Sinh lý tuyến yên

39 107 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 00:46

Sinh lý tuyến yên SINH LÝ TUYẾN YÊN Bs Lê Quốc Tuấn Ths Bs Nguyễn Phúc Hậu NỘI DUNG Sơ lược giải phẫu phôi thai học tuyến yên Các hormon tuyến yên trước Trục hạ đồi – tuyến yên Hormon GH tác dụng Tuyến yên sau GIẢI PHẪU TUYẾN YÊN PHÔI THAI HỌC TUYẾN YÊN TUYẾN YÊN TRƯỚC Loại tế bào Tỉ lệ % Hormon Somatotropes 50% GH Corticotropes 15-20% ACTH Lactotropes 10-25% Prolactin Thyrotropes 10% TSH Gonadotropes 10-15% FSH, LH Cấu trúc Chức Kích thích thể phát triển, tiết somatomedin Chuỗi đơn amino acid Kích thích tạo hormon vỏ thượng thận ( cortisol, androgen ) Kích thích chế tiết sữa Kích thích tiết hormon giáp Glycoprotein, ( T3, T4 ) gồm tiểu Kích thích phát triển nang đơn vị α β trứng rụng trứng, tiết hormon sinh dục ( estrogen, testosteron ) PROLACTIN GH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN XƯƠNG GROWTH HORMON (GH) SOMATOMEDIN BẤT THƯỜNG BÀI TIẾT GH  Suy tuyến yên • U chèn ép tuyến yên • Hội chứng SHEEHAN  Cường tuyến yên • Bệnh khổng lồ ( gigantism): u tế bào somatotrop xảy trước tuổi trưởng thành ( gọi u tế bào ưa acid ) • Bệnh to đầu ngón ( acromegaly ): u tế bào somatotrop sau tuổi trưởng thành TUYẾN YÊN SAU ADH (antidiuretic hormon, vasopressin) ĐIỀU HÒA BÀI TIẾT ADH OXYTOCIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA CÁC BẠN ! ... giải phẫu phôi thai học tuyến yên Các hormon tuyến yên trước Trục hạ đồi – tuyến yên Hormon GH tác dụng Tuyến yên sau GIẢI PHẪU TUYẾN YÊN PHÔI THAI HỌC TUYẾN YÊN TUYẾN YÊN TRƯỚC Loại tế bào Tỉ... XƯƠNG GROWTH HORMON (GH) SOMATOMEDIN BẤT THƯỜNG BÀI TIẾT GH  Suy tuyến yên • U chèn ép tuyến yên • Hội chứng SHEEHAN  Cường tuyến yên • Bệnh khổng lồ ( gigantism): u tế bào somatotrop xảy trước... béo • Chuyển hóa glucid: tăng tạo glycogen, nhiều GH gây tăng đường huyết → “ đái tháo đường tuyến yên ” • Kích thích sụn xương phát triển: qua đĩa sụn nối màng xương GROWTH HORMON (GH) GROWTH
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh lý tuyến yên, Sinh lý tuyến yên