TOÁN 5 TUẦN 2 TH lê QUÝ đôn

2 53 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:23

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn BÀI TẬP CUỐI TUẦN I Trắc nghiệm: ( Học sinh cần ghi kết vào cột đáp số) ST T 10 Nội dung tập Đáp số Tính tổng Tính hiệu Tính thương � : Tính giá trị biểu thức: x�  � 15 Tìm x biết: Chuyển hỗn số thành phân số x 1  5 Tìm số tự nhiên x để có: Một vòi nước trung bình chảy bể Hỏi sau phần bể chưa có nước? Một cửa hàng ngày đầu bán số gạo Ngày sau bán số gạo Sau hai ngày bán cửa hàng lại 15 tạ gạo Hỏi lúc đầu cửa hàng có tạ gạo? 12  x  42 Tìm x, biết: II/ Tự luận: ( Học sinh trình bày giải chi tiết) Đánh giá Bài 1: Tính cách thuận tiện nhất: 5 �  �  a) 6 4 :  :  b) 11 m m Bài 2: Một bồn hoa hình chữ nhật có chiều dài 10 , chiều rộng chiều dài Tính: a) Chu vi bồn hoa b) Diện tích bồn hoa 15 15  12 3 3  12 Bài 3: Tính nhanh: 15  ... 15 15  12 3 3  12 Bài 3: Tính nhanh: 15  ...Bài 1: Tính cách thuận tiện nhất: 5 �  �  a) 6 4 :  :  b) 11 m m Bài 2: Một bồn hoa hình chữ nhật có chiều dài
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 TUẦN 2 TH lê QUÝ đôn , TOÁN 5 TUẦN 2 TH lê QUÝ đôn

Từ khóa liên quan