xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi tý và tuổi sửu

1 95 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 16:21

ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi TÝ và tuổi SỬU(Thương nhau đâu ngài sớm chiều nắng mưa)Lúc đầu cực khổ lận đận, ngoài 30 tuổi mới phát đạt, giàu sang.Con cháu đông đủ sum vầy nên danh nên phậnĂn ở có đức sẽ được hưởng phúc dàyĐời lắm lúc trêu cay ngậm đắngCơn nguy nan mới rõ lòng nhauTrăm năm tạc dạ ghi xươngDẫu mòn bia đá dám sai tấc lòng ĐINH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi TÝ tuổi SỬU (Thương đâu ngài sớm chiều nắng mưa) Lúc đầu cực khổ lận đận, 30 tuổi phát đạt, giàu sang Con cháu đông đủ sum vầy nên danh nên phận Ăn có đức hưởng phúc dày Đời lúc trêu cay ngậm đắng Cơn nguy nan rõ lòng Trăm năm tạc ghi xương Dẫu mòn bia đá dám sai tấc lòng
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi tý và tuổi sửu, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ĐINH cưới vợ tuổi tý và tuổi sửu

Từ khóa liên quan