THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ RÓT SỮA ĐẬU NÀNH TỰ ĐỘNG.

65 157 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 10:03

Nội dung chính của đề tài:Tính toán, thiết kế chế tạo phần cơ thiết bị rót sữa đậu nành tự động.Tính toán chọn động cơ cho cơ cấu biến chuyển động quay liên tục thành chuyển động quay gián đoạn theo chu kì.Thiết kế mạch điều khiển bộ phận rót định lượng và cơ cấu nâng hạ môtơ xoáy nắp.Viết chương trình điều khiển cho vi điều khiển.Khảo nghiệm khả năng làm việc của thiết bị rót sữa đậu nành tự động. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********* KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ RÓT SỮA ĐẬU NÀNH TỰ ĐỘNG Ngành học: CƠ ĐIỆN TỬ Niên khóa: 2012 – 2016 Sinh viên thực hiện:TRƯƠNG QUANG VŨ NGÔ NHẬT TRƯỜNG Tháng 6/2016 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ RÓT SỮA ĐẬU NÀNH TỰ ĐỘNG TÁC GIẢ TRƯƠNG QUANG VŨ NGÔ NHẬT TRƯỜNG Khóa luận tốt nghiệp đệ trình đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơ Điện Tử Giáo viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Đăng Khoa Tháng 06 năm 2016 LỜI CẢM ƠN Được cho phép Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ - Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, đồng ý thầy giáo viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Đăng Khoa chúng em thực đề tài:” Thiết kế, chế tạo thiết bị rót sữa đậu nành tự động” Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình chúng em học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Xin chân thành cảm ơn thầy giáo viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Đăng Khoa tận tình hướng dẫn chúng em thực khóa luận Mặc dù cố gắng thực đề tài cách hoàn chỉnh Nhưng chưa làm quen nhiều với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp xúc thực tế với thiết bị, hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận góp ý quý Thầy - Cô bạn để khóa luận hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực Ngô Nhật Trường Trương Quang Vũ TĨM TẮT Thiết bị chiết rót vặn nắp chai thị trường phổ biến đa dạng, chi phí lắp đặt thiết bị cao Yêu cầu thực tế đặt cần có thiết bị chiết rót vặn nắp chai tự động có giá thành thấp đảm bảo khả làm việc tốt Vì lý nhóm em thực đề tài: “ Thiết kế , chế tạo thiết bị rót sữa đậu nành tự động” Nội dung đề tài: Tính tốn, thiết kế chế tạo phần thiết bị rót sữa đậu nành tự động Tính tốn chọn động cho cấu biến chuyển động quay liên tục thành chuyển động quay gián đoạn theo chu kì Thiết kế mạch điều khiển phận rót định lượng cấu nâng hạ mơ-tơ xốy nắp Viết chương trình điều khiển cho vi điều khiển Khảo nghiệm khả làm việc thiết bị rót sữa đậu nành tự động MỤC LỤ Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài .2 1.2.1 Mục đích chung .2 1.2.2 Mục đích cụ thể .2 1.2.3 Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan hệ thống chiết rót tự động 2.1.1 Nhu cầu thiết bị chiết rót tự động thị trường 2.1.2 Thực trạng hệ thống chiết rót tự động Việt Nam 2.1.3 Tổng quan thiết bị rót sữa đậu nành tự động 2.2 Tổng quan linh kiện thiết bị rót sữa đậu nành tự động 2.2.1 Mạch vi điều khiển Arduino Uno R3 2.2.2 Rơ-le 2.2.3 Cảm biến hồng ngoại 10 2.2.4 Cảm biến lưu lượng (S201) 10 2.2.5 Màn hình hiển thị LCD( Lyquid Crystal Display) 2.2.6 Van điện từ( Solenoid valve) 12 14 2.2.7 Biến áp 15 2.2.8 Công tắc hành trình 16 2.2.9 Mạch điều khiển động DC ( Mạch cầu H L298 ) 17 2.2.10 Động điện chiều (động DC) 2.2.11 Nút nhấn 17 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thực đề tài 21 3.2 Phương pháp thiết kế 21 3.1 Phương pháp nghiên cứu 21 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .22 4.1 Tính tốn thiết kế cấu biến chuyển động quay liên tục thành chuyển động quay gián đoạn theo chu kì (cơ cấu Man) 24 4.1.1 Tính tốn cấu Man 25 4.1.3 Tính động điện26 4.1.4 Tính truyền xích 27 4.1.5 Tính trục: 30 4.2 Bộ phận cấp chai .30 4.3 Tính tốn, thiết kế cấu mâm xoay vận chuyển chai 32 4.4 Bộ phận cấp nắp 33 4.5 Thiết kế phận cấp sữa đậu nành 34 4.6 Thiết kế cấu tay quay hạ động vặn nắp 37 4.7 Tính tốn thiết kế mạch điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động .40 4.8 Sơ đồ điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động 45 4.9 Khảo nghiệm sơ thiết bị rót sữa đậu nành tự động .52 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 MỤC LỤC HÌNH Hình 2.1 Máy súc rửa, chiết rót, đóng nắp chai Pet BSL-1535 Hình 2.2 Máy súc rửa, chiết rót ,đóng nắp chai Pet WT24-24-8 Hình 2.3 Mạch vi điều khiển Arduino Uno R3 Hình 2.4 Sơ đồ nguyên lý rơ-le Hình 2.5 Cảm biến hồng ngoại sơ đồ nguyên lý Hình 2.6 Cảm biến lưu lượng(S201) Hình 2.7 LCD 16x2 Hình 2.8 Sơ đồ nguyên lý hiển thị LCD Hình 2.9 Cấu tạo van điện từ tác động trực tiếp Hình 2.10 Sơ đồ nguyên lý biến áp Hình 2.11 Cấu tạo cơng tắc hành trình Hình 2.12 Sơ đồ nguyên lý mạch cầu H(L298) Hình 2.13 Chuyển động phần ứng động điện chiều Hình 2.14 Động cơ cấu Man Hình 2.15 Động hạ mơ tơ xốy nắp Hình 2.16 Sơ đồ nguyên lý nút nhấn liên kết vi điều khiển Hình 4.1 Sơ đồ cấu tạo thiết bị rót sữa đậu nành tự động Hình 4.2 Sơ đồ cấu tạo cấu biến chuyển động quay liên tục thành chuyển động quay gián đoạn theo chu kì Hình 4.3 Sơ đồ cấu tạo phận cấp chai Hình 4.4 Sơ đồ lực tác dụng lên chai Hình 4.5 Cơ cấu mâm xoay vận chuyển chai Hình 4.6 Cấu tạo phận cấp nắp Hình 7Đầu cấp nắp chai Hình 4.8 Sơ đồ cấu tạo phận cấp sữa đậu nành Hình 4.9 Sơ đồ cấu tạo kết cấu vặn nắp chai Hình 4.10 Núm xốy nắp Hình 4.11 Thiết bị rót sữa đậu nành tự động dựng phần mềm SolidWorks Hình 4.12 Sơ đồ khối chung mạch điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động Hình 4.13 Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động Hình 4.14 Mạch nguyên lý nguồn 5V Hình 4.15 Mạch nguyên lý nguồn 12V Hình 4.16 Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển cấu hạ động vặn nắp Hình 4.17 Sơ đồ nguyên lý mạch hiển thị LCD Hình 4.18 Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển phận rót định lượng Hình 4.19 Sơ đồ điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động Hình 4.20 Sơ đồ giải thuật điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động Hình 4.21 Cơ cấu tay quay hạ mơ-tơ xốy nắp Hình 4.22 Sơ đồ giải thuật điều khiển cấu tay quay hạ mơ tơ xốy nắp Hình 4.23 Bộ phận rót định lượng Hình 4.24 Sơ đồ giải thuật điều khiển phần cấp liệu sữa đậu nành vào chai Hình 4.25 Thiết bị rót sữa đậu nành tự động sau chế tạo Hình 4.26 Biểu đồ khảo nghiệm MỤC LỤC BẢNG Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật máy WT24-24-8 Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật máy BSL-1535 Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật Ardiuno Uno R3 Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật rơ le Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật cảm biến hồng ngoại10 Bảng 2.6 Cổng giao tiếp cảm biến lưu lượng với vi điều khiển Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật cảm biến lưu lượng (S201) Bảng 2.8 Thông số kỹ thuật LCD 16x2 Bảng 2.9 Thông số kỹ thuật mạch cầu H Bảng 2.10 Thông số kỹ thuật động cơ cấu Man Bảng 4.1 Kết khảo nghiệm thiết bị rót sữa đậu nành tự động.53 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam quốc gia có khí hậu nhiệu đới gió mùa, khí hậu nóng ẩm khắc nghiệt Vì thế, nhu cầu sử dụng nước giải khát thị trường lớn Theo thống kê, người Việt sử dụng nước nửa trung bình lượng tiêu thụ nước giới Trong năm 2014, tổng doanh thu ngành sản xuất nước giải khát đạt 80.320 tỷ đồng với 2,200 triệu lít tiêu thụ Tại nước ta, có 135 doanh nghiệp sản xuất, có doanh nghiệp tiếng giới như: Pepsi, Coca cola, URC, có xu hướng ngày mở rộng Nắm bắt nhu cầu sử dụng thị trường, công ty sản xuất nước giải khát không ngừng cải tiến công nghệ - kỹ thuật nâng cao suất chất lượng sản phẩm Các dây chuyền sản xuất dần tự động hóa, khép kín ln lựa chọn hàng đầu công ty Tuy nhiên, song song nhu cầu người tiêu dùng loại nước uống làm thủ công tốt cho sức khỏe ngày tăng Con người ngày biết quan tâm đến sức khỏe việc tiêu dùng Nhu cầu người thực tế sản phẩm nước uống - giải khát thủ công lại không trọng sản xuất phổ biến Đối với công ty, lợi nhuận đặt lên hàng đầu Vì vậy, họ ngày tự động hóa sản xuất, khiến sản phẩm rơi vào tình trạng sản phẩm công nghiệp không tốt cho sức khỏe người tiêu dùng Đối với nhà sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, họ sản xuất sản phẩm nước uống tốt, lại tốn nhiều thời gian khâu sản xuất khâu chiết rót đóng nắp sản phẩm dẫn đến công suất thấp Các thiết bị chiết rót đóng nắp cơng suất nhỏ cho nhà sản xuất qui mô nhỏ chưa trọng Xuất phát từ nhu cầu thực tế đồng ý Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ - Trường ĐH Nơng Lâm TP HỒ CHÍ MINH, hướng dẫn thầy Nguyễn Đăng Khoa Nhóm sinh viên định thực đề tài: ” Thiết kế, chế tạo thiết bị rót sữa đậu nành tự động” Cấu tạo mạch điều khiển thiết bị thể hình 4.12 Mạch gồm phần chính: mạch nguồn, mạch reset Atmega 328, thạch anh tạo xung clock, mạch điều khiển cấu chấp hành Mạch nguồn sử dụng cầu diode chỉnh lưu chu kì tạo dòng chiều, qua tụ lọc ic ổn áp 7805 giúp ổn định điện áp cấp cho Arduino Thạch anh tạo nguồn xung cấp cho Arduino hoạt động Để chống nhiễu cho thạch anh cần gắn thêm hai tụ lọc Mạch reset