TCB lai suat tien gui KHDN tieng viet cap nhat 02032019 mhfl0 pdf

3 33 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:22

Biểu lãi suất huy động dành cho Khách hàng doanh nghiệp (Hiệu lực từ ngày 04/03/2019) I VIỆT NAM ĐỒNG (VND) Huy động có kỳ hạn thơng thường(%/năm) Kỳ hạn Mức tiền gửi tuần-3 tuần tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 13 tháng 14 tháng 15 tháng 24 tháng 36 tháng Trả lãi trước Sản phẩm tiền gửi CKH thông thường Trả lãi định kỳ tháng Trả lãi cuối kỳ < 5tỷ ≥ tỷ < 5tỷ ≥ tỷ < 5tỷ ≥ tỷ 5.18% 5.16% 5.23% 5.01% 4.99% 6.01% 5.61% 5.58% 5.65% 5.80% 5.87% 6.02% 5.99% 6.13% 6.18% 5.91% 5.58% 5.28% 5.25% 5.33% 5.11% 5.09% 6.11% 5.70% 5.68% 5.74% 5.90% 5.96% 6.10% 6.07% 6.21% 6.27% 5.99% 5.65% 5.19% 5.28% 5.07% 5.06% 6.12% 5.72% 5.70% 5.79% 5.96% 6.05% 6.22% 6.20% 6.38% 6.45% 6.30% 6.12% 5.29% 5.38% 5.17% 5.16% 6.22% 5.81% 5.80% 5.88% 6.06% 6.14% 6.31% 6.30% 6.47% 6.54% 6.39% 6.20% 0,50% 5.20% 5.20% 5.30% 5.1% 5.1% 6.2% 5.80% 5.80% 5.9% 6.1% 6.2% 6.4% 6.4% 6.6% 6.7% 6.7% 6.7% 0,50% 5.30% 5.30% 5.40% 5.2% 5.2% 6.3% 5.9% 5.9% 6.0% 6.2% 6.3% 6.5% 6.5% 6.7% 6.8% 6.8% 6.8% Huy động có kỳ hạn khác (%/năm) Kỳ hạn tuần – tuần tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 13 tháng 14 tháng 15 tháng 24 tháng 36 tháng CKH Online B-Express B-Plus(*) Tiền gửi ký quỹ Smartmoney 0,50% 5.30% 5.30% 5.40% 5.20% 5.20% 6.30% 5.90% 5.90% 6.00% 6.20% 6.30% 6.50% 6.50% 6.70% 6.80% 6.80% 6.80% 4.90% 4.90% 5.00% 5.00% 5.00% 6.10% 5.70% 5.70% 5.80% 6.00% 6.10% 6.30% 6.30% 6.50% 6.60% 6.60% 6.60% 4.60% 4.70% 4.70% 4.70% 5.80% 5.50% - 4.00% 4.00% 4.10% 4.10% 4.10% 5.20% 4.80% 4.80% 4.90% 5.10% 5.20% 5.40% 5.40% 5.60% 5.70% 5.70% 5.70% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% - (*)Lãi suất bậc thang I2 ban hành kèm Sản phẩm B-Plus: Kỳ hạn Từ 1-3 tỷ Trên 3-5 tỷ Trên 5-7 tỷ Trên 7-10 tỷ Trên 10 tỷ tháng 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% – tháng 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% Từ tháng trở lên 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% Huy động không kỳ hạn (KKH) Loại sản phẩm Lãi suất (/năm) Tiền gửi toán - Từ đến 10 triệu đồng 0.00% - Từ 10 triệu đồng trở lên 0.20% Tài khoản thấu chi trường hợp số dư tài khoản dương 0.00% Tiền gửi ký quỹ 0.20% Tiền gửi ký quỹ khác, tài khoản khác 0.00% II ĐÔ LA MỸ (USD) VÀ NGOẠI TỆ KHÁC Đô la Mỹ (USD) Loại sản phẩm Lãi suất (/năm) Tiền gửi toán 0% Tài khoản thấu chi trường hợp số dư tài khoản dương 0% Có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ ( từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 36 tháng) 0% Không kỳ hạn trường hợp khách hàng gửi có kỳ hạn rút trước hạn 0% Các loại ngoại tệ khác: Loại sản phẩm Không kỳ hạn (/năm) EUR GBP JPY AUD SGD Ngoại tệ khác (***) 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% Tài khoản thấu chi trường hợp số dư tài khoản 0% dương (/năm) Có kỳ hạn Không huy động (***): đồng ngoại tệ gồm: CHF, CNY, CAD, HKD, THB, NZD, SEK, MYR Lưu ý: Đây khung lãi suất huy động tiền gửi cho KHDN áp dụng thời kỳ, TCB áp dụng mức lãi suất khác so với biểu lãi suất số loại hình khách hàng tối đa không vượt quy định theo thỏa thuận trần lãi suất NHNN quy định Để biết thông tin chi tiết mức lãi suất áp dụng theo loại hình khách hàng doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chi nhánh/PGD gần Ngân hàng Techcombank thông báo thay đổi phương pháp tính lãi suất tiền gửi có kỳ hạn theo thơng tư số 14/2017/TT – NHNN ngày 29/09/2017 sau: QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI hiệu lực ngày 01/01/2018 - Lãi suất tính sở năm 365 ngày theo quy định NHNN thời kỳ - Thời hạn tính lãi xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày toán hết khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối thời hạn tính lãi) thời điểm xác định số dư để tính lãi cuối ngày thời hạn tính lãi - Lãi suất xác định sở tuân thủ quy định lãi suất trần Ngân hàng nhà nước, Techcombank thực tế thị trường - Mức lãi khách hàng hưởng: L = (M * R * T)/ 365 Trong đó: - L: Số tiền lãi khách hàng hưởng - M: Số tiền gửi - T: Số ngày thực tế gửi tiền - R: Mức lãi suất khách hàng hưởng (%) ... CHF, CNY, CAD, HKD, THB, NZD, SEK, MYR Lưu ý: Đây khung lãi suất huy động tiền gửi cho KHDN áp dụng thời kỳ, TCB áp dụng mức lãi suất khác so với biểu lãi suất số loại hình khách hàng tối đa khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: TCB lai suat tien gui KHDN tieng viet cap nhat 02032019 mhfl0 pdf , TCB lai suat tien gui KHDN tieng viet cap nhat 02032019 mhfl0 pdf