THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHĂM SÓC VẬT NUÔI KHI CHỦ VẮNG NHÀ

60 72 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 10:28

Thiết bị chăm sóc vật nuôi khi chủ vắng nhà được thiết kế chế tạo với các nội dung chính sau:Tính toán thiết kế phần khung của thiết bị chăm sóc thú cưngTính toán chọn động cơ cho van cấp thức ăn cho vật nuôi một cách tự độngThiết kế mạch nguồn, thiết kế mạch công suất điểu khiển các cơ cấu chấp hành cho thiết bị chăm sóc vật nuôiThiết kế mạch điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưngThiết lập giải thuật điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưngViết chương trình điều khiển cho thiết bị chăm sóc vật nuôi có các chức năng: Tự động cung cấp thức ăn và nước uống khi đến giờ. Ngoài ra, khi chủ vật nuôi đi công tác có thể cho thú nuôi ăn, uống từ xa bằng cách thực hiện thao tác trên điện thoại, máy tính bảng qua internet.Khảo nghiệm sơ bộ thiết bị để đánh giá khả năng làm việc của thiết bị chăm sóc thú cưng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHĂM SĨC VẬT NI KHI CHỦ VẮNG NHÀ Họ tên sinh viên: Lê Hồng Phương Nguyễn Tiểu Bình Ngành: CƠ ĐIỆN TỬ Niên khóa: 2012-2016 Tháng 06 năm 2016 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHĂM SĨC VẬT NI KHI CHỦ VẮNG NHÀ TÁC GIẢ LÊ HỒNG PHƯƠNG NGUYỄN TIỂU BÌNH Khóa luận tốt nghiệp đệ trình đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơ Điện Tử Giáo viên hướng dẫn: ThS ĐÀO DUY VINH KS NGUYỄN TRUNG TRỰC Tháng 06 năm 2016 LỜI CẢM ƠN Được cho phép khoa khí - cơng nghệ Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đồng ý thầy cô giáo hướng dẫn Đào Duy Vinh Chúng thực đề tài “thiết kế, chế tạo thiết bị chăm sóc vật ni chủ vắng nhà” Để thực khóa luận này, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Xin chân thành cảm ơn thầy Th.S Đào Duy Vinh KS.Nguyễn Trung Trực hướng dẫn chúng tơi thực khóa luận Mặc dù cố gắng để hoàn thành đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận thực tế nên hạn chế kiến thức kinh nghiệm, khó tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Chúng tơi mong nhận góp ý thầy, để khóa luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! TPHCM, tháng năm 2016 Sinh viên thực Lê Hồng Phương Nguyễn Tiểu Bình TÓM TẮT Đề tài “Thiết kế, chế tạo thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà” thực trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, thời gian tháng từ tháng đến tháng năm 2016 Thiết bị chăm sóc vật ni chủ vắng nhà thiết kế chế tạo với nội dung sau: Tính tốn thiết kế phần khung thiết bị chăm sóc thú cưng Tính tốn chọn động cho van cấp thức ăn cho vật nuôi cách tự động Thiết kế mạch nguồn, thiết kế mạch công suất điểu khiển cấu chấp hành cho thiết bị chăm sóc vật ni Thiết kế mạch điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng Thiết lập giải thuật điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng Viết chương trình điều khiển cho thiết bị chăm sóc vật ni có chức năng: Tự động cung cấp thức ăn nước uống đến Ngoài ra, chủ vật ni cơng tác cho thú nuôi ăn, uống từ xa cách thực thao tác điện thoại, máy tính bảng qua internet Khảo nghiệm sơ thiết bị để đánh giá khả làm việc thiết bị chăm sóc thú cưng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .iii TÓM TẮT iv DANH SÁCH HÌNH…………………………………………………………………………v DANH SÁCH CÁC BẢNG……………………………………………………………… vii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.4 Ý nghĩa thực tiễn cũa đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Thực trạng thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà nước 2.1.1 Thực trạng thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà giới .3 2.1.2 Thực trạng thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà nước .4 2.2 Tổng quan lượng thức ăn nước thú cưng 2.3 Một số linh kiện, thiết bị sử dụng đề tài .7 2.3.1 Module wifi ESP 8266 2.3.2 Mạch điều khiển Arduino Uno 2.3.3 Mạch điều khiển động DC ( mạch cầu H L298) .11 2.3.4 Mạch phát âm 13 2.3.5 Mạch thời gian thực RTC DS1307 14 2.3.6 Động điện chiều 17 2.3.7 Encoder 19 2.3.8 Van điện từ 21 2.3.9 Role ( Relay) .23 2.3.10 Mạch ổn áp nguồn LM2596S 25 2.3.11 Nút nhấn 26 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Nội dung phương pháp nghiên cứu 27 3.2 phươn pháp nghiên cứu .27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .28 4.1 Tính tốn, thiết kế kết cấu thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà 30 4.1.1 Kết cấu cung cấp thức ăn 30 4.1.2 Cơ cấu cung cấp nước 33 4.2 Sơ đồ khối tổng quát thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà 34 4.2.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động DC 35 4.2.2 Sơ đồ nguyên lý mạch nhận wifi 36 4.2.3 Sơ đồ nguyên lý giao tiếp mạch điều khiển mạch thời gian thực 37 4.2.5 sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng tự động 38 4.3 Sơ đồ điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà 39 4.4 Sơ đồ giải thuật điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà 40 4.4.1 Sơ đồ giải thuật điều khiển wifi chăm sóc thú cưng qua mạng internet 41 4.4.2 Sơ đồ giải thuật điều khiển cấu cấp thức ăn 42 4.4.3 Sơ đồ giải thuật điều khiển cấu cấp nước cho thú cưng 43 4.4.4 Sơ đồ giải thuật điều khiển nút nhấn 44 4.4.5 Sơ đồ giải thuật điều khiển mạch thời gian thực 45 4.5 khảo nghiệm thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà .48 CHƯƠNG 50 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 KẾT LUẬN: 50 KIẾN NGHỊ: 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 51 DANH SÁCH HÌN Hình 2.1 Thiết bị cho vật ni ăn tự động Hình 2.2 Sơ đồ mạch nhận wifi ESP8266 .8 Hình 2.3 Sơ đồ chân Arduino Uno .10 Hình 2.4 Mạch điều khiển động L298N 11 Hình 2.5 Sơ dồ nguyên lý mạch điều khiển động L298N .12 Hình 2.6 mạch nhận âm ISD1820 .13 Hình 2.7 Mạch thời gian thực RTC DS1307 .15 Hình 2.8 Động điện chiều .17 Hình 2.9 Sơ đồ cấu tạo encoder 19 Hình 2.10 Cấu tạo van điện từ tác động trực tiếp 22 hình 2.11: Role điện từ .24 Hình 2.12 Sơ đồ nguyên lý mạch ồn áp nguồn LM2596S 25 Hình 2.13 Sơ đồ nguyên lý giao tiếp nút nhấn mạch điều khiển 26 Hình 4.1 Sơ đồ cấu tạo thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà 28 Hình 4.2 Sơ đồ cấu tạo cấu cung cấp thức ăn cho thú cưng 30 Hình 4.3 Sơ đồ cấu tạo cấu cấp thức ăn 31 Hình 4.4 Sơ đồ cấu tạo hệ thống cung cấp nước cho thú cưng 33 Hình 4.5 Sơ đồ khối tổng quát thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà .34 Hình 4.6 Sơ dồ nguyên lý điều khiển mạch động DC .35 Hình 4.7 Sơ dồ nguyên lý mạch nhân wifi 36 Hình 4.8 Sơ đồ nguyên lý mạch thời gian thực 37 Hình 4.9 sơ dồ nguyên lý mạch điều khiển thiết bị chăm sóc vật ni 38 Hình 4.10 Sơ đồ điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng 39 Hình 4.11 Sơ đồ giải thuật điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà 40 Hình 4.12 Sơ đồ giải thuật điều khiển mạch nhận wifi .41 Hình 4.13 Sơ đồ giải thuật điều khiển cấu cấp thức ăn 42 Hình 4.14 Sơ đồ giải thuật cấu cấp nước cho thú cưng 43 Hình 4.15 Sơ đồ giải thuật điều khiển nút nhấn 44 Hình 4.16 Sơ đồ giải thuật điều khiển mạch thời gian thực 45 Hình 4.17 Mơ hình thiết bị chăm sóc vật ni chủ vắng nhà chế tạo lắp đặt 46 Hình 4.18 Giao diện websever thiết bị chăm sóc vật ni chủ vắng nhà .47 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Lượng thức ăn trung bính ngày cho thú cưng Bảng 2.2: Lượng nước trung bình ngày cho thú cưng Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật Arduino Bảng 4.1 Số vòng quay van cấp thức ăn bữa cho thú cưng 32 Bảng 4.2 Bảng kết nối chân mạch điều khiển mạch nhận wifi 36 Bảng 4.3 bảng kết khảo nghiệm số lần quay động DC cấp thức ăn .48 Bảng 4.4 bảng kết khảo nghiệm lượng nước cần cung cấp cho thú cưng 49 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hàng thập kỷ qua, vật nuôi trở thành yếu tố quan trọng sống hang nghìn người giới Theo thống kê Hiệp hội Nhân đạo Mỹ, 46% hộ gia đình Mỹ sở hữu chó, 39% sở hữu chó, mèo, lại ni thằn lằn, vẹt, cá… Thông thường người ta nuôi thú cưng nhà trơng chúng đáng u Ngồi ra, nghiên cứu cho thấy, việc ni chó, mèo nhà giúp chủ nhân vui vẻ hơn, kéo dài tuổi thọ Chưa kể loài vật nuôi khác như, cá, vẹt, thằn lằn hỗ trợ nhiều sống người Cuộc sống ngày trở nên bận rộn thú cưng lại hình thức giải trí nhiều người u thích Thiết bị chăm sóc vật ni chủ vắng nhà giải pháp phù hợp với người nuôi thú thường xuyên vắng nhà, giúp cho chủ nhân chúng Hiện nay, người nuôi thú cưng đa số sử dụng phương pháp cho ăn truyền thống chăm sóc thủ cơng, thường khó kiểm sốt lượng thức ăn, lượng nước thừa độ đồng Chính nên chất thải hữu cơ, thức ăn thừa tích tụ gây vệ sinh, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe cho thú cưng chủ nhà Do việc thiết kế, chế tạo thiết bị chăm sóc thú cưng tự động phục vụ cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc thú cưng việc làm cần thiết Thiết bị giúp chủ thú cưng phân bố lượng thức ăn lượng nước đồng buổi ăn, cung cấp thức ăn lượng nước xác đáp ứng u cầu chăm sóc thú cưng hiệu Với kết thiết thực đồng ý khoa khí – cơng nghệ Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, hướng dẫn thầy Đào Duy Vinh điện trở để hạn dòng 10k Chân (VCC) cấp nguồn 3.3V Chân nối đất Khi có liệu truyền module wifi xuất tín hiệu cho Arduino thơng qua chân số 4.2.3 Sơ đồ nguyên lý giao tiếp mạch điều khiển mạch thời gian thực Hình 4.8 Sơ đồ nguyên lý mạch thời gian thực Mạch điều khiển kết nối với mạch thời gian thực thông qua chân A4 A5 Chân SCL mạch thời gian thực nối với chân A4cua3 mạch điều khiển, chân SDAnoi61 với chân A5 mạch điều khiển có điện trở hạn dòng 10k Chân GND nối với nguồn mass Chân VCC cấp nguồn 5V từ mạch điều khiển Chân X1, X2 nối với thạch anh 32.768KHz làm nguồn tao dao động cho IC 37 4.2.5 sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng tự động Hình 4.9 sơ dồ nguyên lý mạch điều khiển thiết bị chăm sóc vật ni 38 4.3 Sơ đồ điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà Hình 4.10 Sơ đồ điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng Sơ đồ điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng dược thể hình 4.10 Mạch điều khiển Arduino có nhiệm vụ xử lí tín hiệu truyền mạch nhận wifi Sauk hi xử lí xong, mạch điều khiển xuất tien1 hiệu hiển thị led điều khiển hoạt động cấu chấp hành ( gồm có van điện từ, đọng DC, module âm thanh) 39 4.4 Sơ đồ giải thuật điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà T1: thời gian cài đặt T: thời gian ban đầu Hình 4.11 Sơ đồ giải thuật điều khiển thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà 40 4.4.1 Sơ đồ giải thuật điều khiển wifi chăm sóc thú cưng qua mạng internet Hình 4.12 Sơ đồ giải thuật điều khiển mạch nhận wifi Lưu đồ giải thuật điều khiển mạch nhận wifi thể hình 4.12 bắt đầu chương trình nhập địa IP mở trang web tạo sẵn để nhận tồn bơ liệu từ websever, chưa nhận liệu nhập địa IP để kích hoạt lại từ đầu , liệu truyền đến mạch điều khiển đề điều khiển cấu thiết bị theo chu trình dược cài đặt sẵn tự kết thúc chương trình 41 4.4.2 Sơ đồ giải thuật điều khiển cấu cấp thức ăn Hình 4.13 Sơ đồ giải thuật điều khiển cấu cấp thức ăn Lưu đồ giải thuật chu trình cấp thức ăn thiết bị chăm sóc vật ni tự động thể (Hình 4.13) Bắt đầu chu trình mở website nhập lượng thức ăn cần cung cấp vào, sau nhấn ON để thực chương trình, chương trình đúng, động DC bắt đầu thực theo chu trình dược cài đặt, sai chương trình báo lỗi quay điểm ban đầu nhập liệu lại Trong trình động DC quay, lượng thức ăn ban đầu mà lớn lượng thức ăn cài đặt động DC tự ngừng quay, kết thúc chu trình, ngược lại lượng thức ăn ban đầu nhỏ lượng thức ăn cài đặt động tiếp tục lượng thức ăn cài đặt kết thúc 42 4.4.3 Sơ đồ giải thuật điều khiển cấu cấp nước cho thú cưng Hình 4.14 Sơ đồ giải thuật cấu cấp nước cho thú cưng 43 Lưu đồ giải thuật chu trình cấp nước thiết bị chăm sóc vật ni tự động thể (Hình 4.14) Bắt đầu chu trình mở website nhập lượng nước cần cung cấp vào, sau nhấn ON để thực chương trình, chương trình đúng, van điện từ bắt đầu thực theo chu trình dược cài đặt, sai chương trình báo lỗi quay điểm ban đầu nhập liệu lại Trong trình van điện từ hoạt động , thời gian ban đầu mà lớn thời gian dược cài đặt van điện từ tự ngắt, kết thúc chu trình, ngược lại thời gian ban đầu nhỏ thời gian cài đặt động tiếp tục lượng nước cài đặt kết thúc 4.4.4 Sơ đồ giải thuật điều khiển nút nhấn Hình 4.15 Sơ đồ giải thuật điều khiển nút nhấn Lưu đồ giải thuật điều khiển nút nhấn thể hình 4.15 Bắt đầu chương trình ta nhấn nút để tắt thiết bị, trạng thái nút nhấn động van 44 điện từ tắt Nếu chương trình sai quay trở lại trạng thái ban đầu nhấn nút để thực lại 4.4.5 Sơ đồ giải thuật điều khiển mạch thời gian thực Hình 4.16 Sơ đồ giải thuật điều khiển mạch thời gian thực Lưu đồ giải thuật chu trình điều khiển mạch thời gian thực thể hình 4.16 Bắt đầu chương trình tat819 động cơ, ngắt van điện từ, nhập giá trị thời gian hành Sau đó, thời gian hành giá trị thời gian cài đặt trước mở van điện từ, mở động để thiết bị hoạt động sai chương trình báo lỗi quay trở điềm ban đầu nhập giá trị thời gian Trong thời gian hoạt dộng van điện từ dộng mở chương trình kết thúc 45 Kết thiết bị chăm sóc vật ni chủ vắng nhà lắp ráp phối hợp phần cứng mạch điều khiển: Hình 4.17 Mơ hình thiết bị chăm sóc vật ni chủ vắng nhà chế tạo lắp đặt 46 Hình 4.18 Giao diện websever thiết bị chăm sóc vật ni chủ vắng nhà 47 4.5 khảo nghiệm thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà Khảo nghiệm sơ thiết bị chăm sóc vật ni tự động chủ vắng nhà để đánh giá khả làm việc thiết bị Địa điểm xưởng điện tử CK6, khoa Cơ Khí Cơng Nghệ, trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tiến hành khảo nghiệm hai thơng số máy gồm: Lượng thức ăn cần cung cấp cho vật nuôi Lượng nước cần cung cấp cho vật nuôi Khảo nghiệm thông số thứ nhất: lượng thức ăn cần cung cấp cho vật ni Bố trí khảo nghiệm: bỏ vào hộp chứa thức ăn khoảng 0.5kg thức ăn, cài đặt lượng thức ăn cần cung cấp, cho thiết bị hoạt động dùng đồng hồ bấm để khảo nghiệm thời gian đếm lượng thức ăn thiết bị, hảo nghiểm lần với mốc thời gian khác nhau, kết khảo nghiệm thể bảng 4.3 Khảo nghiệm thông số thứ 1: Lượng thức ăn cung cấp cho vật nuôi Lần 10 30s 20g 23g 22g 20g 24g 20g 19g 21g 25g 21g 45s 30g 33g 32g 31g 34g 29g 31g 35g 27g 30g 60s 43g 45g 42g 42g 40g 41g 44g 39g 43g 46g Thời gian Bảng 4.3 bảng kết khảo nghiệm số lần quay động DC cấp thức ăn Kết luận: lượng thức ăn cần thiết để cung cấp cho vật ni ngày cần phải kích động DC quay từ 100 – 150 vòng sai số so với lượng thức ăn mong muốn ± 14.8g 48 Khảo nghiệm thông số thứ 2: Lượng nước cung cấp cho vật ni Bố trí khảo nghiệm: Cho vào hộp chứa nước khoảng 1lít nước, cài đặt lượng nước cần cung cấp, cho thiết bị hoạt động dùng đồng hồ bấm để khảo nghiệm thời gian đếm lượng nước thiết bị, khảo nghiệm lần với mốc thời gian khác nhau, kết khảo nghiệm thể bảng 4.4 Thời lần 10 30s 50ml 51ml 55ml 56ml 54ml 53ml 49ml 51ml 52ml 53ml 60s 97ml 100ml 96ml 98ml 95ml 90ml 93ml 92ml 94ml 95ml 90s 120ml 122ml 120ml 125ml 119ml 123ml 126ml 127ml 125ml 123ml gian Bảng 4.4 bảng kết khảo nghiệm lượng nước cần cung cấp cho thú cưng Kết luận: lượng nước cần thiết để cung cấp cho vật nuôi ngày cần phải kích van điện từ 5- phút sai số so với lượng nước mong muốn ± 50ml 49 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN: Sau trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chăm sóc vật ni tự động chủ vắng nhà, đề tài thực số kết quả: Đã hoàn tất việc thiết kế, chế tạo, điều khiển vận hành thiết bị chăm sóc vật nuôi tự động Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm mạch điều khiển tự động thiết bị chăm sóc vật ni, thiết bị có khả tự động vận hành theo thông số cài đặt, làm chủ công nghệ điều khiển, vận hành thiết bị chăm sóc vật ni tự động Thiết bị thiết kế sản xuất nước, chủ động công nghệ chế tạo điều khiển, khơng lệ thuộc vào chun gia cơng nghệ nước ngồi Thiết lập giải thuật điều khiển tự động thiết bị chăm sóc vật ni Chế tạo mạch điều khiển tự chăm sóc vật nuôi chủ vắng nhà Giao tiếp thiết bị chăm sóc vật ni mạng internet thơng qua mạch điều khiển thiết bị từ xa qua internet KIẾN NGHỊ: Để đưa sản phẩm dược thị trường cần đầu tư sản xuất hàng loạt vỏ hộp theo công nghệ khuôn mẫu, nâng cao thẫm mỹ cho sản phẩm 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tiếng Việt [1] Nguyễn Ngọc Cẩn, Kỹ thuật điều khiển tự động, Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy, Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh [3] Trần Hữu Quế , Vẽ kỹ thuật khí, Nhà xuất giáo dục 2002 [4] Vương Thành Tiên, Bài giảng nguyên lý máy, ĐHNL [5] Dương Minh Trí, Linh kiện điện tử, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật 2004 Tiếng nước [6] Theo Michael Margolis ,Arduino Cookbook, 2011 51 ... Thiết kế, chế tạo thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu chung: Thiết kế, chế tạo khảo nghiệm thiết bị chăm sóc vật vật nuôi chủ vắng nhà Thiết bị gồm... điều khi n thiết bị chăm sóc thú cưng tự động 38 4.3 Sơ đồ điều khi n thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà 39 4.4 Sơ đồ giải thuật điều khi n thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà ... 2.1 Thực trạng thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà nước 2.1.1 Thực trạng thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà giới .3 2.1.2 Thực trạng thiết bị chăm sóc thú cưng chủ vắng nhà nước .4 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHĂM SÓC VẬT NUÔI KHI CHỦ VẮNG NHÀ, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ CHĂM SÓC VẬT NUÔI KHI CHỦ VẮNG NHÀ, Hình 2.9 Sơ đồ cấu tạo của encoder., KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm