BAI TAP CUOI TUAN 5 MON TOAN tuan 5

4 41 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:06

Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** BÀI TẬP CUỐI TUẦN MƠN TỐN - LỚP ĐỀ SỐ Họ tên: Lớp: Bài 1: a) Điền số thích hợp vào ô trống b) Điền số theo mẫu Số hạng 28 38 24 30 23 Số hạng 17 46 56 43 Tổng 45 c) Đặt tính tính? 28 + 35 18 + 44 78 + 13 68 + 19 48 + 36 Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống > < = ? + + 38 + 19 39 + 18 19 + 18 28 + 27 + 46 36 + 47 35 + 36 + 45 + 10 35 + 20 Bài 3: a) Tính : 57 + + = 38 + 27 + = 63 - 10 – 23 = b) Nam cao 10dm 6cm, Nam cao Hùng 2cm Hỏi Hùng cao ? (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) A 8dm 6cm B 10dm 4cm C 14 cm Hỗ trợ giải đáp Toán lớp – 0948.228.325 (zalo cô Trang) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp – Luyện Violympic D 10dm 8cm Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài 4: Điền vào chỗ : a) Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai tăng lên đơn vị tổng b) Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ tăng lên 16 đơn vị hiệu đơn vị c) Hiệu hai số số bị trừ 28 đơn vị Số trừ là: ………… Bài 5: Ông Vinh năm 72 tuổi Tuổi Vinh sang năm số lớn có chữ số Tổng số tuổi hai ông cháu năm bao nhiêu? Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 6: Cho ∎ = + 66 = 72; ∎ = + 55 + 555 = 615 Tính ∎ 2? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 7: Số? Hỗ trợ giải đáp Tốn lớp – 0948.228.325 (zalo Trang) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp – Luyện Violympic Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** BÀI TẬP CUỐI TUẦN ĐỀ SỐ Đúng ghi Đ; sai ghi S: a) Đặt tính tính : 87 - 20 b Đặt tính tính: 78 - Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Tổng hai số 58 số chẵn lớn có chữ số là: A 67 B 66 C.51 D.60 b) Hiệu hai số 75 số lẻ nhỏ có chữ số là: A 64 B.45 C.65 D.62 Đàn gà có 27 gà trống 32 gà mái Hỏi đàn gà có con? Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Lớp 2A có 48 bạn có 21 bạn nam Hỏi: a) Lớp 2A có bạn nữ ? b) Số bạn nam số bạn nữ bạn? Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Hỗ trợ giải đáp Toán lớp – 0948.228.325 (zalo cô Trang) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp – Luyện Violympic Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Cửa hàng buổi sáng bán chục hộp kẹo, buổi chiều bán chục hộp kẹo.Hỏi hai buổi cửa hàng bán hộp kẹo? Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Mẹ mua sô trứng Sau mẹ dùng trứng lại 27 trứng Hỏi mẹ mua trứng? Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Hồng gấp đôi mảnh giấy cắt thành hình bên Hỏi số hình bên dưới, hình hình mảnh giấy sau cắt? A- B- C- D- Hỗ trợ giải đáp Tốn lớp – 0948.228.325 (zalo Trang) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp – Luyện Violympic ... 72; ∎ = + 55 + 55 5 = 6 15 Tính ∎ 2? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 7: Số? Hỗ trợ giải đáp Tốn lớp – 0948.228.3 25 (zalo Trang)... 0948.228.3 25 -* ** BÀI TẬP CUỐI TUẦN ĐỀ SỐ Đúng ghi Đ; sai ghi S: a) Đặt tính tính : 87 - 20 b Đặt tính tính: 78 - Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Tổng hai số 58 số chẵn... cắt thành hình bên Hỏi số hình bên dưới, hình hình mảnh giấy sau cắt? A- B- C- D- Hỗ trợ giải đáp Toán lớp – 0948.228.3 25 (zalo Trang) Tuyển tập 11 chun đề bồi dưỡng Tốn lớp – Luyện Violympic
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP CUOI TUAN 5 MON TOAN tuan 5 , BAI TAP CUOI TUAN 5 MON TOAN tuan 5

Từ khóa liên quan