HE TIET NIEU

55 37 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 22:46

HE TIET NIEUHE TIET NIEUHE TIET NIEU CƠ QUAN TIẾT NIỆU Bs Hoàng Minh Tú THẬN MỤC TIÊU ➢Mơ tả hình thể ngồi vị trí thận ➢Vẽ thiết đồ nằm ngang thiết đồ đứng dọc mô tả mạc thận ➢Mô tả liên quan trước sau thận ➢Mơ tả hình thể thận ➢Mô tả phân thùy ĐM thận VỊ TRÍ ➢Thận nằm sau phúc mạc, góc hợp X sườn XI CSTL ➢Thận phải thấp thận trái khoảng cm ➢Ở tư nằm thì: • Rốn thận trái ngang mức mơn vị cách đường khoảng cm, đầu thận trái nằm đường ngang qua bờ sườn • Rốn thận phải đầu thận phải thấp mức VỊ TRÍ Đối chiếu lên thành thể ➢Thận trái: • Đầu thận ngang bờ X sườn XI • Đầu cách điểm cao mào chậu khoảng cm ➢Thận phải: • Đầu thận ngang bờ X sườn XI • Đầu cách mào chậu khoảng cm HÌNH THỂ NGỒI, KÍCH THƯỚC ➢Hình hạt đậu, màu nâu đỏ, trơn láng, bọc bao xơ ➢2 mặt: trước – sau ➢2 bờ: – trong: rốn thận, rốn thận gần cực cực lấn mặt trước, rốn nơi ĐM vào thận, TM niệu quản khỏi thận ➢2 đầu : đầu đầu ➢KT: 12 x x 3cm Cân nặng khoảng 150 gr HÌNH THỂ NGỒI, KÍCH THƯỚC ➢Hình hạt đậu, màu nâu đỏ, trơn láng, bọc bao xơ ➢2 mặt: trước – sau ➢2 bờ: – trong: rốn thận, rốn thận gần cực cực lấn mặt trước, rốn nơi ĐM vào thận, TM niệu quản khỏi thận ➢2 đầu : đầu đầu ➢KT: 12 x x 3cm Cân nặng khoảng 150 gr MẠC THẬN: Lá trước sau ➢Trên : chập vào dính vào mạc mặt hoành ➢Dưới : sát xuống hòa lẫn vào lớp mơ ngồi phúc mạc MẠC THẬN ➢ Trong : ✓ Lá sau hòa lẫn vào mạc thắt lưng qua đến bám vào đốt sống thắt lưng ✓ Lá trước trước bó mạch thận ĐM chủ liên tiếp với trước bên đối diện ✓ Cả phải trái dính vào cuống thận tổ chức liên kết quanh mạch máu rốn thận ➢ Ngoài : chập vào hòa lẫn vào lớp mơ liên kết ngồi phúc mạc LIÊN QUAN: VỚI PHÚC MẠC Phúc mạc phủ đáy bàng quang phủ lên thành bụng trước, thành bên chậu, phía sau phủ lên tử cung nữ túi tinh nam tạo nên túi bàng quang sinh dục LIÊN QUAN: CÁC CQ LÂN CẬN ➢Hai mặt bên bàng quang liên quan với khoang sau X mu ➢Trong khoang có mơ liên kết thưa, mô mỡ mạch máu, thần kinh đến bàng quang Qua khoang sau X mu, bàng quang liên quan với X mu khớp mu LIÊN QUAN: CÁC CQ LÂN CẬN Mặt trên: ➢ Ở nam liên quan với ruột non, kết tràng xích ma ➢ Ở nữ liên quan với thân tử cung bàng quang rỗng Mặt sau: ➢ Ở nam liên quan với ống dẫn tinh, túi tinh, trực tràng ➢ Ở nữ liên quan với thành trước âm đạo, cổ tử cung PHƯƠNG TIỆN CỐ ĐỊNH BQ ➢Bàng quang cố định vững đáy cổ bàng quang ➢Cổ bàng quang gắn chặt vào hoành chậu, tiếp nối với bàng quang tuyến tiền liệt niệu đạo gắn chặt vào hồnh niệu dục ➢Ðỉnh bàng quang có dây chằng rốn ống niệu rốn hóa xơ bít tắc lại treo đỉnh bàng quang vào mặt sau rốn ➢Hai mặt bên có dây chằng rốn ĐM rốn hóa xơ tạo thành, có nhiệm cố định hai mặt bên bàng quang HÌNH THỂ TRONG ➢Niêm mạc bàng quang màu hồng nhạt Khi rỗng tạo nếp niêm mạc Khi căng nếp niêm mạc ➢Trong lòng bàng quang có vùng giới hạn hai lỗ niệu quản lỗ niệu đạo gọi tam giác bàng quang ➢Vùng tam giác bàng quang có niêm mạc khơng bị xếp nếp Có gờ nối hai lỗ niệu quản gọi nếp gian niệu quản Ở mặt sau có gờ khác từ tam giác chạy xuống lỗ niệu đạo gọi lưỡi bàng quang CẤU TẠO Thành bàng quang cấu tạo bốn lớp từ ngồi có: ➢ Lớp niêm mạc ➢ Lớp niêm mạc, khơng có vùng tam giác bàng quang ➢ Lớp gồm ba lớp vòng giữa, dọc ngồi ➢ Lớp mạc: lớp phúc mạc nơi khơng có phúc mạc phủ, bàng quang phủ lớp mô liên kết MẠCH MÁU ➢ĐM BQ trên: phần ko sơ hóa ĐM rốn → trên, phần bên ➢ĐM BQ → phần sau bên, TLT ➢Nhánh ĐM trực tràng → đáy BQ ➢Nhánh ĐM thẹn & ĐM bịt → trước BQ ➢Đám rối TM BQ NIỆU ĐẠO Bs Hoàng Minh Tú NIỆU ĐẠO NAM: ĐƯỜNG ĐI ➢Lỗ niệu đạo cổ bàng quang, thẳng xuống xun qua tuyến tiền liệt, qua hồnh chậu hơng, hồnh niệu dục ➢Cong trước, lên để vào hành xốp, chạy vật xốp dương vật ➢Mở qua lỗ niệu đạo đỉnh qui đầu NIỆU ĐẠO NAM: PHÂN ĐOẠN VÀ LQ Về phương diện giải phẫu: đoạn ➢ Niệu đạo tiền liệt: ụ núi (lồi tinh), lỗ túi bầu dục, lỗ ống phóng tinh, lỗ đổ TLT ➢ Niệu đạo màng ➢ Niệu đạo xốp Niệu đạo xốp hẹp đều, đường kính khoảng 5mm; trừ hai chỗ phình nhẹ đoạn đầu hành xốp dương vật gọi hố hành đoạn cuối qui đầu dương vật gọi hố thuyền Lỗ niệu đạo chỗ hẹp niệu đạo, khe đứng dọc, dài khoảng - 6mm, kẹp hai mép nhỏ Về phương diện sinh lý: ➢ Niệu đạo sau ➢ Niệu đạo trước Về phương diện PT: ➢ Niệu đạo cố định ➢ Niệu đạo di động NIỆU ĐẠO NAM: KÍCH THƯỚC ➢Dài 16 - 18cm ✓ Đoạn niệu đạo tiền liệt: 2,5 - 3cm, ✓ Đoạn niệu đạo màng: 1,2cm ✓ Đoạn niệu đạo xốp:12cm ➢Lúc bình thường niệu đạo khe hẹp cong trước đoạn tiền liệt, khe ngang đoạn màng, khe hình chữ T ngược đoạn xốp, khe đứng dọc qui đầu ➢Lúc tiểu, niệu đạo mở thành ống khơng Có ba chỗ phình xoang tiền liệt, hố hành, hố thuyền, bốn chỗ hẹp đoạn cổ bàng quang, đoạn niệu đạo màng, đoạn niệu đạo xốp lỗ niệu đạo NIỆU ĐẠO NAM: MẠCH MÁU, TK ➢ĐM: ✓TLT: ĐM BQ dưới, ĐM trưc tràng ✓Màng: ĐM hành DV ✓Xốp: ĐM NĐ, ĐM mu mu sâu dương vật ➢TM đổ TM thẹn ➢Thần kinh thẹn NIỆU ĐẠO NỮ ➢Niệu đạo nữ dài khoảng - 4cm, tương ứng với niệu đạo tiền liệt tuyến niệu đạo màng nam ➢Đi từ lỗ niệu đạo cổ bàng quang đến lỗ niệu đạo ngồi tiền đình âm hộ ➢Lỗ niệu đạo chỗ hẹp niệu đạo, nằm hai môi bé, sau âm vật trước lỗ âm đạo CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI ... niệu: tiểu quản lượn, ống lượn gần, quai Henle, ống lượn xa ống thu thập (ống Bertini) ❖Tiểu thể thận, ống lượn gần, ống lượn xa nằm phần lượn ❖Quai Henlé, ống thẳng, ống thu thập nằm phần tia... quay phía bao thận ➢Đỉnh hướng xoang thận tạo nên nhú thận ➢Các tháp thận xếp thành hai hàng dọc theo hai mặt trước sau thận HÌNH THỂ TRONG Vỏ thận : Cột thận : phần nhu mô nằm tháp thận Tiểu thùy
- Xem thêm -

Xem thêm: HE TIET NIEU, HE TIET NIEU