Ý NGHĨA THÔNG số của ĐỘNG cơ điện 1 PHA

2 75 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 23:20

động cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotorđộng cơ điệnmotor Ý NGHĨA THÔNG SỐ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN PHA Ý nghĩa thông số động điện KĐB pha Công suất công suất học hiệu dụng động điện, biểu thị W kW Khi động làm việc với điện áp định mức, tần số định mức phụ tải định mức từ công suất định mức công suất ghi biển cơng suất định mức Khi công suất động điện nhỏ công suất định mức gọi vận hành thiếu tải (non tải); lớn công suất định mức gọi vận hành tải; công suất công suất ghi biển, gọi vận hành đầy tải, gọi vận hành đủ phụ tải Có loại động điện dùng mơmen (N.m) để biểu thị, có loại động điện dùng công suất vào để biểu thị Điện áp định mức điện áp động điện đấu vào nguồn điện, tức điện áp động điện vận hành theo định mức, đơn vị vôn Động điện cần phải theo điện áp vận hành ghi biển; Yêu cầu điện áp nguồn điện chênh lệch với điện áp định mức khoảng ±5% Điện áp định mức động điện xoay chiều pha là: 12V, 24V, 36V, 42V, 220V Dòng điện định mức trị số dòng điện động vận hành điện áp định mức, tần số định mức, công suất định mức Khi động điện vận hành tải dòng điện lớn dòng điện định mức; động vận hành thiếu tải, dòng điện nhỏ dòng điện định mức Cơng thức tính dòng điện sau: Dòng điện I (A) động điện pha: I = Điện áp nguồn điện/Hiệu suất động điệnxHệ số công suất động điện Khi công suất phụ tải phạm vi 75%÷100% cơng suất định mức, hiệu suất hệ số công suất động tương đối cao Khi động điện tải, hiệu suất động điện hệ số công suất hạ thấp, dòng điện tải thời gian dài (lớn dòng điện định mức), chất cách điện dây quấn động điện nhanh bị lão hóa làm rút ngắn tuổi thọ sử dụng động điện Vòng quay định mức vòng quay ghi tên biển, vòng quay định mức dùng đơn vị vg/phút Vòng quay từ trường xoay chiều gọi vòng quay đồng bộ, biểu thị n 1, vòng quay thực tế rơto biểu thị n2, n2 nhỏ n1 Phân cấp phòng hộ: Ký hiệu thơng dụng quốc tế phân cấp phòng hộ vỏ động điện IP, I chữ viết tắt International, P chữ viết tắt Protection (phòng hộ) Ví dụ: IP44 – biểu thị phòng hộ vỏ ngồi có khả ngăn chặn khơng cho dây dẫn có đường kính dày hay lớn hơn 1mm tiếp xúc, tiếp giáp với vỏ máy bên có điện phận quay, ngăn chặn khơng cho dị vật có đường kính lớn 1mm lọt vào không bị ảnh hưởng nước bắn vào hướng IP23 – biểu thị phòng hộ vỏ ngồi có khả ngăn chặn khơng cho ngón tay vật có chiều dài khơng 80mm tiếp xúc gần chạm vào vỏ bên có điện, phận quay, ngăn chặn khơng cho dị vật có đường kính lớn 12mm lọt vào khơng bị ảnh hưởng nước thấm vào theo hướng 60º so với đường thẳng đứng Cấp loại cách điện, cấp loại cách điện thơng thường có cấp gồm : A, B, E, F, H, C (cấp C dùng) Trị số giới hạn hệ số nhiệt độ động điện định vật liệu cách điện cấp B, hệ số nhiệt độ cuộn dây động điện 80K (đo phương pháp điện trở) ... A, B, E, F, H, C (cấp C dùng) Trị số giới hạn hệ số nhiệt độ động điện định vật liệu cách điện cấp B, hệ số nhiệt độ cuộn dây động điện 80K (đo phương pháp điện trở) ... có điện, phận quay, ngăn chặn khơng cho dị vật có đường kính lớn 12 mm lọt vào không bị ảnh hưởng nước thấm vào theo hướng 60º so với đường thẳng đứng Cấp loại cách điện, cấp loại cách điện thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý NGHĨA THÔNG số của ĐỘNG cơ điện 1 PHA, Ý NGHĨA THÔNG số của ĐỘNG cơ điện 1 PHA

Từ khóa liên quan