác dụng catecholamin tủy thượng thận (tự học) Thăm dò đánh giá tình trạng chuyển hóa thể 3.1 Thăm dò đánh giá chuyển hóa xương 3.2 Thăm dò đánh giá tình trạng điều hòa đường huyết (tự học học thực hành) 3.3 Các thăm dò đánh giá tình trạng chuyển hóa khác (tự học) Tài liệu tham khảo: Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2012), Sinh lý học Y khoa tập 2, Chương VIII Sinh lý hệ Nội tiết, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2011), Sinh lý học, Bài 13 Sinh lý Nội tiết, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Rhoades and Pflanzer (1996), Human Physiology, Sauders College Publishing, Chapter 12 Endocrine Control Mechanisms, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ 31 Guyton and Hall (2015), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders, Unit Endocrine https://drive.google.com/a/tvu.edu.vn/file/d/0B5ucuGlc18mRbVVpSlAxZ3lqLX c/ view Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khuê (2007), Nội tiết học đại cương, Nhà xuất Y học Trịnh Bỉnh Di, Lê Thành Un, Đồn n (1979), Một số thăm dò chức sinh lý, Nhà xuất Y học Bài tập cá nhân: Download in mẫu ECG làm ví dụ minh họa cho trường hợp sau: tăng Kali máu, giảm Kali máu, tăng Canxi máu, giảm Canxi máu Phân tích dấu hiệu cụ thể ECG để chẩn đốn rối loạn điện giải Bài tập nhóm: Việc kiểm tra đường huyết nên thực định kỳ trường hợp 40 tuổi chưa bị đái tháo đường trường hợp người chẩn đoán đái tháo đường? Tìm hiểu tiêu chuẩn chẩn đốn đái tháo đường tiền đái tháo đường theo ADA 2013 (American Diabetes Association) Trình bày tóm tắt ca lâm sàng chẩn đoán đái tháo đường typ mà sinh viên gặp trình thực hành lâm sàng vừa qua, biện luận kết theo ADA Khi cần định đo mật độ khoáng xương để tầm sốt lỗng xương? u cầu: Sinh viên làm tập viết tạy giấy nộp sau 01 tuần học lý thuyết môn vào ngày thứ ba thứ sáu tuần 32 Bài 14 THĂM DÒ CHỨC NĂNG SINH SẢN Mục tiêu học: Trình bày phương pháp thăm dò chức sinh dục-sinh sản nam Trình bày phương pháp thăm dò chức sinh dục-sinh sản nữ Cấu trúc học: Thăm dò chức sinh dục-sinh sản nam giới 1.1 Đo kích thước tinh hoàn 1.2 Tinh dịch đồ 1.3 Thử nghiệm Huhner Thăm dò chức sinh dục-sinh sản nữ giới 2.1 Thăm dò dịch âm đạo đánh giá hoạt động tiết estrogen tình trạng viêm nhiễm 2.2 Thăm dò phóng nỗn (tự học học thực hành) 2.3 Chẩn đốn thai sớm (tự học) 2.4 Các thăm dò thai kỳ (tự học) Tài liệu tham khảo: Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2012), Sinh lý học Y khoa tập 2, Chương Sinh lý sinh sản, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội (2011), Sinh lý học, Bài 12 Sinh lý sinh dục-sinh sản, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Guyton and Hall (2015), Textbook of Medical Physiology, Elsevier Saunders https://drive.google.com/a/tvu.edu.vn/file/d/0B5ucuGlc18mRbVVpSlAxZ 3lqLXc/view Bộ môn phụ sản, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2006), “Một số phương pháp thăm dò phụ khoa’’, Sản phụ khoa, tập 1, Nhà xuất Y học Trịnh Bỉnh Di, Lê Thành Uyên, Đoàn Yên (1979), Một số thăm dò chức sinh lý, Nhà xuất Y học Bài tập cá nhân: 1.Tìm khác tiêu chuẩn tinh dịch đồ năm 1999 2010 WHO Kết bất thường tinh dịch đồ chia thành nhóm: Oligospermia, Athesnozoospermia, Teratospermia…, ý nghĩa bệnh lý nhóm nhóm khác? 33 Tìm hiểu cụ thể thêm số BISHOP thăm dò thai kỳ Bài tập nhóm: Hệ thống hóa xét nghiệm (có nêu ý nghĩa xét nghiệm) cần thực để chẩn đốn vơ sinh cho nam nữ Hệ thống hóa xét nghiệm (có nêu ý nghĩa xét nghiệm) cần thực để tầm soát dị tật thai nhi trước sinh Yêu cầu: Sinh viên làm tập viết tạy giấy nộp sau 01 tuần học lý thuyết môn vào ngày thứ ba thứ sáu tuần 34 Chương THĂM DÒ CHỨC NĂNG THẦN KINH Bài 15 ĐIỆN SINH LÝ THẦN KINH CƠ Mục tiêu học: Phân tích sở sinh lý điện thần kinh Trình bày định đo điện não đồ, điện gợi điện Xác định dạng sóng điện não, điện gợi điện Trình bày số ứng dụng đo điện não đồ, điện gợi điện Cấu trúc học Đại cương điện sinh lý thần kinh (tự học) 1.1 Điện màng tế bào thần kinh (tự học) 1.2 Sự dẫn truyền xung động qua synap (tự học) Điện não đồ (tự học) 2.1 Khái niệm điện não đồ 2.2 Chỉ định đo điện não đồ 2.3 Kỹ thuật ghi điện não đồ 2.4 Các dạng sóng điện não 2.5 Các nghiệm pháp hoạt hóa 2.6 Điện não đồ sinh lý Điện gợi 3.1 Đại cương điện gợi 3.2 Các loại điện gợi (tự học) Điện 4.1 Khái niệm 4.2 Kỹ thuật (tự học) 4.3 Chỉ định ứng dụng đo điện (tự học) 4.4 Kết đo điện Tài liệu tham khảo: Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2012), Sinh lý học Y khoa tập 2, Chương Sinh lý thần kinh, trang 164 – 1674, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Đinh Văn Bền (2005), Điện não đồ ứng dụng thực hành lâm sàng, Nhà xuất Y học, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ Nguyễn Hữu Công (2013), Chẩn đoán điện ứng dụng lâm sàng, Nhà xuất Y học, Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ 35 D.Preston, Barbara E.Shapiro (2005), Electromyography and neuromuscular disorders: clinical-electrophysiologic correlations, 2nd Ed, Sách tham khảo môn Sinh lý Cần Thơ Bài tập cá nhân: Trình bày khái qt thăm dò chức thần kinh học định thực tương ứng Bài tập nhóm: Suy luận thay đổi xảy đo điện dẫn truyền thần kinh cảm giác vận động bệnh nhân có tổn thương dạng myelin Vẽ đường dây thần kinh ngoại biên: dây thần kinh giữa, dây thần kinh trụ, dây thần kinh chày, dây thần kinh mác Yêu cầu: Sinh viên làm tập viết tạy giấy nộp sau 01 tuần học lý thuyết môn vào ngày thứ ba thứ sáu tuần 36 Bài 16 ĐÁNH GIÁ TUẦN HOÀN NÃO VÀ ÁP LỰC NỘI SỌ Mục tiêu học: Trình bày phương pháp thăm dò tuần hồn não Trình bày phương pháp đo áp lực dịch não tủy Cấu trúc học Đại cương tuần hoàn não áp lực nội sọ (tự học) Các phương pháp thăm dò tuần hồn não 2.1 Đo lưu huyết não 2.2 Ứng dụng y học hạt nhân (tự học) 2.3 Doppler xuyên sọ (tự học) Đo áp lực nội sọ 3.1 Các phương pháp đo trực tiếp 3.2 Các phương pháp đo gián tiếp Tài liệu tham khảo: Võ Tấn Cường (2008), “Thăm dò hệ thần kinh”, Bài giảng bệnh học hệ thần kinh, Nhà xuất Y học Bộ môn Thần Kinh Học viện Quân Y (2008), Các phương pháp chẩn đoán bổ trợ thần kinh, Nhà xuất Y học, tr 172-187 Bài tập cá nhân: So sánh ưu điểm khuyết điểm phương pháp thăm dò tuần hồn não học Bài tập nhóm: Nêu nguyên nhân sinh lý bệnh lý gây thay đổi đường ghi lưu huyết não Kể nguyên nhân yếu tố nguy gây tăng giảm áp lực nội sọ Yêu cầu: Sinh viên làm tập viết tạy giấy nộp sau 01 tuần học lý thuyết môn vào ngày thứ ba thứ sáu tuần 37 Bài 17 THĂM DÒ CHỨC NĂNG HỆ THẦN KINH THỰC VẬT Mục tiêu học Nắm số quy tắc thực thăm dò hệ thần kinh thực vật Trình bày phương pháp thăm dò chức hệ thần kinh thực vật Đánh giá kết nghiệm pháp thăm dò chức hệ thần kinh thực vật Cấu trúc học Đại cương thăm dò chức hệ thần kinh thực vật Thăm dò chức hệ thần kinh thực vật qua máy tuần hoàn 2.1 Khảo sát điện tâm đồ nghiệm pháp bàn nghiêng 2.2 Nghiệm pháp ép nhãn cầu Aschner 2.3 Nghiệm pháp ép xoang cảnh theo Czermak Hering 2.4 Nghiệm pháp tăng áp lạnh 2.5 Nghiệm pháp cúi đầu Thăm dò chức hệ thần kinh thực vật qua quan sát da (tự học) 3.1 Nghiệm pháp ngâm lạnh 3.2 Nghiệm pháp mồ hôi Thăm dò chức hệ thần kinh thực vật qua quan sát hoạt động (tự học) 4.1 Khảo sát tượng rung 4.2 Nghiệm pháp bắp nhị đầu Thăm dò chức hệ thần kinh thực vật dựa biến đổi chuyển hóa (tự học) 5.1 Khảo sát chuyển hóa lượng 5.2 Khảo sát chuyển hóa Glucid Tài liệu tham khảo: Trịnh Bỉnh Di, Lê Thành Un, Đồn n (1979), Một số thăm dò chức sinh lý, Nhà xuất Y học Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khuê (2007), Nội tiết học đại cương, Nhà xuất Y học Bài tập cá nhân: Thực nghiệm pháp đánh giá thần kinh thực vật qua máy tuần hoàn (trừ khảo sát điện tâm đồ nghiệm pháp bàn nghiêng), ghi nhận lại kết Bài tập nhóm: 38 Thống kê lại kết thành viên nhóm sau thực nghiệm pháp tập cá nhân, rút nhận xét kết luận Yêu cầu: Sinh viên làm tập viết tạy giấy nộp sau 01 tuần học lý thuyết môn vào ngày thứ ba thứ sáu tuần 39 Bài 18 THĂM DÒ CHỨC NĂNG THẦN KINH CAO CẤP Mục tiêu Nêu trắc nghiệm thường dùng để đánh giá trí tuệ Nắm vài thang điểm thường sử dụng để đánh giá hoạt động tâm thần kinh lâm sàng Cấu trúc học Đại cương thăm dò chức thần kinh cao cấp (tự học) Các thăm dò chức thần kinh cao cấp thường sử dụng (tự học) 2.1 Bài trắc nghiệm đánh giá trí tuệ 2.2 Các thang điểm đánh giá hoạt động thần kinh cao cấp lâm sàng Tài liệu tham khảo: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2008), “Đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao người loại thần kinh”, Sinh lý y khoa, tập II, Nhà xuất Y học, tr 385-393 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2008), Bài giảng tâm thần, Nhà xuất Y học Bài tập cá nhân: Cá nhân tự đánh giá dựa vào test đánh giá trầm cảm – lo âu – stress DASS21 BECK, ghi nhận lại kết Bài tập nhóm: Thống kê lại kết thành viên nhóm sau thực nghiệm pháp tập cá nhân, rút nhận xét kết luận Yêu cầu: Sinh viên làm tập viết tạy giấy nộp sau 01 tuần học lý thuyết môn vào ngày thứ ba thứ sáu tuần 40 ... ĐỀ LT TH Tự học Đại cương thăm dò chức 2 Chương Thăm dò chức tim mạch 15 2.1 Điện tâm đồ thường qui 2.2 Thăm dò chức điện tâm đồ thường qui Chương Thăm dò chức hơ hấp 4 3.1 Đánh giá chức thơng... thu hoạch TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC 6.1 Tài liệu giảng dạy Bộ môn Sinh lý học, khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2014), Giáo trình Thực tập Thăm dò chức Bộ tập thăm dò chức 6.2 Tài liệu tham khảo... suất thống kê xây dựng số sinh lý Cấu trúc học: Giới thiệu thăm dò chức 1.1 Khái niệm thăm dò chức 1.2 Các bước thăm dò chức 1.3 Vai trò thăm dò chức (tự học) Hằng số sinh lý 2.1 Tiêu chuẩn số sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tự học thăm dò chức năng CTUMP, Tài liệu tự học thăm dò chức năng CTUMP

Từ khóa liên quan