Arduino: Arduino reset chân reset chuyển mức tín hiệu từ Mạch có cơng tắc cơ, đầu cơng tắc nối VCC đầu lại nối GND Chân reset Arduion nối nguồn VCC với công tắc qua điện trở Khi đó, chân reset có mức tín hiệu Khi ấn cơng tắc, có tín hiệu điện từ VCC GND công tắc nhận mức giá trị 1, chân reset Lúc này, Arduino reset Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn: Mạch nguồn +5V cho Arduino: Hình 4.14 Mạch nguyên lý nguồn 5V Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn Arduino thể hình 4.13 Mạch bao gồm cầu Diode chỉnh lưu tồn kì tạo dòng chiều, dòng qua tụ lọc giảm bớt độ gợn nguồn IC ổn áp 7805, diode chống dòng ngược giúp ổn định điện áp Mạch nguồn +12V cho động cơ: Mạch dùng nguồn 220V qua biến áp hạ áp xuống 12V Tương tự mạch nguồn 5V điệp áp qua cầu diode tạo dòng điện chiều Điệp áp chưa sử dụng mà phải qua tụ lọc nguồn giảm bớt độ gợn dòng Cuối IC 7812 ổn định điện áp dòng cấp cho động 42 Hình 4.15 Mạch nguyên lý nguồn 12V Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển cấu hạ mô-tơ vặn nắp: Cảm biến hồng ngoại nối với chân 10 board Arduino Uno Các chân IN1,IN2,IN3,IN4 L298 nối với chân 4, 5, 6, 7, 8, 11 Arduino Các chân OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 nối với hai mô-tơ Motor1 mô-tơ dẫn động cấu Man Motor2 mô-tơ dẫn động cấu nâng hạ tay quay vặn nắp Hai chân ENA,ENB L298 điều khiển tốc độ động phương pháp băm xung(PWM) Chân Arduino đọc tín hiệu từ cơng tắc hành trình Nếu tín hiệu đọc tắt động truyền động cấu Man Hình 4.16 Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển cấu hạ động vặn nắp Sơ đồ nguyên lý mạch hiển thị LCD: Mạch hiển thị, giám sát lưu lượng lên LCD Arduino thông qua LCD I2C giúp tối ưu số chân Arduino Uno R3 ( dùng chân Arduino A4 A5) 43 Hình 4.17 Sơ đồ nguyên lý mạch hiển thị LCD Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển phận rót định lượng: Hình 4.18 Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển phận rót định lượng Tín hiệu từ cảm biến hồng ngoại kết nối chân Arduino Khi cảm biến có tín hiệu Arduino kích rơ-le mở van điện từ qua chân 13 Cảm biến lưu lượng kết nối chân Arduino xác định lưu lượng sữa chảy qua van, nhờ Arduino ngắt van điện từ cảm biến lưu lượng xác định đủ lượng sữa 44 4.8 Sơ đồ điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động Hình 4.19 Sơ đồ điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động 45 Sơ đồ điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động thể hình 4.9 Ngun lý nhận tín hiệu điều khiển: mạch điều khiển có cơng tắc ON-OFF Khởi động thiết bị, ấn ON cấp điện cho thiết bị tự hoạt động Các tín hiệu điều khiển tự hoạt động theo chương trình lập trình sẵn Để thiết bị ngừng hoạt động ấn OFF Khi nút nhấn bật lên, động cơ cấu Man hoạt động làm mâm xoay chuyển động quay gián đoạn theo chu kì Cảm biến phát có chai Mạch điều khiển phát tín hiệu mở van điện từ rót sữa đậu nành vào chai Cảm biến lưu lượng bố trí nối tiếp với van cấp sữa đậu nành Khi sữa cấp vào chai chảy ngang qua cảm biến lưu lượng Truyền tín hiệu mạch điều khiển để giám sát lưu lượng chai tương đồng thể tích nạp vào Thể tích sữa đậu nành giám sát qua hình LCD Khi lưu lượng đủ van điện từ điều khiển đóng lại Khi cảm biến nhận tín hiệu có chai xuất hiện, mạch điều khiển kích mở động hạ mơ-tơ động xốy nắp hoạt động Vặn nắp thực xong, trượt lên chạm cơng tắc hành trình ngắt cấu vặn nắp chai 46 Bắt đầu S Nút ON = 1? Đ Mở động DC (cơ cấu Man) Mở động DC (vặn nắp) S S CB1 = 1? CB2 = 1? Đ Đ SS Đ CTHT = 1?Đ Đ Mở van điện từ Đ (Cấp liệu vào chai) Đ S Tắt van điện từ Mở động DC2 (Cơ cấu đóng nắp) Tắt động DC1(cơ cấu Man) Tắt động DC2 (Cơ cấu đóng nắp) Tắt động DC (vặn nắp) SS Nút OFF = 1? ĐĐ Kết thúc Hình 4.20 Sơ đồ giải thuật điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động 47 Chú thích: CB2: Cảm biến CTHT: cơng tắc hành trình L1: thể tích chai đậu nành L: thể tích qua van Mơ tả sơ đồ giải thuật: Khai báo lưu lượng sữa đậu nành cần cấp vào chai Sau đó, nhấn nút ON làm động DC1 động DC3 hoạt động liên tục Cảm biến nhận tín hiệu mở van điện từ cấp sữa đậu nành vào chai khống chế cảm biến lưu lượng Khi cảm biến lưu lượng có tín hiệu, ngắt van điện từ cảm biến có tín hiệu mở động DC2 hoạt động đưa động vặn nắp xuống vặn ép chặt nắp vào chai Động DC2 ngừng hoạt động phận hạ động vặn nắp chạm công tắc hành trình Mơ hình 3D cấu tay quay hạ động vặn nắp: Cảm biến 2 Động vặn nắp quay Cơng tắc hành trình Động truyền động tay Hình 4.21 Cơ cấu tay quay hạ động vặn nắp 48 Sơ đồ giải thuật điều khiển cấu tay quay hạ động vặn nắp: Bắt đầu Cảm biến = 1? Mở động truyền động tay quay S CTHT = 1? Đ Tắt động truyền động tay quay Kết thúc Hình 4.22 Sơ đồ giải thuật điều khiển cấu tay quay hạ động vặn nắp Khi cảm biến cấu tay quay hạ động vặn nắp nhận tín hiệu Vi điều khiển xuất tín hiệu mở động truyền động tay quay hạ động vặn nắp Sau vặn nắp xong, trượt cấu tịnh tiến lên chạm công tác hành trình tắt động truyền động tay quay, chu trình kết thúc 49 Mơ hình 3D phận rót định lượng: Cảm biến Cảm biến lưu lượng van điện từ Hình 4.23 Bộ phận rót định lượng Cảm biến (1) nhận tín hiệu qua vi điều khiển kích van điện từ (3), làm van mở nước chảy vào chai Cảm biến lưu lượng nhận tín hiệu có sữa đậu nành chảy qua đến giá trị xác định, vi điều khiển ngắt van điện từ làm sữa không chảy qua được, kết thúc chu trình 50 Sơ đồ giải thuật điều khiển phần cấp liệu sữa đậu nành vào chai L:thể tích sữa đậu nành qua cảm biến lưu lượng L1:thể tích chai sữa đậu nành BẮT ĐẦU CẢM BIẾN = ? S Đ MỞ VAN ĐIỆN TỪ S L > L1 Đ ĐÓNG VAN ĐIỆN TỪ S Kết thúc Đ KẾT THÚC Hình 4.24 Sơ đồ giải thuật điều khiển phần cấp liệu sữa đậu nành vào chai 51 Kết thiết bị rót sữa đậu nành tự động lắp đặt đầy đủ Hình 4.25 Thiết bị rót sữa đậu nành tự động sau chế tạo 52 4.9 Khảo nghiệm sơ thiết bị chiết rót vặn nắp chai sữa đậu nành tự động Khảo nghiệm thiết bị chiết rót vặn nắp chai sữa đậu nành tự động Địa điểm: xưởng thực tập CK6 - Bộ môn Cơ Điện Tử - Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Khảo nghiệm thời gian chiết chai khối lượng sữa chai Bố trí thí nghiệm ngẫu nhiên hoàn toàn, nghiệm thức 20 lần lặp lại Khảo nghiệm