BÀI bồi DƯỠNG hè TIẾNG ANH 1

3 35 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 21:06

Câu 1: Nối tranh với từ tiếng anh chúng apple car strawberry cat book Câu 2: Sắp xếp chữ sau thành chữ có nghĩa với hình cho sẵn: aplep => cilenp telba => => god kyemon => => nabana => Câu 3: Khoanh vào đáp án 1.What is this ? - It is a A pen B ruler C ink B two C three B five C six 2: How many apple? A one 3: How many cars ? A four 4: What color is it ? - It is A blue B red C black B baby C dad 5: Who is this ? - This is A mon ...god kyemon => => nabana => Câu 3: Khoanh vào đáp án 1. What is this ? - It is a A pen B ruler C ink B two C three B five C six 2: How many
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI bồi DƯỠNG hè TIẾNG ANH 1 , BÀI bồi DƯỠNG hè TIẾNG ANH 1