SÁNG KIẾN năm học 2015

27 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 04:23

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, cha ông ta đã để lại cho chúng ta nhiều tư tưởng giáo dục với cốt lõi là “lấy việc học làm gốc” ngang tầm với những tư tưởng trong thế giới hiện đại như là học để làm người, học để hành, hành để học. Để góp phần trong cuộc cách mạng về giáo dục, Nghị quyết TW IV khoá 7 đã đề ra nhiệm vụ “Đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bậc học, nghành học”. Nghị quyết TW 2 khoa VIII đã chỉ rõ một nhiệm vụ quan trọng cuả ngành giáo dục đào tạo là “Đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thói quen, nề nếp tư duy sáng tạo của người học”.Trước tiên phải hiểu học Lịch sử là để học tinh thần yêu nước, mà tinh thần yêu nước là động lực quan trọng nhất để bảo vệ và xây dựng đất nước. Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận lớp trẻ bây giờ đang quên đi điều đó . Và như vậy, đối với cá nhân tôi, tôi luôn khẳng định bộ môn Lịch sử trong trường THCS có ý nghĩa rất quan trọng góp phần vào nhiệm vụ thực hiện mục tiêu giáo dục, góp phần đào tạo nên những công dân toàn diện cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.Trong quá trình công tác tại trường THCS Trường Tây, về tình trạng chất lượng giáo dục bộ môn tôi nhận thấy có nhiều nguyên nhân khiến cho chất lượng dạy và học bộ môn Lịch sử sa sút nghiêm trọng, và đặc biệt qua thực tế đứng lớp tôi thấy như sau: Học sinh thờ ơ với lịch sử: Những năm gần đây, nhiều người quan tâm đến công tác giáo dục không khỏi lo ngại trước một thực trạng, đó là tâm lý thờ ơ với việc học sử ở các trường THCS. Điều đáng buồn nhất cho các giáo viên dạy sử là nhiều học sinh có năng khiếu sử cũng không muốn tham gia đội tuyển sử. Các em còn phải dành thời gian học các môn chính khác. Mục tiêu của bậc học phổ thông là đào tạo con người toàn diện, nhưng thực tế hiện nay cho thấy, các bộ môn khoa học xã hội thường bị học sinh xem nhẹ, mặc dù kiến thức của các bộ môn này vô cùng quan trọng cho tất cả mọi người. Muốn khôi phục sự quan tâm của xã hội đối với các bộ môn khoa học xã hội, không thể chỉ bằng biện pháp kêu gọi mà chúng ta phải tích cực đổi mới phương pháp dạy học sử, khơi gợi lại hứng thú học sử của học sinh, hình thành cho các em phương pháp học sử hiệu quả nhất.Một trong những phương pháp dạy học mới và hiện đại nhất được đưa vào là phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy (BĐTD) một phương pháp dạy học mới đang được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng. Qua việc tìm hiểu và vận dụng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy, tôi nhận thấy phương pháp dạy học này rất có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập của học sinh. Bước đầu đã giảm bớt được tâm lý ngại học sử, khơi gợi trong học sinh tình yêu đối với môn học, đồng thời đem đến cho các em cái nhìn mới, tư duy mới về môn học Lịch sử.Thấy được lợi ích của Bản đồ tư duy, từ đó tôi kết hợp bản đồ tư duy với những phương pháp đang được sử dụng như kể chuyện, thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập về nhà, kiểm tra thường xuyên (15 phút, kiểm tra miệng) ….. có mang lại kết quả không, và sau khi áp dụng thấy có hiệu quả, tôi mạnh dạn chia sẻ ý tưởng này với các bạn đồng nghiệp thông qua đề tài NCKHSPƯD : “Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong dạy học lịch sử 6 ”. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: là hai lớp 6 trường THCS Trường Tây. Lớp 6A1 (7 học sinh) làm lớp thực nghiệm, Lớp 6A6 (7 học sinh) làm lớp đối chứng. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÒA THÀNH TRƯỜNG THCS LONG THÀNH BẮC SÁNG KIẾN NĂM HỌC “RÈN KĨ NĂNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ” Tác giả: NGUYỄN VĂN AN Trình độ chuyên môn: ĐHSP Chức vụ: Giáo viên Nơi công tác: Trường THCS LONG THÀNH BẮC Trường Tây, ngày 28 tháng 11 năm 2015 -1- MỤC LỤC I TÓM TẮT ĐỀ TÀI II GIỚI THIỆU Hiện trạng Giải pháp thay thế Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu III PHƯƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu Thiết kế Quy trình nghiên cứu Đo lường 13 IV PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 14 Phân tích dữ liệu 14 Bàn luận kết quả 14 V BÀI HỌC KINH NGHIỆM 14 VI KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 15 VII TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 VIII PHỤ LỤC 17 -2- Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: “RÈN KĨ NĂNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6” Giáo viên nghiên cứu: Phạm Hoàng Thanh Trúc Đơn vị: Trường THCS Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh I TÓM TẮT ĐỀ TÀI Dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu học và tơn sư trọng đạo, cha ông ta để lại cho nhiều tư tưởng giáo dục với cốt lõi là “lấy việc học làm gốc” ngang tầm với những tư tưởng thế giới hiện đại là học để làm người, học để hành, hành để học Để góp phần cách mạng giáo dục, Nghị quyết TW IV khoá đề nhiệm vụ “Đổi phương pháp dạy học tất cả các cấp học, bậc học, nghành học” Nghị quyết TW khoa VIII rõ nhiệm vụ quan trọng cuả ngành giáo dục đào tạo là “Đổi phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thói quen, nề nếp tư sáng tạo người học” Trước tiên phải hiểu học Lịch sử là để học tinh thần yêu nước, mà tinh thần yêu nước là động lực quan trọng để bảo vệ và xây dựng đất nước Tuy nhiên hiện nay, phận lớp trẻ bây giờ quên điều Và vậy, cá nhân tơi, khẳng định môn Lịch sử trường THCS có ý nghĩa quan trọng góp phần vào nhiệm vụ thực hiện mục tiêu giáo dục, góp phần đào tạo nên những công dân toàn diện cho công xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Trong quá trình cơng tác tại trường THCS Trường Tây, tình trạng chất lượng giáo dục mơn tơi nhận thấy có nhiều nguyên nhân khiến cho chất lượng dạy và học môn Lịch sử sa sút nghiêm trọng, và đặc biệt qua thực tế đứng lớp thấy sau: - Học sinh thờ với lịch sử: Những năm gần đây, nhiều người quan tâm đến công tác giáo dục không khỏi lo ngại trước thực trạng, là tâm lý thờ với việc học sử các trường THCS Điều đáng buồn cho các giáo viên dạy sử là nhiều học -3- sinh có khiếu sử khơng muốn tham gia đội tuyển sử Các em phải dành thời gian học các môn chính khác - Mục tiêu bậc học phổ thông là đào tạo người toàn diện, thực tế hiện cho thấy, các môn khoa học xã hội thường bị học sinh xem nhẹ, kiến thức các môn này vô quan trọng cho tất cả người Muốn khôi phục quan tâm xã hội các môn khoa học xã hội, biện pháp kêu gọi mà phải tích cực đổi phương pháp dạy học sử, khơi gợi lại hứng thú học sử học sinh, hình thành cho các em phương pháp học sử hiệu quả Một những phương pháp dạy học và hiện đại đưa vào là phương pháp dạy học đồ tư (BĐTD) - phương pháp dạy học nhiều nước thế giới áp dụng Qua việc tìm hiểu và vận dụng phương pháp dạy học bản đồ tư duy, nhận thấy phương pháp dạy học này có hiệu quả công tác giảng dạy và học tập học sinh Bước đầu giảm bớt tâm lý ngại học sử, khơi gợi học sinh tình yêu môn học, đồng thời đem đến cho các em cái nhìn mới, tư mơn học Lịch sử Thấy lợi ích Bản đồ tư duy, từ tơi kết hợp bản đồ tư với những phương pháp sử dụng kể chuyện, thút trình, thảo ḷn nhóm, bài tập nhà, kiểm tra thường xuyên (15 phút, kiểm tra miệng) … có mang lại kết quả không, và sau áp dụng thấy có hiệu quả, tơi mạnh dạn chia sẻ ý tưởng này với các bạn đồng nghiệp thông qua đề tài NCKHSPƯD : “Rèn kĩ sử dụng bản đồ tư (BĐTD) dạy học lịch sử ” - Nghiên cứu tiến hành hai nhóm tương đương: là hai lớp trường THCS Trường Tây Lớp 6A1 (7 học sinh) làm lớp thực nghiệm, Lớp 6A6 (7 học sinh) làm lớp đối chứng II GIỚI THIỆU Hiện trạng: -Mơn Lịch sử đòi hỏi người học phải ghi chép thường xuyên Nhưng học sinh, đặc biệt là các em HS khối đầu cấp, khối 6, việc ghi chép -4- các em gặp nhiều khó khăn suy nghĩ các em cần phải ghi tỉ mỉ những lời nói, lời giảng cô giáo, thế việc lĩnh hội những kiến thức đầy đủ Trong thực tế có những học sinh thầy giáo giảng bài cắm cúi ghi vào mình, nhà mở học ghi nhiều đọc mà không hiểu kiến thức có hiểu kiến thức khơng thành hệ thống Việc học vậy khiến các em nhiều thời gian, học thụ động , và cách học chưa đem lại hiệu quả cao Vậy làm thế nào để các em học sinh nắm bắt kiến thức dễ dàng thuận tiện hơn? “Muốn học sinh học tích cực giáo viên phải có những phương pháp dạy học tích cực”, thay học sinh lệ thuộc vào giáo viên, sách giáo khoa và học tập cách thụ động, có cơng cụ hiệu quả giúp tơi hướng dẫn học sinh tự tìm tòi, lĩnh hội, hệ thống hoá kiến thức - kĩ thuật dạy học dùng Bản đồ tư kết hợp những phương pháp dạy học : phát vấn, kể chuyện, thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập nhà, kiểm tra thường xuyên, … Việc sử dụng Bản đồ tư hữu ích với người dạy, thiết lập và phát triển khả học tập chủ động và động học sinh Đây là cách làm khả thi góp phần giải quyết tận gốc phương pháp dạy học “đọc – chép” mà Bộ giáo dục - đào tạo đạo khắc phục Giải pháp thay thế: BĐTD là kĩ thuật dạy học tổ chức và phát triển tư giúp người học chuyển tải thông tin vào não thông tin ngoài não cách dễ dàng, đồng thời là phương tiện ghi chép sáng tạo và hiệu quả, mở rộng, đào sâu và kết nối các ý tưởng, bao quát các ý tưởng phạm vi sâu rộng Dựa vào bản đồ tư vận dụng vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau tiết học, ôn tập hệ thống hoá kiến thức sau chương … Chương trình lịch sử trường THCS có nhiều nội dung phù hợp, phát huy hiệu quả cao giáo viên tổ chức cho học sinh thiết kế Bản đồ tư Bản đồ tư có cấu tạo cái có nhiều nhánh lớn, nhỏ mọc xung quanh “Cái cây” giữa bản đồ là ý tưởng chính, các nhánh lớn -5- phân thành nhiều nhánh nhỏ, nhánh nhỏ hơn, nhánh nhỏ nữa nhằm thể hiện chủ đề mức độ sâu Sử dụng kĩ thuật Bản đồ tư dạy và học mang lại hiệu quả cao, phát triển tư logic, khả phân tích tổng hợp, học sinh hiểu bài, nhớ lâu thay cho ghi nhớ dạng thuộc lòng, học “ vẹt ” *Cách tiến hành - Các cách tạo lập BĐTD phối hợp với phương pháp khác + Tạo lập theo gợi ý trực tiếp, cụ thể GV (kết hợp phương pháp phát vấn) + Học sinh lập Bản đồ tư theo cá nhân (kết hợp phương pháp Nêu và giải quyết vấn đề) + Tạo lập tại lớp chuẩn bị trước nhà + Học sinh lập Bản đồ tư theo nhóm ( kết hợp phương pháp thảo luận ) + Tạo lập theo ý tự HS với chủ đề chính đưa (theo nhóm cá nhân) + Tạo lập sau học hết nội dung bài học, nội dung chương, (kết hợp phương pháp hệ thống hóa kiến thức ) + Tạo lập nhằm kiểm tra kiến thức các em: KT 15 phút, KT thường xuyên (điểm miệng) - Trình bày sản phẩm BĐTD + Học sinh đại diện các nhóm lên báo cáo, thuyết minh, kể chuyện, diễn giải… Bản đồ tư mà nhóm mình tạo lập (GV hướng dẫn kết hợp phương pháp thuyết trình, kể chuyện, thảo luận, … cho HS đứng trước tập thể.) + Học sinh rèn tự tin, khả thút trình … - Hồn thiện BĐTD tập thể + Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện Bản đồ tư kiến thức bài học + Giáo viên là người cố vấn là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh Bản đồ tư + Củng cố kiến thức Bản đồ tư mà giáo viên chuẩn bị sẵn bản đồ tư mà cả lớp tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, học sinh lên trình bày, thuyết minh kiến thức -6- - Vai trò giáo viên : + Hướng dẫn học sinh tạo lập Bản đồ tư + Yêu cầu nhà làm: tìm tư liệu và viết, vẽ theo cách hiểu + Khi lớp, giáo viên làm trọng tài, phân giải các tranh luận Đồng thời bổ sung những phần kiến thức mà các em chưa phân tích sâu + Chấm điểm, nhận xét Vấn đề nghiên cứu: Việc rèn kĩ sử dụng bản đồ tư dạy học lịch sử có làm tăng hiệu quả dạy và học hay không? Giả thuyết nghiên cứu: -GV dạy kết hợp bản đồ tư với các phương pháp khác và HS học có sử dụng bản đồ tư học tập góp phần làm cho kết quả dạy và học môn lịch sử nâng cao III PHƯƠNG PHÁP Khách thể nghiên cứu: 1.1 Khách thể nghiên cứu: Rèn kĩ sử dụng bản đồ tư (BĐTD) dạy học lịch sử trường THCS Trường Tây 1.2 Đối tượng nghiên cứu: Lớp 6A1, 6A6 Thiết kế - Chọn hai nhóm lớp: nhóm học sinh lớp 6A1 là nhóm thực nghiệm và nhóm học sinh lớp 6A6 là nhóm đối chứng Tôi dùng bài kiểm tra để kiểm tra khả nhận biết, thông hiểu, vận dụng học sinh trước tác động (tôi lấy tiết ngày thứ năm có thời khóa biểu tiết) Kết quả: Kết quả kiểm tra cho thấy điểm trung bình hai nhóm có khác nhau, tơi dùng phép kiểm chứng T-Test để kiểm chứng chênh lệch giữa điểm số trung bình nhóm trước tác động -7- Quy trình nghiên cứu: 3.1 Rèn kĩ sử dụng BĐTD 3.1.1 Quy trình học làm quen cách thiết kế BĐTD Bước 1: Cho học sinh đọc hiểu BĐTD cho trước Bước 2: Học cách thiết kế BĐTD cách cho học sinh hoàn thiện các BĐTD GV vẽ sẵn thiếu nhánh, thiếu nội dung… Bước 3: Thực hành vẽ BĐTD giấy, bìa, bảng 3.1.2 Bảy bước để tạo nên BĐTD Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh (hoặc từ khóa) chủ đề Tại nên dùng hình ảnh? Vì hình ảnh diễn đạt cả ngàn từ và giúp cho trí tưởng tượng phát huy cách tốt Một hình ảnh trung tâm khiến tư tập trung cao vào chủ đề chính và tạo nên hưng phấn Ln sử dụng màu sắc Bởi màu sắc có tác dụng kích thích não hình ảnh Nối các nhánh chính (cấp một) đến hình ảnh trung tâm, nối các nhánh cấp hai đến các nhánh cấp một, nối các nhánh cấp ba đến nhánh cấp hai, các đường kẻ Các đường nối càng gần hình ảnh trung tâm càng tơ đậm hơn, dày Khi nối các đường với nhau, người tạo lập BĐTD hiểu và nhớ nhiều thứ nhiều não làm việc liên tưởng Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập và nằm đường nối Tạo kiểu bản đồ riêng cho (Kiểu đường kẻ, màu sắc, ) Nên dùng các đường nối cong thay các đường thẳng các đường cong tổ chức rõ ràng thu hút ý mắt Bố trí thơng tin quanh hình ảnh trung tâm 3.2 Ví dụ minh họa: Bài 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI Mục Các dân tộc phương Đơng thời cổ đại có thành tựu văn hóa gì? -8- Sau HS biết thế nào là BĐTD và cách tạo lập BĐTD “ thô”, GV yêu cầu mục bài cả lớp học theo hình thức ghi BĐTD, các em chuẩn bị tâm thế, vật dụng - tạo lập BĐTD cá nhân HD HS tìm ý trung tâm cách chắt lọc ý từ đề mục Có thể có những từ khóa thế nào? => “ thành tựu văn hóa p.Đơng cổ đại”, “ Văn hóa phương Đơng cổ đại”… Tiếp tục tìm ý lớn cấp cách tìm các đoạn tư liệu nội dung sgk mục (trang 16) Ở có đoạn, đoạn nói lĩnh vực văn hóa => có ý lớn cấp 1, lĩnh vực nào? => Thiên văn; Chữ viết; Toán học; Kiến trúc -Trong lĩnh vực thiên văn, họ biết điều gì? => Sự chuyển động Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh…….=> ý cấp -Tại họ cần quan tâm tới điều đó? => ý cấp Vì họ cần biết để thuận lợi cho việc cày cấy thời vụ và suất mùa vụ cao -Từ hiểu biết đó, người Phương Đơng sáng tạo điều gì? => ý cấp 2, nhánh và 3: Sáng tạo lịch; Biết làm đồng hồ Cứ thế, hoàn thiện nội dung nhánh ý cấp lại là : Chữ viết, Toán học, và Kiến trúc -9- Sơ đồ tư chính là tranh tổng thể chủ đề hướng tới để cá nhân hiểu tranh đó, nắm bắt diễn biến quá trình tư theo nhóm diễn đến đâu, nhánh nào sơ đồ tư và tổng quan toàn kết quả nhóm Điều này giúp tiết kiệm thời gian làm việc nhóm các thành viên khơng thời gian giải thích ý tưởng thuộc ý lớn -Trong quá trình thảo ḷn nhóm có nhiều ý kiến người ln giữ chính kiến mình, khơng hướng vào mục tiêu đề dẫn đến không rút kết luận cuối Sử dụng sơ đồ tư khắc phục những hạn chế đó, sơ đồ tư tạo nên đồng thuận nhóm, các thành viên suy nghĩ tập trung vào vấn đề chung cần giải quyết, tránh hiện tượng lan man và lạc chủ đề Sơ đồ tư là công cụ tư thực hiệu quả tối đa hố Nguồn lực cá nhân tập thể Mục tiêu cần đạt: Chỉ cần nhìn vào sơ đồ tư duy, thành viên nào nhóm thút trình nội dung bài học Sơ đồ tư cung cấp cho HS cái nhìn chi tiết và cụ thể Khi người tập trung vào chủ đề giữa não thành viên hướng tới trọng tâm - 10 - -Thời gian tiến hành thực nghiệm tuân theo kế hoạch dạy học nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan Đo lường: * Tiến hành kiểm tra chấm 4.1 Tôi tiến hành kiểm tra tiết trước tác động ĐỀ 1: III Kết khảo sát: LỚP 6A1 Stt LỚP 6A6 Điể Họ tên St Họ tên Điểm m t Can 01 Cao Văn 01 Đặng Ngọc Trâm Anh Phạm Thị Hồng Châu Lê Gia Bảo 02 02 Công Bảo 03 Nguyễn Thành 03 Nguyễn Quốc Diệu Bảo 04 Trần Thị Ngọc 04 Trương Thái Dung Băng 05 Trần Thị Kim 05 Phạm Sao Dương Duyên 06 Lê Hải 06 Võ Thị Mỹ Đạt Dương 07 Ng Lê Thành 07 Huỳnh Thị Thùy 4.2 Sau thời gian áp dụng giải pháp nêu tiến hành kiểm tra tiết ĐỀ 2: Kết khảo sát: Stt 01 02 03 04 05 06 07 LỚP 6A1 Họ tên Cao Văn Phạm Thị Hồng Nguyễn Thành Trần Thị Ngọc Trần Thị Kim Lê Hải Ng Lê Thành Can Châu Công Diệu Dung Dương Đạt Điểm 7 7 8 Stt 01 02 03 04 05 06 07 LỚP 6A6 Họ tên Đặng Ngọc Trâm Lê Gia Nguyễn Quốc Trương Thái Phạm Sao Võ Thị Mỹ Huỳnh Thị Thùy Anh Bảo Bảo Bảo Băng Duyên Dương Điểm 6 6 7 Để kiểm tra độ tin cậy dữ liệu, tiến hành kiểm tra nhiều lần nhóm vào các thời điểm gần Kết quả cho thấy, chênh lệch điểm số không cao, điều chứng tỏ dữ liệu thu là đáng tin cậy Sau thời gian áp dụng rèn kĩ sử dụng bản đồ tư dạy học lịch sử 6, thấy kết quả HS học tập môn lịch sử khả quan - 13 - Tất cả các HS chủ động tham gia tạo lập BĐTD và trình bày sản phẩm trước tập thể, tất cả các em cảm thấy thích thú làm bản đồ tư theo nhóm theo cá nhân IV PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ Phân tích liệu: Giả thuyết đề tài “ Rèn kĩ sử dụng bản đồ tư dạy học lịch sử làm tăng hiệu quả dạy và học môn Lịch sử nâng cao” kiểm chứng Bàn luận kết quả: Qua kết quả thu nhận quá trình ứng dụng, tơi nhận thấy việc hướng dẫn cho học sinh cách học với BĐTD làm nâng cao khả tiếp thu kiến thức cho học sinh, học sinh tích cực, hứng thú học tập hơn, đồng thời tạo hứng thú quá trình giảng dạy cho cả và trò V BÀI HỌC KINH NGHIỆM: - Trong quá trình áp dụng những thực nghiệm trên, nhận thấy điều bản tiết dạy là giáo viên phải tích cực, nhiệt tình, dạy BĐTD GV phải truyền đạt chính xác, ngắn gọn đầy đủ các bước tiếp cận với BĐTD, khơng nóng vội để nội dung truyền đạt tới đích định hướng - Thường xuyên nhắc nhở các em yếu, động viên, biểu dương các em khá giỏi, cập nhật vào sổ theo dõi và kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, kiểm tra thường xuyên việc học tập với BĐTD vào đầu giờ tiết học - Qua thời gian áp dụng việc rèn kĩ sử dụng BĐTD, HS phát huy tính chủ động, tích cực nắm phương pháp học VI KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận: *Ưu điểm: - Kết quả vận dụng giải pháp: Với việc thiết kế Bản đồ tư duy, hầu hết học sinh hào hứng chăm lắng nghe cô giảng bài, nghiên cứu sách giáo khoa và - 14 - tài liệu tham khảo, vận dụng cả quan sát thực tế, sử dụng đến bố cục màu sắc, đường nét, các nhánh, xếp các ý cho vừa cô đọng, trực quan, dễ hiểu và dễ tiếp thu… - Khơi dậy nhiệt tình học sinh , khuyến khích học sinh tự học tích cực: Xây dựng thói quen tự học, tự lập kế hoạch sống, tư nhanh, rèn phương pháp học tập, kiến thức trở nên sâu sắc bền vững, dễ nhớ và nhớ nhanh hơn, ghi chép có hiệu quả, tạo khơng khí lớp học sôi nổi, học sinh yêu thích giờ học, nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử *Hạn chế: - Việc hướng dẫn HS tiếp xúc với phương pháp mẻ, các em có mặt nhận thức thấp, lứa tuổi nhỏ (lớp đầu cấp) vậy phải hướng dẫn nhiều thời gian cho việc làm quen với BĐTD Khuyến nghị: Tôi hy vọng rằng, những năm học tới phương pháp này sử dụng rộng rãi và đạt nhiều hiệu quả cao VII TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo viên Lịch sử 6, NXB giáo dục Sách giáo khoa Lịch sử 6, NXB giáo dục - 15 - Trần Đình Châu, Sử dụng bản đồ tư – biện pháp hiệu quả hỗ trợ học sinh học tập mơn toán- Tạp chí Giáo dục, kì 2- tháng 9/2009 Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy, Sử dụng bản đồ tư góp phần TCH HĐ học tập HS, Tạp chí Khoa học giáo dục, số chuyên đề TBDH năm 2009 Tony Buzan - Bản đồ Tư công việc – NXB Lao động – Xã hội Stella Cottrell (2003), The study skills handbook (2nd edition), PalGrave Macmillian www.mind-map.com (trang web chính thức Tony Buzan) VIII CÁC PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI PHỤ LỤC I - 16 - XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Tìm chọn nguyên nhân: Hiện trạng Tìm giải pháp tác động: Tên đề tài: “Rèn kĩ sử dụng bản đồ tư dạy học lịch sử ” PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH NCKHSPƯD Tên đề tài: - 17 - “Rèn kĩ sử dụng bản đồ tư dạy học lịch sử ” Bước Hoạt động Hiện trạng Học sinh học yếu môn Lịch sử Giải pháp Sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng BĐTD dạy học Lịch sử thay Vấn đề Việc hướng dẫn cho học sinh cách sử dụng BĐTD có làm nâng nghiên giả cứu, cao kết quả học tập và giảng dạy mơn Lịch sử khơng? thuyết Có, việc sử dụng BĐTD có làm nâng cao kết quả học tập và nghiên cứu giảng dạy môn Lịch sử Kiểm tra trước tác động và sau tác động các nhóm tương đương Nhóm Thiết kế N1(6A1 ) N2(6A6 Kiểm tra trước tác động O1 O2 ) Bài kiểm tra học sinh Tác động Kiểm tra sau tác động X O3 - O4 Đo lường Kiểm chứng độ tin cậy bài kiểm tra Phân tích Kiểm chứng độ giá trị bài kiểm tra Sử dụng phép kiểm chứng t-test độc lập và mức độ ảnh hưởng Kết qủa vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa khơng ? Kết Nếu có ý nghĩa, mức độ ảnh hưởng thế nào ? PHỤ LỤC III BÀI KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG A Đề bài: I Phần trắc nghiệm: - 18 - Khoanh tròn chữ cái đầu câu em cho là nhất: ( đ ) 1/ Dấu tích người tối cổ giới tìm thấy : a Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ( Lạng Sơn) b Núi Đọ, núi Quan Yên ( Thanh Hoá) c Miền Đông châu Phi, đảo Gia Va (In- đô- nê- xi a), Bắc Kinh (Trung Quốc) d Bắc Kinh ( Trung Quốc) 2/ Người tinh khơn phụ tḥc vào thiên nhiên Người tối cổ họ biết: a Săn bắt, hái lượm b Săn bắn, hái lượm c Đánh cá d Chăn nuôi, trồng trọt 3/ Lực lượng sản xuất quốc gia cổ đại phương Đơng là: a Nô lệ b Chủ nô c Quí tộc d Nơng dân cơng xã 4/ Con sơng có vai trò quan trọng việc hình thành quốc gia Ai cập : a Sông Ti-gơ-rơ , sông Ơ-phơ-rat b Sông Hoàng Hà, sông Trường Giang c Sông Nin d Sông Ấn, sông Hằng II Phần tự luận: ( đ ) 1/ Nêu những thành tựu văn hoá người phương Đông và phương Tây thời cổ đại (4 đ) 2/ Vì ngành kinh tế các quốc gia cổ đại phương Đông là nông nghiệp? ( đ) B Đáp án – Biểu điểm: I Trắc nghiệm (4 đ): CÂU ĐÁP ÁN c - 19 - BIỂU ĐIỂM 0,5 đ d d c 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ II Tự luận (6 điểm): Câu Nội dung đáp án Biểu điểm Nêu thành tựu văn hố người phương 4đ Đơng phương Tây thời cổ đại? - Thiên văn: 2đ + Họ có những tri thức thiên văn + Sáng tạo lịch: lịch âm và lịch dương - Chữ viết : Họ tạo chữ tượng hình Ai Cập, chữ tượng hình TQ - Toán học: + Người Ai Cập nghĩ phép đếm 10, giỏi hình học + Chữ số: sáng tạo số ( Pi=3,1416), giỏi toán học + Người Lưỡng Hà giỏi số học để tính toán + Người Ấn Độ tìm số - Kiến trúc: điêu khắc tháp Ba bi lon ( Lưỡng Hà), Kim tự tháp (Ai Cập) - Hiểu biết thiên văn, làm lịch dựa quy luật 2đ Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời - Chữ viết: sáng tạo hệ chữ cái a,b, c - Các ngành khoa học: +Toán học: Talét, Pitago + Vật lí: Ácximét +Triết học: Platôn, Arixtốt + Sử học: Hêrôđốt, Tuxiđít + Địa: Xtơrabôn - Văn học cổ Hy lạp phát triển phát triển rực rỡ với sử thi tiếng thế giới - Kiến trúc, điêu khắc: có nhiều kiệt tác Vì ngành kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông nông nghiệp? ( đ) Vì các quốc gia cổ đại phương Đơng hình thành - 20 - 2đ lưu vực các sông lớn, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng lúa và các sản phẩm nông nghiệp khác PHỤ LỤC IV BÀI KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG A Đề bài: I Trắc Nghiệm * Khoanh tròn ý trả lời câu 1, 2, 3, 4: Câu (0,5đ): Lịch sử là những : A Diễn quá khứ B Diễn hiện tại C Diễn tương lai D Ý khác Câu (0,5đ): : Một thế kỷ là năm : A 10 năm B.100 năm C 1000 năm D.10.000 năm Câu (0,5đ): : Nước Văn Lang đời khoảng thời gian : A Thế kỷ V TCN B Thế kỷ VI TCN C Thế kỷ VII TCN D Thế kỷ VIII TCN Câu (0,5đ): : Điền (Đ) sai (S) vào cuối câu a, Nhà nước đời nước ta là : Văn Lang ( ) b, Tên nước Âu Lạc là tên ghép hai chữ Tây Âu và Lạc Việt ( ) Câu (1đ): : Hãy điền các từ , cụm từ ngoặc (Bạch Hạc ; Văn Lang ; Vào kỷ VII TCN ; Hùng Vương) vào chỗ ( … ) “…………………….ở vùng Gia Ninh (Phú Thọ) có vị thủ lĩnh tài khuất phục các lạc tự xưng là ……………… Đóng đặt tên nước là .” II Tự luận: (7điểm) Câu : Tḥt lụn kim đời có ý nghĩa ? (1điểm) Câu : Trình bày những nét chính đời sống vật chất và tinh thần cư dân Văn Lang (3,5 đ) Câu : So sánh tổ chức máy Nhà nước VL với Âu Lạc (2,5 điểm) B Đáp án – Biểu điểm: I Trắc Nghiệm CÂU ĐÁP ÁN A - 21 - BIỂU ĐIỂM 0,5 đ B C Đ-Đ Vào thế kỷ VII TCN -> Hùng Vương 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25đ x = 1đ -> Bạch Hạc -> Văn Lang II Tự luận: Câu Nội dung đáp án Thuật luyện kim đời có ý nghĩa ? Ý nghĩa: Biểu điểm 1đ - Sau cơng cụ đá, từ người tìm thứ nguyên liệu để làm công cụ theo ý muốn - Làm tăng suất lao động, công cụ dồi dào, sống ổn định Trình bày nét chính đời sống vật chất tinh thần cư dân Văn Lang ? * Đời sống vật chất: 3,5đ 2đ - Ở nhà sàn (làm tre, gỗ, nứa ), thành làng chạ - Ăn: cơm rau, cá, dùng bát, mâm, muôi Dùng mắm, muối, gừng - Mặc: + Nam đóng khố, trần, chân đất + Nữ mặc váy, áo xẻ giữa có yếm che ngực, tóc để nhiều kiểu… dùng đồ trang sức ngày lễ - Đi lại: chủ yếu thuyền * Đời sống tinh thần: 1,5đ - Xã hội chia thành nhiều tầng lớp khác nhau: Quí tộc, dân tự do, nô tỳ (sự phân biệt giữa các tầng lớp chưa sâu sắc) - Tổ chức lễ hội, vui chơi nhảy múa, đua thuyền - Có phong tục ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh dày, xăm - Tín ngưỡng: Thờ cúng mặt trăng, mặt trời (các lực lượng siêu nhiên), thờ cúng tổ tiên Người chết chơn thạp, bình và có đồ trang sức - Có khiếu thẩm mĩ cao So sánh tổ chức máy Nhà nước VL với Âu Lạc ? - Tổ chức Nhà nước không khác (H/S cụ thể - 22 - 2,5đ 0,5đ cấp) 1đ An Dương Vương Lạc hầu – Lạc tướng (Trung ương) Lạc tướng (Bộ) Bồ Bồ (Chiềng, chạ) (Chiềng, chạ) Lạc tướng (Bộ) Bồ Bồ (Chiềng, (Chiềng, chạ) chạ) - Khác quyền lực vua ADV cao 0,5đ PHỤ LỤC V PHÂN TÍCH DỮ LIỆU - 23 - PHỤ LỤC VI MINH HỌA SỬ DỤNG BĐTD TRONG BÀI 27 CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ Bài 27: Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Mục Ngô Quyền chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán nào? Sau khai thác và giảng dạy nội dung tóm tắt nhân vật Ngô Quyền, thiết kế phần mềm ImindMap 5.3 hai BĐTD (có thể sau): - 24 - Trong nhánh tạo thứ tự cho hiệu ứng liên kết với slide mà GV muốn làm rõ cho nhánh Sau trình chiếu kết hợp giảng dạy, giải thích, phát vấn, thảo ḷn nhóm,…để tìm ý tiếp theo cho đến hết Yêu cầu: HS phải thực theo dõi quá trình tạo lập nên BĐTD với hệ thống câu hỏi và những phương pháp mà GV sử dụng kết hợp Phần tổng kết kiến thức: Bài tập trắc nghiệm: Mỗi nhánh kiến thức là câu trắc nghiệm, HS tìm câu trả lời để điền vào nhánh kiến thức hoàn thành BĐTD - 25 - Cho những dữ liệu kiến thức, sau các em hoàn thành BĐTD cho từ khóa là “CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938”, chuẩn bị BĐTD sau: Yêu cầu: Các em phải nhìn ý nghĩa nội hàm các ý lớn cấp 1, từ tìm vị trí miếng ghép là đâu, vậy hình thành mạng lưới kiến thức theo kiểu “ ý gọi ý ” để chạy lên ghép vị trí ô kiến thức NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC  Cấp trường (đơn vị): *Nhận xét: - 26 - *Xếp loại: HĐKH TRƯỜNG - 27 - ... nhận thấy phương pháp dạy học này có hiệu quả cơng tác giảng dạy và học tập học sinh Bước đầu giảm bớt tâm lý ngại học sử, khơi gợi học sinh tình u mơn học, đồng thời đem đến cho... hội các môn khoa học xã hội, biện pháp kêu gọi mà phải tích cực đổi phương pháp dạy học sử, khơi gợi lại hứng thú học sử học sinh, hình thành cho các em phương pháp học sử hiệu quả... nhiều thời gian, học thụ động , và cách học chưa đem lại hiệu quả cao Vậy làm thế nào để các em học sinh nắm bắt kiến thức dễ dàng thuận tiện hơn? “Muốn học sinh học tích cực giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN năm học 2015, SÁNG KIẾN năm học 2015, + Học sinh lập Bản đồ tư duy theo cá nhân. (kết hợp phương pháp Nêu và giải quyết vấn đề)., B. Đáp án – Biểu điểm:

Mục lục

Xem thêm