Thực trạng và phát triển công nghiệp tỉnh quảng trị

76 44 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 11:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA ĐỊA LÍ NGUYỄN THỊ TÂM THỰC TRẠNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ GVHD : Th.S Nguyễn Thanh Tưởng Đà Nẵng tháng năm 2018 MỤC LỤC Mở đầu ……………………………………………………………………….4 CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ 1.1 Khái niệm phân loại công nghiệp 1.1.1 Khái niệm công nghiệp……………………………………………… 1.1.2 Phân loại cơng nghiệp………………………………………………… 1.2 Đặc điểm vai trò công nghiệp 1.2.1 Đặc điểm sản xuất công nghiệp ……………………………………9 1.2.2 Vai trò cơng nghiệp phát triển kinh tế ……………………10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triểncơngnghiệp 1.3.1 Vị trí địa lí…………………………………………………………… 12 1.3.2 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên …………………………13 1.3.3 Đặc điểm kinh tế xã hội ……………………………………………14 1.3.4 Các yếu tố nguồn lực……………………………………………….15 1.3.5 Đường lối phát triển công nghiệp …………………………………… 18 Kết luận chương I ……………………………………………………………20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Tổng quan yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp 2.1.1 Vị trí địa lí…………………………………………………………… 21 2.1.2 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên ……………………… 22 2.1.3 Đặc điểm kinh tế xã hội……………………………………………… 25 2.1.4 Đặc điểm dân cư lao động………………………………………….25 2.1.5 Điều kiện hạ tầng …………………………………………………… 26 2.2 Thực trạng phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị 2.2.1 Tổng quan tình hình phát triển công nghiệp………….…………….27 2.2.1.1 Giá trị sản xuất công nghiệp………………………………… 28 2.2.1.2 Giá trị gia tăng công nghiệp……………………………………30 2.2.1.3 Quy mơ sản xuất cơng nghiệp………………………………….32 2.2.1.4 Trình độ lao động công nghệ……………………………… 36 2.2.2 Về cấu công nghiệp……………………………………………… 38 2.2.2.1 Về câu ngành cơng nghiệp………………………………….38 2.2.2.2 Tình hình phát triển cụ thể nghành cơng nghiệp………39 2.2.2.3 Về cấu lao động nghành công nghiệp………………… 45 2.2.2.4 Về cấu vốn đầu tư nghành công nghiệp……………… 45 2.2.3 Hiện trạng khu công nghiệp, cụm công nghiệp……………………46 2.3 Đánh gia chung thực trạng công nghiệp tỉnh Quảng Trị 2.3.1 Đánh giá thành tựu đạt được…………………………………….50 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị …………………………………………………………………………….51 2.3.3 Những vấn đề đặt phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị ……………………………………………………………………………52 Kết luận chương II………………………………………………………… 53 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội………………………………….54 3.1.2 Tác động yếu tố môi trường……………………………………55 3.1.3 Xu biến động yếu tố nguồn lực…………………………….57 3.2 Phương hướng phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 3.2.1 Phương hướng phát triển số nganhg công nghiệp chủ yếu……… 60 3.2.2 Phương hướng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp… 62 3.3 Các nhóm giải pháp nhằm phát triển cơng nghiệp tỉnh Quảng Trị 3.3.1 Tăng cường liên kết để nâng cao lực canh tranh… ………… .62 3.3.2 Thu hút lao động công nghiệp…………………………………….63 3.3.3 Đi sâu khai thác tiềm lợi có sẵn ………………………………64 3.3.4 Tập trung phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp…… 65 3.3.5 Đổi dây chuyền công nghệ sản xuất…………………………….66 3.3.6 Phát triển lĩnh vực thiết kế kiểu dáng cơng nghiệp…………………… 67 3.3.7 Hồn thiện đầu tư xây dựng sở hạ tầng …………………………… 67 3.3.8 Cải cách thủ tục hành …………………………………………….68 3.3.9 Hồn thiện sách thức đẩy phát triển công nghiệp……………… 69 Kết luận kiến nghị………………………………………………………….72 Danh mục tài liệu tham khảo……………………………………………….…74 TỪ VIẾT TẮT Hiệp định thương mại Việt Mỹ Cụm công nghiệp Cộng hồ dân chủ nhân dân Cơng nghiệp hố-hiện đại hố Khu cơng nghiệp Niên giám thống kê Nhà xuất Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Tài sản cố định Tiểu thủ công nghiệp Vật liệu xây dựng Tổ chức thương mại giới AFTA CCN CHDCND CNH-HĐH KCN NGTK NXB PCI TSCĐ TTCN VLXD WTO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quảng Trị thuộc miền Trung Việt Nam, phía đơng giáp biển Đơng, phía tây giáp nước CHDCND Lào, phía nam giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế phía bắc giáp tỉnh Quảng Bình; diện tích tự nhiên 4.739,82 km2 Quảng Trị vùng đất bị tàn phá nặng nề chiến tranh giải phóng dân tộc Sau ngày đất nước giải phóng, nhân dân Quảng Trị bắt tay vào công tái thiết kinh tế-xã hội bước đầu đạt thành tựu đáng kể Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân 10,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 16,468 triệu đồng Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng cơng nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.Hiện nay, nông nghiệp chiếm 28,4%; công nghiệpxây dựng chiếm 35,8% dịch vụ chiếm 35,8% Tuy vậy, so với mặt chung nước, Quảng Trị xếp tỉnh nghèo Nguy tụt hậu kinh tế thách thức lớn Để khắc phục tình trạng phát triển, từ lý luận thực tiễn cho thấy tiến lên cơng nghiệp hố đại hố bước tất yếu Trong đó, xác định phát triển cơng nghiệp nhiệm vụ lâu dài Công nghiệp phận cấu kinh tế quốc dân đánh giá ngành kinh tế chủ đạo Sự phát triển công nghiệp có ý nghĩa quan trọng, đóng góp vào tạo thu nhập cho đất nước, cải cho xã hội, tích luỹ vốn cho phát triển, động lực thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển Đặc biệt, đứng trước xu tồn cầu hố, hội nhập kinh tế quốc tế, cơng nghiệp khẳng định vai trò tiên phong việc đón đầu hội thách thức mà xu mang lại Sự thích ứng cách nhanh chóng dễ dàng với thành tựu khoa học công nghệ đại, khả thu hút vốn đầu tư cao, cách thức tổ chức quản lý tiên tiến ưu để lựa chọn phát triển công nghiệp giai đoạn nay, tạo sở cho việc rút ngắn khoảng cách kinh tế nước khu vực Đứng trước yêu cầu đó, thời gian vừa qua, có nhiều cơng trình nghiên cứu học giả, nhà nghiên cứu khoa học nước, cấp quản lý đề tài Những đóng góp mặt lý luận thành tựu đạt qua thực tiễn đáng trân trọng cần ghi nhận Tuy nhiên, phần lớn đề tài tập trung nghiên cứu chung cho nước số địa phương định Riêng tỉnh Quảng trị, với đặc thù riêng, xét thấy có đề tài nghiên cứu cách có hệ thống sát với thực tế Đây sở để tác giả chọn đề tài: “Thực trạng giải pháp để phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Quảng trị”” để tiến hành nghiên cứu giải Mục tiêu nghiên cứu Một là, làm rõ lý luận kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến vấn đề phát triển công nghiệp địa phương đặc thù tỉnh Quảng Trị Xây dựng số tiêu đánh giá liên quan đến phát triển công nghiệp Hai là, đánh giá thực trạng phát triển cơng nghiệp địa phương, từ hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục Ba là, đề xuất số giải pháp có tính thực tiễn đề giải vấn đề tồn tại, thúc đẩy phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Các mối quan hệ kinh tế-xã hội nội ngành công nghiệp công nghiệp với ngành khác phát sinh trình phát triển công nghiệp Quảng Trị Phạm vi nghiên cứu Về không gian nghiên cứu: địa bàn tỉnh Quảng Trị Về thời gian nghiên cứu: Trong phạm vi 15 năm, bao gồm phân tích, đánh giá thực trạng giai đoạn 2010-2015, phương hướng giải pháp đến năm 2025 Phương pháp nghiên cứu Luận văn tiếp cận đối tượng nghiên cứu dựa sở vận dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử làm phương pháp chung Luận văn coi trọng tảng kiến thức lý luận sẵn có, tổng kết thực tiễn, từ khái qt hố, nêu lên kiến nghị hồn thiện giải pháp Các phương pháp cụ thể: - Hệ thống hố văn bản, sách liên quan, định có tác động trực tiếp gián tiếp đến phát triển công nghiệp - Phương pháp thống kê so sánh dùng để tính tốn tiêu dùng để phân tích thực trạng - Số liệu thứ cấp: niên giám thống kê năm, báo cáo quan liên quan như: Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Công thương, báo, đề tài nghiên cứu khoa học,.v.v Đóng góp đề tài Trên sở nghiên cứu kế thừa có chọn lọc quan điểm, ý kiến nhà nghiên cứu, nhà quản lý.v.v Đề tài đóng góp số khía cạnh sau: - Về lý luận: hệ thống hoá quan điểm, lý thuyết phát triển công nghiệp làm sở cho nghiên cứu sau phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội địa phương - Về thực tiễn: thông qua đánh giá thực trạng, phát biến động, xu từ làm rõ tồn tại, hạn chế nguyên nhân Trên sở đó, tìm hướng giải đề xuất giải pháp có tính thực tiễn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương CHƯƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2010-2015 CHƯƠNG 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ 1.1 Khái niệm phân loại công nghiệp 1.1.2 Khái niệm Công nghiệp, phận kinh tế, lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm "chế tạo, chế biến" cho nhu cầu tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh Đây hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ tiến công nghệ, khoa học kỹ thuật.Một nghĩa phổ thông khác công nghiệp "hoạt động kinh tế quy mơ lớn, sản phẩm (có thể phi vật thể) tạo trở thành hàng hóa" Theo nghĩa này, hoạt động kinh tế chuyên sâu đạt quy mô định trở thành ngành công nghiệp, ngành kinh tế như: công nghiệp phần mềm máy tính, cơng nghiệp điện ảnh, cơng nghiệp giải trí, cơng nghiệp thời trang, cơng nghiệp báo chí, v.v Công nghiệp ngành kinh tế thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất, phận cấu thành sản xuất vật chất xã hội Công nghiệp bao gồm ba loại hoạt động chủ yếu: + Khai thác tài nguyên thiên nhiên tạo nguồn nguyên liệu nguyên thuỷ Sản xuất chế biến sản phẩm công nghiệp khai thác nông nghiệp thành nhiều loại sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu khác xã hội + Khôi phục giá trị sử dụng sản phẩm tiêu dùng trình sản xuất sinh hoạt +Từ khái niệm ta thấy: công nghiệp ngành kinh tế to lớn thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất bao gồm hệ thống ngành sản xuất chun mơn hố hẹp, ngành sản xuất chun mơn hố hẹp lại bao gồm nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc nhiều hình thức khác 1.1.2 Phân loại Bởi hoạt động cơng nghiệp vơ đa dạng, có nhiều cách phân loại công nghiệp, như: Theo mức độ thâm dụng vốn tập trung lao động: Công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ Theo sản phẩm ngành nghề: cơng nghiệp dầu khí, cơng nghiệp tơ, cơng nghiệp dệt, công nghiệp lượng, v.v Theo phân cấp quản lý: công nghiệp địa phương, công nghiệp trung ương Ở số quốc gia Việt Nam Nhật Bản, cơng nghiệp bao gồm: - Khai thác khống sản, than, đá dầu khí - Chế biến, chế tạo (kể chế biến thực phẩm, gỗ) - Sản xuất phân phối điện, khí đốt nước - May mặc, đồ dụng gia đình - Chế biến, sản xuất chất hóa chất cần thiết Chuẩn phân loại ngành cơng nghiệp tồn cầu (GICS) Ch̉ n phân loa ̣i công nghiêp̣ toàn cầ u viế t tắ t là GICS (Global Industry Classification Standard) phát triển tổ chức Morgan Stanley Capital International (MSCI) Standard & Poor’s vào năm 1999 GICS đưa nhằm đưa tiêu chuẩn chung cho việc phân loại các doanh nghiê ̣p vào ngành nhóm ngành có liên quan 10 nhóm ngành GICS - Năng lượng (Energy): bao gồm cơng ty thăm dò, chế biến, khai thác, vận tải,… nhiên liệu, chất đốt; sản phẩm dầu khí, than đá,… phụ phẩm, chế phẩm chúng - Nguyên vật liệu (Meterials): nhóm ngành rộng bao gồm cơng ty hố chất, lâm sản, kính, giấy; cơng ty khai thác mỏ luyện kim; công ty sản xuất bao bì đóng gói (bao bì giấy, kim loại, thuỷ tinh) - Công nghiệp (Industrials): gồm công ty chế tạo loại máy công nghiệp, thiết bị điện;, xây dựng, quố c phòng, giao thông vận tải dịch vụ liên quan - Hàng tiêu