phần rót cân khối lượng chai để đánh giá sai lệch thể tích chai Bảng 4.1 Kết khảo nghiệm thiết bị rót sữa đậu nành tự động Số lần 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trung bình Thể tích (ml) 350 360 353 355 359 360 350 355 354 348 355 347 352 358 350 353 356 354 348 349 Khối lượng (g) 420 425 420 421 425 426 421 423 424 419 422 419 421 424 420 421 423 422 418 419 353.45 421.65 53 428 426 424 422 420 Khối lượng (g) 418 416 414 412 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hình 4.26 Biểu đồ khảo nghiệm Kết luận: sau q trình khảo nghiệm thiết bị hoạt động với cơng suất 10 chai/phút Thể tích trung bình chai là:35010(ml) 54 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau trình nghiên cứu thực đề tài hướng dẫn giáo viên hướng dẫn, đề tài đạt số kết quả: Hoàn thành thiết kế, chế tạo thiết bị chiết rót vặn nắp chai sữa đậu nành tự động Thiết kế mạch điều khiển thiết bị, chế tạo thử nghiệm mô hình rót sữa đậu nành tự động Thiết lập giải thuật điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động Viết chương trình điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động Tiến hành khảo nghiệm sơ thiết bị cho thấy suất đạt 10 chai/phút Sự sai lệch thể tích chai 35010(ml) 5.2 Kiến nghị Hiện nay, để đưa thiết bị thị trường cần phải thay đổi số vật liệu phù hợp với yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, chu trình sản xuất phải khép kín, suất phải nâng lên cao 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] PGS TS Trịnh Chất – TS Lê Văn Uyển, Tính tốn thiết kế hệ thống dẫn động khí, tập 1, NXB Giáo dục – 2002 [2] Nguyễn Trọng Hiệp - Nguyễn Văn Lẫm, Thiết kế chi tiết máy, NXB Giáo dục – 2003 TIẾNG NƯỚC NGOÀI [3] Michael Margolis (2011), Arduino Cookbook 56 ... ” Thiết kế, chế tạo thiết bị rót sữa đậu nành tự động” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục đích chung Thiết kế, chế tạo thiết bị rót sữa đậu nành tự động 1.2.2 Mục đích cụ thể Phần cơ: thiết. .. thiết kế mạch điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động .40 4.8 Sơ đồ điều khiển thiết bị rót sữa đậu nành tự động 45 4.9 Khảo nghiệm sơ thiết bị rót sữa đậu nành tự động .52 Chương... tốt Vì lý nhóm em thực đề tài: “ Thiết kế , chế tạo thiết bị rót sữa đậu nành tự động” Nội dung đề tài: Tính tốn, thiết kế chế tạo phần thiết bị rót sữa đậu nành tự động Tính tốn chọn động cho
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ RÓT SỮA ĐẬU NÀNH TỰ ĐỘNG., THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ RÓT SỮA ĐẬU NÀNH TỰ ĐỘNG., Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật cảm biến lưu lượng (S201):, Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Hình 4.2 Sơ đồ cấu tạo cơ cấu biến chuyển động quay liên tục thành chuyển động quay gián đoạn theo chu kì., Để nắp có thể trượt dễ dàng đến miệng chai, bộ phận cấp nắp cần được đặt nghiêng một góc >20o để đảm bảo khả năng vận hành tốt., Hình 4.23 Bộ phận rót định lượng., Kết quả thiết bị rót sữa đậu nành tự động được lắp đặt đầy đủ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm