van dung phuong phap ren luyen trong day hoc mon dao duc lop 2

33 255 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 16:05

Đề tài tập trung giới thiệu và giải quyết những vấn đề về việc vận dụng phương pháp rèn luyệnvào trong dạy học môn Đạo đức lớp 2, nhằm đổi mới về phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Đạo đức lớp 2. Đề tài: Vận dụng phương pháp rèn luyện dạy học môn Đạo đức lớp -MỤC LỤC Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP A PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ xưa, ông cha ta đúc kết cách sâu sắc kinh nghiệm giáo dục “Tiên học lễ, hậu học văn “, “Lễ” tảng lĩnh hội phát triển tốt tri thức kỹ Ngày nay, phương châm “Dạy người, dạy chữ, dạy nghề” thể rõ tầm quan trọng hoạt động giáo dục đạo đức, Bác Hồ dạy: “Dạy học, phải trọng tài lẫn đức Đức đạo đức cách mạng Đó gốc quan trọng Nếu thiếu đạo đức, người khơng phải người bình thường sống xã hội sống xã hội bình thường, ổn định ” Người nói: “Có tài khơng có đức người vơ dụng Có đức mà khơng có tài làm việc khó” Đạo đức tốt, bên người biểu bên ngồi lời nói, hành vi Đạo đức gốc bên chuyển hóa thành lời nói hành vi tốt đẹp bên Tức người phải có nhận thức vật tượng từ có lời nói, hành vi tốt đẹp, đắn với vật tượng Để có nhận thức cần phải giáo dục Đạo đức người khơng phải có sẵn mà phải giáo dục: "Hiền phải đâu tính sẵn, phần nhiều giáo dục mà nên" (Hồ Chí Minh) Trong Điều 2, Luật Giáo dục năm 2005 khảng định: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thức bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc.” Điều khẳng định vệc giáo dục đạo đức cho học sinh vô cần thiết Trong công tác giáo dục, bậc Tiểu học bậc học giữ vai trò quan trọng việc hình thành nhân cách cho học sinh nhằm xây dựng phát triển người làm chủ tương lai cho đất nước Trong giáo dục đạo đức hoạt động giáo dục bậc học học sinh nhằm làm cho nhân cách phát triển đắn, giúp học sinh Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp - có nhận thức, ý thức tình cảm đạo đức, có thói quen, hành vi ứng xử mực mối quan hệ cá nhân với xã hội, cá nhân người xung quanh Giáo dục đạo đức phải thực từ lúc nhỏ, từ lứa tuổi tiểu học Giáo dục đạo đức phận quan trọng trình sư phạm, đặc biệt Tiểu học Nó nhằm hình thành sở ban đầu mặt đạo đức cho học sinh, giúp em ứng xử đắn qua mối quan hệ đạo đức hàng ngày Có thể nói, nhân cách học sinh Tiểu học thể trước hết qua hành vi đạo đức Điều thể qua thái độ cư xử ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột gia đình, với thầy cô giáo, bạn bè qua thái độ với học tập, rèn luyện hàng ngày Vì vậy, giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng giữ vị trí đặc biệt quan trọng Vì bậc Tiểu học bậc học tảng Sự phát triển nhân cách bắt nguồn từ mơi trường Các nề nếp, thói quen, cử hành vi xây dựng từ Bộ mơn đảm nhiệm vai trò quan trọng khơng đâu khác mơn Đạo đức Để thực mục tiêu giáo dục nâng cao chất lương dạy học, đòi hỏi người giáo viên phải tâm huyết với nghề, có lực chun mơn ln tìm tòi sáng tạo phương pháp giảng dạy phù hợp Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Gieo suy nghĩ, gặt hành động; gieo hành động gặp thói quen; gieo thói quen gặt tính cách; gieo tính cách gặt số phận” Điều cho thấy để biến tri thức đạo đức học sinh trở thành hành vi quen thuộc người giáo viên khơng giúp em lĩnh hội tri thức mà phải tạo hội cho em thực hành động Và hành động phải lặp lặp lại để trở thành thói quen dần trở thành tính cách em Giải pháp tốt để thực điều sử dụng phương pháp rèn luyện dạy học Đạo đức Chính lí mà tơi lựa chọn vấn đề:" Vận dụng phương pháp rèn luyện dạy học môn Đạo đức lớp 2" làm đề tài nghiên cứu II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đưa giải pháp để nâng cao hiệu việc vận dụng phương pháp rèn luyện vào dạy học môn Đạo đức lớp 2, nhằm đổi phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lương dạy học mơn Đạo đức lớp III KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khách thể nghiên cứu Là trình dạy học môn Đạo đức lớp trường tiểu học Đối tượng nghiên cứu Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp Là việc vận dụng phương pháp rèn luyệntrong q trình dạy học mơn Đạo Đức lớp trường tiểu học IV NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sở lí luận sở thực tiễn đề tài - Thiết kế giáo án dạy học môn Đạo đức lớp theo phương pháp rèn luyện V PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung giới thiệu giải vấn đề việc vận dụng phương pháp rèn luyệnvào dạy học môn Đạo đức lớp 2, nhằm đổi phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức lớp VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, sách báo, văn liên quan đến đề tài Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: Cách thức sử dụng phương pháp rèn luyện dạy học môn Đạo đức lớp giáo vên tiểu học - Phương pháp điều tra: Điều tra, trưng cầu ý kiến giáo viên việc vận dụng phương pháp rèn luyệntrong dạy học môn Đạo đức lớp - Phương pháp đàm thoại, vấn: Trò chuyện trao đổi với giáo viên học sinh việc dạy - học phương pháp rèn luyệnnhằm tìm hiểu thuận lợi, khó khăn áp dụng dạy - học phương pháp điều tra Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp - B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP I CƠ SỞ LÍ LUẬN Mục tiêu dạy học mơn Đạo đức Tiểu học - Có hiểu biết ban đầu số chuẩn mực hành vi đạo đức pháp luật phù hợp với lứa tuổi mối quan hệ em với thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng, mơi trường tự nhiên ý nghĩa việc thực theo chuẩn mực - Từng bước hình thành kỹ nhận xét, đánh giá hành vi thân người xung quanh theo chuẩn mực học; kỹ lựa chọn thực hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực quan hệ tình đơn giản, cụ thể sống; biết nhắc nhở bạn bè thực - Từng bước hình thành thái độ tự trọng, tự tin; yêu thương, tôn trọng người; yêu thiện, đúng, tốt; không đồng tình với ác, sai, xấu - Bên cạnh đó, dạy – học mơn Đạo đức theo chuẩn kiến thức kỹ nhu cầu cần thiết Ngành giáo dục Tiểu học Ngoài dạy theo Chuẩn kiến thức kỹ trọng việc Rèn kỹ sống – Giáo dục Bảo vệ môi trường cho em yêu cầu mà em cần đạt sau phần, chủ điểm sau năm học 2.Những điểm mục tiêu dạy học môn Đạo đức Tiểu học Mục tiêu Chương trình cũ Kiến thức Được coi trọng, hạn hẹp sách giáo khoa Chương trình Coi trọng, mở rộng nhiều kênh thông tin khác : tài liệu học tập, giáo viên, bạn, thông tin đại chúng, thực tiễn, Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp Kĩ Mờ nhạt, Đặc biệt coi trọng, tổ chức luyện tập thực sau học mức độ: phạm vi lớp Có kĩ lựa chọn hành vi học mức độ cách phù hợp biết xác định hành - Có kĩ thói quen hành vi vi đúng, sai Thái độ Được thực Được coi trọng với mức độ: mức độ: học tập, - Học tập, không học tập giải thích khơng học tập ? giải thích ? - Biết bày tỏ thái độ đồng tình với hành vi đúng, phản đối hành vi sai - Biết đấu tranh chống hành vi sai thân người khác cách phù hợp Khái niệm phương pháp dạy học Phương pháp nói chung khái niệm trừu tượng, khơng mơ tả trạng thái, tồn tính giới thực mà chủ yếu mô tả phương pháp vận động trình nhận thức hoạt động thực tiễn người Như phương pháp cách thức, đường nhằm đạt mục đích đề Khái niệm chung vận dụng vào việc xác định khái niệm phương pháp dạy học Phương pháp dạy học phương pháp xây dựng vận dụng vào trình cụ thể - trình Dạy - Học Đây trình đặc trưng tính chất hai mặt; nghĩa bao gồm hai hoạt động - hoạt động dạy thầy hoạt động học trò; hai hoạt động tồn tiến hành mối quan hệ biện chứng: hoạt động dạy đóng vai trò chủ đạo (tổ chức, điều khiển).Vì phương pháp dạy học phải tổng hợp cách thức làm việc thầy trò Trong q trình thực cách thức đó, thầy phải giữ vai trò tích cực chủ động Vậy phương pháp dạy học ? Phương pháp dạy học tổng hợp cách thức, đường hoạt động thống giáo viên học sinh trình Dạy - Học nhằm giải nhiệm vụ, mục đích Dạy- Học Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp Phương pháp dạy học môn Đạo đức Tiểu học Phương pháp dạy học môn Đạo đức Tiểu học cách thức, đường hoạt động thống giáo viên học sinh tác động chủ đạo giáo viên, với vai trò tích cực, tự giác học sinh nhằm giải nhiệm vụ, đạt mục tiêu tương ứng môn học Chức chủ yếu phương pháp giảng dạy mơn Đạo đức hình thành chuẩn mực hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học Để đạt mục đích trên, chúng phải giải nhiệm vụ môn học là: - Giáo dục ý thức đạo đức; - Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức; - Giáo dục hành vi, thói quên đạo đức Để giải nhiệm vụ phức tạp đó, giáo viên tiểu học cần vận dụng hệ thống phương pháp Khi giải nhiệm vụ đó, sử dụng số phương pháp cụ thể Ví dụ, để giúp học sinh tiểu học hiểu tri thức đạo đức sở bước đầu hình thành niềm tin cho em ( giáo dục ý thức đạo đức), vận dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực khác Dạy học môn Đạo đức xem xét khơng góc độ dạy học mà góc độ giáo dục Bởi đường quan trọng giáo dục đạo đức cho em Vì thế, phương pháp dạy học môn Đạo đức bao gồm phương pháp dạy học kết hợp với phương pháp giáo dục Những sở hình thành phương pháp dạy học môn Đạo đức tiểu học với tư cách khoa học giáo dục Với tư cách khoa học giáo dục, phương pháp dạy học mơn Đạo đức hình thành sở sau:  Một là, Đạo đức học: Là khoa học nghiên cứu quy luật hình thành phát triển đạo dức xã hội loài người, Đạo đức học coi khoa học Phương pháp dạy học môn Đạo đức tiểu học Khoa học soi sáng chuẩn mực hành vi Đạo đức hình thành cho học sinh Tiểu học phạm trù đạo đức, giá trị đạo đức xã hội, thành phần đạo đức…  Hai là, Tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học: Tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu họcnghiên cứu đặc điểm tâm lí quy luật hình thành khả phát triển tâm lí trẻ em thuộc lứa tuổi tiểu học, đặc biệt khả nhận thức, kinh nghiệm sống, khả tham gia thực Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp hoạt động, đặc điểm ghi nhớ, nhu cầu trẻ em…Những kết nghiên cứu giúp xây dựng sở tâm lí học Phương pháp dạy học môn Đạo đức tiểu học  Ba là, Lí luận dạy học tiểu học: Lí luận dạy học tiểu học nghiên cứu trình giáo dục tiểu học Nó tham khảo vận dụng vào q trình dạy học mơn Đạo đức tiểu học dạy học môn Đạo đức q trình khơng nnững có tính dạy học mà có tính giáo dục cao Từ đó, biến q trình dạy học mơn Đạo đức thành hoạt động giáo dục định hướng quan trọng đổi dạy học môn Đạo đức  Năm là, kinh nghiệm dạy học môn Đạo đức tiểu học: Thực tiễn dạy học môn Đạo đức tiểu học nhiều thầy giáo tích lũy nhiều kinh nghiệm tốt Ngoài ra, học tập kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh nước khác Những kinh nghiệm khai thác, phân tích, đánh giá cách đắn Từ đó, chúng vận dụng, khái quát, hệ thống hóa giúp cho việc hình thành “Phương pháp dạy học mơn Đạo đức tiểu học” có sở thực tiễn phong phú Những phương hướng cụ thể đổi phương pháp dạy học Tiểu học - Giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo mà biết cách thức học tập, cách thức tự học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tự thể hiện, tranh luận, thảo luận hợp tác với giúp em tự phát tri thức - Kích thích, khuyến khích học sinh vận dụng điều học vào thực tiễn vào sống cộng đồng giải tượng , xây dựng cải tạo sống xung quanh theo chiều hướng tốt đẹp - Tạo hội cho học sinh tự nghiên cứu làm cho phương pháp học tập, tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học như: Làm thực nghiệm, tham gia công tác khảo sát điều tra - Giúp học sinh chủ động tự kiểm tra việc học tập , phát thiếu sót tự sửa chữa, khắc phục - Khai thác khả phong phú to lớn phương tiện dạy học, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp Phương pháp rèn luyện dạy học môn Đạo đức 7.1 Khái niệm Phương pháp dạy học rèn luyện phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành vi, công việc sống theo học đạo đức Phương pháp rèn luyện có tác dụng to lớn việc hình thành học sinh hành vi, thói quen đạo đứcnhư mục tiêu chủ yếu q trình dạy học mơn Đạo đức Trong đời sống người, thói quen tồn nếp sống bền vững, đóng vai trò quan trọng q trình biến tri thức thành hành động thực tiễn Đối với học sinh tiểu học, thói quen tốt lại có ý nghĩa quan trọng hành vi học sinh tiểu học chưa có tính bền vững cao Việc rèn luyện thói quen tích cực cho em từ nhỏ sở thuận lợi để hình thành nét tính cách phù hợp với đạo đức xã hội Trong thực tiễn dạy học môn Đạo đức, công việc rèn luyện tổ chức cho học sinh thời gian lên lớp ( thông thường cuối tiết 1, hay trình thực hành tiết 2) chủ yếu vào thời gian lên lớp ( ví vào ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật) 7.2 Ý nghĩa phương pháp rèn luyện dạy học mơn Đạo đức Trong q trình dạy môn Đạo đức, phương pháp rèn luyện sử dụng để nghiên cứu với đối tượng giáo dục đạo đức Với tư cách phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, phương pháp rèn luyện giúp cho giáo viên có hiểu biết tồn diện học sinh với đặc điểm tâm lí, tình cảm, đạo đức, thể lực, nhận thức, hồn cảnh gia đình, địa phương Từ giáo viên phân tích, nghiên cứu thơng tin thu để tìm mạnh, mặt yếu, trình độ, lực yếu tố ảnh hưởng đến q trình học tập em Đây sở khoa học để giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học; giáo dục đạo đức cho học sinh cách khoa học, hợp lí nhằm giáo dục cách toàn diện nhân cách học sinh tiểu hoc Ussinki nói “ Muốn giáo dục người mặt phải hiểu rõ người mặt” Với tư cách phương pháp dạy học, phương pháp rèn luyện có ý nghĩa to lớn học sinh tiểu học Cụ thể: - Phát huy mạnh mẽ tính tích cực, độc lập, chủ động, sáng tạo khả tự học, tự nghiên cứu sáng tạo học sinh tiểu học trình học tập môn Đạo đức Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp - - Với phương pháp rèn luyện học sinh tự trải nghiệm để thực hành kiến thức lĩnh hội Quá trình giúp khả lĩnh hội tri thức học sinh đạt tới 75% ( Theo viện nghiên cứu giáo dục Mĩ) Hơn học sinh lĩnh hội tri thức rèn luyện hành vi thành thói quen em hướng dẫn người khác thực ( dạy cho người khác) Quá trình gần đạt tới mức tối đa lĩnh hội tri thức ( 90%) - Phương pháp rèn luyện cầu nối quan trọng hoạt động nhà trường với gia đình thực tiễn xã hội phong phú đa dạng; tạo mơi trường lí tưởng để học sinh thực hành tri thức Đạo đức, rèn luyện thói quen hành vi Đạo đức, bồi dưỡng tình cảm Đạo đức mở rộng hiểu biết cho học sinh, tạo điều kiện cho em hòa nhập với cộng đồng - Giáo viên sáng tạo người biết hướng dẫn học sinh đường tự học, tự nghiên cứu, biết khơi gợi phát huy lực, mạnh tiềm tàng học sinh.Với phương pháp rèn luyện người giáo viên thực sáng tạo dạy học hướng vào phát triển, tiến học sinh tiểu học - Phương pháp rèn luyện giúp hình thành thức, trách nhiệm người công dân nhỏ tuổi đất nước Q trình rèn luyện học sinh ví “mưa dầm thấm đất” Ban đầu, việc rèn luyện mang tính chất bắt buộc sau trở nên tự nhiên nhẹ nhàng Lâu dần từ tri thức bên 10 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp thoảng sử dụng Tuy nhiên tỉ lệ chưa sử dụng cao tới 16,7% phương pháp có ý nghĩa dạy học đạo đức b Cách thức vận dụng phương pháp rèn luyện dạy học môn Đạo đức Để tiến hành rèn luyện cách thức vận dụng phương pháp rèn luyện dạy học môn Đạo đức giáo viên tiểu học, tiến hành dự tiết dạy môn Đạo đức giáo viên có sử dụng phương pháp rèn luyện Qua tơi thấy hầu hết giáo viên tiểu học chưa biết cách sử dụng phương pháp rèn luyện Họ bỏ qua số bước quan trọng, bước ( giáo viên thiết kế phiếu rèn luyện hướng dẫn học sinh rèn luyện) nên không đáp ứng yêu cầu phương pháp rèn luyện Vì nên việc vận dụng phương pháp rèn luyện vào dạy học môn Đạo đức chưa đạt hiệu tốt Tôi quan sát nhận thấy hầu hết giáo viên sử dụng phương pháp rèn luyện theo bước sau:  Bước 1: Giáo viên nêu vấn đề cần rèn luyện trước lớp yêu cầu học sinh nhà thực  Bước 2: Học sinh thực  Bước 3: Giáo viên nhận xét, đánh giá Tuy nhiên bước giáo viên chưa thực thường xuyên nên việc đánh giá tiến học sinh chưa hiệu Ba bước không đáp ứng cách thức tiến hành phương pháp rèn luyện Đánh giá thực trạng Qua hoạt động điều tra, phân tích kết điều tra thực trạng nhận thức giáo viên thực trạng sử dụng phương pháp rèn luyện dạy học Đạo đức tiểu học tơi thấy tồn vấn đề sau:  Thứ nhất: Trình độ nhận thức giáo viên chất phương pháp rèn luyện thấp Hầu hết giáo viên chưa hiểu khái niệm, hình thức tổ chức…của phương pháp nên chất lượng dạy học theo phương pháp rèn luyện thấp  Thứ hai: Đa số giáo viên hiểu ý nghĩa to lớn phương pháp rèn luyện sử dụng phương pháp vào dạy học Đạo đức tiểu học tỉ lệ không sử dụng cao  Thứ ba: Phần lớn giáo viên sử dụng sai cách thức phương pháp rèn luyện, không đáp ứng yêu cầu sư phạm phương pháp nên hiệu chưa cao III KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp Nội dung chương I đánh giá số vấn đề xung quanh nội dung vận dụng phương pháp rèn luyệntrong dạy học môn Đạo đức lớp trường Tiểu học Về phương pháp điều tra, nội dung phiếu rèn luyệncó thể chưa xây dựng cách khoa học, kết điều tra có độ tin cậy chưa cao, song giúp người điều tra thu thập thơng tin quan trọng góp phần đánh giá thực trạng nhận thức vận dụng phương pháp rèn luyện vào giảng dạy môn Đạo đức giáo viên trường tiểu học Các vấn đề chung khái niệm kết điều tra chương I để đề xuất giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu vận dụng phương pháp rèn luyện dạy học môn Đạo đức lớp 20 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp CHƯƠNG II VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP I CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC  Bước 1: Chuẩn bị Trong trình chuẩn bị giáo viên cần: • Xác định nội dung rèn luyện: Căn vào tính chất đạo đức, mục tiêu bài, khả học sinh, điều kiện thực tế xung quanh…để xác định hành vi, công việc mà em cần thực cho phù hợp  Ví dụ: Khi dạy “Chăm làm việc nhà” giáo viên cho học sinh tham gia làm việc nhà với cơng việc vừa sức • Dự kiến kết quả, sản phẩm hoạt động học sinh qua rèn luyện như: Kết buổi lao động, loại phiếu mà em cần hồn thành… • Dự kiến thời gian tổ chức: Có loại cơng việc giáo viên tổ chức cho em không thường xuyên ( Có lần, sau học xong đạo đứcthì khơng tổ chức lần nữa) loại công việc học sinh tự giác thực cách thường xuyên ( cơng việc học sinh thực hàng ngày) • Chuẩn bị phiếu rèn luyện: Cần có phiếu rèn luyện thiết kế thích hợp để giúp học sinh ghi lại q trình, cơng việc, kết hoạt động để sau nộp lại cho giáo viên trình bày trước lớp  Ví dụ: Phiếu rèn luyện “Chăm làm việc nhà” Lớp: Họ tên: PHIẾU RÈN LUYỆN Bài: Chăm làm việc nhà Hàng ngày, em làm công việc nhà khác Hãy ghi công việc kết làm vào phiếu Thứ, ngày Công việc làm Nhận xét thầy cô giáo Kết Xác nhận gia đình 21 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp • Ngồi giáo viên phải dự kiến thời gian, địa điểm cách tiến hành; việc phân công học sinh theo tổ, nhóm, cá nhân; cách đánh giá kết quả, việc phối hợp với lực lượng giáo dục…  Bước 2: Giao nhiệm vụ • Bước thường thực hướng dẫn ứng dụng cuối (cuối tiết hay cuối tiết đạo đức) Khi đó, giáo viên giúp học sinh nắm vững:  Nội dung công việc cần thực  Cách tiến hành, thực công việc  Địa điểm  Yêu cầu kết  Thời gian  Cách đánh giá ( học sinh nộp phiếu rèn luyện hay báo cáo trước lớp)  Bước 3: Học sinh thực nhiệm vụ • Theo nhiệm vụ giao, học sinh thực việc rèn luyện chủ yếu vào thời gian học- gia đình, nhà trường, xã hội (tùy hành vi, công việc cụ thể) Các em ghi lại công việc làm vào phiếu rèn luyện, hồn thành báo cáo (nếu cần) để sau nộp lại cho giáo viên báo cáo, trình bày trước lớp  Bước 4: Đánh giá • Sau thực nhiệm vụ rèn luyện, giáo viên tiến hành đánh dự kiến (nộp phiếu rèn luyện hay báo cáo kết rèn luyện trước lớp) II MỘT SỐ LƯU Ý KHI THIẾT KẾ PHIẾU RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH  Khi thiết kế phiếu rèn luyện, cần trình bày khoa học, đẹp, lệnh đưa cần diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng , cụ thể  Lượng công việc cần phù hợp, tương xứng với nội dung học khả trình độ học sinh Lượng công việc không nên nhỏ bé với nội dung bài, không nên ôm đồm, sức với học sinh  Phiếu rèn luyện cần xây dựng, thiết kế giao cho học sinh vào cuối tiết học Đạo đức III CÁC YÊU CẦU SƯ PHẠM CỦA PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN  Nội dung rèn luyện phải phù hợp với đạo đức, với đặc điểm sinhh lí kharnawng em, với điều kiện thực tế xung quanh địa phương 22 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp  Công việc rèn luyện phải mang tính khả thi tính giáo dục cao, đó, có tác dụng giáo dục thiết thực  Cần tổ chức rèn luyện cho học sinh cách thường xuyên, có hệ thống Có hình thành học sinh kĩ tham gia, tổ chức hoạt động thực tiễn, thói quen, tình cảm đạo đức bền vững  Cần có phương tiện cần thiết cho hoạt động học sinh, phiếu rèn luyện đóng vai trò quan trọng xã hội, ban tự quản học sinh tiểu học Việc đánh giá phải công bằng, khách quan, kịp thời, cách tổ chức cho em báo cáo kết rèn luyện trước lớp, ghi nhận xét vào phiếu rèn luyện…  Cần đề cao vai trò chủ thể tích cực, nâng cao ý thức tự giác, tự quản học sinh trình tự rèn luyện  Cần kiểm tra việc rèn luyện học sinh, đó, có phối hợp với gia đình, tổ chức  Tránh tượng như: Ngại khó, thiếu tin tưởng vào khả học sinh… III MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA VỀ THIẾT KẾ PHIẾU RÈN LUYỆN TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 1.Bài “ Chăm làm việc nhà” Lớp: Họ tên: PHIẾU RÈN LUYỆN Bài: Chăm làm việc nhà Hàng ngày, em làm công việc nhà khác Hãy ghi công việc kết làm vào phiếu Thời gian (Thứ, ngày) Công việc làm Nhận xét thầy giáo Kết Xác nhận gia đình 2.Bài “ Quan tâm giúp đỡ bạn bè” 23 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp Lớp: Họ tên: PHIẾU RÈN LUYỆN Bài: Quan tâm giúp đỡ bạn bè Hàng ngày, em có việc làm thể quan tâm giúp đỡ bạn bè Hãy ghi công việc kết làm vào phiếu Ngày, tháng Công việc em làm Nhận xét thầy cô giáo Kết quả Học sinh kí tên 3.Bài “ Bảo vệ vật ni có ích” Lớp: Họ tên: PHIẾU RÈN LUYỆN Bài: Bảo vệ vật ni có ích Hàng ngày, em làm việc để bảo vệ loài vật ni có ích, ghi cơng việc mà em làm kết vào phiếu Ngày, tháng Công việc em làm Nhận xét thầy cô giáo Kết quả Xác nhận gia đình IV GIÁO ÁN MINH HỌA VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP Bài “Học tập chăm giờ” 24 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ ( Tiết 1) I Mục tiêu: HS cần: 1.Kiến thức: - HS biết biểu cụ thể lợi ích việc học tập chăm chỉ, sinh hoạt - HS hiểu lời ích việc học tập chăm chỉ, sinh hoạt Kỹ năng: - HS biết cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho thân thực thời gian biểu - Tích hợp giáo dục kĩ sống: + Kỹ lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt + Kỹ tư phê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập không chưa 3.Thái độ: - Có thái độ đồng tình với bạn biết học tập, sinh hoạt II Tài liệu phương tiện Giáo viên - Dụng cụ sắm vai HĐ2- tiết - Phiếu giao việc HĐ1, HĐ2 - Phiếu rèn luyện Học sinh: Đồ dùng học tập III Hoạt động dạy – học A Hoạt động bản  Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát hát “Lớp chúng mình” - Giới thiệu bài: Học tập sinh hoạt giúp thực tốt công việc sống có nề nếp Để biết học tập sinh hoạt giờ, vào “Học tập….” Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến - HS bày tỏ ý kiến việc làm tình huống, việc đúng, việc sai? Tại đúng/sai?  25 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp +Tình 1: Trong học Tốn, giáo hướng dẫn lớp làm tập Bạn Lan tranh thủ làm tập Tiếng Việt, bạn Tùng vẽ máy bay nháp +Tình 2: Cả nhà ăn cơm vui vẻ, riêng bạn Dương vừa ăn cơm vừa xem truyện ( HS thảo luận nhóm- thời gian: 3’ - GV đến nhóm quan sát, giúp đỡ ) - GV nhận xét, kết luận: Làm việc lúc học tập sinh hoạt B Hoạt động vận dụng - GV giao nhiệm vụ : * Lập thời gian biểu hàng ngày dựa vào gợi ý sau: + Buổi sáng, em làm việc gì? + Buổi trưa, em làm việc gì? + Buổi chiều, em làm việc gì? + Buổi tối, em làm việc gì? * Phiếu rèn luyện: Hãy ghi lại kết việc thực công việc theo thời gian biểu - Thời gian hoàn thành: tiết học sau báo cáo trước lớp - Phiếu rèn luyện (phiếu thực thường xuyên) Lớp: Họ tên: PHIẾU RÈN LUYỆN Bài: Học tập, sinh hoạt Hàng ngày, em làm công việc khác theo thời gian biểu lập Hãy ghi công việc , kết vào phiếu STT Thời gian Công việc làm thời Công việc không làm gian biểu thời gian biểu Nhận xét thầy cô giáo Xác nhận gia đình Bài : “Giữ gìn trường lớp sẽ” GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH SẼ I Mục tiêu: HS cần: 26 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp 1.Kiến thức: - Biết số biểu cụ thể việc giữ gìn trường lớp đẹp, biết lý cần giữ gìn trường lớp đẹp - Hiểu giữ gìn trường lớp đẹp góp phần giữ gìn môi trường trường, lớp, môi trường xung quanh, đảm bảo môi trường lành, giảm thiểu chi phí lượng cho hoạt động bảo vệ mơi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống - Tích hợp giáo dục mơi trường cho học sinh: Học sinh biết giữ gìn vệ sinh chung để môi trường sạch, nâng cao ý thức tiết kiệm lượng Kỹ năng: - HS biết làm số công việc cụ thể để giữ trường lớp đẹp - Tích hợp giáo dục kĩ sống: Kỹ hợp tác Thái độ - HS có thái độ tích cực tham gia việc góp phần giữ gìn vệ sinh mơi trường, vệ sinh trường lớp - Đồng tình với việc làm để giữ gìn trường lớp đẹp - Tích cực tun truyền cho bạn tham gia giữ gìn vệ sinh trường lớp, tuyền truyền cho người tham gia bảo vệ môi trường II Tài liệu phương tiện Giáo viên - Dụng cụ sắm vai HĐ2- tiết - Phiếu giao việc HĐ3 - Phiếu rèn luyện - Bộ tranh minh hoạ (5 tờ 5) - Tiểu phẩm: Bạn Hùng thật đáng khen Học sinh: Đồ dùng học tập III Hoạt động dạy – học A Hoạt động bản  Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát hát “Em yêu trường em” - Giới thiệu bài: + Các em hát Em yêu trường em, cho cô biết trường nơi để làm gì? Em phải làm để trường đẹp? + Học sinh trả lời câu hỏi xong giáo viên giới thiệu vào 27 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp  Hoạt động 2: Thảo luận tình - GV: Để giúp em biết làm số việc cụ thể giữ gìn trường lớp đẹp đóng tiểu phẩm “Bạn Hùng thật đáng khen” (Tiểu phẩm “Bạn Hùng thật đáng khen” Nhằm giúp HS biết số việc làm cụ thể giữ gìn trường lớp đẹp.) - GV yêu cầu học sinh đọc kịch SGK ( Phần nên giao cho nhóm chuẩn bị từ tiết trước) - GV mời số nhóm lên đóng tiểu phẩm - Các nhân vật: Bạn Hùng, Cô giáo Mai, Một số bạn lớp, Người dẫn chuyện *Kịch bản: + Hùng: Hơm sinh nhật mình, mời tất bạn ăn kẹo + Các bạn: (vây quanh Hùng ) Một bạn cầm lấy hộp giấy trống rỗng lên hỏi Hùng: " Để làm gì?" + Hùng: Để bạn bỏ giấy gói bánh kẹo vào + Cô giáo xoa đầu Hùng: Cô chúc mừng em nhân ngày sinh nhật khen em biết giữ gìn trường lớp đẹp - Cả lớp (hoan hơ đồng thanh) chúc mừng sinh nhật vui vẻ - Câu hỏi thảo luận: Hùng làm buổi sinh nhật? Đốn xem bạn Hùng làm vậy? - GV KL: Vứt giấy, rác vào nơi quy định góp phần giữ gìn trường lớp đẹp  Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ - Giúp HS bày tỏ thái độ phù hợp trước việc làm khơng việc giữ gìn trường lớp sách đẹp Nhận thức bổn phaanjcuar học sinh giữ gìn trường lớp GD KNS: KN hợp tác với bạn để đóng vai tình * Y/c HS quan sát tranh (5 tranh) Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: + Em đồng ý việc làm bạn tranh khơng?Vì sao? + Nếu bạn tranh em làm gì? + Các em cần làm để giã gìn trường lớp đẹp? + Trong việc em làm việc gì? Vì sao? - Các nhóm thảo luận trình bày kết 28 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp => Kết luận: Trực nhật hàng ngày, không bôi bẩn vẽ bậy lên bàn nghế, không vứt rác bừa bãi, vệ sinh nơi quy định việc làm góp phần giữ gìn vệ sinh trường lớp * GV Phát phiếu tập hướng dẫn : Đánh dấu + vào ô trống ý kiến em cho - Yêu cầu làm -> Mời số HS lên bày tỏ ý kiến giải thích lí a.Trường lớp có lợi cho sức khoẻ HS b giúp em học tốt c .bổn phận người HS d lòng yêu trường, yêu lớp e trách nhiệm bác lao công =>Kết luận: Giữ gìn trường lớp bổn phận HS, điều thể lòng u trường, yêu lớp, giúp em sinh hoạt, học tập môi trường lành… B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - GV giao nhiệm vụ: Hãy ghi lại kết việc thực cơng việc nhằm giữ gìn vệ sinh trường lớp em - Thời gian hoàn thành: tiết học sau báo cáo trước lớp - GV phát phiếu rèn luyện cho học sinh (phiếu thực thường xuyên) Lớp: Họ tên: PHIẾU RÈN LUYỆN Bài: Giữ gìn vệ sinh trường lớp Hàng ngày, em làm việc thể việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, ghi cơng việc mà em làm kết kiến nghị để bạn thực tốt việc vào phiếu Ngày, tháng Công việc em làm Nhận xét thầy cô giáo Kết quả Kiến nghị Ý kiến tổ trưởng 29 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp C KẾT LUẬN I KẾT LUẬN Nghị hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa VIII rõ: “Đổi mạnh mẽ phương pháp Giáo dục Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thói quen, nếp sống, tư sáng tạo người học” Để thực chủ trương việc đổi phương pháp dạy học nói chung mơn Đạo đức nói riêng có ý nghĩa to lớn góp phần vào thành công ngành giáo dục Trong hệ thống phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có phương pháp điều tra Trong trình nghiên cứu thực nghiệm vào giảng dạy, nhận thấy phương pháp có nhiều ưu điểm: • • • • • • Phù hợp tâm lý lứa tuổi học Tiến trình rèn luyện giúp em có khả tự học, tổng hợp, phân tích kiến thức giúp hình thành em phẩm chất đạo đức bền vững Việc ghi chép kết rèn luyện: Giúp em phát triển kỹ như: Kỹ giao tiếp , ghi chép, tổng hợp Các em trình bày kết rèn luyện trước lớp, rèn kỹ mạnh dạn, tự tin, kỹ trình bày vấn đề Giúp em biết tự đưa cách giải vấn đề thực tiễn xã hội Vì em rèn luyệntrước thời gian lớp nên tiết học nhẹ nhàng, thoải mái Học sinh u thích mơn học, tiết học, hứng thú học Đổi phương pháp dạy học công việc đầy hứng thú khơng khó khăn phức tạp Chúng ta cần tránh tư tưởng ngại khó, tư tưởng bảo thủ đồng thời tránh xu hướng khích, phủ nhận quay với truyền thống Đổi vận dụng phương pháp dạy học tích cực cơng việc cán phụ thuộc nhiều vào đội ngũ giáo viên - người trực tiếp tổ chức, điều khiển dạy học Đạo đức nói riêng dạy học Tiểu học nói chung Bởi vậy, cần phải thực trăn trở suy nghĩ, tìm tòi vận dụng triệt để phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực nói chung phương pháp rèn luyện nói riêng 30 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp Giáo viên cần phải hiểu thấu “Phương pháp rèn luyện dạy học đạo đức” nào? Làm để đổi mà phù hợp với chuẩn kiến thứckĩ với lực tư học sinh, với môi trường thực tế sở vật chất địa phương để thiết kế giáo án nhằm phát huy tính tích cực học sinh thông qua hoạt động độc lập, hoạt động nhóm học sinh với giáo viên, giáo viên với học sinh Vận dụng phương pháp rèn luyệntrong dạy học mơn Đạo đức nói chung mơn Đạo đức lớp nói riêng cần phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác học tập học sinh trọng rèn luyện phương pháp tư duy, lực tự học, tự nghiên cứu; tạo niền vui, hứng khởi, nhu cầu hành động thái độ tự tin học tập cho học sinh; thể mối quan hệ tích cực giáo viên học sinh, học sinh với học sinh, kết hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, làm việc theo nhóm Sử dụng có hiệu phương tiện, thiết bị dạy học trang bị giáo viên học sinh tự làm, quam tâm đến ứng dụng công nghệ thơng tin dạy học Động viên, khuyến khích kịp thời tiến học sinh trình học tập; đa dạng hố nội dung, cáchình thức, cách thức đánh giá tăng cường hiệu việc đánh giá II ĐỀ XUÂT - Với kinh nghiệm nhỏ bé thân trình giảng dạy, xin đưa việc vận dụng số phương pháp rèn luyệnvào dạy học môn Đạo đức để tham khảo, đóng góp ý kiến bổ sung để xây dựng dạy có hiệu - Nhà trường cấp nghành giáo dục cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, lực cho tất giáo viên kiến thức phương pháp - Một yếu tố tác động phương pháp dạy học tích cực có phương pháp rèn luyệnlà phương tiện vật chất, cơng nghệ thơng tin Vì nhà trường cần thu hút nguồn đầu tư xây dựng, cung cấp phương tiện, cơng nghệ có biện pháp sử dụng hợp lí, liều lượng thích hợp với hứng thú, mục tiêu học tập dẫn đến biến đổi sâu sắc quan hệ giáo dục với tình hình nay./ 31 Đề tài: Vận dụng phương pháp điều tra dạy học môn Đạo đức lớp D TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Văn Thơng, Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm, Đại học An Giang, 2008 Đỗ Thị Châu, Tình tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm, NXB GDHN, 2005 Phan Thị Hạnh Mai (Đồng tác giả), Giáo trình Tâm lí học Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2008 Nguyễn Hữu Hợp, Giáo trình Đạo đức phương pháp dạy học mơn đạo đức tiểu học, NXB ĐHSP, 2017 Phạm Khắc Chương, Hà Nhật Thăng, Đạo đức học, NXB Giáo dục Hà Nội, 1998 Đỗ Đình Hoan, Một số vấn đề chương trình tiểu học mới, NXB Giáo dục Hà Nội, 2002 Nguyễn Hữu Hợp (Đồng tác giả), Bài tập Đạo đức 2, NXB Giáo dục, 2010 32 ... Nội dung chương I đánh giá số vấn đề xung quanh nội dung vận dụng phương pháp rèn luyệntrong dạy học môn Đạo đức lớp trường Tiểu học Về phương pháp điều tra, nội dung phiếu rèn luyệncó... đức phải song song với đổi phương tiện, hình thức tổ chức, kiểm tra đánh giá kết dạy học… 8 .2. 2 Nội dung chương trình mơn Đạo đức lớp - Chương trình Đạo đức lớp thiết kế theo hướng xác định quyền... phải giáo dục: "Hiền phải đâu tính sẵn, phần nhiều giáo dục mà nên" (Hồ Chí Minh) Trong Điều 2, Luật Giáo dục năm 20 05 khảng định: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện,
- Xem thêm -

Xem thêm: van dung phuong phap ren luyen trong day hoc mon dao duc lop 2, van dung phuong phap ren luyen trong day hoc mon dao duc lop 2, Cơ sở khoa học của việc sử dụng phương pháp rèn luyện trong dạy học môn Đạo đức, Phiếu rèn luyện cần được xây dựng, thiết kế và giao cho học sinh vào cuối tiết học của bài Đạo đức., Bài : “Giữ gìn trường lớp sạch sẽ”, GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH SẼ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm