PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

46 289 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 14:35

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG ANMỤC LỤC A.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY4I.Thông tin khái quát4II.Định hướng phát triển51.Các mục tiêu chủ yếu của Công ty51.1Chiến lược ngắn hạn51.2Chiến lược trung hạn51.3Chiến lược dài hạn61.4Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty62.Ngành nghề kinh doanh:63.Giới thiệu về sản phẩm và các công nghệ sản xuất dầu ăn thực phẩm74.Công nghệ sản xuất95.Cơ cấu tổ chức10III.PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG111.Phân tích môi trường nội bộ111.1Nguồn nhân lực111.2Khả năng tài chính131.3Nghiên cứu và phát triển132.Phân tích môi trường bên ngoài142.1Môi trường vĩ mô142.2Môi trường vi mô20B.BÁO CÁO TÀI CHÍNH27I.Tình hình tài chính công ty271.Bảng cân đối kế toán272.Báo cáo kết quả kinh doanh293.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ30II.Phân tích tài chính thông qua các thông số321.Các thông số khả năng thanh toán321.1Khả năng thanh toán hiện thời321.2Khả năng thanh toán nhanh331.3Vòng quay phải thu khách hàng341.4Kỳ thu tiền bình quân351.5Vòng quay hàng tồn kho361.6Chu kỳ chuyển hóa hàng tồn kho381.7Vòng quay phải trả người bán381.8Kỳ thanh toán bình quân402.Thông số nợ412.1Thông số nợ trên tài sản412.2Thông số nợ trên vốn chủ sở hữu422.3Thông số nợ dài hạn trên vốn dài hạn432.4Nợ dài hạn trên vốn chủ 442.5Số lần đảm bảo lãi vay443.Khả năng sinh lợi493.1Lợi nhuận gộp biên493.2Lợi nhuận ròng biên503.3Lợi nhuận trên tài sản (ROA)513.4Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)523.5Vòng quay tổng tài sản53C.ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM VÀ KIẾN NGHỊ CHO CÔNG TY54I.Ưu điểm của công ty:54II.Nhược điểm:55III.Một số kiến nghị cho công ty CP dầu thực Tường An55TÀI LIỆU THAM KHẢO56A.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TYI. Thông tin khái quátTên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG ANTên viết tắt: Dầu Tường AnTên tiếng Anh: Tuong An Vegetable Oil Joint Stock CompanyNgày thành lập: 20111977, chuyển sang Công ty Cổ phần từ ngày 01102004Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303498754 (số cũ4103002698) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 09 năm 2004, sửa đổi lần thứ nhất ngày 03 tháng 04 năm 2006, thay đổi lần thứ 2 ngày 28 tháng 05 năm 2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 16 tháng 05 năm 2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 01 tháng 03 năm 2013.Vốn điều lệ: 189.802.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm lẻ hai triệu đồng)Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 189.802.000.000 đồngĐịa chỉ: 485 Phan Huy Ích, P.15, Q. Tân Bình, TP HồChí Minh Số điện thoại: (848) 38 153 950 – 38 153 972 – 38 153 941 – 38 151 102 Sốfax: (848) 38 153 649 – 38 157 095Website: http:www.tuongan.com.vnEmail: tuongantuongan.com.vnII.Định hướng phát triển1.Các mục tiêu chủ yếu của Công tyTrở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành dầu thực vật tại Việt Nam.Đảm bảo và nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dầu thực vật, nâng cao chất lượng sản phẩm đem lại dinh dưỡng và sức khỏe cho người tiêu dùng1.1Chiến lược ngắn hạnXây dựng phát triển và giữ vững uy tín thương hiệu Tường An trong ngành thực phẩm thông qua việc phát triển những dòng sản phẩm có chất lượng tối ưu nhất phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng riêng của người Việt.Có các chính sách bán hàng linh hoạt, hiệu quả nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa cũng như thị trường xuất khẩu, khai thác có hiệu quả công suất nhà máy dầu Phú Mỹ cũng như ổn định và gia tăng thị phần. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH  - PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN Đà Nẵng 11/2017 Báo Cáo Tài Chính - Công ty CP Dầu Ăn Tường An MỤC LỤC A TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY I Thơng tin khái qt - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN - Tên viết tắt: Dầu Tường An - Tên tiếng Anh: Tuong An Vegetable Oil Joint Stock Company - Ngày thành lập: 20/11/1977, chuyển sang Công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2004 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303498754 (số cũ4103002698) SởKế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 09 năm 2004, sửa đổi lần thứ ngày 03 tháng 04 năm 2006, thay đổi lần thứ ngày 28 tháng 05 năm 2007, thay đổi lần thứ ngày 16 tháng 05 năm 2012, thay đổi lần thứ ngày 01 tháng 03 năm 2013 Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An - Vốn điều lệ: 189.802.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm lẻ hai triệu đồng) - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 189.802.000.000 đồng - Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P.15, Q Tân Bình, TP HồChí Minh - Số điện thoại: (84-8) 38 153 950 – 38 153 972 – 38 153 941 – 38 151 102 - Sốfax: (84-8) 38 153 649 – 38 157 095 - Website: http://www.tuongan.com.vn - E-mail: tuongan@tuongan.com.vn II Định hướng phát triển Các mục tiêu chủ yếu Công ty - Trở thành công ty hàng đầu ngành dầu thực vật Việt Nam - Đảm bảo nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động - Đáp ứng nhu cầu ngày cao dầu thực vật, nâng cao chất lượng sản phẩm đem lại dinh dưỡng sức khỏe cho người tiêu dùng 1.1 Chiến lược ngắn hạn - Xây dựng phát triển giữvững uy tín thương hiệu Tường An ngành thực phẩm thông qua việc phát triển dòng sản phẩm có chất lượng tối ưu phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng riêng người Việt - Có sách bán hàng linh hoạt, hiệu nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa thị trường xuất khẩu, khai thác có hiệu cơng suất nhà máy dầu Phú Mỹ ổn định gia tăng thị phần - Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo hàng hóa phân phối đến tay người tiêu dùng nhanh hiệu - Xây dựng đội ngũ bán hàng có lực chuyên nghiệp để nắm bắt kịp thời thông tin thịtrường triển khai tốt chương trình bán hàng ngồi thị trường nhằm xây dựng phát triển thương hiệu ngày lớn mạnh Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An - Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì, tập trung phát triển nhãn hàng cao cấp nhằm đáp ứng ngày cao người tiêu dùng đem lại lợi nhuận công ty 1.2 Chiến lược trung hạn - Từng bước hoàn thiện máy kinh doanh Công ty trở nên hiệu gọn nhẹ, áp dụng công nghệ thông tin hoạt động phân phối bán hàng để nâng cao hiệu hoạt động quản lý xây dựng máy tiếp thịchuyên nghiệp nhằm tăng doanh số, đa dạng nhãn hàng, chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu ngành dầu thực vật 1.3 Chiến lược dài hạn - Đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng thiết bị kỹ thuật bảo đảm sản lượng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đòi hỏi chất lượng ngày cao người tiêu dùng Phát triển Công ty trở thành Công ty hàng đầu ngành dầu thực vật thị trường Việt Nam 1.4 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty Cơng ty tiếp tục tham gia chương trình chăm lo đời sống sức khỏe cộng đông, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng thiên ta, cụ thể như: - Tiếp tục hưởng ứng vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia chương trình “Giỏ quà tết Việt” Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM phát động - Chia sẻ khó khăn, người dân cảnước hướng người dân vùng bão lũ, tặng quà cho đồng bào Quảng Bình bị ảnh hưởng bão Hải Yến Tết Giáp Ngọ - Thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người lao động mắc bệnh hiểm Nghèo Trung tâm Ni dưỡng Bảo trợTrẻ em Tam Bình, Gò Vấp, Linh Xn, Thị Nghè, Chánh Phú Hòa (Bình Dương), Đại Lộc (Quảng Nam), Vinh (NghệAn)… Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, ngày Quốc Khánh, ngày Giải phóng Đất nước Bên cạnh đó, hoạt động mang tính nâng cao kiến thức cho người dân, chăm lo cho cộng đồng như: thi “Tìm hiểu hàng Việt” chợ khu vực Tp.HCM nhằm kêu gọi, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức hội thi Báo Cáo Tài Chính - Công ty CP Dầu Ăn Tường An nấu ăn kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 TP Nha Trang (Khánh Hòa); hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán xuất nhập sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ loại hạt có dầu, thạch dừa • Sản xuất, mua bán loại bao bì đóng gói • Mua bán, xuất nhập loại máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, chế biến ngành dầu thực vật • Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng • Sản xuất, mua bán loại gia vị ngành chế biến thực phẩm, nước chấm, nước xốt (không sản xuất trụ sở) • Sản xuất, mua bán loại sản phẩm ăn liền (mì, bún, phở, bánh đa, cháo ăn liền) • Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa • Kinh doanh khu vui chơi giải trí (khơng hoạt động trụ sở) • Hoạt động sinh hoạt văn hóa (tổ chức giao lưu, gặp mặt) • Kinh doanh nhà (xây dựng nhà để bán cho thuê) - Thị trường xuất chính: Nhật Bản, Trung Đông, Đông Âu, Hồng Kông, Đài Loan - Mạng lưới phân phối: Mạng lưới phân phối Tường An với 200 nhà phân phối đại lý tiêu thụ sản phẩm, 100 khách hàng sản xuất công nghiệp 400 siêu thị, nhà hàng, quán ăn, trường học, nhà trẻ, xây dựng rộng khắp 64 tỉnh thành nước, khách hang công nghiệp, khách hang Horeca… NHẬN XÉT: - Ưu điểm: thị trường rộng tiếp cận với đối tượng - Nhược điểm: khó khăn việc kiểm sốt hoạt động kinh doanh máy nhân Giới thiệu sản phẩm công nghệ sản xuất dầu ăn thực phẩm Sản phẩm tiêu dùng Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An Dầu cooking oil Dầu Vạn Thọ Dầu OLITA Dầu Ngon Dầu Extra Virgin Olive Oil Dầu Canola Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An  Gía Giá Bảng 3.1.2: giá số sản phẩm dầu ăn thị trường ( Nguồn: siêu thị Metro Ngày 31/5/2015 ) Như thấy phân khúc dầu chiên sào Cooking Oil Tường An có mức giá cạnh tranh so với đa số nhãn hiệu khác, nhiên nhãn hiệu Cái Lân Calofic lại có mức giá thấp hẳn, chất lượng lại khơng thua nhiều Ở nhóm dầu cao cấp hơn, chênh lệch giá nhãn hiệu không đáng kể - Ưu điểm: đa dạng, giá hợp lý với nhóm khách hàng từ nông thôn đến thành thị - Nhược điểm: tốn nhiều nguồn lực để nghiên cứu sản xuất nhiều sản phẩm Công nghệ sản xuất Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An Công nghệ tinh luyện dầu ăn Tường An thực theo phương pháp tinh luyện hóa học kết hợp với phương pháp tinh luyện vật lý dây chuyền sản xuất đại hãng WURTER & SANGER (Mỹ), THYSSEN KRUPP (Đức), DESMET (Bỉ) Các hệ thống tinh luyện dầu hoạt động liên tục, điều khiển kiểm soát tự động hệ điều hành PLC Computer, đảm bảo yêu cầu chất lượng sản phẩm tốt lưu giữ tối đa hàm lượng Vitamin A, E tự nhiên có dầu Dầu ăn tinh luyện dược sản xuất qua công đoạn sau: Công đoạn khử gum dầu đặc biệt (UF - Degumming) Cơng đoạn trung hòa dầu (Neutralisation) Cơng đoạn tẩy màu dầu tuần hòan liên tục (LOOP - Bleaching) Công đoạn khử mùi - khử axít béo (Deodorization) Hệ thống đóng gói dầu thành phần loại Ưu điểm: rút ngắn thời gian tạo sản phẩm Hđ liên tục cho suất cao.đảm bảo sản phẩm chất lượng cao Nhược điểm: chi phí đầu tư ban đầu cao Mất nhiều thời gian để đào tạo nhân viên sử dụng máy móc sản xuất Cơ cấu tổ chức Mơ hình quản trị - Đại hội đồng cổ đơng có thẩm quyền cao cơng ty Báo Cáo Tài Chính - Công ty CP Dầu Ăn Tường An - Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng bầu cử gồm thành viên - Hội đồng quản trịdo Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm thành viên - Ban Tổng giám đốc gồm Tổng Giám đốc điều hành 02 Phó Tổng giám đốc III PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MƠI TRƯỜNG Phân tích mơi trường nội 1.1 Nguồn nhân lực Bảng 3.1.1 Thống kê nhân công ty đến ngày 31/12/2014 STT Diễn giải Số lượng Thạc sỹ Kỹ sư, cử nhân 194 Cao đẳng 103 Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An Trung học chuyên nghiệp 94 Trung học nghề 23 Công nhân kỹ thuật 68 Tốt nghiệp phổ thông trung học 300 Tổng số 785 Nguồn nhân lực Tường An có độ tuổi trung bình 30-độ tuổi động, sáng tạo tích lũy kinh nghiệm Đội ngũ Ban lãnh đạo (hội đồng quản trị Ban giám đốc) người có kinh nghiệm đào tạo bản, lực quản lý điều hành kinh tế thị trường tốt Cơng ty Tường An có hệ thống quản lý nội tốt, ý thức chấp hành nội quy lao động cao tạo nhiều lợi việc gắn kết phận lại với thành thể thống Trên bình diện chung, đội ngũ cán cơng nhân viên Cơng ty có trình độ tay nghề cao nhiều kinh nghiệm đa dạng sản xuất kinh doanh dầu ăn Nguồn lực Cơng ty trọng huấn luyện đào tạo hình thức như: tập việc 1-3 tháng, cử tu nghiệp nước để học hỏi cơng nghệ mói, phong cách quản lý đại,…Tuy nhiên, nguồn lực chưa đương tầm, Công ty cần phải tổ chức huấn luyện đào tạo chuyên sâu nữa, đặc biệt hoạt động marketing, hoạch định chiến lược, quản trị tài Bên cạnh cơng ty thiếu hệ thống bán hàng chuyên nghiệp hệ thống tiếp thị mạnh để tiếp cận truyền tải giá trị đến khách hàng - Ưu điểm: + Đội ngũ lãnh đạo giỏi, có tâm – tài - tầm + Nhân viên: trình độ cao sản xuất Kinh nghiệm dồi Được trọng đào tạo - Nhược điểm: Nhân lực thực hoạt động tiếp thị Thiếu đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp 1.2 Khả tài Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An lần năm 2014, cao 1,45 lần năm 2015 cao 1,32 lần năm 2016 Công ty có tốc độ thu hồi nợ doanh nghiệp nhanh, khả chuyển đổi khoản nợ phải thu sang tiền mặt cao, điều giúp cho công ty nâng cao luồng tiền mặt, tạo chủ động việc tài trợ nguồn vốn lưu động sản xuất -Lúc này, phải thu khách hàng có chất lượng cao doanh số bị giảm mạnh lợi nhuận thấp mức lẽ phải đạt -Công ty nên nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng, điều chỉnh mối quan hệ hợp lý sách bán hàng quản trị khoản phải thu khách hàng 1.5 Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho = Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Gía vốn hàng bán 3653421 3874856 3694421 3240464 3603760 Hàng tồn kho bình quân 459728 469748,5 553788,5 469748,5 575524 Vòng quay hàng tồn kho 7,95 8,25 6,67 5,24 6,26 Bình quân ngành 11,12 288,11 8,82 12,96 13,11 - Vòng quay tồn kho TAC qua năm tương đối thấp so với ngành cho thấy dấu hiệu hiệu hoạt động quản trị hàng tồn kho cho thấy TAC trì nhiều hàng tồn kho - Vòng quay hàng tồn kho giai đoạn: + 2012 – 2013 vòng quay hàng tồn có xu hướng tăng thấp trung bình ngành, năm 2013 Giai đoạn 2013 – 2015 có xu hướng giảm với xu hướng giảm trung bình ngành , 2015- 2016 có xu hướng tăng theo xu hướng tăng TBN Báo Cáo Tài Chính - Công ty CP Dầu Ăn Tường An + 2012- 2013 Giá vốn hàng hóa tăng nhanh hàng tồn kho bình qn ( giá vốn hàng hóa tăng 1,06 lần, hàng tồn kho tăng 1,02 lần ) Lượng hàng tồn kho lớn tăng qua năm cho thấy công tác quản trị hàng tồn kho công ty thấp với lượng hàng bán chậm, điều khiến chi phí lưu kho tăng lên Để khắc phục, công ty chuyển số chi phí cho khách hàng, khiến giá bán sản phẩm tăng lên cao hơn, làm giảm khả cạnh tranh cơng ty 1.6 Chu kỳ chuyển hóa hàng tồn kho Chu kì chuyển hóa tồn kho = Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Gía vốn hàng bán 3653421 3874856 3694421 3240464 3603760 Hàng tồn kho bình quân 459728 469748,5 553788,5 469748,5 575524 Vòng quay hàng tồn kho 7,95 8,25 6,67 5,24 6,26 Bình quân ngành 11,12 288,11 8,82 12,96 13,11 - TAC có chu kì chuyển hóa tồn kho cao so với trung bình ngành cho thấy hàng bị tồn kho nhiều - Công ty nên thực sách bán hàng khuyến mại,giảm giá, kích thích mua hàng để giải phóng hàng tồn kho 1.7 Vòng quay phải trả người bán Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Số ngày năm 365 365 365 365 365 3 Báo Cáo Tài Chính - Công ty CP Dầu Ăn Tường An Trị giá hàng mua 4113149 3894897 3842460 3221948 3536224 Khoản phải trả bình qn 388472 428922,5 435385,5 366844,5 284468,5 Vòng quay phải trả người bán 10,59 9,08 8,83 8,78 12,43 Bình quân ngành 18,02 47,53 36,18 16,60 15,51 -Vòng quay phải trả người bán TAC thấp so với trung bình ngành cho thấy chi phí mua tín dụng bên ngồi hàng năm công ty thấp nhiên khoản phải trả bình quân người bán mức cao + Có giảm giai đoạn 2012 – 2015 bình qn ngành có tăng giảm biến động Điển hình năm 2013 giảm so với bình qn ngành 5,25 lần Có giảm liên tục việc giảm hàng mua liên tục khoản phải trả bình quân tăng + Giai đoạn 2015 – 2016 có tăng trưởng trở lại, cơng ty có sách điều chỉnh giảm tối đa mức khoản phải trả bình quân, tăng giá trị hàng mua, tăng hoạt động kinh doanh Đây xu hướng tốt lên dần 1.8 Kỳ tốn bình qn Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Vòng quay phải trả người bán 10,59 9,08 8,83 8,78 12,43 Kì tốn bình qn 34,47 40,20 41,36 41,56 29,36 Bình quân ngành 24,41 18,18 19,79 25,99 24,86 Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An - 2012- 2014: kỳ trả tiền bình quân TAC mức cao so với trung bình ngành cho thấy cơng ty gặp khó khăn tài năm lun hạn trả nợ - 2015-2016: TAC có kỳ trả tiền bình qn thấp trung bình ngành, dấu hiệu khả quan cho biết công ty đả trả nợ hạn Thông số nợ 2.1 Thông số nợ tài sản Thơng số sử dụng với mục đích thơng số nợ vốn chủ Thông số nợ cho biết tổng tài sản tài trợ vốn vay Thông số nợ tài sản = 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng nợ 623583 813138 771511 778325 707488 Tổng tài sản 1001871 1222589 1209437 1225982 1193883 0.62 0.67 0.64 0.63 0.59 0.56 0.68 0.44 0.42 0.32 Thơng số nợ tài sản Bình qn ngành - Tỷ số nợ công ty phản ánh 100 đồng tài sản cơng ty có 62 đồng nợ ( năm 2012 ) , 67 đồng ( năm 2013 ), 64 đồng (năm 2014), 63 đồng (năm 2015), 59 đồng (năm 2016) cao trung bình ngành cho thấy cơng ty có khả tự chủ thấp so với đối thủ cạnh tranh ngành - Tỷ lệ qua năm cho thấy nợ tổng tài sản TAC tăng lên rủi ro tài cao giảm vào năm 2016 - Nhưng lại cao trung bình ngành cho thấy cơng ty có khả tự chủ thấp so với đối thủ cạnh tranh ngành Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An 2.2 Thông số nợ vốn chủ sở hữu Thông số dùng để đánh giá mức độ sử dụng vốn vay công ty Thông số nợ vốn chủ sở hữu = 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng nợ VCSH 78325 813138 771511 778325 707488 VCSH 378289 409450 437926 447657 486385 Thông số nợ VCSH 1.65 1.99 1.76 1.74 1.45 Bình quân ngành 1.31 3.1 1.2 0.99 0.58 So sánh với trung bình ngành , thơng số nợ vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng giảm giống với trung bình ngành thấp hơn, cơng ty có khả cao việc chiếm dụng vốn , lực tiếp nhận vốn từ công ty cung cấp nguyên liệu tốt đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất công ty 2.3 Thông số nợ dài hạn vốn dài hạn Thông số cho biết tỷ lệ nợ dài hạn chiếm tổng cấu dài hạn công ty Thông số nợ dài hạn = Nợ dài han 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An Tổng VCSH 486385 447657 437926 409450 378289 Nợ dài hạn VCSH 0 0 0,013031 0,10004 0,00376 0,00318 0,02706 Bình qn ngành Cơng ty giai đoạn 2012 – 2016 khơng có khoản nợ dài hạn nào, khơng tồn nợ dài hạn vốn dài hạn Nợ dài hạn vốn dài hạn bình quân ngành mức thấp 2.4 Nợ dài hạn vốn chủ 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng nợ dài hạn 0 0 VCSH 486385 447657 437926 409450 378289 Thông số nợ dài hạn 0 0 0,01338065 0,14239220 0,00380332 0,00320857 0,02945170 Bình qn ngành Cơng ty giai đoạn 2012 – 2016 khơng có khoản nợ dài hạn VCSH, khơng tồn nợ dài hạn VCSH Nợ dài hạn VCSH bình quân ngành mức thấp  Tỷ lệ nợ dài hạn VCSH thấp mức tài trợ qua cổ đông cao 2.5 Số lần đảm bảo lãi vay Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Số lần đảm bảo vay 4,95 7,65 8,80 9,40 4,48 Bình quân ngành 3,84 4,51 594,72 6,21 2,30 Chi phí tài 16.547 11.182 8.646 8.711 17.874 Lợi nhuận từ 81.829 85.588 76.062 81.888 80.152 hoạt động kinh doanh Số lần đảm bảo lãi vay mức >1 năm cho thấy cơng ty đáp ứng khoản chi trả tiền lãi hoạt động sản xuất kinh doanh So với bình quân ngành cơng ty Tường An việc trang trai chi phí tài qua năm tăng lên nhanh bình qn ngành Vó biện động q lớn năm 2014 nên tính TBN có chênh lệch đáng kể với TAC, đến 2016 giảm  Vì cơng ty Tường An có lề an tồn tương đối Thông số thị trường: 3.1 Thông số lãi cổ phiếu lưu hành (EPS) EPS Năm EPS Bình quân ngành 2012 1,9041.1 1,9041.1 2013 2,041.2 2,041.2 2014 1,960.6 1,960.6 2015 2,161.2 986 2016 2,074.7 1,170 Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An Nhận xét: Lợi nhuận (thu nhập) cổ phiếu giá cổ phiếu TAC cao BQN nhiều lần Cho nên TAC dễ dàng thu hút nhiều cổ đông so với đối thủ cạnh tranh - Các cơng ty đối thủ có EPS từ năm 2015 EPS BQN giảm mạnh - EPS TAC có biến động tăng giảm không đều, xen kẽ nhau: 2012 – 2013 tăng, 2013 2014 giảm, 2014 – 2015 tăng, 2015 – 2016 giảm - Giai đoạn năm 2015 – 2016 ESP TAC giảm từ 2161,2 xuống 2074,7 EPS BQN tăng - Năm 2015 EPS TAC gấp 2,2 lần EPS BQN - Năm 2016 EPS TAC gấp 1,77 lần EPS BQN Nguyên nhân: Từ năm 2011 đến năm 2014, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế tồn cầu khó khăn kinh tế Việt Nam Điển hình 2015 – 2016, Để đưa TTCK VN hoạt động ổn định phù hợp với chuẩn mực quốc tế, năm 2015,nhiều sách sở pháp lý liên quan đến TTCK ban hành hồn thiện tạo nên mơi trường hoạt động thơng thoáng cho nhà đầu tư nước nước TTCK Trong năm 2016 năm giai đoạn 20162020, tiếp tục hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 với khoảng 500 doanh nghiệp Điều giúp cho EPS ngành TAC giữ mức cao 3.2 Thông số giá trị thu thập (P/E) Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An Nhận xét: P/E TAC nhỏ BQN EPS Tỉ lệ nghịch với P/E nên EPS TAC lớn BQN giá cổ phiếu TAC cao BQN - Các đối thủ có P/E vào năm 2015 nên P/E BQN tăng nhanh - Giai đoạn năm 2015 - 2016 P/E TAC BQN tăng - Năm 2015 P/E BQN gấp 2,18 lần P/E TAC - Năm 2016 P/E BQN gấp 1,5 lần P/E TAC 3.3 Giá thị trường sổ sách = a NHẬN XÉT: Cơng ty có giá thị trường cổ phiếu cao giá trị ghi sổ dấu hiệu cho thấy công ty làm ăn tốt, thu nhập tài sản cao Các nhà đầu tư sẳn sàng trả cao giá trị sổ sách mua cổ phiếu TAC Các đối thủ cạnh tranh bắt đầu có giá trị sổ sách năm 2014 nên giá trị sổ sách BQN thấp Thông số giá trị thị trường giá trị sổ sách biểu thị nhửng đánh giá thị trường cổ phiếu cổ phiếu Giá trị thị trường giá trị sổ sách TAC tăng qua năm vượt mức bình qn ngành Thơng số TAC lớn nghỉa nhà đầu tư sẳn sàng trả cao giá trị sổ sách mua cổ phiếu TAC 3.1 Khả sinh lợi Lợi nhuận gộp biên Lợi nhuận gộp biên = Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Lợi nhuận gộp 378188 416223 428958 352930 374168 Doanh thu 4031608 4291079 4123378 3593395 3977928 0,09380 0,09699 0,09822 0,094061 0,08037 0,036269 Lợi nhuận gộp biên 0,104031 0,05594 Bình quân ngành 0,06602 0,0509 + Lợi nhuận gộp biên TAC mức cao vượt mức TBN cho thấy khả sinh lợi doanh số công ty tương đối cao so với công ty khác ngành Công ty có nhiều nỗ lực việc cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu sử dụng nguyên liệu lao động so với công ty khác + Giai đoạn từ 2014 – 2016 LNGB doanh thu giảm kéo theo lợi nhuận gộp giảm mạnh công ty quản lý không tốt giá vốn hàng bán dẫn đến cơng ty có lợi nhuận gộp thấp 3.2 Lợi nhuận ròng biên Lợi nhuận ròng biên= lợi nhuận sau thuế TNDN/doanh thu BH CCDV Năm Lợi nhuận sau thuế TNDN 2012 2013 2014 2015 2016 63842 65858 63259 69740 66949 Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An Doanh thu 4031608 Lợi nhuận ròng biên 0,015835 Bình qn ngành 4291079 0,01534 0.00958 0.006947 4123378 3593395 3977928 0,015342 0,01941 0,01683 0,047713 0.03244 0.026077 Nguyên nhân: Nhìn chung LNRB TAC giảm qua năm Riêng giai đoạn 2014 – 2015: tăng, Cơng ty có hệ thống phân phối nội địa trải rộng khắp nước sách bán hàng linh động Chi phí hoạt động tài giảm đáng kể lãi suất vay VNĐ giảm, tỷ giá USD/VNĐ tương đối ổn định 3.3 Lợi nhuận tài sản (ROA) ROA = lợi nhuận sau thuế TNDN/tổng tài sản Lợi Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An Với kết bảng, ta thấy ROA dương qua năm Điều cho thấy TAC kinh doanh có lãi có xu hướng giảm từ 2012 – 2014, tăng vào 2015 – 2016 Báo cáo thường niên năm 2013 Tường An ghi nhận khó khăn từ thị trường Theo Tường An, giá sản phẩm dầu ăn thị trường có xu hướng giảm mạnh khoảng 15% cạnh tranh từ nguồn hàng nhập giá rẻ 3.4 Lợi nhuận vốn chủ (ROE) ROE= (Lợi nhuận sau thuế)/(Vốn chủ sở hữu bình quân) 2012 2013 2014 2015 2016 63842 65858 63259 69740 66949 378289 409450 437926 447657 486395 0,168765 0,160845 0,14445 0,155789 0,137643 0,0946 0,09955 0,1267 0,138433 0,1066 Lợi nhuận sau thuế (tỷ VNĐ) Tổng VCSH (tỷ VNĐ) ROE Trung bình ngành - ROE qua năm TAC cao so với TBN.Theo Tường An, giá sản phẩm dầu ăn thị trường ln có xu hướng giảm mạnh Cạnh tranh từ nguồn hàng nhập giá rẻ khiến họ phải lo lắng - Thông số TAC lớn bình qn ngành nên cổ đơng lợi so với cổ đông khác ngành - Tỷ suất thu nhập vốn chủ cao phản ánh cơng ty có hội đầu tư lớn có khả quản lý chi phí hiệu C ƯU ĐIỂM, NHƯỢC ĐIỂM VÀ KIẾN NGHỊ CHO CƠNG TY Báo Cáo Tài Chính - Công ty CP Dầu Ăn Tường An I Ưu điểm cơng ty: - Tiềm lực tài mạnh nhờ cổ phần hóa cơng ty: Cơ cấu vốn Cơng ty cổ phần linh hoạt để sử dụng kinh doanh sản xuất, khả huy động vốn Công ty cổ phần cao thông qua việc phát hành cổ phiếu công chúng mức độ rủi - cổ đông không cao Sử dụng công nghệ đại tiên tiến liên tục cập nhật để áp dụng vào sản xuất - Nguồn nhân lực Tường An có độ tuổi trung bình 30-độ tuổi động, sáng tạo tích lũy kinh nghiệm Trên bình diện chung, đội ngũ cán cơng nhân viên Cơng ty có trình độ tay nghề cao nhiều kinh nghiệm đa dạng sản xuất kinh doanh dầu ăn - Biểu tượng voi chữ Tường An trở nên tiếng thị trường ngồi nước Đây ưu cơng ty q trình khẳng định sản phẩm có phát triển sản phẩm Mang dấu ấn thương hiệu lâu đời tâm trí khách hàng - Đội ngũ Ban lãnh đạo (hội đồng quản trị Ban giám đốc) người có kinh nghiệm đào tạo bản, lực quản lý điều hành kinh tế thị trường tốt Công ty Tường An có hệ thống quản lý nội tốt, ý thức chấp hành nội quy lao động cao tạo nhiều lợi việc gắn kết phận lại với thành thể thống - Hai nhà máy sản xuất đặt nơi có điều kiện thuận lợi cho di chuyển, khu vực kinh tế động, mức sống ổn nên người dân có ý thức sức khỏe - Khả hoạt động Công ty cổ phần rộng, hầu hết lịch vực, ngành nghề nhờ có mối quan hệ rộng - II Có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, tạo dựng uy tín khách hàng Nhược điểm: - Việc quản lý điều hành Công ty cổ phần phức tạp số lượng cổ đơng lớn, có nhiều người khơng quen biết chí có phân hóa thành nhóm cổ động đối kháng lợi ích; - Việc thành lập quản lý Công ty cổ phần phức tạp loại hình cơng ty khác bị ràng buộc chặt chẽ quy định pháp luật, đặc biệt chế độ tài 4 Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An chính, kế tốn - Hoạt động tiếp thị bán hàng kém, hình thức quảng cáo mang phong cách cổ điển, không đổi bắt kịp xu động kinh tế - Chưa có đặc biệt việc thu hút nguồn nhân lực: mức lương, chế độ ưu đãi, hình ảnh quảng cáo cơng ty - Các nhà cung cấp nhỏ lẻ, chưa đáp ứng đầy đủ cho hoạt động kinh doanh, phải phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nước III Một số kiến nghị cho công ty CP dầu thực Tường An - Trong chiến lược đề xuất, tuỳ điều kiện cụ thể mà Dầu Tường An lựa chọn số chiến lược trọng tâm Việc lựa chọn chiến lược tùy vào mục tiêu doanh nghiệp nguồn lực nội - Trong thực chiến lược sản phẩm, điều quan trọng Công ty ln biết tự đổi để tạo khác biệt phong cách, văn hoá Tuyệt đối tránh việc lao vào cạnh tranh, coi trọng việc tìm khe hở thị trường Mục tiêu cao thoả mãn khách hàng để tăng doanh số lợi nhuận thực cần thiết - Việc tạo đa dạng hố sản phẩm việc đổi hình thức mẫu mã, bao bì ấn tượng đẹp mắt cần thiết, tránh tạo nhiều nhãn hiệu người tiêu dùng khó nhận biết thương hiệu Hiện Công ty Dầu Tường An có nhiều loại với nhiều tên gọi khác dầu Cooking oil, dầu Vạn Thọ, dầu mè, dầu phộng, dầu nành hai dòng sản phẩm cao cấp dầu VIO, dầu Season Chúng ta thấy tiềm ẩn nguy lu mờ thương hiệu Vấn đề chất lượng sản phẩm, đổi nội dung bên tạo ấn tượng mà người tiêu dùng nhớ khơng phải việc thay đổi hình thức bên ngồi - Yếu tố người yếu tố định thành công thực thi chiến lược Đội ngũ hoạch định chiến lược cán đơn vị chức người đưa chiến lược vào hoạt động thực tiễn Vì vậy, việc bồi dưỡng đội ngũ tảng để triển khai thành cơng sách Những doanh nghiệp lớn Coca Cola, Unilever, Procter & Gamble, Mercedes, Việt Tiến, Cái Lân,… thành công nhờ yếu tố người Các công ty trả lương cao, đào tạo chuyên sâu kỹ thuật kỹ dịch vụ khách hàng Họ tạo môi trường làm việc đầy thử thách, trao quyền cho nhân viên giải vấn đề khách hàng, có quyền đưa định độc lập Do đó, việc phát triển nguồn nhân lực nhằm Báo Cáo Tài Chính - Cơng ty CP Dầu Ăn Tường An đáp ứng nhu cầu nhân tương lai Dầu Tường An phải trọng, đặc biệt là: +Có sách tiền lương phù hợp +Thường xuyên tuyển dụng bổ sung +Tạo cho nhân viên thoải mái phong cách làm việc +Tạo điều kiện để nhân viên gặp gỡ, giao lưu với nhau, tạo bầu khơng khí hồ đồng, đồn kết, mơi trường cho hăng say làm việc - Khắc phục nhược điểm vốn có bên cơng ty để cải thiện có bước tiến xa hoạt động kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.vndirect.com.vn/portal/bao-cao-ket-qua-kinh-doanh.shtml http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-xay-dung-chien-luoc-cho-cong-ty-dau-thuc-vat-tuong-angdoan-2007-2015-22575/ https://123doc.org/document/2442104-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-cong-ty-co-phan-dauthuc-vat-tuong-an.htm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN, Bảng 4.1 : Dự báo tốc độ gia tăng công nghiệp – dịch vụ đến năm 2010, Bảng 4.3: Ma trận hình ảnh cạnh tranh, 5 Số lần đảm bảo lãi vay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm