cách đăng ký tài khoản slide share

23 463 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:11

Hướng dẫn sử dụng SlideShare Mục lục Giới thiệu 2 Hướng dẫn sử dụng 2.1 Đăng ký tài khoản 2.2 Upload file 2.3 Danh sách file upload 16 2.4 Xóa file upload 22 Page | 1 Giới thiệu SlideShare mạng chia sẻ lớn đến cộng đồng giới dạng trình chiếu Slide Bạn upload thuyết trình, tài liệu video, chia sẻ đến hàng triệu người xem chia sẻ bạn Chia sẻ riêng tư cá nhân đến đồng nghiệp, khách hàng mạng kết nối đa tầng Ngồi bạn xem tải tài liệu mà người chia sẻ 2 Hướng dẫn sử dụng Đầu tiên bạn mở trình duyệt truy cập vào địa http://www.slideshare.net/ Giao diện trang web sau: Trên menu hiển thị chủ đề tài liệu: Click vào tên chủ đề để xem danh sách tài liệu thuộc chủ đề Đối với người dùng chưa có tài khoản trang web, truy cập vào trang web bạn tìm kiếm xem tài liệu Trên danh sách hiển thị , di chuột vào tài liệu bạn muốn xem: Các thông tin hiển thị tài liệu bao gồm :  Tên tài khoản – người upload file: Dr.Chris Stout  Tên tài liệu: How to Achieve Your Best Year Ever  Số lượt xem : 1,151 views Các chức năng:  : Bấm like cho tài liệu  : tải tài liệu máy  : Chia sẻ tài liệu Để xem nội dung tài liệu, click chuột vào tên tài liệu hiển thị Click vào tên tài khoản Dr.Chris Stout để xem thông tin chi tiết tác giả tài liệu liên quan Để tìm kiếm tài liệu, nhập thơng tin : tên tài liệu, chủ đề, tác giả,… vào ô Search phía trang web Ví dụ, muốn tìm kiếm tài liệu chủ đề education Kết tìm kiếm hiển thị sau:  Chọn Content để xem tài liệu có nội dung liên quan đến chủ đề mà bạn tìm kiếm  Chọn Users để xem danh sách tác giả có liên quan 2.1 Đăng ký tài khoản Trong giao diện trang web bạn click vào nút Signup để đăng ký: Có cách để đăng ký tài khoản :  Cách 1: Nếu bạn có tài khoản Linkedln đăng nhập tài khoản  Cách 2: Sử dụng tài khoản có Facebook Ví dụ:  Cách 3: Đăng ký sử dụng địa email bạn, cách nhập vào email, tên mật sau bấm chọn Signup để hồn tất q trình đăng ký Trang web tự động đăng nhập tài khoản bạn sau hoàn thành đăng ký Sau đăng nhập thành cơng phía bên phải trang web hiển thị tài khoản bạn 2.2 Upload file Để thực chức upload file lên trang web bạn click vào nút Upload menu nằm phía trang web Trang web chuyển sang giao diện hiển thị thơng tin q trình upload Bấm Upload để chọn nhiều file từ máy tính bạn chọn biểu tượng phía để upload file từ Dropbox, Google Drive, Email,… Chọn chế độ Public (công khai) Private (truy cập riêng tư ) cho file bạn Ví dụ chọn Upload, trang web chuyển sang cửa sổ lựa chọn file máy tính bạn Bạn lựa chọn đường dẫn đến file cần upload Click Open để thực việc upload Quá trình upload file: Nhập Title (Tiêu đề) cho tài liệu Để hủy việc upload file nhấn chọn dấu “x” phía bên trái hình Sau upload thành công trang web hiển thị thông báo: Để xem file vừa upload click vào link màu xanh “View it here” Page | 10 Hoặc chọn See Mobile Preview để xem tài liệu điện thoại sau: Để tiếp tục trình upoad file, nhập thêm thông tin file vừa chọn: Bao gồm:  Category: Chọn thể loại cho tài liệu ví dụ kinh tế, giáo dục, đồ họa,…  Description: Mô tả tài liệu  Tag: Tạo nhãn cho tài liệu  Status: Trạn thái Public Private Page | 11 Những phần đánh dấu “*” thông tin bắt buộc phải điền Chọn “Save & Continue” để hoàn tất trình upload file Để chia sẻ tài liệu bạn cho người, click vào biểu tượng Share: Facebook, Google +, Gmail,… Chọn View Presentation để xem tài liệu: Chọn Advanced Settings để chỉnh sửa thông tin tài liệu:  Visibility hiển thị trạng thái cho phép truy cập tài liệu: Public  Allow users to dowload ?: Chọn Yes No phép không cho phép người dùng dowload tài liệu Để thay đổi quyền truy cập tài liệu từ Public sang Private ,click chuột vào Private dòng Visibility Các thơng tin trạng thái Private bao gồm:  Who can view on SlideShare: Những có xem tài liệu, có lựa chọn sau: o Only me: Chỉ tơi o People with the secret link : cho phép người có đường link tài liệu bí mật mật xem nội dung Đánh dấu check vào Protect with password để tạo mật  Make content public on : Chọn ngày thời gian bạn muốn nội dung công khai tự động  Allow users on dowload: cho phép tải tài liệu hay không ? Sau thay đổi thông tin, chọn Update để lưu lại Cancel để hủy Để thay đổi chi tiết tài liệu, chọn tab Edit Details: Nhập lại thơng tin muốn chỉnh sửa, sau chọn “Update” để lưu lại Để thay đổi file, chọn tab “Re-upload”: Chọn Select file để chọn lại file, sau nhấn Upload để hồn thành 2.3 Danh sách file upload Để xem lại file upload, click vào tài khoản hiển thị bạn chọn My uploads: Trang web hiển thị danh sách tài liệu upload lên sau: Di chuột click vào tài liệu để xem Bên phải hình hiển thị nội dung tài liệu Thanh menu phía bao gồm chức sau:  Chọn biểu tượng để chia sẻ tài liệu Có thể chia sẻ tài liệu qua Facebook, Tweet on Twitter, LinkedIn, Pinterest qua email cách click chọn vào biểu tượng tương ứng Ví dụ muốn chia sẻ tài liệu qua Facebook, chọn vào biểu tượng hiển thị thông báo sau: , trang web Nhấn Chia sẻ để chia sẻ tài liệu lên tài khoản Facebook bạn Hoặc chọn Hủy để không chia sẻ  Chọn để like tài liệu  Muốn download tài liệu click vào biểu tượng  : Phóng to  : cho phép xem tài liệu chế độ tồn hình thu nhỏ tài liệu Chỉnh sửa trực tiếp tài liệu cách chọn chức phía : Edit, Privacy Settings, Re-upload Phía bên trái hình, tab “Recommended” hiển thị danh sách tài liệu tham khảo có nội dung liên quan : Page | 20 Chọn tab “More from User ” để xem tài liệu khác bạn Để xem thống kê tài liệu chọn chức Statistics phía : Page | 21 2.4 Xóa file upload Trong danh sách file upload chọn Select all để thao tác với tất tài liệu Để xóa tài liệu thực theo cách sau:  Cách 1: Click vào chức Delete phía  Cách 2: Chọn nút Edit phía nhấn Delete Trang web hiển thị thơng báo:  Chọn OK để xóa tài liệu  Hoặc chọn “Hủy” để quay lại danh sách khơng xóa ... Đăng ký tài khoản Trong giao diện trang web bạn click vào nút Signup để đăng ký: Có cách để đăng ký tài khoản :  Cách 1: Nếu bạn có tài khoản Linkedln đăng nhập tài khoản  Cách 2: Sử dụng tài. .. dụng tài khoản có Facebook Ví dụ:  Cách 3: Đăng ký sử dụng địa email bạn, cách nhập vào email, tên mật sau bấm chọn Signup để hồn tất q trình đăng ký Trang web tự động đăng nhập tài khoản bạn... liệu  : tải tài liệu máy  : Chia sẻ tài liệu Để xem nội dung tài liệu, click chuột vào tên tài liệu hiển thị Click vào tên tài khoản Dr.Chris Stout để xem thông tin chi tiết tác giả tài liệu liên
- Xem thêm -

Xem thêm: cách đăng ký tài khoản slide share , cách đăng ký tài khoản slide share , Hướng dẫn sử dụng

Từ khóa liên quan