dùng không thiết yếu (Consumer Discretionary): gồm nhóm hàng như: xe hơi, may mă ̣c, đồ điện tử gia dụng, thiết bị giải trí, giáo dục Gờ m các nhóm nhà hàng, khách sạn, trung tâm giải trí, truyền thơng - Hàng tiêu dùng thiết yếu (Consumer Staples): gồm công ty sản xuất phân phối lương thực, thực phẩm, thuốc lá, nước giải khát, vật dụng cá nhân Cũng bao gồm siêu thị thực phẩ m, hiê ̣u th́ c - Chăm sóc sức khoẻ (Health Care): bao gồm công ty cung cấp thiết bị, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, phát triển sản xuất dược phẩm cơng nghệ sinh học - Tài (Financials): gồm ngân hàng, quỹ đầu tư tài chính, cơng ty bảo hiểm bất động sản, cơng ty cung cấp dịch vụ tài khác - Công nghệ thông tin (Information Technology): bao gồm công ty nghiên cứu sản xuất phần mềm, thiết bị công nghệ phần cứng dịch vụ liên quan, sản xuất chất bán dẫn thiết bị bán dẫn - Dịch vụ viễn thông (Telecommunications Services): gồm công ty cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, truy cập liệu băng thông rộng, không dây,… - Dịch vụ điện – nước (Utilities): gồm công ty sản xuất phân phối điện năng, quản lý hệ thống nước, khí gas sinh hoạt 1.2 Đặc điểm vai trò cơng nghiệp 1.2.1 Đặc điểm sản xuất cơng nghiệp - Tính chất hai giai đoạn q trình sản xuất Q trình sản xuất cơng nghiệp thường chia thành giai đoạn: giai đoạn tác động vào đối tượng lao động để tạo nguyên liệu giai đoạn chế biến nguyên liệu thành tư liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng Tất nhiên, giai đoạn lại bao gồm nhiều cơng đoạn sản xuất phức tạp chúng có mối liên hệ chặt chẽ với Tính chất hai giai đoạn q trình sản xuất cơng nghiệp đối tượng lao động đa phần khơng phải sinh vật sống, mà vật thể tự nhiên, thí dụ khống sản nằm sâu lòng đất hay đáy biển Con người phải khai thác chúng để tạo nguyên liệu, chế biến nguyên liệu để tạo nên sản phẩm - Sản xuất cơng nghiệp có khả thực chun mơn hố sản xuất sâu hiệp tác hoá sản xuất rộng Do hai giai đoạn sản xuất công nghiệp theo trình tự bắt buộc nơng nghiệp, mà tiến hành đồng thời chí cách xa mặt khơng gian Bởi sản xuất cơng nghiệp chủ yếu q trình tác động cơ, lý, hoá trực tiếp vào giới tự nhiên để lấy biến đổi vật thể tự nhiên thành sản phẩm cuối phục vụ cho nhân loại Do đó, sản xuất cơng nghiệp, nhà sản xuất lựa chọn mức độ chun mơn hố phù hợp - Sản xuất cơng nghiệp có xu hướng phân bố ngày tập trung cao độ theo lãnh thổ Phân bố tập trung theo lãnh thổ quy luật phát triển sản xuất công nghiệp thể quy mơ xí nghiệp mật độ sản xuất xí nghiệp cơng nghiệp đơn vị lãnh thổ Tính tập trung theo lãnh thổ sản xuất cơng nghiệp có nhiều ưu điểm, song có nhiều nhược điểm Công nghiệp phân bố tập trung theo lãnh thổ hình thành điểm cơng nghiệp, khu cơng nghiệp, vùng công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để thực chun mơn hố sản xuất hiệp tác hố sản xuất, khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên, tăng suất lao động, hạ giá thành sản xuất, đưa lại hiệu kinh tế xã hội cao Tuy nhiên quy mô tập trung cơng nghiệp theo 10 Hồn thành bước hệ thống sở hạ tầng khu, CCN quy hoạch hình thành giai đoạn 2006-2015 để thu hút sở sản xuất công nghiệp Sắp xếp lại lực lượng sản xuất địa bàn, tạo điều kiện phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN), làng nghề để thúc đẩy khu vực khó khăn phát triển, cải thiện chênh lệch kinh tế thành thị nơng thơn Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp-TTCN theo chế thị trường có quản lý nhà nước Đa dạng hố sản phẩm cơng nghiệp Tạo mơi trường thuận lợi cho phát triển công nghiệp tỉnh gắn với thị trường khu vực giới 3.2.1 Phương hướng phát triển số ngành công nghiệp chủ yếu - Cơng nghiệp khai thác chế biến khống sản Phát triển ngành khai thác khoáng sản đáp ứng nhu cầu cho ngành, sản phẩm chế biến địa bàn tỉnh như: sản xuất VLXD, hố chất, phân bón, đồ uống, que hàn, Đa dạng hố quy mơ khai thác chế biến khống sản với quy mơ cơng nghệ thích hợp theo hướng tiết kiệm, hiệu sử dụng nguồn tài ngun khống sản, bảo vệ mơi trường sinh thái, có kiểm sốt chặt chẽ quan quản lý nhà nước Chú trọng công tác tìm kiếm,điều tra khống sản để làm xây dựng kế hoạch đầu tư khai thác chế biến hiệu - Công nghiệp chế biến: Phát triển số ngành công nghiệp chế biến mũi nhọn, có lợi nguồn nguyên liệu địa phương, có thị trường tiêu thụ xuất như: + Chế biến nông sản: Tiếp tục ổn định sản xuất sản phẩm: xay xát lương thực, tinh bột sắn, cà phê, cao su, hồ tiêu Tiến tới xếp hộ chế biến chuyển thành số sở chế biến tập trung để giải việc xử lý môi trường tăng chất lượng sản phẩm Đa dạng hoá sản phẩm chế biến, nâng cao chuỗi giá trị sau thu hoạch Tăng cường sở chế biến thức ăn chăn nuôi từ sản phẩm nông nghiệp, phế phụ phẩm với quy mô nhỏ vừa + Chế biến thuỷ sản: Kêu gọi đầu tư, khôi phục ngành chế biến thuỷ sản Sắp xếp lại tổ chức, đổi công nghệ doanh nghiệp gặp khó khăn để củng cố khơi phục lực chế biến xuất + Công nghiệp chế biến gỗ, giấy 62 Đẩy mạnh trồng rừng kinh tế, khai thác gỗ lâm sản hợp lý Phấn đấu hàng năm trồng khoảng 3.000 rừng sản xuất, bước hình thành vùng rừng nguyên liệu theo hướng thâm canh, tập trung Phát triển ngành khai thác chế biến gỗ, giấy sở sản lượng gỗ khai thác hàng năm đạt khoảng 150.000m3/năm giai đoạn 2016-2020 khoảng 1800.000m3/năm giai đoạn 2021-2025 Sản lượng khai thác nhựa thông khoảng 2.000 tấn/năm vào năm 2020 3.000 tấn/năm vào năm 2025 Trong tình hình nguyên liệu gỗ khai thác từ tự nhiên ngày khan hiếm, việc nhập gỗ nguyên liệu chịu kiểm soát chặt chẽ từ quy định quốc tế giá tăng cao, khuyến khích doanh nghiệp chế biến gỗ tham gia trồng rừng, phát triển vùng nguyên liệu địa phương + Công nghiệp sản xuất VLXD Phát triển công nghiệp VLXD sở nguồn tài nguyên sẵn có địa phương gắn với hiệu kinh tế, tiết kiệm nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái Tập trung phát triển sản xuất xi măng, gạch ngói xem hướng đầu tư ngành sản xuất VLXD tỉnh giai đoạn tới Chú trọng phát triển loại VLXD phục vụ cho xây dựng đô thị, khu CCN Quan tâm phát triển số VLXD giá thành thấp phục vụ phát triển nông thôn vật liệu xây, lợp nhà, vật liệu xây dựng đường sá, kênh mương thuỷ lợi + Cơng nghiệp hố chất phân bón Khai thác hiệu cơng suất nhà máy sản xuất phân bón NPK, săm lốp xe máy mở rộng quy mô sản xuất phù hợp Tuỳ theo tiến độ điều tra, thăm dò khai thác mỏ khí đốt ngồi khơi vùng biển Quảng trị, nghiên cứu xây dựng tổ hợp khí điện đạm chế biến sản phẩm khác từ khí đốt địa bàn tỉnh - Cơng nghiệp sản xuất phân phối điện-nước Cải tạo mạng lưới phân phối điện, nâng cấp đường dây trung áp hạ áp để cấp điện ổn định an toàn cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt ngày tăng địa bàn Khuyến khích phát triển thuỷ điện nhỏ, điện mặt trời, điện gió với nhiều hình thức đầu tư thích hợp để khai thác tiềm năng, lợi nơi có điều kiện Đối với ngành sản xuất phân phối nước: đầu tư mở rộng hệ thống phân phối nhà máy cấp nước có địa bàn tỉnh để khai thác tối đa công suất nhà máy Đầu tư nhà máy nước công suất 20.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1) lấy nước từ hồ sông Nhùng (kết hợp thuỷ điện) phục vụ nhu cầu phát triển khu 63 Kinh tế Đông –Nam Quảng trị Từng bước xây dựng đường ống cấp nước đến khu chức khu kinh tế 3.2.2 Phương hướng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp Tập trung đầu tư hoàn chỉnh đồng hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cho 03 KCN KCN Nam Đông Hà (99ha), KCN Quán Ngang (205ha), KCN Tây Bắc Hồ Xá (294ha) nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, thu hút dự án phát triển công nghiệp địa bàn Phấn đấu hoàn thành kết cấu hạ tầng lấp đầy 100% diện tích KCN Nam Đơng Hà 70-80% diện tích KCN Qn Ngang (giai đoạn 1) giai đoạn đến năm 2020 ; giai đoạn 2016-2020, phát triển hạ tầng KCN Tây Bắc Hồ Xá (giai đoạn 1:157,6ha), phấn đấu tỉ lệ lấp đầy đạt 50% - Khu kinh tế Đông Nam Quảng trị Sẽ quy hoạch đầu tư theo 03 giai đoạn: Giai đoạn từ đến năm 2020: xây dựng quy hoạch tổng thể quy hoạch chi tiết phân khu chức năng; xây dựng kết cấu hạ tầng quan trọng khu kinh tế; Giai đoạn 2021-2025: tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế; quy hoạch chi tiết đầu tư hệ thống hạ tầng KCN phạm vi khu kinh tế; Giai đoạn sau năm 2025: tiếp tục điều chỉnh bổ sung hoàn thiện quy hoạch phát triển chung toàn khu kinh tế - Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo + Ổn định quy mô diện tích CCN trung tâm khu kinh tế với diện tích 10ha CCN Tân Thanh với diện tích 60ha + Điều chỉnh giảm CCN Tây Bắc Lao Bảo từ 47ha xuống 27ha + Quy hoạch phát triển thêm CCN thị trấn Khe Sanh với diện tích 15ha để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp khu kinh tế giai đoạn đến năm 2020 đến năm 2025 3.3 Các nhóm giải pháp nhằm phát triển cơng nghiệp tỉnh Quảng Trị 3.3.1 Tăng cường liên kết để nâng cao lực cạnh tranh Xuất phát từ thực trạng đa số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tỉnh có quy mơ nhỏ, lẻ với lực sản xuất hạn chế Do đó, tăng cường liên kết doanh nghiệp sản xuất công nghiệp dựa sở lợi ích kinh tế yêu cầu thiết thực để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, từ đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường Để hình thức liên kết tồn lâu dài cần có sở pháp lý ràng buộc rõ ràng, đầy đủ, đảm bảo lợi ích kinh tế chung Ngoài ra, thay đổi quan điểm người lãnh đạo doanh nghiệp liên kết có ý nghĩa quan trọng, mà tư tưởng làm ăn cá thể, tiểu chủ ăn sâu tiềm thức 64 Khi mà đại đa số doanh nghiệp không địa phương mà nước tồn dạng có quy mô sản xuất nhỏ, lẻ nên đáp ứng đơn đặt hàng với số lượng lớn, đòi hỏi khắt khe chất lượng thời gian giao hàng từ làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cho thấy, liên kết doanh nghiệp, sở sản xuất để giảm chi phí đầu tư ban đầu, gia tăng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo vị cạnh tranh lớn so với hoạt động sản xuất đơn lẻ Các hình thức liên kết dạng từ đơn giảm đến phức tạp liên kết công ty chung ngành nghề hoạt động để đáp ứng nhu cầu khách hàng hay phức tạp hình thành tổ chức, công ty vệ tinh cho chuyên cung cấp nguyên liệu đầu vào phân phối sản phẩm đầu cho doanh nghiệp, tập đoàn lớn Bên cạnh tích cực, chủ động doanh nghiệp việc lựa chọn cho mơ hình liên kết thích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng Nhà nước vừa quan quản lý đồng thời quan ban hành sách, quy định hướng dẫn doanh nghiệp tham gia xây dựng hình thành mơ hình liên kết, đảm bảo quyền lợi cho bên tham gia 3.3.2 Thu hút lao động công nghiệp Về nguyên tắc vấn đề chưa sử dụng hết lao động liên quan tới hai mặt cung cầu Tuy nhiên, thực tế người lao động ln muốn tìm kiếm cơng ăn việc làm, điều chỉnh chút mặt cung ứng lao động thơng qua giải pháp giảm mức tăng dân số mức, đồng thời nên cần có nhiều sách tập trung giải nhu cầu việc làm Các sách tiền lương, phát triển công nghiệp, giáo dục, dân số có vai trò quan trọng vấn đề việc làm Một động lực mạnh mẽ để người lao động chuyển từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp chủ yếu thu nhập lĩnh vực công nghiệp thường cao ổn định lĩnh vực khác Do đó, có hai cách để gia tăng số lao động làm việc công nghiệp gia tăng sản lượng, nâng cao suất từ đẩy tiền lương lên cao tạo sức hấp dẫn lao động cố gắng tăng số lao động để đảm bảo sản lượng định Bên cạnh lực hút lực đẩy lớn lao động chưa có trình độ chun mơn phù hợp trình độ cơng nghệ Đối với nước phát triển, công nghệ công nghệ sản xuất công nghiệp thường sau nước phát triển đòi hỏi hỏi chi phí vốn ban đầu lớn muốn trang bị công 65 nghệ nguồn lưc có lại hạn chế Do đó, muốn trình độ lao động phù hợp với trình độ cơng nghệ thực giải pháp sau - Một là, nhập cơng nghệ từ bên ngồi cải tiến cơng nghệ cho phù hợp với trình độ lực lượng lao động tự nghiên cứu công nghệ phù hợp với điều kiện - Hai là, phải tăng cường mở rộng mạng lưới sở đào tạo nghề để nâng cao trình độ cho người lao động Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, theo hướng xã hội hố, đa dạng hố hình thức đào tạo cách linh hoạt Để thu hút lao động công nghiệp đạt hiệu cao, lâu dài, tránh tình trạng lãng phí nguồn nhân lực, cân đối lực lượng lao động cần tỉnh có chiến lược quy hoạch phát triển nguồn lực từ giai đoạn Trong giai đoạn đầu q trình phát triển cơng nghiệp cần ưu tiên phát triển ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, gia cơng lắp ráp sản phẩm,.v.v sau trọng phát triển ngành đòi hỏi nguồn lao động chất lượng cao Tăng cường hoạt động hỗ trợ trực tiếp để người lao động tìm việc làm như: mở trung tâm giới thiệu việc làm, tổ chức hội chợ việc làm, sản giao dịch việc làm, tăng cường thông tin việc làm phương tiện truyền thông đại chúng báo, đài truyền hình, trang mạng internet,.v.v Do phân bố sở sản xuất công nghiệp thường tập trung nên lao động công nghiệp tập trung khơng gian lãnh thổ định Do đó, để đảm bảo điều kiện sống giữ chân người lao động cần phải có hỗ trợ từ phía nhà nước trách nhiệm doanh nghiệp việc giải nhà ở, không gian sinh hoạt văn hố, bệnh viện, trường học cho cơng nhân 3.3.3 Đi sâu khai thác tiềm lợi sẵn có Trong năm qua nhiều tiềm năng, lợi sẵn có tỉnh chưa khai thác cách có hiệu quả, chưa thể hết vai trò q trình phát triển cơng nghiệp địa phương Tuy tỉnh có vị trí giao thơng thuận lợi chưa thật trở thành điểm nhấn tuyến đường Với lợi tỉnh nên quy hoạch nơi trở thành trung tâm trung chuyển hàng hoá xuất nhập Việt Nam với nước tuyến hành lang kinh tế Đơng Tây Để làm điều đó, tỉnh cần trọng phát triển dịch vụ Logistics trở thành mạnh tỉnh Giải pháp để phát triển dịch vụ Logistics phải đầu tư hoàn thiện sở hạ 66 tầng giao thông vận tải, hệ thống cảng biển, kho bãi chứa hàng hoá theo tiêu chuẩn khu vực quốc tế Thứ hai, tập trung đổi mới, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác vận chuyển, xếp dỡ, kiểm sốt hành trình, xuất nhập hàng hố Đặc biệt áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đại, tự động hố cơng việc Thứ ba, phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức không dừng lại phương thức vận tải đường bộ, đường sắt mà tiến tới mở rộng phương thức vận tải đường hàng không đường biển Mở rộng hình thức liên doanh, liên kết với công ty vận tải đa quốc gia để khai thác thêm nhiều tuyến vận tải Thứ tư, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển dịch vụ logistics đáp ứng đủ số lượng lẫn chất lượng Nhà nước cần có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, trường đẩy mạnh cơng tác đào tạo với nhiều hình thức linh hoạt, cần tranh thủ tài trợ hợp tác đào tạo từ nước Hiện tại, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên có tiềm phát triển chậm thăm dò khai thác Do đó, thời gian tới cần kêu gọi cơng ty có kinh nghiệm lĩnh vực thăm dò khai thác mỏ khống sản, dầu mỏ tiến hành thăm dò đánh giá tồn diện trữ lượng mỏ để làm sở cho việc tiến hành khai thác chế biến đảm bảo mang lại hiệu kinh tế môi trường Vì hoạt động tiến hành phạm vi rộng, đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư ban đầu lớn với công nghệ tiên tiến, đại nên tiến hành thành lập cơng ty liên doanh nhà nước với nhà đầu tư nước để đảm bảo hoạt động tiến hành thuận lợi 3.3.4 Tập trung phát triển vùng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp Sản xuất công nghiệp gắn liền với đầu vào nguyên liệu phải ổn định Do đó, bên cạnh chủ động việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào doanh nghiệp, tỉnh cần có sách hỗ trợ để doanh nghiệp tự phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất mình; sớm có quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sở pháp lý gắn kết quyền lợi nhà sản xuất nhà cung cấp nguyên liệu Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp ngành cơng nghiệp chế biến đòi hỏi phải đẩy mạnh cơng nghiệp hố-hiện đại hố nơng nghiệp, nơng thơn Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ sinh học phát triển vùng nguyên liệu, tạo ta tập đoàn giống cho suất cao, phẩm chất tốt Đẩy mạnh giới hoá sản xuất nông nghiệp, giảm sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tạo tiền đề cho công nghiệp phát triển 67 Các doanh nghiệp cơng nghiệp chế biến phải có quỹ bảo hiểm giúp người dân việc đầu tư giống nguyên liệu, trồng có giá bảo hiểm mua nguyên liệu, giá thị trường cao mua theo giá thị trường, giá thị trường thấp giá bảo hiểm mua theo giá bảo hiểm Khuyến khích người sản xuất nguyên liệu đóng góp cổ phần giá trị nguyên liệu với nhà máy Hướng dẫn nông dân áp dụng tiến kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng nguyên liệu hiệu sản xuất Nhà nước cần tạo thuận lợi tối đa việc giao đất, giao rừng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi không cần chấp hộ trồng rừng, trồng cơng nghiệp Tìm kiếm, mở rộng thị trường nguyên liệu từ vùng lân cận, đặc biệt địa phương CHDCND Lào 3.3.5 Đổi dây chuyền, công nghệ sản xuất Đầu tư cho dây chuyền, trang thiết bị, máy móc sản xuất cơng nghiệp đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn Do đó, tỉnh cần khuyến khích phát triển tổ chức tư vấn công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp việc tìm kiếm thị trường cung cấp cơng nghệ, chọn lựa công nghệ phù hợp, hỗ trợ đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ Phát huy vai trò quản lý nhà nước khoa học cơng nghệ; khẩn trương xây dựng hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường khoa học công nghệ hoạt động; hỗ trợ cung cấp thông tin công nghệ cho doanh nghiệp trước định đầu tư; làm cầu nối doanh nghiệp với trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu địa bàn nước để triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đổi công nghệ doanh nghiệp Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động ứng dụng đổi công nghệ tiết kiệm lượng, xây dựng, xác lập phát triển thương hiệu, đào tạo nhân lực, nâng cao suất chất lượng sản phẩm, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn tiên tiến, đại doanh nghiệp Hỗ trợ vốn chuyển giao công nghệ cho sở sản xuất quy mơ nhỏ, hỗ trợ chi phí đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, xây dựng quảng bá thương hiệu Hỗ trợ miễn giảm thuế sản phẩm giai đoạn sản xuất thử nghiệm, sản phẩm thay hàng nhập sản phẩm xuất khẩu; miễn giảm thuế phần kinh phí mà sở sản xuất dùng để đào tạo đào tạo lại; thực chế độ khấu hao nhanh nhằm đẩy nhanh tốc độ đổi công nghệ 68 Tập trung nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học công nghệ triển khai thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ, tăng chi ngân sách đầu tư sở vật chất kỹ thuật cho sở nghiên cứu, có chế độ đào tạo đãi ngộ với nhân tài khoa học, đa dạng hoá phương thức hợp tác đầu tư với nước khoa học công nghệ, đổi phương thức quản lý khoa học công nghệ 3.3.6 Phát triển lĩnh vực thiết kế kiểu dáng công nghiệp Khi mà thị hiếu người tiêu dùng ngày cao, đòi hỏi sản phẩm khơng đa dạng tính năng, đảm bảo chất lượng mà phải có mẫu mã đẹp Vì vậy, thời gian tới cần mở rộng đào tạo ngành thiết kế kiểu dáng công nghiệp không đủ số lượng mà đảm bảo chất lượng, tiến tới xây dựng đội ngũ chuyên gia lĩnh vực Thiết kế kiểu dáng công nghiệp lĩnh vực tồn phát triển mạnh mẽ quốc gia phát triển lại lĩnh vực tương đối mẽ nước phát triển Chỉ có vậy, sản phẩm cơng nghiệp địa phương, đất nước làm đủ sức cạnh tranh lại với sản phẩm khác thị trường giới Cho phép trường học, sở đào tạo nghề mở thêm chuyên ngành thiết kế kiểu dáng công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với chuyên gia, trung tâm thiết kế có bề dày kinh nghiệm để học tập, trao đổi kinh nghiệm Liên kết với doanh nghiệp tổ chức thi ý tưởng thiết kế sản phẩm mang tính độc đáo, đại, thân thiện với mơi trường 3.3.7 Hoàn thiện đầu tư xây dựng sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng sớm đầu tư chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước nên thường diễn chậm, thiếu tính đồng Kêu gọi đầu tư vào sở hạ tầng có ý nghĩa thiết thực việc giải thực trạng Bằng chế hình thức thích hợp xây dựng-khai thác-chuyển giao (BOT); xây dựngchuyển giao (BT),.v.v động lực mạnh mẽ để thu hút đầu tư lĩnh vực Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư phù hợp với quy mơ, tính chất đặc điểm dự án Chỉ tập trung nguồn vốn ngân sách vào cơng trình trọng điểm, tạo chế quản lý, giám sát để rút ngắn thời gian thi cơng cơng trình Có thể thành lập quỹ đầu tư phát triển sở hạ tầng thành phố, tập hợp từ nguồn vốn từ ngân sách địa phương, nguồn thu từ bán tài nguyên, nguồn vốn viện trợ ODA, thông qua phát hành trái phiếu địa bàn.v.v nhằm đáp ứng nguồn lực cho mục tiêu phát triển sở hạ tầng Kết cấu hạ tầng kỹ thuật cơng nghiệp có quan hệ mật thiết, hữu với kết cấu hạ tầng đô thị Do đó, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển công nghiệp cần đồng với quy hoạch phát triển đô thị Đặc biệt trọng quỹ 69 đất dành để xây dựng nhà cơng trình phục vụ cho đời sống người lao động làm việc khu công nghiệp Theo định hướng quy hoạch, không gian phát triển công nghiệp tỉnh mở rộng phía Khu kinh tế Đơng Nam Quảng Trị Do đó, cần tập trung kêu gọi nhà đầu tư vào khu vực này, phát triển mạng lưới giao thông khu vực đấu nối với hệ thống đường giao thông quốc gia đường sắt, kết hợp với tuyến hành lang kinh tế Đông Tây tạo thành hệ thống giao thông đồng Trong công tác quản lý thực giải phóng mặt cần hài hồ lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư nhân dân Nhà nước nhà đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho nhân dân bị đất có đất để tái định cư, tái sản xuất, đảm bảo phúc lợi, thu hút lao động diện thu hồi mức độ phù hợp Thực tốt công tác dự báo nhu cầu phụ tải điện để kịp thời có kế hoạch xây dựng trạm đường dây theo quy hoạch duyệt Ngành điện cần đầu tư nâng cấp, mở rộng lưới điện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng điện, đảm bảo điện áp, hạn chế đến mức tối thiểu cố kỹ thuật Từng bước tách lưới điện sinh hoạt lưới điện phục vụ sản xuất công nghiệp Lập kế hoạch cụ thể, bố trí vốn giám sát tiến độ thực dự án cấp nước phục vụ khu công nghiệp, cụm công nghiệp cách đồng với tiến độ vào hoạt động khu, cụm công nghiệp 3.3.8 Cải cách thủ tục hành - Hồn thiện thủ tục hành sau giấy phép đầu tư Nhận giấy phép đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bước việc triển khai dự án đầu tư Các nhà đầu tư mong muốn thực kế hoạch kinh doanh thu lợi nhuận Vì vậy, Quảng trị cần hồn thiện thủ tục hành sau cấp giấy phép đầu tư để hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng đưa dự án vào triển khai - Hoàn thiện thủ tục hành sản xuất kinh doanh Các sở ban ngành tỉnh cụ thể hoá quy định quản lý nhà nước Trung ương vào điều kiện cụ thể địa phương, đồng thời có phối hợp tồn diện tích cực việc hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc khơng phải gây khó khăn cho nhà đầu tư triển khai dự án hoạt động sản xuất kinh doanh - Về cải cách thủ tục hải quan: Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức hải quan 70 Các thủ tục quy trình thơng quan phải thống nhất, đơn giản, minh bạch, phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế nhằm đạt kết tích cực giảm bớt phiền hà thời gian cho doanh nghiệp Hiện đại hố đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động ngành hải quan - Về cải cách thủ tục thuế: Đẩy mạnh việc thực cải cách thủ tục hành thuế tất khâu quy trình hoạt động ngành thuế theo hướng giảm phiền hà thời gian cho đối tượng nộp thuế Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngành thuế Xây dựng sở liệu đối tượng nộp thuế Hoàn thiện nâng cao hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế cho đối tượng nộp thuế với nhiều hình thức, trọng cung cấp tự động thông qua thư điện tử theo yêu cầu Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp thơng qua nhiều hình thức thích hợp 3.3.9 Hồn thiện sách thúc đẩy phát triển cơng nghiệp Các sách huy động vốn, đào tạo sử dụng lao động, sách phát triển thị trường, sách đầu tư,v.v sách quan trọng để thúc đẩy công nghiệp tỉnh phát triển thời gian tới Các sách hồn thiện đến đâu, có tác dụng sao, đối tượng hưởng lợi thước đo thiếu để nhà đầu tư, nhà sản xuất đưa định Tuy nhiên, sách có hai mặt nên cơng cụ đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, tránh đem lại tác động khơng mong muốn Một số sách chủ yếu mà tỉnh cần ưu tiên xây dựng hoàn thiện thời gian đến như: - Chính sách huy động vốn + Áp dụng hình thức khuyến khích để huy động vốn nhàn rỗi dân thông qua quỹ tiết kiệm, tín phiếu, cổ phiếu, trái phiếu cơng trình thực cổ phần hoá rộng rãi, bán cổ phiếu cơng trình xây dựng Để thực điều này, địa bàn cần đạt môi trường đầu tư thuận lợi, người dân tin vào hệ thống thực thi pháp luật + Thành lập Quỹ khuyến công, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ để thu hút khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, trở thành vệ tinh phục vụ dự án đầu tư khu công nghiệp khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị 71 + Xây dựng sách khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hình thức th mua tài với mức chi phí khơng cao vốn vay thuê mua lúc nhiều nơi để tái đầu tư mở rộng công suất đổi cơng nghệ sản xuất + Thực sách khuyến khích thành phần kinh tế tham gia sản xuất Chống độc quyền, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế nhà nước tham gia đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng: cung cấp điện nước, giao thơng, đào tạo - Chính sách đầu tư + Một là, tạo môi trường đầu tư thuận lợi: Nhìn chung Quảng trị có khung pháp lý tốt cho môi trường đầu tư, tác động tốt đến tăng trưởng công nghiệp thúc đẩy phát triển khu công nghiệp địa bàn Ổn định quán thể chế, sách khuyến khích phát triển kinh tế nói chung cơng nghiệp nói riêng Xây dựng chế bảo hiểm đầu tư, bảo hộ quyền, chống hàng giả, hàng nhái địa bàn + Hai là, áp dụng sách đầu tư ưu đãi: Phân loại hạng mục đầu tư cụ thể theo mức độ ưu tiên để có sách ưu đãi khác Mức độ 1, đầu tư hạ tầng; Mức độ 2, đầu tư công nghiệp; Mức độ 3, đầu tư dịch vụ Xây dựng sách ưu đãi nhà đầu tư xây dựng sở hạ tầng khu kinh tế, cụm công nghiệp sở quy hoạch có để đẩy mạnh tiến độ hình thành khu, cụm cơng nghiệp từ hấp dẫn nhà đầu tư nước đầu tư xây dựng nhà máy vào khu cụm cơng nghiệp - Chính sách đào tạo sử dụng nguồn nhân lực + Nâng cao chất lượng người lao động xem yếu tố then chốt việc đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp Với đặc điểm kinh tế thị trường nay, người lao động phải tự tìm việc làm, nhà nước khơng thể giúp họ việc đó, tìm việc làm mà khơng có nghề tay khó khăn Do đó, nhà nước cần có sách tạo điều kiện cho người lao động trang bị nghề trước tìm việc làm + Nhà nước cần tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục thông qua mở rộng sở đào tạo, đa dạng hố hình thức đào tạo, tăng cường đội ngũ giáo viên, trang thiết bị sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo nghề sở kết hợp chặt chẽ việc giảng dạy lý thuyết thực hành công việc + Có chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào nghiệp giáo dục địa phương, hỗ trợ kinh phí học tập cho học viên tỉnh theo học ngành mà tỉnh có nhu cầu phát triển 72 + Tạo điều kiện thường xuyên cho cán quản lý, cán kỹ thuật giao lưu trao đổi học hỏi với nước để cập nhật thông tin thị trường, thông tin thành tựu khoa học công nghệ giới thông tin đối thủ cạnh tranh Có sách đãi ngộ phù hợp để lôi kéo giữ chân đội ngũ chuyên gia, cán quản lý có lực, kỹ sư có tay nghề cao muốn đến địa phương cơng tác lập nghiệp - Chính sách thị trường + Chính sách thị trường khơng tập trung phát triển thị trường nước mà thị trường nước ngoài, thực kinh tế mở cửa cho thành phần kinh tế + Các sách nhà nước bảo hộ thị trường nội địa, hỗ trợ xuất bị hạn chế sử dụng nhiều sau năm 2006 ràng buộc bới AFTA WTO Vì vậy, cần khuyến khích tạo thuận lợi cho việc thành lập hoạt động Hiệp hội theo ngành nghề để doanh nghiệp sản xuất có điều kiện thống tiếng nói, liên kết sức mạnh nỗ lực bảo vệ phát triển thị trường nước + Thành lập quỹ bình ổn giá nguyên liệu Xây dựng sách phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ + Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hố, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quyền lợi đáng người tiêu dùng - Chính sách khoa học công nghệ + Tỉnh hỗ trợ lãi suất vay vốn có thời hạn cho doanh nghiệp có chương trình đổi cơng nghệ + Xây dựng sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi sử dụng công nghệ đại; ứng dụng tiến khoa học công nghệ để nâng cao suất chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ xác lập quyền sở hữu công nghiệp địa bàn tỉnh + Xây dựng mối quan hệ doanh nghiệp quan nghiên cứu khoa học để phát triển sản xuất Dành phần ngân sách hỗ trợ nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ + Có biện pháp hạn chế sử dụng thiết bị, máy móc, phương tiện sản xuất cũ nát với trình độ cơng nghệ lạc hậu tác động xấu cho mơi trường - Chính sách bảo vệ mơi trường + Xây dựng sách thưởng phạt nghiêm minh việc bảo vệ môi trường tự nhiên, để đảm bảo phát triển bền vững + Hỗ trợ kinh phí để xếp, di dời sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy hoạcH 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Phát triển công nghiệp yêu cầu thiết để tỉnh Quảng Trị có tiến kịp với mức bình qn chung nước nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Những năm qua cho thấy, cơng nghiệp ngày khẳng định vai trò to lớn phát triển kinh tế xã hội tỉnh, làm thay đổi mặt đời sống kinh tế xã hội tỉnh, ngành có tốc độ phát triển nhanh, đem lại hiệu kinh tế cao, tạo giá trị thu nhập lớn Tuy nhiên, trình phát triển cơng nghiệp tỉnh tồn tại, hạn chế làm kìm hãm phát triển; quy mơ sản xuất cơng nghiệp tỉnh nhỏ bé so với địa phương khác nước, lực cạnh tranh thấp, lực lượng lao động tham gia vào khu vực cơng nghiệp ít, trình độ lao động thấp, cơng nghệ sản xuất đơn giản, sản phẩm làm chất lượng chưa cao, mẫu mã chưa hấp dẫn người tiêu dùng nên khả chiếm lĩnh thị trường thấp Do thời gian để cơng nghiệp tỉnh Quảng trị phát triển theo kịp với nhịp độ nước khu vực đòi hỏi quan tâm nhà quản lý, nỗ lực doanh nghiệp việc thực mục tiêu phát triển công nghiệp đề Để công nghiệp Quảng trị phát triển với tốc độ nhanh bền vững thời gian tới tỉnh cần trọng khai thác tiềm năng, lợi lợi vị trí giao thơng để phục vụ cho nhu cầu phát triển Tập trung phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, huy động nguồn vốn nước cho xây dựng sở hạ tầng, có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề chun mơn cao, cải tiến đổi công nghệ để nâng cao suất chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao lực quản lý, hồn thiện sách thúc đẩy công nghiệp phát triển theo định hướng đặt Kiến nghị Để công nghiệp Quảng trị phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững kiến nghị với tỉnh số vấn đề sau: - Tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp theo hướng gia tăng trách nhiệm Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban quản lý khu kinh tế tỉnh nhằm giảm bớt thủ tục hành khơng cần thiết phải qua Bộ ngành Trung ương 74 - Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đến năm 2025 bao gồm Khu công nghiệp Nam Đông Hà, khu công nghiệp Quán Ngang khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá - Bổ sung Khu kinh tế Đông Nam Quảng trị vào quy hoạch phát triển hệ thống Khu kinh tế Việt Nam đến năm 2025 hỗ trợ kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2011-2020 - Đề nghị quy hoạch Cửa Lao Bảo thành khu dịch vụ Logistics - Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt tuyến hành lang kinh tế Đông Tây đoạn Lao Bảo-Cửa Việt đấu nối với tuyến đường sắt Bắc Nam - Tạo điều kiện để tỉnh tiếp nhận địa điểm thực dự án chế biến nguồn khí đốt khai thác từ ngồi khơi vùng biển Quảng Trị (do tập đồn Dầu khí Việt Nam thăm dò, khảo sát); sở nghiên cứu xây dựng tổ hợp khí điện đạm địa bàn tỉnh Quảng trị - Ủng hộ, hỗ trợ tỉnh kêu gọi đầu tư dự án lớn địa bàn Trung tâm nhiệt điện Bắc miền trung, nhà máy đóng tàu, - Ban hành Nghị định riêng sách ưu đãi doanh nghiệp đổi công nghệ thay cho văn hành theo hướng thật khuyến khích doanh nghiệp đổi cơng nghệ - Với vai trò vị trí quan trọng tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, đề nghị Trung ương nghiên cứu đưa tỉnh Quảng Trị vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển nhanh thúc đẩy hợp tác phát triển địa phương khu vực quốc tế 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình Kinh tế phát triển , NXB Giáo dục Việt Nam Lê Minh Đức, Bàn phát triển bền vững cơng nghiệp, Tạp chí cơng nghiệp số 428 Trần Anh Phương (2008), Một số khái niệm lý thuyết kinh tế học phát triển vận dụng nước ta nay, Nguồn:http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/04/11/5672526/ Giáo trình Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam Niên giám thống kế Quảng Trị UBND tỉnh Quảng trị, Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đến 2025, Quảng trị Quy hoạch hệ thống cảng biển đến 2020, định hướng 2030 số 2190/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI (2010), Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; Hà Nội Báo cáo thường niên UBND tỉnh Quảng trị tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh từ năm 2010-2015; Quảng Trị 10 UBND tỉnh Quảng trị, Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đến 2025 Ngồi ra, luận văn sử dụng số thông tin báo, nghiên cứu tác giả Tạp chí Cửa Việt; Tạp chí Khoa học Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng; Tạp chí Kinh tế phát triển, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội; Báo Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị,v.v thời gian qua liên quan đến đề tài phát triển công nghiệp địa phương 76 ... PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 3.1.1 Định hướng phát triển kinh... thực tiễn liên quan đến vấn đề phát triển công nghiệp địa phương đặc thù tỉnh Quảng Trị Xây dựng số tiêu đánh giá liên quan đến phát triển công nghiệp Hai là, đánh giá thực trạng phát triển công. .. CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2010-2015 CHƯƠNG 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và phát triển công nghiệp tỉnh quảng trị, Thực trạng và phát triển công nghiệp tỉnh quảng trị