xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi NGỌ

1 162 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 16:49

ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi NGỌ(Xứng lứa vừa đôi)Duyên tốt, người chồng có tính đào hoa nhưng vẫn trọng gia đình, vợ chồng chung sống đến già.Con cái đông đủ, gia cảnh thạnh phát.Xuân sang, duyên đẹp, đẹp hơn hoaMột tấm tình yêu mãi đến giàNăm tháng ngày càng vui vẻ lạSanh con trai gái, cháu đầy nhàDuyên chi thắm tơ tình muôn kiếpNghĩa phu thê trọn đạo ở đờiTừ xanh đầu đến cao niên lãoVợ chồng hòa thuận, sum vầy cháu con ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi NGỌ (Xứng lứa vừa đơi) Dun tốt, người chồng có tính đào hoa trọng gia đình, vợ chồng chung sống đến già Con đông đủ, gia cảnh thạnh phát Xuân sang, duyên đẹp, đẹp hoa Một tình yêu đến già Năm tháng ngày vui vẻ lạ Sanh trai gái, cháu đầy nhà *** Duyên chi thắm tơ tình mn kiếp Nghĩa phu thê trọn đạo đời Từ xanh đầu đến cao niên lão Vợ chồng hòa thuận, sum vầy cháu
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi NGỌ, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi NGỌ