xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi dần

1 214 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 16:27

ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi DẦN(Nhất gia đoàn tụ)Lúc đầu thì vui vẻ, yêu thương nhau, về sau vì hoàn cảnh có lúc phải phân li, khi tan khi hợp bằng không thì người vợ sẽ chết trước. Nếu ăn ở có đức tu hành thành tâm thì có thể sống lâuNon cao thẳm ngắt lòng sầuTình xưa ai vẽ lên màu thê lươngBiết bao khoảng trắng đêm trườngGối nghiêng tầm tã khóc nhau giọt sầuMàn hoa chăn gối thêm sầu chứa chan ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi DẦN (Nhất gia đồn tụ) Lúc đầu vui vẻ, u thương nhau, sau hồn cảnh có lúc phải phân li, tan hợp khơng người vợ chết trước Nếu ăn có đức tu hành thành tâm sống lâu Non cao thẳm ngắt lòng sầu Tình xưa vẽ lên màu thê lương Biết bao khoảng trắng đêm trường Gối nghiêng tầm tã khóc giọt sầu *** Màn hoa chăn gối thêm sầu chứa chan
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi dần, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi dần

Từ khóa liên quan