dự án phát triển rừng kinh tế tại Xã Chiềng Lao, Mường La, Sơn La

23 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 10:22

UBND HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA UBND XÃ CHIỀNG LAO DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN RỪNG KINH TẾ: “TRỒNG THÂM CANH CÂY MĂC-CA VÀ CÂY CÀ PHÊ TẠI XÃ CHIỀNG LAO, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA” Tác giả: Lù Ngọc Anh Tuấn Mường La, tháng 07 năm 2014 MỤC LỤC Chương I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN Tên dự án Địa điểm thực dự án Thời gian dự kiến thực dự án Chủ đầu tư Chủ nhiệm dự án Đơn vị tham gia tư vấn kĩ thuật Chương II: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG DỰ ÁN Chương III NỘI DUNG DỰ ÁN PHẦN I: TĨM TẮT TÌNH HÌNH CƠ BẢN VÙNG DỰ ÁN I Điều kiện kinh tế xã hội vùng dự án Vị trí địa lý Khí hậu, thuỷ văn Điều kiện đất đai, thổ nhưỡng Về xã hội Về kinh tế II Lựa chọn dự án đầu tư: PHẦN II NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN“TRỒNG THÂM CANH, THU HOẠCH QUẢ TỪ CÂY MẮC CA VÀ CÂY CÀ PHÊ TẠI XÃ CHIỀNG LAO, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA” I II Mục tiêu dự án Quy mô dự án III Giới thiệu mắc ca(macadamia) Đặc tính sinh học Mơ hình trồng Măc Ca xen Cà phê Giá trị kinh tế Thị trường IV Kế hoạch tổ chức thực dự án Xây dựng kế hoạch, chọn đất, phân bổ đất Kỹ thuật trồng, chăm sóc Kỹ thuật thu hái, chế biến 3.1 Chuẩn bị thu hoạch 3.2 Thu hoạch phân loại 3.3 Tách vỏ làm khô Phương án tiêu thụ sản phẩm V Các biện pháp thực dự án Công tác tuyên truyền vận động; xây dựng trình duyệt dự án Xây dựng dự án, trình duyệt cấp Đầu tư hệ thống sở hạ tầng Cơ sở kỹ thuật chủ yếu Hệ thống tổ chức Kế hoạch tài VI DỰ TỐN VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Dự toán vốn đầu tư Dự báo hiệu tài a Hiệu kinh tế b Kế hoạch trả nợ PHẦN III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG II ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN III NỘI DUNG CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Hiện trạng tác động vào môi trường Các biện pháp bảo vệ môi trường 2.1 Tổ chức xây dựng nội quy - quy ước 2.2 Các cơng trình cải tạo môi trường 2.3 Định kỳ kiểm tra để xác định trách nhiệm, xử lý đối tượng vi phạm bảo vệ mơi trường PHẦN IV PHƯƠNG ÁN PHỊNG CHỐNG, CHỮA CHÁY RỪNG I XÁC ĐỊNH MÙA CHÁY RỪNG II BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỐI VỚI XÃ CHIỀNG LAO: Tổ chức: Xây dựng hệ thống bơm tưới nước Quyền lợi: Kỹ thuật: PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chương I GIỚI THIỆU DỰ ÁN Trong trình chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố vai trò nghiệp, nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng chiếm vị trí quan trọng Rừng khơng mang lại nguồn thu cho đất nước địa phương, giải việc làm, tăng thu nhập, xố đói giảm nghèo cho nhân dân đồng bào tỉnh miền núi trung du; mà rừng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp phát triển, tạo cảnh quan cho khai thác, phát triển du lịch Hiện nay, vấn đề môi trường quan tâm đặc biệt toàn dân, địa phương nước ta, mơi trường tác động trực tiếp vào sống người, vào tuổi thọ cơng trình, vào phồn vinh đất nước, địa phương mà rừng, rừng phòng hộ đầu nguồn đóng vai trò đặc biệt quan trọng Trước ý nghĩa quan trọng đó, Chính phủ tiếp tục quan tâm đến vấn đề này, thể Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 03/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, rõ “… khuyến khích tất thành phần kinh tế đầu tư phát triển rừng, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung…” Trong năm qua, huyện Mường La đẩy nhanh phát triển mạnh công tác trồng rừng kinh tế với nhiều tuyến rừng trồng tập trung xã có điều kiện kinh tế thuận lợi Tuy nhiên, xã vùng 3, tiến độ trồng rừng chậm mà nguyên nhân chủ yếu là: - Một là: Do điều kiện đất đai thổ nhưỡng, khí hậu Mường La phù hợp với việc trồng rừng kinh tế người dân gần khơng có vốn đầu tư, trồng chủ yếu trồng ngô sắn Vì điều kiện khó khăn miền núi, trồng ngơ đầu tư ít, giống ngắn ngày, nhanh mang lại thu nhập hàng năm - Hai là: Trong thực tế, thành phần kinh tế xã chưa tham gia trồng rừng; việc điều chỉnh quỹ đất trồng rừng gặp nhiều khó khăn - Ba là: Chưa có mức đầu tư hiệu kinh tế thuyết phục để người dân gắn với rừng Cũng tình trạng chung đó, xã Chiềng Lao có tổng diện tích tự nhiên 12962ha, diện tích đất lâm nghiệp trạng 6302,15 Trong diện tích rừng trồng 150 Nếu tính vòng 10 năm qua bình qn năm diện tích rừng trồng vừa đủ để bù đắp lượng rừng bị khai thác, chí có phần thâm hụt sức tái sinh rừng chậm, diện tích đất chưa có rừng tồn xã khoảng 3000ha (Theo báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2013 UBND xã Chiềng Lao) Sau khảo sát vào chủ trương, sách Đảng, Nhà nước mở rộng quan hệ kinh tế nước ta thời mở cửa Chúng xin lập dự án đầu tư phát triển rừng kinh tế rừng phòng hộ có giá trị kinh tế cao xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Tên dự án: “Dự án trồng thâm canh Măc Ca xen Cà Phê xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La” sau gọi tắt “dự án Măc ca Chiềng Lao” Cấp quản lý: UBND Huyện Mường La Địa điểm thực dự án: Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Thời gian dự kiến thực dự án: từ 01/2015 – 12/2045 (30 năm) Chủ đầu tư dự kiến : HTX Măc ca Chiềng Lao (hoặc CTTNHH) thành lập theo yêu cầu nhiệm vụ dự án Tổng kinh phí đầu tư (tính năm 2015 2020) : 37.996.000.000 VNĐ (ba mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn ) Tổ chức chủ trì thực dự án: HTX Măc ca Chiềng Lao Tác giả dự án: Họ tên: Lù Ngọc Anh Tuấn Năm sinh: 1981 Giới tính: Nam Học hàm, học vị: Cử nhân Đại học sư phạm Toán Chức vụ: giáo viên Tên quan công tác: trường PTDTBT - THCS Chiềng Lao Địa chỉ: trường PTDTBT - THCS Chiềng Lao, Bản Nà Noong, xã Chiềng Lao, huyện Mường La Mục tiêu chung dự án - Xây dựng vùng nguyên liệu tạo sản phẩm có giá trị xuất khẩu, góp phần tăng độ che phủ rừng, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, điều tiết nguồn nước, điều hòa khí hậu làm đẹp cảnh quan Nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất - Tạo thêm việc làm ổn định cho hàng trăm lao động năm Hạn chế việc đốt, phá rừng bừa bãi để làm nương rẫy người dân, góp phần nâng cao nhận thức nhân dân nghiệp bảo vệ phát triển rừng - Tăng thu nhập cho nhân dân địa phương từ việc trồng, chăm sóc, bảo vệ thu hoạch nơng lâm sản từ rừng Từng bước xóa đói, giảm nghèo làm giàu cách bền vững - Từng bước ổn định đời sống cho bà vùng cao, ngăn chặn tái trồng thuốc phiện Chương II CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG DỰ ÁN Căn Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2006 Chính phủ thi hành Luật Bảo vệ phát triển rừng; Căn Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nông thôn; Căn Quyết định số 631/1999/QĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 Chính phủ quy định việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Căn Quyết định số 661/QĐ -TTG ngày 29/7/1998 Thủ tướng Chính phủ mục tiêu, nhiệm vụ, sách tổ chức thực dự án trồng triệu héc ta rừng; Quyết định số 100/2007/QĐ -TTG ngày 06 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 661/QĐ -TTg ngày 29 tháng năm 1998 Thủ tướng Chính phủ; Căn Quyết định số 384/QĐ - TTg ngày 09 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020; Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy chế quản lý rừng; Căn Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư; Căn Nghị định số 142/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 Chính phủ thu tiền thuê đất, mặt nước; Căn Quyết định số 46/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng năm 2007 Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành định việc xác định rừng trồng, rừng khoanh nuôi thành rừng; Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng năm 2007 hướng dẫn trình tự thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hợp đồng dân cư thôn bản…của Bộ Nông nghiệp PTNT; Quyết định số 1160/QĐ-BNN-LN ngày 22 tháng năm 2008 Bộ Nông nghiệp PTNT việc quy hoạch phát triển lâm nghiệp vùng trung du miền núi Bắc Bộ; Căn Nghị Đại hội Đảng tỉnh Sơn La lần thứ XIII; 10 Căn thị số 17/CT-UBND ngày 13 tháng năm 2009 UBND tỉnh Sơn la việc triển khai cho thuê đất tổ chức kinh tế sử dụng đất vào sản xuất nông, lâm nghiệp nuôi trồng thuỷ sản 11 Căn Nghị Đại hội Đảng huyện Mường La lần thứ XIX; Nghị Đại hội Đảng xã Chiềng Lao lần thứ XIX 12 Căn Quy hoạch sử dụng đất Uỷ ban nhân dân xã Chiềng Lao; 13 Căn Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Chương III NỘI DUNG DỰ ÁN PHẦN I: TÓM TẮT TÌNH HÌNH CƠ BẢN VÙNG DỰ ÁN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI Sơ Lược vị trí địa lí: Xã Chiềng Lao nằm phía Tây Bắc huyện Mường La, nằm trung tâm cụm xã vùng kinh tế khó khăn đặc biệt khó khăn xã Mường Trai, Hua Trai, Chiềng Lao, Nậm Giôn Là xã vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thuận lợi giao thơng có đường tỉnh lộ 106 chạy ngang qua; xã nằm vùng lòng hồ thủy điện Sơn La nên giao thơng đường thủy thuận lợi Khí hậu, thuỷ văn: Theo số liệu theo dõi năm qua: Tháng 10 11 12 Cả năm Nhiệt độ(0C) 17, 19, 21, 25, 32,2 33,5 33,6 30,3 29,7 25,8 24, 17, 25,9 Lượng mưa(mm) 21, 16, 50, 71, 280, 282, 300, 300, 239, 265, 70, 8,2 1636 - Nhiệt độ bình quân 25,9 0C, cao có lúc lên đến 38 0C(một số người mông sinh sống nhiệt độ thấp nên nhiệt độ chung xã 3-50C) - Độ ẩm trung bình: 85% - Lượng mưa bình quân năm 1636.2mm/năm; lượng mưa phân bố không đều, mùa khô hanh từ tháng 12 năm trước tháng năm sau; nằm vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, với diện tích mặt hồ lớn nên hạn chế nhiều ảnh hưởng gió khơ nóng Tây Nam Tồn xã có nhiều khe suối lưu lượng nước ổn định năm nên khả đưa nước lên độ cao mặt canh tác trồng lâm nghiệp dễ dàng không cần đầu tư lớn Điều kiện đất đai, thổ nhưỡng: Xã Chiềng Lao có đến 58,72% đất trống đồi trọc, diện tích đất chưa khai thác lớn Chất đất chủ yếu đất Feralit màu nâu đỏ, tơi, phát triển phiến thạch sét, sa thạch, đá ong, hội tụ; chiếm 70% phát triển phiến thạch sét, sa thạch, tầng đất dày > 1m; đất có độ pH = 4,8 – 6,3 Như xét mặt khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, quỹ đất xã Chiềng Lao phù hợp với Mác Ca, Cà phê loại công nghiệp, nguyên liệu, lấy gỗ khác Về xã hội: Xã Chiềng Lao có 25 (trong có đồng bào Mơng phân bố cao; 100% tái định cư thuỷ điện Sơn La); dân số 9283 người với 2010 hộ, dân tộc Thái chiếm 79,5%; Mơng 14,3%; La Ha 6,2% Trên địa bàn xã có 07 trường học với 107 lớp 2000 học sinh từ cấp Mầm non đến THCS Tỷ lệ hộ nghèo xã 70,04%, cận nghèo 1% Về kinh tế: Xã Chiềng Lao thuộc xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, sống nhân dân chủ yếu sản xuất nương rẫy,chăn nuôi quy mơ nhỏ - Tổng GDP tồn xã 91,2 tỷ, GDP nơng lâm nghiệp 38,7 tỷ - Tổng thu ngân sách 7,774 tỷ thu địa bàn 30,267 triệu - Tổng diện tích gieo trồng 2.0941 Biểu 1: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CHỦ YẾU Diện tích Năng suất Sản lượng Loại trồng (ha) (tạ/ha) (tấn) Lúa ruộng 142,6 52 741,5 Lúa nương 384,8 14 538,7 Ngô xuân hè 1.086 32 3.475,2 Sắn 558 100 5.580 Cây có hạt chứa dầu(lạc, đậu 18 31 55,8 tương, vừng) Rau, đậu hoa màu loại 28,5 152 433,2 Cây ăn loại chủ yếu 95 88 83,6 nhãn, xoài, chuối Đầu tư rừng trồng 150 0 Đàn gia súc: Trâu = 1.317 con, bò = 1.114 con, dê = 1.761 con, ngựa = 204 con; đàn lợn = 3.120 con; đàn ong = khoảng 150 đàn Đàn gia cầm: 39200 Biểu 2: KHẢO SÁT ĐẤT LÂM NGHIỆP Hiện trạng (ha) Tổng diện tích đất lâm nghiệp: 6302,15 b Rừng phòng hộ 3803,95 - Có rừng 3029,02 - Chưa có rừng 774,93 c Rừng sản xuất 1567,75 - Có rừng 967,75 - Chưa có rừng 600 Các loại đất khác: 6659,85 (Theo Báo cáo số 32/BC-UBND kết thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2013; Nhiệm vụ trọng tâm giải pháp thực nhiệm vụ năm 2014 UBND xã Chiềng Lao) Loạt đất lâm nghiệp Trong thống kê đất đai xã Chiềng Lao, có 1374,93ha đất đồi núi chưa sử dụng Trong quy hoạch loại rừng không tính đến khai thác đất có khả sản xuất lâm nghiệp vào quy hoạch, Dự án Măc ca Chiềng Lao khai thác quỹ đất Như vậy, đánh giá chung xã Chiềng Lao xã có điều kiện tự nhiên thuận lợi (nguồn nước mặt nhiều ổn định), phát triển tồn diện nơng nghiệp: Trồng lương thực, công nghiệp, trồng rừng; sở hạ tầng tốt có chương trình tái định cư thuỷ điện Sơn La Có quỹ đất để phát triển trồng rừng, đất tập trung liền vùng, liền khoảnh Bên cạnh đó, xã Chiềng Lao nhiều khó khăn sống chủ yếu dựa vào canh tác trồng nương rẫy; việc chuyển đổi đất dốc sang trồng rừng đòi hỏi phải có chế đầu tư ưu đãi, suất đầu tư cao điều kiện miền núi II LỰA CHỌN MƠ HÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ: Từ phân tích tình hình, ngun nhân làm cho đất trống đồi núi trọc xã Chiềng Lao chưa chuyển sang khai thác, sử dụng để trồng rừng, chủ yếu là: - Do chưa có chủ đầu tư có chế đầu tư hợp tác với nông dân, với tổ chức, giao quyền sử dụng đất cách có sức thu hút thuyết phục, lâu năm (sau năm có sản phẩm), năm đầu chưa có thu hoạch từ rừng người lao động cần có giá trị sản phẩm tương đương giá trị sản xuất 1ha ngô - Do chưa có tập thể cá nhân mạnh dạn tìm trồng, đầu tư trồng có hiệu kinh tế cao, nhiên đầu tư ban đầu lớn Căn vào thành công nhiều mơ hình trồng Mắc ca Tuy Đức - Đăk Nông, khu vực Tam Đường - Lai Châu, Chiềng Ban – Sơn La … phát triển vùng nguyên liệu Cà Phê Mai Sơn, cho thấy Măc Ca có hiệu kinh tế cao, thân to, tán rộng quanh năm xanh tốt không rụng lá, hàng năm thu hoạch quả, loài lưu niên có, chu kì tới hàng trăm năm ( thời gian cho cao sản đến 60 năm ) có tác dụng phòng hộ tốt nên coi loại đa mục tiêu (Đối với Cà Phê loại quen thuộc, xin phép không giới thiệu lại) Cây Măc Ca trồng với mật độ 300 cây/ha, xen canh với 700 Cà Phê năm đầu nơng dân có điều kiện trồng ngắn ngày lạc, đậu tương… để có thu nhập ban đầu Măc Ca chưa khép tán (5 năm) Cây Măc Ca cà phê loại khơng cạnh tranh nên trồng xen canh (thực tiễn từ số mơ hình trồng xen canh loại cho hiệu sinh trưởng kinh tế tốt) Vì vậy, chúng tơi chọn mơ hình trồng xen canh Măc Ca Cà Phê để trồng rừng kinh tế xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La PHẦN II NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN “TRỒNG THÂM CANH CÂY MẮC CA XEN CÂY CÀ PHÊ TẠI XÃ CHIỀNG LAO, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA” Sau nghiên cứu, khảo sát Măc Ca thị trường giới, cho thấy Măc Ca cho sản phẩm có giá trị kinh tế cao đơn vị diện tích; Măc Ca có độ che phủ lớn - không khai thác thân - nên có giá trị bảo vệ mơi trường phòng hộ cao nhân tố quan trọng gắn dân với rừng kinh tế rừng phòng hộ Bên cạnh đó, Cà Phê trồng xen canh có tác dụng giữ ổn định đất trì độ ẩm đường đồng mức, tận dụng tốt lượng phân bón cho phát triển loại cây; giá trị kinh tế tương đương trồng Với ý nghĩa đó, UBND xã Chiềng Lao chọn đầu tư dự án mà cụ thể trồng thâm canh, thu hoạch từ Măc Ca Cà Phê làm nguyên liệu cung cấp cho nhu cầu thị trường I Mục tiêu dự án: - Thành lập 01 HTX (hoặc CTTNHH) đầu tư phát triển nông nghiệp du lịch địa phương - Đầu tư trồng 200 rừng kinh tế kiêm rừng phòng hộ có giá trị kinh tế (cây Măc Ca Cà phê), để sau năm 2025 có sản lượng 450 Măc Ca 400 Cà Phê năm, góp phần tăng thu nhập cho dân từ rừng kinh tế gắn dân với rừng phòng hộ, góp phần bảo vệ mơi trường, tăng độ che phủ; giải việc làm cho hàng trăm lao động năm, tạo nguồn hàng nông phẩm chất lượng cao góp phần chuyển dịch cấu kinh tế xã Chiềng Lao; sau năm 2020 phát triển địa bàn số xã huyện Hua Trai, Mường Trai, Nậm Giơn, Mường Chùm… (có loại đất khí hậu phù hợp cho trồng xen canh Măc Ca Cà phê); xây dựng nhà máy sơ chế nguyên liệu xuất với quy mô phù hợp - Xây dựng sở vật chất chuẩn bị cho phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng II Quy mô dự án: Dự án đầu tư diện tích 200 đất chưa có rừng để trồng thâm canh Măc Ca (macadamia) xen Cà Phê chè Dự án đầu tư phạm vi đất 12 xã Chiềng Lao III Giới thiệu Măc ca: Đặc tính sinh học: Cây Măc Ca (tên khoa học macadamia ) lương thực có nguồn gốc từ Úc, loại thân gỗ thường xanh quanh năm có chiều cao > 15m, tán rậm, tuổi thọ > 50 năm; mọc vòng cụm mọc lá, thn ngược hình lưỡi mác dài 15cm hoa có màu trắng sữa, tròn có đường kính 3cm Măc Ca gieo trồng vĩ tuyến 15 - 21 vĩ Bắc với nhiều loại đất điển hình đất có độ pH5 - 6, tầng đất sâu > 1m, nhiệt độ trung bình năm 25 0C, lượng mưa > 1.000mm/năm Hạt Măc ca (macadamia) có nguồn gốc từ rừng rậm cận nhiệt đới Châu Úc, giá cao Quả Macadamia có hình trái đào tròn bi, chín chuyển từ xanh sang nâu Khi vỏ khô tự nứt rụng xuống đất, bên có hạt lớn chứa nhân Trong nhân có hàm lượng dầu tới 78%, cao hẳn lạc, nhân điều Trong dầu Macadamia có 87% axit béo khơng no, có nhiều loại mà thể người không tự tổng hợp Hàm lượng protein nhân có tới 9,2%, gồm 20 loại axit amin có loại axit amin cần thiết cho thể người Hình ảnh Măc ca Đối với Cà phê chè loại trở nên quen thuộc với bà con, xin phép khơng giới thiệu lại 2 Mơ hình trồng xen Măc ca cà phê: Mơ hình trồng xen Măc ca Cà phê Guatemala nước cận nhiệt đới, đặc biệt mơ hình Tam Đường – Lai Châu, Tuy Đức–Đăk Nông, Lâm Hà – Lâm Đồng… nhiều nhà khoa học( GS.Nguyễn Lân Hùng, GS Hồng Hòe …) khẳng định: Ở đâu trồng cà phê trồng măc ca Vì người ta thường trồng xen măc ca với cà phê để tạo bóng mát tăng nguồn thu nhập Cà phê cần có bóng mát Mà Măcca lại đáp ứng yêu cầu Với Cà phê chè trồng xen Măc ca mà giữ suất thường Mặt khác, Tây Bắc hay có sương muối, nhờ tán măc ca mà cà phê không bị ảnh hưởng Khi áp dụng mơ hình nơng nghiệp không gian: Trên tầng cao măc ca, tầng cà phê giới khơng có mơ hình nơng nghiệp so sánh hiệu kinh tế Giá trị kinh tế: Căn vào kế hoạch khai thác báo cáo suất trung bình 5kg quả/cây (nhân chiếm 25% trọng lượng quả) đề tài khảo nghiệm Măc Ca Trung tâm giống trồng cạn tỉnh Sơn La; theo khảo sát giá thị trường bán nhân Măc Ca thị trường Trung Quốc 25USD/kg, tính chi phí để thu hoạch chế biến khấu trừ 25% có để dự kiến nguồn thu theo tiến độ sau: * Đối với riêng Măc ca: - Năm thứ có thu từ 50 x (3kg/cây) x 250cây/ha = 37.5 x 4USD/kg = 150.000 USD - Năm thứ thu từ 100 x (4kg/cây) x 250 cây/ha = 100 x 4USD/kg = 400.000 USD - Năm thứ thu từ 200 x(5kg/cây) x 250 cây/ha = 250 x 4USD/kg = 1.000.000 USD - Năm thứ thu từ 200 x(7kg/cây) x 250 cây/ha = 350 x 4USD/kg = 1.400.000 USD Từ năm thứ 10 xuất ổn định bình quân 10kg/cây/năm, ước tính thu nhập từ mơ hình đạt 2.000.000 USD/năm tương đương 40 tỉ VND * Đối với riêng Cà Phê Từ năm thứ 3(2018) trở đi, thu nhập từ cà phê bình quân năm 200ha x tấn/ha x1.200 USD/tấn= 480.000 USD x 20000 = 9.600.000.000 đồng/năm * Tổng thu nhập trước thuế ước đạt 49.600.000.000 đồng/ năm Thị trường: * Thị trường Măc ca: Theo tính tốn hội Doanh nghiệp nhỏ vừa ngành nghề nơng thơn Việt nam nhu cầu nhân Măc ca thị trường giới lớn đối tượng sử dụng Măc ca lại rộng, bao gồm tuổi tác, giới tính, sắc tộc, truyền thống, ẩm thực, sức khoẻ,… Hàng năm nhu cầu thị trường giới lên tới 40 vạn tấn/ năm đáp ứng gần 10 vạn tấn/ năm, cung không đủ cầu, giá tăng liên tục Trong Việt nam điều kiện khí hậu lại cho phép phát triển Măc ca chưa có Măc ca để xuất Các nhà máy chế biến sản phẩm Măc ca Vinamacca, Donafoods Đồng Nai… phải nhập nguyên liệu để sản xuất Như vậy, năm tới thị trường tiêu thụ hạt Măc ca thị trường giới chưa kể nhu cầu tiêu thụ nội nước * Thị trường cà phê: Trong năm gần thị trường cà phê có chút biến động nhẹ, nhiên thị trường cà phê thị trường tiềm thé giới nói chung nước nói riêng Hiện địa bàn tỉnh Sơn La phát triển thương hiệu cà phê Chiềng Ban Chiềng Ban – Mai Sơn khẳng định vị trí thị trường thị trường cà phê thị trường quen thuộc nên xin phép khơng phân tích thêm IV KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN: Xây dựng kế hoạch, chọn đất, phân bổ đất: Căn vào điều kiện, tình hình thực tế, kế hoạch tổ chức thực dự án sau: - Từ 30/6/2014 đến 30/7/2015, khảo sát, vận động sở tham gia lập dự án; trình duyệt dự án Đồng thời tập huấn, thiết kế trồng đợt (15.000 cây) - Chọn đất: Đất thuộc quy hoạch loại rừng + Đất chưa có rừng rừng kinh tế: 93 + Đất chưa có rừng rừng phòng hộ: 24 + Đất chưa có rừng đất chưa sử dụng: 83 Đất có độ dày bình qn 1,5m; độ dốc 25 - 35 0; thiết kế cụ thể tạo bậc thang chống xói mòn theo đường đồng mức BIỂU TỔNG HỢP DIỆN TÍCH DỰ KIẾN QUY HOẠCH STT Tên TRỒNG CÂY MẮC CA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ Sử dụng loại đất (ha) Tổng diện Đất trồng Đất đồi núi Đất trồng tích hàng chưa sử ăn (ha) năm dụng Phiêng cại 25 Nà cường 20 Bản cun 15 Bản mạ Huổi La Huổi Chòi 10 15 10 Bản pậu 25 Nà biềng, nà xu 12 Đán Én 30 10 Phiêng Phả 25 11 Pá Sóng 13 Ghi khu huổi păng, huổi sản khu ruộng nặm lướt, nà lo huổi tác te, huổi lạn huổi ta huổi hậu, huổi luông, huổi ma huổi ba, huổi cói Tất độ cao Tất độ cao Tất độ cao DỰ KIẾN PHÂN BỔ DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG THU HOẠCH Diện Năng suất Sản lượng khai thác qua năm đầu (kg) tích 2021 2022 2023 2024 (ha) kg/cây kg/ha 2020 50 750 37.500 STT Năm trồng 2015 20156 50 1000 2017 100 1250 2018 1750 2019 2250 Cộng 200 100.000 Tổng cộng (Kg) 37.500 100.000 250.000 250.000 350.000 350.000 450.000 450.000 37.500 100.00 250.000 350.000 450.000 1.187.500 Năm thứ 11 (2026) trở thu 200ha x (10kg x 250 cây) = 500.000 kg/năm x USD x 20000 = 40.000.000.000 đồng/năm Từ năm thứ (2018), thu nhập từ cà phê bình quân năm: 200ha x tấn/ha x1.200 USD/tấn= 480.000 USD x 20.000 = 9.600.000.000 đồng/năm * Tổng thu nhập trước thuế ước đạt 49.600.000.000 đồng/ 200 ha/năm (bốn mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng năm) Kỹ thuật trồng, chăm sóc: Giống xác định cho suất cao yếu tố quan trọng việc trồng rừng sản xuất Măc Ca Giống tốt tỷ lệ sống cao, rút ngắn thời gian thu hoạch kết hợp nông sản tán như: Đậu tương, ngô, cà phê…tăng thêm thu nhập từ rừng áp dụng cấu lấy ngắn nuôi dài cho năm đầu canh tác theo vụ người dân Từ tài liệu cho thấy Măc Ca ươm trồng thành tiến hành ghép giống có suất chất lượng để đẩy nhanh thời gian hoa kết trồng, đồng thời rút ngắn thời gian hoàn vốn trả lãi Chọn phương án trồng héc ta khoảng 300 cây; khoảng cách cách 6m, hàng cách hàng 6m, có 10% giống dự phòng Cây ghép phải chăm sóc vườn ươm tháng tiến hành trồng Cây Cà phê trồng xen hàng Mắc ca, phía ngồi đường đồng mức với mật độ 700 đến 1000 cây/ha tùy địa hình; khoảng cách hàng cách hàng 3m, cách 2,5m - Biện pháp, kỹ thuật trồng rừng: theo kỹ thuật trồng rừng thâm canh + Xử lý thực bì: tồn diện, phát gốc, dọn theo băng để làm đất, không đốt + Làm đất: Cục theo hố, cuốc theo đường đồng mức, kích thước hố: Măc ca: 80x80x80 (cm3), Cà Phê 40x40x50 (cm3), lấp hố dùng lớp đất mặt tơi xốp, nhặt cỏ lấp 2/3 hố trước trồng 15 – 20 ngày + Bón phân: bón lót phân vi sinh: 3kg/hố, phân hữu cơ: 10kg, phân chuồng 30kg/hố vôi bột: 3kg, thuốc sử lí đất trộn đề đáy hố trước lấp hố ( trộn lấp hố ), phân NPK 2kg/hố + Trồng cây: Theo quy trình áp dụng kỹ thuật cho lồi - Chăm sóc bảo vệ: + Chăm sóc liên tục năm, năm lần Năm thứ nhất: Lần 1: Vào thàng – 8: phát thực bì tồn diện, xới cỏ, cuốc lật, bón phân, vun quanh gốc đường kính 1m Lần 2: Vào tháng 11 – 12 phát thực bì tồn diện, xới cỏ, cuốc lật, bón phân, vun quanh gốc đường kính 1,5m Năm thứ 2: Lần 1: Vào tháng – 3: phát thực bì tồn diện, xới cỏ, cuốc lật, bón phân, vun quanh gốc đường kính 1m Lần 2: Vào tháng – 8: phát thực bì tồn diện phát thực bì tồn diện, xới cỏ, cuốc lật, bón phân, vun quanh gốc đường kính 1,5m Lần 3: Vào tháng 11 – 12: phát thực bì tồn diện, xới cỏ, cuốc lật, bón phân, vun quanh gốc đường kính 1,5m Năm thứ 3: Lần 1: Vào tháng – 3: phát thực bì tồn diện, xới cỏ, cuốc lật, bón phân, vun quanh gốc đường kính 1,5m Lần 2: Vào tháng – 8: phát thực bì tồn diện, xới cỏ, cuốc lật, bón phân, vun quanh gốc đường kính 1,5m Lần 3: Vào tháng 11 – 12: phát thực bì tồn diện, xới cỏ, cuốc lật, bón phân, vun quanh gốc đường kính 2m Năm thứ 4, năm thứ 5, đến hết năm thứ áp dụng lần làm cỏ bón phân năm thứ Bảo vệ: Cả chu kỳ năm Thời vụ trồng Măc Ca: Ở vùng khô lạnh từ tháng 12 năm trước đến tháng năm sau thời gian không trồng thời tiết khơ lạnh, phát triển chậm Thời điểm trồng tốt từ tháng đến tháng hàng năm, thời gian mưa nhiều độ ẩm cao, non phát triển mạnh khoẻ bảo đảm độ ẩm trồng Cây có khả miễn nhiễm nhiều bệnh dịch tác nhân gây hại thân nhựa độc Chưa thấy có loại côn trùng gây hại lớn, cần chủ động phát sâu bệnh để kịp thời phòng chống biện pháp với rừng công nghiệp khác Kỹ thuật thu hái, chế biến: 3.1 Chuẩn bị thu hoạch: Trước rụng đến tuần phải làm vệ sinh vườn cây, dọn vỏ, khô héo vật chướng ngại khác Cần san mặt vườn, lấp chỗ trũng, dọn dẹp rãnh nước Trước chín tháng thu hoạch xong khơng bón phân sinh học phân chuồng để tránh nhiễm bệnh làm bẩn hạt,tỉa bớt cành rủ để thuận tiện cho người lại máy vận hành Quả Măc Ca từ hoa đến chín cần 215 ngày tự rụng sau chín Cần dự kiến ngày thu hoạch để xếp lịch thu hoạch cụ thể Muốn nhận biết chín dùng biện pháp đơn giản kiểm tra biến đổi màu sắc vỏ trong, chưa chín vỏ màu trắng nâu nhạt, chín đẫy vỏ màu nâu nâu thẫm, vỏ hạt nâu, cứng, từ dự đốn ngày rụng để có kế hoạch thu hoạch 3.2 Thu hoạch phân loại: a Thu hoạch Măc ca: Thời kỳ hoa Măc Ca kéo dài khoảng tháng, thời gian rụng xuống đất dài Mùa chín vào cuối tháng đến đầu tháng 10 Giống 660 chín sớm hơn, sau giống 741, 344, H2, 246, 800, 508, A4 A16 * Thu hoạch: Để hỗ trợ cho chín rụng tập trung phun chất kích thích để rụng, giảm bớt số lần thu hoạch, chí thu hoạch lần, giống khó tự rụng Own Choice, 695 b Thu hoạch Cà phê Quả Cà phê thu hoạch tay thực thành nhiều đợt vụ, thu hái kịp thời chín Khơng thu hái xanh non, không tuốt cành, không làm gãy cành Phải thu hái trước sau nở hoa ngày dùng thuốc kích thích chín thu hoạch máy tuốt cầm tay 3.3 Sơ chế a.Tách vỏ làm khô hạt Măc ca: Khi chín tự rụng xuống đất, hàm lượng nước vỏ cao tới mức 45%, nên thu để tích trữ lại, hoạt động hơ hấp mạnh, nhiệt độ tăng lên ảnh hưởng đến chất lượng nhân Vì sau thu hoạch vòng 24 phải bóc xanh, vỏ tươi làm khô sơ không để lên men làm thối hạt Nếu 24 không tách hết vỏ phải đưa vào phòng bảo quản có thiết bị quạt gió rải nhà, có điều kiện thống khí tốt, mặt khác khơng để bị phơi nắng trực tiếp Vỏ đưa vào làm nguyên liệu để chế biến thức ăn chăn nuôi b bảo quản Cà phê Cà phê sau thu hoạch phải chuyên chở kịp thời đến sở chế biến, không để 24 Phương tiện vận chuyển bao bì đựng Cà phê phải sạch, khơng nhiễm phân bón, hóa chất… Trường hợp khơng vận chuyển hay chế biến kịp Cà phê phải đổ khơ ráo, thống mát khơng đổ đống dày 40cm Phương án tiêu thụ sản phẩm: Ban quản lí HTX hợp đồng thu mua bao tiêu từ hộ theo điều khoản liên kết với đơn vị đầu tư (các tổ chức, cá nhân tiên phong tỉnh lĩnh vực) HTX ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trực tiếp với doanh nghiệp nước V CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN: Công tác tuyên truyền vận động; xây dựng trình duyệt dự án: Tuyên truyền, vận động, xây dựng dự án, duyệt dự án; ban quản lí HTX trực tiếp giúp đỡ, tiếp xúc với hộ gia đình vùng dự án tuyên truyền vận động (có biên cam kết góp diện tích đất) Xây dựng dự án, trình duyệt cấp: Xây dựng dự án, trình duyệt cấp từ xã, thành phần có hộ, Trưởng tham gia trồng Măc ca, xong trước ngày 30/7/2015 Trình duyệt với huyện, tỉnh, cấp quản lý vốn, xong tháng 8/2015 Đầu tư hệ thống sở hạ tầng: Toàn 200 trồng Măc ca san băng bậc thang, băng rộng 03m, dài theo bình độ thiết kế Cứ 50m có đường vận chuyển sản phẩm vào canh tác kết hợp băng cản lửa Đường vận xuất rộng 05m, xe công nông lưu hành sản xuất Cứ 20ha có 01 bể nước tưới, theo phương pháp tạo hố bom, trải nilon, xử lý đáy chứa nước mưa, nước tự chảy từ mó nước thiên nhiên, khối lượng bình quần 45m 3/hố Đầu tư hệ thống bơm tưới kết hợp phòng chống chữa cháy rừng trunh bình 20 triệu đồng/ha Cơ sở kỹ thuật chủ yếu: Để chủ động chuyển giao khoa học kỹ thuật bảo vệ chăm sóc, thu hái, chế biến Măc Ca, HTX tổ chức sau: - Cán kỹ sư kỹ thuật kiêm bảo vệ thực vật có 01 người làm nhân viên giám sát hướng dẫn nhân dân trồng chăm sóc cây(tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân) - Bộ phận vận chuyển có 01 đội vận chuyển gồm 01 xe tải nhỏ phù hợp với đường băng; 01 xe trọng tải 10 chở sản phẩm, vận chuyển vật tư cung ứng cho vùng dự án Hệ thống tổ chức: Hệ thống tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, máy theo mơ hình HTX cổ phần - Mỗi đội sản xuất có: + 01 đội trưởng đội phó, đội trưởng quản lí chung + 01 đội phó theo dõi quản lí lao động sản xuất + 01 đội phó phụ trách an ninh, kiêm tổ trưởng bảo vệ Kế hoạch tài chính: Để đảm bảo cho dự án khả thi, vào quy định hành Nhà nước, vào thoả thuận góp đất sản xuất hộ gia đình thơng qua quyền sử dụng đất số vốn tự có HTX HTX tiến hành tiếp cận, xin vay vốn nguồn vốn vay lâu dài khác tổ chức nước, nguồn vốn vay tổ chức phi phủ đầu tư cho bảo vệ, cải thiện môi trường Tổng số tiền đầu tư cho dự án: 38.496.000.000 VNĐ (ba mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn ) đó: - Vốn hỗ trợ nhà nước theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP - Hỗ trợ Doanh nghiệp, cá nhân trồng Mắc ca = 15.000.000 đ/ha x 200 = 3.000.000.000 đồng(ba tỷ đồng ) - Vốn huy động từ kinh phí nghiệp khoa học công nghệ địa phương nguồn khác = 30% x 38.496.000.000 = 11.548.800.000 đồng (mười tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng ) - Vốn cần huy động từ nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa = 23.947.200.000 đồng (hai mươi ba tỷ chín trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng) VI DỰ TỐN VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Dự toán vốn đầu tư: Tổng dự toán vốn đầu tư là: 38.496.000.000 VNĐ (ba mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn ) BIỂU DỰ TOÁN ĐẦU TƯ CHO 200 Ha STT Hạng mục đầu tư I Chi phí trực tiếp II Chi phí gián tiếp Tổng cộng Cho 109.300.000 VNĐ Cho 200ha 21.860.000.000 VNĐ 16.636.000.000 VNĐ 38.496.000.000 VNĐ CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO Ha Khối Định Thành tiền TT Hạng mục đầu tư Công Đơn giá lượng mức (VNĐ) I Đầu tư trực tiếp 34.000.000 34.000.000 Xử lý thực bì 10.000 m2 500 m2 20 100.000 2.000.000 Đào hố 0,8 x 0,8 x 0,8 m 300 60 100.000 6.000.000 Đào hố 0,4 x 0,4 x 0,5 m 700 10 70 100.000 7.000.000 Chộn phân, vôi bột + lấp hố 1000 20 50 100.000 5.000.000 Vận chuyển + trồng 1000 Vận chuyển nước tưới tháng đầu II Chi phí vật tư 20 50 100.000 5.000.000 90 100.000 9.000.000 65.300.000 65.300.000 Vôi bột (kg) 1500 2.000 3.000.000 Phân NPK sinh học (kg) 2000 7.500 15.000.000 Đạm Ure (kg) 200 10.000 2.000.000 Phân hữu (kg) 3000 1.500 4.500.000 50.000 1.500.000 70.000 23.100.000 10.000 7.700.000 Thuốc xử lý đất (Mối, Sâu, bệnh) 30 Cây giống Măc Ca 10% trồng dặm 330 (cây) Cây giống Cà phê 10% trồng dặm 770 (cây) Gạo ăn cho người trồng chăm sóc 500 bảo vệ (kg) III Chăm sóc bảo vệ năm 10000 500 100 Tổng dự toán 17.000 8.500.000 100.000 10.000.000 109.300.000 CHI PHÍ GIÁN TIẾP BAO GỒM STT Hạng mục đầu tư Mua sắm trang thiết bị văn phòng Mua sắm phương tiện vận tải (01 xe tải) Xây dựng vườn ươm sản xuất giống Nâng cấp sửa chữa đường giao thông vùng dự án Trang thiết bị PCCC tưới Chi phí lập dự án thiết kế trồng rừng hàng năm Xây dựng, mua trang thiết bị cho xưởng chế biến + kho bãi chứa sản phẩm sau thu hoạch Dự phòng Tổng cộng * Phân kì vốn đầu tư: Vốn đầu tư ( VNĐ ) 70.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 5.100.000.000 4.266.000.000 200.000.000 2.000.000.000 500.000.000 16.636.000.000 Đợt I: Quí I+II năm 2015: - 100% số vốn mua thiết bị văn phòng = 70.000.000đồng - 100% vốn đầu tư mua sắm thiết bị, phương tiện = 1.000.000.000đồng - 100% vốn xây dựng vườn ươm giống 10.000cây/năm = 1.500.000.000đồng - 100% kinh phí lập dự án thiết kế trồng rừng hàng năm = 200.000.000đồng - 100% kinh phí đầu tư trồng + chăm sóc + 50 năm thứ x 109.300.000 =5.465.000.000 đồng Tổng số giải ngân đợt I = 8.235.000.000 đồng (tám tỷ hai trăm ba mươi lăm triệu đồng) Đợt II: Quí IV năm 2015: - 30% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống bơm tưới nước PCCC vùng dự án = 1.333.000.000 đồng - 33,33% giá trị đầu tư làm đường công vụ = 1.700.000.000 đồng Tổng dự kiến xin giải ngân đợt II = 3.033.000.000 đồng (ba tỷ không trăm ba mươi ba triệu đồng) Đợt III: Quí IV năm 2016: - 30% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống nước tưới PCCC vùng dự án = 1.333.000.000 đồng - 33,33% giá trị đầu tư làm đường công vụ = 1.700.000.000 đồng - 100% kinh phí đầu tư trồng 50 x 109.300.000 =5.465.000.000 đồng Tổng dự kiến xin giải ngân đợt III = 8.498.000.000 đồng (tám tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu đồng) Đợt IV: Quí IV năm 2017: - 40% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống bơm tưới nước + PCCC vùng dự án = 1.600.000.000 đồng - 33,3% giá trị đầu tư làm đường cơng vụ = 1.700.000.000 đồng - 100% kinh phí đầu tư trồng 50 x 109.300.000 =5.465.000.000 đồng Tổng dự kiến xin giải ngân đợt IV = 8.765.000.000 đồng (tám tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu đồng) Đợt V: Quí IV năm 2018: - 50% kinh phí đầu tư xây dựng + mua sắm thiết bị, kho tàng xưởng chế biến = 1.000.000.000 đồng - 100% kinh phí đầu tư trồng 50 x 109.300.000 =5.465.000.000 đồng Tổng dự kiến xin giải ngân đợt V = 6.465.000.000 đồng (sáu tỷ bốn trăm sáu lăm triệu đồng) Đợt VI: Quí IV năm 2019: - 50% kinh phí đầu tư xây dựng + mua sắm thiết bị, kho tàng xưởng chế biến = 1.000.000.000 đồng - 100% kinh phí dự phòng = 500.000.000 đồng Tổng dự kiến xin giải ngân đợt VI = 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng) * Tổng đợt giải ngân = 38.496.000.000 VNĐ (ba mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn ) DỰ BÁO HIỆU QUẢ VỀ TÀI CHÍNH: Hiệu kinh tế khả kế hoạch trả nợ HTX sau: a Hiệu kinh tế: Nếu trồng, chăm sóc, thâm canh quy trình kĩ thuật 200 từ năm thứ có sản lượng Măc Ca đủ thành khối lượng hàng hoá Dự báo hiệu kinh tế: * Đối với riêng Măc Ca: - Năm thứ có thu từ 50 x (3kg/cây) x 250cây/ha = 37.5 x 4USD/kg = 150.000 USD - Năm thứ thu từ 100 x (4kg/cây) x 250 cây/ha = 100 x 4USD/kg = 400.000 USD - Năm thứ thu từ 200 x(5kg/cây) x 250 cây/ha = 250 x 4USD/kg = 1.000.000 USD - Năm thứ thu từ 200 x(7kg/cây) x 250 cây/ha = 350 x 4USD/kg = 1.400.000 USD - Từ năm thứ 10 xuất ổn định bình quân 10kg/cây/năm, ước tính thu nhập từ mơ hình đạt 2.000.000 USD/năm tương đương 40 tỉ VND/năm (tạm tính giá hối đoái 20000VND/1USD) * Đối với riêng Cà Phê Từ năm thứ 3(2018) trở đi, thu nhập từ cà phê bình quân năm 200ha x tấn/ha x1.200 USD/tấn= 480.000 USD x 20000 = 9.600.000.000 đồng/năm * Tổng thu nhập trước thuế ước đạt 49.600.000.000 đồng/200 ha/ năm b Kế hoạch trả nợ: Từ năm thứ đến năm thứ 10 năm đầu trồng có sản phẩm sản lượng chưa nhiều, giá trị đầu tư lại lớn, HTX người nông dân phải dồn sức cho việc đầu tư trồng mới, thâm canh mở rộng diện tích Do HTX xin hỗn khoản tốn để tập trung cho tái sản xuất mở rộng Từ hiệu sản xuất, HTX xây dựng kế hoạch trả nợ sau: Dự kiến lãi xuất vay 0%/năm Từ năm thứ 11 năm trả = 10% vốn đầu; dự án hồn vốn thời gian 20 năm PHẦN III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I Hiện trạng tác động vào môi trường dự án Xã Chiềng Lao xã vùng thuộc huyện Mường La, có tổng diện tích 12962 có diện tích đất lâm nghiệp trạng 6.320,15 Trong diện tích rừng trồng 150 ha; tỷ lệ che phủ toàn xã đạt 50% từ thực trạng làm cho đất canh tác Chiềng Lao bị sói mòn, rửa trơi Nhiệt đội bình qn xã Chiềng Lao 25,90C Cũng thực trạng đất trống núi trọc nhiều, với kỹ thuật canh tác bà nhân dân dân tộc lạc hậu, gây suy thối mơi trường đáng lo ngại Từ dự án trồng 200 Măc Ca Cà Phê đóng góp quan trọng cải tạo môi trường, cải tạo nguồn nước, tăng đô che phủ phấn đấu đạt 70% vào năm 2020 - Để trồng 200 Măc ca xen canh với Cà phê, tác động vào môi trường thể chủ yếu san ủi đường băng cản lửa, đường sản xuất san ủi đường đồng mức HTX cam kết thi công công trình khơng để đát san lấp thực bì vùng phụ cận nhanh chóng trồng rừng, trồng xen kẽ Măc ca chưa khép tán Do đó, khơng ảnh hưởng tới sói mòn bề mặt đất - Diện tích trồng cây, đào hố, san băng khơng có tắc động xấu tới nguồn nước cảnh quan tự nhiên chủ yếu tận dụng khu ruộng bậc thang sẵn có - Tác động sử dụng nước tưới ẩm cho cây: dự án tận dụng nguồn nước tự nhiên dòng tự chảy xuống khu rừng trồng, khơng gây sói mòn mà tạo độ ẩm cho Măc ca, không ảnh hưởng tới môi trường - Vùng quy hoạch dự án tập trung chủ yếu số nơi có suối, dự án đầu tư đắp đập, dẫn nước tự chảy bể chứa để tự chảy khu vực cần tưới nước Nước sử dụng tiết kiệm, quy trình kỹ thuật, khơng ảnh hưởng tới lưu lượng tự nhiên vẻ đẹp dòng suối, khơng ảnh hưởng tới cảnh quan du lịch - Phân bón: phân bón bón lót bón cách pha nước để tưới vào gốc Đất xung quanh gốc tạo trũng để giữ nước không chảy tràn lan bề mặt, vừa giữ môi trường, vừa tăng hệ số sử dụng phân bón, vừa tiết kiệm nước - Thuốc trừ sâu: sử dụng kỹ thuật, chủng loại, nồng độ pha, phun thuốc sâu không ảnh hưởng tới không gian xung quanh Khi rửa bình thuốc sâu tiến hành bồn chứa nước khu rừng lượng nước lại sử dụng để tưới vào gốc cây, không đổ lan tràn bề mặt gây ô nhiễm - Nhà kho lò xấy sơ chế hạt Măc ca: nhà kho chọn vị trí khu vực cách ly với khu dân cư có địa bao quanh tự nhiên phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết huyện xã - Khi sơ chế hạt Măc ca không thải chất độc hại Chất thải chủ yếu vỏ Măc ca vỏ Cà phê tận dụng triệt để làm chất phụ gia chế biến thức ăn gia súc ủ phân hữu - Trong q trình đóng gói có số rác thải gom lại để chở đến nơi quy định xử lý chất thải rắn theo thông tư số 12/2006/TT-BTNMT quản lý chất thải nguy hại - Trong trình sản xuất HTX khơng sử dụng hố chất bị cấm nồng độ không cho phép theo luật bảo vệ môi trường công ước Quốc tế quy định - Tại trụ sở, kho, bến bãi HTX xử lý để khơng gây bụi, phải có vành đai xanh không gây tiếng ồn II Các biện pháp bảo vệ môi trường: Tổ chức xây dựng nội quy - quy ước: - HTX xây dựng nội quy - quy ước tổ chức học tập đồng thời thông báo địa điểm thuận tiện cho tuyên truyền khu vực trụ sở, nhà kho, cụm dân cư, nhà văn hoá khu rừng gắn với quy định PCCCR - Trong hợp đồng lao động có gắn cam kết thực nội quy với bảo vệ môi trường cán bộ, công nhân - Đảm bảo giữ vệ sinh chung nơi làm việc khu rừng HTX Các cơng trình cải tạo mơi trường: - Xây dựng băng xanh ngăn bụi cải tạo khí hậu công sở, nhà kho, đường vận xuất - Xây dựng băng đồng mức hạn chế sói mòn - Xây dựng bể chứa chất thải quy trình kỹ thuật sản xuất không đổ tuỳ tiện ảnh hưởng mơi trường - Có hòm, thùng đựng rác nơi làm việc, sản xuất khu rừng để gắn sản xuất với du lịch sinh thái Định kỳ kiểm tra để xác định trách nhiệm, xử lý đối tượng vi phạm bảo vệ môi trường PHẦN IV PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG, CHỮA CHÁY RỪNG Mặc dù Măc Ca quanh năm xanh tốt không rụng ( kể mùa đông khô hanh ) thuận lợi lớn công tác PCCCR; Cà phê có mùa rụng vào tháng hanh khô gây nguy cháy cao Song để chủ động phổ biến cho toàn dân vùng dự án biết nguy cháy rừng biện pháp chủ động phòng chống, chữa cháy rừng Dự án xin nêu biện pháp sau: I Tổ chức: Mỗi bản, đội sản xuất thành lập tổ phòng chống, chữa cháy rừng, đội 15 người tập huấn trang bị phương tiện PCCCRC Chủ yếu lấy lao động hộ có đất trồng rừng để gắn trách nhiệm Gắn tổ chức đội phòng chống, chữa cháy rừng bản, tiểu khu với trách nhiệm bảo vệ rừng xã, bản, lực lượng dân qn, niên tình nguyện bản, tiểu khu Tồn xã có 25 đội phòng chống, chữa cháy rừng, đội hạt nhân để chủ động tập luyện, bảo vệ; xảy cháy rừng huy động toàn dân tham gia chữa cháy rừng II Xây dựng hệ thống bơm tưới nước Tận dụng độ cao mó nước, dòng suối để lắp đặt hệ thống ống nước chảy tự nhiên dẫn tới vừa để tưới vừa để PCCCR Đối với vùng cao dùng bơm để đưa nước lên đường ống bể chứa.Toàn hệ thống bơm tưới nước trị giá 20 triệu đồng/ 1ha III Quyền lợi: Dự án hỗ trợ diễn tập tham gia phát hiện, chữa cháy rừng, phát - báo trả công 200.000đ/1 vụ Nếu tham gia dập lửa, phát quang ngăn lửa trả công theo diện tích dập lửa, tương ứng 1.000đ/m2 rừng Măc Ca – Cà phê Đội phòng chống, chữa cháy rừng trang bị phòng hộ cơng cụ, ln phiên nghỉ người khác thay IV Kỹ thuật: Phát quang, làm đường ranh cản lửa phù hợp địa hình vùng dự án Cứ 01ha rừng Măc Ca có hố nước trời từ 15m3 nước trở lên Theo đường đồng mức, cách 200m có đường ranh cản lửa rộng 20m kết hợp đường lô khoảnh chở sản phẩm đưa xe hỗ trợ chữa cháy rừng Cứ 50ha có chòi canh gác lao động canh gác, tổng số có lao động gác rừng mùa khô hanh Tập trung cao độ cho bảo vệ rừng từ tháng 11 năm trước đến tháng năm sau Phương án phòng chống, chữa cháy rừng dự án phát triển Măc Ca bổ sung cập nhật kịp thời tiến khoa học kỹ thuật nước để đảm bảo tốt nhất, không để xảy cháy rừng PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Măc ca loại trồng giới đánh giá đa mục tiêu, thân to cao tán rộng quanh năm xanh tốt có ti thọ 100 năm, cho thu hoạch cao sản 60 năm, không rụng có giá trị cải tạo mơi trường phòng hộ tốt Quả măc ca có giá trị kinh tế cao, sản phẩm sử dụng đa dạng: lương thực, thực phẩm, dược liệu; Cà Phê công nghiệp cho hiệu kinh tế cao trồng với quy mô lớn nhiều vùng nước Ngồi giá trị kinh tế cao cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm rừng trồng, gắn người dân với rừng diện tích Măc Ca – Cà Phê góp phần quan trọng cải tạo gìn giữ mơi trường, tạo cảnh quan đẹp cho phát triển du lịch Đối với xã Chiềng Lao, Măc ca Cà phê phù hợp với điều kiện tự nhiên bước đầu nhân dân đồng tình ủng hộ Vì vậy, dự án phát triển Măc ca xã Chiềng Lao dự án có tính khả thi cao HTX Măc-ca Chiềng Lao trân trọng đề nghị: - HTX xin đề nghị: triển khai dự án HTX hưởng chế độ ưu đãi theo quy định hành Nhà nước tỉnh Sơn La - Đề nghị huyện Uỷ, HĐND, UBND huyện Mường La phê duyệt dự án để HTX trình lên cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho HTX triển khai dự án phê duyệt HTX Măc-ca Chiềng Lao xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật việc triển khai dự án trách nhiệm mặt tài quy định khác Nhà nước Xin trân trọng cảm ơn! Chiềng Lao, tháng 07 năm 2014 Tác giả Lù Ngọc Anh Tuấn UBND HUYỆN MƯỜNG LA UBND XÃ CHIỀNG LAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MỘT SỐ CƠ CHẾ CƠ BẢN VỀ TRỒNG RỪNG KINH TẾ KÈM THEO DỰ ÁN “TRỒNG THÂM CANH CÂY MĂC-CA VÀ CÂY CÀ PHÊ TẠI XÃ CHIỀNG LAO, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA” Nếu trí thường trực UBND huyện Mường La cho phép tổ chức thực dự án “TRỒNG THÂM CANH CÂY MĂC-CA VÀ CÂY CÀ PHÊ TẠI XÃ CHIỀNG LAO, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA” Căn vào điều kiện cụ thể lực lượng lao động, tài nguyên thiên nhiên, vùng khí hậu đất đai địa phương Chúng xin báo cáo với thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND ban nghành xã Chiềng Lao xin tiến hành khảo sát lập dự án trồng rừng kinh tế xã Nếu thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND xã trí với chủ trương chúng tơi xin cam kết thực đầy đủ điều kiện theo chế sau I VỀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN: Sau địa phương cho phép lập dự án, nhân dân trí góp cổ phần diện tích đất chấp nhận làm cơng nhân trực tiếp thực dự án, thành lập HTX Măc ca Chiềng Lao để đầu tư phát triển nông nghiệp du lịch địa bàn xã - HTX tổ chức theo hình thức HTX cổ phần có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định pháp luật nước CHXHCN Việt Nam - Có dấu riêng, độc lập tào khoản, tài - Có điều lệ tổ chức hoạt động HTX, chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ phạm vi vốn điều lệ thực đầy đủ theo điều khoản điều lệ II NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH HTX mời đồng chí lãnh dạo chủ chốt xã tham gia vào ban quản lý trực tiếp điều hành dự án HTX lấy đơn vị bản, cụm dân cư thành lập đội sản xuất lấy đồng chí Bí thư chi - trưởng làm đội trưởng, đội phó trực tiếp đạo sản xuất đơn vị phụ trách, hưởng chế độ theo quy định ban quản lý HTX (hoặc HĐQT HTX) Các hộ nơng dân sau góp cổ phần diện tích đất vào cho HTX HTX tiếp nhận gia đình làm cổ đơng cổ đông hưởng quyền lợi có nghia vụ với HTX theo điều khoản, điều lệ nêu Nếu gia đình khơng chấp nhận làm cổ đơng HTX đất gia đình thuộc gia đình quản lý, trồng, chăm sóc trồng theo quy hoạch dự án, đến sản phẩm thu hoạch gia đình tự thu hoạch đem bán cho HTX theo thỏa thuận đầu tư ban đầu HTX làm dịch vụ hai đầu ( tức ) ưu tiên hỗ trợ gia đình vay vốn cách nhận đầu tư trực tiếp loại giống, vật tư, kĩ thuật, gạo ăn HTX từ trồng dự án thu hoạch sản phẩm có sản phẩm bán cho HTX, HTX bắt đầu thu hồi vốn theo tỉ lệ thu hồi hàng năm thu hết khoản vốn đầu tư Nhưng trả hết nợ cho HTX sản phẩm phải bán cho HTX, HTX thực cam kết cung cấp dịch vụ theo yêu cầu vật tư, kĩ thuật cho hộ hộ phải bán sản phẩm cho HTX hợp đồng cam kết ban đầu Đối với gia đình Cổ đơng hưởng lợi tức HTX có sản phẩm bán thị trường làm ăn có lãi Người lao động độ tuổi kể công nhân hay nông dân tham gia làm dự án HTX cho vay tiền để mua bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã hội để hết tuổi lao động hưởng khoản trợ cấp xã hội (nếu có nhu cầu) Trên số nội dung chế tổ chức hoạt động HTX – HTX Măc ca Chiềng Lao Tác giả dự án Lù Ngọc Anh Tuấn ... GIỚI THIỆU DỰ ÁN Tên dự án Địa điểm thực dự án Thời gian dự kiến thực dự án Chủ đầu tư Chủ nhiệm dự án Đơn vị tham gia tư vấn kĩ thuật Chương II: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG DỰ ÁN Chương III... HIỆN DỰ ÁN: Công tác tuyên truyền vận động; xây dựng trình duyệt dự án: Tuyên truyền, vận động, xây dựng dự án, duyệt dự án; ban quản lí HTX trực tiếp giúp đỡ, tiếp xúc với hộ gia đình vùng dự án. .. thực dự án Công tác tuyên truyền vận động; xây dựng trình duyệt dự án Xây dựng dự án, trình duyệt cấp Đầu tư hệ thống sở hạ tầng Cơ sở kỹ thuật chủ yếu Hệ thống tổ chức Kế hoạch tài VI DỰ TỐN
- Xem thêm -

Xem thêm: dự án phát triển rừng kinh tế tại Xã Chiềng Lao, Mường La, Sơn La, dự án phát triển rừng kinh tế tại Xã Chiềng Lao, Mường La, Sơn La, Chương I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN, (Theo Báo cáo số 32/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2013; Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của UBND xã Chiềng Lao), * Thị trường cà phê:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm