BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH lớp 1

4 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:06

Môn tiếng anh lớp Bài 1: điền chữ thiếu vào chỗ trống: Ap…le B…ll Ca… …og Bài 2: Nối: One(for) Two(candy) Three (goat) Four(book) Five(hat) Six (cake) Bài :dịch sang tiếng anh a/ xin chào bạn tên Long ……………………………………………… ……………………………………………… b/cám ơn ……………………………………………… ……………………………………………… c/quyển sách bạn ……………………………………………… ……………………………………………… d/tơi có bánh …………………………………………… …………………………………………… e/tơi thích mũ …………………………………………… …………………………………………… ...Ca… …og Bài 2: Nối: One(for) Two(candy) Three (goat) Four(book) Five(hat) Six (cake) Bài :dịch sang tiếng anh a/ xin chào bạn tên Long ………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH lớp 1 , BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH lớp 1