LUYEN TU VA CAU LOP 2 CA NAM

12 41 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:20

Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP DANH MỤC BÀI TẬP Bài 1: Câu từ Bài 2: Mở rộng vốn từ: từ ngữ học tập, dấu chấm hỏi Bài 3: Từ vật Kiểu câu: Ai gì? Bài 4: Từ vật Mở rộng vốn từ: ngày, tháng, năm Bài 5: Tên riêng cách viết tên riêng Kiểu câu: Ai gì? Bài 6: Luyện từ câu: Kiểu câu Ai gì? Khẳng định Phủ định Mở rộng vốn từ: đồ dùng học tập Bài 7: Mở rộng vốn từ: từ ngữ môn học Từ hoạt động Bài 8: Từ hoạt động, trạng thái Dấu phẩy Bài 9: Ơn kì Bài 10: Mở rộng vốn từ: từ ngữ họ hàng Dấu chấm Dấu chấm hỏi Bài 11: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ đồ dùng công việc nhà Bài 12: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm Dấu phẩy Bài 13: Mở rộng vốn từ : Từ ngữ cơng việc gia đình Kiểu câu: Ai làm gì? Bài 14: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ tình cảm gia đình Kiểu câu: Ai làm gì? Bài 15: Từ đặc điểm Kiểu câu Ai nào? Bài 16: Từ tính chất Kiểu câu Ai nào? Mở rộng vốn từ: từ ngữ vật nuôi Bài 17: Mở rộng vốn từ: từ ngữ vật nuôi Kiểu câu Ai nào? Bài 18: Ôn tập cuối kì Bài 19: Mở rộng vốn từ : từ ngữ mùa Đặt trả lời câu hỏi ? Bài 20: Mở rộng vốn từ: từ ngữ thời tiết Đặt trả lời câu hỏi nào? Dấu chấm, dấu chấm than Bài 21: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chim chóc Đặt trả lời câu hỏi Ở đâu? Bài 22: Mở rộng vốn từ: từ ngữ loài chim Dấu chấm, dấu phẩy Bài 23: Mở rộng vốn từ: từ ngữ muông thú Đặt trả lời câu hỏi: ? Bài 24: Mở rộng vốn từ: từ ngữ loài thú Dấu chấm, dấu phẩy Bài 25: Mở rộng vốn từ: từ ngữ sông biển Đáp trả lời câu hỏi sao? Bài 26: Mở rộng vốn từ : từ ngữ sông biển Dấu phẩy Bài 27: Ơn kì II Bài 28: Mở rộng vốn từ : từ ngữ cối Đặt trả lời câu hỏi để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP Bài 29: Mở rộng vốn từ : từ ngữ cối Đặt trả lời câu hỏi: để làm ? Bài 30: Mở rộng vốn từ: từ ngữ bác hồ Bài 31: Mở rộng vốn từ : từ ngữ bác hồ Dấu chấm, dấu phẩy Bài 32: Từ trái nghĩa Dấu chấm, dấu phẩy Bài 33: Mở rộng vống từ: từ ngữ nghề nghiệp Bài 34: Từ trái nghĩa Mở rộng vốn từ : từ ngữ nghề nghiệp Bài 35 – Ôn tập cuối kì II BÀI 1: CÂU VÀ TỪ A – Bài tập SGK Chọn tên gọi cho người, vật, việc vẽ đây: (học sinh, nhà, xe đạp, múa, trường, chạy, hoa hồng, cô giáo) - ……………… - ……………… - ……………… - ……………… - ……………… - ……………… - ……………… Tìm từ: - ……………… a Chỉ đồ dùng học tập: BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP b Chỉ hoạt động học sinh : c Chỉ tính nết học sinh : Hãy viết câu nói người cảnh vật tranh sau: M: Huệ bạn vào vườn hoa B - Bài tập tự luyện Câu 1: Đâu hoạt động học sinh A – Giảng B – Nghe giảng C – Xây nhà D – Buôn bán Câu 2: Từ tính nết khơng tốt học sinh A – Chăm B – Thật C – Ham chơi Câu 3: Con điền hoạt động sau vào nhóm thích hợp D – Kiên nhẫn Tập đọc, tập vẽ, nhảy dây, chơi cờ, làm toán, xem phim, múa võ, tập viết Hoạt động học tập Hoạt động vui chơi Câu 4: Con xếp từ, cụm từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh: Em ngắm đẹp thích tranh Trả lời: Câu 5: Con xếp từ, cụm từ sau để tạo thành câu hồn chỉnh: Cơ giáo tốn giúp em khó giải BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP Trả lời: Câu 6: Con điền hoạt động sau vào nhóm thích hợp: Nhảy dây, đọc bài, chở hàng, tập viết, nấu ăn, tô màu, chợ Hoạt động trẻ em: Hoạt động người lớn: Câu 7: Con điền từ thích hợp vào chỗ trống: Ở ………………, cô giáo dạy em nhiều điều hay A – nhà B – công viên C – trường học Câu 8: Con nối hai cột để tạo thành tên đồ vật: Xe tựa Bàn mực Ghế Bút đạp Câu 9: Con nối hai cột để tạo thành câu hoàn chỉnh: Tất học sinh nấu ăn Mẹ bé say sưa giảng Thầy giáo ùa sân trường Câu 10: Con điền thêm từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu đúng: Cô ca sĩ kể chuyện cổ tích cao xanh Bầu trời …………………………………… Em thích lắng nghe bà ……………………………… …………………… … có giọng hát nhẹ nhàng Câu 11: Trong từ sau, từ không đồ dùng học tập học sinh? A - búa B – sách C - D – bút BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP BÀI 2: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP, DẤU CHẤM HỎI A – Bài tập SGK Tìm từ: - Có tiếng học - Có tiếng tập Đặt câu với từ vừa tìm tập Sắp xếp lại từ câu để tạo thành câu : - Bác Hồ yêu thiếu nhi - Thu bạn thân em Em đặt dấu câu vào cuối câu sau? - Em tên - Em học lớp - Tên trường em B - Bài tập tự luyện Câu 1: Đâu từ ngữ nói học tập: A – học hành B – học hỏi C – đá bóng D – học nhóm Câu 2: Đâu từ ngữ nói học tập: A – Đánh đàn B – Tập viết C – Ca hát D – Múa Câu 3: Câu điền sai dấu chấm hỏi A - Mẹ em bác sĩ? B – Ông em năm tuổi? C – Sở thích em gì? BỒI DƯỠNG TỐN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP Câu 4: Con điền thêm từ ngữ vào chỗ trống thích hợp để tạo thành câu đúng: học nhóm học giỏi tập vẽ a) Em cố gắng ………………….để khơng phụ lòng mong mỏi cha mẹ b) Cơ giáo yêu cầu tổ …………………… chủ đề môi trường c) Bé Minh cầm hộp bút chì màu bắt đầu ……………ông mặt trời Câu 5: Con xếp từ câu sau để tạo thành câu mới: Bạn Nam em mơn Tốn làm tập hướng dẫn Trả lời: Câu 6: Con xếp từ câu sau để tạo thành câu có nghĩa: Minh u ơng bà Trả lời: Câu 7: Con nối hai cột sau để tạo thành câu có nghĩa: Ăn vóc khơng tày học bạn Học thầy học gói, học mở Học ăn, học nói học hay Câu 8: Con điền dấu thích hợp vào chỗ trống sau? ! ? - Chim công này, họa mi có nhảy múa đẹp khơng Chim công đáp: - Dạ không Câu 9: Con điền dấu thích hợp vào chỗ trống đây: ? , - Chào cô, bọn cháu bị ướt mưa bay Cô cho bọn cháu trú cánh hoa cô lát không Câu 10: Con điền dấu chấm hỏi dấu chấm than vào chỗ trống thích hợp Ngơi chổi vệt quét sáng dài sân trời mênh mơng Bé Hà thắc mặc: BỒI DƯỠNG TỐN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP - Thế trời quét sân anh - Trời bắt chước em đấy! Trên trời phải đưa vài nhát chổi Câu 11: Trong từ sau, từ không hoạt động học sinh? A - tập viết B - tập tô C - sửa máy D - nghe giảng Câu 12: Trong từ sau, từ hoạt động học sinh? A - cấy B - đọc C - bán hàng D - chạy xe Câu 13: Trong từ sau, từ khơng tính nết học sinh? A - chăm B - cần cù C - tập thể hình D - hăng hái Câu 14: Trong từ sau, từ không đồ dùng học tập học sinh? A - thước kẻ B - cày C - bút chì D - cục tẩy BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP ĐÁP ÁN BÀI 1: CÂU VÀ TỪ A – Bài tập SGK Chọn tên gọi cho người, vật, việc vẽ đây: (học sinh, nhà, xe đạp, múa, trường, chạy, hoa hồng, cô giáo) Trả lời : trường hoa hồng Học sinh Nhà Chạy Xe đạp Cơ giáo Múa Tìm từ: a Chỉ đồ dùng học tập: Gợi ý : bút máy, bút chì, thước kẻ, com pa, tẩy, hộp bút, bút màu, kéo, hồ dán,… b Chỉ hoạt động học sinh : Gợi ý : đọc, viết, vẽ, nghe giảng, hát, múa, xếp hàng, nhảy dây, tập thể dục… c Chỉ tính nết học sinh : Gợi ý : chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép, siêng năng, cần cù, kiên trì, … Hãy viết câu nói người cảnh vật tranh sau: M : Huệ bạn vào vườn hoa - Huệ bạn trò chuyện vườn hoa BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cơ Trang) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP - Huệ chăm nhìn ngắm bơng hoa - Má Huệ hồng xinh cánh hoa B - Bài tập tự luyện Câu 1: Đâu hoạt động học sinh A – Giảng B – Nghe giảng C – Xây nhà Câu 2: Từ tính nết khơng tốt học sinh A – Chăm B – Thật C – Ham chơi D – Buôn bán D – Kiên nhẫn Câu 3: Con điền hoạt động sau vào nhóm thích hợp Tập đọc, tập vẽ, nhảy dây, chơi cờ, làm toán, xem phim, múa võ, tập viết Hoạt động học tập Hoạt động vui chơi Tập đọc, tập vẽ, làm toán, tập viết Chơi cờ, nhảy dây, múa võ, xem phim Câu 4: Con xếp từ, cụm từ sau để tạo thành câu hồn chỉnh: Em ngắm đẹp thích tranh Đáp án: Em thích ngắm tranh đẹp Câu 5: Con xếp từ, cụm từ sau để tạo thành câu hồn chỉnh: Cơ giáo tốn giúp em khó Đáp án: Cơ giáo giúp em giải tốn khó giải Câu 6: Con điền hoạt động sau vào nhóm thích hợp: Nhảy dây, đọc bài, chở hàng, tập viết, nấu ăn, tô màu, chợ Hoạt động trẻ em: Nhảy dây, đọc bài, tập viết, tô màu Hoạt động người lớn: chở hàng, nấu ăn, chợ Câu 7: Con điền từ thích hợp vào chỗ trống: Ở ………………, cô giáo dạy em nhiều điều hay A – nhà B – công viên C – trường học Câu 8: Con nối hai cột để tạo thành tên đồ vật: Xe tựa Bàn mực Ghế Bút đạp Câu 9: Con nối hai cột để tạo thành câu hoàn chỉnh: Tất học sinh nấu ăn Mẹ bé say sưa giảng Thầy giáo ùa sân trường BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP Câu 10: Con điền thêm từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu đúng: Cơ ca sĩ kể chuyện cổ tích cao xanh Bầu trời …………cao xanh………………………… Em thích lắng nghe bà ……………kể chuyện cổ tích…………… …Cơ ca sĩ………………… … có giọng hát nhẹ nhàng Câu 11: Trong từ sau, từ không đồ dùng học tập học sinh? A - búa B – sách C - D – bút BÀI 2: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP, DẤU CHẤM HỎI A – Bài tập SGK Tìm từ: - Có tiếng học Gợi ý: học hành, học hỏi, học tập, học giỏi, học nhóm, học sinh… - Có tiếng tập Gợi ý: tập viết, tập vẽ, tập múa, tập hát, tập thể dục, học tập, tập bơi, tập nhảy, … Đặt câu với từ vừa tìm tập Gợi ý : - Các bạn học sinh vui chơi sân trường - Cả lớp chăm tập viết chữ A - Lớp em tập múa “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” để biểu diễn văn nghệ Sắp xếp lại từ câu để tạo thành câu : - Bác Hồ yêu thiếu nhi Thiếu nhi yêu Bác Hồ - Thu bạn thân em Bạn thân em Thu Em đặt dấu câu vào cuối câu sau? - Em tên ? - Em học lớp ? - Tên trường em ? B - Bài tập tự luyện Câu 1: Đâu khơng phải từ ngữ nói học tập: A – học hành B – học hỏi C – đá bóng D – học nhóm Câu 2: Đâu từ ngữ nói học tập: BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cơ Trang) 10 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP B – Tập viết C – Ca hát A – Đánh đàn D – Múa Câu 3: Câu điền sai dấu chấm hỏi A - Mẹ em bác sĩ? B – Ông em năm tuổi? C – Sở thích em gì? Câu 4: Con điền thêm từ ngữ vào chỗ trống thích hợp để tạo thành câu đúng: học nhóm học giỏi tập vẽ a) Em cố gắng …học giỏi…….để không phụ lòng mong mỏi cha mẹ b) Cơ giáo u cầu tổ …học nhóm… chủ đề mơi trường c) Bé Minh cầm hộp bút chì màu bắt đầu …tập vẽ…ông mặt trời Câu 5: Con xếp từ câu sau để tạo thành câu mới: hướng dẫn Bạn Nam em mơn Tốn làm tập Đáp án: Bạn Nam hướng dẫn em làm tập mơn Tốn Câu 6: Con xếp từ câu sau để tạo thành câu có nghĩa: Minh u ơng bà Đáp án: Minh yêu ông bà Câu 7: Con nối hai cột sau để tạo thành câu có nghĩa: Ăn vóc khơng tày học bạn Học thầy học gói, học mở Học ăn, học nói học hay Câu 8: Con điền dấu thích hợp vào chỗ trống sau? - Chim cơng này, họa mi có nhảy múa đẹp không ? Chim công đáp: ! - Dạ khơng Câu 9: Con điền dấu thích hợp vào chỗ trống đây: ? , - Chào cô, bọn cháu bị ướt mưa , bay Cô cho bọn cháu trú cánh hoa cô lát không? Câu 10: Con điền dấu chấm hỏi dấu chấm than vào chỗ trống thích hợp Ngơi chổi vệt quét sáng dài sân trời mênh mông Bé Hà thắc mặc: - Thế trời quét sân anh ? BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cô Trang) 11 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP - Trời bắt chước em đấy! Trên trời phải đưa vài nhát chổi ! Câu 11: Trong từ sau, từ không hoạt động học sinh? A - tập viết B - tập tô C - sửa máy D - nghe giảng Câu 12: Trong từ sau, từ hoạt động học sinh? A - cấy B - đọc C - bán hàng D - chạy xe Câu 13: Trong từ sau, từ khơng tính nết học sinh? A - chăm B - cần cù C - tập thể hình D - hăng hái Câu 14: Trong từ sau, từ không đồ dùng học tập học sinh? A - thước kẻ B - cày C - bút chì D - cục tẩy BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948.228.325 (Cô Trang) 12 ... ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948 .22 8. 325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948 .22 8. 325 -*** LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP BÀI 2: MỞ RỘNG... DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948 .22 8. 325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948 .22 8. 325 -*** LUYỆN TỪ... DƯỠNG TOÁN LỚP TỪ CƠ BẢN ĐÊN NÂNG CAO QUA 12 CHUYÊN ĐỀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU - Liên hệ: 0948 .22 8. 325 (Cô Trang) Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948 .22 8. 325 -*** LUYỆN TỪ
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYEN TU VA CAU LOP 2 CA NAM , LUYEN TU VA CAU LOP 2 CA NAM