Đồ án Lò silicat: Lò tuynen xe goòng

35 85 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 19:47

Bản thuyết mình word và bản vẽ Autocad.Đồ án Lò silicat, Lò tuynen xe goòng nung gạch xây dựngChương I : Phần mở đầu Chương II : Phần tổng quan Chương III : Tính toán thiệt bị chính Chương IV : Tính toán thiết bị phụ trợ Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel Mục Lục Chương I Chương Chương 10 II : III Chương IV 30 : : : Tính Tính Phần Phần toán toán mở tổng thiết thiết đầu quan bò bò phụ Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU I.Giới thiệu thiết bò nung công nghệ Silicát: Phần lớn loại vật liệu gốm sứ phải trải qua khâu quan trọng trình nung Quá trình nung ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm Những thiết bò thực trình nung gọi lò nung Lò nung thiết bò nhận nhiệt từ trình cháy nhiên liệu cung cấp cho vật liệu nung Các lò nung vật liệu gốm sứ phải làm việc nhiệt độ cao Mục đùích chủ yếu nhằm biến đổi trạng thái vật lí cấu trúc bên vật liệu Ở nhiệt độ trình hóa lí xảy bên vật liệu làm thay đổi chất so với nguồn gốc thiên nhiên cũ giúp cho sản phẩm đạt yêu cầu kó thuật cần thiết Xét mặt lượng nguồn cung cấp nhiệt cho lò nung đa dạng Ngoài nguồn lượng truyền thống : củi , than ,dầu … ngày công nghệ đại cho phép chung ta sử dụng nguồn lượng như: điện năng, sóng hồng ngoại Cùng với nguồn lượng có thiết bò phù hợp song giá thành cao nên chưa ứng dụng rộng rãi.Việc sử dụng nguồn lượng thiết bò phụ thuộc vào yêu cầu công nghệ, chất lượng sản phẩm tiêu kinh tế kó thuật II.Phân loại: Có nhiêu loại thiết bò nung, dựa vào đặc điểm khác ta phân thành loại sau: Dựa theo chế độ làm việc :lò liên tục lò gián đoạn + Lò liên tục :các giai đoạn trình nung xảy thời điểm + Lò gián đoạn: giai đoạn nung xảy Dựa theo nhiên liệu sử dụng: Lò ga , than, củi, dầu… Dựa theo cấu tạo buồng làm việc: Lò phòng , lò Tunnel, lò quay, lò đứng… III.Mục tiêu đề tài : Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel Lựa chọn, thiết kế sơ lò nung cho qui trình sản xuất gạch ngói theo yêu cầu kó thuật sản phẩm Từ , ta biết cách lựa chọn thiết bò cho phù hợp với đánh giá sơ tiêu kó thuật chi phí vận hành lò CHƯƠNG II : PHẦN TỔNG QUAN I.Giới thiệu sơ dây chuyền công nghệ sản xuất gạch ngói : Máy nhào đùn liên hợp có hút chân không  Tạo hình có ép gạch tào  Tạo hình dập ngói  Phơi tự nhiên Bãi ủ nhà  Thùng lường phối liệu  Cán thô  Cán mòn  Nhào trộn  Thùng lường trung gian  Sấy  Phế Nung phẩm  Sp Đất sét ủ Máy nhào đùn liên hợp có hút chân không  Ép tạo gạch lỗ  Bàn cắt  Phối tự nhiên II.Giới thiệu sn phẩm yêu cầu kó thuật: Sản phẩm gạch ngói nguyên liệu công trình xây dựng.Nguyên liệu đất sét Hầu hết loại đất sét có đủ độ dẻo tạo hình dùng làm gạch.Tuy nhiên , để gạch ngói có chất lượng Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel cao nguyên liệu cần có độ ổn đònh , không chứa muối tan, muối sunfat CaCO dễ tạo vết nứt chân chim thủy hóa làm vật liệu dãn nở Các loại sản phẩm công nghệ sản xuất tương đôí đơn giản , có tính chất kó thuật phù hợp với yêu cầu công trình xây dựng giá thành tương đôi thấp Có nhiều loại sản phẩm gạch ngói, để đơn giản trình tính toán , ta chọn sản phẩm nung loại gạch lỗ Các yêu cầu kó thuật sản phẩm: Khối lượng Kích thước 1,5kg/viên 1909090 mm Độ hút nước >8% Giới hạn bền >30Mpa nén III.Các biến đổi hóa lí trình nung: Trước hết ta xác đònh khoảng nhiệt độ cần đạt tới trình nung gạch Để ước tính nhiệt độ nung gạch , ta dựa vào giản đồ pha cấu tử heä SiO2-Al2O3-K2O SiO2 =58,52% Al2O3 =19,38% K2O =2,28% Ta qui % riêng cấu tử SiO2 =73% Al2O3 =24% K2O =3% Điểm biểu diễn hệ giản đồ pha điểm M Theo giản đồ pha điểm bắt đầu xuất pha lỏng điểm otecti nhiệt độ 985C Sau , lượng pha lỏng bắt đầu tăng dần theo nhiệt độ Theo giản đồ pha lúc tinh thể mulit bắt đầu xuất tăng dần đến điểm M’ Từ 1200C bắt đầu có tinh thể mulít mòn hình thành , tinh thể mulít dần Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel phát triển thành dạng hình kim pha lỏng pha lỏng xuất nhiều.Từ 1300C trở lên tinh thể hình thành rõ rệt Ta quan tâm nhiều đến tinh thể mulit mulit có tính chất có lợi : độ bền , độ bền hóa , độ bền nhiệt cao…Tuy nhiên, thực tế khả hình thành mulit khó khăn sản phẩm không thực đạt đến nhiệt độ cao Sự kết khối vật liệu xảy chủ yếu nhờ có mặt pha lỏng Nhưng pha lỏng nhiều làm cho độ bền sản phẩm giảm Thực chất giản đồ pha công cu ïcho phép dự đoán ước lượng nhiệt độ nóng chảy vật liệu lượng pha lỏng tạo thành Từ , ta giới hạn thí nghiệm để tìm xác nhiệt độ nung thích hợp.Bởi trình giản đồ pha trình kết tinh oxít tinh khiết trình thuận nghòch, diễn vô chậm.Thực tế thân thành phần cấu tử không tinh khiết đánh gia ùhết thành phần phối liệu đặc biệt Fe2O3 Vì yêu cầu độ bền số yếu tố kó thuật khác sản phẩm gạch ngói không cao nên để giảm nhiệt độ nung cho sản phẩm ta sử dụng loại đất sét có hàm lượng chất chảy cao, đặc biệt oxit sắt Fe 2O3 Từ thực nghiệm thực tế nhiệt độ nung khả thi cho sản phẩm gạch ngói 950 -1050C Ở khoảng nhiệt độ , vớinhững loại đất sét có nhiều chất chảy ,đặc biệt Fe 2O3 lượng pha lỏng tạo đủ lớn để làm rắn khối vật liệu Qua ùtrình , chế độ nung phụ thuộc vào đường cong nung phối liệu Ta sử dụng kết trình phân tích nhiệt vi sai DTA , DG để xác đònh nhiệt độ xảy trình hóa lí bên phối liệu kết hợp với trình thực nghiệm để xây dựng đường cong nung cho phối liệu Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel Trong đất sét có nhiều khoáng, nước có tính chất biến đổi nhiệt tương tự khoáng caolinhit nên đường cong DTA sai lệch chút nhiệt độ mức độ xảy hiệu ứng nhiệt.Do ta phân tích đường cong DTA khoáng Caolinhit làm đại diện đặc trưng cho đất sét (hình DTA) + 100-200C :giai đoạn sấy.Các dạng nước liên kết lí học tách khỏi phối liệu.Sản phẩm co ngót mạnh ,cần lượng không khí dư lớn giúp tách ẩm + 200-400C :cháy hết chất hữu có lẫn đất sét Phân hủy sunfit(đáng kể pyrit sắt FeS).Cacbon lẫn đất sét cháy, tạo khí CO2 gây nở sản phẩm + 573C :biến đổi thù hình quắc làm tăng thể tích , gây nứt vỡ sản phẩm + 700-900C :phân hủy cacbonat canxi Pha khí CO bay hơi, pha rắn lại hoạt hóa , có khả phản ứng với khoáng đất sét Gạch kết khối nhờ pha lỏng xuất (850-900) nguyên liệu chứa nhiều tạp chất dễ chảy, FeO.FeO dễ chảy Fe2O3 nhiều.Trong đất sét , FeO tạo thành môi trường khử, trưòng hợp gạch có màu xanh + 900-1050C :phá hủy cấu trúc nhóm mica có lẫn đất sét Hình thành mulít nguyên sinh từ spinel cristobalit theo phản ứng 3(Al2O3 SiO2) Al2O3.2SiO2 + SiO2 Như vậy, thành phần khoáng gạch gồm khoáng hệ SiO2 hệ CaO-Al2O3-SiO2.Nhưng cường độ gạch có chủ yếu nhờ pha lỏng Trên hình vẽ , hiệu ứng nhiệt thứ (thu nhiệt) khoảng nhiệt độ 500 đường cong DTA tương ứng với Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel nước liên kết hóa học , đồng thời caolinhit chuyển thành dạng mêta caolinhit với cấu trúc tinh thể không rõ ràng.Sự nước khẳng đònh rõ nhờ thể tổn thất trọng lượng đường cong GTA Hiệu ứng nhiệt thứ (tỏa nhiệt) khoảng nhiệt độ 950C tương ứng với trình phân hủy meta caolinhit thành oxít mulít nguyên sinh Từ 1100-1200 ,mulít thứ sinh hình thành với tạo thành khoáng cristobalit, … với xác suất IV.Lựa chọn kiểu lò: Nung giai đoạn quan trọng để sản phẩm đạt yêu cầu kó thuật Để nung sản phẩm , ta sử dụng nhiều loại lònhư :lò lửa đảo , lò vòng , lò Tunnel … Lò lửa đảo lò vòng có nhược điểm :tốn nhiều lượng , cho suất thấp ,cho chất lượng sản phẩm không đồng đều.Ngoài , loại lò khó áp dụng thống tự động hóa ,không thể nâng cao suất.Do đứng mặt kó thuật kinh tế , ta chọn lò nung lò Tunnel Lò Tunnel nung khối đá gốm Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel Lò Tunnel nung sứ vệ sinh 1.Ưu điểm lò Tunnel: Chênh lệch nhiệt độ theo chiều cao lò giảm so với loại lò khác nên cho sản phẩm có hình dạng ,ổn đònh Năng suất cao , chất lượng sản phẩm tốt Dễ dàng thực trình tự động hóa để nâng cao suất 2.Nhược điểm lò Tunnel: Chí phí đầu tư lớn Chiếm diện tích mặt Khó thay đổi chế độ nhiệt, nung tốt loại sản phẩm 3.Nguyên lí hoạt động lò: Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel Lò Tunnel thiết bò nung hoạt động liên tục ,vật liệu chuyển động ngược chiều với khói lò theo chiều dài lò Theo chế độ nhiệt ,lò Tunnel chia làm ba vùng: vùng sấy đốt nóng, vùng nung , vùng làm nguội Lò đốt nhiều loại nhiên liệu khác như: dầu mazút, than, gas… Thời gian cho chu kì nung tính từ lúc xe goòng vào lò đến lò Nhiê n liệ u Xe goò ng Khô ng khí Trên sơ đồ lò Tunnel dạng đơn giản :hầm tunnel thẳng , vật liệu xếp xe goòng chuyển động đường ray , ngược chiều với không khí lạnh không khí lạnh đốt nóng lên sau làm nguội sản phẩm chuyển sang vùng nung tham gia vào trình cháy Ở vùng nung nhiên liệu cung cấp thông qua bét phun bên tường Ở vùng nung , nhiệt độ vật liệu đạt giá trò cao Sản phẩm cháy chuyển sang vùng đốt nóng gặp xe goòng chứa mộc vào lòvà đốt nóng dần lên trước xe goòng vào vùng nung Khói lò thải qua quạt hút dẫn vào ống khói V.Thuyết minh lựa chọn nhiên liệu: Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel Ta sử dụng loại nhiên liệu rắn, lỏng khí để đốt lò Đối với nhiên liệu rắn , ta dùng than, Đối với nhiên liệu lỏng ,ta dùng loại dầu ,khí hóa lỏng… Đối với nhiên liệu khí ,ta dùng gaz Ta không sử dụng nhiên liệu khí chi phí cao , không phù hợp cho công nghệ sản xuất gạch ngói Sử dụng loại nhiên liệu rắn cụ thể than phù hợp trình vận chuyển khó, dễ thất thoát Hơn nữa, cấu lò đốt than phức tạp ô nhiễm môi trường khuyết điểm nhiên liệu than Một vấn đề than than dễ bò oxi hóa nhiệt độ thường, sinh khí tích tụ than dễ gây cháy Với phân tích ta chọn nhiên liệu dầu Mazút CHƯƠNG III : PHẦN TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH I.Đặc điểm giai đoạn nung : 10 Đồ án lò Silicát : Thiết kế lò Tunnel theo kết i1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Lò silicat: Lò tuynen xe goòng, Đồ án Lò silicat: Lò tuynen xe goòng, Chương IV : Tính toán các thiết bò phụ 30, II.Giới thiệu về sn phẩm và các yêu cầu kó thuật:, Bảng phân bố nhiệt độ tại các lớp tiếp xúc nền xe goòng, CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ PHỤ