AN TOAN VE SINH LAO DONG

110 109 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 23:14

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho chuyên viên; người lao động ... theo hiến pháp năm 2013; luật an toàn vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của NLĐ và người sử dụng LĐ; các yếu tố nguy hiểm nguy hại ảnh hưởng đến sức khoẻ NLĐ và các biện pháp phòng ngừa các yếu tố đó ... CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CRS VINA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com Tiêu chí chúng tơi 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com HUẤN LUYỆN ATVSLĐ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TỒN VSLĐ Nội dung YẾU TỐ NGUY HIỂM, CĨ HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHỊNG NGỪA QUY TẮC CHUNG VỀ ATLĐ VÀ NỘI QUY ATVSLĐ SƠ CẤP CỨU TAI NẠN LĐ VÀ BỆNH NN www.PowerPointep.net PHẦN I HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ATLĐ VÀ VSLĐ 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com HIẾN PHÁP 2013 CHƯƠNG IX CHƯƠNG 20 ĐIỀU 93 ĐIỀU LUẬT (BỘ LUẬT)/PHÁP LỆNH NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH TTCP CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY CHUẨN KỸ THUẬT HIẾN PHÁP 2013 • Điều 20: Khoản 1: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm thân thể, pháp luật bảo hộ sức khoẻ, danh dự nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay hình thức đối xử khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.” • Điều 35: Khoản Người làm công ăn lương bảo đảm điều kiện làm việc cơng bằng, an tồn; hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.    Khoản Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng lao động, sử dụng nhân công độ tuổi lao động tối thiểu.  LUẬT (BỘ LUẬT), PHÁP LỆNH • • • • • • • • • Bộ luật lao động (2012) Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân (1989) Luật Bảo hiểm xã hội, Y tế (2006, 2014) Luật Bảo vệ môi trường (2004, 2014) Luật Phòng cháy, chữa cháy (2001 & 2003) Luật An toàn vệ sinh thực phẩm (2010) Luật chuyển giao cơng nghệ (2006) Luật cơng đồn (2012) Luật xử lý vi phạm hành (2012) CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ-VSLĐ Mục đích ATLĐ – VSLĐ Quyền nghĩa vụ người sử dụng lao động Quyền nghĩa vụ người lao động Các chế độ an toàn, vệ sinh lao động người lao động 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com Luật an toàn, vệ sinh lao động (số 84/2015/QH13) ngày 25/06/2015 Luật quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; sách, chế độ người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm quyền hạn tổ chức, cá nhân liên quan đến cơng tác an tồn, vệ sinh lao động quản lý nhà nước an toàn, vệ sinh lao động Điều 4 Chính sách Nhà nước an tồn, vệ sinh lao động • Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, người lao động, quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động q trình lao động; khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, đại áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường q trình lao động • Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơng nghệ an tồn, vệ sinh lao động; hỗ trợ xây dựng phòng thí nghiệm, thử nghiệm đạt chuẩn quốc gia phục vụ an tồn, vệ sinh lao động • Hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngành, lĩnh vực có nguy cao tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khuyến khích tổ chức xây dựng, công bố sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, đại an toàn, vệ sinh lao động q trình lao động • Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm cơng việc có u cầu nghiêm ngặt an tồn, vệ sinh lao động • Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; xây dựng chế đóng, hưởng linh hoạt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro cho người lao động 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com 10 HÓA CHẤT VĂNG/BẮN VÀO MẮT Rửa mắt Xả nước từ shower 9/20/19 mrtrandieu@gmail.com 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.c 97 SƠ CỨU BỎNG - Ngay nhúng vùng bị bỏng vào vòi nước lạnh - Đắp khăn thấm nước lạnh lên vùng bị bỏng - Băng vết thương lại - Chuyển đến bệnh viện sở y tế gần vết bỏng nghiêm trọng LƯU Ý:     9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com Không dùng đá chườm trực tiếp lên vết bỏng Không bôi dầu hay mỡ lên vết bỏng Không nên buộc gạc chặt để tránh sức ép lên vết thương Không chọc vỡ túi chứa dịch bên 98 GÃY XƯƠNG  Gãy xương bao gồm: gãy hở, gãy kín hay phân loại gãy xương đơn giản gãy phức tạp  Nguyên tắc sơ cứu ban đầu: - Cố định xương gãy - Có thể sử dụng giảm đau cho nạn nhân (nếu có thể) - Đối với trường hợp vết thương hở cần xử lý rửa, băng bó vết thương trước cố định xương gãy  Đối với trường hợp cấp cứu,cần thực theo nguyên tắc xử lý sau:  Cố định xương gãy: hạn chế di lệch, giảm đau phần (phải cố định khớp, khớp, ổ gãy ổ gãy; riêng xương đùi phải bất động khớp) Giảm đau cho nạn nhân (dành cho NVYT) Đối với trường hợp vết thương hở cần xử lý vết thương, cầm máu trước tiến hành cố định 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com 99 Các nội quy an toàn cơng ty • • - Quy tắc an tồn lại: Đi lối dành cho người Khơng nhảy từ vị trí cao xuống Dọn chướng ngại vật lối Không khu vực có người/vật phía Khơng khu vực chuyển, tải cẩu/xe nâng Quy tắc an toàn nơi làm việc Khơng cất chứa hóa chất khơng đăng ký với phận An toàn Dụng cụ, vật liệu xếp gọn gang Không ném đồ xuống làm việc cao chuyenmon.crsvina@gmail.c 9/20/19 Thực biển báo, quy tắc an tồn 100 • • - Quy tắc an tồn cơng việc tập thể Phối hợp chặt chẽ với Tuân theo tín hiệu người quản lý Tiến hành trình tự làm việc Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp Khi vận hành thiết bị phải ý quan sát xung quanh Khi đổi ca phải bàn giao công việc tỉ mỉ Quy tắc an toàn xếp vật liệu Bảo đảm khoảng cách an tồn cho xếp dỡ hàng hóa Bảo quản riêng chất độc, chất dễ cháy, chất gây cháy, axit, chai chứa khí… 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.c 101 • • - Quy tắc an toàn tiếp xúc với chất độc hại Phân loại, dán nhãn, bảo quản nơi quy định Xem kỹ nhãn mác, MSDS trước sử dụng Không ăn uống, hút thuốc nơi làm việc Sử dụng PTBVCN Khơng vào khu vực để hóa chất khí khơng có nhiệm vụ Rửa tay trước ăn Quy tắc an toàn sử dụng PTBVCN Chỉ sử dụng PTBVCN cấp phát Sử dụng mục đích bảo vệ Khi rách, hư hỏng cần yêu cầu cấp phát 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.c 102 Chức năng, nhiệm vụ mạng lưới an toàn, vệ sinh viên Mỗi tổ sản xuất sở sản xuất, kinh doanh phải có an tồn, vệ sinh viên kiêm nhiệm làm việc Người sử dụng lao động định thành lập ban hành quy chế hoạt động mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau thống ý kiến với Ban chấp hành cơng đồn sở sở sản xuất, kinh doanh thành lập Ban chấp hành cơng đồn sở An tồn, vệ sinh viên người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên mơn kỹ thuật an tồn, vệ sinh lao động; tự nguyện gương mẫu việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động người lao động tổ bầu An toàn, vệ sinh viên hoạt động quản lý hướng dẫn Ban chấp hành cơng đồn sở, sở quy chế hoạt động mạng lưới an tồn, vệ sinh viên; phối hợp chun mơn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trình thực nhiệm vụ với người làm cơng tác an toàn, vệ sinh lao động phận quản lý cơng tác an tồn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế phận y tế sở 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com 103 Chức năng, nhiệm vụ mạng lưới an toàn, vệ sinh viên An tồn, vệ sinh viên có nghĩa vụ sau đây: a) Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn người tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động; b) Giám sát việc thực tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát thiếu sót, vi phạm an tồn, vệ sinh lao động, trường hợp an toàn, vệ sinh máy, thiết bị, vật tư, chất nơi làm việc; c) Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn người lao động đến làm việc tổ; d) Kiến nghị với tổ trưởng cấp thực đầy đủ chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khắc phục kịp thời trường hợp an toàn, vệ sinh máy, thiết bị, vật tư, chất nơi làm việc; e) Báo cáo tổ chức cơng đồn tra lao động phát vi phạm an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc trường hợp an toàn máy, thiết bị, vật tư, chất có u cầu nghiêm ngặt an tồn, vệ sinh lao động kiến nghị với người sử dụng lao động mà không khắc phục 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com 104 Chức năng, nhiệm vụ mạng lưới an toàn, vệ sinh viên An tồn, vệ sinh viên có quyền sau đây: a) Được cung cấp thông tin đầy đủ biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc; b) Được dành phần thời gian làm việc để thực nhiệm vụ an toàn, vệ sinh viên trả lương cho thời gian thực nhiệm vụ hưởng phụ cấp trách nhiệm c) Mức phụ cấp trách nhiệm người sử dụng lao động Ban chấp hành công đoàn sở thống thỏa thuận ghi quy chế hoạt động mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; d) Yêu cầu người lao động tổ ngừng làm việc để thực biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, thấy có nguy trực tiếp gây cố, tai nạn lao động chịu trách nhiệm định đó; e) Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com 105 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ ATVSLĐ TẠI CƠ SỞ 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.com 106 • Mọi hóa chất phân xưởng phải lưu trữ xếp có trật tự, riêng biệt, hóa chất phải có nhãn, tài liệu MSDS, bao bì đảm bảo chắn, đậy kín thùng chứa hóa chất dễ bay • Các axit: HCl; H2SO4; HNO3 • Rất nguy hiểm, ăn mòn mạnh, cháy da thịt gây vết thương sâu khó lành, khó chữa Nếu dính phải chúng rửa thật kỹ vòi nước 15p, trung hòa dd xà phòng Na2CO3 NaHCO3 • Các axit bay hơi, bốc khói nồng độ cao nên có hại cho đường hơ hấp, sinh khí độc (NO 2) kích thích đường hơ hấp gây viêm phế quản, viêm phổi, tê liệt hệ thần kinh … làm việc phải có trang bị BHLĐ hợp lý, bị nhiễm độc phải đưa khỏi nơi làm việc, chỗ thống gió hít thở khơng khí lành, cần thiết cho thở bình oxy • Các chất rắn: NaOH, KOH, Ca(OH)2 • NaOH, KOH phát nhiệt mạnh, hút ẩm mạnh, phá hủy gỗ vải, giấy, da gây bỏng nguy hiểm Nếu dính vào da phải rửa vòi nước 15p, sau dùng dấm ăn (axit axetic 1%) axit boric 3% (axit yếu, nhẹ) rửa Uống nhầm chúng gây nơn cho uống nước, uống sữa, lòng trắng trứng, dấm ăn để trung hòa • Xianua muối kim loại nặng • NaCN chất độc, liều tử vong 0,2 – 0,3g Bị ngộ độc phải đưa nơi thống gió, rửa dày dd thuốc tím, đưa đến bệnh viện • Các dung mơi hữu cơ; dd muối kim loại nặng gây nôn cho uống dung dịch thuốc muối; sữa, lòng trắng trứng 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.c 107 • • • • • Máy mài đánh bóng phải có chụp hút nối với hệ thống quạt hút để hút dc bụi kim loại Cần có cửa thuận lợi để định kỳ làm ống dẫn khí Các bể mạ độc hại, bể tẩy có axit, xianua, dung mơi hữu … phải có hệ thống hút độc tốt, bảo đảm kỹ thuật Hệ thống hút độc axit xianua không chung với gây khí HCN độc (tử vong 0,1 mg) Nhà cửa phải đảm bảo thoáng mát, có nhiều cửa sổ cao Xây gạch chịu axit, nghiêng bốn phía để thoát nước tốt, tường nhà ốp gạch chịu axit, chịu lửa cao từ 2,8 – 3,2m Trước làm việc phải cho quạt hút làm việc 10 – 15p để hút khí, độc Ktra hệ thống máy móc, dây dẫn điện … để đảm bảo an toàn điện Các thiết bị điện phải nối đất tốt Khi làm việc phải có đầy đủ trang bị bảo hộ: quần áo lao động, trang, găng tay cao su, mặt nạ phòng độc, ủng cao su … pha chế dung mơi phải có kính bảo hộ mặt nạ phòng độc, tiến hành chỗ có quạt hút hay thống gió Khơng ăn uống/hút thuốc nơi làm việc, thùng chứa hóa chất độc phải có nắp đậy kín, bể dung dịch phải có quạt hút Khi làm việc khơng để xianua rơi vãi ngồi, khơng nhúng tay vào dd xianua, không để chung hay đổ axit đường ống thoát xianua, phải thay quần áo làm việc, rửa tay xà phòng thật sạch, quần áo giặt rửa kỹ, tốt rửa dd FeSO4 để khử độc Với dung môi hữu cơ, xăng dầu, mỡ … phải tránh lửa, asmt trực tiếp, lửa trần, hút thuốc Vật mạ rơi vào đáy bể mạ dùng nam châm để vớt ra, vật đồng, kẽm dùng vợt sắt cán dài để vớt ra, ko dùng tay mò vớt thường xuyên làm vệ sinh bể mạ, máng hút, quạt hút để đảm bảo hút độc tốt Xử lý nước thải: Thu hồi nước thải vào bể chứa lớn, sau trung hòa, xử lý tiêu độc thải vào hệ thống thoát nước tự nhiên Tiêu độc tuần hồn dùng hệ thống bổ sung hóa chất liên tục kiểm tra thường xuyên, tiêu độc trao đổi in (pp sử dụng giá thành cao), nước thải gồm nhiều loại nên cần phân loại tiến hành tiêu độc Có nhiều pp xử lý: phân kỳ, liên tục, tự động … 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.c 108 Loại nước thải Nước thải xianua MT xuất nước thải PP xử lý DD mạ đồng, mạ kẽm, mạ bạc, mạ hợp kim … - OXH Xianua NaClO Ca(ClO) (cứ 1kg NaCN cần 7,15kg NaClO) - Trung hòa pH: – 8,5 - Kim loại OXH xuất kết tủa Nước thải có axit Cromic DD mạ crom, dd thụ động, dd đánh bóng điện hóa - OXH Cr +6 +3 thành Cr SO2, NaHSO3 Na2SO3 FeSO4 MT axit - Trung hòa pH: – 8,5 kim loại OXH xuất kết tủa Nước thải axit hay kiềm có thành phần kim loại nặng DD mạ axit Niken, đồng, kẽm, chì … - Trung hòa pH: – 8,5 - Kim loại bị OXH xuất kết tủa, tăng pH để kết tủa dạng hydroxit từ – Nước thải axit hay kiềm kim loại nặng 9/20/19 Dd tẩy dầu hóa học, tẩy dầu điện ly, dd tẩy nhẹ, tẩy gỉ, oxh nhơm chuyenmon.crsvina@gmail.c Trung hòa pH: 6,5 – 8,5 109 SƠ ĐỒ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH XI MẠ 9/20/19 chuyenmon.crsvina@gmail.c 110 ... Luật an toàn, vệ sinh lao động hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an tồn, vệ sinh lao động quan trắc mơi trường lao động Điều 17 Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn,... tác an tồn, vệ sinh lao động Nhóm 2: Người làm cơng tác an tồn, vệ sinh lao động bao gồm: • a) Chuyên trách, bán chuyên trách an toàn, vệ sinh lao động sở; • b) Người trực tiếp giám sát an toàn,... tồn, vệ sinh lao động Điều 4 Chính sách Nhà nước an toàn, vệ sinh lao động • Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, người lao động, quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực biện
- Xem thêm -

Xem thêm: AN TOAN VE SINH LAO DONG, AN TOAN VE SINH LAO DONG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ-VSLĐ, Các chế độ về an toàn, VSLĐ đối với NLĐ, I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC ATVSLĐ, II. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC AT – VSLĐ, Hàn, cắt bằng khí, CHÁY ... CÓ CHÁY!!!, Các quy định chung về An toàn, HÓA CHẤT VĂNG/BẮN VÀO MẮT, Các nội quy về an toàn trong công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm