THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT

43 123 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 09:51

vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới lâu dài này. Để đáp ứng được nhu cầu của xã hội ngày càng cao chúng ta cần một đội ngũ trẻ các kỹ sư xây dựng có đủ năng lực, phẩm chất và tinh thần để thay thế cũng như tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước góp phần xây dựng đất nước ngày càng đẹp tươiNói riêng về nhóm ngành Xây dựng Cảng – Biển, Việt Nam có lợi thế khi có đường bờ biển dài 3.260 km và hệ thống sông lớn lên đến con số 50. Vì vậy để tận dụng các đặc điểm này góp phần vào phát triển kinh tế là điều vô cùng thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều quốc gia khác, thêm nữa đường thủy đảm nhiệm 35 khối lượng luân chuyển hàng hóa của toàn thế giới. Để tận dụng và phát triển các yếu tố nói trên thì các kỹ sư xây dựng Cảng – Biển phải là người tiên phong trong quá trình xây dựng các hệ thống Bến cảng, Bến tàu,... phục vụ cho việc trao đổi hàng hóa với các thương lái trong và ngoài nước.Đồ án môn học Công Trình Bến Cảng là một môn học quan trọng của sinh viên chuyên ngành Cảng – Biển. Nhằm để hỗ trợ, bổ sung kiến thức cần thiết, đánh giá khả năng học tập cũng như kiến thức tích lũy được của sinh viên trong một chặn đường 3 năm học tập.Suốt học kì qua, nhóm em đã nhận được sự tận tình chỉ dẫn của bạn bè và các anh chị khóa trước, thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là sự hướng dẫn, góp ý và giúp đỡ của GVDH – thầy TS. Vũ Xuân Dũng.Do kinh nghiệm bản thân và thời gian còn hạn chế nên mặc dù nhóm em đã cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy nhóm em rất mong nhận được những lời góp ý, bổ sung những gì nhóm em còn thiếu sót để em có thể hoàn thành tốt hơn và thu thập được những kinh nghiệm quý báu cho tương lai.vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới lâu dài này. Để đáp ứng được nhu cầu của xã hội ngày càng cao chúng ta cần một đội ngũ trẻ các kỹ sư xây dựng có đủ năng lực, phẩm chất và tinh thần để thay thế cũng như tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước góp phần xây dựng đất nước ngày càng đẹp tươiNói riêng về nhóm ngành Xây dựng Cảng – Biển, Việt Nam có lợi thế khi có đường bờ biển dài 3.260 km và hệ thống sông lớn lên đến con số 50. Vì vậy để tận dụng các đặc điểm này góp phần vào phát triển kinh tế là điều vô cùng thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều quốc gia khác, thêm nữa đường thủy đảm nhiệm 35 khối lượng luân chuyển hàng hóa của toàn thế giới. Để tận dụng và phát triển các yếu tố nói trên thì các kỹ sư xây dựng Cảng – Biển phải là người tiên phong trong quá trình xây dựng các hệ thống Bến cảng, Bến tàu,... phục vụ cho việc trao đổi hàng hóa với các thương lái trong và ngoài nước.Đồ án môn học Công Trình Bến Cảng là một môn học quan trọng của sinh viên chuyên ngành Cảng – Biển. Nhằm để hỗ trợ, bổ sung kiến thức cần thiết, đánh giá khả năng học tập cũng như kiến thức tích lũy được của sinh viên trong một chặn đường 3 năm học tập.Suốt học kì qua, nhóm em đã nhận được sự tận tình chỉ dẫn của bạn bè và các anh chị khóa trước, thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là sự hướng dẫn, góp ý và giúp đỡ của GVDH – thầy TS. Vũ Xuân Dũng.Do kinh nghiệm bản thân và thời gian còn hạn chế nên mặc dù nhóm em đã cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy nhóm em rất mong nhận được những lời góp ý, bổ sung những gì nhóm em còn thiếu sót để em có thể hoàn thành tốt hơn và thu thập được những kinh nghiệm quý báu cho tương lai.vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới lâu dài này. Để đáp ứng được nhu cầu của xã hội ngày càng cao chúng ta cần một đội ngũ trẻ các kỹ sư xây dựng có đủ năng lực, phẩm chất và tinh thần để thay thế cũng như tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước góp phần xây dựng đất nước ngày càng đẹp tươiNói riêng về nhóm ngành Xây dựng Cảng – Biển, Việt Nam có lợi thế khi có đường bờ biển dài 3.260 km và hệ thống sông lớn lên đến con số 50. Vì vậy để tận dụng các đặc điểm này góp phần vào phát triển kinh tế là điều vô cùng thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều quốc gia khác, thêm nữa đường thủy đảm nhiệm 35 khối lượng luân chuyển hàng hóa của toàn thế giới. Để tận dụng và phát triển các yếu tố nói trên thì các kỹ sư xây dựng Cảng – Biển phải là người tiên phong trong quá trình xây dựng các hệ thống Bến cảng, Bến tàu,... phục vụ cho việc trao đổi hàng hóa với các thương lái trong và ngoài nước.Đồ án môn học Công Trình Bến Cảng là một môn học quan trọng của sinh viên chuyên ngành Cảng – Biển. Nhằm để hỗ trợ, bổ sung kiến thức cần thiết, đánh giá khả năng học tập cũng như kiến thức tích lũy được của sinh viên trong một chặn đường 3 năm học tập.Suốt học kì qua, nhóm em đã nhận được sự tận tình chỉ dẫn của bạn bè và các anh chị khóa trước, thầy cô trong bộ môn, đặc biệt là sự hướng dẫn, góp ý và giúp đỡ của GVDH – thầy TS. Vũ Xuân Dũng.Do kinh nghiệm bản thân và thời gian còn hạn chế nên mặc dù nhóm em đã cố gắng nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy nhóm em rất mong nhận được những lời góp ý, bổ sung những gì nhóm em còn thiếu sót để em có thể hoàn thành tốt hơn và thu thập được những kinh nghiệm quý báu cho tương lai. THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG LỜI CẢM ƠN Trong trình thay đổi phát triển đất nước ta, ngành Xây dựng đã, đóng vai trò quan trọng công đổi lâu dài Để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày cao cần đội ngũ trẻ kỹ sư xây dựng có đủ lực, phẩm chất tinh thần để thay tiếp bước hệ cha anh trước góp phần xây dựng đất nước ngày đẹp tươi! Nói riêng nhóm ngành Xây dựng Cảng – Biển, Việt Nam có lợi có đường bờ biển dài 3.260 km hệ thống sơng lớn lên đến số 50 Vì để tận dụng đặc điểm góp phần vào phát triển kinh tế điều vô thuận lợi dễ dàng nhiều quốc gia khác, thêm đường thủy đảm nhiệm 3/5 khối lượng luân chuyển hàng hóa tồn giới Để tận dụng phát triển yếu tố nói kỹ sư xây dựng Cảng – Biển phải người tiên phong trình xây dựng hệ thống Bến cảng, Bến tàu, phục vụ cho việc trao đổi hàng hóa với thương lái ngồi nước Đồ án mơn học Cơng Trình Bến Cảng mơn học quan trọng sinh viên chuyên ngành Cảng – Biển Nhằm để hỗ trợ, bổ sung kiến thức cần thiết, đánh giá khả học tập kiến thức tích lũy sinh viên chặn đường năm học tập Suốt học kì qua, nhóm em nhận tận tình dẫn bạn bè anh chị khóa trước, thầy mơn, đặc biệt hướng dẫn, góp ý giúp đỡ GVDH – thầy TS Vũ Xuân Dũng Do kinh nghiệm thân thời gian hạn chế nên nhóm em cố gắng khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vậy nhóm em mong nhận lời góp ý, bổ sung nhóm em thiếu sót để em hồn thành tốt thu thập kinh nghiệm quý báu cho tương lai Một lần nhóm em xin chân thành cảm ơn! Tp Hờ Chí Minh, tháng 05 năm 2019 Nhóm SVTH LÝ ĐĂNG KHOA HỒNG ĐỨC TUẤN ANH Hồng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG HỢP SỐ LIỆU THIẾT KẾ 1.1 ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH: .4 1.2 KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN: 1.3 TÀU THIẾT KẾ 1.4 TẢI TRỌNG HÀNG HÓA VÀ THIẾT BỊ: .7 CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH SƠ BỘ BẾN & GIẢ ĐỊNH KẾT CẤU 2.1 XÁC ĐỊNH CÁC CAO TRÌNH BẾN: .8 2.1.1 Cao trình mặt bến (CTMB): .8 2.1.2 Chiều sâu tính tốn: (tính từ MNTTK) 2.1.3 Cao trình đáy bến: .9 2.1.4 Chiều cao trước bến: 2.1.5 Tổng hợp cao độ bến: .9 2.2 CHIỀU DÀI VÀ CHIỀU RỘNG BẾN: 2.3 GIẢ ĐỊNH LOẠI KẾT CẤU BẾN: 2.4 Tính tốn sơ phương án 1: Bến tường cừ 11 2.4.1 2.4.1.1 Áp lực đất chủ động bị động: .11 Áp lực thủy tĩnh: 12 2.4.2 Giải toán tường cừ theo phương pháp giải đồ: 12 2.4.3 Kết luận: 13 2.5 Tính toán sơ phương án 2: Bến cầu tàu cọc 13 2.5.1 Lựa chọn cấu kiện ban đầu: 13 2.5.2 Sức chịu tải cọc: 14 2.5.3 Tổng tải trọng đứng lên phân đoạn bến: 15 2.5.4 Số lượng cọc cho phân đoạn bến: 16 2.5.5 Kiểm ổn định mái dốc cho bến cầu tàu: 16 2.5.6 Tính toán chiều dài chịu uốn chiều dài chịu nén cọc: 18 CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 19 3.1 NHẬN XÉT: 19 3.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN BẾN: 19 3.2.1 Tải trọng thân lên phân đoạn: 19 3.2.2 Tải trọng thiết bị hàng hóa: 19 Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT 3.2.3 GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Các tải trọng tàu gây ra: .19 CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN CHI TIẾT BẾN CẦU TÀU 25 4.1 MƠ HÌNH TÍNH TỐN 25 4.2 KHAI BÁO TẢI TRỌNG .25 4.2.1 Tĩnh tải: 25 4.2.2 Hoạt tải 26 4.3 KẾT QUẢ TÍNH TỐN NỘI LỰC .27 4.3.1 Nội lực dầm ngang: 27 4.3.2 Nội lực dầm dọc: 28 4.3.3 Nội lực dầm cần trục: 28 4.3.4 Nội lực sàn: .28 4.3.5 Tổng hợp nội lực tính tốn: .29 4.4 TÍNH TỐN CỐT THÉP 29 4.4.1 Đặc trưng vật liệu sử dụng: .29 4.4.2 Tính tốn cốt thép dầm dọc thường: 30 4.4.3 Tính tồn cốt thép dầm dọc cần trục: .31 4.4.4 Tính tốn cốt thép dầm ngang: .33 4.4.5 Tính tốn cốt thép sàn: .35 4.5 KIỂM TRA CỌC 37 4.5.1 Kiểm tra momen lớn cọc cẩu lắp: 37 4.5.2 Kiểm tra nội lực cọc: 38 4.5.3 Kiểm tra ứng suất cọc: .39 4.6 KIỂM TRA LẠI MÁI DỐC BẾN 39 Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG CHƯƠNG I: TỔNG HỢP SỐ LIỆU THIẾT KẾ 1.1 ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH: Giả thiết: khu vực xây dựng bến nằm sâu sơng, có địa hình khơng thay đổi dọc theo bờ (mặt cắt ngang không đổi) Thiết kế theo cao độ Hòn Dấu Việt Nam Hình 1.1: Mặt cắt ngang địa hình xây dựng Lớp đất Cao độ (m) -22 -25 -28 -31 Loại đất Trạng thái Chiều dày (m) w (g/cm3) c (kG/cm2)  (độ) Bùn sét Á sét Á sét Cát Sét Chảy Dẻo cứng Dẻo Chặt vừa Nửa cứng 22 3 - 1.33 1.9 1.99 1.96 1.83 0.05 0.28 0.087 0.033 0.76 2o49' 15o24' 21o26' 28o44' 31o Bảng 1.1: Tổng hợp địa chất Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT STT LOẠI ĐẤT Trạng thái GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Hệ số rỗng tự nhiên Độ bão hòa Độ sệt   G (%) B KL thể tích tự nhiên KL thể tích khô Tỷ trọng W (%) w (g/cm3) k (g/cm3) Độ ẩm tự nhiên Góc nội ma sát Lực dính đơn vị Hệ số nén lún  c a1-2 (độ) (kG/cm ) (cm2/kG) Mô đun biến SPT dạng Eo (kG/cm2) N30 Bùn sét Chảy 133.2 1.33 0.57 2.6 3.561 97.3 1.38 2o49' 0.05 0.31 12.6 Á sét Dẻo cứng 25.81 1.9 1.51 2.71 0.792 88.4 0.38 15o24' 0.28 0.029 60.2 23 Á cát Dẻo 17.02 1.99 1.7 2.67 0.571 79.6 0.4 21o26' 0.087 0.013 350.2 37 Cát Chặt vừa 17.72 1.96 1.66 2.65 0.596 78.8 - 28o44' 0.033 0.011 114.2 35 Sét Nửa cứng 38.8 1.83 1.32 2.7 1.049 99.9 0.17 31o 0.76 0.017 217.8 23 Bảng 1.2: Số liệu địa chất đầy đủ Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT 1.2 GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN: Mực nước (m) vgió (m/s) vdc (m/s) Sóng MNCTK (p1%) MNTB (p50%) MNTTK (p99%) Dọc Ngan g Dọc Ngan g hs +1.5 +0.4 -1.4 20 20 1.8 0.5 0.0 Bảng 1.3: Tổng hợp số liệu khí tượng thủy văn Trong đó: • • • • 1.3 MNCTK: mực nước cao thiết kế MNTB: mực nước trung bình MNTTK: mực nước thấp thiết kế hs: chiều cao sóng (m) TÀU THIẾT KẾ Tàu chở hàng khơ, loại 10.000 DWT (nhóm 16) Các thơng số đặc trưng tính toán tra theo Phụ lục 22TCN222 – 1995 Diện tích đón gió (m2) Các đặc trưng đường thẳng Chiều dài Tải Lượng chết dãn 103 nước T 103T,D DW Lớn nhấ t Lmax 10 3.3 140 Chiề u cao mạn Mớn nước Dọc tàu Fx Ngang tàu Fy Rỗn g To Đầy hàn g Rỗn g Đầy hàn g Rỗn g 4.8 194 2220 440 480 Giữa đườn g vuôn g góc , Lw Bề rộn g B Hb Đầy hàn g T 128 19.2 10 6.8 Bảng 1.4: Thông số đặc trưng tính toán tàu 10.000 DWT Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 Chiề u sâu tối thiểu bến m 7.7 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT 1.4 GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG TẢI TRỌNG HÀNG HÓA VÀ THIẾT BỊ: STT Loại tải trọng Tải trọng (kN/m2) An toàn trước bến (A) 10 Cần trục C25 (CT) 40 Đường giao thông (OTO) 20 Kho bãi sau bến (SB) 40 Bảng 1.5: Tải trọng tác dụng lên bến Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH SƠ BỘ BẾN & GIẢ ĐỊNH KẾT CẤU 2.1 XÁC ĐỊNH CÁC CAO TRÌNH BẾN: 2.1.1 Cao trình mặt bến: Theo TCCS 04 – 2010/CHHVN, vào chế độ thủy triều đường tần suất mực nước, cao trình mặt bến (CTMB) khu nước cảng che chắn xác định tính toán theo điều kiện cần (chính) điều kiện đủ (kiểm tra): �CTMB  �MNCTK  a (m) Trong đó: a  �2(m) độ cao dự trữ cho bảo quản hàng hóa q trình bốc xếp Đối với cơng trình bến cảng biển �CTMB xác định theo tiêu chuẩn: �CTMB  �MNTB( P50% )   0.4   2.4 ( m) Tiêu chuẩn thiết kế Tiêu chuẩn kiểm tra �CTMB  �MNCTK ( P1% )   1.5   2.5(m) Để đảm bảo hai trường hợp ta chọn: �CTMB  2.5(m) 2.1.2 Chiều sâu tính tốn: (tính từ MNTTK) Chiều sâu trước bến xác định theo công thức đây: H ct  T  z0  z1  z2  z3 H b  H ct  z4 (1) (2) Hình 2.1: Cao độ tính toán ST T Cao độ (m) T Mớn nước đầy hàng 6.8 z0 Dự phòng chạy tàu 0.026 B  0.026 �19.2  0.5 z1 Dự phòng sóng 0.04T  0.04 �6.8  0.272 z2 Dự phòng vận tốc Dự phòng nghiêng z3 Định nghĩa Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 Công thức xác định Đơn vị: m Ghi Phụ lục 22TCN222-95 Bảng 22TCN207-92 Bảng 22TCN207-92 hs  0 Giả thiết Bảng THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT z4 H ct lệch q trình bốc xếp hàng hóa Dự phòng cho sa bồi độ mặn T Chiều sâu chạy tàu Hb Cao trình đáy bến GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG vt  5( M / h)  2.6 (m / s) 22TCN207-92 M: hải lý � z3  0.25 0.4 Theo đề - nhóm 16 H ct  1.2T  1.2 �6.8  8.16 Theo đề � H b  8.16  0.4  8.56 Chọn: Theo (1) : H b  8.22 Hb  Bảng 2.1: Xác đinh chiều sâu tính toán 2.1.3 Cao trình đáy bến: Theo 22 TCN 207 – 92, cao trình đáy bến xác định theo công thức: �CTDB  �MNTTK  H  1.4   10.4 (m) 2.1.4 Chiều cao trước bến: H c  �CTMB  �CTDB  2.5  (10.4)  12.9 (m) → Cấp cơng trình: III - theo mục 2.3 Tiêu Chuẩn Ngành 22 TCN 207 – 92 2.1.5 Tổng hợp cao độ bến: CTMB (m) CTĐB (m) Chiều cao trước bến Cấp cơng trình Hệ tọa độ +2.5 -10.4 -10.4 III Hòn Dấu Bảng 2.2: Tổng hợp cao độ bến 2.2 CHIỀU DÀI VÀ CHIỀU RỘNG BẾN: Kích thước Chiều dài Chiều rộng Công thức Chọn Lb  1.1�Lmax  1.1�140  154 ( m) Lb  160 (m) Bb  m �H c  �12.9  25.8(m) Bb  28(m) Bảng 2.3: Tính toán kích thước bến 2.3 GIẢ ĐỊNH LOẠI KẾT CẤU BẾN: Để đề xuất phương án hợp lý, cần phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng diểu kiểu kết cấu cơng trình bến:  Điều kiện tự nhiên nơi xây dựng  Điều kiện thi công Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT   GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Điều kiện vật tư Điều kiện kinh tế Tính toán sơ phương án Tính toán sơ phương án Các thông số địa chất nhóm Lớp đất Cao độ đáy (m) -22 -25 -28 -31 Loại đất Trạng thái Chiều dày (m) Bùn sét Á sét Á sét Cát Sét Chảy Dẻo cứng Dẻo Chặt vừa Nửa cứng 22 3 - w c (g/cm ) (kG/cm2) 1.33 1.9 1.99 1.96 1.83 0.05 0.28 0.087 0.033 0.76  (độ) 2o49' 15o24' 21o26' 28o44' 31o Bảng 2.4: Tổng hợp địa chất  Vật liệu sử dụng  Cọc loại, cừ loại sử dụng rộng rãi, phổ biến đa dạng chủng loại, hình dạng  Nếu sử dụng bến trọng lực cần chế tạo chi tiết đặc biệt, khả cao phải nhập từ ngước  Hiện hầu hết nhà thầu thi công có hợp đồng với nhà máy sản xuất cấu kiện hàng loạt dùng cho cơng trình (hoặc phận đảm nhận nhà thầu đó)  Yêu cầu dành cho nhà sản xuất: uy tín, đáp ứng chính xác thông số kỹ thuật bên thiết kế yêu cầu tối ưu phương án vận chuyển cấu kiện đến công trường  Nếu phương án khơng khả thi nên cân nhắc việc xây dựng tạm nhà máy sản xuất cấu kiện → Ưu tiên phương án tường cừ, cầu tàu  Phương án thi công  Kết cấu bến cầu tàu cọc tường cừ hai phương án mà nhà thầu thi công Việt Nam có nhiều kinh nghiệm Vì thực tế, hai dạng kết cấu dễ thi cơng  Kết cấu bến trọng lực đòi hỏi nhiều lực khả thi công nước, cần thiết bị chuyên dụng cần trục sức nâng lớn để phục vụ cơng tác hạ phân đoạn thùng  Địa hình & địa chất  Địa hình  Khơng rõ chiều rộng sơng, dựa vào mặt cắt địa hình khu vực xây dựng đề cho dự đốn chiều rộng sơng nơi xây dựng lên đến 250 – 300m Chiều sâu tự nhiên sâu 16m Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG 4.3.4 Nội lực sàn: Momen Nhịp Gối M11 (kNm) 61.72 -64.27 M22 (kNm) 76.82 -65 Bảng 4.6: Nội lực sàn 4.3.5 Tổng hợp nội lực tính tốn: Ta lấy nội lực lớn loại cấu kiện tính toán cốt thép Cấu kiện Momen M (kNm) Lực cắt Q (kN) M (+) M (-) Q (+) Q (-) Dầm ngang 982.85 -1745.85 877.58 -787.11 Dầm dọc 1384.50 -795.44 722.63 -705.66 Dầm cần trục 2730.87 -1312.51 1724.35 -1708.75 Bảng 4.7: Tổng hợp kết nội lực 4.4 TÍNH TỐN CỐT THÉP 4.4.1 Đặc trưng vật liệu sử dụng: a Bê tơng: Tính tốn cốt thép theo TCVN 4116 – 1985 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép thủy công Bê tông sử dụng bê tơng mác M350 (B25) đá 1×2 cm với đặc trưng học tra TCVN 5574 – 2012 sau:  Modul đàn hồi Eb = 30×103 MPa  Cường độ chịu nén tính toán Rb = 14,5 MPa  Cường độ chịu kéo tính toán Rbt = 1,05 MPa b Cốt thép: Cốt thép sử dụng: Cốt thép sử dụng cho sàn, dầm: Thép AII có đặc trưng học tra TCVN 5574 – 2012 sau:  Modul đàn hồi Ea = 21×104 MPa  Cường độ chịu kéo tính tốn Rs = 280 MPa  Cường độ chịu nén tính toán Rsc = 280 MPa  Cường độ chịu cắt tính toán Rsw = 225 MPa Với hệ số điều kiện làm việc γb = αR = 0.418, ξR = 0.595 Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT     GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Cốt thép sử dụng cho cốt đai: Thép AI có đặc trưng học sau: Modul đàn hồi Ea = 21×104 MPa Cường độ chịu kéo tính toán Rs = 225 MPa Cường độ chịu nén tính toán Rsc = 225 MPa Cường độ chịu cắt tính toán Rsw = 175 MPa c Hệ số nội lực tính tốn: Theo 22 TCN 207 – 92, nội lực tính toán xác định theo cơng thức sau: Trong đó:  kn: Hệ số bảo đảm, xét đến tầm quan trọng cấp cơng trình, lấy 1,15 cơng trình cấp III (cao độ trước bến 13,5 m)  nc: Hệ số tổ hợp tải trọng, lấy với tổ hợp  n: Hệ số vượt tải, lấy 1,25 cơng trình bến cảng biển  md: Hệ số phụ điều kiện làm việc, xét đến đặc điểm chịu lực thực tế kết cấu số giả thiết sơ đồ tính toán (đối với cấu kiện BTCT có thép chịu kéo thuộc loại AI, AII) lấy 1,05  S: Nội lực (M,Q,N) xác định qua tính toán kết cấu theo dẫn tiêu chuẩn thiết kế tương ứng 4.4.2 Tính tốn cốt thép dầm dọc thường: Nội lực S Mmax (kNm) 1384.5 Mmin (kNm) -795.44 Qmax (kN) 722.63 Hệ số SI 2076.75 1.5 -1193.16 1083.95 Bảng 4.8: Nội lực dầm dọc có tính hệ số a Tính tốn cốt thép dọc: Chọn chiều dày lớp bê tơng bảo vệ cốt thép dọc: a0  5(cm) Giả thiết khoảng cách từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép ngồi vùng bê tơng chịu kéo: a  8(cm) Chiều cao tính toán dầm: h0  h  a  1.2  0.08  1.12(m)  Tiết diện chịu momen gối: Cánh nằm vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng cánh Tính với tiết diện hình chữ nhật b �h  1000 �20(mm)  Tiết diện chịu momen nhịp: Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG  Cánh nằm vùng chịu nén, tham gia chịu lực với sườn Chiều rộng cánh tính toán: bc  b  �c với c độ vươn cánh có trị số bé trị số đây:  4.5   1.75( m) Một nửa khoảng cách thông thủy dầm:  1  0.5(m) nhịp tính toán dầm:  lần chiều cao cánh: �   m) � c  0.5(m) � b c  b  �c   �0.5  ( m)  Xác định vị trí trục trung hòa: hc 0.4 )  14500 �2 �0.4 �(1.12  )  10672( kNm)  M max  2076.75(kNm) 2 Trục trung hòa qua cánh, tính tốn với tiết diện chữ nhật: b �h  �1.12(m) M f  Rb �bc �hc �(h0   Tính toán cốt thép: m   �Rb �b �h0 M ;     2 m ; Fa  Rb �b �h0 Rs  Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 0.05%    Tiết diện M Nhịp Gối 2076.75 1193.16 Fa  R 0.595 �14.5 �100%   max  R b �100%  100%  3.08% b �h0 Rs 280 b (m) h0 (m) 1.12 1.12   Att (cm2) 0.0571 0.0588 68.22947 0.0656 0.0679 39.38437 Chọn thép 36 32 Achọn (cm2)  71.25 40.19 0.3046 0.3516 Bảng 4.9: Tính toán cốt thép dầm dọc thường b Tính tốn cốt thép ngang: Kiểm tra điều cốt đai : Qtt  1083.95(kN ) Chọn cốt đai f8 ( aw  50(mm ) , số nhánh cốt đai nx  Chọn u  200  mm  Q �Q  k �m �R �b �h �q xb b b x Điều kiện kiểm tra: tt Trong đó:  : chiều cao tương đối vùng chịu nén mặt cắt, xác định theo công thức:  k: hệ số tính sau: Fa �Rs 50 �   0.069 b �h0 �Rb 100 �112 �14500 k  0.5  2  0.5  �0.069  0.638 Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Fx: Diện tích tiết diện cốt thép đai đặt mặt phẳng thẳng góc với trục dọc cấu kiện cắt tiết diện nghiêng, với fx diện tích mặt cắt đai,nx số nhánh Fx  nx �f x  �   mm ) Qx: ứng lực cốt đai đơn vị chiều dài cấu kiện phạm vi tiết diện nghiêng bằng, với Rax cường độ chịu kéo tính tốn cốt thép ngang tính tốn mặt cắt nghiêng chịu tác dụng lực cắt u bước cốt đai qx  ma �Rax �Fx �175000 �200 �106   175(kN ) u 200 �103 Qtt  1083.95( kN )  Q xb  � 0.638 �1 �14500 �1 �1.12 �175  2850.11( kN ) Ta có: � Dầm khơng bị phá hoại, cốt đai đủ khả chịu cắt, không cần tính cốt xiên L Đoạn dầm nhịp: chọn s=300, bố trí dầm 4.4.3 Tính tồn cốt thép dầm dọc cần trục: Dọc cần trục Mmax (kNm) Mmin (kNm) Qmax (kN) S 2730.87 -1312.51 1724.35 Hệ số 1.5 SI 4096.31 -1968.77 2586.53 Bảng 4.10: Nội lực dầm dọc cần trục có tính hệ số a Tính tốn cốt thép dọc: Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: a0  5(cm) Giả thiết khoảng cách từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép vùng bê tông chịu kéo: a  8(cm) Chiều cao tính toán dầm: h0  h  a  1.4  0.08  1.32(m)  Tiết diện chịu momen gối:  Cánh nằm vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng cánh Tính với tiết diện hình chữ nhật b �h  1000 �1320(mm)  Tiết diện chịu momen nhịp:  Cánh nằm vùng chịu nén, tham gia chịu lực với sườn Chiều rộng cánh tính toán: bc  b  �c với c độ vươn cánh có trị số bé trị số đây:  Một nửa khoảng cách thông thủy dầm: 10.5   4.75( m)  nhịp tính toán dầm: 1  0.5(m) Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG  lần chiều cao cánh: �   m) � c  0.5( m) � bc  b  �c   �0.5  2( m)  Xác định vị trí trục trung hòa: hc 0.4 )  14500 �2 �0.4 �(1.32  )  12992(kNm)  M max  4096.305 (kNm) 2 Trục trung hòa qua cánh, tính toán với tiết diện chữ nhật: b �h  �1.32(m) M f  Rb �bc �hc �(h0   Tính toán cốt thép:  m  Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  0.05%    Tiết diện M Nhịp Gối  �Rb �b �h0 M ;     2 m ; Fa  Rb �b �h0 Rs 4096 31 1968 77 Fa  R 0.595 �14.5 �100%   max  R b �100%  100%  3.08% b �h0 Rs 280 b (m) h0 (m) 1.32  0.081 0.07 1.32 79  0.08 47 0.08 12 Att (cm2) 115.72 92 55.522 47 Chọn thép Achọn (cm2)  2d32 117.81  56.27   0.438 0.420 Bảng 4.11: Tính toán cốt thép dầm dọc cần trục b Tính tốn cốt thép ngang Kiểm tra điều cốt đai : Qtt  2586.53(kN ) Chọn cốt đai 10 ( aw  79(mm ) , số nhánh cốt đai nx  Chọn s  200  mm  Q �Q  k �m �R �b �h �q xb b b x Điều kiện kiểm tra: tt Trong đó:  : chiều cao tương đối vùng chịu nén mặt cắt, xác định theo công thức:  Fa �Rs  �   0.093 b �h0 �Rb 100 �132 �14500 k: hệ số tính sau: k  0.5  2  0.5  �0.093  0.686 Fx: Diện tích tiết diện cốt thép đai đặt mặt phẳng thẳng góc với trục dọc cấu kiện cắt tiết diện nghiêng, với fx diện tích mặt cắt đai, nx số nhánh Fx  nx �f x  �   mm ) Qx: ứng lực cốt đai đơn vị chiều dài cấu kiện phạm vi tiết diện nghiêng bằng, với Rax cường độ chịu kéo tính tốn cốt thép ngang tính toán mặt cắt nghiêng chịu tác dụng lực cắt u bước cốt đai Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT qx  c GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG ma �Rax �Fx �175000 �316 �106   276.5(kN ) u 200 �103 Ta có: Qtt  2586.53(kN )  Q xb  � 0.686 �1 �14500 �1 �1.322 �  4378.22( kN ) � Dầm không bị phá hoại, cốt đai đủ khả chịu cắt, không cần tính cốt xiên L s  300  mm  Đoạn dầm nhịp: chọn , bố trí dầm 4.4.4 Tính tốn cốt thép dầm ngang: NGANG Mmax (kNm) Mmin (kNm) Qmax (kN) S 982.85 -1745.85 877.58 Hệ số 1.5 SI 1474.275 -2618.78 1316.37 Bảng 4.12: Nội lực dầm ngang có tính hệ số a Tính tốn cốt thép dọc Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: a0  5(cm) Giả thiết khoảng cách từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép vùng bê tông chịu kéo: a  8(cm) Chiều cao tính toán dầm: h0  h  a  1.2  0.08  1.12(m)  Tiết diện chịu momen gối:  Cánh nằm vùng chịu kéo nên bỏ qua ảnh hưởng cánh Tính với tiết diện hình chữ nhật b �h  1000 �1120( mm)  Tiết diện chịu momen nhịp:  Cánh nằm vùng chịu nén, tham gia chịu lực với sườn Chiều rộng cánh tính toán: bc  b  �c với c độ vươn cánh có trị số bé trị số đây:  Một nửa khoảng cách thông thủy dầm: 1  1.5(m)  nhịp tính toán dầm:  4.5   0.58( m) 6 lần chiều cao cánh: �   m) � c  0.58(m) � b c  b  �c   �0.58  2.16( m) Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Xác định vị trí trục trung hòa: hc 0.4 )  14500 � �0.4 �(1.12  )  11525.76(kNm)  M max  1474.28( kN 2 Trục trung hòa qua cánh, tính tốn với tiết diện chữ nhật: b �h  2.16 �1.12(m) M f  Rb �bc �hc �(h0   Tính toán cốt thép: m   �Rb �b �h0 M ;     2 m ; Fa  Rb �b �h0 Rs  Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 0.05%    Fa  R 0.595 �14.5 �100%   max  R b �100%  100%  3.08% b �h0 Rs 280 Tiết diện M b (m) h0 (m) Nhịp 1474.2 2.16 1.12 Gối 2618.78 1.12   0.037 0.144 0.038 0.156 Att (cm2) Chọn thép Achọn (cm2)  47.92827  50.87 0.1981 90.58008  91.61 0.8088 Bảng 4.13: Tính toán cốt thép dầm ngang b Tính tốn cốt thép ngang Kiểm tra điều cốt đai : Qtt  1316.37(kN ) Chọn cốt đai 8 ( aw  50(mm ) , số nhánh cốt đai nx  Chọn u  200  mm  Q �Q  k �m �R �b �h �q xb b b x Điều kiện kiểm tra: tt Trong đó:  : chiều cao tương đối vùng chịu nén mặt cắt, xác định theo công thức:  Fa �Rs  �   0.069 b �h0 �Rb 100 �112 �14500 k: hệ số tính sau: k  0.5  2  0.5  �0.069  0.638 Fx: Diện tích tiết diện cốt thép đai đặt mặt phẳng thẳng góc với trục dọc cấu kiện cắt tiết diện nghiêng, với fx diện tích mặt cắt đai,nx số nhánh Fx  nx �f x  �   mm ) Qx: ứng lực cốt đai đơn vị chiều dài cấu kiện phạm vi tiết diện nghiêng bằng, với Rax cường độ chịu kéo tính tốn cốt thép ngang tính toán mặt cắt nghiêng chịu tác dụng lực cắt u bước cốt đai ma �Rax �Fx �175000 �200 �10 6 qx    175( kN ) u 200 �103 d Ta có: Qtt  1316.37(kN )  Q xb  � 0.638 �1 �14500 �1 �1.12 �  2850.11( kN ) � Dầm không bị phá hoại, cốt đai đủ khả chịu cắt, không cần tính cốt xiên Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG L Đoạn dầm nhịp: chọn s=300mm, bố trí dầm 4.4.5 Tính toán cốt thép sàn: Bản sàn M11 M22 Nhịp 61.72 76.82 Gối -64.27 -65 Hệ Số 1.5 Nhịp 92.58 115.23 Gối 96.41 -97.5 Bảng 4.12: Nội lực sàn có tính hệ số a Tính tốn sàn theo phương dọc bến: Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: a0  5(cm) Bề rộng tính toán sàn mét � b  1(m) Chọn a � h0  h  a0 m   �Rb �b �h0 M ;     2 m ; Fa  Rb �b �h0 Rs Kiểm tra hàm lượng cốt thép 0.05%    Fa  R 0.595 �14.5 �100%   max  R b �100%  �100%  3.08% b �h0 Rs 280 Tiết diện M b (m) h0 (m) Nhịp 92.58 0.35 Gối 96.41 0.35 Chọn thép Achọn (cm2) 0.0521 0.0536 9.706865 a200 10.05 0.0543 0.0558 10.12029 a150 10.26   Att (cm2) Bảng 4.14: Tính toán cốt thép sàn theo phương dọc b Tính tốn sàn theo phương ngang bến: Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc: a0  5(cm) Bề rộng tính toán sàn mét � b  1(m) Chọn a � h0  h  a0 m  Kiểm tra hàm lượng cốt thép Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611  Rb b.h0 M ,     2 m , Fa  Rb b.h Rs   0.2773 0.2892 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT 0.05%    GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Fa  R 0.595 �14.5 �100%   max  R b �100%  �100%  3.08% b �h0 Rs 280 Tiết diện M b (m) h0 (m)  Nhịp 115.23 0.35 0.0649 Gối 97.5 0.35 0.0549  Att (cm2) 0.067 12.1665 0.056 10.2381 Chọn thép Achọn (cm2)  a160 12.57 0.3476 a150 10.26 0.2925 Bảng 4.15: Tính toán cốt thép sàn theo phương ngang 4.4.6 Tính tốn theo trạng thái giới hạn II – Kiểm tra hình thành mở rộng vết nứt Bề rộng khe nứt thẳng góc với trục dọc cấu kiện an (mm) xác định theo công thức TCVN 4116 – 1985, Kết cấu bê tong bê tông cốt thép thủy công   0 a n  k �Cg � � a �7 �(4  100) � d Ea Trong đó: An (mm): bề rộng khe nứt K: hệ số, cấu kiện chịu uốn k=1 Cg: hệ số, tính tải trọng thường xuyên tải trọng tạm thời dài hạn    Cg=1.3   : hệ số, thép có gờ     a (kN / m ) : ứng suất cốt thép chịu kéo, cấu kiện chịu uốn  thì: a  M Fa �Z Chiều cao vùng miền chịu nén bê tông, lấy theo kết tính toán cường độ tiết diện: x ma �Ra �Fb mb �Rb �b Trong đó: Z  h0  x cánh tay đòn nội lực   ma: hệ số điều kiện làm việc cốt thép, ma=1  Ra: cường độ cốt thép chịu kéo  mb: hệ số điều kiện làm việc bê tơng, mb=1 Hồng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG  Rb: Cường độ chịu nén bê tông  B: bề rộng tiết diện  0 ( kN / m ) : ứng suất kéo ban đầu cốt thép trương nở bê tông, kết cấu nằm nước 0  20000 (kN / m )  (%) : hàm lượng cốt thép mặt cắt,  �0.02 (%)  d(mm): đường kính cốt thép ' gh  Điều kiện kiểm tra: an  [aT ] , với bề rộng khe nứt cho phép: [aT ]=k �an   k '  1.6 - Đối với cơng trình cấp III angh : chiều rộng khe nứt giới hạn, kết cấu thường nằm vùng mực nước dao động  angh  0.15( mm) � [aT ]  1.6 �0.15  0.24 ( mm) Cấu kiện Dầm dọc Dầm dọc CT Dầm ngang Fa (cm2) 71.25 119.45 48.23 Cg 1.3 x z M  (m) (m) (kNm) (%) 0.07 1.05 1384.50 0.30 0.12 1.20 2730.87 0.44 0.04 1.08 982.85 0.20 d n an [aT] (mm) 36.00 184850.19 0.159 0.24 36.00 189778.56 0.157 0.24 32.00 189235.08 0.158 0.24 Bảng 4.16: Tính toán theo trạng thấi giới hạn II 4.5 KIỂM TRA CỌC 4.5.1 Kiểm tra momen lớn cọc cẩu lắp: Khi vận chuyển cố định cọc giá búa vị trí móc cẩu treo cho trị số momen âm dương cực trị Chiều dài cọc sử dụng Lc = 35m, gồm 03 đoạn cọc 9m 01 đoạn cọc 8m - Hình 4.2: Sơ đồ momen cẩu cọc Đối với đoạn cọc mét:  l: chiều dài cọc, chọn l  9(m) Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG  a, b: khoảng cách từ đầu đoạn cọc đến vị trí nhấc cọc, a  0.207 �l  0.207 �9  1.86( m) b  0.294 �l  0.294 �9  2.65( m) q  k �q0  q: tải trọng tác dụng lên cọc,  k: hệ số xét đến ảnh hưởng lực xung kích, k  1.2  q0  0.38(T / m) : trọng lượng thân mét dài cọc  � q  q0 �k   �    m   Tính toán trường hợp cẩu nhấc đầu:  M  0.086 �q �l  0.086 �0.456 �92  3.17 ( kNm)  M cr  166.8( kNm) →Vậy cọc cẩu lắp an toàn - Đối với đoạn cọc mét:  l: chiều dài cọc, chọn l  8(m)  a, b: khoảng cách từ đầu đoạn cọc đến vị trí nhấc cọc: a  0.207 �l  0.207 �  1.66 (m) b  0.294 �l  0.294 �   ( m) q  k �q0  q: tải trọng tác dụng lên cọc,  k: hệ số xét đến ảnh hưởng lực xung kích, k  1.2  q0  0.38(T / m) : trọng lượng thân mét dài cọc � q  q0 �k   �    m  Tính toán trường hợp cẩu nhấc đầu: M  0.086 �q �l  0.086 �0.456 �2  2.51( kNm)  M cr  166.8( kNm) → Vậy cọc cẩu lắp an toàn 4.5.2 Kiểm tra nội lực cọc: Xác định momen uốn lớn cọc: N max  2965.5(kN ); M max  194.94 (kNm) � N I  2965.5 �1.5  35 �0.17 �25  4597  [P]  6122 ( kN ) � M I  194.94 �1.5  292.41(kNm)  [M ]  689 ( kNm) → Vậy nội lực cọc thỏa điều kiện làm việc 4.5.3 Kiểm tra ứng suất cọc: Điều kiện kiểm tra: N M �  �[] A0 W Trong đó: Hồng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG  N, M: lực dọc, momen thu từ kết giải nội lực    A0  0.17 m - tiết diện mặt cắt ngang cọc W  0.018(m ) - momen kháng uốn tiết diện cọc []=58000 (kN/m ) - ứng suất kéo cho phép  Khi Nmax: N max  3578.81( kN ), M  63.70(kNm) N M 3578 63.70     24585.95 ( kN / m ) �[]=58000 (kN/m ) A0 W 0.17 0.018 Khi M : N  1263(kN ), M  324.93(kNm)   max N M 1263 325.93      10661.13( kN / m ) �[]=58000 ( kN / m ) A0 W 0.17 0.018 → Vậy cọc thỏa điều kiện ứng suất 4.6 KIỂM TRA ỔN ĐỊNH MÁI DỐC SAU SANG LẤP Tính toán lại  tb sau thi công sang lấp cải tạo sau bến: Bùn Cát lấp Đá đệm  tb   sat  13.3  10  3.3 kN / m3 htb  14.5 m  sat  14  10  kN / m3 htb  m  sat  16  10  kN / m htb  1.5 m � �h �h i i i  3.3 �14.5  �6  �1.5  3.675 kN / m3 14.5   1.5 Trong đó:  c  5.5 kN / m : lực dính lớp đất xét  146 L  R �  125 �  318.5 m 180 : chiều dài cung trượt  Wi  Fi � : trọng lượng mãnh thứ i Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG Hình 4.3: Mái dốc sau san lấp Fi Wi 102.0 374.9 280.0 1029.0 415.6 1527.3 525.8 1932.1 605.3 2224.6 727.3 2672.8 838.2 3080.4 993.3 3650.2 1012.0 3718.9 1025.6 3769.1 962.3 3536.5 919.8 3380.2 901.4 3312.8 878.4 3228.3 854.1 3138.9 820.6 3015.8 800.6 2942.2 607.2 2231.5 100.64 369.9 Tổng Wi �cos  i 360.3 988.9 1467.8 1856.8 2137.8 2568.6 2960.2 3507.9 3573.9 3622.1 3398.5 3248.4 3183.6 3102.4 3016.4 2898.2 2827.5 2144.5 355.4 47219.1 Wi �sin  i 103.5 284.0 421.5 533.3 614.0 737.7 850.2 1007.5 1026.4 1040.3 976.1 932.9 914.3 891.0 866.3 832.4 812.0 615.9 102.1 13561.4 Bảng 4.15: Kiểm tra ổn định trượt sau sang lấp Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT Fs = �M �M ct gt  GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG c �L  Wi �cos  i �tan  5.5 �318.5  47219.1�0.384   1.46 �1.2 Wi �sin  i 113561.4 Vậy với thiết kế có thay đổi vật liệu đảm bảo ổn định cung trượt Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS., TS Trần Minh Quang (2013), Cẩm nang thiết kế xây dựng cơng trình thuỷ, NXB Giao Thông Vận Tải PGS., PTS Phạm Văn Giáp (2012), Cơng Trình Bến Cảng, NXB Xây Dựng ThS Bùi Văn Chúng (2003), Cơng Trình Bến Cảng, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM KS Vũ Minh Tuấn (2010), Thiết kế Cơng Trình Bến Cảng, NXB Xây Dựng GS., TS Nguyễn Viết Trung (2010), SAP2000 V11.04 Tính toán Cơng Trình Bến Cảng Cơng Trình Bờ Biển, NXB Xây Dựng PGS., TS Võ Phán (2011), Cơ Học Đất, NXB Xây Dựng PGS., TS Võ Phán (2018), Phân tích tính toán Móng Cọc, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM PGS., TS Châu Ngọc Ẩn (2016), Nền Móng, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM PGS., TS Châu Ngọc Ẩn (2016), Nền Móng, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM 10 22TCN207 – 92: Cơng trình bến cảng biển, Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Giao thông Vận Tải, Hà Nội, 1992 11 22TCN222 – 95: Tải trọng tác động (do sóng tàu) lên cơng trình thủy, Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Giao thơng Vận Tải, Hà Nội, 1995 12 TCVN 10304 – 2014: Móng Cọc, Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Giao thông Vận Tải, Hà Nội, 2014 13 TCCS 04 – 2010: Công nghệ cảng biển, Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Giao thông Vận Tải, Hà Nội, 2010 14 TCVN 4116 – 1985: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép thủy công, Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Xây Dựng, Hà Nội, 1995 Hoàng Đức Tuấn Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 ... Anh – 1610041 Lý Đăng Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG CHƯƠNG I: TỔNG HỢP SỐ LIỆU THIẾT KẾ 1.1 ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH: Giả thiết: khu vực xây dựng bến nằm sâu...THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG HỢP SỐ LIỆU THIẾT KẾ 1.1 ĐỊA CHẤT... Khoa - 1611611 THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT GVHD: TS VŨ XUÂN DŨNG CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 3.1 NHẬN XÉT: Phân tích tải trọng tác dụng lên bến công đoạn quan trọng thiết kế cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT, THIẾT KẾ CẢNG CONTAINER 10.000DWT, CHƯƠNG I: TỔNG HỢP SỐ LIỆU THIẾT KẾ, CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH SƠ BỘ BẾN & GIẢ ĐỊNH KẾT CẤU, b. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền:, CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG, CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CHI TIẾT BẾN CẦU TÀU, b. Tính toán cốt thép ngang, b. Tính toán bản sàn theo phương ngang bến:, 6 KIỂM TRA ỔN ĐỊNH MÁI DỐC SAU SANG LẤP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm